Firma Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s. IČO 27609898


Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s. (27609898) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nad přehradou 408, 109 00 Praha 10 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 2006 a je stále aktivní. Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s. má celkem pět provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11177
IČO (identifikační číslo osoby) 27609898
Jméno Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 20.10.2006
Jediný akcinář společnosti schválil zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem o částku ve výši 78.852.000,-- Kč na částku ve výši 86.341.650,-- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 10.4.2013 - 23.4.2013
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, když všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu upíše předem určený zájemce, a to společnost Philadelphia Invest Corp. a.s., sídlem Praha 10, Horní Měcholupy, Nad Přehradou 408, PSČ 109 00, IČ: 262 06 374, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B a vložce 6797. 10.4.2013 - 23.4.2013
Za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: 78 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč, - 85 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, - 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,-- Kč. 10.4.2013 - 23.4.2013
Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč bude odpovídat částce ve výši 1.000.000,-- Kč, emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude odpovídat částce ve výši 10.000,-- Kč a emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 2.000,-- Kč nebude odpovídat částce ve výši 2.000,-- Kč ale bude ve výši 2.956,92 Kč, když částka ve výši 956,92 Kč bude tvořit emisní ážio. 10.4.2013 - 23.4.2013
Emisní kurs včetně emisního ážia upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, a to takto:- pohledávka společnosti Zoologická zahrada Tábor – Větrovy, a.s. vůči předem určenému zájemci, tj. vůči společnosti Philadelphia Invest Corp. a.s., na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 78.852.956,92 Kč, bude splacena nepeněžitým vkladem, kterým je směnečná pohledávka ze směnky vlastní vystavené společností LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o., sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČ 284 57 102, dne 31.8.2010 a splatné dne 18.11.2010, podepsané Ing. Tomášem Novákem, nar. 13.10.1972, bytem Boršov na Vltavou, Borová 398, PSČ 373 82, jednatelem společnosti, na směnečnou pohledávku ve výši 3.055.132,- EUR (slovy: tři miliony padesát pět tisíc jedno sto třicet dva euro), ve prospěch společnosti H POWER s.r.o., se sídlem Františka Diviše 1321, Praha 10, PSČ 104 00, IČ 280 94 956, jako osobě, které má být plněno, když na rubu směnky je uveden rubopis za společnost H POWER s.r.o. na řad společnost Philadelphia Invest Corp., a.s., data shora, a ke dni předání originálu předmětné směnky bude na rubu směnky uveden rubopis provedený společností Philadelphia Invest Corp., a.s. ve znění: „ Za nás na řad Zoologická zahrada Tábor – Větrovy, a.s., sídlem Praha 10, Horní Měcholupy, Nad Přehradou 408, PSČ 109 00, IČ 262 06 374“ včetně místa a data provedení rubopisu podepsaný osobou oprávněnou jednat za společnost Philadelphia Invest Corp., a.s. 10.4.2013 - 23.4.2013
Pro účely určení hodnoty nepeněžitého vkladu vydal nezávislý auditor Ing. Pavel Uminský, os. data shora, č. osvědčení 1524, dle rozhodnutí statutárního orgánu společnosti v souladu s ust. § 59a obchodního zákoníku, dne 27.3.2013 písemné potvrzení o existenci a výši, resp. hodnoty, shora uvedené směnečné pohledávky, ve kterém potvrdil existenci směnečné pohledávky společnosti Philadelphia Invest Corp., a.s. za společností LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o., sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2722, PSČ 370 10, IČ 284 57 102, na základě směnky vlastní ze dne 31.8.2010 a splatné dne 18.11.2010, podepsané Ing. Tomášem Novákem, nar. 13.10.1972, bytem Boršov na Vltavou, Borová 398, PSČ 373 82, jednatelem společnosti LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o., na směnečnou pohledávku ve výši 3.055.132,- EUR (slovy: tři miliony padesát pět tisíc jedno sto třicet dva euro), když hodnota této směnečné pohledávky, resp. nepeněžitého vkladu, v přepočtu ke dni vydání potvrzení platným kurzem České národní banky 25,810 Kč za 1 EUR, odpovídá částce ve výši 78.852.956,92 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů osm set padesát dva tisíc devět set padesát šest korun českých devadesát dva haléřů). 10.4.2013 - 23.4.2013
Na nepeněžitý vklad bude vydáno:- 78 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč, - 85 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, - 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.000,-- Kč. 10.4.2013 - 23.4.2013
Místem pro upisování akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností Zoologická zahrada Tábor – Větrovy, a.s. a předem určeným zájemcem, tj. společností Philadelphia Invest Corp. a.s., je kancelář na adrese Tábor, Větrovy č.p. 104, a lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti s tím, že upisování akcií může začít i před tím, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, neboť upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy stran budou úředně ověřeny. 10.4.2013 - 23.4.2013
Jediný akcionář společnosti RANČ VĚTROVY, a. s., rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů takto:1. Základní kapitál společnosti RANČ VĚTROVY, a. s. se zvyšuje o částku 1.010.000,-- Kč (slovy: milion deset tisíc korun českých).2. Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti dle ustanovení § 208 odst. 1 obchodního zákoníku, a to konkrétně z vlastních zdrojů společnosti evidovaných v rozvaze ke dni 30. 9. 2010 na řádku 075 ? Ostatní kapitálové fondy.3. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu budou vydány nové kmenové listinné akcie na majitele, a sice 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).4. Na zvýšení základního kapitálu se podílí jediný akcionář, tj. společnost Black Birds Brothers - F.Z.C., a to tak, že nové akcie v počtu a ve jmenovité hodnotě uvedené shora pod bodem 3. budou jedinému akcionáři vydány bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na základě výzvy představenstva.Jediný akcionář společnosti RANČ VĚTROVY, a. s. dále rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:1) základní kapitál společnosti RANČ VĚTROVY, a. s. se zvyšuje o částku 4.099.650,-- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát devět tisíc šest set padesát korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno:- 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých),- 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 99.650,-- Kč (slovy: devadesát devět tisíc šest set padesát korun českých), a emisní kurt upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou;3) akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány částečně jedním akcionářem a částečně předem určeným zájemcem takto:-jediný akcionář, tj. společnost Black Birds Brothers - F.Z.C., upíše zvýšení základního kapitálu 15 ks (slovy: patnáct kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 99.650,-- Kč (slovy: devadesát devět tisíc šest set padesát korun českých), ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností;- předem určený zájemce, tj. JUDr. Josef Tušek, nar. 20. 8. .1953, bytem Malešice, Lomská 204, upíše na zvýšení základního kapitálu 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6.1.2011 - 19.1.2011

