Firma ZZN Polabí, a.s. IČO 45148210


ZZN Polabí, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZZN Polabí, a.s. (45148210) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K Vinici 1304, Kolín 280 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1992 a je stále aktivní. ZZN Polabí, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZZN Polabí, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZZN Polabí, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZZN Polabí, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZZN Polabí, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZZN Polabí, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1547
IČO (identifikační číslo osoby) 45148210
Jméno ZZN Polabí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 6.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 6.3.2014 - 8.3.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 6.3.2014 - 8.3.2018
Došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti OD Chotětov, a.s., se sídlem Průmyslová 218, 294 28 Chotětov, IČO 47048735. 1.1.2014
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením schváleného dne 21. června 2013, došlo u společnosti ZZN Polabí, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na společnosti AGF Energy, a .s., IČO 29137357, se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, a AGF Logistics, s.r.o., IČO 64361594, se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01. 1.7.2013
Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 2.5.2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost ZZN Polabí, a.s., jako nástupnickou, přešlo jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, zanikajících společností: 1. ZENA-zemědělský nákup a.s., IČ 451 48 163, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, 2. GEMINI MB, s.r.o., IČ 482 89 868, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, 3. Zemědělské odbytové centrum ZZN Polabí s.r.o., IČ 275 84 984, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 02. 1.6.2011
Jediný akcionář společnosti ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, rozhodl, dne 17. 12. 2010, v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: zvyšuje z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u Společnosti, zejména skladování zemědělských komodit; základní kapitál společnosti o částku 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu 614,395.060,-- Kč, slovy šest set čtrnáct milionů tři sta devadesát pět tisíc šedesát korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,781.000,-- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých znějící na jméno (dále jen "Akcie"); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; nově emitovaná akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obcho dním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti a movité věci evidované pro středisko Provodín: A. soubor věcí movitých, a to: Pořadové číslo Název inventární číslo 1 mostová váha Gravex concrete 9614/1220100041-0 2 vrátek na potahov. vagonů NV3 9614/1220100042-0 B. nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 264 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro katastrální území a obec Provodín: a) pozemky Parcela Výměra Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 153 1552 zastavěná plocha a nádvoří 154 364 zastavěná plocha a nádvoří 155/1 14293 ostatní plocha manipulační plocha 155/2 414 zastavěná plocha a nádvoří 155/3 743 zastavěná plocha a nádvoří 155/5 140 zastavěná plocha a nádvoří 155/6 18 zastavěná plocha a nádvoří 155/9 37 zastavěná plocha a nádvoří 155/10 236 zastavěná plocha a nádvoří 155/11 511 zastavěná plocha a nádvoří 155/12 64 vodní plocha vodní nádrž umělá 155/13 27 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště 155/16 28 ostatní plocha jiná plocha 155/18 68 zastavěná plocha a nádvoří 156/5 153 ostatní plocha jiná plocha 844/1 4351 ostatní plocha dráha b) budovy Typ budovy, část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele Název bez čp/če jiná stavba 153 malé silo včetně ramp, velké silo bez čp/če jiná stavba 154 admin.budova bez čp/če zem. stavba 155/2 sušárna nová bez čp/če jiná stavba 155/3 hangárový sklad A12 bez čp/če zem. stavba 155/5 olejové hospodářství bez čp/če jiná stavba 155/6 vážní domek bez čp/če tech. vybavení 155/9 trafostanice bez čp/če zem. stavba 155/10 sušárna malá - prachárna bez čp/če zem. stavba 155/11 zastřešení příjmu pro sušárnu bez čp/če jiná stavba 155/18 dílna C. stavby nezapsané v katastru nemovitostí, vedené v účetnictví pro středisko Provodín, a to: - požární nádrž - inventární číslo 9614/1210100008-0, na pozemku parcelní číslo 155/12, - požární zbrojnice (zbořeniště) - inventární číslo 9614/1210100017-0, na pozemku parcelní číslo 155/13, - studna - inventární číslo 9614/1210100019-0, na pozemku parcelní číslo 155/16, - železniční vlečka - inventární číslo 9614/1210100011-0 (spodek), inventární číslo 9614/1210100012-0 (svršek) , na pozemku parcelní číslo 844/1, 155/1, - zpevněná plocha - inventární číslo 9614/1210100022-0, 9614/1210100023-0, 9614/1210100024-0, 9614/1210100025-0, 9614/1210100026-0, na pozemku parcelní číslo 155/1, - kanalizace - inventární číslo 9614/1210100028-0, na pozemku parcelní číslo 155/1, - mostní váha, inventární číslo 9614/1210100009-0, na pozemku parcelní číslo 155/1, - vodovodní přípojka - inventární číslo 9614/1210100020-0, na pozemku parcelní číslo 155/1, - oplocení - inventární číslo 9614/1210100021-0, po obvodu katastrálního vytýčení, na pozemku parcelní číslo 155/1, 156/5, na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 156/6 (list vlastnictví číslo 362), 155/17 (list vlastnictví číslo 362), - septik - inventární číslo 9614/1210100027-0, na pozemku parcelní číslo 155/1. Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem (dále jen "Předem vybraný zájemce"); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybra ného zájemce, který slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen "Nepeněžitý vklad"); předmět Nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl C, vložka 116310, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze usnesením č.j. 2Nc 5581/2010-12 ze dne 2. 12. 2010, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 13.12.2010 znalecký posudek č. 277/87/2010 ve výši 4,781.000,- Kč, slovy č tyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých (dále též jen "Znalecký posudek"), emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 4,781.000,-- Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 4,781.000,-- Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo Společnosti, možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku získá Společ nost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti ZZN Polabí, a.s., zejména skladování zemědělských komodit. schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 4,781.000,- Kč, slovy čtyři miliony sedm set osmdesát jeden tisíc korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti; Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen "Smlouva"); lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akci onáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci ne jpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen "Rozhodnutí") (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúč inné; Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem se psán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem splace n nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy; 22.12.2010 - 29.12.2010
Na nástupnickou společnost ZZN Polabí, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ 451 48 210, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1547, přešla jedna ze tří odštěpovaných částí jmění rozdělované spol ečnosti Obila, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 451 48 376, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 1574, definovaná projektem rozdělení odštěpením sloučením schváleným dne 31.5.2010,včetně prá v a povinností z pracovně právních vztahů; ostatní dvě odštěpované části jmění přešly na nástupnickou společnost Primagra, a.s. se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČ 451 48 155, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddí lu B vložce 1538, a na nástupnickou společnost ZZN Pelhřimov a.s. se sídlem Pelhřimov, Nádražní 805, IČ 466 78 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 496. 30.6.2010
Mimořádná valná hromada společnosti ZZN Polabí, a.s., konaná dne 3. července 2009, přijala tato usnesení: Valná hromada k o n s t a t u j e na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis majetku, 4.373.803 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč, 100 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653 Kč, 42 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 226.530,- Kč, 6 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 22.653.000,- Kč a 1 ks listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 11.326.500,- Kč, ve prospěch Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 11 3 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501. Obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o nominální hodnotě 596.404.360 Kč,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ZZN Polabí, a.s. ve výši 97,83 %. Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je hlavním akcionářem emitenta obch odní společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ: 451 48 210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547. Společnost Agropol Group, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, je akcionářem oprá vněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501, doložil potvrzením obchodní ka s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě proti plnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve v lastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4501 za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 100,- Kč činí 79,80 Kč. Výše protiplnění za akcie v nominální hodnotě 22.653,- Kč, v nominální hodnotě 226.530,- Kč, v nominální hodnotě 22.653.000,- Kč a v nominální hodn otě 11.326.500,- Kč nebyla stanovena, a to z důvodu toho, že tyto akcie jsou ve vlastnictví hlavního akcionáře. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1296-86//09 zpracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ: 44119090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS, a. s., se sídlem Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno. 13.7.2009 - 13.10.2009
Společnost ZZN Polabí, a.s. převzala na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti GA GRANCHEM a.s., IČ 25686330, Nymburk, Pražská 2214, PSČ 288 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5497. 31.12.2008
Zakladatel splatil 100% základního kapitálu společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ZZN Nymburk s. p. 24.11.2001
Obchodní společnost Zemědělské zásobování a nákup v Nymburce a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Kolíně, a.s. se sídlem Kolín V, K Vinici 1304,PSČ 280 66,IČO: 46356452. 28.12.1995
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatlem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídle v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 , odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 5.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 5.5.1992
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ZZN Nymburk s. p. 5.5.1992 - 24.11.2001

