Firma ZVVZ-Enven Engineering, a.s. IČO 25696882


ZVVZ-Enven Engineering, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. (25696882) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sažinova 1339, Milevsko 399 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 9. 1998 a je stále aktivní. ZVVZ-Enven Engineering, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZVVZ-Enven Engineering, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZVVZ-Enven Engineering, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZVVZ-Enven Engineering, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZVVZ-Enven Engineering, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1578
IČO (identifikační číslo osoby) 25696882
Jméno ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.9.1998
Závod společnosti ZVVZ-Enven Engineering a.s., se sídlem Sažinova 1339, 399 01 Milevsko, Česká republika, identifikační číslo 25696882 (dále jen "Zástavce") je zastaven ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/ 150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika, identifikační číslo 00001350 (dále jen "Zástavní věřitel"), na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu uzavřené dne 17. září 2018 mezi Zástavcem jako zástavcem a Zástavním věřitelem jako zástavním věři telem (dále jen "Zástavní smlouva"), k zajištění veškerých existujících, budoucích, podmíněných i nepodmíněných peněžitých dluhů Zavázaných účastníků (tak jak jsou definováni v Zástavní smlouvě) vůči Zástavnímu věřiteli, až do souhrnné výše 2.700.000.000 Kč (nebo ekvivalentu této částky v jakékoliv jiné měně či měnách) existujících k datu uzavření Zástavní smlouvy nebo vzniklých nejpozději k 13. výročí uzavření Zástavní smlouvy. 27.11.2018
Počet členů statutárního orgánu: 4 9.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Valná hromada Společnosti zvyšuje základní kapitál společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s., se sídlem Milevsko, Sažinova 1339, PSČ 399 01, IČ 256 96 882, takto: I. Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. II. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o 116,016.200,- Kč (slovy: sto šestnáct miliónů šestnáct tisíc dvě stě korun českých) z hodnoty 83,983.800,- Kč (slovy: osmdesát tři miliónů devět set osmdesát tři tisíce osm set korun českých) na hodnotu 200,000.0 00,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku 116,016.200,- Kč (slovy: sto šestnáct miliónů šestnáct tisíc dvě stě korun českých) se nepřipouští. III. Počet, jmenovitá hodnoty, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál se zvyšuje upsáním 116,016.200 (slovy: sto šestnáct miliónů šestnáct tisíc dvě stě ) ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi ne budou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. IV. Způsob upsání akcií: Všechny nové akcie společnosti budou upsány dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku za emisní kurs 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) jedné akcie. V. Místo pro upsání akcií: Místem pro upsání akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku je sídlo Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři na adrese Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00. VI. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro upsání akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činí 14 (slovy: čtrnáct) dní a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznám í akcionářům představenstvo písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla (bydliště) akcionářů, zapsanou v seznamu akcionářů. Upisování akcií bude vázáno dle § 203 odst. 4 obch. zák. na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. VII. Emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitými vklady v souladu s ustanovením čl. 3, bod 2 Stanov společnosti takto: 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splaceno před podán ím návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní bankovní účet společnosti č. 17879373/0300 vedený u ČSOB, a.s. Zbytek emisního kursu akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11.12.2007 - 21.12.2007

Aktuální kontaktní údaje ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Kapitál ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.4.2018
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.7.2009 - 10.4.2018
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.2007 - 2.7.2009
zakladni jmění 83 983 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.9.2007 - 21.12.2007
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.10.1999 - 13.9.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.9.1998 - 8.10.1999

Akcie ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 000 Kč 1 10.4.2018
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 200 000 000 27.9.2016 - 10.4.2018
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 200 000 000 21.12.2007 - 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 83 983 800 11.12.2007 - 21.12.2007
Kmenové akcie na jméno 139 973 Kč 600 13.9.2007 - 11.12.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 600 5.4.2007 - 13.9.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 600 10.1.2007 - 5.4.2007
Akcie na majitele 10 000 Kč 600 8.10.1999 - 10.1.2007
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 28.9.1998 - 8.10.1999

