Firma Z-Group a.s. IČO 63487799


Z-Group a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Z-Group a.s. (63487799) je Akciová společnost. Sídlí na adrese třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 1996 a je stále aktivní. Z-Group a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Z-Group a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Z-Group a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Z-Group a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Z-Group a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Z-Group a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1786
IČO (identifikační číslo osoby) 63487799
Jméno Z-Group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.2.1996
Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 27. 10. 2016 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností ČSAD Invest, a.s., se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, identifikační číslo 25308106, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2220 a nástupnickou společností BENT HOLDING, a.s. (nově Z-Group a.s.), se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 3910, PSČ 760 01, identifikační číslo 63487799, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1786. V důsledku fúze přešlo jmění zanikající společnosti ČSAD Invest, a.s. na nástupnickou společnost BENT HOLDING, a.s. (nově Z-Group a.s.). 16.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 10.6.2014 - 16.12.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 10.6.2014 - 16.12.2016
U společnosti BENT HOLDING, a.s., IČ: 634 87 799, se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 3910, PSČ 760 01 (dále jen "BENT HOLDING, a.s.") došlo na základě projektu fúze sloučením ze dne 29.06.2012 k vnitrostátní fúzi sloučením, ve které má společnost BENT HOLDIN G, a.s. právní postavení nástupnické společnosti. Zanikajícími společnostmi jsou společnosti: Z - holding, a.s., IČ: 467 08 715, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, ŽV-TUBE, a.s., IČ: 634 96 771, se sídlem Veselí nad Moravou, Kolláro va 1229, okres Hodonín, PSČ 698 12, AZ - COMMERCE, s.r.o., IČ: 636 72 111, se sídlem Praha 1, Opletalova 27, a FerroEuroReality, s.r.o., IČ: 645 09 044, se sídlem Zlín, Třída Tomáše Bati 3910, PSČ 760 01. 1.12.2012
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti BENT HOLDING, a.s. ze dne 22.06.2009 ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti: Mimořádná valná hromada obchodní společnosti BENT HOLDING, a.s. rozhodla v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. b) obch odního zákoníku ve spojitosti s ustanovením § 202 a násl. obchodního zákoníku ve věci zvýšení základního kapitálu takto: - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení ekonomické situace společnosti; zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií; částka, o níž se základní kapitál společnosti zvyšuje, činí 228.000.000,-Kč(slovy: dvě stě dvacet osm milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští; druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na majitele, 30 ks (slovy: třicet kusů); jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 22 ks (slovy: dvacet dva kusů) akcií bude vydáno ve jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), 8 ks (slovy: osm kusů) bude vydáno ve jmenovité hodnotě 1. 000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých); přednostní právo akcionářů společnosti podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku se vylučuje, a to pro všechny akcionáře společnosti; důležitým zájmem společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je zájem společnosti na kapitaliza ci pohledávek vůči ní a posílení její finanční situace; nové akcie v celkové jmenovité hodnotě 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tj. celkem 5 ks (slovy: pět kusů)nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), budou nabídnuty k ups ání obchodní společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 607 04 012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ: 698 12, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1326 (dále j en "Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s."); nové akcie v celkové jmenovité hodnotě 136.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů korun českých), tj. 13 ks (slovy: třináct kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 6 ks ( slovy: šest kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), budou nabídnuty obchodní společnosti PROMABYT SLOVAKIA, a.s., IČ: 362 52 476, se sídlem Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 2429/16, PSČ: 915 01, Slovenská republika (dále jen "PROMABYT SLOVAKIA, a.s." ); nové akcie v celkové jmenovité hodnotě 42.000.000,-Kč (slovy:čtyřicet dva miliony korun českých), tj. 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 2 ks (slovy: dva kus y) nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), budou nabídnuty k upsání obchodní společnosti Železárny Veselí, a.s., IČ: 000 11 380, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ: 698 12, sp olečnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 428 (dále jen " Železárny Veselí, a.s."); místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 30 (třiceti) pracovních dnů od zápisu záměru zvýšit základní ka pitál společnosti do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen dopisem, emisní kurs nových akcií je roven jmenovité hodnoty nových akcií; připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií; emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením; proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se připouští započtení pohledávek společnosti, Českomoravská obchodní a výrobní společnost a.s. vůči společnosti ve výši 81. 764.787,29 Kč (slovy: osmdesát jeden milion sedm set šedesát čtyři tisíce sedm set osmdesát sedm korun českých dvacet devět haléřů); jedná se o pohledávky na vrácení poskytnuté půjčky, na zaplacení příslušenství pohledávky z půjčky a pohledávky z běžného obchodního styku, důvodem navrhovaného započtení je zlepšení ekonomické situace společnosti; proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií ve výši 136.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů korun českých) se připouští započtení pohledávek společnosti PROMABYT SLOVAKIA, a.s. vůči společnosti ve výši 136.260.688,36 Kč (slovy: jedno sto třicet šest milionů dvě stě šedesát tisíc šest set osmdesát osm korun českých třicet šest haléřů); jedná se o pohledávky na zaplacení úplaty za převod obchodního podílu, úvěrovou pohledávku a pohledávky z běžného obchodního styku, d ůvodem navrhovaného započtení je zlepšení ekonomické situace společnosti; proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií ve výši 42.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých) se připouští započtení pohledávek společnosti Železárny Veselí, a.s. vůči společnosti ve výši 42.193.638,92 Kč (slovy: čtyřicet dva miliony jedno sto devadesát tři tisíce šest set třicet osm korun českých devadesát dva haléře); jedná se o pohledávky z běžného obchodního styku, důvodem navrhovaného započtení je zlepšení ekonomické situace společnosti; pravidla postupu při uzavření smlouvy o započtení: návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek vyhotoví společnost a doručí jednotlivým upisovatelům do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; návrh smlouvy o započtení zvájemných pohle dávek musí obsahovat specifikaci započítávaných pohledávek včetně jejich výše a právního důvodu vzniku, rozsah započtení a k akceptaci návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek musí být jednotlivým upisovatelům poskytnuta lhůta pěti pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek; smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí mít písemnou formu; všechny nové akcie budou upsány jednotlivými upisovateli ve smlouvě o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností; smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a k upsání akcií na základě smlouvy o upsání akcií se poskytuje lhůta patnácti dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. 3.9.2009 - 3.11.2009
Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: - důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti, - základní kapitál bude zvýšen nepeněžitými vklady, - určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku níže uvedených nemovitostí, a to společnosti Zlínská dopravní,a.s. se sídlem Zlín - Louky, tř.T.Bati 258, PSČ 764 20, IČ: 494 36 333 - navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základního kapitál společnosti zvýšen činí 21,815.000.000,-- Kč (slovy: dvacet jedna milionů osm set patnáct tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, - navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií : kmenové, listinné, na majitele, - počet kusů a jmenovitá hodnota nových akcií - 21 (slovy: dvacet jedna) kusů o jmenovité hodnotě jednoho kusu 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 815.000,-- Kč (slovy: osm set patnáct tisíc korun českých) - lhůta a místo pro upsání nových akcií : do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Zlín, tř. T. Bati 3910, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin, během lhůty k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen d opisem, - výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty, tj. 21 kusů akcií ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jeden kus nové akcie, 1 kus akcie ve výši 815.000,-- Kč (slovy: osm set patnáct tisíc korun českých), - místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů : sídlo společnosti - Zlín, tř. T.Bati 3910, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, - nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 173,815.000,-- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů osm set patnáct tisíc korun českých), - nové akcie budou upsány tímto nepeněžitým vkladem: výlučný vlastník nemovitostí: Zlínská dopravní, a.s. se sídlem Zlín - Louky, tř.T.Bati 258, PSČ 764 20, IČ: 494 36 333, předmět nepeněžitého vkladu: budovy - Luhačovice, č.p. 670, způsob využití - doprava, na st.p.č. 828/2 - budova bez čp/če, způsob využití - garáž, na pozemku st.p.č. 828/1 - budova bez čp/če, způsob využití - tech.vybavení, na pozemku st.p.č. 828/4 - budova bez čp/če, způsob využití - tech.vybavení, na pozemku st.p.č. 828/5 - budova bez čp/če, způsob využití - tech.vybavení, na pozemku st.p.č. 828/6 - budova bez čp/če, způsob využití - tech.vybavení, na pozemku st.p.č. 828/7 - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, na pozemku st.p.č. 828/8 - budova bez čp/če, způsob využití - jiná stavba, na pozemku st.p.č. 828/9 pozemky - pozemek st.p.č. 828/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 866 m2 - pozemek st.p.č. 828/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2 - pozemek st.p.č. 828/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11204 m2 - pozemek st.p.č. 828/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2 - pozemek st.p.č. 828/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 - pozemek st.p.č. 828/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 - pozemek st.p.č. 828/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2 - pozemek st.p.č. 828/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 189 m2 - pozemek st.p.č. 828/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 - pozemek st.p.č. 1063, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 340 m2 - pozemek st.p.č. 1169, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 1845/4 o výměře 240 m2. všechny zapsané v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, pro obec Luhačovice a katastrální území Luhačovice, na LV č. 341. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí: 21,815.160,-- Kč (slovy: dvacet jedna milionů osm set patnáct tisíc jedno sto šedesát korun českých) a je určeno znaleckým posudkem číslo 7600/337/06 soudního znalce Ing. Františka Obdržálka, který byl jmenován usnesení Krajského soudu v Brně, čj. 50 Nc 6 476/2006-16 ze dne 22.11.2006 (slovy: dvacátého druhého listopadu roku dva tisíce šest). Společnost BENT HOLDING, a.s. tyto nemovitosti přijímá v hodnotě 21,815.000,-- Kč (slovy: dvacet jedna milionů osm set patnáct tisíc korun českých). 1.12.2006 - 21.12.2006
Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: - důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti, - základní kapitál bude zvýšen nepeněžitými vklady, - určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to vlastníku níže uvedených nemovitostí, a to společnosti KOVO Bzenec, akciová společnost, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, IČ: 000 07 013, - navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základního kapitál společnosti zvýšen činí 27,000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, - navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií : kmenové, listinné, na majitele, 27 (slovy: dvacet sedm) kusů, - jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu : 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - lhůta a místo pro upsání nových akcií : do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Zlín, tř. T. Bati 3910, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin, během lhůty k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určeným zájemcům. Společnost předloží těmto zájemcům do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určeným zájemcům oznámen d opisem, - výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty, tj. 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jeden kus nové akcie, - místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů : sídlo společnosti - Zlín, tř. T.Bati 3910, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí sedm kalendářních dnů ode dne upsání akcií, - nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 152,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto padesát dva milionů korun českých), - nové akcie budou upsány tímto nepeněžitým vkladem: výlučný vlastník nemovitostí: KOVO Bzenec, akciová společnost, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, IČ: 000 07 013, předmět nepeněžitého vkladu: - budova bez čp/če (způsob využití průmyslový objekt) na pozemku p.č. st. 2360 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2046 m2, - pozemek p.č. st. 2360 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2046 m2, - to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro obec Staré Město a katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště, na LV č. 4567. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí: 27,991.550,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set devadesát jedna tisíc pět set padesát korun českých) a je určeno znaleckým posudkem číslo 7240/375/05 soudního znalce Ing. Františka Obdržálka ze dne 29.listopadu 2005 (slovy: dvacátého devátého listopadu roku dva tisíce pět). Společnost BENT HOLDING, a.s. tyto nemovitosti přijímá v hodnotě 27,000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých). 13.12.2005 - 20.12.2005
Zapisuje se usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti - navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 37,771.015,- Kč (slovy třicetsedmmilionůsedmsetsedmdesátjednatisícpatnáct korun českých) a to z dosavadní výše 87,228.985,- Kč (slovy osmdesátsedmmilionůdvěstědvacetosmtisícdevětsetosmdesátpět korun českých) na částku 125,000.000,- Kč (slovy jednostodvacetpětmilionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku, b) počet upisovaných akcií 37 (slovy třicetsedm) kusů - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí Kč 1,000.000,- (slovy jedenmilion korun českých) 1 (slovy jeden) kus - jmenovitá hodnota této akcie činí 771.015,- Kč (slovy sedmdesátjednatisícpatnáct korun českých) - výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou - druh upisovaných akcií: kmenové - forma upisovaných akcií: na majitele - podoba upisovaných akcií: listinné 29.4.2002 - 7.6.2002