Aktuální kontaktní údaje Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Kapitál Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

zakladni jmění 86 341 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.4.2013
zakladni jmění 7 489 650 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2011 - 23.4.2013
zakladni jmění 3 390 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.1.2011 - 19.1.2011
zakladni jmění 2 380 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.10.2006 - 6.1.2011

Sídlo Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nad přehradou 408 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Nad přehradou 408, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
1.9.2016
Adresa Nad Přehradou 408 , 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy Česká republika
Praha 10 - Horní Měcholupy, Nad Přehradou 408, PSČ 10900
20.10.2006 - 1.9.2016

Předmět podnikání Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Platnost údajů od - do
provozování zoologické zahrady ve smyslu ust. § 6 zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách 15.2.2013
zemědělská výroba dle § 2fa odst. 5 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství 15.2.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.1.2011
hostinská činnost 2.7.2008
ubytovací služby 2.7.2008 - 6.1.2011
realitní činnost 20.10.2006 - 6.1.2011
zprostředkování obchodu aslužeb 20.10.2006 - 6.1.2011
velkoobchod 20.10.2006 - 6.1.2011
specializovaný maloobchod amaloobchod se smíšeným zbožím 20.10.2006 - 6.1.2011
agenturní činnost voblasti kultury aumění 20.10.2006 - 6.1.2011
pořádání kulturních produkcí, zábav aprovozování zařízení sloužících zábavě 20.10.2006 - 6.1.2011
zemědělská výroba včetně hospodaření na vodních plochách 20.10.2006 - 6.1.2011
chov domácích azoologických zvířat aposkytování souvisejících služeb 20.10.2006 - 6.1.2011

vedení firmy Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Statutární orgán Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva JUDr. Josef Tušek 20.10.2006 - 6.1.2011
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 20.10.2006
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Lomská 204 , 391 75 Malšice Česká republika
Malšice, Lomská 204, PSČ 39175
předseda představenstva Dipl.Mgmt. Mgr. Libor Hrubý 6.1.2011 - 24.12.2015
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 15.12.2015
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 15.12.2015
Adresa: 390 01 Tábor - Větrovy 95 Česká republika
Tábor - Větrovy 95, PSČ 39001
místopředseda představenstva Lukáš Hrubý 6.1.2011 - 24.12.2015
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 15.12.2015
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 15.12.2015
Adresa: 390 01 Tábor - Větrovy 95 Česká republika
Tábor - Větrovy 95, PSČ 39001
člen představenstva Nikola Hrubá 6.1.2011 - 24.12.2015
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 15.12.2015
Zánik funkce 15.12.2015
Adresa: 390 01 Tábor - Větrovy 95 Česká republika
Tábor - Větrovy 95, PSČ 39001

