Firma Zlínská poliklinika a.s. IČO 25313614


Zlínská poliklinika a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zlínská poliklinika a.s. (25313614) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 238/7, Vyškov 682 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 1996 a je stále aktivní. Zlínská poliklinika a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Zlínská poliklinika a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zlínská poliklinika a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zlínská poliklinika a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zlínská poliklinika a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zlínská poliklinika a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2111
IČO (identifikační číslo osoby) 25313614
Jméno Zlínská poliklinika a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.10.1996
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Zlínská poliklinika a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti, jehož dosavadní výše činí 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) o částku 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů koru n českých) tak, že základní kapitál společnosti bude po snížení činit 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu obchodní společnosti Zlínská poliklinika a.s. je ztráta společnosti z minulých let. Částka, odpovídající snížení základního kapitálu společnosti, tj. částka ve výši 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), bude použita k úhradě ztráty. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie o 50%, které bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. K vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií předloží akcionáři své akcie společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 12.2.2008 - 12.2.2008
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 18.8.1999. 17.9.1999 - 23.8.2016
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 17.2.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti doplněné rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 14.4.1998: 28.4.1998 - 25.6.1998
A) Základní jmění společnosti Zlínská poliklinika a.s. se zvy- šuje o částku 39,000.000,- Kč (slovy: třicetdevětmilionů korun českých), a to z dosavadní hodnoty základního jmění ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na novou výši 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 28.4.1998 - 25.6.1998
B) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 390 ks (slovy: třistadevadesáti kusů) kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), emitovaných v listinné podobě. Emisní kurz jedné akcie na zvýšení základního jmění činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie budou nabídnuty k úpisu MUDr. Zdeňku Lacinovi, bytem Nivy III/4408, Zlín 1, jelikož předmětem navrhovaných nepeněžitých vkladů MUDr. Zdeňka Laciny do společnosti Zlínská poliklinika a.s. jsou nemovitosti a movitosti, které společnost Zlínská poliklinika a.s. nezbytně potřebuje pro svůj další podnikatelský rozvoj. 28.4.1998 - 25.6.1998
Upisování akcií započne následující den po dni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně - obchodního rejstříku - o zvýšení základního jmění společnosti Zlínská poliklinika a.s. a končí dvacátým dnem ode dne zahájení úpisu akcií. 28.4.1998 - 25.6.1998
Upisování bude probíhat vždy jen v pracovní dny v časovém rozmezí od 8.00 do 12.00 hodin. 28.4.1998 - 25.6.1998
Místem upisování akcií je kancelář společnosti Zlínská poliklinika a.s., která se nachází v pátém poschodí budovy zlínské polikliniky na adrese Zlín, tř. T. Bati 3705. 28.4.1998 - 25.6.1998
C) Emisní kurz všech upisovaných akcií na zvýšení základního jmění bude splacen nepeněžitými vklady akcionáře, MUDr. Zdeňka Laciny, bytem Nivy III/4408, Zlín 1. 28.4.1998 - 25.6.1998
D) Nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši prohlášením vkladatele nejpozději do třicátého dne ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudy o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad, jehož předmětem jsou shora uvedené movitosti v bodě C) - 2 musí být splaceny formou uzavření smlouvy o převodu movitého majetku do vlastnictví společnosti Zlínská poliklinika a.s. a protokolu o předání a převzetí movitých věcí, nejpozději do třicátého dne ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 28.4.1998 - 25.6.1998
E) Částka 417.444,- Kč (slovy: čtyřistasedmnácttisícčtyřistačtyřicetčtyři koruny české), představující rozdíl mezi celkovou schválenou hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 39,417.444,- Kč (slovy: třicetdevětmilionůčtyřistasedmnácttisícčtyřistačtyřictčtyři korun českých) a celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány upisovateli v souvislosti se zvýšením základního jmění ve výši 39,000.000,- Kč (slovy: třicetdevětmilionů korun českých) bude převedena do rezervního fondu společnosti. 28.4.1998 - 25.6.1998
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 17.2.1998. 28.4.1998 - 17.9.1999
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 5.6.1997. 4.9.1997 - 17.9.1999
Akcie: 100 ks akcií na jméno, jm. hodnoty 10.000 Kč nejsou veřejně obchodovatelné. 9.10.1996 - 4.9.1997
Základní jmění: 1,000.000,- Kč, splaceno. 9.10.1996 - 25.6.1998

Aktuální kontaktní údaje Zlínská poliklinika a.s.

