Firma ZP Mikulčice a.s. IČO 25573306


ZP Mikulčice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZP Mikulčice a.s. (25573306) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Těšice 164, 696 19 Mikulčice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 1999 a je stále aktivní. ZP Mikulčice a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZP Mikulčice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZP Mikulčice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZP Mikulčice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZP Mikulčice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZP Mikulčice a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3028
IČO (identifikační číslo osoby) 25573306
Jméno ZP Mikulčice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.8.1999
Počet členů statutárního orgánu: 5 5.8.2014 - 14.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 5.8.2014 - 14.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.6.2014
Zvýšení základního jmění:Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.06.2000.Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše79.273.000 Kč na 82.273.000 Kč, tj. o 3.000.000 Kč (slovy:Třimiliony korun českých/ a to upisováním nových akcií, jejichžemisní kurs se splácí peněžitým vkladem. Upisování akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 11.7.2000 - 29.8.2000
Důvodem tohoto zvýšení základního jmění je zajištění finančníchzdrojů nutných pro její další rozvoj 11.7.2000 - 29.8.2000
Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií vpočtu* 1000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 1.000 Kč za kus* 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 10.000 Kč za kus 11.7.2000 - 29.8.2000
Emisní kurs každé nové akcie je ve výši její jmenovité hodnoty. 11.7.2000 - 29.8.2000
V souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku má stávajícíakcionář přednostní právo upsat nové akcie za těchto podmínek.* místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostiMikulčice 164 okres Hodonín. Lhůta pro výkon přednostního právačiní 14 dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsanéhorozhodnutí o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku* s využitím přednostního práva lze upsat na devět kmenovýchakcií na jméno v nominální hodnotě 1000,- Kč jednu novoukmenovou akcii společnosti v listinné podobě znějící na jméno vejmenovité hodnotě 1000 KčNa čtrnáct kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě10.000 Kč lze upsat 1 novou kmenovou akcii společnosti vlistinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.* všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek:a) místo pro upisování akcií je sídlo společnostib) lhůta pro upisování je dvacet dnů ode dne, kdy skončila lhůtapro výkon přednostního právac) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných bez využití přednostního práva jsou stejné jako uakcií spojených s přednostním právem.Emisní kurs upsaných akcií musí být upisovatelem splacen v plnévýši do 15 dnů po upsání akcií na účet č. 1781240297/0100 vedenýu Komerční banky a.s. Hodonín. 11.7.2000 - 29.8.2000
Zvýšení základního jmění: 16.12.1999 - 2.3.2000
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti zdosavadní výše 1.000.000,- Kč na 79.273.000,- Kč, tj. o78.273.000,- Kč (sedmdesátosmmilionůdvěstěsedmdesáttřitisíckorun českých) a to upisováním nových akcií, jejichž emisníkurs se splácí nepeněžitými vklady. Upisování akcií nadnavrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. 16.12.1999 - 2.3.2000
Důvodem navrhovaného zvýšení je záměr získat další prostředkypotřebné pro rozšíření činnosti společnosti a z toho vyplývajícíposílení konkurenceschopnosti na trhu. Tyto prostředky nelzemomentálně získat jinak, než-li zvýšením základního jměníupisováním nových akcií.Základní jmění se zvýší úpisem nových akcií a to vydáním:8303 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě1.000,- Kč za kus v listinné podobě2877 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za kus v listinné podobě182 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč za kus v listinné podobě321 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za kus v listinné podobě. 16.12.1999 - 2.3.2000
Základní jmění se zvýší nově vydanými kmenovými akciemi na jménov listinné podobě, převoditelnými dle stanov. 16.12.1999 - 2.3.2000
Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. 16.12.1999 - 2.3.2000
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpisnových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci -Zemědělskému družstvu Mikulčice se sídlem v Mikulčicích, okresHodonín. 16.12.1999 - 2.3.2000
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo akciové společnosti alhůta pro upisování se stanoví na 15 dnů a počíná běžetnásledující den po doručení zapsaného rozhodnutí jedinéhoakcionáře v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu vBrně. 16.12.1999 - 2.3.2000
Tento nepeněžitý vklad je tvořen majetkem Zemědělského družstvaMikulčice, a to: 16.12.1999 - 2.3.2000
a) areálem střediska "Nová farma" v katastrálním územíMikulčice, který je vyznačen na listu vlastnickém číslo 6 jako:* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/2* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/3* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/4* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/5* skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/6* vodárna - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/7* třídírna rajčat - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl.1954/2, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/8, ostatnístavební objekt na p.č. st. pl. 1954/9, ostatní stavební objektna p.č. st. pl. 1954/10, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl.1954/11 a ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/12* umývárna aut - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/3* garáže - objekt bydlení č.p. 164 na ost. pl. č. 1962/3* vrátnice - objekt bydlení na pl.č. 1962/4* teletník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1963* kravín - seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 1964* dílny - Akvap - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1965* administrativní budova - garáž na st. pl. č. 1967* kotelna - garáž na st. pl. č. 1967* kantýna - garáž na st. pl. č. 1967* garáže na st. pl. č. 1967* kotelna - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/4,ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/5, ostatní stavebníobjekt na st. pl. č. 1954/6 a ostatní stavební objekt na st. pl.č. 1954/7* čerpací stanice - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1966/1* sklad olejů - ostatní stavební objekt na st. p.č . 1966/2* dílny - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/1, ostatnístavební objekt na st. pl. č. 1968/2, ostatní stavební objekt nast. pl. č. 1968/3, ostatní stavební objekt na st. pl. č.1968/4, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/5ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/6, ostatní stavebníobjekt na st. pl. č. 1968/7, ostatní stavební objekt na st. pl.č. 1968/8, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/9, ostatnístavební objekt na st. pl. č. 1968/10, ostatní objekt na st. pl.č. 1968/11, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/12,ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/13 a ostatní stavebníobjekt na st. pl. č. 1968/14* sklad hutního materiálu - ostatní stavební objekt na st.pl. č. 1962/8, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1962/9,ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1962/10 a ostatníobjekt na st. pl. č. 1962/11* pozemek - zastavěná plocha - parcela číslo 1968/13* asfaltová komunikace a betonové plochy na st. pl. č. 1962/1 nast. pl. č. 1952/1* pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkovýkatastr - jiné katastrální území - Těšice - p.č. 376 16.12.1999 - 2.3.2000