Dozorčí rada Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Vladislava Hrubá 20.10.2006 - 6.1.2011
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 20.10.2006
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: 390 01 Tábor - Větrovy 95 Česká republika
Tábor - Větrovy 95, PSČ 39001
člen dozorčí rady Hana Sedloňová 20.10.2006 - 6.1.2011
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 20.10.2006
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Varšavská 2714 , 390 05 Tábor Česká republika
Tábor, Varšavská 2714, PSČ 39005
člen dozorčí rady Ladislav Camrda 20.10.2006 - 6.1.2011
Vznik členství 20.10.2006
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 20.10.2006
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: 391 26 Tučapy 217 Česká republika
Tučapy 217, PSČ 39126
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Tušek 6.1.2011 - 23.12.2015
Vznik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2010
Adresa: Lomská 204 , 391 75 Malšice Česká republika
Malšice, Lomská 204, PSČ 39175
člen dozorčí rady Hana Sedloňová 6.1.2011 - 24.12.2015
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 15.12.2015
Zánik funkce 15.12.2015
Adresa: Varšavská 2714 , 390 05 Tábor Česká republika
Tábor, Varšavská 2714, PSČ 39005
člen dozorčí rady Vladislava Hrubá 6.1.2011 - 24.12.2015
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 15.12.2015
Zánik funkce 15.12.2015
Adresa: 390 01 Tábor - Větrovy 95 Česká republika
Tábor - Větrovy 95, PSČ 39001
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Tušek 23.12.2015 - 24.12.2015
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 15.12.2015
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 15.12.2015
Adresa: Dukelská 645 , 391 02 Sezimovo Ústí Česká republika
Dukelská 645/9, 391 02 Sezimovo Ústí

Prokura Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Dipl.Mgmt. Libor Hrubý 8.11.2006 - 6.1.2011
Adresa: 390 01 Tábor - Větrovy 95 Česká republika
Tábor - Větrovy 95, PSČ 39001

Sbírka Listin Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11177/SL 15 ostatní odst. z funkce + potvrzení o převzetí dopisu - 6x Městský soud v Praze 3.12.2015 7.12.2015 5.1.2016 7
B 11177/SL 14 insolvenční rozhodnutí usnesení 98 INS 21907/2014-B-21 Městský soud v Praze 29.1.2015 29.1.2015 3.2.2015 2
B 11177/SL 13 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 13.10.2014 12.12.2014 19.12.2014 2
B 11177/SL 12 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 11.8.2014 11.8.2014 1.9.2014 2
B 11177/SL 11 notářský zápis NZ 82/2013 Městský soud v Praze 8.4.2013 8.4.2013 24.4.2013 6
B 11177/SL 9 notářský zápis NZ 23/2013 Městský soud v Praze 12.2.2013 13.2.2013 11.3.2013 4
B 11177/SL 10 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 13.2.2013 11.3.2013 14
B 11177/SL 8 notářský zápis NZ 207/2010 Městský soud v Praze 15.12.2010 8.7.2011 26.9.2011 8
B 11177/SL 7 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 1.2.2011 12
B 11177/SL 6 účetní závěrka r. 2008 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 1.10.2010 4.10.2010 4
B 11177/SL 5 účetní závěrka r. 2008 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 1.10.2010 4.10.2010 2
B 11177/SL 4 účetní závěrka r. 2008 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 1.10.2010 4.10.2010 4
B 11177/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ63/08 Městský soud v Praze 14.5.2008 1.7.2008 24.7.2008 16
B 11177/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.9.2006 24.10.2006 0
B 11177/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 81/2006 Městský soud v Praze 11.9.2006 24.10.2006 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27609898
Jméno Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 20.10.2006
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Živnosti a provozovny Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Pěstitelské pálení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.2006
Provozovna č. 1
Provozovna 104, Tábor 390 01
Identifikační číslo provozovny 1006985913
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 10.11.2006
Provozovna č. 2
Provozovna 10, Tábor 390 01
Identifikační číslo provozovny 1006112154
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 21.5.2008

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 10, Tábor 390 01
Identifikační číslo provozovny 1006112154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.5.2008

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.5.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 104, Tábor 390 01
Identifikační číslo provozovny 1006985913
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 10, Tábor 390 01
Identifikační číslo provozovny 1006112154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

IČO: 27609898
Firma: Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: Bez zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.10.2006

Sídlo Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s.

Sídlo: Nad přehradou 408, Praha 109 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Chov zvířat pro zájmový chov
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti botanických a zoologických zahrad
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image