Firma ZVU STROJÍRNY, a.s. IČO 25267141


ZVU STROJÍRNY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZVU STROJÍRNY, a.s. (25267141) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kampelíkova 758/4, Hradec Králové 500 04. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1997 a je stále aktivní. ZVU STROJÍRNY, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZVU STROJÍRNY, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZVU STROJÍRNY, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZVU STROJÍRNY, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZVU STROJÍRNY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZVU STROJÍRNY, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1619
IČO (identifikační číslo osoby) 25267141
Jméno ZVU STROJÍRNY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.1997
Na základě projektu fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti Steel Manufacturing Bohemia a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČ 03602176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl B, vložka 20246, na nástupnickou společnost ZVU STROJÍRNY, a.s., se sídlem Hradec Králové, Kukleny, Kampelíkova 758/4, PSČ 500 04, IČ 25267141, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1619. Rozhodným d nem bylo datum 1.10. 2015. 31.12.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 18.8.2014 - 16.2.2015
Počet členů statutárního orgánu: 4 12.8.2014 - 16.2.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Valná hromada schválila dne 17. června 2003 usnesení o snížení základního kapitálu takto: "Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o částku 157.500.000,-- Kč v souladu s tímto usnesením: 1) Základní kapitál společnosti se sníží o částku 157.500.000,--Kč, tzn. ze stávající výše 350.000.000,--Kč na částku základního kapitálu 192.500.000,--Kč. 2) Společnost ZVU POTEZ a.s. zaevidovala ve svém účetnictví k datu 31. prosince 2002 neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 156.438.558,98 Kč. Ztráta je proúčtována na účet 429 a snižuje tak vlastní kapitál společnosti. Vykázání ztráty a převod do rezervního fondu jsou důvodem snížení základního kapitálu společnosti. Částka ve výši 157.500.000,--Kč odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude tedy použita v souladu s ustanovením § 216a, odstavcem 1) obchodního zákoníku takto: a) částka ve výši 156.438.558,98 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let, b) částka ve výši 1.061.441,02 Kč bude použita na převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, které bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. Po účinnosti zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak u akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,--Kč bude provedeno snížení jmenovité hodnoty o částku 2.250,--Kč, nově tedy bude na dosavadní akcii vyznačena jmenovitá hodnota 2.750,--Kč, u akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude provedeno snížení jmenovité hodnoty o částku 45.000,--Kč, nově tedy bude na dosavadní akcii vyznačena jmenovitá hodnota 55.000,--Kč. 4) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosvadních akciích. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným ve stanovách společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, aby ve lhůtě šedesáti dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu vůči třetím osobám předložil akcie za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředložil, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 5) Snížení základního kapitálu je provedeno za účelem úhrady ztráty a převodu do rezervního fondu, pročež se dle ustanovení § 216a obchodního zákoníku nepoužijí ustanovení § 215 a § 216, odstavce 1) a 2) obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno do třiceti dnů ode dne schválení usnesení o snížení základního kapitálu podat návrh na zápis usnesení o snížení základního kapitálu a snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové a doložit splnění podmínky citované v ustanovení § 216a, odstavci 1) obchodního zákoníku." 4.8.2003 - 5.9.2003
Na základě smlouvy o fúzi sloučením uzavřené dne 28. června 2002 převzala společnost ZVU POTEZ a.s., jako nástupnická společnost jmění slučované zanikající společnosti POTEZ CZ a.s., se sídlem Hradec Králové, Pražská 322, identifikační číslo 25 93 98 15. 27.8.2002
Jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 9. dubna 1999 rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti takto: 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 500 (pětset) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu. 3) Jediný akcionář společnosti využívá svého přednostního práva k uspání akcií a prohlašuje, že upíše všech 500 (pětset) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) jnějících na majitele. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti ZVU POTEZ a.s. na adrese Hradec Králové, Pražská ulice 322, PSČ 501 47, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové na základě tohoto rozhodutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí dvacátým dnem ode dne jejího počátku. 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jeho ocenění, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, obchodní jméno, sídlo upisvatele a jeho podpis. 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 500 (pětset) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele tedy bude upsáno emisním kurzem 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých). Základní jmění ve výši 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých) bude upsáno nepeněžitým vkladem - vložením: 26.8.1999 - 26.10.1999
a) strojního zařízení pro navíjení a přivařování duplikátorů zn. CLOSS a SCHAFER - typ 422 AMB 55/3200 Sp, výrobní číslo 21/09915.00 z roku výroby 1992, které bylo v souladu s § 59 odstavcem 3 obchodního zákoníku popsáno a oceněno dvěma znaleckými posudky: - znaleckým posudkem číslo 4/99 vypracovaným dne 5.dubna 1999 soudním znalcem Josefem Voltrem, dle něhož byla hodnota strojního zařízení stanovena částkou 20.295.000,- Kč (dvacetmiliónůdvěstedevadesátpěttisíc korun českých), - znaleckým posudkem číslo 149/99 vypracovaným dne 2. dubna 1999 soudním znalcem ing. Františkem Mizerou, dle něhož byla hodnota strojního zařízení stanovena částkou 20.069.500,- Kč (dvacetmiliónůšedesátdevěttisícpětset korun českých). Jdiný akcionář v působnosti valné hromady stanovuje hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu v návaznosti na výše citované znalecké posudky částkou 20.000.000,- Kč (dvacetmiliónů korun českých). 26.8.1999 - 26.10.1999
b) nemovitostí, a to pozemku parcely č. 617/11 - ostatní plochy, manipulační plochy, pozemku parcely č. 617/12 - ostatní plochy, manipulační plochy, pozemku parcely č. 617/13 - ostatní plochy, manipulační plochy, vše v katastrálním území Kukleny, které byly v souladu s § 59 odstavcem 3 obchodního zákoníku popsány a oceněny dvěma znaleckými posudky: - znaleckým posudkem vypracovaným dne 4. dubna 1999 soudním znalcem ing. Liborem Zimou, dle něhož byla hodnota nemovitostí stanovena částkou 32.524.789,- Kč (třicetdvamiliónypětsetdvacetčtyřitisícesedmsetosmdesát- devět korun českých), - znaleckým posudkem číslo 081/3182/1999 vypracovaným dne 6. dubna 1999 soudním znalcem ing. Václavem Zimou, dle něhož byla hodnota nemovitostí stanovena částkou 33.915.390,- Kč (třicettřimiliónydevětsetpatnácttisíctřista devadesát korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady stanovuje hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu v návaznosti na výše citované znalecké posudky částkou 30.000.000,- Kč (třicetmiliónů korun českých). 26.8.1999 - 26.10.1999
Nepeněžitý vklad bude splacen v souladu s § 204 odstavcem 3) obchodního zákoníku, a to nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s článkem 4) tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemního prohlášení dle § 60 odstavce 1 obchodního zákoníku spolu s faktickým předáním věci. 8) Nepeněžitý vklad popsaný v odstavci 7) tohoto usnesení se oceňuje částkou 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých). Jediný akcionář tedy schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu v částce 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých). 26.8.1999 - 26.10.1999
Splaceno 100 % základního jmění společnosti. 1.4.1997 - 7.8.2002
Jediný akcionář: ZVU a.s., IČO 46504737, sídlo Hradec Králové, Pražská 322. 1.4.1997 - 7.8.2002