c) všichni akcionáři se předem vzdali přednostního práva na upisování akcií 29.4.2002 - 7.6.2002
d) akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to firmě M o r a v a Zlín, družstvo se sídlem Kunovice, Na rynku 1493, PSČ 686 04, IČ 00172707, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 83 29.4.2002 - 7.6.2002
e) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti BENT HOLDING, a.s., tř. T. Bati 3910, PSČ 760 01 - akcie budou upsány určitému zájemci na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost BENT HOLDING, a.s. předem určenému zájemci do 15 dnů ode dne, kdy usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení nabude právní moci, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva je patnáctidenní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 29.4.2002 - 7.6.2002
f) neurčuje se ve smyslu § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f) obchodního zákoníku 29.4.2002 - 7.6.2002
g) akcie nového druhu se nevydávají 29.4.2002 - 7.6.2002
h) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: 1. do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti BENT HOLDING, a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti BENT HOLDING, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu. 2. upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti BENT HOLDING, a.s. ve lhůtě 10 (slovy deseti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BENT HOLDING, a.s. podepsána předsedou představenstva a jedním členem představenstva, ze strany upisujícího věřitele bude podepsána předsedou a místopředsedou družstva - statutárními zástupci. Pohledávka bude započtena: Pohledávka společnosti M o r a v a Zlín, družstvo se sídlem Kunovice, Na Rynku 1493, PSČ 686 04, IČO: 00172707, vznikla ze smlouvy o úvěru se společností BENT HOLDING, a.s. se sídlem Zlín, třída T. Bati 3910, PSČ 760 01, IČO: 63487799 ze dne 1.2.2001 (slovy: prvního února roku dvatisíce jedna), ve výši 38,000.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů korun českých) a započtena bude ve výši 37,771,015,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc patnáct korun českých). 3. dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.4.2002 - 7.6.2002
Usnesení o zvýšení základního jmění společnosti: 16.1.2001 - 29.4.2002
důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílení finanční situace společnosti, 16.1.2001 - 29.4.2002
navrhované zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, 16.1.2001 - 29.4.2002
částka, o níž má být základní jmění společnosti zvýšeno činí 37,771.015,- Kč, (slovy třicetsedm milionů sedmsetsedmdesátjeden tisíc patnáct korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, 16.1.2001 - 29.4.2002
navrhovaný druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na majitele, 38 kusů (slovy třicetosm kusů), 16.1.2001 - 29.4.2002
jmenovitá hodnota nových akcií: 37 kusů akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a jeden kus akcie s jmenovitou hodnotou 771.015,- Kč (slovy sedmsetsedmdesátjeden tisíc patnáct korun českých), 16.1.2001 - 29.4.2002
místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení řádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku, 16.1.2001 - 29.4.2002
počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě: na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) lze upsat 0,0030972 nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 0,0023879 nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 771,015,- Kč (slovy: sedmsetsedmdesátjeden tisíc patnáct korun českých), na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) lze upsat 0,0309729 nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 0,0238805 nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 771.015,- Kč (slovy: sedmsetsedmdesátjeden tisíc patnáct korun českých), na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 728.985,- Kč (slovy: sedmsetdvacetosm tisíc devětsetosmsedátpět korun českých) lze upsat 0,0225864 nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 0,0174144 nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 771.015,- Kč (slovy: sedmsetsedmdesátjeden tisíc patnáct korun českých), 16.1.2001 - 29.4.2002
jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 37 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jeden kus kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 771.015,- Kč (slovy: sedmsetsedmdesátjeden tisíc patnáct korun českých), 16.1.2001 - 29.4.2002
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci respektive zájemcům, kterého respektive které určí představenstvo společnosti, 16.1.2001 - 29.4.2002
místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do jednoho roku ode dne skončení lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva, emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, 16.1.2001 - 29.4.2002
bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., oblastní pobočky Zlín, číslo 110555728/5100, upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti (slovy třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií. 16.1.2001 - 29.4.2002
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 29.8.2000 Usnesení o zvýšení základního jmění společnosti: 12.10.2000 - 9.11.2000
důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílení finanční situace společnosti, 12.10.2000 - 9.11.2000
navrhované zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, 12.10.2000 - 9.11.2000
částka, o níž má být základní jmění společnosti zvýšeno činí 79,728.985,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, 12.10.2000 - 9.11.2000
navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií: kmenové, listinné, na majitele, 80 kusů, 12.10.2000 - 9.11.2000
jmenovitá hodnota nových akcií: 79 kusů s jmenovitou hodnotou 1,000.000,-Kč a jeden kus s jmenovitou hodnotou 728.985,-Kč, 12.10.2000 - 9.11.2000
lhůta a místo pro upsání nových akcií: do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku, místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Zlín, tř. T. Bati 3910, 12.10.2000 - 9.11.2000
výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty nových akcií, 12.10.2000 - 9.11.2000
místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: sídlo společnosti - Zlín, tř. T. Bati 3910, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí sedm kalendářních dnů ode dne upsání akcií, 12.10.2000 - 9.11.2000
nové akcie budou upsány těmito nepeněžitými vklady: a) výlučný vlastník: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, r.č. 510713/122, bytem Vlčnov č. 1037, PSČ 687 61 předmět nepeněžitého vkladu: stavba - občanská vybavenost č.p. 329 na pozemku p.č. st.450, pozemek p.č. st. 450 - zastavěná plocha o výměře 579 m2, to vše zapsané na LV č. 3356, obec a k.ú. Uherské Hradiště, ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 15,000.000,-Kč a je určeno posudkem soudních znalců ze dne 10.3.2000 a 27.8.2000, 12.10.2000 - 9.11.2000
b) výlučný vlastník: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, r.č. 510713/122, bytem Vlčnov č. 1037, PSČ 687 61 předmět nepeněžitého vkladu: stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 330/1, stavba - občanská vybavenost č.p.268 na pozemku p.č. st. 330/2, stavba - ostatní stavební objekt na pozemku p.č. st.334/1, stavba - ostatní stavební objekt na pozemku p.č. st. 334/2, stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 375, stavba - ostatní stavební objekt na pozemku p.č. st. 473, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 330/1 o výměře 2046 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 330/2 o výměře 1510 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 334/1 o výměře 859 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 334/2 o výměře 35 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 375 o výměře 202 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 473 o výměře 2753 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 475 o výměře 30 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 476 o výměře 30 m2, pozemek - jiná plocha p.č. 236/15 o výměře 4076 m2, pozemek - manipulační plocha p.č. 236/21 o výměře 3008 m2, pozemek - manipulační plocha p.č. 236/22 o výměře 2002 m2, to vše zapsané na LV č. 2815, obec Uherské Hradiště, k.ú. Sady ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 40,000.000,-Kč a je určeno posudkem soudních znalců ze dne 11.3.2000 a 27.8.2000, 12.10.2000 - 9.11.2000
c) pohledávka za společností v nominální hodnotě 24,728.985,-Kč věřitel pohledávky Morava Zlín družstvo se sídlem v Kunovicích, Na rynku 1493, PSČ 686 04, IČ: 00172707, ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 24,728.985,-Kč a je určeno posudkem soudního znalce společnosti PROSCON s.r.o. ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost v oboru ekonomika se sídlem v Praze 4, Na Zlatnici 13, posudek č. 85/00 ze dne 28.8.2000. Pohledávka se vkládá do základního jmění společnosti postupem dle § 59, odst.7 obchodního zákoníku, tj. se souhlasem valné hromady v její nominální hodnotě. 12.10.2000 - 9.11.2000
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 17.3.2000 Usnesení o zvýšení základního jmění společnosti: 11.5.2000 - 12.10.2000
důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílení finanční situace společnosti, 11.5.2000 - 12.10.2000
navrhované zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, 11.5.2000 - 12.10.2000
částka, o níž má být základní jmění společnosti zvýšeno činí 68,000.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, 11.5.2000 - 12.10.2000
navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií: kmenové, listinné, na majitele, 68 kusů, 11.5.2000 - 12.10.2000
jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1,000.000,-Kč, 11.5.2000 - 12.10.2000
lhůta a místo pro upsání nových akcií: do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku, místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Zlín, tř.T.Bati 3910, 11.5.2000 - 12.10.2000
výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty, tj. 1,000.000,-Kč na jeden kus nové akcie, 11.5.2000 - 12.10.2000
místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: sídlo společnosti - Zlín, tř.T.Bati 3910, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí sedm kalendářních dnů ode dne upsání akcií, 11.5.2000 - 12.10.2000
nové akcie budou upsány těmito nepeněžitými vklady: a) výlučný vlastník: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, r.č. 510713/122, bytem Vlčnov č. 1037, PSČ 687 61 předmět nepeněžitého vkladu: stavba - občanská vybavenost č.p. 329 na pozemku p.č. st.450, pozemek p.č. st. 450 - zastavěná plocha o výměře 579 m2, to vše zapsané na LV č. 3356, obec a k.ú. Uherské Hradiště, ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 13,000.000,-Kč a je určeno posudkem soudních znalců ze dne 10.3.2000 11.5.2000 - 12.10.2000
b) výlučný vlastník: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, r.č. 510713/122, bytem Vlčnov č. 1037, PSČ 687 61 předmět nepeněžitého vkladu: stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 330/1, stavba - občanská vybavenost č.p.268 na pozemku p.č. st. 330/2, stavba - ostatní stavební objekt na pozemku p.č. st.334/1, stavba - ostatní stavební objekt na pozemku p.č. st. 334/2, stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 375, stavba - ostatní stavební objekt na pozemku p.č. st. 473, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 330/1 o výměře 2046 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 330/2 o výměře 1510 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 334/1 o výměře 859 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 334/2 o výměře 35 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 375 o výměře 202 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 473 o výměře 2753 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 475 o výměře 30 m2, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 476 o výměře 30 m2, pozemek - jiná plocha p.č. 236/15 o výměře 4076 m2, pozemek - manipulační plocha p.č. 236/21 o výměře 3008 m2, pozemek - manipulační plocha p.č. 236/22 o výměře 2002 m2, to vše zapsané na LV č. 2815, obec Uherské Hradiště, k.ú. Sady ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 40,000.000,-Kč a je určeno posudkem soudních znalců ze dne 11.3.2000. 11.5.2000 - 12.10.2000
c) nemovitosti ve společném jmění manželů: manželé - JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, r.č. 510713/122, Jaroslava Zemková, r.č. 505305/288, oba bytem Vlčnov č. 1037, PSČ 687 61, předmět nepeněžitého vkladu: stavba - objekt bydlení č.p. 3369 na pozemku p.č. st. 3953, pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 3953 o výměře 583 m2, pozemek - ostatní plocha p.č. 2217/2 o výměře 5147 m2, pozemek - ostatní plocha p.č. 2217/5 o výměře 155 m2, pozemek - ostatní plocha p.č. 2217/6 o výměře 384 m2, to vše zapsané na LV č. 4787, obec a k.ú. Zlín ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 15,000.000,-Kč a je určeno posudkem soudních znalců ze dne 10.3.2000. 11.5.2000 - 12.10.2000
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 8.7.1998 o zvýšení základního jmění 10.12.1998 - 11.11.1999
základní jmění se zvyšuje o částku 4,500.000,-Kč z 7,500.000,-Kč na 12,000.000,-Kč, a to peněžitým vkladem ve výši 4,500.000,-Kč formou upsání nových akcií předem určeným zájemcům dle výběru představenstva společnosti 10.12.1998 - 11.11.1999
připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti BENT HOLDING, a.s. 10.12.1998 - 11.11.1999
počet nově vydaných akcií je 9 kusů, tyto jsou na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč /slovy pětsettisíc korun českých/ za jednu akcii, jedná se o akcie listinné 10.12.1998 - 11.11.1999
listinná podoba nově vydaných akcií je přílohou notářského zápisu 10.12.1998 - 11.11.1999
akcie budou nabídnuty určeným zájemcům dle výběru představenstva společnosti BENT HOLDING,a.s., s tím, že každý zájemce nejpozději do dvaceti dnů od písemné nabídky uhradí na účet společnosti i Investiční a Poštovní banky a.s., oblastní pobočky Zlín, č.účtu 110555728/5100 minimálně částku ve výši 30% jemu nabídnuté účasti. Pokud takto zájemci neučinní ve stanovené době, nastupují zájemci další. Upisování nesmí nastat dříve, než bude toto rozhodnutí zapsáno v obchodním rejstříku 10.12.1998 - 11.11.1999
místem pro upisování akcií je sídlo obchodní společnosti BENT HOLDING, a.s., Zlín, tř.Tomáše Bati 3910, lhůta pro upisování akcií je roční a počíná běžet druhým dnem po zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku 10.12.1998 - 11.11.1999
emisním kurzem upisovaných akcií je jmenovitá hodnota akcie 10.12.1998 - 11.11.1999
okruh zájemců je podle tohoto rozhodnutí valné hromady určen fyzickými osobami, které jsou občany České republiky a právnickými osobami zapsanými v příslušných obchodních rejstřících v České republice 10.12.1998 - 11.11.1999
přednostní právo nebude uplatněno. Všichni zájemci, předem určení, budou písemně vyzváni k upsání akcií stejného emisního kurzu. 10.12.1998 - 11.11.1999
Předloženy stanovy v úplném novém znění schválené valnou hromadou 14.6.1997. 22.9.1997 - 9.11.2000

