Firma ZS Kratonohy a.s. IČO 64829421


ZS Kratonohy a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZS Kratonohy a.s. (64829421) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 111, Kratonohy 503 24. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1996 a je stále aktivní. ZS Kratonohy a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZS Kratonohy a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZS Kratonohy a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZS Kratonohy a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZS Kratonohy a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZS Kratonohy a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1339
IČO (identifikační číslo osoby) 64829421
Jméno ZS Kratonohy a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 14.11.2013 rozhodla a schválila zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s., IČ: 648 29 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, ve vložce 1339, (dále i jen „Společnost“ nebo „obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s.“) takto: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. IČ: 648 29 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21 o částku 2.930.000,00 Kč (dva miliony devět set třicet tisíc korun českých), tedy z částky 222.000.000,00 Kč (dvě stě dvacet dva miliony korun českých) na částku 224.930.000,00 Kč (dvě stě dvacet čtyři milionů devět set třicet tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. IČ: 648 29 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21 bude provedeno upsáním 9 nových akcií, a to : - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000.000,00 Kč, - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, - čtyři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, - tři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč. Všechny akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. Veškeré nové akcie obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. IČ: 648 29 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21 budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vyd anými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. 3. Předem určený zájemce: Akcie budou upsány předem určeným zájemcem kterým je obchodní společnost Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČ: 481 55 021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíl e B, ve vložce 907 (dále i jen „Předem určený zájemce“), která upíše všech 9 (devět) kusů nových kmenových akcií obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. vydaných v listinné podobě, znějící na jméno, a to : - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000.000,00 Kč, - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, - čtyři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, - tři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč, 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 2.930.000,00 Kč (dva miliony devět set třicet tisíc korun českých). Emisní ážio je 0. 5. Místo a lhůta pro upisování akcií Předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro Předem určeného zájemce je sídlo obchodní společnosti Kratonohy 111, PSČ 503 21. Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem činí 1 (jeden) měsíc ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. IČ: 64829021, se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 21 o zvýšení základního kapitálu o bchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. je povinno písemně sdělit Předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 6. Nepeněžitý vklad a jeho hodnota: Valná hromada Společnosti souhlasí s tím, aby vkladem předem určeného zájemce byl nepeněžitý vklad a tvořily ho níže uvedené nemovitosti, tak jak jsou popsány a specifikovány ve znaleckém posudku, uvedeném v bodu 7. tohoto notářského zápisu, a to: - budov a bez čp., zemědělská stavba na pozemku st. parcela č. 121/3 a st. parcela č. 121/1, pozemky st. parcela č. 121/3, č. 160/1, č. 161/1 a pozemky pozemkové parcely č. 472/5 a č. 472/8 v k. ú. Boharyně, v obci Boharyně. (dále i jen „Nepeněžitý vklad&# 8220;). 7. Ocenění nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 3 696 13 soudního znalce Vladimíra Michla ze dne 31. 07. 2013 jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoní ku usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. června 2013, č.j. 2 Nc 247/2013 - 6, které nabylo právní moci dne 23. června 2013. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku výše uvedeném stanovena na částku ve výši 2.930.000,00 Kč (dva miliony devět set třicet tisíc korun českých). Toto ocenění nepeněžitého vkladu valná hromada schvaluje a valná hromada schvaluje, aby za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 2.930.000, 00 Kč (dva miliony devět set třicet tisíc korun českých) bylo vydáno 9 (devět) kusů nových kmenových akcií obchodní spol ečnosti ZS Kratonohy a.s. v tomto složení :- jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000.000,00 Kč, - jedna akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, - čtyři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč, - tři akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč. Emisní ážio je 0. Veškeré nové akcie obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějí cí na jméno a v listinné podobě. 8. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a v souladu se stanovami tak, že Vkladatel - Předem určený zájemce předá obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního záko níku v sídle obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. a současně předá nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu obchodní společnosti ZS Kratonohy a.s. v místech, kde se nacházejí, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií Valná hromada akciové společnosti ZS Kratonohy a.s. schvaluje. 4.12.2013 - 18.12.2013

Aktuální kontaktní údaje ZS Kratonohy a.s.

