Firma ZP Červenka, a.s. IČO 25860810


ZP Červenka, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZP Červenka, a.s. (25860810) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 109, Červenka 784 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2000 a je stále aktivní. ZP Červenka, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ZP Červenka, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZP Červenka, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZP Červenka, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZP Červenka, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZP Červenka, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2360
IČO (identifikační číslo osoby) 25860810
Jméno ZP Červenka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.8.2000
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.8.2014 - 26.11.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 8.8.2014 - 26.11.2015
Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 2.února 2009 uzavřené mezi ZP Červenka, a.s., se sídlem Červenka, Nádražní 106, PSČ 784 01, IČ: 25860810, na straně jedné jako prodávajícím a panem MVDr. Václavem Osičkou, r.č. 68.11.02/0821, bytem Červenk a, Nový Dvůr 243, IČ: 60945311, na straně druhé jako kupujícím, došlo k převodu části podniku - samostatně vyčleněné organizační složky tvořící část podniku ZP Červenka, a.s. označené jako "Chov dojnic". Smlouva o převodu části podniku byla schválena rozhodnutím mimořádné valné hromady dne 3.11.2009. 18.11.2009
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 29. listopadu 2000: 18.1.2001 - 23.4.2001
Důvodem zvýšení základní jmění je nutnost získat nové zdroje k uskečtění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozní kapitál za účelem rozšíření výroby a zvýšit konkurenceschopnost společnosti. 18.1.2001 - 23.4.2001
Základní jmění obchodní společnosti ZP Červenka, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií za následujících podmínek: 18.1.2001 - 23.4.2001
Základní jmění se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. 18.1.2001 - 23.4.2001
Dosavadní základní jmění se zvyšuje o částku ve výši 41.224.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 18.1.2001 - 23.4.2001
Bude upisováno 2.224 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a 3.900 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. 18.1.2001 - 23.4.2001
Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. 18.1.2001 - 23.4.2001
Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije. 18.1.2001 - 23.4.2001
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ZP Červenka, a.s. v Července, Nádražní 106, PSČ: 784 01 v kanceláři předsedy představenstva společnosti. 18.1.2001 - 23.4.2001
Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému zájemci - Rolnickému družstvu Červenka se sídlem Červenka, PSČ: 784 01, IČO: 47676841. 18.1.2001 - 23.4.2001
Nabídka k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámena dopisem, jehož obsahem bude i kopie pravomocného usnesení rejstříkového soudu, kterým byl zapsán záměr zvýšení základního jmění společnosti. 18.1.2001 - 23.4.2001
Upisování bude zahájeno první pracovní den následující pod ni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. 18.1.2001 - 23.4.2001
Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 18.1.2001 - 23.4.2001
Předem určeným upisovatelem je Rolnické družstvo Červenka se sídlem Červenka, PSČ: 784 01, IČO: 47676841. 18.1.2001 - 23.4.2001
Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele jsou: 18.1.2001 - 23.4.2001
Nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Olomouci na listu vlastnictví č. 664 pro kat. území červenka, obec Červenka, okres Olomouc jako: - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 351 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 352 - garáž na pozemku parc.č. 353 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 355/3 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 355/4 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 356 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 358/3 - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č. 359/1, parc. č. 359/2, parc. č. 359/3, parc. č. 359/4, parc. č. 359/5 - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č. 469/1, parc. č. 469/2, parc. č. 469/3, parc. č. 469/4, parc. č. 469/5, parc. č. 469/6, parc. č. 469/7 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 470 - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č. 471/1, parc. č. 471/2, parc. č. 471/3, parc. č. 471/4, parc. č. 471/5, parc. č. 471/6, parc. č. 471/7 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 472 - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č. 473/1, parc. č. 473/2, parc. č. 473/3, parc. č. 473/4, parc. č. 473/5, parc. č. 473/6, parc. č. 473/7, parc. č. 473/8, parc. č. 473/9, parc. č. 473/10, parc. č. 473/11, parc. č. 473/12, parc. č. 473/13 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 473/14 - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č. 474/1, parc. č. 474/2 - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č. 475/1, parc. č. 475/2 - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č. 476/1, parc. č. 476/2 - zeměd. hosp. budova na pozemcích parc. č. 477/1, parc. č. 477/2, parc. č. 477/3, parc. č. 477/4, parc. č. 477/5, parc. č. 477/6, parc. č. 477/7, parc. č. 477/8, parc. č. 477/9, parc. č. 477/10, parc. č. 477/11, parc. č. 477/12, parc. č. 477/13, parc. č. 477/14, parc. č. 477/15, parc. č. 477/16, parc. č. 477/17, parc. č. 477/18, parc. č. 477/19, parc. č. 477/20, parc. č. 477/21 a parc. č. 477/22 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 480/111 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 99/1 - pozemek parc. č. 99/1 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 99/2 - pozemek parc. č. 99/2 - pozemek parc. č. 471/3 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc. č. 477/8 - pozemek parc. č. 477/8 - zeměd. hosp. budova parc. č. 354 - pozemek parc. č. 99/7 - pozemek parc. č. 99/8 - pozemek parc. č. 99/9 - pozemek parc. č. 99/10 - pozemek parc. č. 99/11 - pozemek parc. č. 99/12 - pozemek parc. č. 101/5 - pozemek parc. č. 478/9 - pozemek parc. č. 480/48 - pozemek parc. č. 480/49 - pozemek parc. č. 480/50 včetně všech součástí a příslušenství, které tvoří vodárenský domek, studna, ocelové sklady a přístřešky bez základů, rozvody elektroinstalací, oplocení vodovodní, kanalizační a plynové přípojky, silážní plochy a zpevněné plochy, žumpy, jímky a septiky, rampy a výběhy a technologického zařízení v celkové hodnotě - 16.760.000,-Kč. 18.1.2001 - 23.4.2001
Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky- Hospodářské středisko č.: 102 Lžičkový drap. HLD Drapák 18.1.2001 - 23.4.2001
Škoda 105 SUD 17-14 18.1.2001 - 23.4.2001
Hospodářské středisko č.: 210 Kalové čerpadlo Nůžky na plech Pneum. kladivo Svářečka VTA 200 Vys. mysí zařízení Shrnovací lopata SL 6 Zásobník laminátový Laminátový dopravník Laminátový dopravník Zásobník Krmný automat KARCHER mycí stroj Mycí stroj Karcher Laminátový dopravník Laminátový dopravník Čerpadlo stabilní Čerpadlo MIX-V-3LA Čerpadlo kalové Váha dobytčí Vysokozdvižný vozík Str. rámová pila Lopata SLG 50 P Lopata SLG PP Lopata SL650P Krmítka 180 Optimit 18.1.2001 - 23.4.2001
Hospodářské středisko č.: 213 Průtokový měřič mléka 18.1.2001 - 23.4.2001
Hospodářské středisko č.: 214 Nakladač ND 4-039 Zásobník krmiv TS 236 Zásobník krmiv TS 236 Krmný vůz Farezin Krmný vůz H 223/1 Mycí zařízení Karcher Z 7011-OL 60-48 Z 77 LL OL 72-36 Chladící zaří. Dojení-technologie Topení technologie 18.1.2001 - 23.4.2001
Hospodářské středisko č.: 340 Soustruh C Vrtač stolní Lis s čerp. Svářecí souprava Svářečka - PP 350 Motorová pila Rypadlo EG Pluh Wogl-not Pluh Europa 58 Hydraul. smyk Smyk závěsný Brány těžké Rotovátor Plec UN P437 Sazeč brambor Vysokotl. lis K 454 Sběrací vůz MV 3047 Sběrací vůz Horal Rozmetadlo chl. mrvy Velkoob. nástavba Velkoobj. nástavba E 512 OK 33-09 C Kombajn Dominátor 98 Vyorávač brambor Vrtulové míchadlo Postřikovač Racer OL 28-52 ST 27 Pohrab. SP4-064 DH 112 s lopatou Lopata ŠT 180 Nakladač UN 053 Válec PB 5-Li Válce Cembridge 6m Shrnovač píce Obraceč píce Rotační žací stroj Rozmetadlo Amazone Rotační brány Podmítač VN PD-B Secí stroj s přísl. Křovinořez Favorit OCH 51-73 P-93 S4 79-19 Fek. NAV NVTF-8 Vakuov. fekální vůz P 93 SN 84-89 NAV OL 84-90C 18.1.2001 - 23.4.2001
