Firma ZS Bohuslavice,a.s. IČO 25502832


ZS Bohuslavice,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZS Bohuslavice,a.s. (25502832) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 7, Bohuslavice 798 56. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 1997 a je stále aktivní. ZS Bohuslavice,a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o ZS Bohuslavice,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZS Bohuslavice,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZS Bohuslavice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZS Bohuslavice,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZS Bohuslavice,a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2435
IČO (identifikační číslo osoby) 25502832
Jméno ZS Bohuslavice,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.10.1997
Počet členů statutárního orgánu: 5 1.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 1.7.2014
Valná hromada dne 19.6.2014 schválila stanovy přizpůsobené úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 1.7.2014
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva. 6.4.2002 - 1.7.2014
Zapisuje se usnesení řádné valné hromady konané dne 13.9.2000 o záměru zvýšit základní jmění: 13.10.2000 - 19.5.2001
Základní jmění společnosti ve výši 55.083.000,- Kč se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění a to s omezením maximálně do částky 4.208.000,- Kč. 13.10.2000 - 19.5.2001
Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je potřeba získat zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru společnosti. Základní jmění se navrhuje zvýšit upisováním nových akcií, přičemž se bude upisovat nejméně 60 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 44 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 5 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Maximálně se bude upisovat 188 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 122 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 28 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 13.10.2000 - 19.5.2001
Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužijí se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. 13.10.2000 - 19.5.2001
Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Bohuslavice - v likvidaci se sídlem Bohuslavice, PSČ 798 56, IČO: 00 13 84 52, jak jsou uvedeni ve znaleckých posudcích znalce ing. Josefa Pátka, znalecký posudek č. 92/00 ze dne 7.8.2000 a ing. Antonína Horáka, znalecký posudek č. 56/00 ze dne 10.8.2000. 13.10.2000 - 19.5.2001
Místem upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Bohuslavice 7 a lhůta pro upisování se stanoví na 30 dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsaného usnesení v obchodním rejstříku KOS v Brně. Možným upisovatelům, kteří splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do místa úpisu, bude zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis se považuje individuální list za platný. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace Zemědělského družstva Bohuslavice - v likvidaci se sídlem Bohuslavice, PSČ 798 56. 13.10.2000 - 19.5.2001
Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnem úpisu akcií upisovatelem. 13.10.2000 - 19.5.2001
Pokud dojde k překročení schváleného rozsahu zvýšení základního jmění rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo společnosti. 13.10.2000 - 19.5.2001
Společnost se řídí stanovami změněnými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 21.5.1998. 12.6.1998 - 1.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 4.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění: 10.3.1998 - 12.6.1998
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. 10.3.1998 - 12.6.1998
Základní jmění ve výši 1,055.000,- Kč se zvyšuje o 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, maximálně do výše 54,856.000,- Kč (slovy: padesátčtyřimilionyosmsetpadesátšesttisíc korun českých). 10.3.1998 - 12.6.1998
Bude upisováno nejméně 1.000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 900 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 200 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Maximálně se bude upisovat: 390 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 1 340 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 456 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 10.3.1998 - 12.6.1998
Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. 10.3.1998 - 12.6.1998
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužijí se ust. § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům, a to oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Bohuslavice se sídlem Bohuslavice, PSČ 798 56. 10.3.1998 - 12.6.1998
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti a lhůta pro úpis činí 45 dnů. Lhůta počíná běžet následující den po dni, kdy usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně nabude právní moci. 10.3.1998 - 12.6.1998
Osoby, které splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením se považují za úpis. 10.3.1998 - 12.6.1998
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob z transformace dle zák. č. 42/1992 Sb. v platném znění vůči Zemědělskému družstvu Bohuslavice se sídlem Bohuslavice, PSČ 798 56, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. 10.3.1998 - 12.6.1998
Nepěněžitý vklad - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalců a to ing. Josefa Pátka, znalce z oboru ekonomiky, obor zemědělství, znalecký posudek č. 66/97 ze dne 24.2.1998 a ing. Vladimíra Domische, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady věcí movitých, znalecký posudek č. 2100/98 ze dne 23.2.1998. 10.3.1998 - 12.6.1998
Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů na základě posudků znalců. 10.3.1998 - 12.6.1998
Nepeněžité vklady - pohledávky budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost. 10.3.1998 - 12.6.1998
Pokud dojde k překročení schváleného rozsahu zvýšení základního jmění o konečné částce zvýšení rozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. 10.3.1998 - 12.6.1998
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře dne 10.12.1997. 10.3.1998 - 1.7.2014
Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Bohuslavice v Bohuslavicích, IČO 00 13 84 52. 1.10.1997 - 17.9.1998

Aktuální kontaktní údaje ZS Bohuslavice,a.s.

Kapitál ZS Bohuslavice,a.s.

zakladni jmění 58 695 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.2001
zakladni jmění 58 695 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.5.2001 - 13.7.2001
zakladni jmění 55 083 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.6.1998 - 19.5.2001
zakladni jmění 1 055 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.1997 - 12.6.1998

Akcie ZS Bohuslavice,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 407 1.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 434 1.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 655 1.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 407 19.5.2001 - 1.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 434 19.5.2001 - 1.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 655 19.5.2001 - 1.7.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 383 12.6.1998 - 19.5.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 330 12.6.1998 - 19.5.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 483 12.6.1998 - 19.5.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 055 1.10.1997 - 12.6.1998

Sídlo ZS Bohuslavice,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 7 , Bohuslavice 798 56 27.11.2015
Adresa 7 , Bohuslavice 798 56 2.1.2014 - 27.11.2015
Adresa 7 , 798 56 Bohuslavice Česká republika
9.10.1997 - 2.1.2014
Adresa 7 , 789 56 Bohuslavice Česká republika
1.10.1997 - 9.10.1997

Předmět podnikání ZS Bohuslavice,a.s.

Platnost údajů od - do
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jinými soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetníctví, vedení daňové evidence 1.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 30.11.2004 - 1.7.2014
hostinská činnost 10.3.1998
řeznictví a uzenářství 10.3.1998
silniční motorová doprava osobní 10.3.1998 - 18.12.2002
pekařská výroba 10.3.1998 - 30.11.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.3.1998 - 1.7.2014
opravy zemědělských strojů 10.3.1998 - 1.7.2014
silniční motorová doprava nákladní 10.3.1998 - 1.7.2014
práce zemní a se stavebními mechanismy 10.3.1998 - 1.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.3.1998 - 1.7.2014
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 1.10.1997

vedení firmy ZS Bohuslavice,a.s.

Statutární orgán ZS Bohuslavice,a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva. 1.7.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 1.10.1997 - 1.7.2014
předseda představenstva Ing. Karel Polák Ph.D. 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
člen představenstva Ing. Antonín Kurfürst 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: Nové Dvory 422 , Náměšť na Hané 783 44
člen představenstva Petr Přidal 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: 111 , Bohuslavice 798 56
místopředseda představenstva Ing. Kateřina Červenclová 19.7.2018
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 14.6.2018
Adresa: Kamýcká 948/51 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Josef Polák 19.7.2018
Vznik členství 14.6.2018
Vznik funkce 14.6.2018
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
předseda představenstva Ing. Josef Polák 1.10.1997 - 3.6.2003
Vznik funkce 1.10.1997
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
místopředseda představenstva Vlastimil Nemerád 1.10.1997 - 3.6.2003
Vznik funkce 1.10.1997
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: 8 , Polomí 798 55
člen představenstva Jaroslav Švec 1.10.1997 - 3.6.2003
Vznik funkce 1.10.1997
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: 62 , Hvozd Česká republika
člen představenstva Josef Vychodil 1.10.1997 - 3.6.2003
Vznik funkce 1.10.1997
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: 29 , Hačky 798 55
členka představenstva Marie Vyroubalová 1.10.1997 - 3.6.2003
Vznik funkce 1.10.1997
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: 63 , Hvozd Česká republika
předseda představenstva Ing. Josef Polák 3.6.2003 - 6.9.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
místopředseda představenstva Vlastimil Nemerád 3.6.2003 - 6.9.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 8 , Polomí 798 55
člen představenstva Jaroslav Švec 3.6.2003 - 6.9.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: 62 , Hvozd Česká republika
člen představenstva Josef Vychodil 3.6.2003 - 6.9.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: 29 , Hačky 798 55
členka představenstva Marie Vyroubalová 3.6.2003 - 6.9.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: 63 , Hvozd Česká republika
předseda představenstva Ing. Josef Polák 6.9.2007 - 2.10.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
místopředseda představenstva Ing. Karel Polák 6.9.2007 - 2.10.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
člen představenstva Vlastimil Nemerád 6.9.2007 - 2.10.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: 8 , Polomí 798 55
člen představenstva Josef Vychodil 6.9.2007 - 2.10.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: 29 , Hačky 798 55
člen představenstva Ludmila Vlková 6.9.2007 - 2.10.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: 19 , 798 56 Bohuslavice Česká republika
předseda představenstva Ing. Josef Polák 2.10.2012 - 22.1.2014
Vznik členství 15.6.2012
Vznik funkce 15.6.2012
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
místopředseda představenstva Ing. Karel Polák Ph.D. 2.10.2012 - 22.1.2014
Vznik členství 15.6.2012
Vznik funkce 15.6.2012
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
člen představenstva Vlastimil Nemerád 2.10.2012 - 27.11.2015
Vznik členství 15.6.2012
Adresa: 8 , Polomí 798 55
člen představenstva Josef Vychodil 2.10.2012 - 27.11.2015
Vznik členství 15.6.2012
Adresa: 29 , Hačky 798 55
člen představenstva Ludmila Vlková 2.10.2012 - 27.11.2015
Vznik členství 15.6.2012
Adresa: 19 , Bohuslavice 798 56
předseda představenstva Karel Polák Ph.D. 22.1.2014 - 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 1.1.2014
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
místopředseda představenstva Josef Polák 22.1.2014 - 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 1.1.2014
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
člen představenstva Vlastimil Nemerád 27.11.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: 8 , Polomí 798 55
člen představenstva Josef Vychodil 27.11.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: 29 , Hačky 798 55
člen představenstva Ludmila Vlková 27.11.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: 112 , Bohuslavice 798 56
místopředseda představenstva Ing. Josef Polák 30.6.2017 - 16.4.2018
Vznik členství 15.6.2017
Zánik členství 1.4.2018
Vznik funkce 15.6.2017
Zánik funkce 1.4.2018
Adresa: 43 , Hvozd 798 52
člen představenstva Ing. Kateřina Červenclová 30.6.2017 - 19.7.2018
Vznik členství 15.6.2017
Zánik členství 14.6.2018
Adresa: Kamýcká 948/51 , Praha 165 00