Kapitál ZS Kratonohy a.s.

zakladni jmění 224 930 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.12.2013
zakladni jmění 222 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.1997 - 18.12.2013
zakladni jmění 130 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1996 - 17.12.1997

Akcie ZS Kratonohy a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 108 18.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 865 18.12.2013
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 18.12.2013
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 1 18.12.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 1 14.7.2006
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 1 14.7.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 52 14.7.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 980 14.7.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 104 14.7.2006 - 18.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 862 14.7.2006 - 18.12.2013
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 41 3.5.2000 - 14.7.2006
Akcie na jméno 100 000 Kč 100 3.5.2000 - 14.7.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 873 3.5.2000 - 14.7.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 270 3.5.2000 - 14.7.2006
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 72 17.12.1997 - 3.5.2000
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 1 17.12.1997 - 14.7.2006
Akcie na jméno 50 000 000 Kč 1 17.12.1997 - 14.7.2006
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 1 1.1.1996 - 17.12.1997
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 30 1.1.1996 - 17.12.1997

Sídlo ZS Kratonohy a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 111 , Kratonohy 503 24 17.7.2014
Adresa 111 , Kratonohy 503 24 5.9.2008 - 17.7.2014
Adresa 503 24 Kratonohy Česká republika
1.1.1996 - 5.9.2008

Předmět podnikání ZS Kratonohy a.s.

Platnost údajů od - do
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 17.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.7.2014
klempířství a opravy karoserií 17.7.2014
opravy silničních vozidel 17.7.2014
kovářství, podkovářství 17.7.2014
zámečnictví, nástrojářství 17.7.2014
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech 17.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 17.7.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 5.9.2008 - 17.7.2014
činnost prováděná hornickým způsobem 14.7.2006
výroba krmiv a krmných směsí 11.2.2003 - 17.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.4.2001 - 17.7.2014
hornická činnost 3.9.1997
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy 2.12.1996 - 17.7.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 2.12.1996 - 17.7.2014
výroba a zpracování paliv a maziv 2.12.1996 - 17.7.2014
zemědělská výroba 1.1.1996
lesní výroba 1.1.1996
řeznictví a uzenářství 1.1.1996
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1996 - 17.7.2014
silniční motorová doprava 1.1.1996 - 17.7.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.1.1996 - 17.7.2014
klempířství 1.1.1996 - 17.7.2014
opravy karosérií 1.1.1996 - 17.7.2014
výroba a opravy zemědělských strojů 1.1.1996 - 17.7.2014
opravy motorových vozidel 1.1.1996 - 17.7.2014
kovářství 1.1.1996 - 17.7.2014
zámečnictví 1.1.1996 - 17.7.2014

vedení firmy ZS Kratonohy a.s.

