Firma ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. IČO 00120928


ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. (00120928) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 41, 410 02 Slatina Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 7. 1971 a je stále aktivní. ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. na rzp.cz
Detailní informace o ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1532
IČO (identifikační číslo osoby) 00120928
Jméno ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 15.7.1971
Počet členů statutárního orgánu: 7 2.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 2.8.2014
Řádná Valná hromada konaná dne 7.6.2008 rozhoduje ozvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 60.234.000,- Kč, slovy šedesát milionů dvěstě třicet čtyři tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem očástku 367.000,- Kč, slovy: tři sta šedesát sedm tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 60.601.000,- Kč, slovy: šedesát milionů šest set jedna tisíc korun českých, ato upsáním těchto nových akcií: 35, slovy: třiceti pěti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, vlistinné podobě, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, a 17, slovy: sedmnácti, kusů kmenových akcií znějících na jméno, vlistinné podobě, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená snovými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky.3. Emisní kurs každé nové akcie ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých.4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou sohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty kupsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti: Eva Černá, Hospozín 19, Miloslava, Jásková, Úpohlavy 109, Jan Martinec, Černiv 57, Milena Podrapská, Ústí nad Labem, Na drahách 306/7, Jindřich Sláma, Čížkovice 23, uvedených vnotářském zápise notářky JUDr. Marcely Svobodové č.j. NZ 203/2008 ze dne 12.6.2008.5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy oupsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele ave lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení Valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem vÚstí nad Labem vObchodním věstníku askončí po uplynutí 60, slovy: šedesáti, kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.7. Počátek běhu lhůty kúpisu akcií avýše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstva oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií anávrh dohody ozapočtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs tak 8.8.2008 - 12.11.2008
Členská schůze dne 27.9.2003 rozhodla ozměně právní formy Zemědělského družstva vlastníků Slatina na akciovou společnost ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 224/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky vMěstci Králové, avrámci rozhodnutí ozměně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. 19.1.2004
Členské podíly se dělí na tzv. vypořadatelnou část, tj. lO%členského podílu. Vypořadatelnou část stanovujeme do výšefinančních zdrojů družstva a jejich název je reálné člensképodíly.Reálný členský podíl u nově přijatých členů družstva jim budepřiznán po uplynutí 3let práce v družstvu, nebo si jej může nověpřijatý člen koupit v minimální výši 5OOO,-Kčs. 3.10.1991 - 15.7.1993
Člen je povinen ručit za případnou ztrátu družstva lO% ročnímzdy. 3.10.1991 - 15.7.1993
Slučovací členskou schůzí, konanou dne 26.2.1972, bylo schváleno, že do tohoto družstva bude sloučeno bez provedení likvidace zanikající družstvo Jednotné zemědělské družstvo v Čížkovicích, se sídlem Čížkovice, okr.Litoměřice (Dz 334). Toto družstvo přejímající převezme všechen majetek, práva apovinnosti, jakož i závazky sloučeného družstva. 7.3.1977
Údaje o družstvu:Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze konané dne 23. února 1971, kterým se sloučila Jednotná zemědělská družstva Slatina, Černiv, JZD "Nový svět" v Úpohlavech a JZD vSiřejovicích v okrese Litoměřice v jediné družstvo s názvem Jednotné zemědělské družstvo " S M Ě R " se sídlem ve Slatině, pošta Libochovice, okres Litoměřice, která přebírá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklých dužstev. Sloučení družstev bylo schváleno Okresním národním výborem vLitoměřicích - odborem vodního a lesního hospodářství azemědělství č. j. Zem 201/1971/Kt ze dne 31. března 1971. 15.7.1971

Aktuální kontaktní údaje ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Kapitál ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

zakladni jmění 60 601 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2008
zakladni jmění 60 234 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2004 - 12.11.2008
zakladni jmění 5 976 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.7.1993 - 19.1.2004
zakladni jmění 0 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.7.1971 - 15.7.1993