Aktuální kontaktní údaje ZVU STROJÍRNY, a.s.

Kapitál ZVU STROJÍRNY, a.s.

zakladni jmění 192 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.9.2003
zakladni jmění 350 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.10.1999 - 5.9.2003
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.1997 - 26.10.1999

Akcie ZVU STROJÍRNY, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 750 Kč 69 300 11.8.2014
Kmenové akcie na jméno 55 000 Kč 35 11.8.2014
Kmenové akcie na majitele 2 750 Kč 69 300 5.9.2003 - 11.8.2014
Kmenové akcie na majitele 55 000 Kč 35 5.9.2003 - 11.8.2014
Kmenové akcie na majitele 5 000 Kč 69 300 27.8.2002 - 5.9.2003
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 35 27.8.2002 - 5.9.2003
Akcie na majitele 100 000 Kč 3 500 26.10.1999 - 27.8.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 3 000 1.4.1997 - 26.10.1999

Sídlo ZVU STROJÍRNY, a.s.

Předmět podnikání ZVU STROJÍRNY, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 10.8.2005
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 8.12.1997
projektová činnost ve výstavbě 1.4.1997
zámečnictví 1.4.1997
kovoobráběčství 1.4.1997
nástrojářství 1.4.1997
galvanizérství 1.4.1997
kovářství 1.4.1997
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.4.1997
montážní činnost v oblasti strojírenství 1.4.1997
povrchové úpravy kovových i nekovových materiálů 1.4.1997
příprava svářečů a ostatních dělnických profesí 1.4.1997
zprostředkování obchodní činnosti 1.4.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.4.1997
poradenská a konzultační činnost v oblasti strojírenství 1.4.1997

vedení firmy ZVU STROJÍRNY, a.s.