Statutární orgán ZS Kratonohy a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. 17.7.2014
Společnost zastupují a za společnost podepisují: a) předseda představenstva b) místopředseda představenstva c) dva členové představenstva společně 30.10.2004 - 17.7.2014
Společnost zastupují a za společnost podepisují a) prokurista, b) dva členové představenstva současně. 3.9.1997 - 30.10.2004
1.Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva vždy s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva na základě zmocnění nebo prokurista v rozsahu ust. § 14 obchodního záko níku.Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni jednat jménem společnosti v rozsahu své pravomoci dané jim organizačními předpisy společnosti v rámci plnění svých pracovních povinností. 2.Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy a) všichni členové představenstva b) předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva vždy s dalším členem představenstva c) dva členové představenstva na základě zmocnění d) prokurista e) zaměstnanci společnosti v rozsahu své pravomoci dané organizačními předpisy společnosti. Ke zcizování nemovitostí v majetku společnosti, popř. uzavírání závazkových vztahů vůči třetím stranám, které jakýmkoliv způsobem souvisí s nemovitostmi v majetku společnosti jsou zmocněni pouze předseda nebo místopředseda představenstva vždy spolu s dalš ím členem představenstva. Ředitel společnosti je zmocněn jménem společnosti uzavírat závazkové vztahy vůči třetím stranám pouze do finančního objemu, charakteru a doby platnosti, stanovené představenstvem. 20.11.1996 - 3.9.1997
1.Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva vždy s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva na základě zmocnění nebo prokurista v rozsahu ust. § 14 obchodního záko níku. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni jednat jménem společnosti v rozsahu své pravomoci dané jim organizačními předpisy společnosti v rámci plnění svých pracovních povinností. 2.Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy a) všichni členové představenstva b) předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva vždy s dalším členem představenstva c) dva členové představenstva na základě zmocnění d) prokurista e) zaměstnanci společnosti v rozsahu své pravomoci dané organizačními předpisy společnosti. 1.1.1996 - 20.11.1996
předseda představenstva Ing. Petr Jakeš 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2016
Vznik funkce 4.6.2016
Adresa: Foersterova 449 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Petr Vyleťal 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2016
Vznik funkce 4.6.2016
Adresa: 151 , Kratonohy 503 24
člen představenstva Ing. Jiří Jakeš 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2016
Adresa: Hanácká 444 , Liberec 460 08
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Bárta 1.1.1996 - 20.11.1996
Adresa: 6 , Těchlovice 503 27
Místopředseda představenstva Ing. Stanislav Dymeš 1.1.1996 - 20.11.1996
Adresa: 95 , Kratonohy 503 24
Člen představenstva Ing. Petr Jakeš 1.1.1996 - 20.11.1996
Adresa: Husova 556 , Jičín 506 01
Člen představenstva Ing. Zdeněk Bárta 20.11.1996 - 3.9.1997
Adresa: 6 , Těchlovice 503 27
Předseda představenstva Ing. Petr Jakeš 20.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Husova 556 , Jičín 506 01
Místopředseda představenstva Petr Vyleťal 20.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: 151 , Kratonohy 503 24
Člen představenstva Ing. Jiří Jakeš 20.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: 936 , 460 00 Liberec Česká republika
Člen představenstva Ing. Miloš Gryc 3.9.1997 - 11.6.1999
Adresa: Sokolovská 2858/3 , Znojmo 671 81
Člen představenstva Ing. Stanislav Dymeš 20.11.1996 - 21.12.1999
Adresa: 95 , Kratonohy 503 24
Člen představenstva Ing. Petr Jakeš 11.6.1999 - 20.4.2001
Adresa: Husova 556 , Jičín 506 01