Dozorčí rada ZS Bohuslavice,a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Josef Mikulka 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: 12 , Rakůvka 798 57
místopředseda dozorčí rady Josef Vlček 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: 8 , Hvozd 798 55
člen dozorčí rady Jaromír Švec 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: 62 , Hvozd 798 55
místopředseda Ladislav Bílek 1.10.1997 - 9.10.1997
Adresa: 12 , Vojtěchov 539 01
člen Josef Vlček 1.10.1997 - 9.10.1997
Adresa: 8 , Vojtěchov 539 01
místopředseda Ladislav Bílek 9.10.1997 - 10.3.1998
Adresa: 12 , Vojtěchov 539 01
předseda Jan Spurný 1.10.1997 - 3.6.2003
Vznik funkce 1.10.1997
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: 8 , Bohuslavice Česká republika
člen Josef Vlček 9.10.1997 - 3.6.2003
Vznik funkce 1.10.1997
Adresa: 8 , Vojtěchov 539 01
místopředseda Vojtěch Vyroubal 10.3.1998 - 3.6.2003
Vznik funkce 10.12.1997
Adresa: 2 , Hvozd 798 52
člen Josef Vlček 3.6.2003 - 6.9.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 31.7.2007
Adresa: 8 , Vojtěchov 539 01
předseda Jan Spurný 3.6.2003 - 6.9.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 8 , Bohuslavice Česká republika
místopředseda Vojtěch Vyroubal 3.6.2003 - 6.9.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: 2 , Hvozd 798 52
předseda dozorčí rady Josef Mikulka 6.9.2007 - 2.10.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 15.6.0212
Adresa: 12 , Rakůvka 798 57
místopředseda dozorčí rady Vojtěch Vyroubal 6.9.2007 - 2.10.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: 2 , Hvozd 798 52
člen dozorčí rady Josef Vlček 6.9.2007 - 2.10.2012
Vznik členství 31.7.2007
Zánik členství 26.7.2012
Adresa: 8 , Hvozd 798 55
místopředseda dozorčí rady Vojtěch Vyroubal 2.10.2012 - 2.1.2014
Vznik členství 15.6.2012
Vznik funkce 30.7.2012
Adresa: 2 , Hvozd 798 52
člen dozorčí rady Josef Vlček 2.10.2012 - 2.1.2014
Vznik členství 26.7.2012
Adresa: 8 , Hvozd 798 55
předseda dozorčí rady Josef Mikulka 2.10.2012 - 27.11.2015
Vznik členství 15.6.2012
Vznik funkce 30.7.2012
Adresa: 12 , Rakůvka 798 57
místopředseda dozorčí rady Vojtěch Vyroubal 2.1.2014 - 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: 2 , Hvozd 798 52
člen dozorčí rady Josef Vlček 2.1.2014 - 30.6.2017
Vznik členství 26.7.2012
Zánik členství 15.6.2017
Adresa: 8 , Hvozd 798 55
předseda dozorčí rady Josef Mikulka 27.11.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: 12 , Rakůvka 798 57