b) areálem střediska "Stará farma" v katastrálním územíMikulčice, který je vyznačen na listu vlastnickém číslo 6 jako:* vrátnice - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 407* dílna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 408* ocelokolny - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 409* sušárna tabáku - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 412* seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 413* konírna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 415* odchovna vepřů - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 417* porodna selat - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 418* posklizňová linka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 419* sýpka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 421* sklad krmiv - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 422* manipulační sklad - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 428* silážní jáma - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/5* výkrmna prasat - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/6* odchovna skotu - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/7* hnojiště - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 2169/2* kalové hospodářství - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 2169/3* kafilerie na st. pl. č. 405/1* komunikace na st. pl. č. 405/1 16.12.1999 - 2.3.2000
c) provozní objekty v katastrálním území Mikulčice, které jsouvyznačeny na listu vlastnictví číslo 6 jako: 16.12.1999 - 2.3.2000
* ubytovna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/2, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/3, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/4, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/5, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/6, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/11, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/12, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/13* ubytovna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/22, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/23, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/24 a občanská vybavenost na st. pl. č. 2446/52* jídelna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/14, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/15, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/16, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/17, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/18, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/19, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/20, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/21 a občanská vybavenost na st.pl. č. 2446/53* kotelna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/7, občanskávybavenost na st. pl. č. 2440/8, občanská vybavenost na st. pl.č. 2440/9 a občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/10 16.12.1999 - 2.3.2000
d) areál živočišné výroby v katastrálním území Hodonín, který jevyznačen na listu vlastnickém číslo 8697 jako: 16.12.1999 - 2.3.2000
* dojírna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/4* kravín II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/5* kravín I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/6* sklad píce I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/7* seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/8* sociální zařízení - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/13* porodna II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/14* porodna I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/15* dílna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/16* kravín III - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/17* sklad píce II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/18* silážní žlab ostatní stavební objekt na části par. č. st. pl.č. 7111* jímka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 7112* hnojiště - dvůr na části st. pl. č. 522/33* hnojiště II - dvůr na části st. pl. č. 522/33* silážní žlab I a silážní žlab II - zeměd. hosp. budova na st.pl. č. 522/10 a 522/11* komunikace - dvůr na části st. pl. č. 522/33pozemky parc. č. st. 522/4, st. 522/5, st. 522/6, st. 522/7,st. 522/8, st. 522/9, st. 522/10, st. 522/11, st. 522/13,st. 522/14, st. 522/15, st. 522/16, st. 522/17, st. 522/18,st. 522/31, st. 522/33, st. 5284, st. 7111, st. 7112 a 2249/3a 2249/4. 16.12.1999 - 2.3.2000
e) movité věci - stroje zemědělské techniky, pomocné stroje,zařízení a příslušenství pro rostlinnou a živočičnou výrobu,jejich přesný popis je uveden ve znaleckých posudcích. 16.12.1999 - 2.3.2000
Tento majetek ocenili ve svých znaleckých posudcích tito soudníznalci:* Ing. Zdeněk Vyskočil znaleckým posudkem č.j. 2282-21/99 ze dne9.7.1999* Ing. Vladimír Knap znaleckým posudkem č.j. 3130 ze dne19.7.1999 16.12.1999 - 2.3.2000
Hodnotu nepeněžitého vkladu - nemovitosti schvaluje jedinýakcionář ve výši 59.677.000,- Kč (slovy:padesátdevětmilionůšestsetsedmdesátsedmtisíc korun českých).* znalecký ústav "Nemovitost" s.r.o. znaleckým posudkem č.j.206-99 ze dne 13.7.1999* Ing. Josef Ondra znaleckým posudkem číslo 055-1530-1999 ze dne7.7.1999 16.12.1999 - 2.3.2000
Hodnotu nepeněžitého vkladu - movitých věcí schvaluje jedinýakcionář ve výši 18.596.000,- Kč (slovy:osmnáctmilionůpětsetdevadesátšesttisíc korun českých). 16.12.1999 - 2.3.2000
Zástupce jediného akcionáře prohlašuje, že schvaluje shorauvedené znalecké posudky. 16.12.1999 - 2.3.2000
Nepeněžité vklady - nemovitosti musí být splaceny ve lhůtě 10-tidnů od upsání akcií a upisovatel musí společnosti předat písemnéprohlášení podle § 60 odst.1 obchodního zákoníku spolu snemovitostmi. Místem splacení nepeněžitého vkladu jsoukatastrální území, ve kterých se vkládané nemovitosti nachází. 16.12.1999 - 2.3.2000
Nepeněžité vklady - věci movité musí být splaceny ve lhůtě předpodáním návrhu na zápis nové výše základního jmění jejichpředáním společnosti. 16.12.1999 - 2.3.2000
Hospodářská využitelnost vkladů spočívá v jejichupotřebitelnosti při vlastní podnikatelské činnosti společnosti. 16.12.1999 - 2.3.2000