Předseda představenstva Petr Vyleťal 11.6.1999 - 20.4.2001
Adresa: 151 , Kratonohy 503 24
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Jakeš 11.6.1999 - 20.4.2001
Adresa: 936 , 460 00 Liberec Česká republika
Člen představenstva Milan Malý 11.6.1999 - 20.4.2001
Adresa: 135 , Kratonohy 503 24
Předseda představenstva Ing. Petr Jakeš 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 4.7.2000
Zánik členství 5.6.2004
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 5.6.2004
Adresa: Husova 556 , Jičín 506 01
Člen představenstva Petr Vyleťal 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 4.7.2000
Zánik členství 5.6.2004
Adresa: 151 , Kratonohy 503 24
Člen představenstva Ing. Jiří Jakeš 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 4.7.2000
Zánik členství 5.6.2004
Adresa: Hanácká 444 , Liberec 460 08
Člen představenstva Milan Malý 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 4.7.2000
Zánik členství 5.6.2004
Adresa: 135 , Kratonohy 503 24
Místopředseda představenstva Eduard Haspra 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 4.7.2000
Zánik členství 5.6.2004
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 5.6.2004
Adresa: Na Lukách 174 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
předseda představenstva Ing. Petr Jakeš 30.10.2004 - 5.9.2008
Vznik členství 5.6.2004
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 5.6.2004
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Husova 556 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Petr Vyleťal 30.10.2004 - 5.9.2008
Vznik členství 5.6.2004
Zánik členství 30.6.2008
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: 151 , Kratonohy 503 24
člen představenstva Ing. Jiří Jakeš 30.10.2004 - 5.9.2008
Vznik členství 5.6.2004
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: Hanácká 444 , Liberec 460 08
člen představenstva Milan Malý 30.10.2004 - 5.9.2008
Vznik členství 5.6.2004
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: 135 , Kratonohy 503 24
člen představenstva Eduard Haspra 30.10.2004 - 5.9.2008
Vznik členství 5.6.2004
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: Na Lukách 174 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
předseda představenstva Ing. Petr Jakeš 5.9.2008 - 4.7.2012
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 4.6.2012
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 4.6.2012
Adresa: Husova 556 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Petr Vyleťal 5.9.2008 - 4.7.2012
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 4.6.2012
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 4.6.2012
Adresa: 151 , Kratonohy 503 24
člen představenstva Ing. Jiří Jakeš 5.9.2008 - 4.7.2012
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 4.6.2012
Adresa: Hanácká 444 , Liberec 460 08
předseda představenstva Ing. Petr Jakeš 4.7.2012 - 17.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Vznik funkce 27.6.2012
Adresa: Husova 556 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Petr Vyleťal 4.7.2012 - 17.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Vznik funkce 27.6.2012
Adresa: 151 , Kratonohy 503 24
člen představenstva Ing. Jiří Jakeš 4.7.2012 - 17.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Adresa: Hanácká 444 , Liberec 460 08
předseda představenstva Ing. Petr Jakeš 17.7.2014 - 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 4.6.2016
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 4.6.2016
Adresa: Foersterova 449 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Petr Vyleťal 17.7.2014 - 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 4.6.2016
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 4.6.2016
Adresa: 151 , Kratonohy 503 24
člen představenstva Ing. Jiří Jakeš 17.7.2014 - 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 4.6.2016
Adresa: Hanácká 444 , Liberec 460 08

