Hlavní navigace

FIRMA ZOS Kačina, a.s. IČO: 25767712

ZOS Kačina, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

ZOS Kačina, a.s. (25767712) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 139, 28401 Svatý Mikuláš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1999 a je stále aktivní. ZOS Kačina, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o ZOS Kačina, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ZOS Kačina, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZOS Kačina, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 5. 5. 1999
Spisová značka: B 5955
IČO (identifikační číslo osoby): 25767712
Jméno: ZOS Kačina, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.5.1999
Zapsána dne: 5.5.1999
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, popř. mezi společností a zaměstnancem, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení žádosti společnosti z a cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva též se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akcií m. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Dědí-li akcie více dědiců, v řízení o dědictví se musí dohodnout o nabytí jejich vlastnictví tak, aby se nezměnil počet a hodnota akcií uveden ých v čl. VI. Stanov. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní sp ojená. 22.12.2020
Řádná valná hromada společnosti rozhodla o spojení akcií na jméno, celkový počet akcií na jméno v listinné podobě je 6278 kusů, z toho 2575 kusů ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč, 1244 kusů ve jmenovité hodnotě 100000,-Kč, 295 kusů ve jmenovité hodnotě 50000, -Kč, 1624 kusů ve jmenovité hodnotě 10000,-Kč a 540 kusů ve jmenovité hodnotě 5000. Celková výše základního kapitálu se nezměnila. 9.11.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.7.2014
Usnesení řádné valné hromady akciové společnosti ZOS Kačina, a.s. ze dne 30.8.2000, sepsaného formou notářského zápisu NZ 265/2000, N 255/2000, kterým bylo rozhodnuto: Základní jmění společnosti ZOS Kačina, a.s. se zvyšuje nepeněžitým vkladem - kapitalizací souboru pohledávek dosavadního akcionáře Zemědělského obchodního družstva Kačina za společností ZOS Kačina, a.s. z titulu smlouvy o půjčce č. 1/1999 ze dne 10.11.1999 (Specifikace tohoto nepeněžité vkladu je poskytnutí půjčky převodem z účtu Zemědělské obchodní družstvo Kačina na účet ZOS Kačina, a.s. doklad č. 323/99, č. 340/99, č. 32/2000, č. 50/2000 a č. 52/2000) o 7.000.000,- Kč, slovy sedmmilionů korun českých, ze 160.780.000,- Kč, slovy: jednostošedesátmilionůsedmsetosmdesáttisíc korun českých na 167.780.000,- Kč, slovy: jednostošedesátsedmmilionůsedmsetosmdesáttisíc korun českých, předem určeným zájemcem Zemědělským obchodním družstvem Kačina, IČO: 00104434, PSČ 285 31 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora. Hodnota nepeněžitého vkladu na zvýšení základního jmění stanovená znaleckými posudky soudních znalců Doc.Ing. Karla Novotného, CSc. ze dne 26.7.2000, č. 013/2000 a Ing. Jaromíra Senfta ze dne 16.8.2000 č. Sn 04/2000 je ocenění dle znaleckých posudků ve výši 7.000.000,- Kč. Zvýšení základního jmění se provede upsáním 70 akcií, slovy sedmdesát akcií, ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, znějících na majitele, předem určeným zájemcem Zemědělským obchodním družstvem Kačina, IČO: 00104434, PSČ 285 31 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem Zemědělským obchodním družstvem Kačina, IČO: 00104434, sídlo 285 31 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora. Upisování akcií a splacení nepeněžitého vkladu bude provedeno do 40 dnů po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v síle společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem Zemědelským obchodním družstvem Kačina, IČO: 00104434, sídlo 285 31 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora, splacen v sídle společnosti ZOS Kačina, a.s. nepeněžitým vkladem ve výši 7.000.000,- Kč, slovy sedmmilionů korun českých, vše před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 1.12.2000 - 5.2.2001
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 24.9.1999 o zvýšení základního jmění společnosti o částku 159 682 000,-Kč a) 1 044 akcií ve jmenovité hodnotě po 100 000,-Kč znějících na majitele b) 382 akcií ve jmenovité hodnotě po 50 000,-Kč znějících na majitele c) 2 800 akcií ve jmenovité hodnotě po 10 000,-Kč znějících na majitele d) 700 akcií ve jmenovité hodnotě po 5 000,- Kč znějících na majitele e) 4 682 akcií ve jmenovité hodnotě po 1 000,-Kč znějících na majitele. Upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné a jsou v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem Zemědělským obchodním družstvem Kačina,sídlo 285 31 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora, IČ: 00104434, jako jediným akcionářem. Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem Zemědělským obchodním družstvem Kačina, sídlo 285 31 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora, IČ: 00104434, jako jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem ve výši 159 682 000,-Kč, vše před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií a splacení nepeněžitého vkladu bude provedeno do 40 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v sídle společnosti. Nepeněžitým vkladem, kterým předem určený zájemce Zemědělské obchodní družstvo Kačina, sídlo 285 31 Nové Dvory, Svatý Mikuláš, okr. Kutná Hora, IČ: 00104434, splatí emisní kurs upisovaných akcií, je věcný vklad jako soubor hmotných složek podnikání tvořený nemovitými a movitými věcmi, které patří Zemědělskému obchodnímu družstvu Kačina a slouží k provozování podniku Zemědělského obchodního družstva Kačina nebo mají tomuto účelu sloužit a je hospodářsky využitelný ve společnosti ZOS Kačina, a.s. v souladu s předmětem podnikání této společnosti. Vkládaný nepeněžitý vklad jako věcný vklad je specifikován ve znaleckých posudcích soudních znalců Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. z 24.9.1999, poř.č.3/99 byl oceněn částkou 159 682 000,-Kč a Ing. Jaromíra Senfta z 23.9.1999, poř.č. Sn 02/99 byl oceněn částkou 159 689 000,-Kč. Do vkládaného nepeněžitého vkladu náleží soubor těchto nemovitostí (budov, staveb a pozemků) zapsaných v katastru nemovitostí: - pro obec Svatý Mikuláš a v katastrálním území Svatý Mikuláš na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Záboří nad Labem a v katastrálním území Záboří nad Labem na listu vlastnictví č. 17 - pro obec Třebešice a v katastrálním území Třebešice na listu vlastnictví č. 18 - pro obec Svatý Mikuláš a v katastrálním území Sulovice na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Nové Dvory a v katastrálním území Nové Dvory u Kutné Hory na listu vlastnictví č. 8 - pro obec Církvice a v katastrálním území Jakub na listu vlastnictví č. 18 - pro obec Církvice a v katastrálním území Církvice u Kutné Hory na listu vlastnictví č. 18 - pro obec Bernardov a v katastrálním území Bernardov na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Záboří nad Labem a v katastrálním území Habrkovice na listu vlastnictví č. 17 - pro obec Záboří nad Labem a v katastrálním území Habrkovice na listu vlastnictví č. 634 (pouze podílem id. 1/4) - pro obec Svatý Mikuláš a v katastrálním území Svatá Kateřina u Sv. Mikuláše na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Hlízov a v katastrálním území Hlízov na listu vlastnictví č. 8 - pro obec Rhozec a v katastrálním území Rhozec u Žehušic na listu vlastnictví č. 3 - pro obec Benecko a v katastrálním území Mrklov na listu vlastnictví č. 21 - pro obec Kobylnice a v katastrálním území Kobylnice nad Doubravou na listu vlastnictví č. 17 - pro obec Horušice a katastrální území Horušice na listu vlastnictví č. 10046. Podrobně je vkládaný soubor nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí specifikován v článku osmém, odst. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O a P připojeného notářského zápisu JUDr. Jaroslava Hájka ze dne 24. září 1999, NZ 305/99, N 305/99. Do vkládaného nepeněžitého vkladu náleží soubory těchto movitých věcí podrobně specifikované v uvedených znaleckých posudcích znalců Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. z 24.9.1999, poř.č. 3/99 a Ing. Jaromíra Senfta z 23.9.1999, poř.č. Sn 02/99 v tomto členění: - stroje a zařízení - mladá zvířata a zvířata ve výkrmu - drobný hmotný majetek Součástí vkládaného nepeněžitého vkladu je také soubor nemovitostí, dle zákona o katastru nemovitostí a předpisů souvisejících nezapisovaných do katastru nemovitostí, které jsou podrobně specifikovány v posledním odstavci článku osmého připojeného notářského zápisu JUDr. Jaroslava Hájka ze dne 24.9.1999, NZ 305/99, N 305/99 a znaleckých posudcích znalců Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. z 24.9.1999, poř.č. 3/99 a Ing. Jaromíra Senfta z 23.9.1999, poř.č. Sn 02/99. Věcný vklad tvořící nepeněžitý vklad předem určeného zájemce byl znaleckými posudky soudních znalců Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. z 24.9.1999, poř.č. 3/99 oceněn částkou 159 682 000,-Kč a Ing. Jaromíra Senfta z 23.9.1999, poř.č. Sn 02/99 oceněn částkou 159 689 000,-Kč. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu na zvýšení základního jmění ve výši nižší hodnoty určené znaleckým posudkem, tj. ve výši 159 682 000,-Kč. Celková výše základního jmění ZOS Kačina, a.s. tak bude, po zapsání v obchodním rejstříku, činit 160 780 000,-Kč. Dosavadních 1 098 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v listinné podobě zůstává zachováno. 25.10.1999 - 30.12.1999