Aktuální kontaktní údaje ZP Mikulčice a.s.

Kapitál ZP Mikulčice a.s.

zakladni jmění 82 273 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.8.2000
zakladni jmění 79 273 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.3.2000 - 29.8.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.8.1999 - 2.3.2000

Sídlo ZP Mikulčice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Těšice 164 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Těšice 164, 696 19 Mikulčice
5.8.2014
Adresa č.ev. 164 , 696 19 Mikulčice Česká republika
č.ev. 164, 696 19 Mikulčice
5.8.2014 - 5.8.2014
Adresa 164 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 164, okres Hodonín, PSČ 69619
27.8.1999 - 5.8.2014

Předmět podnikání ZP Mikulčice a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.8.2014
výroba elektřiny 28.8.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.2.2009
zámečnictví, nástrojářství 6.2.2009
truhlářství, podlahářství 6.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.2.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 6.2.2009 - 5.8.2014
silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusem - příležitostná mezinárodní provozovaná autobusem 6.2.2009 - 5.8.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.9.2007
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 24.9.2007 - 6.2.2009
činnost technických poradců v oblasti energetiky 24.9.2007 - 6.2.2009
výkon práva myslivosti 24.9.2007 - 6.2.2009
poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost 24.9.2007 - 6.2.2009
pronájem apůjčování movitých věcí 6.10.2004 - 6.2.2009
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 6.10.2004 - 6.2.2009
zámečnictví 6.10.2004 - 6.2.2009
truhlářství 6.10.2004 - 6.2.2009
výroba nápojů 6.10.2004 - 6.2.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 16.12.1999 - 6.2.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.12.1999 - 6.2.2009
silniční motorová doprava nákladní 16.12.1999 - 6.2.2009
silniční motorová doprava osobní 16.12.1999 - 6.2.2009
výroba ovocných a zeleninových šťáv, nápojů, dření, protlaků(pyré), slazených a neslazených v rozsahu živnosti volné 16.12.1999 - 6.2.2009
ubytovací služby v rozsahu živnosti volné 16.12.1999 - 6.2.2009
pronájem zemědělských strojů a technologického zařízení vrozsahu živnosti volné 16.12.1999 - 6.10.2004
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobkůza účelem zpracování nebo dalšího prodeje 27.8.1999 - 6.2.2009

Předmět činnosti ZP Mikulčice a.s.

Platnost údajů od - do
rostlinná výroba včetně ovocnářství, pěstování zeleniny 5.8.2014
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu 5.8.2014
výroba osiv a sadby 5.8.2014
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby 5.8.2014
chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu 5.8.2014
hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely 5.8.2014
výkon práva myslivosti 6.2.2009
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobkůza účelem zpracování nebo dalšího prodeje 6.2.2009 - 5.8.2014

vedení firmy ZP Mikulčice a.s.

Statutární orgán ZP Mikulčice a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Jiří Jelínek 14.7.2015
Vznik členství 25.6.2015
Vznik funkce 25.6.2015
Adresa: Kratiny 949 , 696 18 Lužice Česká republika
Kratiny 949, 696 18 Lužice
předseda představenstva Štěpán Maláník 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: 261 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 261, okres Hodonín, PSČ 69619
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Možnar 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: 316 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 316, okres Hodonín, PSČ 69619
člen představenstva Jaroslav Pavka 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: 154 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 154, okres Hodonín, PSČ 69619
člen představenstva Radovan Mančík 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: Cihlářská 11 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Cihlářská 11, PSČ 69501
členka představenstva Danuše Vaňková 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: 423 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 423, okres Hodonín, PSČ 69619
člen představenstva Miroslav Doležal 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: 233 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 233, okres Hodonín, PSČ 69619
člen představenstva Ing. Leo Balun 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: Brandlova 89 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Brandlova 89, PSČ 69501
předseda představenstva Jiří Jelínek 6.10.2004 - 25.6.2005
Vznik funkce 7.11.2003
Adresa: Ploštiny 5 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Ploštiny 5, PSČ 69618
místopředseda představenstva Ing. Leo Balun 6.10.2004 - 25.6.2005
Vznik funkce 7.11.2003
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
člen představenstva Radovan Mančík 6.10.2004 - 24.9.2007
Vznik funkce 7.11.2003
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: Cihlářská 11 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Cihlářská 11, PSČ 69503
člen představenstva Ivo Jelínek 6.10.2004 - 24.9.2007
Vznik funkce 7.11.2003
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: Lesní 16 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Lesní 16, PSČ 69503
člen představenstva Mgr. Ivana Ilčíková 6.10.2004 - 24.9.2007
Vznik funkce 7.11.2003
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Mutěnice, Lomená 680, PSČ 69611
předseda představenstva Jiří Jelínek 25.6.2005 - 24.9.2007
Vznik členství 7.11.2003
Zánik členství 6.6.2007
Vznik funkce 11.11.2003
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: Ploštiny 5 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Ploštiny 5, PSČ 69618
místopředseda představenstva Ing. Leo Balun 25.6.2005 - 24.9.2007
Vznik členství 7.11.2003
Zánik členství 6.6.2007
Vznik funkce 11.11.2003
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
člen představenstva Ivo Jelínek 24.9.2007 - 6.2.2009
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 30.1.2009
Adresa: Ploštiny 5 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Ploštiny 5, PSČ 69618
předseda představenstva Jiří Jelínek 24.9.2007 - 21.8.2012
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 7.6.2011
Vznik funkce 6.6.2007
Zánik funkce 7.6.2011
Adresa: Kratiny 945 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Kratiny 945, PSČ 69618
místopředseda představenstva Ing. Leo Balun 24.9.2007 - 21.8.2012
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 7.6.2011
Vznik funkce 6.6.2007
Zánik funkce 7.6.2011
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
člen představenstva Radovan Mančík 24.9.2007 - 21.8.2012
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 7.6.2011
Adresa: Cihlářská 11 , 695 03 Hodonín Česká republika
Hodonín, Cihlářská 11, PSČ 69503
člen představenstva Mgr. Ivana Ilčíková 24.9.2007 - 21.8.2012
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 7.6.2011
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Mutěnice, Lomená 680, PSČ 69611
člen představenstva Liliana Balunová 6.2.2009 - 21.8.2012
Vznik členství 30.1.2009
Zánik členství 7.6.2011
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
člen představenstva Liliana Balunová 21.8.2012 - 2.2.2014
Vznik členství 7.6.2011
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
předseda představenstva Jiří Jelínek 21.8.2012 - 5.6.2014
Vznik členství 7.6.2011
Vznik funkce 7.6.2011
Adresa: Kratiny 949 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Kratiny 949, PSČ 69618
místopředseda představenstva Ing. Leo Balun 21.8.2012 - 20.6.2014
Vznik členství 7.6.2011
Vznik funkce 7.6.2011
Adresa: Dvorní 719 , 696 18 Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 719/16, PSČ 69618
člen představenstva Mgr. Ivana Ilčíková 21.8.2012 - 20.6.2014
Vznik členství 7.6.2011
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Mutěnice, Lomená 680, PSČ 69611
člen představenstva Radovan Mančík 21.8.2012 - 20.6.2014
Vznik členství 7.6.2011
Adresa: Cihlářská čtvrť 0 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Cihlářská čtvrť /11, PSČ 69501
člen představenstva Liliana Balunová 2.2.2014 - 14.7.2015
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 25.6.2015
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Polní 1026 , 696 18 Lužice Česká republika
Polní 1026/10, 696 18 Lužice
předseda představenstva Jiří Jelínek 5.6.2014 - 14.7.2015
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 7.6.2011
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Kratiny 949 , 696 18 Lužice Česká republika
Kratiny 949, 696 18 Lužice
místopředseda představenstva Ing. Leo Balun 20.6.2014 - 14.7.2015
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 7.6.2011
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Polní 1026 , 696 18 Lužice Česká republika
Polní 1026/10, 696 18 Lužice
člen představenstva Mgr. Ivana Ilčíková 20.6.2014 - 14.7.2015
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 25.6.2015
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Lomená 680, 696 11 Mutěnice
člen představenstva Radovan Mančík 20.6.2014 - 14.7.2015
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 25.6.2015
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: 728 , 696 19 Mikulčice Česká republika
č.p. 728, 696 19 Mikulčice

Dozorčí rada ZP Mikulčice a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Radovan Mančík 14.7.2015
Vznik členství 25.6.2015
Vznik funkce 25.6.2015
Adresa: 728 , 696 19 Mikulčice Česká republika
č.p. 728, 696 19 Mikulčice
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ivana Ilčíková 15.7.2015
Vznik členství 25.6.2015
Vznik funkce 25.6.2015
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Lomená 680, 696 11 Mutěnice
předseda dozorčí rady Liliana Balunová 15.7.2015
Vznik členství 25.6.2015
Vznik funkce 25.6.2015
Adresa: Polní 1026 , 696 18 Lužice Česká republika
Polní 1026/10, 696 18 Lužice
předsedkyně Marie Křivová 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: 266 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 266, okres Hodonín, PSČ 69619
místopředseda Ing. Zdeněk Hřebačka 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: 8 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 8, okres Hodonín, PSČ 69619
člen Jaroslav Jílek 27.8.1999 - 6.10.2004
Vznik funkce 30.8.1999
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: 393 , 696 19 Mikulčice Česká republika
Mikulčice 393, okres Hodonín, PSČ 69619
předsedkyně Alena Vaněčková 6.10.2004 - 25.6.2005
Vznik funkce 7.11.2003
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Uherský Ostroh, Mašovy 344, PSČ 68724
místopředsedkyně Danuše Vaňková 6.10.2004 - 25.6.2005
Vznik funkce 7.11.2003
Adresa: 696 19 Mikulčice 423 Česká republika
Mikulčice 423, PSČ 69619
člen Rostislav Bartošík 6.10.2004 - 24.9.2007
Vznik funkce 14.11.2003
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: 695 01 Pánov 2924 Česká republika
Pánov 2924, PSČ 69501
předseda dozorčí rady Alena Vaněčková 25.6.2005 - 24.9.2007
Vznik členství 7.11.2003
Zánik členství 6.6.2007
Vznik funkce 1.12.2003
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Uherský Ostroh, Mašovy 344, PSČ 68724
místopředseda dozorčí rady Danuše Vaňková 25.6.2005 - 24.9.2007
Vznik členství 7.11.2003
Zánik členství 6.6.2007
Vznik funkce 1.12.2003
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: 696 19 Mikulčice 423 Česká republika
Mikulčice 423, PSČ 69619
místopředseda dozorčí rady Danuše Vaňková 24.9.2007 - 17.8.2010
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 17.6.2010
Vznik funkce 18.6.2007
Zánik funkce 17.6.2010
Adresa: 696 19 Mikulčice 423 Česká republika
Mikulčice 423, PSČ 69619
předseda dozorčí rady Alena Vaněčková 24.9.2007 - 21.8.2012
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 7.6.2011
Vznik funkce 18.6.2007
Zánik funkce 7.6.2011
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Uherský Ostroh, Mašovy 344, PSČ 68724
člen dozorčí rady Rostislav Bartošík 24.9.2007 - 21.8.2012
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 7.6.2011
Adresa: 695 01 Hodonín - Pánov 2924 Česká republika
Hodonín - Pánov 2924, PSČ 69501
člen dozorčí rady Dana Petržílková 17.8.2010 - 21.8.2012
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 7.6.2011
Adresa: 696 19 Mikulčice 365 Česká republika
Mikulčice 365, PSČ 69619
předseda dozorčí rady Alena Vaněčková 21.8.2012 - 12.6.2015
Vznik členství 7.6.2011
Vznik funkce 8.6.2011
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Uherský Ostroh, Mašovy 344, PSČ 68724
místopředseda dozorčí rady Rostislav Bartošík 21.8.2012 - 14.7.2015
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 8.6.2011
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: 695 01 Hodonín - Pánov 2924 Česká republika
Hodonín - Pánov 2924, PSČ 69501
člen dozorčí rady Dana Petržílková 21.8.2012 - 14.7.2015
Vznik členství 8.6.2011
Adresa: 696 19 Mikulčice 365 Česká republika
Mikulčice 365, PSČ 69619
předseda dozorčí rady Alena Vaněčková 12.6.2015 - 14.7.2015
Vznik členství 7.6.2011
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 8.6.2011
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Mašovy 344 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Mašovy 344, 687 24 Uherský Ostroh
člen dozorčí rady Mgr. Ivana Ilčíková 14.7.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 25.6.2015
Vznik funkce 25.6.2015
Adresa: Lomená 680 , 696 11 Mutěnice Česká republika
Lomená 680, 696 11 Mutěnice
člen dozorčí rady Liliana Balunová 14.7.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 25.6.2015
Vznik funkce 25.6.2015
Adresa: Polní 1026 , 696 18 Lužice Česká republika
Polní 1026/10, 696 18 Lužice