Sbírka Listin ZS Bohuslavice,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2435/SL 42 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 23.6.2015 12.10.2015 13.10.2015 12
B 2435/SL 41 výroční zpráva [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 15.3.2015 12.10.2015 13.10.2015 17
B 2435/SL 40 notářský zápis stanovy, NZ 205/2014 Krajský soud v Brně 19.6.2014 30.6.2014 22.7.2014 16
B 2435/SL 39 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 7.4.2014 30.6.2014 22.7.2014 27
B 2435/SL 38 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 30.4.2013 24.7.2013 6.8.2013 26
B 2435/SL 37 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 15.6.2012 1.10.2012 8.10.2012 2
B 2435/SL 36 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 16.5.2012 23.7.2012 9.8.2012 26
B 2435/SL 35 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 5.5.2011 31.8.2011 25
B 2435/SL 34 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 20.5.2010 5.11.2010 25
B 2435/SL 33 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 12.8.2009 24
B 2435/SL 32 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 30.6.2008 30.9.2008 25
B 2435/SL 31 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 10.7.2007 12.9.2007 5
B 2435/SL 30 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 29.6.2007 12.9.2007 3
B 2435/SL 29 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 20.4.2007 31.8.2007 26
B 2435/SL 28 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 20.4.2006 7.8.2006 24
B 2435/SL 27 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 11.5.2005 28.7.2005 25
B 2435/SL 26 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 23.3.2004 9.12.2004 50
B 2435/SL 25 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 317/04 Krajský soud v Brně 23.6.2004 9.12.2004 4
B 2435/SL 24 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 25.6.2003 20.1.2004 47
B 2435/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Brně 11.9.2002 18.7.2003 5
B 2435/SL 22 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 31.3.2001 16.1.2003 26
B 2435/SL 21 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 24.4.2002 14.8.2002 24
B 2435/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2001 16.5.2002 21
B 2435/SL 19 notářský zápis -VH,stanovy Krajský soud v Brně 20.6.2001 16.5.2002 24
B 2435/SL 18 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.9.2000 20.11.2000 8
B 2435/SL 17 posudek znalce - č. 97/00 Krajský soud v Brně 7.8.2000 20.11.2000 9
B 2435/SL 16 posudek znalce - č. 56/00-2037 Krajský soud v Brně 10.8.2000 20.11.2000 8
B 2435/SL 15 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 31.3.2000 20.11.2000 23
B 2435/SL 14 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 30.3.1999 3.6.1999 24
B 2435/SL 13 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 31.3.1998 3.6.1999 22
B 2435/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.5.1998 28.7.1998 25
B 2435/SL 11 notářský zápis Krajský soud v Brně 21.5.1998 28.7.1998 2
B 2435/SL 9 posudek znalce - 2100/98 Krajský soud v Brně 23.2.1998 14.3.1998 56
B 2435/SL 8 notářský zápis Krajský soud v Brně 4.3.1998 14.3.1998 4
B 2435/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.12.1997 14.3.1998 25
B 2435/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 10.12.1997 14.3.1998 3
B 2435/SL 5 notářský zápis Krajský soud v Brně 22.9.1997 14.3.1998 6
B 2435/SL 4 notářský zápis - dod.č.1 k zakl.listině Krajský soud v Brně 22.9.1997 14.3.1998 3
B 2435/SL 3 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 5.8.1997 14.3.1998 59
B 2435/SL 2 notářský zápis - zakl.listina Krajský soud v Brně 5.8.1997 14.3.1998 30
B 2435/SL 10 posudek znalce Krajský soud v Brně 24.2.1998 14.3.1998 40
B 2435/SL 1 posudek znalce - č. Do-602-11/97 Krajský soud v Brně 20.7.1997 14.3.1998 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZS Bohuslavice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25502832
Jméno ZS Bohuslavice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Konice
Vznik první živnosti: 1.1.1998
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 6

Sídlo ZS Bohuslavice, a.s.

Živnosti a provozovny ZS Bohuslavice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 7, Bohuslavice 798 56
Identifikační číslo provozovny 1006226672
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.1998

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 7, Bohuslavice 798 56
Identifikační číslo provozovny 1006226672
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.1.1998

Živnost č. 4 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 7, Bohuslavice 798 56
Identifikační číslo provozovny 1006226672
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.1.1998

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna 7, Bohuslavice 798 56
Identifikační číslo provozovny 1006226672
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2005

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.10.2016

Živnost č. 7 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1998
Zánik oprávnění 20.6.2001

Živnost č. 8 Pekařská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1998
Zánik oprávnění 13.9.2000

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Práce zemními a stavebními mechanismy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1998
Zánik oprávnění 13.9.2000

Živnost č. 12 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1998
Zánik oprávnění 5.9.2016

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1998
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 15 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 10.6.2004

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZS Bohuslavice, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Kateřina Červenclová
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Kurfürst
Člen statutárního orgánu Petr Přidal
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Polák Ph.D.
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Polák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZS Bohuslavice,a.s.

IČO: 25502832
Firma: ZS Bohuslavice,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Bohuslavice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1997

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Demolice a příprava staveniště
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image