OL 93-06 Podvozek Gigant Sup. OL 02-60 přívěs 8T OL 05-05 Přívěs 8T OL 76-16 přívěs přívěs PS 2-LO-08 Přívěs traktorový Přívěs traktorový Přívěs traktorový Trakt. přívě. skl. Zvedák MK LO OL 61-38 Z 8011 OL 64-85 Z 8045 OL 62-83 Z 7245 Z 5211 OL 63-90 OL 63-91 ŠT 180 OL 67-99 Z 7245 OL 67-58 Z 7281 Z 16 145 OL 71-33 Traktor Z 7745 Traktor Z 9520 Traktor OLA 58-43 Traktor JOHN DEERE Traktor John Deere Rámová pila PRM 170 Svař. KS 250 01 Telefonní záznamník Mobilní telefon El. hodiny Píchačky Pluh 3 radl. brány těžké Brány 6 ks Secí stroj Amazona Nádrž olej Nádrž olej Nádrž olej Nádrž olej Nádrž olej Nádrž olej Nabíj. a start. zaříz. výdejní stojan ADAST 18.1.2001 - 23.4.2001
Hospodářské středisko č.: 350 Vlek VLH Šnekový dopravník Z 80-11 OL 43-38 Stroje gran. linky 18.1.2001 - 23.4.2001
Hospodářské středisko č.: 355 Kompostárna - stroj. část 18.1.2001 - 23.4.2001
Hospodářské středisko č.: 910 Faximilní zařízení Počítač 486 Počítač 486 Kopírka MITA DC 1560 Psací elekt. stroj Počítač PC 386 Tiskárna Laser Toledo OCI 76-72 Počítač Intel. CELERO 18.1.2001 - 23.4.2001
v celkové hodnotě - 10.490.000,-Kč 18.1.2001 - 23.4.2001
Zvířata Telata do 3 měsíců Prasnice nakoupené Selata do odstavu Selata odstavená Prasata na výkrm v celkové hodnotě - 6.543.000,-Kč 18.1.2001 - 23.4.2001
Zásoby a výrobky pšenice ozimá ječmen ozimý ječmen jarní kukuřice LKS kukuřice zrno sláma ječ. pš. hrách senáž vojtěšková siláž kukuřičná seno luční Sano - selstar pšenice ozimá ječmen ozimý ječmen jarní pohonné látky (v Kč) mazadla (v Kč) náhradní díly (v Kč) nakoupené obilí soja vit VDOZ amino kraft suggi sauengold Trag sauengold Lac v celkové hodnotě - 6.793.000,-Kč 18.1.2001 - 23.4.2001
Nedokončená výroba Pšenice ozimná Ječmen ozimný Kukuřice - zrno Řepka Kukuřice na zeleno (siláž) v celkové hodnotě - 638.000,-Kč 18.1.2001 - 23.4.2001
Nepeněžitý vklad - předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem č. 2706/380/2000 ze dne 30. října 2000 vypracovaným znalcem Zdeňkem Jedličkou částkou ve výši 43.621.800,00 Kč a znaleckým posudkem č. 100/33/00 a č. 2988/208 ze dne 30.10.2000 vypracovaným znalci Ing. Ivo Dvořáčkem a Ing. Miroslavem Bartůňkem částkou ve výši 42.780.200,00 Kč. 18.1.2001 - 23.4.2001
Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán v hodnotě ve výši 41.224.000,-Kč. 18.1.2001 - 23.4.2001
Výše uvedené znalecké posudky současně konkrétně určují předmět nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele. 18.1.2001 - 23.4.2001
Nepeněžitý vklad - tj. nemovitosti - je splacen předáním nemovitostí spolu s písemným prohlášením vkladatele ve smyslu ust. § 60 obchodního zákoníku. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad ve stejné lhůtě jak je stanovena pro upisování akcií. V okamžiku úpisu a v místě úpisu předá vkladatel písemné prohlášení vkladatele a současně fyzicky předá nemovitosti v místě, kde nemovitosti stojí. 18.1.2001 - 23.4.2001
Nepeněžitý vklad - stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, zvířata, nedokončená výroba a výrobky a zásoby - je splacen jejich předáním. Vkladatel je povinen splatit nepeněžitý vklad ve stejné lhůtě jak je stanovena pro upisování akcií. Vkladatel tento nepeněžitý vklad předá fyzicky v místech jejich uskladnění. 18.1.2001 - 23.4.2001
Hospodářská využitelnost vkladu spočívá v jeho upotřebitelnosti ve společnosti při její podnikatelské činnosti. Převažujícím předmětem činnosti společnosti je zemědělská výroba a nepeněžitý vklad je zemědělského charakteru, a proto bude využíván za stejným účelem. Nepeněžitý vklad bude maximálně hospodářsky využíván. 18.1.2001 - 23.4.2001
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva (čl. VIII. odst. 7 stanov). 3.8.2000 - 8.8.2014