Aktuální kontaktní údaje ZZN Polabí, a.s.

Kapitál ZZN Polabí, a.s.

zakladni jmění 614 395 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2010
zakladni jmění 609 614 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2008 - 29.12.2010
zakladni jmění 450 590 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.4.1997 - 31.12.2008
zakladni jmění 337 943 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.1995 - 25.4.1997
zakladni jmění 167 794 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.1992 - 28.12.1995

Akcie ZZN Polabí, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 614 395 000 Kč 1 27.12.2016
Kmenové akcie na jméno 614 395 000 Kč 1 15.10.2015 - 27.12.2016
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 4 505 900 6.3.2014 - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 22 653 Kč 100 6.3.2014 - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 226 530 Kč 42 6.3.2014 - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 22 653 000 Kč 6 6.3.2014 - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 11 326 500 Kč 1 6.3.2014 - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 4 781 000 Kč 1 6.3.2014 - 15.10.2015
Kmenové akcie na jméno 4 781 000 Kč 1 29.12.2010 - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 22 653 Kč 100 31.12.2008 - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 226 530 Kč 42 31.12.2008 - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 22 653 000 Kč 6 31.12.2008 - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 11 326 500 Kč 1 31.12.2008 - 6.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 4 505 900 17.2.2003 - 6.3.2014
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 4 505 900 16.12.1997 - 17.2.2003
Akcie na majitele 100 Kč 1 126 470 25.4.1997 - 25.4.1997
Akcie na majitele 100 Kč 4 505 900 25.4.1997 - 16.12.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 287 605 28.12.1995 - 25.4.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 117 456 5.5.1992 - 28.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 338 5.5.1992 - 25.4.1997

Sídlo ZZN Polabí, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Vinici 1304 , Kolín 280 02 29.7.2013
Adresa K Vinici 1304 , Kolín 280 02 25.4.1997 - 25.4.1997
Adresa K Vinici 1304 , Kolín 280 02 25.4.1997 - 29.7.2013
Adresa Zbožská 727/10 , Nymburk 288 02 5.5.1992 - 25.4.1997

Předmět podnikání ZZN Polabí, a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 27.12.2016
distribuce pohonných hmot 6.12.2013
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.7.2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 29.7.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 17.2.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 17.2.2012
zámečnictví, nástrojářství 17.2.2012
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 31.12.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.12.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 31.12.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 31.12.2008
opravy silničních vozidel 31.12.2008
provozování dráhy a drážní dopravy 31.12.2008
výroba rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu 31.12.2008
zemědělská výroba 31.12.2008
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 31.12.2008 - 29.7.2013
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 31.12.2008 - 29.7.2013
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 31.12.2008 - 29.7.2013
výroba hnojiv 29.8.2008 - 31.12.2008
provozování řerpacích stanic s pohonnými hmotami 29.8.2008 - 31.12.2008
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a pr odej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.8.2008 - 31.12.2008
provoz veřejného vážení na vážních zařízeních 10.8.2005 - 31.12.2008
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, karcinogenní a mutagenní 10.8.2005 - 31.12.2008
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 10.8.2005 - 31.12.2008
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných) 24.8.2004 - 31.12.2008
výroba rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu 17.2.2003 - 31.12.2008
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 24.11.2001 - 29.8.2008
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 24.11.2001 - 29.8.2008
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 24.11.2001 - 31.12.2008
výroba krmiv a krmných směsí 24.11.2001 - 31.12.2008
zprostředkování obchodu 24.11.2001 - 31.12.2008
velkoobchod 24.11.2001 - 31.12.2008
maloobchod se smíšeným zbožím 24.11.2001 - 31.12.2008
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 24.11.2001 - 31.12.2008
skladování zboží a manipulace s nákladem 24.11.2001 - 31.12.2008
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 24.11.2001 - 31.12.2008
testování, měření a analýzy 24.11.2001 - 31.12.2008
balicí činnosti 24.11.2001 - 31.12.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 24.11.2001 - 31.12.2008
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 24.11.2001 - 31.12.2008
výroba chemických látek a chemických přípravků 24.11.2001 - 31.12.2008
opravy pracovních strojů 24.11.2001 - 31.12.2008
opravy silničních vozidel 24.11.2001 - 31.12.2008
zastupování v celním řízení 12.9.2000 - 31.12.2008
provozování skladovacích služeb 22.11.1999 - 24.11.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 16.12.1997 - 24.11.2001
opravy motorových vozidel 16.12.1997 - 24.11.2001
analytická a laboratorní činnost 16.12.1997 - 24.11.2001
provozování dráhy a drážní dopravy 16.12.1997 - 31.12.2008
zemědělská výroba 16.12.1997 - 31.12.2008
provoz čerpacích stanic s palivy a mazivy 25.4.1997 - 25.4.1997
ostatní činnost - pekařství 25.4.1997 - 24.11.2001
výrobní činnost - výroba krmných směsí 25.4.1997 - 24.11.2001
obchdoní činnost 25.4.1997 - 24.11.2001
prodej jedů, žíravin a pesticidů 25.4.1997 - 24.11.2001
pěstitelské pálení ovoce a ovocných kvasů 25.4.1997 - 24.11.2001
nákup, skladování, ošetřování, úprava a odbyt zemědělských výrobků rostlinného původu 25.4.1997 - 24.11.2001
čištění a moření dodaných obilovin 25.4.1997 - 24.11.2001
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 25.4.1997 - 29.8.2008
silniční motorová doprava nákladní 25.4.1997 - 31.12.2008
silniční motorová doprava osobní 25.4.1997 - 31.12.2008
Poskytování služeb při sklizni zemědělských výrobků 21.9.1994 - 25.4.1997
Hostinská činnost 21.9.1994 - 17.2.2003
Výroba chemikálií,ochranných chemických a biologických přípravků 5.5.1992 - 21.9.1994
Pěstování jedlých hub a výroba sadby , živného substrátu a krycí zeminy pro jejich výrobu 5.5.1992 - 21.9.1994
Výroba kreatinu, průmyslových hnojiv a dalších výrobků zpracováním rohoviny a jiných živočišných odpadů 5.5.1992 - 21.9.1994
Výroba a aplikace desinsekčních a deratizačních prostředků, včetně bílení a malování 5.5.1992 - 21.9.1994
Výroba strojů,přístrojů,konstrukcí a zařízení pro měření a regulaci elektrotechnických výrobků, včetně mikroelektroniky a náhradních dílů 5.5.1992 - 21.9.1994
Dřevovýroba 5.5.1992 - 21.9.1994
Výroba elektrického proudu a tepla 5.5.1992 - 21.9.1994
Servisní a anlytická laboratorní činnost 5.5.1992 - 21.9.1994
Montáž přístrojů a zařízení pro měření a regulaci 5.5.1992 - 21.9.1994
Práce a služby v oblasti výpočetní techniky 5.5.1992 - 21.9.1994
Činnost školního závodu pro odborný výcvik žáků SOU 5.5.1992 - 21.9.1994
Inženýrská činnost ve výstavbě 5.5.1992 - 21.9.1994
Nákup,skladování,ošetřování,úprava a odbyt zemědělských výrobků 5.5.1992 - 25.4.1997
Výroba a dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb 5.5.1992 - 25.4.1997
Výroba krmných směsí,krmných koncentrátů,minerálních přísad - doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu 5.5.1992 - 25.4.1997
Stavební , montážní a technologická práce 5.5.1992 - 25.4.1997
Opravárenská činnost 5.5.1992 - 25.4.1997
Revize zařízení,elektrozařízení a elektroinstalací,hromosvodů, tlakových nádob,zdvihadel a ocelových konstrukcí podle zvláštního povolení 5.5.1992 - 25.4.1997
Nákup a prodej tuhých / pevných / paliv 5.5.1992 - 25.4.1997
Neveřejná silniční přeprava osob a nákladů 5.5.1992 - 25.4.1997
Výroba pečiva a těstovin 5.5.1992 - 25.4.1997
Obchodní a odbytová činnost 5.5.1992 - 25.4.1997
Propagační a publikační činnost 5.5.1992 - 24.11.2001
Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních 5.5.1992 - 24.11.2001