Statutární orgán ZVU STROJÍRNY, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají ve všech věcech vždy dva členové představenstva společně. 16.2.2015
Způsob jednání : Představenstvo je statutárním orgánem. Jménem společnosti navenek jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Společnost zastupuje prokuri sta ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku nebo jiná osoba na základě plné moci udělené společností. Zmocněncem může být i člen představenstva. Za společnost podepisují: Předseda představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva. Prokurista nebo jiná osoba na základě plné moci. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti, vypíší své jméno, příjmení a funkci, k čemuž připojí svůj podpis. 21.11.2006 - 16.2.2015
Způsob jednání: Představenstvo je statutárním orgánem. Jménem společnosti navenek jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány vždy minimálně dva členové představenstva společně. 7.8.2002 - 21.11.2006
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že zavazovat se za společnost mohou vždy minimálně dva členové představenstva, a to předseda představenstva a jeden člen představenstva bez ohledu na funkční zařazení. Bez předsedy představenstva se mohou za společnost zavazovat vždy tři členové představenstva společně bez ohledu na jejich funkční zařazení v představenstvu. Za společnost podepisují: a) společně vždy dva členové představenstva, a to předseda představenstva a jeden člen představenstva bez ohledu na funkční zařazení, bez předsedy představenstva se mohou za společnost podepisovat vždy tři členové představenstva společně bez ohledu na jejich funkční zařazení v představenstvu, b) prokurista s dodatkem označujícím prokuru, c) generální ředitel v rozsahu pravomocí udělených představenstvem. 8.12.1997 - 7.8.2002
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to tak, že zavazovat se za společnost mohou vždy minimálně dva členové představenstva společně bez ohledu na jejich funkční zařazení v představenstvu. Za společnost podepisují: a) společně vždy dva členové představenstva, b) prokurista s dodatkem označujícím prokuru, c) generální ředitel v rozsahu pravomocí udělených představenstvem. 1.4.1997 - 8.12.1997
Předseda představenstva Ing. Tomáš Plachý MBA 8.2.2017
Vznik členství 4.8.2014
Vznik funkce 4.8.2014
Adresa: Vojtěšská 196/18 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc. 6.6.2019
Vznik členství 28.5.2019
Vznik funkce 30.5.2019
Adresa: Na cípu 457 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Lumír Al-Dabagh 6.6.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: Spořická 59 , Praha 184 00
Předseda představenstva Ing. Martin Bušek 1.4.1997 - 7.1.1999
Adresa: Bílinská 494/3 , Praha 190 00
Místopředseda představenstva Ing. Petr Jeřábek 1.4.1997 - 7.1.1999
Adresa: Březhradská 186/19 , Hradec Králové 503 32
Člen představenstva Ing. Karel Těšitel 1.4.1997 - 7.8.2002
Adresa: Mostecká 279/1 , Hradec Králové 500 03
Člen představenstva Ing. Pavel Simajchl 8.12.1997 - 7.8.2002
Adresa: Obránců míru 38 , Předměřice nad Labem 503 02
Člen představenstva Ing. Zdeněk Lenger 8.12.1997 - 7.8.2002
Adresa: Hackerova 793/5 , Praha 181 00
Předseda představenstva Ing. Ivan Čapek 7.1.1999 - 7.8.2002
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Flídr 7.1.1999 - 7.8.2002
Adresa: Palackého 543/7 , Sezimovo Ústí 391 01
Člen představenstva Ing. Jiří Král 7.8.2002 - 21.11.2006
Vznik členství 7.12.2001
Zánik členství 15.9.2006
Adresa: Promenáda 191 , Horní Maršov 542 26