Aktuální kontaktní údaje ZP Červenka, a.s.

Kapitál ZP Červenka, a.s.

zakladni jmění 42 969 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.4.2001
zakladni jmění 1 745 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.8.2000 - 23.4.2001

Akcie ZP Červenka, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 229 8.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 074 8.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 229 25.10.2001 - 8.8.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 074 25.10.2001 - 8.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 229 23.4.2001 - 25.10.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 074 23.4.2001 - 25.10.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 3.8.2000 - 23.4.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 174 3.8.2000 - 23.4.2001

Sídlo ZP Červenka, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 109 , Červenka 784 01 25.11.2016
Adresa Nádražní 109 , Červenka 784 01 18.11.2009 - 25.11.2016
Adresa Nádražní 106 , Červenka 784 01 3.8.2000 - 18.11.2009

Předmět podnikání ZP Červenka, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.11.2012
opravy silničních vozidel 12.11.2012
Přípravné práce pro stavby 28.1.2003 - 12.11.2012
Velkoobchod 28.1.2003 - 12.11.2012
Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) 28.1.2003 - 12.11.2012
Silniční motorová doprava nákladní 28.1.2003 - 12.11.2012
Opravy silničních vozidel 28.1.2003 - 12.11.2012
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 28.1.2003 - 12.11.2012
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 28.1.2003 - 12.11.2012
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 3.8.2000

vedení firmy ZP Červenka, a.s.

Statutární orgán ZP Červenka, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje: předseda představenstva samostatně, ostatní dva členové představenstva zastupují společnost vždy společně 8.8.2014
J e d n á n í : Za společnost a představenstvo jedná - předseda představenstva samostatně, nebo - dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 3.8.2000 - 8.8.2014
člen představenstva Jiří Ženožička 8.8.2014
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Třebízského 296 , Červenka 784 01
místopředseda představenstva Helena Dřímalková 1.9.2015
Vznik členství 29.6.2015
Vznik funkce 29.6.2015
Adresa: Třídvorská 191 , Červenka 784 01
předseda představenstva MVDr. Václav Osička 12.7.2017
Vznik členství 7.4.2017
Vznik funkce 7.4.2017
Adresa: Nový Dvůr 243 , Červenka 784 01
člen představenstva Vladimír Karger 3.8.2000 - 28.1.2003
Zánik členství 3.8.2000
Adresa: Komenského 269 , Červenka 784 01
člen představenstva Vladimír Karger 28.1.2003 - 15.9.2004
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 7.12.2003
Adresa: Komenského 269 , Červenka 784 01
člen představenstva Jaroslav Navrátil 15.9.2004 - 8.8.2014
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Komenského 272 , Červenka 784 01
předseda představenstva Ing. Milan Pospíšil 3.8.2000 - 6.9.2014
Vznik členství 3.8.2000
Vznik funkce 3.8.2000
Adresa: Jiráskova 1231/19 , Litovel 784 01
místopředseda představenstva Helena Dřímalková 3.8.2000 - 1.9.2015
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 29.6.2015
Vznik funkce 3.8.2000
Zánik funkce 29.6.2015
Adresa: Třídvorská 191 , Červenka 784 01
předseda představenstva Ing. Milan Pospíšil 6.9.2014 - 1.9.2015
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 29.6.2015
Vznik funkce 3.8.2000
Zánik funkce 29.6.2015
Adresa: Jiráskova 1231/19 , Litovel 784 01
předseda představenstva Ing. Milan Pospíšil 1.9.2015 - 12.7.2017
Vznik členství 29.6.2015
Zánik členství 7.4.2017
Vznik funkce 29.6.2015
Zánik funkce 7.4.2017
Adresa: Jiráskova 1231/19 , Litovel 784 01

Dozorčí rada ZP Červenka, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Klement Kellner 1.9.2015
Vznik členství 29.6.2015
Vznik funkce 29.6.2015
Adresa: 77 , Litovel 783 21
člen dozorčí rady Vladislav Vodička 1.9.2015
Vznik členství 29.6.2015
Adresa: 74 , Haňovice 783 21
člen dozorčí rady Jaroslav Vogl 1.9.2015
Vznik členství 29.6.2015
Adresa: Třídvorská 157 , Červenka 784 01
člen Bohumil Berka 3.8.2000 - 5.10.2001
Zánik funkce 31.5.2001
Adresa: Novosady 554/9 , Litovel 784 01
člen Drahomíra Chrudinová 3.8.2000 - 5.10.2001
Zánik funkce 31.5.2001
Adresa: Vítězná 65 , Červenka 784 01
předseda Jaroslav Zouval 3.8.2000 - 23.5.2006
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 3.8.2000
Zánik funkce 22.7.2005
Adresa: Wolkerova 259 , Červenka 784 01
místopředseda Stanislav Brosinger 3.8.2000 - 23.5.2006
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 3.8.2000
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Komenského 273 , Červenka 784 01
člen Jiřina Vrbová 3.8.2000 - 23.5.2006
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Komenského 281 , Červenka 784 01
předseda dozorčí rady Klement Kellner 23.5.2006 - 1.9.2015
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 29.6.2015
Vznik funkce 22.7.2005
Zánik funkce 29.6.2015
Adresa: 77 , Litovel 783 21
místopředseda dozorčí rady Vladislav Vodička 23.5.2006 - 1.9.2015
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 29.6.2015
Vznik funkce 22.7.2005
Zánik funkce 29.6.2015
Adresa: 74 , Haňovice 783 21
člen dozorčí rady Jaroslav Zouval 23.5.2006 - 1.9.2015
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 29.6.2015
Adresa: Wolkerova 259 , Červenka 784 01