Kapitál Z-Group a.s.

zakladni jmění 3 529 890 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.12.2016
zakladni jmění 2 903 870 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2012 - 16.12.2016
zakladni jmění 401 815 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.11.2009 - 1.12.2012
zakladni jmění 173 815 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2006 - 3.11.2009
zakladni jmění 152 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.2005 - 21.12.2006
zakladni jmění 125 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.6.2002 - 20.12.2005
zakladni jmění 87 229 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.11.2000 - 7.6.2002
zakladni jmění 7 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.2.1996 - 9.11.2000

Akcie Z-Group a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 87 562 600 Kč 5 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 8 756 260 Kč 19 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 4 378 130 Kč 3 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 875 626 Kč 9 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 350 250 Kč 2 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 78 806 Kč 1 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 21 890 Kč 2 16.12.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 21 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 11 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 25 000 000 Kč 8 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 24 121 300 Kč 1 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 15 244 900 Kč 1 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 504 900 Kč 1 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 3 199 970 Kč 1 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 800 060 Kč 1 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 948 000 Kč 3 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 597 240 Kč 1 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 37 920 000 Kč 17 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 18 960 000 Kč 2 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 3 792 000 Kč 18 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 896 000 Kč 4 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 103 891 000 Kč 12 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 389 100 Kč 29 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 038 900 Kč 18 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 217 290 Kč 1 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 457 340 Kč 1 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 021 450 Kč 1 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 120 450 Kč 1 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 795 650 Kč 53 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 332 000 Kč 1 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 9 360 620 Kč 1 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 451 380 Kč 10 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 18 548 900 Kč 2 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 209 966 000 Kč 1 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 102 770 Kč 1 1.12.2012 - 15.7.2014
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 3 24.1.2012 - 1.12.2012
Kmenové akcie na majitele 315 000 Kč 1 24.1.2012 - 1.12.2012
Kmenové akcie na majitele 20 000 000 Kč 17 24.1.2012 - 1.12.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 2 24.1.2012 - 1.12.2012
Kmenové akcie na majitele 2 000 000 Kč 18 24.1.2012 - 1.12.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 4 24.1.2012 - 1.12.2012
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 22 3.11.2009 - 24.1.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 8 3.11.2009 - 24.1.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 164 21.12.2006 - 24.1.2012
Kmenové akcie na majitele 815 000 Kč 1 21.12.2006 - 24.1.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 143 20.12.2005 - 21.12.2006
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 116 7.6.2002 - 20.12.2005
Akcie na majitele 771 015 Kč 1 7.6.2002 - 24.1.2012
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 79 9.11.2000 - 7.6.2002
Akcie na majitele 728 985 Kč 1 9.11.2000 - 24.1.2012
Akcie na majitele 100 000 Kč 75 11.5.2000 - 24.1.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 75 16.2.1996 - 11.5.2000

Sídlo Z-Group a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa třída Tomáše Bati 258 , Zlín 763 02 16.12.2016
Adresa třída Tomáše Bati 3910 , Zlín 760 01 10.6.2014 - 16.12.2016
Adresa třída Tomáše Bati 3910 , Zlín 760 01 24.1.2012 - 10.6.2014
Adresa třída Tomáše Bati 3910 , Zlín 760 01 28.2.1996 - 24.1.2012
Adresa tř. T. Bati 3910 , 790 01 Zlín Česká republika
16.2.1996 - 28.2.1996

Předmět podnikání Z-Group a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba elektřiny 16.12.2016
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 16.12.2016
Klempířství a oprava karoserií 16.12.2016
Opravy silničních vozidel 16.12.2016
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.12.2016
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 16.12.2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.12.2016
Distribuce pohonných hmot 16.12.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.7.2016
Ostraha majetku a osob 18.7.2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.7.2016
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.7.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.9.2009 - 18.7.2016
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 7.9.2005 - 18.7.2016
nákup a prodej pohledávek 16.1.2001 - 3.9.2009
správa majetku 16.1.2001 - 3.9.2009
marketingová činnost 16.1.2001 - 3.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.2.1996 - 3.9.2009
zprostředkovatelská činnost 16.2.1996 - 3.9.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně služeb s tím souvisejících 16.2.1996 - 3.9.2009

vedení firmy Z-Group a.s.