Kapitál Zlínská poliklinika a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.2.2008
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.6.1998 - 12.2.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.1996 - 25.6.1998

Akcie Zlínská poliklinika a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 29.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 23.8.2016 - 29.11.2018
Akcie na majitele 5 000 Kč 100 14.4.2008 - 23.8.2016
Akcie na majitele 50 000 Kč 390 14.4.2008 - 23.8.2016
Akcie na majitele 100 000 Kč 390 25.6.1998 - 14.4.2008
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 4.9.1997 - 4.9.1997
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 4.9.1997 - 14.4.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 9.10.1996 - 4.9.1997

Sídlo Zlínská poliklinika a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 238/7 , Vyškov 682 01 29.11.2018
Adresa třída Tomáše Bati 3705 , Zlín 760 01 9.10.1996 - 29.11.2018

Předmět podnikání Zlínská poliklinika a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.9.2010
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.9.2010 - 29.11.2018
vedení účetnictví 17.9.1999 - 3.9.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.4.1998 - 3.9.2010
pronájem věcí movitých, nemovitých a hmotného majetku 28.4.1998 - 3.9.2010
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.10.1996 - 28.4.1998
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 9.10.1996 - 3.9.2010
pronájem nebytových prostor 9.10.1996 - 3.9.2010

Předmět činnosti Zlínská poliklinika a.s.

Platnost údajů od - do
Správa vlastního majetku 29.11.2018

vedení firmy Zlínská poliklinika a.s.

Statutární orgán Zlínská poliklinika a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 29.11.2018
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva. 23.8.2016 - 29.11.2018
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva anebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl předsedou písemně pověřen. 12.2.2008 - 23.8.2016
Způsob jednání: Za společnost podepisuje představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda a člen představenstva, nebo osoba, která k podepisování byla písemně zmocněna. Podepisování se děje tím způsobem, že k vytištěnému nebo psanému obchodnímu jménu a sídlu společnosti se uvede jméno a příjmení, případně akademický titul podepisujícího, funkce, kterou zastává v době podpisu a podepisující k tomu připojí svůj vlastnoruční podpis. 28.4.1998 - 12.2.2008
Způsob jednání: Společnost zastupují společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, představenstvem písemně pověřený. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Činí tak způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 9.10.1996 - 28.4.1998
předseda představenstva Mgr. Miloslav Hartman MBA 29.11.2018
Vznik členství 29.11.2018
Vznik funkce 29.11.2018
Adresa: Karafiátová 499 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva Jan Prokop 29.11.2018
Vznik členství 29.11.2018
Vznik funkce 29.11.2018
Adresa: Máchova 2034/4 , Přerov 750 02
člen představenstva Martin Grűnwald 29.11.2018
Vznik členství 29.11.2018
Adresa: nám. Republiky 1392/8 , Blansko 678 01
předseda představenstva MUDr. Zdeněk Lacina 9.10.1996 - 19.3.1998
Adresa: Nivy III 4408 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Bernátek 9.10.1996 - 19.3.1998
Adresa: Tyršovo nábřeží 192 , Zlín 760 01
člen představenstva Karel Evják 9.10.1996 - 19.3.1998
Adresa: Mokrá 311 , 760 01 Zlín Česká republika
předseda představenstva Jiří Vystrčil 19.3.1998 - 19.12.2000
Adresa: Slezská 4772 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva MUDr. Zdeněk Lacina 19.3.1998 - 19.12.2000
Adresa: Nivy III 4408 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Miroslav Štěrba 19.3.1998 - 19.12.2000
Adresa: Taussigova 1127 , 182 00 Praha 8 Česká republika
předseda představenstva Ing. Jaromír Vystrčil 19.12.2000 - 12.2.2008
Zánik členství 29.11.2007
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: Vršava 5284 , Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Jiří Vystrčil 19.12.2000 - 12.2.2008
Zánik členství 29.11.2007
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: Slezská 4772 , Zlín 760 05
členka představenstva Ing. Libuše Vystrčilová 19.12.2000 - 12.2.2008
Zánik členství 29.11.2007
Adresa: Kvítková 80 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Jaromír Vystrčil 12.2.2008 - 23.8.2016
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 17.8.2016
Vznik funkce 29.11.2007
Zánik funkce 17.8.2016
Adresa: Vršava 5284 , 760 01 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Jiří Vystrčil 12.2.2008 - 23.8.2016
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 17.8.2016
Vznik funkce 29.11.2007
Zánik funkce 17.8.2016
Adresa: Slezská 4772 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Libuše Vystrčilová 12.2.2008 - 23.8.2016
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 17.8.2016
Adresa: Kvítková 80 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Libuše Vystrčilová 23.8.2016 - 29.11.2018
Vznik členství 17.8.2016
Zánik členství 29.11.2018
Vznik funkce 17.8.2016
Zánik funkce 29.11.2018
Adresa: Kvítková 80 , Zlín 760 01
člen představenstva Jiří Vystrčil 23.8.2016 - 29.11.2018
Vznik členství 17.8.2016
Zánik členství 29.11.2018
Adresa: 48 , Zlín 763 11