Předseda představenstva Ing. Jiří Flídr 7.8.2002 - 3.11.2008
Vznik členství 7.12.2001
Vznik funkce 12.12.2001
Adresa: Palackého 543/7 , Sezimovo Ústí 391 01
Místopředseda představenstva Ing. Michal Králík 7.8.2002 - 3.11.2008
Vznik členství 7.12.2001
Vznik funkce 12.12.2001
Adresa: Pouchovská 929/85 , Hradec Králové 500 03
Člen představenstva Ing. Zdeněk Fiala 7.8.2002 - 8.1.2010
Vznik členství 7.12.2001
Adresa: třída Přátelství 2367 , Písek 397 01
Člen představenstva Ing. Michal Vaněk 21.11.2006 - 8.1.2010
Vznik členství 15.9.2006
Zánik členství 19.5.2009
Adresa: Štefánikova 249/28 , Praha 150 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Flídr 3.11.2008 - 8.1.2010
Vznik členství 7.12.2001
Vznik funkce 12.12.2001
Adresa: K Potoku 1136 , Rokycany 337 01
Místopředseda představenstva Ing. Michal Králík 3.11.2008 - 8.1.2010
Vznik členství 7.12.2001
Vznik funkce 12.12.2001
Adresa: Severní 1106/20 , Hradec Králové 500 03
Člen představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc. 8.1.2010 - 31.1.2012
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 30.11.2011
Adresa: Štítová 243 , Praha 149 00
Člen představenstva PhDr. Marek Moravec Ph.D. 31.1.2012 - 9.9.2013
Vznik členství 1.12.2011
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Ampérova 349 , Praha 109 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Flídr 8.1.2010 - 27.2.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 4.8.2014
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 4.8.2014
Adresa: K Potoku 1136 , Rokycany 337 01
Místopředseda představenstva Ing. Michal Králík 8.1.2010 - 27.2.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 4.8.2014
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 4.8.2014
Adresa: Severní 1106/20 , Hradec Králové 500 03
Člen představenstva Ing. Zdeněk Fiala 8.1.2010 - 27.2.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 4.8.2014
Adresa: třída Přátelství 2367 , Písek 397 01
člen představenstva JUDr. Jiří Lisý 9.9.2013 - 3.3.2014
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 19.2.2014
Adresa: K Ořechovce 337 , Psáry 252 44
Člen představenstva Ing. Zdeněk Fiala 27.2.2014 - 16.7.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 4.8.2014
Adresa: třída Přátelství 2367 , Písek 397 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Flídr 27.2.2014 - 12.8.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 4.8.2014
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 4.8.2014
Adresa: K Potoku 1136 , Rokycany 337 01
Místopředseda představenstva Ing. Michal Králík 27.2.2014 - 12.8.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 4.8.2014
Vznik funkce 19.5.2009
Zánik funkce 4.8.2014
Adresa: Severní 1106/20 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Miroslav Wališ 3.3.2014 - 12.8.2014
Vznik členství 19.2.2014
Zánik členství 4.8.2014
Adresa: Smrková 1804 , Hradec Králové 500 08
Člen představenstva Ing. Zdeněk Fiala 16.7.2014 - 12.8.2014
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 4.8.2014
Adresa: 3 , Malý Bor 341 01
Předseda představenstva Ing. Tomáš Plachý MBA 12.8.2014 - 8.2.2017
Vznik členství 4.8.2014
Vznik funkce 4.8.2014
Adresa: Na Křtině 271 , Praha 149 00
Místopředseda představenstva Mgr. Martin Hájek 12.8.2014 - 6.6.2019
Vznik členství 4.8.2014
Zánik členství 28.5.2019
Vznik funkce 4.8.2014
Zánik funkce 28.5.2019
Adresa: Lindleyova 2723/5 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Wališ 12.8.2014 - 6.6.2019
Vznik členství 4.8.2014
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: Smrková 1804 , Hradec Králové 500 08