Sbírka Listin ZP Mikulčice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3028/SL 145 účetní závěrka [2015] zpráva prověření Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 143 účetní závěrka [2015] zpráva auditora Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 142 účetní závěrka [2015] zpráva o vztazích propojených osob Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 2
B 3028/SL 141 účetní závěrka [2015] výroční zpráva 2014 Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 5
B 3028/SL 140 účetní závěrka [2015] výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 2
B 3028/SL 139 účetní závěrka [2015] Rozvaha Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 4
B 3028/SL 138 účetní závěrka [2015] Příloha Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 10
B 3028/SL 137 účetní závěrka [2015] přehled o změnách kapitálu Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 2
B 3028/SL 135 účetní závěrka [2015] Krajský soud v Brně 9.4.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 134 ostatní Výpis z usnesení z jednání dozor.rady Krajský soud v Brně 14.7.2015 1
B 3028/SL 133 ostatní čest.prohl. Krajský soud v Brně 12.6.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 132 ostatní čest.prohl. Krajský soud v Brně 29.6.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 130 ostatní čest.prohl. Krajský soud v Brně 30.6.2015 14.7.2015 1
B 3028/SL 129 notářský zápis [NZ 158/2015] Krajský soud v Brně 14.7.2015 14.7.2015 2
B 3028/SL 128 notářský zápis [NZ 151/2015] Krajský soud v Brně 25.6.2015 14.7.2015 33
B 3028/SL 127 notářský zápis [NZ 197/2014] stanovy, NZ 197/2014 Krajský soud v Brně 6.6.2014 15.10.2014 1.12.2014 30
B 3028/SL 126 notářský zápis stanovy, NZ 197/2014 Krajský soud v Brně 6.6.2014 16.7.2014 30.9.2014 30
B 3028/SL 122 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2014 20.6.2014 30.6.2014 2
B 3028/SL 114 zpráva auditora zpráva o prověrce zprávy o vztazích Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 113 zpráva auditora ověření výroční zprávy Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 112 zpráva auditora ověření účetní závěrky Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 111 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2013 21.8.2013 4.9.2013 2
B 3028/SL 110 ostatní skladba potřeb a zdrojů 2012 Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 109 účetní závěrka [2012]  přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 2
B 3028/SL 108 účetní závěrka [2012]  cash flow Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 1
B 3028/SL 107 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 11
B 3028/SL 106 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 3.5.2013 21.8.2013 4.9.2013 2
B 3028/SL 105 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 3.5.2013 3.5.2013 4.9.2013 4
B 3028/SL 104 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 3.4.2013 21.8.2013 4.9.2013 5
B 3028/SL 99 ostatní - skladba potřeb a zdrojů 2011 Krajský soud v Brně 13.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 98 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 2
B 3028/SL 97 účetní závěrka - cash flow 2011 Krajský soud v Brně 13.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 96 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 13.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 11
B 3028/SL 95 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 2
B 3028/SL 94 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 4
B 3028/SL 93 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 3.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 5
B 3028/SL 92 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 7.6.2011 13.8.2012 28.8.2012 3
B 3028/SL 91 ostatní zápis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 7.6.2011 13.8.2012 28.8.2012 2
B 3028/SL 103 zpráva auditora - zpráva o prověrce zprávy o vztazích 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 102 zpráva auditora - ověření výroční zprávy 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 101 zpráva auditora - ověření účetní závěrky 2011 Krajský soud v Brně 12.4.2012 20.8.2012 28.8.2012 1
B 3028/SL 100 zpráva o vztazích za rok 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 20.8.2012 28.8.2012 2
B 3028/SL 90 ostatní - zpr.o prověrce zpr.o vzt. 10 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 1
B 3028/SL 89 zpráva auditora - ověř. souladu VZ s ÚZ 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 1
B 3028/SL 88 zpráva auditora - ověření účetní závěrky 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 1
B 3028/SL 87 zpráva o vztazích za rok 2010 Krajský soud v Brně 30.3.2011 16.9.2011 2
B 3028/SL 86 ostatní - skladba potřeb a zdrojů Krajský soud v Brně 16.9.2011 1
B 3028/SL 85 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 2
B 3028/SL 84 účetní závěrka - cash flow 2010 Krajský soud v Brně 16.9.2011 1
B 3028/SL 83 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 11
B 3028/SL 82 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 2
B 3028/SL 81 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 13.4.2011 16.9.2011 4
B 3028/SL 80 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 6.4.2011 16.9.2011 6
B 3028/SL 79 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 162/2010 Krajský soud v Brně 17.6.2010 25.8.2010 38
B 3028/SL 78 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 1
B 3028/SL 77 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 1
B 3028/SL 76 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 1
B 3028/SL 75 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 5
B 3028/SL 74 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2010 3.8.2010 2
B 3028/SL 73 ostatní - přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 22.4.2010 3.8.2010 2
B 3028/SL 72 ostatní -. cash flow Krajský soud v Brně 3.8.2010 1
