Firma ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost IČO 00152552


ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost (00152552) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 214, Klášterec nad Ohří 431 51. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1990 a je stále aktivní. ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 63
IČO (identifikační číslo osoby) 00152552
Jméno ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1990
Jediný akcionář - společnost s obchodní firmou ZKL, a.s. rozhodl ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodního zákoníku", při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 1, v souladu s jejími stanovami o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitálu Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitálu a o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem v Klášterci nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 43 1 51, IČ 00 15 25 52 o částku 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých), tedy z původní výše 310 000 000, - Kč (tři sta deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu ? 385 159 000,- Kč (tři sta o smdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání, kterým prochází společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, tj. realizace pravomocného u snesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.12.2008, č.j. 45 K 14/2002-1488, kterým bylo potvrzeno nucené vyrovnání, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12.6.2009, č.j. 1 Ko 32/2009-1617. Základní kapitál společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 bude zvýšen společností s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ 255 87 471, kapitalizací pohledávky za společ ností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude přístupný a nedojde k vydání poukázek na akcie. Emisní kurs dříve vydaných akcií je splacen. b) charakteristice nově vydaných akcií Charakteristika nově vydaných akcií: Počet nově vydaných akcií: 1 kus Jmenovitá hodnota: 1 akcie: 75 159 000,- Kč Druh: kmenová Forma: akcie na jméno Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná c) vzdání se přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce Jediný akcionář společnost ZKL, a.s. se vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, společnosti s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ: 25587471, která vyjádřila zájem o majetkovou účast ve společ nosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost a přijala nabídku vyrovnání své zjištěné pohledávky, vedené v konkursním řízení pod číslem 45, ve výši 50 % její hodnoty, tj. v částce 75 159 928,94 Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů). S ohledem na shora uvedené nebyly místo ani lhůta pro vykonání přednostního práva upsat akcie určeny. d) vyslovení souhlasu se započtením pohledávky Nově vydaná akcie na jméno, tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých) v počtu 1 kusu, bude upsána peněžitým vkladem společností s obchodní firmou KORU plus, s.r.o. s tím, že p roti pohledávce společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na splacení emisního kurzu akcie se připouští započtení peněžité pohledávky společnosti KORU plus, s.r.o. v částce 75 159 928,94 Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů), představující 50 % (padesát procent) hodnoty zjištěné pohledávky, vedené v konkursním řízení pod číslem 45 v celkové výši 150 319 857,87 Kč (jedno sto padesát milionů tři sta devatenáct tisíc osm set padesát sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů). Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, proto se účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaný akcií neuvádí. Uvedená pohledávka byla v rámci konkursního řízení zjištěna a je vedena v seznamu pohledávek jako pohledávka II. třídy, bez práva na oddělené uspokojení. Společnosti s obchodní firmou KORU plus, s r.o. bude tedy předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých) Zájemce společnost KORU plus, s.r.o. upíše akcií o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých), kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě nejpozději do 30.9.2 009 (třicátého září roku dva tisíce devět). Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, Nádražní čp. 214, Klášterec nad Ohří. Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akc iová společnost. Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti KORU plus, s.r.o. proti pohledávce společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlo uvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie. 20.8.2009 - 8.10.2009
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne 31.5.1999 nové znění stanov akciové společnosti. 1.7.1999 - 17.2.2010
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne 31.7.1998 nové znění stanov akciové společnosti. 13.10.1998 - 17.2.2010
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: 23.3.1998 - 11.12.1998
Akcie jsou převoditelné pouze na základě předchozího souhlasu představenstva. 23.3.1998 - 11.12.1998
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.11.1997 o změně čl. 13 a 21 stanov a dne 5.3.1998 o změně čl. 9 a čl. 38 stanov. 23.3.1998 - 17.2.2010
Konsolidační banka Praha, s.p. ú. (jediný akcionář) schválila dne 26.6.1997 nové znění stanov. 19.9.1997 - 17.2.2010
Jediný akcionář: 20.3.1997 - 11.12.1998
Konsolidační banka Praha, s.p.ú. IČ 48118672 Janovského 2, Praha 7 20.3.1997 - 11.12.1998
Rozsah splacení základního jmění: splaceno v celém rozsahu 20.3.1997 - 17.2.2010
Konsolidační banka Praha, s.p. ú., Praha 7, Janovského 2, jako jediný akcionář schválila dne 11.4.1996 nové znění stanov. 18.11.1996 - 19.9.1997
Valná hromada konaná dne 11.12.1995 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. Tyto stanovy nahrazují dosavadní stanovy. 11.1.1996 - 19.9.1997
Údaje o založení : Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázově zakladatelským plánem ministerstva strojírenství a elektro- techniky České republiky ze dne 27.12.1990, v souladu se zá- konem č.104/1990 Sb., o akciových společnostech, ust. § 32 zák.č.111/1990 Sb., o státním podniku a stanovami. Přechází na ní hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazky zrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří. 28.4.1993
Základní jmění společnosti : 266 037 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 266 037 000,-- Kč. 28.4.1993 - 24.2.1995
Valná hromada dne 5.4.1993 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. 28.4.1993 - 19.9.1997
přiměřeně řídit vyhláškou č. 63/l989 Sb., o ověřovatelích, oddíl II. 18.8.1992 - 28.4.1993
Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 25.7.l99l pod č.j. 3OO/2935/388/9l o znění a dolnění stanov následujícím způsobem: - článek XIII se přečíslovává na článek XIV - nový článek XIII má následující znění: l. Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svoji činnost podle zákoníku práce v jeho platném znění, generální dohody a dalších obecně závazných právních předpisů. 2. Představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZV odborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek stanovených zákoníkem práce v plném znění, generální dohody a podle dalších obecně závazných 18.8.1992 - 28.4.1993
právních předpisů v této věci. 3. Společnost vytváří ve smyslu generální dohody fond kulturních a sociálních potřeb (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbu tohoto fondu požadují. - článek VIII/B 2 - počet členů představenstva se mění na 6 - článek VIII/D se doplňuje o bod 4: Revizor účtů odpovídá za svou činnost valné hromadě a překládá valné hromadě (vrchnímu řediteli odvětví) revizní zprávu za l. pololetí do konce září příslušného roku a za 2. pololetí do konce března roku následujícího. Při své činnosti a formulování zprávy se bude 18.8.1992 - 28.4.1993
Údaje o založení: Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázově zakladatelským plánem ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky ze dne 27.l2.l99O, v souladu se zákonem č. lO4/l99O Sb., o akciových společnostech, ust. § 32 zákona č. lll/l99O Sb., o státním podniku a stanovami. Přechází na ni hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazky zrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří. Orgány společnosti jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů. 31.12.1990 - 28.4.1993
Základní kapitál společnosti činí 266 O37 tis. Kčs. Bude na něj vydána jedna akcie v nominální hodnotě 266 O37 tis. Kčs znějící na jméno, která bude vyhotovena "Podle podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelných v bankách, spořitelnách a na burze. Jejím majitelem bude stát zastoupený ministerstvem srojírenství a elektrotechniky České republiky. 31.12.1990 - 28.4.1993
Zastupování a podepisování: Práva a povinnosti valné hromady vykonává zakladatel, a to až do doby přistoupení dalšího akcionáře. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Skládá se z pěti členů jmenovaných zakladatelem. Volí si ze svého středu předsedu a místopředseda, který předsedu zastupuje. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 31.12.1990 - 28.4.1993
Dozorčí rada společnosti: Ing. Pavel M r n k a , bytem Klášterec nad Ohří, Ciboušovská 56l, Ing. Pavel Z á v o d s k ý , bytem Praha 4 - Modřany, Rodopská 3l52, Ing. Karel J i r á k , bytem Chomutov, Bezručova 4247. 31.12.1990 - 28.4.1993

Aktuální kontaktní údaje ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Kapitál ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

zakladni jmění 72 305 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.2013
zakladni jmění 385 159 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.10.2009 - 2.7.2013
zakladni jmění 310 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.2.1995 - 8.10.2009

Akcie ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 188 Kč 310 000 2.7.2013
Kmenové akcie na jméno 14 109 600 Kč 1 2.7.2013
Kmenové akcie na jméno 75 159 000 Kč 1 8.10.2009 - 2.7.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 310 000 24.2.1995 - 2.7.2013

Sídlo ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 214 , Klášterec nad Ohří 431 51 7.10.2014
Adresa Nádražní 214 , Klášterec nad Ohří 431 51 1.2.2002 - 7.10.2014
Adresa Nádražní 214 , Klášterec nad Ohří 431 51 28.4.1993 - 1.2.2002
Adresa Klášterec nad Ohří Česká republika
31.12.1990 - 28.4.1993

Předmět podnikání ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 7.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.10.2014
obráběčství 7.10.2014
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - ložisek a kuliček - součástí pro převod otáčivého pohybu 27.4.2002 - 7.10.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.2.2002
nástrojařství 1.2.2002 - 7.10.2014
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 1.2.2002 - 7.10.2014
velkoobchod 1.2.2002 - 7.10.2014
specializovaný maloobchd 1.2.2002 - 7.10.2014
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - provozovaná i vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 1.2.2002 - 7.10.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady 11.1.1996 - 1.2.2002
elektroinstalatérství 24.2.1995 - 19.9.1997
výroba nástrojů 24.2.1995 - 1.2.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 24.2.1995 - 1.2.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.2.1995 - 1.2.2002
výroba ložisek a kuliček 24.2.1995 - 1.2.2002
zámečnictví 24.2.1995 - 7.10.2014
hostinská činnost 24.2.1995 - 7.10.2014
- výrobků nožířských, stolního nářadí, strojků a kuchyňských pomůcek 2. Výroba a odbyt tepelné energie 3. Opravy a údržba - strojů a zařízení pro energetiku - výrobků jemné mechaniky - nářadí 4. Velkoobchodní a maloobchodní činnost 5. Výchova mládeže a dospělých. 31.12.1990 - 24.2.1995
l. Vývoj, výroba a odbyt: - kluzných a valivých ložisek - agregátů a hydraulických prvků - měřidel a zařízení pro měření geometrických veličin - nářadí upínacích, řezných a ručních - násrojů svařovacích a diamantových - forem, modelů, šablon a nástrojů pro práškovou metalurgii - zvláštních strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu - zařízení tepelných a varných - kovových výrobků a součástí 31.12.1990 - 24.2.1995

vedení firmy ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Statutární orgán ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.2.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda a místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat, způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.7.1999 - 1.2.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo osoba, která k tomu byla představenstvem pověřena. Za společnost se podepisují buď: - všichni členové představenstva společně, - nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, - nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění uvedení výše připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 11.1.1996 - 1.7.1999
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 28.4.1993 - 11.1.1996
Předseda představenstva Ing. Jiří Prášil CSc. 7.10.2014
Vznik členství 3.7.2014
Vznik funkce 3.7.2014
Adresa: 397 , Podolí 664 03
Místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 7.10.2014
Vznik členství 3.7.2014
Vznik funkce 3.7.2014
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
člen představenstva Ing. Miloslava Vecková 5.1.2018
Vznik členství 17.10.2017
Adresa: Na Strážišti 1924 , Kadaň 432 01
člen představenstva Ing. Jiří Prášil 11.10.2018
Vznik členství 17.10.2017
Adresa: Spáčilova 1257/2 , Brno 618 00
Člen představenstva Ing. Jiří Kubíček CSc. 31.12.1990 - 28.4.1993
Adresa: Baarova 2594/4 , Plzeň 301 00
Člen představenstva JUDr. Zdeněk Souček DrSC. 31.12.1990 - 28.4.1993
Adresa: Gensovská ul. lO , 160 00 Praha 6 Česká republika
Člen představenstva Ing. Vladimír Hyský 31.12.1990 - 28.4.1993
Adresa: Kostnická 4072 , Chomutov 430 03
Ředitel a.s., předseda spol. Ing. Jan Vilánek 4.1.1991 - 28.4.1993
Adresa: 17. listopadu 533 , Klášterec nad Ohří 431 51
Místopředseda společnosti Ing. Pavel Ježek 4.1.1991 - 28.4.1993
Adresa: Dlouhá 532 , Klášterec nad Ohří 431 51
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Šroubek 28.4.1993 - 17.1.1994
Adresa: 17. listopadu 485 , Klášterec nad Ohří 431 51
Člen představenstva Ing. Zdeněk Šroubek 17.1.1994 - 24.2.1995
Adresa: 17. listopadu 485 , Klášterec nad Ohří 431 51
Člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák 18.8.1992 - 10.1.1996
Adresa: Jordana Jovkova 3261/21 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Pavel Ježek 28.4.1993 - 11.1.1996
Adresa: Vysoká 1188/4 , Vejprty 431 91
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Mrnka 28.4.1993 - 11.1.1996
Adresa: Ciboušovská 561 , Klášterec nad Ohří 431 51
Člen představenstva Ing. Michal F I L I P P O V 17.1.1994 - 11.1.1996
Adresa: Chomutovská 1569 , Kadaň 432 01
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Šroubek 24.2.1995 - 11.1.1996
Adresa: 17. listopadu 485 , Klášterec nad Ohří 431 51
Člen představenstva Ing. Michail Filippov 11.1.1996 - 18.11.1996
Adresa: Chomutovská 1569 , Kadaň 432 01
Člen představenstva Ing. Zlata Gröningerová 11.1.1996 - 3.2.1997
Adresa: Vinohradská 86 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Člen představenstva Ing. Petr Špilík 11.1.1996 - 3.2.1997
Adresa: Biskupcova 501/16 , Praha 130 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Francek 11.1.1996 - 3.2.1997
Adresa: Buzulucká 786/8 , Hradec Králové 500 03
Místopředseda představenstva RNDr. Karel Matyska CSc 11.1.1996 - 3.2.1997
Adresa: Renoirova 649/10 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Emil Filouš 18.11.1996 - 3.2.1997
Adresa: Boskovická 1376/7 , Brno 621 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Francek 3.2.1997 - 19.9.1997
Adresa: Buzulucká 786/8 , Hradec Králové 500 03
Místopředseda představenstva RNDr. Karel Matyska 3.2.1997 - 19.9.1997