vedení firmy ZZN Polabí, a.s.

Statutární orgán ZZN Polabí, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnost, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 27.12.2016
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 6.3.2014 - 27.12.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři čle nové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy předstravenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich část í. 21.12.2010 - 21.12.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy předstravenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jej ich částí. 21.12.2010 - 6.3.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společně vždy dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři č lenové představenstva. Ve věcech zcizování kapitálových účastí jednají jménem společnosti alespoň čtyři členové představenstva. 31.7.2006 - 31.7.2006
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Ve věcech zcizování kapitálových účastí jednají jménem společnosti alespoň čtyři členové představenstva. 31.7.2006 - 21.12.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společně vždy dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda nebo místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. 16.1.2006 - 31.7.2006
Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva,každý samostatně. Ostatní členové představenstva jednají vždy dva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b) ostatní členové představenstva vždy dva společně 24.11.2001 - 16.1.2006
Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva,každý samostatně. Ostatní členové představenstva jednají vždy dva společně. Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: a/ předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b/ ostatní členové představenstva vždy dva společně. 28.12.1995 - 24.11.2001
Za společnost jedná představenstvo , a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost ,pokud jeho způsob a formu nestanoví obecně závazný právní předpis ,se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. a/ samostatně předseda představenstva nebo místopředseda b/ nebo ředitel. 21.9.1994 - 28.12.1995
Za společnost jedná představenstvo , a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 5.5.1992 - 21.9.1994
předseda představenstva Ing. Roman Kubíček 1.2.2016
Vznik členství 18.1.2016
Vznik funkce 18.1.2016
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Josef Kaluha 16.3.2017
Vznik členství 2.3.2017
Adresa: Dvořákova 575 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen představenstva Jindřich Macháček 8.3.2018
Vznik členství 2.2.2018
Adresa: 49 , Dolní Kralovice 257 68
místopředseda představenstva Ing. Václav Civín 9.11.2018
Vznik členství 1.6.2017
Vznik funkce 26.10.2018
Adresa: 118 , Polepy 280 02
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 9.11.2018
Vznik členství 16.11.2015
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
Člen představenstva Josef Bureš 5.5.1992 - 21.9.1994
Adresa: Zápotockého 337 , Městec Králové Česká republika
Člen představenstva Miroslav Novotný 5.5.1992 - 21.9.1994
Adresa: 289 17 Semice 53 Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Martin 5.5.1992 - 28.12.1995
Adresa: Kutnohorská 42 , Kolín 280 02
Člen představenstva Ing. Petr Tuček 21.9.1994 - 28.12.1995
Adresa: Na pískách 943/128 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Oldřich Jeníček 21.9.1994 - 28.12.1995
Adresa: Roháčova 264 , Kolín 280 02
Člen představenstva Josef Poláček 21.9.1994 - 28.12.1995
Adresa: Nymburská 77 , Zvěřínek 289 13
Člen představenstva Ing. Svatopluk Sýkora 21.9.1994 - 28.12.1995
Adresa: V dolině 1156/4 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Josef Mašín 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: Dobročovická 836 , Úvaly, Praha - východ Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Ivo Jungr 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: Jičínská 855/28 , Nymburk 288 02
Člen představenstva Ing. Josef Havránek 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: Spojovací 390 , Kostomlaty nad Labem 289 21
Předseda představenstva Ing. Josef Martin 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
Člen představenstva Ing. Václav Záhora 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: Počernická 21/24 , Praha 100 00
Člen představenstva Ing. Josef Havránek 25.4.1997 - 16.12.1997
Adresa: Spojovací 390 , Kostomlaty nad Labem 289 21
Člen představenstva Ing. Václav Záhora 25.4.1997 - 22.11.1999
Adresa: Počernická 21/24 , Praha 100 00
Člen představenstva Ing. Josef Mašín 25.4.1997 - 12.9.2000
Adresa: Dobročovická 836 , Úvaly, Praha - východ Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Ivo Jungr 25.4.1997 - 12.9.2000
Adresa: Jičínská 855/28 , Nymburk 288 02
místopředseda představenstva Ing. Josef Havránek 16.12.1997 - 12.9.2000
Adresa: Spojovací 390 , Kostomlaty nad Labem 289 21
Člen představenstva Ing. Zdeněk Pánek 22.11.1999 - 12.9.2000
Adresa: Prokopa Velikého 542 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Ivo Jungr 12.9.2000 - 24.11.2001
Zánik funkce 8.6.2001
Adresa: Jičínská 855/28 , Nymburk 288 02
Člen představenstva Ing. Jiří Baumruker 12.9.2000 - 24.11.2001
Zánik funkce 8.6.2001
Adresa: Starokolínská 155 , Praha 190 16
Předseda představenstva Ing. Josef Martin 25.4.1997 - 10.8.2005
Zánik členství 2.6.2005
Vznik funkce 3.6.2000
Zánik funkce 2.6.2005
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
Člen představenstva Václav Král 22.11.1999 - 10.8.2005
Zánik členství 2.6.2005
Vznik funkce 3.6.2000
Adresa: 8 , Rohatsko 294 04
místopředseda představenstva Ing. Josef Havránek 12.9.2000 - 10.8.2005
Zánik členství 2.6.2005
Vznik funkce 3.6.2000
Zánik funkce 2.6.2005
Adresa: U Zastávky 113 , Loučeň 289 37
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín 12.9.2000 - 10.8.2005
Zánik členství 2.6.2005
Vznik funkce 3.6.2000
Zánik funkce 2.6.2005
Adresa: Dobročovická 836 , Úvaly, Praha - východ Česká republika
Člen představenstva Ing. Oldřich Špelda 24.11.2001 - 10.8.2005
Zánik členství 2.6.2005
Vznik funkce 8.6.2001
Adresa: Havlíčkova 55/4 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Ing. Josef Martin 10.8.2005 - 16.1.2006
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 14.11.2005
Vznik funkce 2.6.2005
Zánik funkce 14.11.2005
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
místopředseda představenstva Ing. Josef Havránek 10.8.2005 - 16.1.2006
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 14.11.2005
Vznik funkce 2.6.2005
Zánik funkce 14.11.2005
Adresa: U Zastávky 113 , Loučeň 289 37
místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín 10.8.2005 - 16.1.2006
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 14.11.2005
Vznik funkce 2.6.2005
Zánik funkce 14.11.2005
Adresa: Dobročovická 836 , Úvaly 250 82
člen představenstva Ing. Oldřich Špelda 10.8.2005 - 16.1.2006
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 14.11.2005
Adresa: Havlíčkova 55/4 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Formáček 10.8.2005 - 16.1.2006
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 14.11.2005
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
člen představenstva Ing. Josef Havránek 16.1.2006 - 31.7.2006
Vznik členství 14.11.2005
Zánik členství 28.2.2006
Vznik funkce 14.11.2005
Adresa: U Zastávky 113 , Loučeň 289 37
člen představenstva Ing. Dagmar Šafrová 31.7.2006 - 31.7.2006
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Černohorského 1863/13 , Nymburk 288 02
člen představenstva Jan Platil 16.1.2006 - 13.7.2010
Vznik členství 14.11.2005
Zánik členství 28.2.2010
Adresa: Litožnická 341 , Praha 190 11
člen představenstva Martin Bobek 13.7.2010 - 13.7.2010
Vznik funkce 1.3.2010
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Žitná 7247/6, PSČ 83106
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 16.1.2006 - 27.8.2010
Vznik členství 14.11.2005
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 14.11.2005
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
předseda představenstva Ing. Josef Martin 16.1.2006 - 21.12.2010
Vznik členství 14.11.2005
Zánik členství 14.11.2010
Vznik funkce 14.11.2005
Zánik funkce 14.11.2010
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 16.1.2006 - 21.12.2010
Vznik členství 14.11.2005
Zánik členství 14.11.2010
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 21.12.2010 - 21.12.2010
Vznik funkce 15.11.2010
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 27.8.2010 - 1.2.2011
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 16.1.2011
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 16.1.2011
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Roman Roubíček 1.2.2011 - 1.2.2011
Vznik členství 17.1.2011
Vznik funkce 19.1.2011
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Martin Bobek 13.7.2010 - 14.4.2011
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 1.3.2011
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Žitná 7247/6, PSČ 83106
předseda představenstva Ing. Josef Martin 21.12.2010 - 14.4.2011
Vznik členství 15.11.2010
Zánik členství 1.3.2011
Vznik funkce 15.11.2010
Zánik funkce 1.3.2011
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 21.12.2010 - 14.4.2011
Vznik členství 15.11.2010
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
místopředseda představenstva Ing. Roman Kubíček 1.2.2011 - 14.4.2011
Vznik členství 17.1.2011
Vznik funkce 19.1.2011
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Dagmar Šafrová 31.7.2006 - 22.8.2011
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Černohorského 1863/13 , Nymburk 288 02
člen představenstva Ing. Josef Mráz 8.12.2011 - 8.12.2011
Vznik členství 22.9.2011
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Dagmar Šafrová 22.8.2011 - 16.4.2012
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 16.2.2012
Adresa: Černohorského 1863/13 , Nymburk 288 02
člen představenstva Ing. Josef Kaluha 16.4.2012 - 16.4.2012
Vznik členství 17.2.2012
Zánik členství 1.3.2012
Adresa: Dvořákova 575 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen představenstva Jindřich Macháček 15.3.2013 - 15.3.2013
Vznik členství 1.2.2013
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen představenstva Ing. Josef Mráz 8.12.2011 - 18.10.2013
Vznik členství 22.9.2011
Zánik členství 1.5.2014
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Josef Mráz 18.10.2013 - 18.6.2014
Vznik členství 22.9.2011
Zánik členství 1.5.2014
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Josef Kaluha 16.4.2012 - 15.10.2015
Vznik členství 1.3.2012
Adresa: Dvořákova 575 , Bakov nad Jizerou 294 01
místopředseda představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 14.4.2011 - 15.12.2015
Vznik členství 15.11.2010
Zánik členství 15.11.2015
Vznik funkce 23.3.2011
Zánik funkce 15.11.2015
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
předseda představenstva Ing. Roman Kubíček 14.4.2011 - 1.2.2016
Vznik členství 17.1.2011
Zánik členství 17.1.2016
Vznik funkce 23.3.2011
Zánik funkce 17.1.2016
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Jindřich Macháček 15.3.2013 - 27.2.2016
Vznik členství 1.2.2013
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen představenstva Ing. Jiří Rulec 8.12.2011 - 18.10.2016
Vznik členství 22.9.2011
Zánik členství 22.9.2016
Adresa: 70 , Hořín 276 01
člen představenstva Ing. Josef Kaluha 15.10.2015 - 16.3.2017
Vznik členství 1.3.2012
Zánik členství 1.3.2017
Adresa: Dvořákova 575 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen představenstva Ing. Jiří Rulec 18.10.2016 - 16.3.2017
Vznik členství 23.9.2016
Zánik členství 31.1.2017
Adresa: 70 , Hořín 276 01
člen představenstva Jindřich Macháček 27.2.2016 - 8.3.2018
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 1.2.2018
Adresa: 49 , Dolní Kralovice 257 68
místopředseda představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 15.12.2015 - 9.11.2018
Vznik členství 16.11.2015
Vznik funkce 16.11.2015
Zánik funkce 25.10.2018
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ing. Václav Civín 9.6.2017 - 9.11.2018
Vznik členství 1.6.2017
Adresa: 118 , Polepy 280 02

Dozorčí rada ZZN Polabí, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady JUDr. Věra Kličková 1.7.2015
Vznik členství 24.6.2015
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: Dělnická 802 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 1.2.2016
Vznik členství 2.1.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Ing. Radek Zíta 24.6.2019
Vznik členství 1.4.2019
Vznik funkce 1.4.2019
Adresa: V Polích 184 , Kostelec nad Labem 277 13
Člen dozorčí rady Ing. Zdena Ketnerová 5.5.1992 - 21.9.1994
Adresa: Růžová 2126 , Nymburk 288 02
Člen dozorčí rady František Jizba 5.5.1992 - 21.9.1994
Adresa: 144 , Choťánky 290 01
Člen dozorčí rady Inf. Josef Hybler 5.5.1992 - 28.12.1995
Adresa: 20 , Kostelní Lhota 289 12
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Hořánek 21.9.1994 - 28.12.1995
Adresa: Zeyerova 1769 , Písek 397 01
Člen dozorčí rady Ing. Ivo Jungr 21.9.1994 - 28.12.1995
Adresa: Jičínská 855/28 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Pánek 28.12.1995 - 4.1.1996
Adresa: Prokopa Velikého 542 , Nymburk IV. Česká republika
Předseda dozorčí rady Pavel Švarc 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: 289 17 Semice 35 Česká republika
Místopředseda dozorčí rady Ing. Oldřich Jeníček 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: Roháčova 264 , Kolín 280 02
Člen dozorčí rady Dr. Miroslav Jansta 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: 2. května 1133/8 , Nymburk 288 02
Člen dozorčí rady Ing. Josef Hybler 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: 260 , Kostelní Lhota 289 12
Člen dozorčí rady Ing. Milan Poříz 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: Náměstí Přemyslovců 166/17 , Nymburk 288 02
Místopředseda dozorčí rady Josef Kafka 28.12.1995 - 25.4.1997
Adresa: 47 , Sloveč 289 03
Člen dozorčí rady Ing. Josef Hybler 25.4.1997 - 16.12.1997
Adresa: 260 , Kostelní Lhota 289 12
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Pánek 4.1.1996 - 22.11.1999
Adresa: Prokopa Velikého 542 , Kolín 280 02
Člen dozorčí rady Ing. Milan Poříz 25.4.1997 - 22.11.1999
Adresa: Náměstí Přemyslovců 166/17 , Nymburk 288 02
Místopředseda dozorčí rady Josef Kafka 25.4.1997 - 22.11.1999
Adresa: 47 , Sloveč 289 03
Předseda dozorčí rady Pavel Švarc 25.4.1997 - 22.11.1999
Adresa: 289 17 Semice 35 Česká republika
Člen dozorčí rady Dr. Miroslav Jansta 25.4.1997 - 22.11.1999
Adresa: 2. května 1133/8 , Nymburk 288 02
člen Václav Král 16.12.1997 - 22.11.1999
Adresa: 8 , Rohatsko 294 04
Místopředseda dozorčí rady Ing. Oldřich Jeníček 25.4.1997 - 24.11.2001
Zánik funkce 31.3.2001
Adresa: Roháčova 264 , Kolín 280 02
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Malypetr 22.11.1999 - 24.11.2001
Zánik funkce 8.6.2001
Adresa: Kubelíkova 698/15 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Milada Pelikánová 24.11.2001 - 13.9.2002
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 17.5.2002
Adresa: Erno Košťála 1003 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Vařejčko 13.9.2002 - 24.8.2004
Vznik funkce 17.5.2002
Adresa: 13 , Skuteč 539 73
Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Formáček 22.11.1999 - 10.8.2005
Zánik členství 1.6.2005
Vznik funkce 22.6.2000
Zánik funkce 1.6.2005
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Malypetr 24.11.2001 - 10.8.2005
Zánik členství 2.6.2005
Vznik funkce 28.6.2001
Zánik funkce 2.6.2005
Adresa: Na Zvoničce 339/14 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Poledne 24.11.2001 - 10.8.2005
Zánik členství 2.6.2005
Vznik funkce 8.6.2001
Adresa: Jižní 503 , Zásmuky 281 44
člen dozorčí rady JUDr. Věra Kličková 24.11.2001 - 10.8.2005
Vznik funkce 21.6.2001
Adresa: Dělnická 802 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Martin Brychta 24.11.2001 - 10.8.2005
Zánik členství 26.5.2005
Vznik funkce 21.6.2001
Adresa: Lípová 318 , Třebestovice 289 12
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Vařejčko 24.8.2004 - 10.8.2005
Zánik členství 2.6.2005
Vznik funkce 17.5.2002
Adresa: 39 , Skuteč 539 73
předseda dozorčí rady JUDr. Věra Kličková 10.8.2005 - 31.7.2006
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 21.6.2006
Vznik funkce 2.6.2005
Zánik funkce 21.6.2006
Adresa: Dělnická 802 , Kolín 280 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Malypetr 10.8.2005 - 7.8.2009
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 2.6.2005
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: Na Zvoničce 339/14 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Poledne 10.8.2005 - 7.8.2009
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Jižní 503 , Zásmuky 281 44
předseda dozorčí rady JUDr. Věra Kličková 31.7.2006 - 27.8.2010
Vznik členství 22.6.2006
Zánik členství 22.6.2010
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 22.6.2010
Adresa: Dělnická 802 , Kolín 280 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Tesařík 7.8.2009 - 8.3.2011
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 31.12.2010
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 31.12.2010
Adresa: Na Zdolnici 327 , Odolena Voda 250 70
člen dozorčí rady Ing. Jan Stoklasa 7.8.2009 - 8.3.2011
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: 240 , 251 62 Louňovice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Darek Kysela 8.3.2011 - 8.3.2011
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 31.1.2011
Adresa: Hrubínova 173/8 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady JUDr. Věra Kličková 27.8.2010 - 22.8.2011
Vznik členství 23.6.2010
Vznik funkce 23.6.2010
Zánik funkce 21.7.2011
Adresa: Dělnická 802 , Kolín 280 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 8.3.2011 - 22.8.2011
Vznik členství 1.2.2011
Vznik funkce 1.2.2011
Zánik funkce 21.7.2011
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 8.3.2011 - 16.4.2012
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Chotěšovská 677/6 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 22.8.2011 - 17.6.2015
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 30.4.2015
Vznik funkce 22.7.2011
Zánik funkce 30.4.2015
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Věra Kličková 22.8.2011 - 1.7.2015
Vznik členství 23.6.2010
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 22.7.2011
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Dělnická 802 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 16.4.2012 - 15.10.2015
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 15.10.2015 - 1.2.2016
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 1.1.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Ing. Karel Sýkora 17.6.2015 - 24.6.2019
Vznik členství 1.5.2015
Zánik členství 31.3.2019
Vznik funkce 1.5.2015
Zánik funkce 31.3.2019
Adresa: Červenohrádecká 238/12 , Plzeň 312 00

Sbírka Listin ZZN Polabí, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1547/SL 179 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 18.1.2016 19.1.2016 4.2.2016 1
B 1547/SL 178 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 27.11.2015 19.1.2016 4.2.2016 1
B 1547/SL 177 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2015 23.11.2015 11.1.2016 1
B 1547/SL 176 ostatní zápis z mim. zasedání představenstva Městský soud v Praze 16.11.2015 23.11.2015 11.1.2016 1
B 1547/SL 175 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.11.2015 27.11.2015 111
B 1547/SL 174 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.11.2015 27.11.2015 109
B 1547/SL 173 ostatní úplné znění stanov Městský soud v Praze 15.10.2015 15.10.2015 16
B 1547/SL 172 notářský zápis [NZ 326/2015] Městský soud v Praze 15.10.2015 15.10.2015 4
B 1547/SL 171 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2015 7.7.2015 20.7.2015 2
B 1547/SL 170 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 7.7.2015 20.7.2015 25
B 1547/SL 169 výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 7.7.2015 20.7.2015 8
B 1547/SL 168 ostatní návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 30.4.2015 7.7.2015 20.7.2015 1
B 1547/SL 167 zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 7.7.2015 20.7.2015 8
B 1547/SL 166 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 27.4.2015 10.6.2015 22.6.2015 1
B 1547/SL 165 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2014 31.7.2014 21.10.2014 2
B 1547/SL 163 ostatní za rok 2013 Městský soud v Praze 30.5.2014 31.7.2014 21.10.2014 1
B 1547/SL 162 výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 31.7.2014 21.10.2014 9
B 1547/SL 161 zpráva o vztazích za rok 2013 Městský soud v Praze 12.3.2014 31.7.2014 21.10.2014 6
B 1547/SL 160 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 31.7.2014 21.10.2014 25
B 1547/SL 159 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.5.2014 13.6.2014 18.6.2014 1
B 1547/SL 158 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 25.4.2014 5.5.2014 18
B 1547/SL 157 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 517/2013 Městský soud v Praze 20.12.2013 3.3.2014 6.3.2014 21
B 1547/SL 155 notářský zápis NZ 364/2013 Městský soud v Praze 8.10.2013 5.12.2013 11.12.2013 4
B 1547/SL 154 notářský zápis  NZ 416/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 6.11.2013 8.11.2013 8.11.2013 7
B 1547/SL 153 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 4.9.2013 23.9.2013 110
B 1547/SL 152 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.7.2013 2.8.2013 26.8.2013 22
B 1547/SL 151 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.7.2013 16.8.2013 1
B 1547/SL 150 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 19.7.2013 16.8.2013 8
B 1547/SL 149 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2013 19.7.2013 16.8.2013 1
B 1547/SL 148 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 19.7.2013 16.8.2013 6
B 1547/SL 147 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 22.7.2013 25.7.2013 8.8.2013 2
B 1547/SL 146 notářský zápis  NZ 223/2013-projekt rozdělení Městský soud v Praze 21.6.2013 21.6.2013 1.7.2013 18
B 1547/SL 145 zpráva auditora  +zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 21.6.2013 1.7.2013 12
B 1547/SL 144 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.6.2013 1.7.2013 25
B 1547/SL 143 ostatní -projekt rozdělení Městský soud v Praze 20.5.2013 20.5.2013 21.5.2013 12
B 1547/SL 142 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.1.2013 12.3.2013 27.3.2013 1
B 1547/SL 141 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.1.2013 12.3.2013 27.3.2013 22
B 1547/SL 140 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.7.2012 23.8.2012 48
B 1547/SL 139 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2012 24.7.2012 23.8.2012 1
B 1547/SL 138 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -za rok 2011 /konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2011 24.7.2012 23.8.2012 140
B 1547/SL 137 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 1.3.2012 2.7.2012 1
B 1547/SL 136 stanovy společnosti, ostatní -rozhodnutí jednoho akcionáče Městský soud v Praze 16.12.2011 24.2.2012 22
B 1547/SL 135 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 510/2011 Městský soud v Praze 16.12.2011 24.2.2012 24
B 1547/SL 134 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 16.12.2011 21.2.2012 22
B 1547/SL 133 ostatní -rozhodnutí akcionáře při VH Městský soud v Praze 21.9.2011 20.2.2012 2
B 1547/SL 132 stanovy společnosti -rozhodnutí akcionáče při VH Městský soud v Praze 21.9.2011 20.2.2012 23
B 1547/SL 131 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 378/2011 Městský soud v Praze 21.9.2011 20.2.2012 25
B 1547/SL 130 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.9.2011 2.12.2011 4.12.2011 22
B 1547/SL 129 ostatní rozhodnutí jed.spol Městský soud v Praze 30.6.2011 26.8.2011 2
B 1547/SL 128 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.7.2011 26.8.2011 2
B 1547/SL 127 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 28.7.2011 66
B 1547/SL 126 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 28.7.2011 140
B 1547/SL 125 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 2.5.2011 2.6.2011 2.6.2011 7
B 1547/SL 124 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 2.5.2011 2.6.2011 2.6.2011 4
B 1547/SL 123 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2011-zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2011 2.6.2011 2.6.2011 7
B 1547/SL 122 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.6.2011 2.6.2011 27
B 1547/SL 121 notářský zápis NZ 158/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 2.5.2011 2.6.2011 2.6.2011 14
B 1547/SL 120 ostatní zápis z mimořádného zasedání Městský soud v Praze 23.3.2011 5.5.2011 2
B 1547/SL 119 ostatní rozh.jediného akcionáře 2x Městský soud v Praze 1.3.2011 5.5.2011 24
B 1547/SL 118 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 73/2011 Městský soud v Praze 2.3.2011 5.5.2011 25
B 1547/SL 117 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.3.2011 12.4.2011 16.4.2011 22
B 1547/SL 116 ostatní -projekt vnitrostátní fúze Městský soud v Praze 23.3.2011 29.3.2011 30.3.2011 6
B 1547/SL 115 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.1.2011 22.2.2011 2
B 1547/SL 114 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 19.1.2011 22.2.2011 1
B 1547/SL 113 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.1.2011 22.2.2011 1
B 1547/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.12.2010 31.1.2011 22
B 1547/SL 111 posudek znalce č. 277/87/2010 Městský soud v Praze 13.12.2010 21.1.2011 26
B 1547/SL 110 notářský zápis NZ 623/2010 Městský soud v Praze 17.12.2010 21.1.2011 8
B 1547/SL 109 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.10.2010 4.1.2011 21
B 1547/SL 108 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.12.2010 4.1.2011 2
B 1547/SL 107 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.11.2010 4.1.2011 2
B 1547/SL 106 ostatní záp.z mimořádného zased.předs. Městský soud v Praze 15.11.2010 4.1.2011 1
B 1547/SL 105 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.11.2010 4.1.2011 2
B 1547/SL 104 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 503/2010 Městský soud v Praze 19.10.2010 4.1.2011 24
B 1547/SL 103 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.8.2010 30.9.2010 1
B 1547/SL 102 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 1.7.2010 30.9.2010 1
B 1547/SL 101 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2010 30.9.2010 3
B 1547/SL 99 ostatní - zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 7.6.2010 15.9.2010 1
B 1547/SL 98 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 15.9.2010 21
B 1547/SL 97 účetní závěrka r.2009 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 15.9.2010 2
B 1547/SL 96 účetní závěrka r.2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 15.9.2010 4
B 1547/SL 100 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.9.2010 34
B 1547/SL 95 posudek znalce č. 1469-39/10 Městský soud v Praze 9.4.2010 13.8.2010 221
B 1547/SL 94 notářský zápis NZ 225/2010 Městský soud v Praze 31.5.2010 13.8.2010 33
B 1547/SL 93 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.5.2010 10.8.2010 1
B 1547/SL 92 ostatní -zápis ze zasedání představen. Městský soud v Praze 25.2.2010 10.8.2010 2
B 1547/SL 91 ostatní projekt rozdělení odštěpením Městský soud v Praze 20.4.2010 7.5.2010 26
B 1547/SL 90 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2009 27.7.2009 29.7.2009 7
B 1547/SL 89 ostatní jednací řád VH Městský soud v Praze 24.6.2009 27.7.2009 29.7.2009 1
B 1547/SL 88 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 27.7.2009 29.7.2009 70
B 1547/SL 87 notářský zápis, posudek znalce NZ 303/2009, PZ č.1296/86/09 Městský soud v Praze 3.7.2009 23.7.2009 274
B 1547/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.11.2008 4.2.2009 4.2.2009 24
B 1547/SL 85 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.7.08 Městský soud v Praze 1.7.2008 13.1.2009 8
B 1547/SL 84 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.08 Městský soud v Praze 30.6.2008 13.1.2009 29
B 1547/SL 83 notářský zápis -NZ425/08-proj.fúze Městský soud v Praze 19.11.2008 13.1.2009 17
B 1547/SL 82 notářský zápis -NZ424/08-proj.fúze Městský soud v Praze 18.11.2008 13.1.2009 13
B 1547/SL 81 posudek znalce č.1121-161/08 Městský soud v Praze 11.10.2008 13.1.2009 135
B 1547/SL 80 ostatní -znal.zpr.o fúzi-1127-167/08 Městský soud v Praze 14.10.2008 13.1.2009 24
B 1547/SL 79 ostatní projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 13.10.2008 14.10.2008 15.10.2008 6
B 1547/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.9.2008 10.9.2008 120
B 1547/SL 77 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.6.2008 1.8.2008 11.8.2008 16
B 1547/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.8.2008 11.8.2008 65
B 1547/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.11.2007 118
B 1547/SL 74 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 31.7.2007 40
B 1547/SL 73 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 31.7.2007 25
B 1547/SL 72 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 31.7.2007 2
B 1547/SL 71 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 31.7.2007 4
B 1547/SL 70 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 40
B 1547/SL 69 ostatní -příloha k ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 25
B 1547/SL 68 účetní závěrka -VZaZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 2
B 1547/SL 67 účetní závěrka -rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.7.2007 24.7.2007 4
B 1547/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 4.9.2006 0
B 1547/SL 65 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2006 4.9.2006 0
B 1547/SL 64 ostatní -zápis z jednání 14.VH+stanovy Městský soud v Praze 29.6.2006 4.9.2006 0
B 1547/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ129/06 Městský soud v Praze 29.6.2006 4.9.2006 0
B 1547/SL 62 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 14.11.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 61 ostatní -výp.ze záp.č.9/05představenst Městský soud v Praze 21.9.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.11.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 59 notářský zápis -NZ180/05 Městský soud v Praze 14.11.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 58 notářský zápis -NZ179/05 Městský soud v Praze 14.11.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 57 ostatní -prohlášení-5x Městský soud v Praze 12.1.2006 20.2.2006 0
B 1547/SL 56 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT Městský soud v Praze 23.11.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 55 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT Městský soud v Praze 24.11.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 54 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT Městský soud v Praze 14.11.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 53 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT Městský soud v Praze 13.12.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 52 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT Městský soud v Praze 7.12.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 51 ostatní -odstoupení/ing.Formáček/ Městský soud v Praze 6.9.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 50 ostatní -listina přítomných na VH Městský soud v Praze 14.11.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 49 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 14.11.2005 20.2.2006 0
B 1547/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 18.8.2005 0
B 1547/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.2005 18.8.2005 0
B 1547/SL 46 notářský zápis -NZ83-84/05 Městský soud v Praze 2.6.2005 18.8.2005 0
B 1547/SL 45 ostatní -odstoupení/ing.Formáček/ Městský soud v Praze 24.5.2005 18.8.2005 0
B 1547/SL 44 ostatní -odstoupení/ing.Brychta/ Městský soud v Praze 24.5.2005 18.8.2005 0
B 1547/SL 43 podpisové vzory -7x Městský soud v Praze 18.8.2005 0
B 1547/SL 42 ostatní -odstoupení/p.Král/ Městský soud v Praze 25.5.2005 18.8.2005 0
B 1547/SL 41 ostatní -zápis č.6/05jed.DR+představe Městský soud v Praze 2.6.2005 18.8.2005 0
B 1547/SL 40 ostatní -zápis č.5/05 jednání DR Městský soud v Praze 26.5.2005 18.8.2005 0
B 1547/SL 39 ostatní -zápis č.5/05 jed.představenst Městský soud v Praze 26.5.2005 18.8.2005 0
B 1547/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.4.2005 30.5.2005 3.6.2005 0
B 1547/SL 37 ostatní výpis ze záp.č.4/05 představen Městský soud v Praze 22.4.2005 30.5.2005 3.6.2005 0
B 1547/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 0
B 1547/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.6.2004 14.9.2004 0
B 1547/SL 34 ostatní -potvrzení Měst.úřadu Skuteč Městský soud v Praze 31.5.2004 14.9.2004 0
B 1547/SL 33 ostatní -živnost.list-1x Městský soud v Praze 15.6.2004 14.9.2004 0
B 1547/SL 32 notářský zápis -NZ129/04 Městský soud v Praze 4.6.2004 14.9.2004 0
B 1547/SL 31 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 16.6.2003 9.7.2003 0
B 1547/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.2.2003 18.2.2003 0
B 1547/SL 29 notářský zápis NZ20/03-NZ21/03+prohlášení Městský soud v Praze 5.2.2003 18.2.2003 0
B 1547/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 27.1.2003 0
B 1547/SL 27 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 27.1.2003 0
B 1547/SL 26 podpisové vzory +čest.prohlášení 1x+usnesení Městský soud v Praze 17.5.2002 27.1.2003 0
B 1547/SL 25 ostatní odstoupení /ing.Pelikánová/ Městský soud v Praze 16.5.2002 27.1.2003 0
B 1547/SL 24 ostatní zpráva DR Městský soud v Praze 17.5.2002 27.1.2003 0
B 1547/SL 23 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 27.1.2003 0
B 1547/SL 22 ostatní zápis z jednání 10.VH-přílohy Městský soud v Praze 17.5.2002 27.1.2003 0
B 1547/SL 21 notářský zápis NZ94/2002+prohlášení Městský soud v Praze 17.5.2002 27.1.2003 0
B 1547/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.5.2002 27.1.2003 0
B 1547/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +audit za rok 00/konečná verze Městský soud v Praze 31.12.2000 10.9.2002 0
B 1547/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2001 10.9.2002 0
B 1547/SL 17 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 10.9.2002 0
B 1547/SL 16 ostatní -zápis č.5/2001 jed.DR Městský soud v Praze 28.6.2001 10.9.2002 0
B 1547/SL 15 notářský zápis +zpr.představenstva-př.1-8 Městský soud v Praze 8.6.2001 10.9.2002 0
B 1547/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti -přílohy Městský soud v Praze 8.6.2001 10.9.2002 0
B 1547/SL 13 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 12.4.2002 8.8.2002 28.8.2002 0
B 1547/SL 12 výroční zpráva - konečná verze r.2000 Městský soud v Praze 27.11.2001 13.12.2001 0
B 1547/SL 11 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 2.3.2001 28.11.2001 5.12.2001 0
B 1547/SL 10 stanovy společnosti  2x Městský soud v Praze 2.6.2000 3.4.2001 0
B 1547/SL 9 notářský zápis Městský soud v Praze 2.6.2000 10.10.2000 0
B 1547/SL 8 stanovy společnosti  + přílohy Městský soud v Praze 2.6.2000 10.10.2000 0
B 1547/SL 7 účetní závěrka  r 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 10.10.2000 0
B 1547/SL 6 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 4.8.1999 0
B 1547/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.1998 27.7.1999 0
B 1547/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 16.5.1997 27.7.1999 0
B 1547/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 28.6.1996 27.7.1999 0
B 1547/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 30.4.1992 27.7.1999 0
B 1547/SL 5 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZZN Polabí, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45148210
Jméno ZZN Polabí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kolín
Vznik první živnosti: 27.10.1992
Celkový počet živností: 47
Aktivních živností: 12

Sídlo ZZN Polabí, a.s.

Živnosti a provozovny ZZN Polabí, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 282 01 Klučov
Identifikační číslo provozovny 1010855549
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 511 01 Karlovice
Identifikační číslo provozovny 1001050193
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Smetanova 683, Uhlířské Janovice 285 04
Identifikační číslo provozovny 1001050177
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 196, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1001050207
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Potoční 142, Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny 1003976590
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.6.2011
Provozovna č. 6
Provozovna 126, Provodín 471 67
Identifikační číslo provozovny 1003976549
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.6.2011
Provozovna č. 7
Provozovna 5. května 124, Měšice 250 64
Identifikační číslo provozovny 1003976484
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.6.2011
Provozovna č. 8
Provozovna Okrouhlická 141, Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny 1003976557
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.6.2011
Provozovna č. 9
Provozovna Kokořínská 2981, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1003976492
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.6.2011
Provozovna č. 10
Provozovna Nádražní 88, Chotětov 294 28
Identifikační číslo provozovny 1003976573
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.6.2011
Provozovna č. 11
Provozovna U Nádraží 42, Kněžmost 294 02
Identifikační číslo provozovny 1003976522
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.6.2011
Provozovna č. 12
Provozovna Tanvaldská 1679, Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny 1004539738
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 19.10.2011
Provozovna č. 13
Provozovna Chvalovická 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny 1004539720
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 19.10.2011
Provozovna č. 14
Provozovna Chrudimská 290, Vrdy 285 71
Identifikační číslo provozovny 1004539711
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 19.10.2011
Provozovna č. 15
Provozovna 281 62 Oleška
Identifikační číslo provozovny 1004655932
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 9.11.2011
Provozovna č. 16
Provozovna Tyršova 455, Městec Králové 289 03
Identifikační číslo provozovny 1004655959
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 9.11.2011
Provozovna č. 17
Provozovna 281 01 Velim
Identifikační číslo provozovny 1004655894
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 9.11.2011
Provozovna č. 18
Provozovna 281 44 Skvrňov
Identifikační číslo provozovny 1004655908
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 9.11.2011
Provozovna č. 19
Provozovna 282 01 Rostoklaty
Identifikační číslo provozovny 1004655916
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 9.11.2011
Provozovna č. 20
Provozovna 280 02 Ovčáry
Identifikační číslo provozovny 1004655924
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 9.11.2011
Provozovna č. 21
Provozovna 370, Lužec nad Vltavou 277 06
Identifikační číslo provozovny 1009021966
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 11.7.2013
Provozovna č. 22
Provozovna Kosořická 635, Dobrovice 294 41
Identifikační číslo provozovny 1009021958
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.7.2013
Provozovna č. 23
Provozovna 79, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1009021931
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 11.7.2013
Provozovna č. 24
Provozovna 1 277 32 Liblice
Identifikační číslo provozovny 1009021940
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 11.7.2013
Provozovna č. 25
Provozovna Průmyslová 218, Chotětov 294 28
Identifikační číslo provozovny 1009360345
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 26
Provozovna Tyršova 999, Městec Králové 289 03
Identifikační číslo provozovny 1009639366
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 28.4.2014
Provozovna č. 27
Provozovna Českobrodská 675, Kostelec nad Černými lesy 281 63
Identifikační číslo provozovny 1001050771
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.10.1992
Provozovna č. 28
Provozovna Kolínská 485, Kouřim 281 61
Identifikační číslo provozovny 1001050797
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.3.1996
Provozovna č. 29
Provozovna Opolanská 155, Libice nad Cidlinou 289 07
Identifikační číslo provozovny 1001050819
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.3.1996
Provozovna č. 30
Provozovna 296, Křinec 289 33
Identifikační číslo provozovny 1001050835
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 27.3.1996
Provozovna č. 31
Provozovna K Vinici 1304, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001050720
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 27.10.1992
Provozovna č. 32
Provozovna Vrchlického 774, Městec Králové 289 03
Identifikační číslo provozovny 1001050827
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 25.9.2000
Provozovna č. 33
Provozovna Mírová 608/1, Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny 1001050801
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.3.1996
Provozovna č. 34
Provozovna Pražská 2214, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1001050860
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 6.2.2009

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 196, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1001050207
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Chvalovická 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny 1004539720
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 19.10.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Průmyslová 218, Chotětov 294 28
Identifikační číslo provozovny 1009360345
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 4
Provozovna K Vinici 1304, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001050720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.1996
Provozovna č. 5
Provozovna Vrchlického 774, Městec Králové 289 03
Identifikační číslo provozovny 1001050827
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.1997
Provozovna č. 6
Provozovna Pražská 2214, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1001050860
Zahájení provozování 6.2.2009

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.3.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Chvalovická 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny 1004539720
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 19.10.2011
Provozovna č. 2
Provozovna K Vinici 1304, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001050720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2000

Živnost č. 4 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 506 01 Slatiny
Identifikační číslo provozovny 1003976620
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 28.6.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 79, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1009021931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.7.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Pražská 2214, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1001050860
Zahájení provozování 6.2.2009
Provozovna č. 4
Provozovna K Vinici 1304, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001050720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.5.1997
Provozovna č. 5
Provozovna 296, Křinec 289 33
Identifikační číslo provozovny 1001050835
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.1997
Provozovna č. 6
Provozovna Kokořínská 2981, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1003976492
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.2.2018

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 196, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1001050207
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 2
Provozovna U Nádraží 42, Kněžmost 294 02
Identifikační číslo provozovny 1003976522
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.2011
Provozovna č. 3
Provozovna 1 277 32 Liblice
Identifikační číslo provozovny 1009021940
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.7.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Průmyslová 218, Chotětov 294 28
Identifikační číslo provozovny 1009360345
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna K Vinici 1304, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001050720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.9.1996
Provozovna č. 6
Provozovna Vrchlického 774, Městec Králové 289 03
Identifikační číslo provozovny 1001050827
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.9.1996

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.10.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 79, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1009021931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.7.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 2214, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1001050860
Zahájení provozování 6.2.2009

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.10.2008
Provozovna č. 1
Provozovna K Vinici 1304, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001050720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.3.2009

Živnost č. 8 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Kokořínská 2981, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1003976492
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2011

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Kokořínská 2981, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1003976492
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Průmyslová 218, Chotětov 294 28
Identifikační číslo provozovny 1009360345
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014

Živnost č. 10 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna K Vinici 1304, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001050720
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Kokořínská 2981, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1003976492
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Průmyslová 218, Chotětov 294 28
Identifikační číslo provozovny 1009360345
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 3.11.2011
Přerušení oprávnění 31.1.2018

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 29.9.2015
Přerušení oprávnění 4.1.2017

Živnost č. 13 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 11.12.2000
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 14 Ostatní činnost - pekařství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 12.10.2000

Živnost č. 15 Obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 11.7.2001

Živnost č. 16 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinár

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní doprava příležitostná provozovaná autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1994
Zánik oprávnění 15.1.2003

Živnost č. 23 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1995
Zánik oprávnění 12.7.2001

Živnost č. 24 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1995
Zánik oprávnění 13.10.2000

Živnost č. 25 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1995
Zánik oprávnění 25.9.2000

Živnost č. 26 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Čištění a moření dodaných obilovin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1996
Zánik oprávnění 12.7.2001

Živnost č. 28 Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Propagační a publikační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.1996
Zánik oprávnění 12.7.2001

Živnost č. 31 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 32 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 14.12.2007

Živnost č. 33 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, karcinogenní a mutagenní

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Provozování skladovacích služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.1998
Zánik oprávnění 11.7.2001

Živnost č. 39 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.2000
Zánik oprávnění 27.2.2001

Živnost č. 41 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 42 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2001
Zánik oprávnění 4.12.2007

Živnost č. 44 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Výroba hnojiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZZN Polabí, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Václav Civín
Člen statutárního orgánu Ing. Roman Kubíček
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Kaluha
Člen statutárního orgánu Ing. Jindřich Macháček
Člen statutárního orgánu Mgr. Tomáš Kohoutek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZZN Polabí, a.s.

IČO: 45148210
Firma: ZZN Polabí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Kolín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.5.1992

Sídlo ZZN Polabí, a.s.

Sídlo: K Vinici 1304, Kolín 280 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Železniční nákladní doprava
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image