Dozorčí rada ZS Kratonohy a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady František Vyleťal 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2016
Vznik funkce 4.6.2016
Adresa: 78 , Obědovice 503 51
místopředseda dozorčí rady Kateřina Vyleťalová 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2016
Vznik funkce 4.6.2016
Adresa: 152 , Kratonohy 503 24
člen dozorčí rady Drahuše Šmatolánová 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2016
Adresa: 81 , Kratonohy 503 24
Jméno Petr Vyleťal 1.1.1996 - 20.11.1996
Adresa: 151 , Kratonohy 503 24
Jméno JUDr. Věra Macháčková 1.1.1996 - 20.11.1996
Adresa: 15 , 503 23 Homyle Česká republika
Jméno Ing. Josef Novák 20.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: Gagarinova 683/44 , Hradec Králové 500 03
Jméno Jaroslav Pavlíček 20.11.1996 - 11.6.1999
Adresa: 67 , Boharyně 503 23
Jméno RNDr. Jan Anděl 1.1.1996 - 20.4.2001
Adresa: Mazurská 522/13 , Praha 181 00
Jméno Ing. Ivana Petrovická 1.1.1996 - 20.4.2001
Adresa: 57 , Kratonohy 503 24
Jméno Ing. Eduard Haspra 20.11.1996 - 20.4.2001
Adresa: Na lukách , 503 51 Chlumec nad Cidlinou Česká republika
Jméno Ing. Tomáš Meduna 11.6.1999 - 20.4.2001
Adresa: Novoměstská 943 , Chrudim 537 01
Jméno Jana Podrazilová 11.6.1999 - 20.4.2001
Adresa: 9 , 503 24 Boharyně Česká republika
Předseda dozorčí rady Ing. Ivana Petrovická 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 4.7.2000
Zánik členství 5.6.2004
Vznik funkce 5.9.2000
Zánik funkce 5.6.2004
Adresa: 57 , Kratonohy 503 24
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Meduna 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 21.6.2000
Zánik členství 5.6.2004
Adresa: Novoměstská 943 , Chrudim 537 01
Člen dozorčí rady Jaroslav Halda 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 4.7.2000
Zánik členství 5.6.2004
Adresa: 63 , Barchov 504 01
Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Trnka 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 21.6.2000
Zánik členství 5.6.2004
Adresa: Kubcova 195/45 , Hradec Králové 500 04
Člen dozorčí rady Ing. Martin Vojtíšek 20.4.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 4.7.2000
Zánik členství 5.6.2004
Adresa: 5 , 793 76 Zlaté Hory Česká republika
Člen dozorčí rady František Vyleťal 10.11.2001 - 30.10.2004
Vznik členství 19.5.2001
Zánik členství 5.6.2004
Adresa: 78 , Obědovice 503 51
předseda dozorčí rady Ing. Ivana Petrovická 30.10.2004 - 5.9.2008
Vznik členství 5.6.2004
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 5.6.2004
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: 57 , Kratonohy 503 24
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Vojtíšek 30.10.2004 - 5.9.2008
Vznik členství 5.6.2004
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 5.6.2004
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: 793 76 Česká republika
Zlaté Hory, Horní Údolí 5, PSČ 793 76
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Trnka 30.10.2004 - 5.9.2008
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: 171 , Dobřenice 503 25
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Meduna 5.9.2008 - 6.4.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 12.12.2008
Vznik funkce 8.7.2008
Zánik funkce 12.12.2008
Adresa: Novoměstská 943 , Chrudim 537 01
předseda dozorčí rady František Vyleťal 5.9.2008 - 4.7.2012
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 4.6.2012
Vznik funkce 8.7.2008
Zánik funkce 4.6.2012
Adresa: 78 , Obědovice 503 51
člen dozorčí rady Eduard Haspra 5.9.2008 - 4.7.2012
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 4.6.2012
Adresa: Na Lukách 174 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
místopředseda dozorčí rady Bohuslav Pavlíček 6.4.2009 - 4.7.2012
Vznik členství 4.2.2009
Zánik členství 4.6.2012
Vznik funkce 2.3.2009
Zánik funkce 4.6.2012
Adresa: 50 , Puchlovice 503 15
člen dozorčí rady Drahuše Šmatolánová 4.7.2012 - 4.7.2012
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: 152 , Kratonohy 503 24
předseda dozorčí rady František Vyleťal 4.7.2012 - 17.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Vznik funkce 14.6.2012
Adresa: 78 , Obědovice 503 51
místopředseda dozorčí rady Kateřina Vyleťalová 4.7.2012 - 17.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Vznik funkce 14.6.2012
Adresa: 152 , Kratonohy 503 24
člen dozorčí rady Drahuše Šmatolánová 4.7.2012 - 17.7.2014
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: 81 , Kratonohy 503 24
předseda dozorčí rady František Vyleťal 17.7.2014 - 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 4.6.2016
Vznik funkce 14.6.2012
Zánik funkce 4.6.2016
Adresa: 78 , Obědovice 503 51
místopředseda dozorčí rady Kateřina Vyleťalová 17.7.2014 - 23.7.2016
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 4.6.2016
Vznik funkce 14.6.2012
Zánik funkce 4.6.2016
Adresa: 152 , Kratonohy 503 24
člen dozorčí rady Drahuše Šmatolánová 17.7.2014 - 23.7.2016
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 4.6.2016
Adresa: 81 , Kratonohy 503 24