Sídlo ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sažinova 1339 , Milevsko 399 01 7.12.2016
Adresa Sažinova 1339 , Milevsko 399 01 10.1.2007 - 7.12.2016
Adresa Počernická 272/96 , Praha 108 00 26.3.2002 - 10.1.2007
Adresa Počernická 272/96 , Praha 108 00 28.9.1998 - 26.3.2002

Předmět podnikání ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 28.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.1.2009
obráběčství 28.1.2009
zámečnictví, nástrojářství 28.1.2009
ubytovací služby 11.12.2007 - 28.1.2009
1. montáž, kompletace, servis a opravy vzduchotechnických zařízení 13.9.2007
2.instalace elektrických rozvodů a zařízení na bezpečné napětí 13.9.2007
3.zprostředkování obchodu, výroby a dopravy v rozsahu volných živností 13.9.2007
4. koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) v rozsahu volných živností 13.9.2007
5.koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živností (velkoobchod) v rozsahu volných živností 13.9.2007
výzkum a vývoj, projekční a konstrukční činnost, montáž, kompletace, měření, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii - zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro odstr aňování tuhých a plynných škodlivin a odpadů, včetně rekonstrukcí a modernizací 13.9.2007 - 28.1.2009
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 11.12.2002 - 28.1.2009
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 26.3.2002 - 11.12.2002
činnost technických poradců v oblasti zařízení na čištění plynů 26.3.2002 - 28.1.2009
zprostředkování obchodu 26.3.2002 - 28.1.2009
velkoobchod 26.3.2002 - 28.1.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 26.3.2002 - 28.1.2009
projektová činnost ve výstavbě 28.9.1998
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.9.1998
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 28.9.1998 - 26.3.2002
poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologických zařízení 28.9.1998 - 26.3.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.9.1998 - 26.3.2002