Kapitál ZOS Kačina, a.s.

Základní kapitál 157 556 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.9.2018
Základní kapitál 160 665 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.9.2016  - 4.9.2018
Základní kapitál 167 780 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.2.2001  - 6.9.2016
Základní kapitál 160 780 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.1999  - 5.2.2001
Základní kapitál 1 098 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.5.1999  - 30.12.1999

Akcie ZOS Kačina, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 291 4.9.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 234 4.9.2018
Akcie na jméno 50 000 Kč 287 4.9.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 511 4.9.2018
Akcie na jméno 5 000 Kč 481 4.9.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 575 9.11.2017  - 4.9.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 244 9.11.2017  - 4.9.2018
Akcie na jméno 50 000 Kč 295 9.11.2017  - 4.9.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 624 9.11.2017  - 4.9.2018
Akcie na jméno 5 000 Kč 540 9.11.2017  - 4.9.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 620 6.9.2016  - 9.11.2017
Akcie na jméno 100 000 Kč 858 6.9.2016  - 9.11.2017
Akcie na jméno 50 000 Kč 547 6.9.2016  - 9.11.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 366 6.9.2016  - 9.11.2017
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 247 6.9.2016  - 9.11.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 098 26.2.2013  - 6.9.2016
Akcie na jméno 100 000 Kč 894 26.2.2013  - 6.9.2016
Akcie na jméno 50 000 Kč 582 26.2.2013  - 6.9.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 500 26.2.2013  - 6.9.2016
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 300 26.2.2013  - 6.9.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 682 26.2.2013  - 6.9.2016
Akcie na majitele 100 000 Kč 894 16.6.2006  - 26.2.2013
Akcie na majitele 50 000 Kč 582 16.6.2006  - 26.2.2013
Akcie na majitele 10 000 Kč 3 500 16.6.2006  - 26.2.2013
Akcie na majitele 5 000 Kč 1 300 16.6.2006  - 26.2.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 6 682 16.6.2006  - 26.2.2013
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 114 5.2.2001  - 16.6.2006
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 044 30.12.1999  - 5.2.2001
Akcie na majitele 50 000 Kč 382 30.12.1999  - 16.6.2006
Akcie na majitele 10 000 Kč 2 800 30.12.1999  - 16.6.2006
Akcie na majitele 5 000 Kč 700 30.12.1999  - 16.6.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 682 30.12.1999  - 16.6.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 098 5.5.1999  - 26.2.2013