Sídlo ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 41 , 410 02 Slatina Česká republika
č.p. 41, 410 02 Slatina
4.10.2016
Adresa 410 02 Slatina č.p. 41 Česká republika
Slatina č.p. 41, PSČ 41002
8.8.2008 - 4.10.2016
Adresa 411 17 Slatina č.p. 41 Česká republika
Slatina č.p. 41, PSČ 411 17
19.1.2004 - 8.8.2008
Adresa Slatina , 411 17 Libochovice Česká republika
Slatina, 411 17 Libochovice
15.7.1993 - 19.1.2004
Adresa Slatina Česká republika
Slatina, okres Litoměřice
3.10.1991 - 15.7.1993
Adresa pošta Libochovice , Slatina Česká republika
Slatina, pošta Libochovice, okr. Litoměřice
15.7.1971 - 3.10.1991

Předmět podnikání ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 2.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 2.8.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 2.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.8.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej (vyjma zboží uvedené vpříloze 1, 2, 3 zák. č. 455/91 Sb.) 17.6.1994 - 2.8.2014
zemědělská výroba 15.7.1993
koupě aprodej zemědělských výrobků 15.7.1993 - 2.8.2014
zemní práce těžkou mechanizací 15.7.1993 - 2.8.2014
polní práce 15.7.1993 - 2.8.2014
pronájem anájem věcí nemovitých amovitých, zejména půdy, budov, strojů azařízení 15.7.1993 - 2.8.2014
zajišťování potřeb členů, zejména hospodářských asociálních 15.7.1993 - 2.8.2014
živnostenské podnikání voboru:-hostinská činnost (jídelna IV. skupiny)-výroba aopravy zemědělských strojů amechanizace-silniční amotorová doprava 15.7.1993 - 2.8.2014
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně hospodaří na zemědělské půdě, lesní půdě avodních plochách.2. Předmětem další činnosti je :a) potravinářská výrobab) práce a služby pro fyzické a právnické osobyc) obchodní činnostd) služby veřejného stravováníe) kovovýroba a dřevovýroba3. Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením. 3.10.1991 - 15.7.1993
dopravní činnost družstva 13.10.1976 - 3.10.1991
zemědělská velkovýroba 15.7.1971 - 3.10.1991