Statutární orgán Z-Group a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně. 22.1.2018
Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupují alespoň dva členové představenstva společně. Člen představenstva, může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k takovému zastoupení zmocněn. 10.6.2014 - 22.1.2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jednání a podepisují ve všech věcech vždy alespoň dva členové představenstva společně. 11.5.2000 - 10.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. 10.12.1998 - 11.5.2000
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně bez rozlišení funkcí. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva bez rozlišení funkcí. 22.9.1997 - 10.12.1998
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti ve všech věcech jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva současně. 16.2.1996 - 22.9.1997
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 22.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Vznik funkce 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Věra Zemková 22.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01
člen představenstva Zuzana Zemková 22.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: 41 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Zdeněk Vašátko 16.2.1996 - 20.9.1996
Adresa: Bratří Sousedíků 1054 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. František Javor 16.2.1996 - 20.9.1996
Adresa: 14 , Veletiny 687 33
člen představenstva Jiří Číž 16.2.1996 - 22.9.1997
Adresa: Větrná 4669 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vašátko 20.9.1996 - 22.9.1997
Adresa: Bratří Sousedíků 1054 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. František Javor 20.9.1996 - 22.9.1997
Adresa: 14 , Veletiny 687 33
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vašátko 22.9.1997 - 10.12.1998
Adresa: Bratří Sousedíků 1054 , Zlín 760 01
členka představenstva Jaroslava Zemková 22.9.1997 - 11.5.2000
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva Ing. Karel Klat 10.12.1998 - 11.5.2000
Adresa: Vinohradská 140 , Uherské Hradiště 686 05
místopředseda představenstva Ing. František Javor 22.9.1997 - 9.11.2000
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
člen představenstva Zdeněk Zemek 11.5.2000 - 9.11.2000
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 11.5.2000 - 31.3.2008
Zánik členství 20.10.2006
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Ing. František Javor 9.11.2000 - 31.3.2008
Zánik členství 20.10.2006
Zánik funkce 20.10.2006
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
předseda představenstva Zdeněk Zemek 9.11.2000 - 31.3.2008
Zánik členství 20.10.2006
Zánik funkce 20.10.2006
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. František Javor 31.3.2008 - 3.9.2009
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 22.6.2009
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
předseda představenstva Zdeněk Zemek 31.3.2008 - 24.1.2012
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 20.10.2011
Vznik funkce 20.10.2006
Zánik funkce 20.10.2011
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 31.3.2008 - 24.1.2012
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 20.10.2011
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 3.9.2009 - 24.1.2012
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 18.11.2011
Vznik funkce 22.6.2009
Zánik funkce 18.11.2011
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva Zdeněk Zemek 24.1.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 18.11.2011
Zánik členství 18.4.2014
Vznik funkce 18.11.2011
Zánik funkce 18.4.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 24.1.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 18.11.2011
Zánik členství 18.4.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 24.1.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 18.11.2011
Zánik členství 18.4.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Věra Zemková 16.1.2013 - 10.6.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 18.4.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Pavlína Filipi 16.1.2013 - 10.6.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 18.4.2014
Adresa: Mezilesí 2602/11 , Praha 193 00
člen představenstva Věra Zemková 10.6.2014 - 25.1.2017
Vznik členství 18.4.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Alexandr Zemek 10.6.2014 - 31.3.2017
Vznik členství 18.4.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
předseda představenstva Zdeněk Zemek 10.6.2014 - 22.1.2018
Vznik členství 18.4.2014
Zánik členství 19.1.2018
Vznik funkce 18.4.2014
Zánik funkce 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představesntva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 10.6.2014 - 22.1.2018
Vznik členství 18.4.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Věra Zemková 25.1.2017 - 22.1.2018
Vznik členství 18.4.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01
člen představenstva Alexandr Zemek 31.3.2017 - 22.1.2018
Vznik členství 18.4.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01

Dozorčí rada Z-Group a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Magdalena Mráčková 22.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: Matlachova 226/14 , Brno 627 00
člen Ing. Jiří Záhořík 16.2.1996 - 20.9.1996
Adresa: třída Tomáše Bati 3910 , Zlín 760 01
člen Ing. Hubert Čížek CSc. 16.2.1996 - 22.9.1997
Adresa: Augustinova 2075/9 , Praha 148 00
člen Emil Bujňáček 16.2.1996 - 22.9.1997
Adresa: Tř. Maršála Malinovského 773 , Uherské Hradiště 686 01
předseda Ing. Jiří Záhořík 20.9.1996 - 22.9.1997
Adresa: třída Tomáše Bati 3910 , Zlín 760 01
člen Jiří Číž 22.9.1997 - 10.12.1998
Adresa: Větrná 4669 , Zlín 760 05
předseda Ing. Jiří Záhořík 22.9.1997 - 10.12.1998
Adresa: třída Tomáše Bati 3910 , Zlín 760 01
člen Ing. Radomír Zálešák 10.12.1998 - 11.11.1999
Adresa: Za Humny 2172 , Uherský Brod 688 01
předseda Ing. Vladimír Chudárek 10.12.1998 - 11.11.1999
Adresa: Dolnoveská 90 , Fryšták 763 16
člen Emil Bujňáček 22.9.1997 - 9.11.2000
Adresa: Tř. Maršála Malinovského 773 , Uherské Hradiště 686 01
předseda Ing. Radomír Zálešák 11.11.1999 - 31.3.2008
Zánik členství 20.10.2006
Zánik funkce 20.10.2006
Adresa: Za Humny 2172 , Uherský Brod 688 01
člen Ing. Antonín Smetka 11.11.1999 - 31.3.2008
Zánik členství 20.10.2006
Adresa: 105 , Kozojídky 696 63
člen František Čapek 9.11.2000 - 31.3.2008
Zánik členství 20.10.2006
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen dozorčí rady Ing. Antonín Smetka 31.3.2008 - 3.9.2009
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 20.6.2008
Adresa: 105 , Kozojídky 696 63
člen dozorčí rady Ing. Radomír Zálešák 31.3.2008 - 24.1.2012
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 20.10.2011
Adresa: U Školky 2289 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady František Čapek 31.3.2008 - 24.1.2012
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 20.10.2011
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen dozorčí rady Ing. Radomír Zálešák 24.1.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 18.11.2011
Zánik členství 18.4.2014
Adresa: U Školky 2289 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Ing. Jarmila Havlová 24.1.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 18.11.2011
Zánik členství 18.4.2014
Adresa: Polní 875 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady JUDr. Magdalena Mráčková 24.1.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 18.11.2011
Zánik členství 18.4.2014
Adresa: Matlachova 226/14 , Brno 627 00
člen dozorčí rady JUDr. Magdalena Mráčková 10.6.2014 - 22.1.2018
Vznik členství 18.4.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: Matlachova 226/14 , Brno 627 00