B 3028/SL 71 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 23.4.2010 3.8.2010 11
B 3028/SL 70 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 23.4.2010 3.8.2010 2
B 3028/SL 69 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 23.4.2010 3.8.2010 4
B 3028/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.9.2009 14
B 3028/SL 67 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 109/09 Krajský soud v Brně 19.6.2009 4.9.2009 10
B 3028/SL 66 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 1
B 3028/SL 65 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 1
B 3028/SL 64 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 1
B 3028/SL 63 účetní závěrka -přehled o změn. vl. kapitálu Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 2
B 3028/SL 62 účetní závěrka -cash flow 2008 Krajský soud v Brně 4.9.2009 1
B 3028/SL 61 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 11
B 3028/SL 60 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 2
B 3028/SL 59 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 23.4.2009 4.9.2009 4
B 3028/SL 58 zpráva o vztazích 2008 Krajský soud v Brně 30.3.2009 4.9.2009 2
B 3028/SL 57 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 14.4.2009 4.9.2009 5
B 3028/SL 56 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 2.2.2009 10.2.2009 7
B 3028/SL 55 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2008 1.8.2008 2
B 3028/SL 54 zpráva auditora Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 1
B 3028/SL 53 zpráva auditora -2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 1
B 3028/SL 52 ostatní -přehled o změnách Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 2
B 3028/SL 51 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 5
B 3028/SL 50 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 11
B 3028/SL 49 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 2
B 3028/SL 48 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 1.8.2008 4
B 3028/SL 47 notářský zápis -NZ 96/2007-rozh. VH Krajský soud v Brně 6.6.2007 5.10.2007 24
B 3028/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 42 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 41 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 40 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.9.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 38 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 6.6.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 37 ostatní - volební řád pro volbu doz.r. Krajský soud v Brně 11.6.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 36 zpráva auditora - ověření účetní uzáv. 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 35 zpráva auditora - ověření zpr. o vztazích 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 34 zpráva auditora - ověření výroční zprávy 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 33 zpráva o vztazích - r. 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 1.10.2007 2
B 3028/SL 32 účetní závěrka - skl.potř. a zdr. 12/01-12/06 Krajský soud v Brně 10.7.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 31 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 11
B 3028/SL 30 účetní závěrka - přehled o změnách VK - 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 2
B 3028/SL 29 účetní závěrka - cash flow 12/2001-12/2006 Krajský soud v Brně 10.7.2007 1.10.2007 1
B 3028/SL 28 účetní závěrka - výkaz 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 2
B 3028/SL 27 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 4
B 3028/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 4.5.2007 1.10.2007 6
B 3028/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.6.2007 1.10.2007 15
B 3028/SL 24 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 6.4.2006 8.8.2006 41
B 3028/SL 23 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 8.4.2005 12.7.2005 44
B 3028/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Brně 2.12.2003 2.11.2004 5
B 3028/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.11.2003 2.11.2004 13
B 3028/SL 20 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 7.11.2003 2.11.2004 36
B 3028/SL 19 účetní závěrka -2003,zpráva auditora Krajský soud v Brně 21.5.2004 29.6.2004 45
B 3028/SL 18 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 21.3.2003 25.7.2003 42
B 3028/SL 17 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 11.4.2002 1.8.2002 36
B 3028/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Brně 27.2.2002 7
B 3028/SL 15 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 28.6.2001 27.2.2002 30
B 3028/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2001 27.2.2002 20
B 3028/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 16.3.2001 12.7.2001 38
B 3028/SL 12 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 12.4.2000 21.7.2000 12
B 3028/SL 11 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 20.6.2000 18.7.2000 30
B 3028/SL 10 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 26.1.2000 10.3.2000 30
B 3028/SL 9 notářský zápis - zakl.list. Krajský soud v Brně 14.6.1999 23.12.1999 30
B 3028/SL 8 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 14.6.1999 23.12.1999 30
B 3028/SL 7 posudek znalce č.206 Krajský soud v Brně 13.7.1999 23.12.1999 28
B 3028/SL 6 posudek znalce č.055*1530*1999 Krajský soud v Brně 1.6.1999 23.12.1999 43
B 3028/SL 5 posudek znalce č.3130 Krajský soud v Brně 19.7.1999 23.12.1999 135
B 3028/SL 4 posudek znalce č.2282-210/99 Krajský soud v Brně 9.7.1999 23.12.1999 172
B 3028/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.9.1999 23.12.1999 27
B 3028/SL 2 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 17.11.1999 23.12.1999 2
B 3028/SL 1 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 27.9.1999 23.12.1999 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZP Mikulčice a.s.