vedení firmy ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Statutární orgán ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Antonín Štech 26.7.2013
Vznik členství 8.6.2013
Vznik funkce 8.6.2013
Adresa: Táboritská 556 , 411 17 Libochovice Česká republika
Táboritská 556, 411 17 Libochovice
Místopředseda představenstva Tomáš Kubatko 26.7.2013
Vznik členství 8.6.2013
Vznik funkce 8.6.2013
Adresa: Poděbradova 632 , 411 17 Libochovice Česká republika
Poděbradova 632, 411 17 Libochovice
Člen představenstva Libor Hrnčíř 26.7.2013
Vznik členství 8.6.2013
Adresa: 89 , 410 02 Úpohlavy Česká republika
č.p. 89, 410 02 Úpohlavy
Člen představenstva Jiří Spodniak 26.7.2013
Vznik členství 8.6.2013
Adresa: 122 , 410 02 Slatina Česká republika
č.p. 122, 410 02 Slatina
Člen představenstva Věra Hrebinková 26.7.2013
Vznik členství 8.6.2013
Adresa: Na Výsluní 122 , 410 02 Chotěšov Česká republika
Na Výsluní 122, 410 02 Chotěšov
Člen představenstva Karel Skalický 26.7.2013
Vznik členství 8.6.2013
Adresa: 11 , 410 02 Radovesice Česká republika
č.p. 11, 410 02 Radovesice
Člen představenstva Vladimír Král 26.7.2013
Vznik členství 8.6.2013
Adresa: Revoluční 37 , 411 17 Libochovice Česká republika
Revoluční 37, 411 17 Libochovice
Člen představenstva Václav Suchý 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: 55 , Černiv Česká republika
Černiv 55
Člen představenstva Jitka Kociánová 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: 21 , Úpohlavy Česká republika
Úpohlavy 21
Člen představenstva Ludvík Závada 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: 103 , Slatina Česká republika
Slatina 103
Člen představenstva Ladislav Racek 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: 140 , Třebenice Česká republika
Třebenice 140
Člen představenstva Jiří Bušek 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: 20 , Slatina Česká republika
Slatina 20
Předseda představenstva Miroslav Točina 15.7.1971 - 8.5.1980
Adresa: 22 , Černiv Česká republika
Černiv 22
Člen představenstva Jiří Pařízek 15.7.1971 - 8.5.1980
Adresa: 9 , Želechovice Česká republika
Želechovice 9
Člen představenstva Květa Sochová 15.7.1971 - 8.5.1980
Adresa: 109 , Slatina Česká republika
Slatina 109
Člen představenstva Ladislav Zábranský 15.7.1971 - 8.5.1980
Adresa: 34 , Siřejovice Česká republika
Siřejovice 34
Člen představenstva Jiřina Hlavatá 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: 104 , Slatina Česká republika
Slatina 104, okres Litoměřice
Člen představenstva Marta Zouzová 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: 80 , Úpohlavy Česká republika
Úpohlavy 80, okres Litoměřice
Člen představenstva František Steinmetz 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: 35 , Želechovice Česká republika
Želechovice 35, okres Litoměřice
Člen představenstva Ladislav Štekrt 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: 18 , Čížkovice Česká republika
Čížkovice 18, okres Litoměřice
Člen představenstva Vladimír Brabenec 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: 31 , Čížkovice Česká republika
Čížkovice 31, okres Litoměřice
Člen představenstva Heinrich Kahan 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: Husova 656 , Libochovice Česká republika
Libochovice, Husova 656, okres Litoměřice
Člen představenstva Ing. Jiří Nedbal 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: 59 , Podbradec Česká republika
Podbradec 59, okres Litoměřice
Člen představenstva Milada Rejsková 15.7.1971 - 16.6.1980
Adresa: 78 , Siřejovice Česká republika
Siřejovice 78
Člen představenstva Miroslav Točina 8.5.1980 - 16.6.1980
Adresa: 22 , Černiv Česká republika
Černiv 22
Předseda Ing. Vlastimil Zíma 8.5.1980 - 11.5.1982
Adresa: 47 , Děčany Česká republika
Děčany 47, okres Litoměřice
Člen představenstva Františka Kubíčková 15.7.1971 - 8.5.1990
Adresa: 37 , Černiv Česká republika
Černiv 37
Člen představenstva Jaroslav Týce 26.11.1975 - 8.5.1990
Adresa: 46 , Černiv Česká republika
Černiv 46, okres Litoměřice
Člen představenstva Vladimír Provazník 26.11.1975 - 8.5.1990
Adresa: 123 , Slatina Česká republika
Slatina 123, okres Litoměřice