Dozorčí rada ZVU STROJÍRNY, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Martin Hájek 6.6.2019
Vznik členství 28.5.2019
Adresa: Lindleyova 2723/5 , Praha 160 00
Jméno Ing. Ivan Čapek 1.4.1997 - 7.1.1999
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18 , Praha 130 00
Jméno Ing. Michal Králík 1.4.1997 - 7.8.2002
Adresa: Pouchovská 929/85 , Hradec Králové 500 03
Jméno Zdeněk Černý 1.4.1997 - 7.8.2002
Adresa: Pitrova 266 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno Ing. Karel Duffek CSc. 7.1.1999 - 7.8.2002
Adresa: Senovážné náměstí 1565/16 , Praha 110 00
Člen dozorčí rady Zdeněk Černý 7.8.2002 - 10.8.2005
Vznik členství 4.8.2000
Adresa: Pitrova 266 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Předseda dozorčí rady Jan Bergman 7.8.2002 - 21.11.2006
Vznik členství 7.12.2001
Zánik členství 15.9.2006
Vznik funkce 12.12.2001
Zánik funkce 15.9.2006
Adresa: Poštovní 420 , Trutnov 541 01
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hruška 7.8.2002 - 8.1.2010
Vznik členství 7.12.2001
Adresa: Hálkova 309/8 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Zdeněk Černý 10.8.2005 - 8.1.2010
Vznik členství 25.11.2004
Adresa: Na obci 222 , Třebechovice pod Orebem 503 46
Předseda dozorčí rady Martin Flídr 21.11.2006 - 21.1.2011
Vznik členství 15.9.2006
Zánik členství 26.9.2010
Vznik funkce 27.9.2006
Zánik funkce 26.9.2010
Adresa: Nýřanská 1277/4 , Plzeň 323 00
Člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Adam Pešek 8.1.2010 - 27.6.2012
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 31.3.2012
Adresa: Vrchlického 582/18 , Hradec Králové 500 02
Předseda dozorčí rady Martin Flídr 21.1.2011 - 18.9.2013
Vznik členství 27.9.2010
Zánik členství 4.8.2014
Vznik funkce 10.9.2010
Zánik funkce 4.8.2014
Adresa: Nýřanská 1277/4 , Plzeň 323 00
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hruška 8.1.2010 - 27.2.2014
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 4.8.2014
Adresa: Hálkova 309/8 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Ing. Petr Komárek 27.6.2012 - 27.2.2014
Vznik členství 31.3.2012
Zánik členství 4.8.2014
Adresa: U Náhona 149/52 , Hradec Králové 503 01
Předseda dozorčí rady Martin Flídr 18.9.2013 - 18.8.2014
Vznik členství 27.9.2010
Zánik členství 4.8.2014
Vznik funkce 10.9.2010
Zánik funkce 4.8.2014
Adresa: Pod Stráží 1854/53 , Plzeň 323 00
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Hruška 27.2.2014 - 18.8.2014
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 4.8.2014
Adresa: Hálkova 309/8 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Petr Komárek 27.2.2014 - 18.8.2014
Vznik členství 31.3.2012
Zánik členství 4.8.2014
Adresa: U Náhona 149/52 , Hradec Králové 503 01
Člen dozorčí rady Mgr. Tereza Bellerová 18.8.2014 - 1.1.2015
Vznik členství 4.8.2014
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Jurkovičova 969/6 , Praha 149 00
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Flídr 18.8.2014 - 16.2.2015
Vznik členství 4.8.2014
Zánik členství 31.1.2015
Vznik funkce 4.8.2014
Zánik funkce 31.1.2015
Adresa: K Potoku 1136 , Rokycany 337 01
Člen dozorčí rady Ing. Jan Mengler 18.8.2014 - 16.2.2015
Vznik členství 4.8.2014
Zánik členství 31.1.2015
Adresa: Zlatnická 1129/8 , Praha 110 00
Člen dozorčí rady JUDr. Ing. Jan Zrzavecký Ph.D. 1.1.2015 - 20.10.2017
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Moskevská 2727/13 , Tábor 390 05
Člen dozorčí rady JUDr. Ing. Jan Zrzavecký Ph.D. 20.10.2017 - 3.8.2018
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 10.7.2018
Adresa: Lékořicová 169/19 , Praha 104 00
Člen dozorčí rady Jakub Málek 3.8.2018 - 6.6.2019
Vznik členství 10.7.2018
Zánik členství 28.5.2019
Adresa: Ondříčkova 2166/14 , Praha 130 00