Sbírka Listin ZP Červenka, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2360/SL 50 notářský zápis [NZ 332/2015 RVH] Krajský soud v Ostravě 25.11.2015 8.12.2015 25.1.2016 6
B 2360/SL 49 notářský zápis [NZ 332/2015] Krajský soud v Ostravě 25.11.2015 26.11.2015 4
B 2360/SL 48 účetní závěrka [2014] Rozvaha Krajský soud v Ostravě 18.9.2015 22.9.2015 4
B 2360/SL 47 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 18.9.2015 22.9.2015 3
B 2360/SL 46 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 18.9.2015 22.9.2015 2
B 2360/SL 44 ostatní Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 30.7.2015 17.9.2015 1
B 2360/SL 43 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 30.7.2015 17.9.2015 1
B 2360/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řádné VH - volba členů představenstva Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 30.7.2015 17.9.2015 4
B 2360/SL 41 účetní závěrka [2013], zpráva auditora bez příl. Krajský soud v Ostravě 11.7.2014 9.9.2014 13
B 2360/SL 40 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2010 11.7.2014 9.9.2014 3
B 2360/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 242/2014 RVH Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 11.7.2014 9.9.2014 24
B 2360/SL 38 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 22.5.2014 17.6.2014 9
B 2360/SL 37 účetní závěrka [2012]  bez příl. Krajský soud v Ostravě 22.5.2014 17.6.2014 8
B 2360/SL 36 výroční zpráva r. 2011, zpr.audit., příl. k úč.záv. r. 2011 Krajský soud v Ostravě 29.1.2013 6.2.2013 9
B 2360/SL 35 účetní závěrka r. 2011 bez příl. Krajský soud v Ostravě 29.1.2013 6.2.2013 7
B 2360/SL 34 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv. s příl,audit Krajský soud v Ostravě 25.11.2011 29.11.2011 18
B 2360/SL 33 výroční zpráva r. 2009 vč. úč.záv,audit. Krajský soud v Ostravě 13.2.2011 21.2.2011 18
B 2360/SL 32 účetní závěrka r. 2009 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 13.2.2011 21.2.2011 19
B 2360/SL 31 výroční zpráva r. 2008 vč. úč.záv, audit. Krajský soud v Ostravě 13.2.2011 21.2.2011 18
B 2360/SL 30 účetní závěrka r. 2008 vč. příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 13.2.2011 21.2.2011 19
B 2360/SL 29 výroční zpráva r.2007 vč. úč.záv,audit Krajský soud v Ostravě 13.2.2011 21.2.2011 18
B 2360/SL 28 účetní závěrka r. 2007 vč. příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 13.2.2011 21.2.2011 19
B 2360/SL 27 smlouva o prodeji/převodu - Smlouva o prodeji části pod. Krajský soud v Ostravě 31.1.2009 12.11.2009 30.11.2009 4
B 2360/SL 26 notářský zápis NZ 324/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 3.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 10
B 2360/SL 25 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 30.4.2007 19.11.2007 26.11.2007 18
B 2360/SL 24 účetní závěrka r.2006 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.11.2007 26.11.2007 19
B 2360/SL 23 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky,audit Krajský soud v Ostravě 21.6.2006 20.7.2006 16
B 2360/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 22.7.2005 21.6.2006 20.7.2006 1
B 2360/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 18.7.2005 21.6.2006 20.7.2006 1
B 2360/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 21.6.2006 20.7.2006 4
B 2360/SL 19 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 7.6.2006 24
B 2360/SL 18 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 2.8.2005 16.8.2005 24
B 2360/SL 17 ostatní zpráva o hosp.vč,zpr.aud.. Krajský soud v Ostravě 17.9.2004 7
B 2360/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.7.2004 17.9.2004 1
B 2360/SL 15 výroční zpráva r. 2003 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 13.7.2004 19.7.2004 30
B 2360/SL 3 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 3.7.2003 7.7.2003 19
B 2360/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.2.2003 19
B 2360/SL 14 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 6.3.2002 17
B 2360/SL 13 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 6.3.2002 13
B 2360/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.6.2001 22.6.2001 2.11.2001 5
B 2360/SL 11 notářský zápis NZ 72/01 Krajský soud v Ostravě 31.5.2001 22.6.2001 2.11.2001 24
B 2360/SL 9 notářský zápis NZ 12/2001 Krajský soud v Ostravě 8.2.2001 21.2.2001 18.5.2001 4
B 2360/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.2.2001 18.5.2001 15
B 2360/SL 8 posudek znalce č. 2706/380/2000 Krajský soud v Ostravě 1.3.2001 78
B 2360/SL 7 posudek znalce č. 2988/208a č.100/33/00 Krajský soud v Ostravě 1.3.2001 100
B 2360/SL 6 notářský zápis NZ 139/2000 Krajský soud v Ostravě 29.11.2000 1.3.2001 11
B 2360/SL 4 posudek znalce č.150/2000+dodatek Krajský soud v Ostravě 21.7.2000 3.8.2000 22
B 2360/SL 2 posudek znalce č.1949-61/2000+dodatek Krajský soud v Ostravě 21.7.2000 3.8.2000 28
B 2360/SL 1 notářský zápis NZ 70/2000+NZ 71/2000+stanovy Krajský soud v Ostravě 19.7.2000 21.7.2000 3.8.2000 54

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZP Červenka, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25860810
Jméno ZP Červenka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Litovel
Vznik první živnosti: 2.4.2001
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo ZP Červenka, a.s.

Živnosti a provozovny ZP Červenka, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.4.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 109, Červenka 784 01
Identifikační číslo provozovny 1005638322
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.6.2012

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.4.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 109, Červenka 784 01
Identifikační číslo provozovny 1005638322
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.6.2012

Živnost č. 3 Velkoobchod.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Přípravné práce pro stavby.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2001
Zánik oprávnění 1.8.2004

Živnost č. 7 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZP Červenka, a.s.

Člen statutárního orgánu Helena Dřímalková
Člen statutárního orgánu Jiří Ženožička
Člen statutárního orgánu MVDr. Václav Osička

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZP Červenka, a.s.

IČO: 25860810
Firma: ZP Červenka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Červenka
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.8.2000

Sídlo ZP Červenka, a.s.

Sídlo: Nádražní 109, Červenka 784 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
tracking image