vedení firmy ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Statutární orgán ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své vlastnoruční nebo c ertifikované elektronické podpisy s uvedením jména a funkce dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 9.7.2014
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti činí písemné úkony osoby oprávněné jednat jménem společnosti, a to tak, že k natištěné nebo vypsa né obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 18.1.2012 - 9.7.2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně předseda a místopředseda představenstva. Generální ředitel společnosti je oprávněn zastupovat společnost v rozsahu písemného zmocnění, uděleného mu společností. 10.1.2007 - 18.1.2012
Za společnost jednají a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně vždy s připojením obchodní firmy společnosti. 26.3.2002 - 10.1.2007
Za společnost jednají a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně vždy s připojením obchodního jména společnosti. 28.9.1998 - 26.3.2002
předseda představenstva Ing. Emil Buřič 8.10.2018
Vznik členství 25.9.2018
Vznik funkce 26.9.2018
Adresa: Sadová 563 , Lány 270 61
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Jelen 8.10.2018
Vznik členství 25.9.2018
Vznik funkce 26.9.2018
Adresa: Primáře Kareše 608 , Sedlčany 264 01
člen představenstva Ing. Martin Vojáček 8.10.2018
Vznik členství 25.9.2018
Adresa: Svatováclavská 2521 , Žatec 438 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Klukáček MBA 4.12.2018
Vznik členství 1.11.2018
Adresa: J. A. Komenského 1130 , Milevsko 399 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vávra CSc 28.9.1998 - 8.10.1999
Adresa: B. Němcové 862 , Milevsko 399 01
člen představenstva Jan Ivičič 28.9.1998 - 19.11.2003
Zánik členství 16.6.2003
Adresa: nám. E. Beneše 124 , Milevsko 399 01
člen představenstva Ing. Jiří Roušal 28.9.1998 - 19.11.2003
Zánik členství 16.6.2003
Adresa: Arbesova 1582/9 , Teplice 415 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vávra CSc 8.10.1999 - 19.11.2003
Zánik členství 16.6.2003
Zánik funkce 16.6.2003
Adresa: B. Němcové 862 , Milevsko 399 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Vávra CSc. 19.11.2003 - 19.4.2006
Vznik členství 16.6.2003
Adresa: B. Němcové 862 , Milevsko 399 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Šváb 19.11.2003 - 10.1.2007
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 21.12.2006
Vznik funkce 16.6.2003
Zánik funkce 21.12.2006
Adresa: U Stříbrného 1408 , Milevsko 399 01
člen představenstva Jan Ivičič 19.11.2003 - 10.1.2007
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 21.12.2006
Adresa: nám. E. Beneše 124 , Milevsko 399 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Vávra CSc. 19.4.2006 - 10.1.2007
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 21.12.2006
Adresa: U Stříbrného 1500 , Milevsko 399 01
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Šváb 10.1.2007 - 1.9.2009
Vznik členství 21.12.2006
Vznik funkce 21.12.2006
Adresa: U Stříbrného 1408 , Milevsko 399 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Mácha 10.1.2007 - 1.9.2009
Vznik členství 21.12.2006
Zánik členství 31.7.2009
Vznik funkce 21.12.2006
Zánik funkce 31.7.2009
Adresa: 33 , Okrouhlá 398 43
předseda představenstva Ing. Miroslav Kuliha 1.9.2009 - 31.3.2010
Vznik členství 1.8.2009
Zánik členství 9.2.2010
Vznik funkce 1.8.2009
Zánik funkce 9.2.2010
Adresa: 78 , Nové Dvory 413 01
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Šváb 1.9.2009 - 5.1.2012
Vznik členství 21.12.2006
Vznik funkce 21.12.2006
Zánik funkce 12.12.2011
Adresa: U Stříbrného 1408 , Milevsko 399 01
předseda představenstva Bc. Lukáš Vlašaný 31.3.2010 - 5.1.2012
Vznik členství 9.2.2010
Zánik členství 12.12.2011
Vznik funkce 12.2.2010
Zánik funkce 12.12.2011
Adresa: Příbramská 1920 , Dobříš 263 01
člen představenstva Ing. Pavel Mařík 10.1.2007 - 17.9.2012
Vznik členství 21.12.2006
Zánik členství 12.12.2011
Adresa: Kpt. Jaroše 1216 , Milevsko 399 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Šváb 5.1.2012 - 21.9.2012
Vznik členství 21.12.2006
Zánik členství 12.12.2011
Vznik funkce 12.12.2011
Zánik funkce 12.12.2011
Adresa: U Stříbrného 1408 , Milevsko 399 01
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Mácha 5.1.2012 - 26.10.2013
Vznik členství 12.12.2011
Vznik funkce 12.12.2011
Adresa: 33 , Okrouhlá 398 43
předseda představenstva Ing. Miloslav Šváb 21.9.2012 - 15.10.2015
Vznik členství 12.12.2011
Vznik funkce 12.12.2011
Adresa: U Stříbrného 1408 , Milevsko 399 01
člen představenstva Ing. Tomáš Dunovský MBA 29.1.2015 - 3.3.2016
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Arch. Dubského 987 , Strakonice 386 01
předseda představenstva Ing. Miloslav Šváb 15.10.2015 - 3.3.2016
Vznik členství 12.12.2011
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 12.12.2011
Zánik funkce 30.11.2015
Adresa: U Stříbrného 1408 , Milevsko 399 01
člen představenstva Ing. Pavel Mařík 17.9.2012 - 7.12.2016
Vznik členství 12.12.2011
Adresa: Kpt. Jaroše 1216 , Milevsko 399 01
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Mácha 26.10.2013 - 30.1.2017
Vznik členství 12.12.2011
Zánik členství 11.12.2016
Vznik funkce 12.12.2011
Zánik funkce 11.12.2016
Adresa: 33 , Okrouhlá 398 43
člen představenstva Ing. Pavel Mařík 7.12.2016 - 30.1.2017
Vznik členství 12.12.2011
Zánik členství 11.12.2016
Adresa: Kpt. Jaroše 1216 , Milevsko 399 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Dunovský MBA 3.3.2016 - 26.5.2017
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.3.2017
Vznik funkce 1.12.2015
Zánik funkce 31.3.2017
Adresa: Arch. Dubského 987 , Strakonice 386 01
člen představenstva Ing. Libor Španvirt 3.1.2017 - 8.10.2018
Vznik členství 1.11.2016
Zánik členství 25.9.2018
Adresa: U Stříbrného 1501 , Milevsko 399 01
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Mácha 30.1.2017 - 8.10.2018
Vznik členství 12.12.2016
Zánik členství 25.9.2018
Vznik funkce 12.12.2016
Zánik funkce 25.9.2018
Adresa: 33 , Okrouhlá 398 43
člen představenstva Ing. Pavel Mařík 30.1.2017 - 8.10.2018
Vznik členství 12.12.2016
Zánik členství 25.9.2018
Adresa: Kpt. Jaroše 1216 , Milevsko 399 01
předseda představenstva Ing. Luboš Lázna MBA 26.5.2017 - 8.10.2018
Vznik členství 1.5.2017
Zánik členství 25.9.2018
Vznik funkce 1.5.2017
Zánik funkce 25.9.2018
Adresa: Jana Drdy 501 , Příbram 261 01

Dozorčí rada ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jiří Maroušek 3.3.2016
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Vysočanská 238/103 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Zach 30.1.2017
Vznik členství 12.12.2016
Adresa: Velvarská 136/1 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Mgr. Vladimír Faifr 8.10.2018
Vznik členství 25.9.2018
Adresa: Bílinská 516/4 , Praha 190 00
předseda Ing. Dimitrij Astapenko 28.9.1998 - 19.11.2003
Zánik členství 16.6.2003
Zánik funkce 16.6.2003
Adresa: Pod Zámečkem 1371/18 , Hradec Králové 500 12
Jméno Pavel Hanuš 28.9.1998 - 19.11.2003
Zánik členství 16.6.2003
Adresa: Jilemnického 161 , Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno Klára Roušalová 28.9.1998 - 19.11.2003
Zánik členství 16.6.2003
Adresa: Arbesova 1582/9 , Teplice 415 01
Jméno Ing. Dimitrij Astapenko 19.11.2003 - 10.1.2007
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 21.12.2006
Adresa: Pod Zámečkem 1371/18 , Hradec Králové 500 12
Jméno Ing. Karel Pětioký CSc. 19.11.2003 - 10.1.2007
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 21.12.2006
Adresa: Pujmanové 870/1 , Praha 140 00
Jméno Ing. Jiří Roušal 19.11.2003 - 10.1.2007
Vznik členství 16.6.2003
Zánik členství 21.12.2006
Adresa: Arbesova 1582/9 , Teplice 415 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Knespl 10.1.2007 - 9.2.2010
Vznik členství 21.12.2006
Zánik členství 31.12.2009
Adresa: Letovská 545 , Praha 199 00
člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Smrt 5.4.2007 - 9.2.2010
Vznik členství 26.1.2007
Zánik členství 31.12.2009
Adresa: 5. května 318 , Milevsko 399 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Babulík 10.1.2007 - 7.1.2011
Vznik členství 21.12.2006
Zánik členství 15.4.2010
Vznik funkce 21.12.2006
Zánik funkce 15.4.2010
Adresa: Nad spáleným mlýnem 634/8 , Praha 165 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Monika Nezbedová 10.1.2007 - 15.11.2011
Zánik funkce 29.7.2009
Adresa: Ostrovského 253/3 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Pavel Bártík 5.4.2007 - 17.9.2012
Vznik členství 26.1.2007
Zánik členství 26.4.2012
Adresa: U Stříbrného 1412 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Ing. Ivan Zach 10.1.2007 - 21.9.2012
Vznik členství 21.12.2006
Zánik členství 12.12.2011
Adresa: Velvarská 136/1 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Ing. Ivan Zach 21.9.2012 - 28.6.2013
Vznik členství 12.12.2011
Adresa: Velvarská 136/1 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Maroušek 9.2.2010 - 17.4.2014
Vznik členství 1.1.2010
Adresa: Vysočanská 238/103 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Marcela Pekárková 31.3.2010 - 9.7.2014
Vznik členství 10.3.2010
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: J. A. Komenského 900 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Pavel Bártík 17.9.2012 - 9.7.2014
Vznik členství 20.8.2012
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: U Stříbrného 1412 , Milevsko 399 01
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Kázecký CSc. 7.1.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 16.9.2010
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Maroušek 17.4.2014 - 3.3.2016
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Vysočanská 238/103 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Kázecký CSc. 24.7.2014 - 3.3.2016
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 31.8.2015
Vznik funkce 16.9.2010
Zánik funkce 31.8.2015
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Kázecký CSc. 3.3.2016 - 19.9.2016
Vznik členství 1.9.2015
Zánik členství 31.8.2016
Vznik funkce 1.9.2015
Zánik funkce 31.8.2016
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Ing. Ivan Zach 28.6.2013 - 30.1.2017
Vznik členství 12.12.2011
Zánik členství 11.12.2016
Adresa: Velvarská 136/1 , Slaný 274 01
předseda dozorčí rady Ing. Emil Buřič 16.11.2016 - 8.10.2018
Vznik členství 1.10.2016
Zánik členství 25.9.2018
Vznik funkce 1.10.2016
Zánik funkce 25.9.2018
Adresa: Sadová 563 , Lány 270 61