Sbírka Listin ZVU STROJÍRNY, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1619/SL 83 účetní závěrka [2015] k 30.9.2015, rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2016 26.2.2016 22
B 1619/SL 82 notářský zápis [618/2015], projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2015 9.12.2015 11
B 1619/SL 81 notářský zápis [NZ 618/2015], ostatní Projekt fúze sloučením Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2015 30.10.2015 2.11.2015 11
B 1619/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.10.2015 21.10.2015 21.10.2015 9
B 1619/SL 79 ostatní Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2015 17.9.2015 23.9.2015 1
B 1619/SL 78 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2015 11.9.2015 52
B 1619/SL 77 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2015 6.8.2015 25
B 1619/SL 76 ostatní doklad o pachtu závodu Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2015 17.4.2015 20.4.2015 3
B 1619/SL 75 notářský zápis [NZ 114/2015] Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2015 7.4.2015 16
B 1619/SL 74 notářský zápis [NZ 84/2015] Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2015 12.2.2015 17.2.2015 15
B 1619/SL 73 ostatní rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2015 17.2.2015 1
B 1619/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2014 22.12.2014 2.1.2015 1
B 1619/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2014 14.8.2014 19.8.2014 2
B 1619/SL 70 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2014 8.8.2014 13.8.2014 9
B 1619/SL 69 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2014 4.8.2014 4.8.2014 6
B 1619/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 467/2014 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2014 9.7.2014 28
B 1619/SL 67 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2014 23.6.2014 57
B 1619/SL 66 ostatní odst. z funkce, zápis z ŘVH Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2014 5.3.2014 3
B 1619/SL 65 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2013 30.8.2013 10.9.2013 4
B 1619/SL 64 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2013 28.6.2013 57
B 1619/SL 63 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2012 20.11.2012 57
B 1619/SL 62 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2012 20.11.2012 6
B 1619/SL 61 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2012 28.6.2012 58
B 1619/SL 60 ostatní protokol o výsledcích voleb Krajský soud v Hradci Králové 1.5.2012 28.6.2012 1
B 1619/SL 59 ostatní oznámení o rezignaci, zápis Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2011 13.1.2012 7.2.2012 3
B 1619/SL 58 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2011 1.9.2011 30
B 1619/SL 57 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2011 23.6.2011 55
B 1619/SL 56 ostatní, podpisové vzory zápis z VH a DR Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2010 13.12.2010 24.1.2011 6
B 1619/SL 55 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2010 3.6.2010 39
B 1619/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2009 25.1.2010 7
B 1619/SL 53 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2009 25.1.2010 44
B 1619/SL 52 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2009 9.6.2009 37
B 1619/SL 51 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2008 10.9.2008 62
B 1619/SL 50 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2008 11.8.2008 36
B 1619/SL 49 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2008 9.6.2008 28
B 1619/SL 48 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2008 12.2.2008 102
B 1619/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.9.2006 30.10.2006 3.11.2006 73
B 1619/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2006 10.7.2006 14.7.2006 61
B 1619/SL 42 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2004 20.6.2005 20.6.2005 38
B 1619/SL 43 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, ostatní, podpisové vzory - NZ 102/2005 Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2005 4.5.2005 4.5.2005 40
B 1619/SL 41 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2005 24.3.2005 24.3.2005 25
B 1619/SL 40 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2004 31.8.2004 31.8.2004 41
B 1619/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2003 12.7.2004 12.7.2004 91
B 1619/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2003 18.6.2003 18.6.2003 78
B 1619/SL 36 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2002 24.5.2002 24.5.2002 15
B 1619/SL 35 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2002 24.4.2002 24.4.2002 8
B 1619/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.12.2001 13.2.2002 13.2.2002 34
B 1619/SL 33 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2000 15.11.2001 15.11.2001 23
B 1619/SL 32 výroční zpráva - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.1999 15.11.2001 15.11.2001 23
B 1619/SL 31 výroční zpráva - za r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2001 15.11.2001 29
B 1619/SL 30 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 15.11.2001 15.11.2001 18
B 1619/SL 29 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 15.11.2001 15.11.2001 18
B 1619/SL 28 účetní závěrka - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 15.11.2001 15.11.2001 16
B 1619/SL 27 účetní závěrka - za r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 15.11.2001 15.11.2001 16
B 1619/SL 26 účetní závěrka - za r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 15.11.2001 15.11.2001 16
B 1619/SL 25 posudek znalce - č. 149/99 Krajský soud v Hradci Králové 2.4.1999 15.11.2001 15.11.2001 9
B 1619/SL 24 posudek znalce - č. 008/0029/1999 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.1999 15.11.2001 15.11.2001 27
B 1619/SL 23 posudek znalce - č. 081/3182/1999 Krajský soud v Hradci Králové 6.4.1999 15.11.2001 15.11.2001 31
B 1619/SL 22 ostatní - prohlášní atd. Krajský soud v Hradci Králové 26.8.1999 15.11.2001 15.11.2001 6
B 1619/SL 21 notářský zápis - NZ 208/99 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.1999 15.11.2001 15.11.2001 7
B 1619/SL 20 notářský zápis - NZ 208/99 - VH Krajský soud v Hradci Králové 9.4.1999 15.11.2001 15.11.2001 7
B 1619/SL 19 notářský zápis - NZ 391/2001 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2001 15.11.2001 15.11.2001 29
B 1619/SL 18 notářský zápis - NZ 391/2001 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2001 15.11.2001 15.11.2001 29
B 1619/SL 14 notářský zápis - NZ 528/97 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.1997 15.11.2001 15.11.2001 29
B 1619/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - zápisy Krajský soud v Hradci Králové 14.3.1997 15.11.2001 15.11.2001 14
B 1619/SL 12 posudek znalce - č. 1257/25/97 - dodatek Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 15.11.2001 15.11.2001 21
B 1619/SL 11 posudek znalce - č. 7/1/97 - dodatek Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 15.11.2001 15.11.2001 21
B 1619/SL 10 notářský zápis - NZ 166/97 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.1997 15.11.2001 15.11.2001 5
B 1619/SL 9 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2001 19.7.2001 26
B 1619/SL 8 účetní závěrka - za r. 2000 - audit Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2001 19.7.2001 19.7.2001 19
B 1619/SL 5 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 16.6.1998 16.12.1998 16.12.1998 7
B 1619/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 7.4.1998 16.12.1998 16.12.1998 3
B 1619/SL 3 účetní závěrka - za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 22.5.1998 1.6.1998 1.6.1998 17
B 1619/SL 2 notářský zápis - NZ 528/97 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.1997 2.9.1997 2.9.1997 29
B 1619/SL 1 notářský zápis - NZ 166/97 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.1997 18.3.1997 18.3.1997 216
B 1619/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.9.1999 25
B 1619/SL 6 notářský zápis - NZ 208/99 Krajský soud v Hradci Králové 9.4.1999 7
B 1619/SL 47 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 23.8.2007 38
B 1619/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka r.02 Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2003 60
B 1619/SL 34 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Hradci Králové 13.2.2002 54