IČO (identifikační číslo) 25573306
Jméno ZP Mikulčice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hodonín
Vznik první živnosti: 29.9.1999
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 6

Sídlo ZP Mikulčice a.s.

Živnosti a provozovny ZP Mikulčice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 164, Mikulčice 696 19
Identifikační číslo provozovny 1006366628
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 29.9.1999
Provozovna č. 2
Provozovna 696 19 Mikulčice
Identifikační číslo provozovny 1006366636
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 29.9.1999

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 164, Mikulčice 696 19
Identifikační číslo provozovny 1006366628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2003

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 164, Mikulčice 696 19
Identifikační číslo provozovny 1006366628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2003

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.2007
Provozovna č. 1
Provozovna 164, Mikulčice 696 19
Identifikační číslo provozovny 1006366628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.2007

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 6.10.1999
Přerušení oprávnění 23.7.2014

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 3.12.2003
Přerušení oprávnění 28.5.2015

Živnost č. 7 Ubytovací služby v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba ovocných a zeleninových šťáv, nápojů, dření, protlaků (pyré) slazených a neslazených v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusem - příležitostná mezinárodní provozovaná autobusem

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZP Mikulčice a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Jelínek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZP Mikulčice a.s.

IČO: 25573306
Firma: ZP Mikulčice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Mikulčice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.8.1999

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Akvakultura
Sladkovodní akvakultura
Výroba ovocných a zeleninových šťáv
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
Výroba zámků a kování
Výroba nábytku
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
tracking image