Dozorčí rada Zlínská poliklinika a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Nikola Kadlíková 29.11.2018
Vznik členství 29.11.2018
Adresa: Víta Nejedlého 479/65 , Vyškov 682 01
předseda Ing. Rostislav Plaček 9.10.1996 - 19.3.1998
Adresa: Jílová 4591 , 760 05 Zlín Česká republika
člen JUDr. Pavel Omelka 9.10.1996 - 19.3.1998
Adresa: Luční 4591 , Zlín 760 05
člen Pavel Humen 9.10.1996 - 28.4.1998
Adresa: Přílucká 4118 , Zlín 760 01
členka JUDr. Eva Doušková 28.4.1998 - 28.4.1998
Adresa: Vršava 0 , Zlín Česká republika
členka JUDr. Eva Dušková 28.4.1998 - 21.10.1998
Adresa: Vršava 0 , Zlín Česká republika
předsedkyně Ing. Libuše Vystrčilová 28.4.1998 - 17.9.1999
Adresa: Okružní 4551 , Zlín 760 05
členka Ing. Irena Holá 28.4.1998 - 6.2.2002
Zánik funkce 30.8.2001
Adresa: mjr. Nováka 982/18 , Ivančice 664 91
člen JUDr. Pavel Strnad 21.10.1998 - 6.2.2002
Zánik funkce 30.8.2001
Adresa: Na Honech III 4925 , Zlín 760 05
předsedkyně Zdeňka Vystrčilová 17.9.1999 - 19.2.2002
Adresa: Slezská 4772 , Zlín 760 05
předseda Zdeňka Vystrčilová 6.2.2002 - 12.2.2008
Vznik funkce 18.8.1999
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: Slezská 4772 , Zlín 760 05
člen Mgr. Martina Vystrčilová 6.2.2002 - 12.2.2008
Vznik funkce 30.8.2001
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: Ševcovská 3943 , Zlín 760 01
člen Petr Vystrčil 6.2.2002 - 12.2.2008
Vznik funkce 30.8.2001
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: Slezská 4772 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Michaela Vystrčilová 12.2.2008 - 24.2.2015
Vznik členství 29.11.2007
Adresa: Ševcovská 3943 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Markéta Vystrčilová 12.2.2008 - 14.10.2015
Vznik členství 29.11.2007
Adresa: Slezská 4772 , Zlín 760 05
předseda dozorčí rady Zdeňka Vystrčilová 12.2.2008 - 23.8.2016
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 17.8.2016
Vznik funkce 29.11.2007
Zánik funkce 17.8.2016
Adresa: Slezská 4772 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Michaela Pozzi 24.2.2015 - 23.8.2016
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 17.8.2016
Adresa: Drahy 69 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Markéta Abelovská 14.10.2015 - 23.8.2016
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 17.8.2016
Adresa: 48 , Zlín 763 11
člen dozorčí rady Zdeňka Vystrčilová 23.8.2016 - 29.11.2018
Vznik členství 17.8.2016
Zánik členství 29.11.2018
Adresa: 48 , Zlín 763 11

Sbírka Listin Zlínská poliklinika a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2111/SL 44 účetní závěrka [2008] Krajský soud v Brně 23.6.2009 30.3.2015 23.4.2015 11
B 2111/SL 43 účetní závěrka [2007] Krajský soud v Brně 20.3.2008 30.3.2015 23.4.2015 11
B 2111/SL 42 účetní závěrka [2005] Krajský soud v Brně 23.6.2006 30.3.2015 23.4.2015 11
B 2111/SL 41 účetní závěrka [2004] Krajský soud v Brně 25.6.2005 30.3.2015 23.4.2015 11
B 2111/SL 40 účetní závěrka [2011] rozvaha Krajský soud v Brně 12.6.2012 19.3.2015 23.4.2015 4
B 2111/SL 39 účetní závěrka [2012] výkaz Krajský soud v Brně 14.6.2013 19.3.2015 23.4.2015 2
B 2111/SL 38 účetní závěrka [2012] rozvaha Krajský soud v Brně 14.6.2013 19.3.2015 23.4.2015 4
B 2111/SL 37 účetní závěrka [2011] výkaz Krajský soud v Brně 12.6.2012 19.3.2015 23.4.2015 2
B 2111/SL 36 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 16.6.2014 16.2.2015 23.4.2015 4
B 2111/SL 35 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 14.6.2013 16.2.2015 23.4.2015 4
B 2111/SL 34 účetní závěrka [2011] příloha Krajský soud v Brně 12.6.2012 16.2.2015 23.4.2015 4
B 2111/SL 33 účetní závěrka [2010] příloha Krajský soud v Brně 7.6.2011 16.2.2015 23.4.2015 5
B 2111/SL 32 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 16.6.2014 2.9.2014 7.11.2014 2
B 2111/SL 31 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 16.6.2014 2.9.2014 7.11.2014 4
B 2111/SL 30 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 23.6.2011 1.8.2011 2
B 2111/SL 29 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 7.6.2011 1.8.2011 2
B 2111/SL 28 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 7.6.2011 1.8.2011 4
B 2111/SL 27 ostatní - plná moc Krajský soud v Brně 15.2.2002 6.9.2010 1
B 2111/SL 26 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 2.6.2010 13.8.2010 6
B 2111/SL 25 zpráva auditora -2006 Krajský soud v Brně 30.6.2007 21.2.2008 17
B 2111/SL 24 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 29.11.2007 21.2.2008 1
B 2111/SL 23 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 29.11.2007 21.2.2008 1
B 2111/SL 22 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 17.12.2007 21.2.2008 6
B 2111/SL 21 notářský zápis -NZ 333/2007-osvědčení-stanovy Krajský soud v Brně 29.11.2007 21.2.2008 29
B 2111/SL 20 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 28.6.2004 16.9.2004 20
B 2111/SL 19 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.9.2001 12.3.2002 2
B 2111/SL 18 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 30.8.2001 12.3.2002 2
B 2111/SL 17 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 14.11.2000 6.2.2001 2
B 2111/SL 16 účetní závěrka 1999 + zápis z VH Krajský soud v Brně 30.8.2000 6.2.2001 16
B 2111/SL 15 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 18.8.1999 27.9.1999 47
B 2111/SL 14 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 23.6.1998 13.11.1998 12
B 2111/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.2.1998 30.6.1998 44
B 2111/SL 9 ostatní - zápis z 1 zased.předst. Krajský soud v Brně 31.10.1997 4.6.1998 1
B 2111/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 14.4.1998 4.6.1998 2
B 2111/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 17.2.1998 4.6.1998 8
B 2111/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 31.10.1997 4.6.1998 4
B 2111/SL 5 posudek znalce Krajský soud v Brně 8.2.1998 4.6.1998 37
B 2111/SL 4 posudek znalce č.1377-22/98 Krajský soud v Brně 2.2.1998 4.6.1998 9
B 2111/SL 3 posudek znalce č.2928-2/98 Krajský soud v Brně 9.2.1998 4.6.1998 16
B 2111/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.2.1998 4.6.1998 44
B 2111/SL 12 ostatní - VH Krajský soud v Brně 26.3.1998 4.6.1998 2
B 2111/SL 11 posudek znalce - 30798 Krajský soud v Brně 12.2.1998 4.6.1998 129
B 2111/SL 10 posudek znalce - dod.č.1 4x Krajský soud v Brně 26.3.1998 4.6.1998 4
B 2111/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 31.10.1997 4.6.1998 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zlínská poliklinika a.s.

IČO (identifikační číslo) 25313614
Jméno Zlínská poliklinika a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vyškov
Vznik první živnosti: 9.10.1996
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo Zlínská poliklinika a.s.

Živnosti a provozovny Zlínská poliklinika a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost.

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

  • Pronájem věcí movitých, nemovitých a hmotného majetku.

  • Pronájem nebytových prostor.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.1996

Živnost č. 2 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 3705, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1006133712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.7.2001

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem nebytových prostor.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem věcí movitých, nemovitých a hmotného majetku.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Vedení účetnictví.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1999
Zánik oprávnění 27.2.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zlínská poliklinika a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Grűnwald
Člen statutárního orgánu Jan Prokop
Člen statutárního orgánu Mgr. Miloslav Hartman MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zlínská poliklinika a.s.

IČO: 25313614
Firma: Zlínská poliklinika a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.10.1996

Sídlo Zlínská poliklinika a.s.

Sídlo: Třída Tomáše Bati 3705 NEOAD, Zlín 760 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image