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZVU STROJÍRNY, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25267141
Jméno ZVU STROJÍRNY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 1.4.1997
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 9

Sídlo ZVU STROJÍRNY, a.s.

Živnosti a provozovny ZVU STROJÍRNY, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kampelíkova 758/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1011045168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000349837
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1997

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kampelíkova 758/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1011045168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000349837
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.2001

Živnost č. 3 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kampelíkova 758/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1011045168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000349837
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1997

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kampelíkova 758/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1011045168
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000349837
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.4.1997

Živnost č. 5 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kampelíkova 758/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1011045168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000349837
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1997

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kampelíkova 758/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1011045168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000349837
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.1997

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kampelíkova 758/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1011045168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016

Živnost č. 8 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.4.1997
Přerušení oprávnění 4.12.2017

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.2.2004
Přerušení oprávnění 4.12.2017

Živnost č. 10 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 15.10.2001

Živnost č. 12 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Montážní činnost v oblasti strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poradenská a konzultační činnost v oblasti strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 15.10.2001

Živnost č. 18 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 15.10.2001

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Povrchové úpravy kovových i nekovových materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Příprava svářečů a ostatních dělnických profesí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Zprostředkování obchodní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 26 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZVU STROJÍRNY, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Plachý MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Lumír Al-Dabagh
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Plachý CSc.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZVU STROJÍRNY, a.s.

IČO: 25267141
Firma: ZVU STROJÍRNY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1997

Sídlo ZVU STROJÍRNY, a.s.

Sídlo: Kampelíkova 758/4, Hradec Králové 500 04

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image