Sbírka Listin Z-Group a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1786/SL 60 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 21.5.2015 20.8.2015 24.8.2015 34
B 1786/SL 59 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 435/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 11.7.2014 8.8.2014 4
B 1786/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.7.2014 28.7.2014 8.8.2014 6
B 1786/SL 57 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 20.6.2014 31.7.2014 8.8.2014 36
B 1786/SL 56 notářský zápis stanovy, NZ 140/14 Krajský soud v Brně 18.4.2014 9.6.2014 16.6.2014 8
B 1786/SL 55 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 28.6.2013 12.3.2014 14.3.2014 34
B 1786/SL 54 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Brně 25.6.2012 12.3.2014 14.3.2014 33
B 1786/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.12.2012 10.7.2013 18.7.2013 27
B 1786/SL 52 notářský zápis rozh.VH,NZ 296/2012 Krajský soud v Brně 29.10.2012 8.1.2013 25.1.2013 4
B 1786/SL 51 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 281/12 Krajský soud v Brně 29.10.2012 26.11.2012 3.12.2012 5
B 1786/SL 50 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 280/12 Krajský soud v Brně 29.10.2012 26.11.2012 3.12.2012 9
B 1786/SL 49 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 279/12 Krajský soud v Brně 29.10.2012 26.11.2012 3.12.2012 5
B 1786/SL 48 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 278/12 Krajský soud v Brně 29.10.2012 26.11.2012 3.12.2012 5
B 1786/SL 47 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 277/12 Krajský soud v Brně 29.10.2012 26.11.2012 3.12.2012 4
B 1786/SL 46 ostatní projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 29.6.2012 25.9.2012 27.9.2012 37
B 1786/SL 45 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 24.6.2011 21.2.2012 37
B 1786/SL 44 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Brně 30.7.2000 21.2.2012 17
B 1786/SL 43 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Brně 1.7.1999 21.2.2012 15
B 1786/SL 42 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 22.6.2010 2.12.2010 34
B 1786/SL 41 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 9.4.2009 13.4.2010 33
B 1786/SL 40 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 14.5.2008 13.4.2010 33
B 1786/SL 39 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 26.3.2007 13.4.2010 32
B 1786/SL 38 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 3.8.2009 11.9.2009 2
B 1786/SL 37 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.1.2008 14.4.2008 3
B 1786/SL 36 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.1.2008 14.4.2008 3
B 1786/SL 35 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 20.10.2006 14.4.2008 8
B 1786/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.12.2006 28.12.2006 34
B 1786/SL 33 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 195/06 Krajský soud v Brně 27.11.2006 6.12.2006 7
B 1786/SL 32 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 7.6.2006 6.11.2006 33
B 1786/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.12.2005 5.1.2006 34
B 1786/SL 30 ostatní -usnesení Krajský soud v Brně 21.11.2005 19.12.2005 2
B 1786/SL 29 ostatní -znal. posudek č. 7240/375/05 Krajský soud v Brně 29.11.2005 19.12.2005 11
B 1786/SL 28 notářský zápis -NZ 209/2005 Krajský soud v Brně 5.12.2005 19.12.2005 8
B 1786/SL 27 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 13.6.2005 14.11.2005 37
B 1786/SL 26 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 11.6.2004 14.11.2005 54
B 1786/SL 25 notářský zápis -NZ 90/2004 Krajský soud v Brně 21.4.2004 20.9.2005 13
B 1786/SL 24 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 12.6.2003 28.7.2003 52
B 1786/SL 23 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 24.6.2002 8.8.2002 47
B 1786/SL 22 ostatní - sml.o úpsání akcií Krajský soud v Brně 2.5.2002 26.6.2002 3
B 1786/SL 21 ostatní - dohoda o započtení Krajský soud v Brně 6.5.2002 26.6.2002 3
B 1786/SL 20 notářský zápis - opravná doložka Krajský soud v Brně 1.2.2001 6.5.2002 1
B 1786/SL 19 notářský zápis - rozhodnutí VH, stanovy Krajský soud v Brně 21.12.2001 6.5.2002 41
B 1786/SL 18 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 6.2.2000 25.1.2002 2
B 1786/SL 16 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 28.6.2001 3.8.2001 22
B 1786/SL 15 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 21.12.2000 12.2.2001 6
B 1786/SL 14 ostatní - prohlášení vkladatele Krajský soud v Brně 1.11.2000 15.11.2000 2
B 1786/SL 13 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 1.11.2000 15.11.2000 3
B 1786/SL 11 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 29.8.2000 25.10.2000 23
B 1786/SL 9 ostatní - pozvánka na VH Krajský soud v Brně 1.3.2000 23.5.2000 3
B 1786/SL 8 ostatní - vzdání se funkce předsedy Krajský soud v Brně 14.1.2000 23.5.2000 1
B 1786/SL 7 ostatní - vzdání se funkce Krajský soud v Brně 1.2.2000 23.5.2000 1
B 1786/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 17.3.2000 23.5.2000 10
B 1786/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.1997 23.12.1998 15
B 1786/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 8.7.1998 23.12.1998 6
B 1786/SL 4 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 7.6.1998 5.8.1998 12
B 1786/SL 3 ostatní - valná hromada Krajský soud v Brně 14.6.1997 10.3.1998 1
B 1786/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 10.3.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Z-Group a.s.