Místopředseda Ing. Jiří Nedbal 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: 59 , Podbradec Česká republika
Podbradec 59, okres Litoměřice
Člen představenstva Pavla Steinmetzová 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: 35 , Želechovice Česká republika
Želechovice 35, okres Litoměřice
Člen představenstva Milan Lonc 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: 76 , Úpohlavy Česká republika
Úpohlavy 76, okres Litoměřice
Člen představenstva Jan Prágl 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: 62 , Černiv Česká republika
Černiv 62, okres Litoměřice
Člen představenstva Ladislav Šupanšic 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: 106 , Siřejovice Česká republika
Siřejovice 106, okres Litoměřice
Člen představenstva Marie Benešová 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: Revoluční 356 , Libochovice Česká republika
Libochovice, Revoluční 356, okres Litoměřice
Člen představenstva Liborka Rejzková 16.6.1980 - 8.5.1990
Adresa: 78 , Siřejovice Česká republika
Siřejovice 78
Člen představenstva Miroslav Točina 16.6.1980 - 8.5.1990
Adresa: Kosmonautů 719 , Libochovice Česká republika
Libochovice, Kosmonautů 719
Člen představenstva Jana Kožnarová 11.5.1982 - 8.5.1990
Adresa: 13 , Úpohlavy Česká republika
Úpohlavy 13
Člen představenstva Petr Minka 8.5.1980 - 15.7.1993
Adresa: 3 , Černiv Česká republika
Černiv 3, okres Litoměřice
Předseda Ing. Jaroslav Bureš 11.5.1982 - 15.7.1993
Adresa: 351 , Brozany Česká republika
Brozany 351
Člen představenstva Helena Práglová 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 83 , Černiv Česká republika
Černiv 83
Místopředseda Jaroslav Filip 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 196 , Libochovice - Radovesice Česká republika
Libochovice - Radovesice 196
Člen představenstva Jaroslava Moravcová 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 22 , Slatina Česká republika
Slatina 22
Člen představenstva Ing. František Janeček 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 193 , Třebenice Česká republika
Třebenice 193
Člen představenstva Zdeněk Konšel 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: Žižkova 572 , Libochovice Česká republika
Libochovice, Žižkova 572
Člen představenstva Karel Loudil 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: Husova 447 , Lovosice Česká republika
Lovosice, Husova 447
Člen představenstva Miroslav Mrňák 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 40 , Čížkovice - Úpohlavy Česká republika
Čížkovice - Úpohlavy 40
Člen představenstva Václav Smola 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 108 , Siřejovice Česká republika
Siřejovice 108
Člen představenstva Václav Volák 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 33 , Siřejovice Česká republika
Siřejovice 33
Člen představenstva Zdeněk Závada 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 71 , Slatina Česká republika
Slatina 71
Místopředseda představenstva Marie Benešová 15.7.1993 - 17.6.1994
Adresa: Revoluční 446 , Libochovice Česká republika
Libochovice, Revoluční 446
Předseda představenstva Oldřich Novotný 15.7.1993 - 6.6.1997
Adresa: Kpt. Jaroše 39 , Most Česká republika
Most, Kpt. Jaroše 39
Místopředseda představenstva Jaroslav Filip 17.6.1994 - 6.6.1997
Adresa: 186 , Radovesice Česká republika
Radovesice 186
Člen představenstva František Hlavatý 8.5.1980 - 13.10.2001
Zánik členství 28.4.2001
Adresa: 112 , Slatina Česká republika
Slatina 112, okres Litoměřice
Člen představenstva Václav Bešta 8.5.1990 - 13.10.2001
Zánik členství 28.4.2001
Adresa: 82 , Čížkovice - Úpohlavy Česká republika
Čížkovice - Úpohlavy 82
Člen představenstva Antonín Štech 15.7.1993 - 13.10.2001
Zánik členství 28.4.2001
Adresa: 56 , Černiv Česká republika
Černiv 56
Člen představenstva Leopold Zubák 8.5.1980 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 30 , Úpohlavy Česká republika
Úpohlavy 30, okres Litoměřice
Člen představenstva Miroslav Jelínek 15.7.1993 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 1 , Siřejovice Česká republika
Siřejovice 1
Člen představenstva Jaroslav Týce 15.7.1993 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 46 , Černiv Česká republika
Černiv 46