Prokura ZS Kratonohy a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Miloš Gryc 3.9.1997 - 11.2.1999
Adresa: Sokolovská 2858/3 , Znojmo 671 81

Sbírka Listin ZS Kratonohy a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1339/SL 37 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2015 30.6.2015 39
B 1339/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 183/2014 Krajský soud v Hradci Králové 16.7.2014 24.7.2014 38
B 1339/SL 35 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2014 14.7.2014 37
B 1339/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.1.2014 12.2.2014 9
B 1339/SL 33 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2013 29.11.2013 6.12.2013 6
B 1339/SL 31 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2012 25.9.2012 37
B 1339/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2012 13.7.2012 6
B 1339/SL 29 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2011 14.6.2011 41
B 1339/SL 28 ostatní zpráva představenstva Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2010 1.9.2010 6
B 1339/SL 27 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2009 Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2010 1.9.2010 6
B 1339/SL 26 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2010 1.9.2010 30
B 1339/SL 25 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2009 27.11.2009 31
B 1339/SL 24 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2009 27.11.2009 42
B 1339/SL 23 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 19.8.2009 19.8.2009 36
B 1339/SL 22 ostatní, podpisové vzory zápis z DR, odst. z DR, volba Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2009 9.4.2009 9
B 1339/SL 21 ostatní zpráva o výrobní činnosti 2007 Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2009 2.2.2009 7
B 1339/SL 20 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2007 Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2009 2.2.2009 7
B 1339/SL 19 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2009 2.2.2009 32
B 1339/SL 16 účetní závěrka audit, 2005 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2006 10.7.2006 14.7.2006 40
B 1339/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.1997-2003 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2004 1.12.2004 1.12.2004 189
B 1339/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2004 22.9.2004 22.9.2004 9
B 1339/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2000 10.10.2000 10.10.2000 19
B 1339/SL 4 ostatní - Úmrtní list Ing.Dymeše Krajský soud v Hradci Králové 16.11.1999 17.11.1999 17.11.1999 1
B 1339/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1998 6.5.1999 6.5.1999 1
B 1339/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 27.8.1998 6.5.1999 6.5.1999 1
B 1339/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - zápis o volbách členů DR Krajský soud v Hradci Králové 16.6.1998 6.5.1999 6.5.1999 1
B 1339/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis o rozhodn.zaměstnanců Krajský soud v Hradci Králové 16.6.1998 6.5.1999 6.5.1999 1
B 1339/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 6.1.1999 20.1.1999 20.1.1999 1
B 1339/SL 2 ostatní - ocenění nepeněžitého vkladu Krajský soud v Hradci Králové 30.3.1997 21.5.1997 21.5.1997 3
B 1339/SL 1 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 4.4.1996 23.5.1996 23.5.1996 3
B 1339/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2000 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZS Kratonohy a.s.

IČO (identifikační číslo) 64829421
Jméno ZS Kratonohy a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 13.12.1995
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 10

Sídlo ZS Kratonohy a.s.

Živnosti a provozovny ZS Kratonohy a.s.

Živnost č. 1 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 166, Kratonohy 503 24
Identifikační číslo provozovny 1001420004
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 503 23 Boharyně
Identifikační číslo provozovny 1001419995
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 503 23 Boharyně
Identifikační číslo provozovny 1001419995
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 166, Kratonohy 503 24
Identifikační číslo provozovny 1001420004
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 503 24 Kratonohy
Identifikační číslo provozovny 1001419987
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 111, Kratonohy 503 24
Identifikační číslo provozovny 1001420021
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 24.10.2007
Provozovna č. 3
Provozovna 503 23 Boharyně
Identifikační číslo provozovny 1001419995
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.1.1996
Provozovna č. 4
Provozovna 503 15 Puchlovice
Identifikační číslo provozovny 1001420012
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.1.1996

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 503 23 Boharyně
Identifikační číslo provozovny 1001419995
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 166, Kratonohy 503 24
Identifikační číslo provozovny 1001420004
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 166, Kratonohy 503 24
Identifikační číslo provozovny 1001420004
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 503 23 Boharyně
Identifikační číslo provozovny 1001419995
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 166, Kratonohy 503 24
Identifikační číslo provozovny 1001420004
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996

Živnost č. 7 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 503 23 Boharyně
Identifikační číslo provozovny 1001419995
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 166, Kratonohy 503 24
Identifikační číslo provozovny 1001420004
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1996

Živnost č. 8 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 9 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 503 15 Puchlovice
Identifikační číslo provozovny 1001420012
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.9.1996

Živnost č. 10 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských pro

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 22.10.2001
Přerušení oprávnění 15.4.2015

Živnost č. 11 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1995
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1995
Zánik oprávnění 14.10.1996
Konec oprávnění 6.12.2000

Živnost č. 13 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1995
Zánik oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 14 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1995
Zánik oprávnění 7.6.2000

Živnost č. 15 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 25.9.2001

Živnost č. 16 Výroba a opravy zemědělských strojů ( mimo sk. 103.01 )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.8.2000

Živnost č. 17 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 2.11.2013

Živnost č. 22 Podnikání v oblasti nakládání s odpady ( mimo sk. 314 )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1996
Zánik oprávnění 30.4.2004

Živnost č. 25 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2001
Zánik oprávnění 30.4.2004

Živnost č. 27 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZS Kratonohy a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Vyleťal
Člen statutárního orgánu Eduard Haspra
Člen statutárního orgánu Jaroslav Halda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZS Kratonohy a.s.

IČO: 64829421
Firma: ZS Kratonohy a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Kratonohy
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
Výroba průmyslových krmiv
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image