Adresa: Renoirova 649/10 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Zlata Gröningerová 3.2.1997 - 19.9.1997
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
Člen představenstva Ing. Petr Špilík 3.2.1997 - 19.9.1997
Adresa: Biskupcova 501/16 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Emil Filouš 3.2.1997 - 19.9.1997
Adresa: Boskovická 1376/7 , Brno 621 00
Předseda představenstva Ing. Jan Vilánek 19.9.1997 - 24.8.1998
Adresa: 17. listopadu 533 , Klášterec nad Ohří 431 51
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Mrnka 19.9.1997 - 24.8.1998
Adresa: Ciboušovská 561 , Klášterec nad Ohří 431 51
Člen představenstva Ing. Pavel Ježek 19.9.1997 - 24.8.1998
Adresa: Vysoká 1188/4 , Vejprty 431 91
Předseda představenstva Ing. Miroslav Fischer 24.8.1998 - 11.12.1998
Adresa: Kundratická 4596 , Chomutov 430 04
Místopředseda představenstva JUDr. Jiří Mutafov 24.8.1998 - 11.12.1998
Adresa: Imrychova 879/17 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Petr Tvrz 24.8.1998 - 11.12.1998
Adresa: Boženy Němcové 364 , Klášterec nad Ohří 431 51
Člen představenstva Ing. Miroslav Fischer 11.12.1998 - 1.7.1999
Adresa: Kundratická 4596 , Chomutov 430 04
Člen představenstva Ing. Petr Tvrz 11.12.1998 - 1.7.1999
Adresa: Boženy Němcové 364 , Klášterec nad Ohří 431 51
Předseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 11.12.1998 - 20.8.2009
Adresa: U vodárny 3069/5 , Brno 616 00
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Prášil CSc. 11.12.1998 - 20.8.2009
Adresa: Česká republika
Podolí u Brna č. 397
Člen představenstva Ivo Eliášek 11.12.1998 - 20.8.2009
Adresa: Krásného 1077/57 , Brno 636 00
Člen představenstva Ing. Ladislav Čepera 1.7.1999 - 20.8.2009
Adresa: Demlova 3595/15 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Ing. Ladislav Čepera 20.8.2009 - 22.8.2011
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 29.6.2010
Adresa: Demlova 3595/15 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Ing. Adam Šotek 20.8.2009 - 30.10.2012
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 16.10.2012
Adresa: Sladkého 2155/12 , Opava 746 01
Člen představenstva Ing. Pavel Kůtek 22.8.2011 - 24.9.2013
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 1.7.2013
Adresa: Seifertova 480 , Jičín 506 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Prášil 20.8.2009 - 10.9.2014
Vznik členství 30.7.2009
Vznik funkce 31.7.2009
Adresa: 397 , Podolí 664 03
Místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 20.8.2009 - 10.9.2014
Vznik členství 30.7.2009
Vznik funkce 31.7.2009
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
člen představenstva Ing. Miloslava Vecková 30.10.2012 - 7.10.2014
Vznik členství 16.10.2012
Adresa: Na Strážišti 1924 , Kadaň 432 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Prášil 10.9.2014 - 7.10.2014
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 3.7.2014
Vznik funkce 31.7.2009
Zánik funkce 3.7.2014
Adresa: 397 , Podolí 664 03
Místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 10.9.2014 - 7.10.2014
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 3.7.2014
Vznik funkce 31.7.2009
Zánik funkce 3.7.2014
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
Člen představenstva Ing. Oldřich Martínek 24.9.2013 - 5.1.2018
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 17.10.2017
Adresa: Údolní 219 , Perštejn 431 63
člen představenstva Ing. Miloslava Vecková 7.10.2014 - 5.1.2018
Vznik členství 16.10.2012
Zánik členství 16.10.2017
Adresa: Na Strážišti 1924 , Kadaň 432 01
člen představenstva Ing. Jiří Prášil 5.1.2018 - 11.10.2018
Vznik členství 17.10.2017
Adresa: 397 , Podolí 664 03

Dozorčí rada ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Marie Křížová 7.10.2014
Vznik členství 3.7.2014
Adresa: Elplova 2067/6 , Brno 628 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Harwot 4.7.2019
Vznik členství 3.7.2014
Adresa: Ivanovické náměstí 562/37 , Brno 620 00
Jméno Ing. Pavel Závodský 28.4.1993 - 18.11.1996
Adresa: Rodopská 3152/2 , Praha 143 00
Jméno Ing. Karel Jirák 28.4.1993 - 18.11.1996
Adresa: Bezručova 4247 , Chomutov 430 01
Jméno Jiří Janda 28.4.1993 - 3.2.1997
Adresa: 17. listopadu 476 , Klášterec nad Ohří 431 51
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Dán 18.11.1996 - 3.2.1997
Adresa: Kovařovicova 1141/3 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Ing. Karel Cacák 18.11.1996 - 3.2.1997
Adresa: Jelínkova 1616/1 , Praha 182 00
Předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Dán 3.2.1997 - 19.9.1997
Adresa: Kovařovicova 1141/3 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Ing. Karel Cacák 3.2.1997 - 19.9.1997
Adresa: Jelínkova 1616/1 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady Jiří Janda 3.2.1997 - 19.9.1997
Adresa: 17. listopadu 476 , Klášterec nad Ohří 431 51
Předseda Ing. Jiří Francek 19.9.1997 - 19.6.1998
Adresa: Buzulucká 786/8 , Hradec Králové 500 03
Člen Ing. Zlata Gröningerová 19.9.1997 - 19.6.1998
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
Člen Jiří Janda 19.9.1997 - 19.6.1998
Adresa: 17. listopadu 476 , Klášterec nad Ohří 431 51
Předsedkyně Ing. Zlata Gröningerová 19.6.1998 - 12.3.1999
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
Člen Ing. Martin Drinka 19.6.1998 - 1.7.1999
Adresa: Španielova 1263/13 , Praha 163 00
Člen Jiří Janda 19.6.1998 - 20.8.2009
Adresa: 17. listopadu 476 , Klášterec nad Ohří 431 51
Předseda Ing. Zoltán Szivanyó 12.3.1999 - 20.8.2009
Adresa: Oderská 259/6 , Brno 625 00
Člen dozorčí rady Marie Křížová 1.7.1999 - 20.8.2009
Adresa: Elplova 2067/6 , Brno 628 00
Předseda dozorčí rady Ing. Zoltán Szivanyó 20.8.2009 - 7.10.2014
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 3.7.2014
Vznik funkce 31.7.2009
Zánik funkce 3.7.2014
Adresa: Oderská 259/6 , Brno 625 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Harwot 20.8.2009 - 7.10.2014
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: Čermákova 582/22 , Brno 625 00
Člen dozorčí rady Marie Křížová 20.8.2009 - 7.10.2014
Vznik členství 30.7.2009
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: Elplova 2067/6 , Brno 628 00
Předseda dozorčí rady Ing. Zoltán Szivanyó 7.10.2014 - 6.2.2019
Vznik členství 3.7.2014
Zánik členství 9.1.2019
Vznik funkce 3.7.2014
Zánik funkce 9.1.2019
Adresa: Oderská 259/6 , Brno 625 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Harwot 7.10.2014 - 4.7.2019
Vznik členství 3.7.2014
Adresa: Čermákova 582/22 , Brno 625 00

Sbírka Listin ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 63/SL 49 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2014 29.9.2014 23.10.2014 40
B 63/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2014 10.9.2014 14.10.2014 1
B 63/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 388/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2014 10.9.2014 14.10.2014 25
B 63/SL 46 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2013 24.9.2013 25.9.2013 1
B 63/SL 45 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2013 17.9.2013 18.9.2013 41
B 63/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2013 26.6.2013 4.7.2013 15
B 63/SL 43 notářský zápis NZ 160/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2013 26.6.2013 4.7.2013 12
B 63/SL 42 usn. o konkursu a vyrovn.  45 K 14/2002-2017 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2012 15.11.2012 19.11.2012 1
B 63/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - jediného spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2012 29.10.2012 31.10.2012 1
B 63/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2012 19.10.2012 23.10.2012 42
B 63/SL 39 usn. o konkursu a vyrovn. 45 K 14/2002-1952 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2012 18.10.2012 22.10.2012 2
B 63/SL 38 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2011 2.8.2011 3.10.2011 1
B 63/SL 37 ostatní - zápis z jedn.VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2010 2.8.2011 3.10.2011 3
B 63/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2011 15.8.2011 18.8.2011 46
B 63/SL 35 usn. o konkursu a vyrovn. - 45 K 14/2002-1802 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.1.2011 20.6.2011 23.6.2011 1
B 63/SL 34 usn. o konkursu a vyrovn. - 29 Cdo 4364/2009-1798 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2010 20.6.2011 23.6.2011 5
B 63/SL 33 usn. o konkursu a vyrovn. - 45 K 14/2002-1773 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2010 20.6.2011 23.6.2011 2
B 63/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2010 29.9.2010 29.9.2010 43
B 63/SL 31 usn. o konkursu a vyrovn. 45 K 14/2002-1771 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.10.2009 11.1.2010 19.2.2010 2
B 63/SL 30 účetní závěrka - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2009 20.11.2009 20.11.2009 13
B 63/SL 29 účetní závěrka - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2008 20.11.2009 20.11.2009 3
B 63/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2009 7.10.2009 12.10.2009 15
B 63/SL 27 podpisové vzory 7 x Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2009 25.8.2009 14
B 63/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2009 25.8.2009 1
B 63/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2009 25.8.2009 1
B 63/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2009 25.8.2009 2
B 63/SL 23 notářský zápis NZ 205/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2009 25.8.2009 13
B 63/SL 22 ostatní - smlouva o převodu c. p. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2008 25.8.2009 3
B 63/SL 21 účetní závěrka - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2007 3.9.2007 3
B 63/SL 20 usn. o konkursu a vyrovn. 45 K 14/2002 - 1073 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2005 1.6.2005 1
B 63/SL 19 usn. o konkursu a vyrovn. - 45 K 14/2002-471 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2003 6.1.2004 5
B 63/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 1.3.2002 15
B 63/SL 17 notářský zápis NZ 170/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 1.3.2002 12
B 63/SL 16 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2001 6.11.2001 37
B 63/SL 15 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2001 6.11.2001 31
B 63/SL 14 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.1999 29.9.1999 1
B 63/SL 13 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.1999 29.9.1999 28
B 63/SL 12 notářský zápis NZ 265/99 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1999 27.9.1999 23
B 63/SL 11 notářský zápis NZ 43/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.1999 22.4.1999 14
B 63/SL 10 notářský zápis NZ 362/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.1998 22.4.1999 27
B 63/SL 9 notářský zápis NZ 283/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.1998 7.4.1999 27
B 63/SL 8 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.1998 7.4.1999 2
B 63/SL 7 notářský zápis NZ 209/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.1998 24.3.1999 20
B 63/SL 6 ostatní rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.1998 7.12.1998 2
B 63/SL 5 ostatní zápis ze spol.zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.1998 7.12.1998 3
B 63/SL 4 notářský zápis NZ 67/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.1998 7.12.1998 20
B 63/SL 3 notářský zápis NZ 272/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.11.1997 7.12.1998 2
B 63/SL 2 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1997 7.12.1998 30
B 63/SL 1 notářský zápis NZ 164/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.1997 7.12.1998 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00152552
Jméno ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kadaň
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 4

Sídlo ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Živnosti a provozovny ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 214, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1000709124
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 214, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1000709124
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 214, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1000709124
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.1995

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.7.2012

Živnost č. 5 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 20.6.2001

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - ložisek a kuliček - součástí pro převod otáčivého pohybu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 14 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1992
Zánik oprávnění 3.9.2009

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.1995
Zánik oprávnění 26.9.2005

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2001
Zánik oprávnění 12.10.2005
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Otoupalík
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Prášil CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Prášil
Člen statutárního orgánu Miroslav Bárta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

IČO: 00152552
Firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Klášterec nad Ohří
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1988

Sídlo ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Sídlo: Nádražní 214, Klášterec nad Ohří 431 51

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image