Člen představenstva Libor Hrnčíř 15.7.1993 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 89 , Úpohlavy Česká republika
Úpohlavy 89
Člen představenstva Marie Benešová 17.6.1994 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: Revoluční 446 , Libochovice Česká republika
Libochovice, Revoluční 446
Předseda představenstva Jaroslav Filip 6.6.1997 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Vznik funkce 28.4.2001
Zánik funkce 19.1.2004
Adresa: 186 , Radovesice Česká republika
Radovesice 186
Místopředseda představenstva Ing. Antonín Štech ml. 6.6.1997 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Vznik funkce 28.4.2001
Zánik funkce 19.1.2004
Adresa: Táboritská 556 , Libochovice Česká republika
Libochovice, Táboritská 556
Člen představenstva Miroslav Erlich 13.10.2001 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 104 , Chotěšov Česká republika
Chotěšov 104
Člen představenstva Jiří Spodniak 13.10.2001 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 84 , Černiv Česká republika
Černiv 84
Člen představenstva Josef Paulen 13.10.2001 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 88 , Siřejovice Česká republika
Siřejovice 88
Předseda představenstva Jaroslav Filip 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Vznik funkce 19.1.2004
Zánik funkce 7.6.2008
Adresa: 411 17 Radovesice 186 Česká republika
Radovesice 186, PSČ: 411 17
Místopředseda představenstva Ing. Antonín Štech 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Vznik funkce 19.1.2004
Zánik funkce 7.6.2008
Adresa: Táboritská 556 , 411 17 Libochovice Česká republika
Libochovice, Táboritská 556, PSČ 41117
Člen představenstva Marie Benešová 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: Revoluční 446 , 411 17 Libochovice Česká republika
Libochovice, Revoluční 446, PSČ 41117
Člen představenstva Miroslav Erlich 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 410 02 Chotěšov 104 Česká republika
Chotěšov 104, PSČ: 410 02
Člen představenstva Libor Hrnčíř 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 410 02 Úpohlavy 89 Česká republika
Úpohlavy 89, PSČ: 410 02
Člen představenstva Miroslav Jelínek 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 410 02 Siřejovice 1 Česká republika
Siřejovice 1, PSČ: 410 02
Člen představenstva Josef Paulen 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 410 02 Siřejovice 88 Česká republika
Siřejovice 88, PSČ: 410 02
Člen představenstva Jiří Spodniak 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 411 17 Černiv 84 Česká republika
Černiv 84, PSČ: 411 17
Člen představenstva Jaroslav Týce 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 411 17 Černiv 46 Česká republika
Černiv 46, PSČ: 411 17
Člen představenstva Leopold Zubák 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 410 02 Úpohlavy 30 Česká republika
Úpohlavy 30, PSČ: 410 02
Předseda představenstva Ing. Antonín Štech 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Vznik funkce 7.6.2008
Zánik funkce 8.6.2013
Adresa: Táboritská 556 , 411 17 Libochovice Česká republika
Libochovice, Táboritská 556, PSČ 41117
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kubatko 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Vznik funkce 7.6.2008
Zánik funkce 8.6.2013
Adresa: Poděbradova 632 , 411 17 Libochovice Česká republika
Libochovice, Poděbradova 632, PSČ 41117
Člen představenstva Libor Hrnčíř 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: 410 02 Úpohlavy 89 Česká republika
Úpohlavy 89, PSČ 41002
Člen představenstva Jiří Spodniak 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: 410 02 Černiv 46 Česká republika
Černiv 46, PSČ 41002
Člen představenstva Věra Hrebinková 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: Na výsluní 122 , 410 02 Chotěšov Česká republika
Chotěšov, Na výsluní 122, PSČ 41002
Člen představenstva Karel Skalický 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: 410 02 Radovesice 11 Česká republika
Radovesice 11, PSČ 41002
Člen představenstva Ing. Vladimír Král 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: Revoluční 37 , 411 17 Libochovice Česká republika
Libochovice, Revoluční 37, PSČ 41117

Dozorčí rada ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Oldřich Vinš 2.8.2014
Vznik členství 27.4.2014
Vznik funkce 27.4.2014
Adresa: 37 , 411 16 Klapý Česká republika
č.p. 37, 411 16 Klapý
člen dozorčí rady Jiřinka Šnajdaufová 2.8.2014
Vznik členství 27.4.2014
Adresa: Na Výsluní 48 , 410 02 Chotěšov Česká republika
Na Výsluní 48, 410 02 Chotěšov
člen dozorčí rady Hana Říhová 2.8.2014
Vznik členství 27.4.2014
Adresa: třída T. G. Masaryka 1513 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
třída T. G. Masaryka 1513, 413 01 Roudnice nad Labem
člen dozorčí rady Jiří Němeček 2.8.2014
Vznik členství 27.4.2014
Adresa: Lovošská č.ev. 14 , 410 02 Lovosice Česká republika
Lovošská č.ev. 14, 410 02 Lovosice
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vagner 2.8.2014
Vznik členství 27.4.2014
Adresa: Na klínku 357 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Na klínku 357/4, Střešovice, 162 00 Praha 6
Člen dozorčí rady Václav Štefan 1.10.2016
Vznik členství 28.5.2016
Adresa: 79 , 410 02 Siřejovice Česká republika
č.p. 79, 410 02 Siřejovice
Člen dozorčí rady Karel Vondráček 19.1.2004 - 8.12.2004
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 5.3.2004
Adresa: 410 02 Siřejovice č.p. 99 Česká republika
Siřejovice č.p. 99, PSČ: 410 02
Předseda dozorčí rady Oldřich Vinš 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.5.2004
Vznik funkce 19.1.2004
Zánik funkce 19.5.2004
Adresa: 411 16 Klapý č.p. 37 Česká republika
Klapý č.p. 37, PSČ: 411 16
Člen dozorčí rady Jana Albrechtová 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.6.2004
Adresa: 411 12 Čížkovice č.p. 83 Česká republika
Čížkovice č.p. 83, PSČ: 411 12
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kubatko 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.6.2004
Adresa: Poděbradova 632 , 411 17 Libochovice Česká republika
Libochovice, Poděbradova 632, PSČ 41117
Člen dozorčí rady Jiří Němeček 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.6.2004
Adresa: Krátká 989 , 410 02 Lovosice Česká republika
Lovosice, Krátká č.p. 989/14, PSČ 41002
Člen dozorčí rady Jiřinka Šnajdaufová 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: 410 02 Chotěšov č.p. 48 Česká republika
Chotěšov č.p. 48, PSČ: 410 02
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kubatko 8.8.2008 - 8.8.2008
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: Poděbradova 632 , 411 17 Libochovice Česká republika
Libochovice, Poděbradova 632, PSČ 41117
Člen dozorčí rady JUDr. Václav Douděra 8.12.2004 - 9.7.2009
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 23.5.2009
Adresa: Dobevská 877 , 140 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Dobevská 877, PSČ 14000
Předseda dozorčí rady Oldřich Vinš 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 14.5.2009
Vznik funkce 19.6.2004
Zánik funkce 14.5.2009
Adresa: 411 16 Klapý 37 Česká republika
Klapý 37, PSČ 41116
Člen dozorčí rady Jana Albrechtová 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 23.5.2009
Adresa: 411 12 Čížkovice 83 Česká republika
Čížkovice 83, PSČ 41112
Člen dozorčí rady Jiří Němeček 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 23.5.2009
Adresa: Krátká 989 , 410 02 Lovosice Česká republika
Lovosice, Krátká 989/14, PSČ 41002
Člen dozorčí rady Jiřinka Šnajdaufová 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 14.5.2009
Adresa: 410 02 Chotěšov 48 Česká republika
Chotěšov 48, PSČ 41002
Člen dozorčí rady Miroslav Erlich 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 23.5.2009
Adresa: 410 02 Chotěšov 104 Česká republika
Chotěšov 104, PSČ 41002
Předseda dozorčí rady Oldřich Vinš 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Vznik funkce 23.5.2009
Zánik funkce 26.4.2014
Adresa: 411 16 Klapý 37 Česká republika
Klapý 37, PSČ 41116
Člen dozorčí rady Jiřinka Šnajdaufová 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: 410 02 Chotěšov 48 Česká republika
Chotěšov 48, PSČ 41002
Člen dozorčí rady Miroslav Erlich 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 23.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: Nádražní 104 , 410 02 Chotěšov Česká republika
Chotěšov, Nádražní 104, PSČ 41002
Člen dozorčí rady Hana Říhová 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 23.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: Třída T.G.Masaryka 1513 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Třída T.G.Masaryka 1513, PSČ 41301
Člen dozorčí rady Jiří Němeček 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 23.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: Krátká 989 , 410 02 Lovosice Česká republika
Lovosice, Krátká 989/14, PSČ 41002
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Vágner 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 23.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: Na Klínku 357 , 162 00 Praha 6 - Střešovice Česká republika
Praha 6 - Střešovice, Na Klínku 357/4, PSČ 16200
člen dozorčí rady Miroslav Erlich 2.8.2014 - 1.10.2016
Vznik členství 27.4.2014
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Nádražní 104 , 410 02 Chotěšov Česká republika
Nádražní 104, 410 02 Chotěšov
Člen dozorčí rady Václav Štefan 1.10.2016 - 1.10.2016
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 28.5.2016
Adresa: 79 , 410 02 Siřejovice Česká republika
č.p. 79, 410 02 Siřejovice

Sbírka Listin ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1532/SL 67 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2015 8.9.2015 9.9.2015 14
B 1532/SL 66 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2014 10.12.2014 11.12.2014 16
B 1532/SL 65 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 111/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2014 30.6.2014 12.8.2014 16
B 1532/SL 64 účetní závěrka [2012] + zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2013 4.11.2013 4.11.2013 14
B 1532/SL 63 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 80/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2013 9.7.2013 6.8.2013 8
B 1532/SL 62 účetní závěrka 2011+ VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2012 14.9.2012 27.9.2012 13
B 1532/SL 61 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2011 25.1.2012 27.1.2012 2
B 1532/SL 60 účetní závěrka - 2010- Př Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2011 25.1.2012 27.1.2012 7
B 1532/SL 59 účetní závěrka - 2010-VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2012 27.1.2012 2
B 1532/SL 58 účetní závěrka - 2010- R Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2012 27.1.2012 4
B 1532/SL 57 účetní závěrka rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2010 14.9.2010 14.9.2010 26
B 1532/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2009 8.10.2009 8.10.2009 24
B 1532/SL 55 ostatní volba členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 16.7.2009 1
B 1532/SL 54 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2009 14.7.2009 1
B 1532/SL 53 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2009 14.7.2009 2
B 1532/SL 52 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2009 14.7.2009 2
B 1532/SL 51 ostatní - prohl.čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 14.7.2009 1
B 1532/SL 50 notářský zápis - NZ 203/2008- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2008 18.8.2008 10
B 1532/SL 49 podpisové vzory - členů představenstva 8x Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2008 18.8.2008 15
B 1532/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2008 12.8.2008 22
B 1532/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2007 18.10.2007 20
B 1532/SL 46 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2006 4.9.2006 14
B 1532/SL 45 účetní závěrka rok 2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2005 21.6.2005 18
B 1532/SL 44 podpisové vzory - JUDr. Václav Douděra Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2004 3.1.2005 1
B 1532/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2004 3.1.2005 2
B 1532/SL 20 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2004 2.7.2004 15
B 1532/SL 42 podpisové vzory - Miroslav Erlich Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 41 podpisové vzory - Ing. Antonín Štěch Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 40 podpisové vzory - Marie Benešová Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 39 podpisové vzory - Jaroslav Týce Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 38 podpisové vzory - Leopold Zubák Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 37 podpisové vzory - Jaroslav Filip Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 36 podpisové vzory - Josef Paulen Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 35 podpisové vzory - Miroslav Jelínek Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 34 podpisové vzory - Libor Hrnčíř Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 33 podpisové vzory - Jiří Spodniak Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 32 podpisové vzory - Albrechtová Jana Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 31 podpisové vzory - Ing. Kubatko Tomáš Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 30 podpisové vzory - Šnajdaufová Jiřinka Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 29 podpisové vzory - Vinš Oldřich Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 28 podpisové vzory - Vondráček Karel Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 27 podpisové vzory - Němeček Jiří Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 4
B 1532/SL 26 účetní závěrka -zpráva auditora k 30.6.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2003 23.2.2004 15
B 1532/SL 25 posudek znalce č.j. 1663/74/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2003 23.2.2004 33
B 1532/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 2
B 1532/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 2
B 1532/SL 22 změna právní formy, fúze NZ 224/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2003 23.2.2004 34
B 1532/SL 21 změna právní formy, fúze NZ 223/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2003 23.2.2004 10
B 1532/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2003 25.9.2003 15
B 1532/SL 18 účetní závěrka za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2002 4.12.2002 16
B 1532/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2001 12.6.2002 8
B 1532/SL 9 podpisové vzory - Spodniak Jiří Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 8 podpisové vzory - Erlich Miroslav Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 7 podpisové vzory - Paulen Josef Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 5 účetní závěrka a zpr. audit.rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2001 3.12.2001 16
B 1532/SL 16 podpisové vzory - Ing. Štech Antonín Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 15 podpisové vzory - Filip Jaroslav Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 14 podpisové vzory - Benešová Marie Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 13 podpisové vzory - Hrnčíř Libor Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 12 podpisové vzory - Týce Jaroslav Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 11 podpisové vzory - Jelínek Miroslav Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 10 podpisové vzory - Zubák Leopold Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2000 15.3.2001 8
B 1532/SL 3 ostatní - zápis ze schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2000 15.3.2001 4
B 1532/SL 2 účetní závěrka a zpráva auditora za rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2000 8.9.2000 17
B 1532/SL 1 účetní závěrka a zpráva auditora za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1999 8.9.2000 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

IČO (identifikační číslo) 00120928
Jméno ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Lovosice
Vznik první živnosti: 22.12.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Sídlo ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Živnosti a provozovny ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 41, Slatina 410 02
Identifikační číslo provozovny 1002009260
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.1.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.1992

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 41, Slatina 410 02
Identifikační číslo provozovny 1002009260
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.1.1993
Přerušení oprávnění 10.7.2017

Živnost č. 5 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 10.4.1996

Živnost č. 6 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 9.11.2000

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 9.8.1996

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 9.8.1996

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Práce se speciálními vozidly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Štech
Člen statutárního orgánu Libor Hrnčíř
Člen statutárního orgánu Jiří Spodniak
Člen statutárního orgánu Věra Hrebinková
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Král
Člen statutárního orgánu Karel Skalický
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Kubatko

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

IČO: 00120928
Firma: ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Slatina
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

IČO (identifikační číslo) 00120928
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00120928
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
Sídlo SLATINA 41 410 02 LOVOSICE 2
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Roudnici nad Labem, Karlovo náměstí 18, ROUDNICE NAD LABEM, tel.: 416 857 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1719471/0100 1.4.2013
177527633/0600 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00120928
Jméno firmy ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka zyug65m
tracking image