Sídlo ZOS Kačina, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: 139, Svatý Mikuláš 28401, Česká republika 3.12.2002
Adresa: 139, Svatý Mikuláš 28531, Česká republika 5.5.1999 - 3.12.2002

Předmět podnikání ZOS Kačina, a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 3.9.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 3.9.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.9.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 3.9.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.9.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6.1.2003
opravy pracovních strojů 23.4.2002
opravy silničních vozidel 23.4.2002
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.4.2002 - 3.9.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 25.10.1999 - 3.9.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 9.9.1999 - 23.4.2002
účetnictví, organizační a ekonomické poradenství a služby 9.9.1999 - 23.4.2002
opravy motorových vozidel 9.9.1999 - 23.4.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.9.1999 - 3.9.2009
zámečniství 9.9.1999 - 3.9.2009
ubytovací činnost 9.9.1999 - 3.9.2009
zemní práce 9.9.1999 - 3.9.2009
silniční motorová doprava - nákladní 9.9.1999 - 3.9.2009
výroba betonových směsí 9.9.1999 - 3.9.2009
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 5.5.1999

Vedení firmy ZOS Kačina, a.s.

Statutární orgán ZOS Kačina, a.s.

místopředseda představenstva Ing. Miroslav Pospíšil
Ve funkci od 23.8.2022
Adresa Masarykovo nám. 215, 28531 Nové Dvory
člen představenstva MVDr Antonín Škarka
Ve funkci od 23.8.2022
Adresa 38, 28532 Hlízov
člen představenstva Ing. Milan Novotný
Ve funkci od 23.8.2022
Adresa Chelčického 541, 28401 Kutná Hora
člen představenstva Ing. Miloš Buňka
Ve funkci od 23.8.2022
Adresa Za Kostelem 220, 28533 Církvice
předseda představenstva Ing. Milan Kasal
Ve funkci od 23.8.2022
Adresa Obránců míru 103, 53501 Řečany nad Labem
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Pospíšil
Ve funkci od 9.11.2017 do 23.8.2022
Adresa Masarykovo nám. 215, 28531 Nové Dvory
člen představenstva Ing. Miloš Buňka
Ve funkci od 9.11.2017 do 23.8.2022
Adresa Za Kostelem 220, 28533 Církvice
člen představenstva MVDr Antonín Škarka
Ve funkci od 9.11.2017 do 23.8.2022
Adresa 38, 28532 Hlízov
předseda představenstva Ing. Milan Kasal
Ve funkci od 9.11.2017 do 23.8.2022
Adresa Obránců míru 103, 53501 Řečany nad Labem
člen představenstva Ing. Milan Novotný
Ve funkci od 9.11.2017 do 23.8.2022
Adresa Chelčického 541, 28401 Kutná Hora
předseda Milan Kasal
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa Obránců míru 103, 53501 Řečany nad Labem
člen Antonín Škarka
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa 38, 28532 Hlízov
místopředseda Miroslav Pospíšil
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa Masarykovo nám. 215, 28531 Nové Dvory
člen Bohumil Vlasák
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa Nová 251, 28531 Nové Dvory
člen Miloš Buňka
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa Za Kostelem 220, 28533 Církvice
člen Miloš Buňka
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa Za Kostelem 220, 28533 Církvice
člen Antonín Škarka
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa 38, 28532 Hlízov
místopředseda Miroslav Pospíšil
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa Masarykovo nám. 215, 28531 Nové Dvory
předseda Milan Kasal
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa Obránců míru 103, 53501 Řečany nad Labem
člen Bohumil Vlasák
Ve funkci od 26.2.2013 do 9.11.2017
Adresa Nová 251, 28531 Nové Dvory
člen představenstva MVDr. Antonín Škarka
Ve funkci od 16.2.2006 do 26.2.2013
Adresa 30, 28532 Hlízov
člen představenstva Ing. Bohumil Vlasák
Ve funkci od 3.9.2009 do 26.2.2013
Adresa Nová 251, 28531 Nové Dvory
předseda představenstva Ing. Milan Kasal