IČO (identifikační číslo) 63487799
Jméno Z-Group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 16.2.1996
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 9

Sídlo Z-Group a.s.

Živnosti a provozovny Z-Group a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 1. máje 298, Železná Ruda 340 04
Identifikační číslo provozovny 1010502581
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 15.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 566, Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny 1011166186
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Plzeňská 383, Toužim 364 01
Identifikační číslo provozovny 1011166135
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Palackého 220, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1011166089
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 5
Provozovna V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1011166208
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Jungmannova 318, Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1011166160
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011166097
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 8
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1011166101
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 9
Provozovna Blatenská 222, Nepomuk 335 03
Identifikační číslo provozovny 1011166178
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 10
Provozovna Husova 2713/60, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1011166194
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 11
Provozovna Oldřichovská 1530, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1011166143
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 12
Provozovna třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1011166119
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 13
Provozovna Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1011166127
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 14
Provozovna Zašovská 251/7, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1011166071
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 15
Provozovna V Drahelinkách 124, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1011166151
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 16
Provozovna Saská 1800/22, Aš 352 01
Identifikační číslo provozovny 1011297469
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 17
Provozovna Dr. Sedláka 778, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1011297451
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 18
Provozovna Tovární 1436/11, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1011296705
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 19
Provozovna Nádražní 1147, Stříbro 349 01
Identifikační číslo provozovny 1011297477
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 20
Provozovna Cyrilometodějská 708, Valašské Klobouky 766 01
Identifikační číslo provozovny 1011297485
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 21
Provozovna Chebská 282, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1011296730
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 22
Provozovna Nad rybníčkem 85, Horšovský Týn 346 01
Identifikační číslo provozovny 1011297493
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 23
Provozovna Tepelská 551/5, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1011296748
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 24
Provozovna Skopalíkova 2385/45, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1011296713
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 25
Provozovna 378, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1011297434
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 26
Provozovna Nižnětagilská 132/1, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1011297442
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 27
Provozovna Husova 918, Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1011296721
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 28
Provozovna Tř. Maršála Malinovského 268, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1002890110
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 7.2.2008
Provozovna č. 29
Provozovna Na Rynku 1493, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1002890101
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 7.2.2008
Provozovna č. 30
Provozovna 74, Vlčnov 687 61
Identifikační číslo provozovny 1002890144
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 7.2.2008
Provozovna č. 31
Provozovna Uherskobrodská 670, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1002889901
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 7.2.2008
Provozovna č. 32
Provozovna Luční čtvrť 2138, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1002890128
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 7.2.2008
Provozovna č. 33
Provozovna třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1002889880
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.2.1996

Živnost č. 2 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.3.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Opletalova 958/27, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1002890063
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2003
Provozovna č. 2
Provozovna Politických vězňů 934/15, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1002890071
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2003
Provozovna č. 3
Provozovna Luční čtvrť 2138, Staré Město 686 03
Identifikační číslo provozovny 1002890128
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2008

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.5.2016

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.5.2016

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.2016
Provozovna č. 1
Provozovna Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1011166127
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1011166208
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 566, Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny 1011166186
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Oldřichovská 1530, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1011166143
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Tepelská 551/5, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1011296748
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Husova 918, Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1011296721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011166097
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 8
Provozovna V Drahelinkách 124, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1011166151
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 9
Provozovna Uherskobrodská 670, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1002889901
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 10
Provozovna Palackého 220, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1011166089
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 11
Provozovna třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1011166119
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 12
Provozovna Chebská 282, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1011296730
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 13
Provozovna Skopalíkova 2385/45, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1011296713
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 14
Provozovna Tovární 1436/11, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1011296705
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 15
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1011166101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2017

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.2016
Provozovna č. 1
Provozovna V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1011166208
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011166097
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Na Rynku 1493, Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny 1002890101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 4
Provozovna třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1011166119
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1011166127
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.2016
Provozovna č. 1
Provozovna Skopalíkova 2385/45, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1011296713
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 1436/11, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1011296705
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Sportovní 578/4, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1011166127
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 4
Provozovna V Malé Doubravce 1242/27, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1011166208
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Tepelská 551/5, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1011296748
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Nádražní 566, Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny 1011166186
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Oldřichovská 1530, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1011166143
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 8
Provozovna Husova 918, Přeštice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1011296721
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 9
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1011166097
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 10
Provozovna V Drahelinkách 124, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1011166151
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 11
Provozovna Palackého 220, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1011166089
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 12
Provozovna Uherskobrodská 670, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1002889901
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 13
Provozovna třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1011166119
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 14
Provozovna Chebská 282, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1011296730
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.12.2016
Provozovna č. 15
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1011166101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2017

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.12.2016

Živnost č. 9 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.12.2016
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1011166119
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.12.2016

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkovatelská činnost.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně služeb s tím souvisejících.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Nákup a prodej pohledávek.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2000
Zánik oprávnění 4.3.2008

Živnost č. 14 Správa majetku.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Marketingová činnost.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.2004
Zánik oprávnění 17.6.2016

Živnost č. 17 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Z-Group a.s.

Člen statutárního orgánu Věra Zemková
Člen statutárního orgánu JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu Zuzana Zemková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Z-Group a.s.

IČO: 63487799
Firma: Z-Group a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.2.1996

Sídlo Z-Group a.s.

Sídlo: třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní finanční zprostředkování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Průzkum trhu a veřejného mínění
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image