Vedoucí organizační složky ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí. 5.2.2019
Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí. 13.2.2018
Jméno Ing. Zdeněk Klukáček MBA 5.2.2019
Adresa: J. A. Komenského 1130 , Milevsko 399 01
Jméno Mgr. Jozef Gajdoš 13.9.2007 - 21.12.2007
Adresa: Panelová 6 , 4001 Košice Slovenská republika
Jméno Mgr. Jozef Gajdoš 21.12.2007 - 13.2.2018
Adresa: Lesnícka 15 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno Ing. Martin Španvirt 13.2.2018 - 5.2.2019
Adresa: P. Bezruče 773 , Milevsko 399 01

Sbírka Listin ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1578/SL 65 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2015 15.2.2016 4.3.2016 1
B 1578/SL 64 ostatní Zápis ze 132. mimořádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2015 15.2.2016 4.3.2016 3
B 1578/SL 63 ostatní Zápis z 33. mimořádného jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 1.9.2015 15.2.2016 4.3.2016 2
B 1578/SL 62 ostatní Zápis z mimořádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2014 15.2.2016 4.3.2016 3
B 1578/SL 61 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2015 29.7.2015 48
B 1578/SL 60 ostatní Zápis z valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2014 21.1.2015 30.1.2015 4
B 1578/SL 59 stanovy společnosti červen 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2014 19.8.2014 26
B 1578/SL 58 notářský zápis 64/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 4.7.2014 25.7.2014 31
B 1578/SL 57 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.2014 25.4.2014 36
B 1578/SL 56 výroční zpráva r. 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2013 16.4.2013 12
B 1578/SL 55 účetní závěrka r. 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2013 16.4.2013 17
B 1578/SL 54 ostatní Zápis z 81.zasedání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2012 14.9.2012 21.9.2012 4
B 1578/SL 53 ostatní Zápis z 81.zasedání přest. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2011 14.9.2012 21.9.2012 2
B 1578/SL 52 ostatní Zápis ze zasedání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2011 19.9.2012 21.9.2012 3
B 1578/SL 51 ostatní Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2011 19.9.2012 21.9.2012 1
B 1578/SL 50 zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2012 18
B 1578/SL 49 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2012 18
B 1578/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2012 22
B 1578/SL 47 notářský zápis 240/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.1.2012 30
B 1578/SL 46 ostatní - výpis ze 70. zas. představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.1.2012 2
B 1578/SL 45 ostatní - zápis z 18. zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 6.1.2012 3
B 1578/SL 44 ostatní - výpis ze 70. zas. představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.1.2012 2
B 1578/SL 43 ostatní - zápis z 18. zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 6.1.2012 3
B 1578/SL 42 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2011 34
B 1578/SL 41 ostatní - Zápis z 12.zasedání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2010 6.1.2011 2
B 1578/SL 40 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2010 6.1.2011 3
B 1578/SL 39 ostatní - Zápis č.11/10 z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2010 6.1.2011 3
B 1578/SL 38 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2010 10
B 1578/SL 37 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2010 16
B 1578/SL 36 stanovy společnosti - březen 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.4.2010 24
B 1578/SL 35 ostatní - Protokol o volbě člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.3.2010 8.4.2010 1
B 1578/SL 34 ostatní - Výpis ze zápisu ze zas.předs Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2010 8.4.2010 2
B 1578/SL 33 ostatní - Zápis č.01/10 ze zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 9.2.2010 8.4.2010 2
B 1578/SL 32 ostatní - zápis z 32. zas. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2009 4
B 1578/SL 31 zpráva o vztazích -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2009 3
B 1578/SL 30 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2009 31
B 1578/SL 29 ostatní návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2008 1
B 1578/SL 28 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2008 3
B 1578/SL 27 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2008 28
B 1578/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 2.1.2008 24
B 1578/SL 25 notářský zápis 926/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2007 2.1.2008 4
B 1578/SL 24 notářský zápis 873/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.12.2007 18.12.2007 78
B 1578/SL 23 stanovy společnosti ke dni 7.12.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.12.2007 18.12.2007 24
B 1578/SL 22 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.9.2007 42
B 1578/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2007 18.9.2007 28
B 1578/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2007 6
B 1578/SL 19 notářský zápis 484/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.12.2006 12.3.2007 26
B 1578/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.99,2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2000 1.3.2007 29
B 1578/SL 2 notářský zápis NZ 306/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.1998 1.3.2007 6
B 1578/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 300/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.1998 1.3.2007 15
B 1578/SL 18 účetní závěrka r.2005+audit+zápis VH+zápis DR Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2005 4.7.2006 10.7.2006 24
B 1578/SL 17 účetní závěrka r.2004+audit Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2004 12.5.2006 20
B 1578/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2005 12.5.2006 10
B 1578/SL 15 stanovy společnosti 2x Krajský soud v Českých Budějovicích 8.11.2004 8.12.2004 10.1.2005 10
B 1578/SL 14 ostatní - zápis VH 2x Krajský soud v Českých Budějovicích 8.11.2004 8.12.2004 10.1.2005 5
B 1578/SL 13 účetní závěrka + audit r. 2003 2x Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2003 8.12.2004 10.1.2005 19
B 1578/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,příl. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2002 26.11.2003 28
B 1578/SL 11 ostatní, podpisové vzory zápis z VH+ sch.představen. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2003 26.11.2003 12
B 1578/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti rozhodnutí VH-změna stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2002 21.1.2003 15
B 1578/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001,zpráva auditora, příloh Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2001 21.1.2003 26
B 1578/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 285/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2001 18.7.2002 34
B 1578/SL 6 účetní závěrka r.98,zpráva audit. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.1998 18.7.2002 21
B 1578/SL 8 účetní závěrka zpráva audit. za r.98,příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.1998 3.4.2002 23
B 1578/SL 4 notářský zápis NZ 475/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.1999 7.1.2000 5
B 1578/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1998+aud. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.1998 6.10.1999 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25696882
Jméno ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Milevsko
Vznik první živnosti: 28.9.1998
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 7

Sídlo ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Živnosti a provozovny ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Sažinova 1339, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1003385079
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.2007

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Sažinova 1339, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1003385079
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.2007

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Sažinova 1339, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1003385079
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 11.1.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Ocelářská 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1013019041
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 27.11.2019

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Sažinova 1339, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1003385079
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.2007

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Sažinova 1339, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1003385079
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.3.2007

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Sažinova 1339, Milevsko 399 01
Identifikační číslo provozovny 1003385079
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.3.2007

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.5.2016
Provozovna č. 1
Provozovna Ocelářská 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny 1013019041
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.11.2019

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost technických poradců v oblasti zařízení na čištění plynů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.2005
Zánik oprávnění 7.3.2007

Živnost č. 13 Výzkum a vývoj, projekční a konstrukční činnost, montáž, kompletace, měření, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii - zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro odst

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Emil Buřič
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Vojáček
Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Jelen
Člen statutárního orgánu Ing. Bohumila Chrappová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

IČO: 25696882
Firma: ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Písek
Základní územní jednotka: Milevsko
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.9.1998

Sídlo ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Sídlo: Sažinova 1339/19, Milevsko 399 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image