Ve funkci od 3.9.2009 do 26.2.2013
Adresa Obránců míru 103, 53313 Řečany nad Labem
člen představenstva Ing. Vladimír Dytrich CSc.
Ve funkci od 3.9.2009 do 26.2.2013
Adresa Sochorova 636, 28401 Kutná Hora
člen představenstva Ing. Miloš Buňka
Ve funkci od 3.9.2009 do 26.2.2013
Adresa 220, 28533 Církvice
člen představenstva Jaroslav Jabůrek
Ve funkci od 23.8.2012 do 26.2.2013
Adresa 142, 28532 Hlízov
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Pospíšil
Ve funkci od 23.8.2012 do 26.2.2013
Adresa Masarykovo náměstí 215, 28531 Nové Dvory
člen představenstva Ing. Miroslav Pospíšil
Ve funkci od 3.9.2009 do 23.8.2012
Adresa Masarykovo náměstí 215, 28531 Nové Dvory
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Havránek
Ve funkci od 3.9.2009 do 23.8.2012
Adresa 17, 28401 Rohozec
člen představenstva Ing. Vladimír Štěpánek
Ve funkci od 16.2.2006 do 3.9.2009
Adresa Havlíčkova 604, 28000 Kolín IV
člen představenstva Ing. Milan Kasal
Ve funkci od 16.2.2006 do 3.9.2009
Adresa Obránců míru 103, 53313 Řečany nad Labem
předseda představenstva Ing. Bohumil Vlasák
Ve funkci od 16.2.2006 do 3.9.2009
Adresa Nová 251, 28531 Nové Dvory
člen představenstva Zdeněk Havránek
Ve funkci od 16.2.2006 do 3.9.2009
Adresa 79, 28505 Rohozec
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Havránek
Ve funkci od 16.2.2006 do 3.9.2009
Adresa 17, 28575 Rohozec
člen představenstva Jiří Jirout
Ve funkci od 16.2.2006 do 3.9.2009
Adresa 91, 28533 Cirkvice
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Havránek
Ve funkci od 5.5.1999 do 16.2.2006
Adresa 17, 28575 Rohozec
předseda představenstva Ing. Bohumil Vlasák
Ve funkci od 5.5.1999 do 16.2.2006
Adresa Nová 251, 28531 Nové Dvory
člen představenstva Zdeněk Havránek
Ve funkci od 5.5.1999 do 16.2.2006
Adresa 79, 28505 Rohozec
člen představenstva Ing. Vladimír Štěpánek
Ve funkci od 5.5.1999 do 16.2.2006
Adresa Havlíčkova 604, 28000 Kolín IV
člen představenstva MVDr. Antonín Škarka
Ve funkci od 5.5.1999 do 16.2.2006
Adresa 30, 28532 Hlízov
člen představenstva Jiří Jirout
Ve funkci od 5.5.1999 do 16.2.2006
Adresa 91, 28533 Cirkvice
člen představenstva Ing. Milan Kasal
Ve funkci od 5.5.1999 do 16.2.2006
Adresa Obránců míru 103, 53313 Řečany nad Labem

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZOS Kačina, a.s.

IČO (identifikační číslo): 25767712
Jméno: ZOS Kačina, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 5. 5. 1999
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 8

Živnosti ZOS Kačina, a.s.

Živnost č. 1 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 4. 2014

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 10. 2002

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 8. 1999

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Výroba strojů a zařízení
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 1999

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 1999

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 1999

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 1999

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 7. 1999

Statutární orgán ZOS Kačina, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Buňka
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Kasal
Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Pospíšil
Člen statutárního orgánu: MVDr. Antonín Škarka
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Novotný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZOS Kačina, a.s.

IČO: 25767712
Firma: ZOS Kačina, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kutná Hora
Základní územní jednotka: Svatý Mikuláš
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 5. 5. 1999

Sídlo ZOS Kačina, a.s.

Sídlo: 139, Svatý Mikuláš 28401

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy strojů
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství