Firma ZKL Bearings CZ, akciová společnost IČO 25088637


ZKL Bearings CZ, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZKL Bearings CZ, akciová společnost (25088637) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Líšeňská 2828/45, Brno 636 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 1996 a je stále aktivní. ZKL Bearings CZ, akciová společnost nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ZKL Bearings CZ, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZKL Bearings CZ, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o ZKL Bearings CZ, akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro ZKL Bearings CZ, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 5040
IČO (identifikační číslo osoby) 25088637
Jméno ZKL Bearings CZ, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.10.1996
valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tedy na novou výši základního kapitálu 101.000.000,- Kč (jedno sto jedna milionů korun českých). Upisování akcií pod nebo nad navrhovanou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční restrukturalizace. Charakteristika nově vydaných akcií : Počet vydaných akcií: 1 kus Jmenovité hodnota : 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) Druh : kmenová Forma : akcie na jméno Podoba : listinná Emisní kurs : 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje : nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná Akcionáři, společnosti ZKL, a.s. a ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnosti se vzdali přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch určitého zájemce, společnosti ZKL Brno, a.s., se sídlem Trnkova 2969/123, Líšeň, 628 00 Brno, IČ : 255 07 851, která vyjádřila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Úpis akcie bude bez veřejné nabídky. Společnosti ZKL Brno, a.s. bude tedy předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých). Smlouva o úpisu akcie bude mít náležitosti dle § 479 zákona o korporacích. Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se připouští započtení a uděluje se souhlas se započtěním peněžité pohledávky společnosti ZKL Brno, a.s., kterou má vůči společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnosti, z titulu kupních smluv na dodávky ložisek, dle soupisu závazků, který tvoří přílohu 6 tohoto notářského zápisu, ve výši 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, a to dle níže uvedených pravidel. Zájemce ZKL Brno, a.s. upíše akcii o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (padesát milonů korun českých), kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 479 zákona o korporacích, kterou uzavře se společností ZKL Be arings CZ, akciová společnost do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti dnů). Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Bearings C Z, akciová společnost, Brno-Líšeň, Líšeňská 2828/45. Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Bearings CZ, akciová sp olečnost z titulu dodávky ložisek. Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti ZKL Brno, a.s. proti pohledávce ZKL Bearings CZ, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 (třech) dnů ode dne podpi su smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie. V souladu s ustanovením § 475 písm. i) zákona o korporacích usnesení valné hromady musí obsahovat číslo účtu banky, v níž upisovatel splatí emisní kurs. Číslo účtu ke splacení emisního kursu se neuvádí, jelikož dojde ke splacení emisního kursu formou zap očtení. Smlouva o započtení bude obsahovat : -výši započítávané pohledávky 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých) vůči ZKL Bearings CZ, akciová společnost, tj. nominální výši pohledávky společnosti ZKL Brno, a.s. za dodaná ložiska, -výši započítávané pohledávky 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých) vůči ZKL Brno, a.s., tj. nominální výši pohledávky ZKL Bearings CZ, akciová společnost vyplývající ze Smlouvy o upsání akcie. 24.3.2017 - 18.4.2017
Počet členů statutárního orgánu: 5 8.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.9.2014
Mimořádná valná hromada společnosti s obchodní firmou ZKL Bearings CZ, akciová společnost, se sídlem Brno, Líšeň, Líšeňská 2828/45, PSČ: 628 00, IČ: 250 88 637, rozhodla o : a) zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost o částku 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nové akcie, kmenové, na jméno, v listinné podobě. Upisování akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs nově upsané akcie bude tedy splacen výhradně započtením a to dle pravidel, která jsou stanovena v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je restruktualizace. Charakteristika nově vydaných akcií Počet vydaných akcií: 1 kus Jmenovitá hodnota: 30 000 000,-Kč Druh: kmenová Forma: akcie na jméno Podoba: listinná Emisní kurs: 100% jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná Vzdání se přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch jednoho akcionáře Akcionář - společnost ZKL Klášterec na Ohří, akciová společnost, držitel akcií o jmenovité hodnotě 10 378 000,-Kč (deset milionů tří sta sedmdesát osm tisíc korun českých) se výslovně vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch akcionáře - společn ost ZKL, a.s. b) tom, že nově vydaná akcie bude upsána peněžitým vkladem jediným zájemcem - společností ZKL, a.s. na základě smlouvy o upsání akcií Valná hromada společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost rozhodla, že akcionáři - společnosti ZKL, a.s. bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 30 000 000,-Kč s tím, že společnost ZKL, a.s upíše akcii o jmenovité hodnotě 30 000 000,-Kč, kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Bearings CZ, akciová společnost do 15 (pat nácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude akcionáři společnosti ZKL, a.s. předložen ve lhůtě nejpozději do 31.05.2010 (třicátého prvního května roku dva tisíce deset). Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Peněžitý vklad bude splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti ZKL, a.s. proti pohledávce společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena akcionáři ZKL. a.s. ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie. c) vyslovení souhlasu se započtením pohledávky V případě realizace kapitalizace pohledávky , nově vydaná akcie na jméno, tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých) v počtu 1 ks (jednoho kusu), bude upsána peněžitým vkladem společností ZKL, a.s. s tím, že proti pohledávce společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost na splacení emisního kursu akciese připouští započtení peněžité pohledávky společnosti ZKL, a.s. v částce 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých), vyplývá ze: Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.02.2010 v částce 25 000 000,-Kč. Jedná se o pohledávky z titulu dodaných ložisek dodavatelem ZKL Brno, a.s. společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Pohledávky, jejichž specifikace je součástí smlouvy o po stoupení ze dne 15.02.2010, jsou pohledávkami splatnými v říjnu 2009. Licenční smlouvy za využívání OZ (ochranné známky) " ZKL" v obchodní firmě (obchodním jméně) ze dne 01.01.2010. Pohledávka v částce 6 000 000,-Kč, plynoucí z licenční smlouvy, byla vyf akturována věřitelem ZKL, a.s. daňovým dokladem číslo 210180001 dne 14.01.2010 s datem splatnosti 01.04.2010. Předmětná pohledávka byla uhrazena do výše 1 000 000,-Kč, nesplatný zůstatek činí 5 000 000,-Kč. Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, proto se účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaný akcií, neuvádí. 7.5.2010 - 17.6.2010
Jediný akcionář : ZKL,a.s. se sídlem v Brně,Jedovnická 8, PSČ 628 00 IČO : 25 56 83 53 27.3.2000 - 3.7.2000
Jediný akcionář : ZKL,a.s. se sídlem v Brně,Jedovnická 8, PSČ 628 00 IČO : 25 56 83 53   -Jediný akcionář učinil při výkonu působnosti valné hromady dne 3.11.1999 rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti o částku 20 000 000,- Kč. Důvodem zvýšení základního jmění je restrukturalizace společností začleněných do koncernu ZKL.Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný. -Charakteristika nově vydaných akcií: Počet akcií : 2 kusy (dva kusy) Jmenovitá hodnota :l ks akcie : 10 378 000,- Kč l ks akcie : 9 622 000,- Kč Druh : kmenové Forma : akcie na jméno Podoba : listinná Emisní kurs : 100%jmenovité honoty,specifikace emisního ážia nepeněžitého vkladu viz.níže Ostatní údaje : nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné   - Jediný akcionář si vyhrazuje přednostní právo o jmenovité hodnotě 9 622 000,- Kč.Ve zbytku se vzdává přednostního práva ve prospěch společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost,které bude jako zájemci upsání nabídnuto. -Nově vydané akcie budou upsány následovně: Akcie o jmenovité hodnotě 10 378 000,- Kč,kmenová, na jméno v listinné podobě,bude upsána nepeněžitým vkladem společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem v Klášterci nad Ohří, Nádražní 214,PSČ 431 51, IČO 00 15 25 52, která je zájemcem o majetkovou účást ve společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost.Předmětem nepeněžitého vkladu bude pohledávka, kterou má společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost vůči společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost, dle faktury číslo 96586 ze dne 20.12.1996, splatné dne 15.12.1997, vystavené na základě kupní smlouvy ze dne 20.12.1996 na částku 15 795 933,- Kč. Faktura byla částečně uhrazena, a to ve výši 5 417 661,83 Kč. Nedoplatek faktury ve výši 10 378 271,27 Kč dlužník, společnost Z KL Bearings CZ, akciová společnost uznala co do důvodu i výše přípisem ze dne 20.5.1999. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že p ohledávka společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost bude vložena do základního jmění společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost v nominální hodnotě, která činí 10 378 271,27 Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisované akcie, tj. částka 271,27 Kč představuje emisní ážio. Akcie o jmenovité hodnotě 9 622 000,- Kč, kmenová, na jméno v listinné podobě, bude upsána peněžitým vkladem, a to současným jediným akcionářem, kterým je společnost ZKL, a.s. -Lhůta pro upsání akcie o jmenovité hodnotě 9 622 000,- Kč s využitím přednostního práva je 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místem úpisu je sídlo společnosti ZKL bearings CZ, akciová společnost, Praha 5, Holečkova ul. 31, lhůta pro upsání a kcie o jmenovité hodnotě 10 378 000,- Kč zájemcem ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost je lhůta 15 dnů od skončení lhůty k upisování akcie s využitím přednostního práva, místem úpisu je sídlo společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost, Praha 5, Holečkova ul. 31. -Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcií v sídle společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost, Praha 5, Holečkova ul. 31, a to formou postoupení pohledávky společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost ve výši 10 378 271,27 Kč společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. -Peněžitý vklad ve výši 9 622 000,- Kč bude splacen tak, že 30% vkladu tj. 2 886 600,- Kč bude splaceno na účet společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost číslo 19-1547480217/0100 vedený u Komerční banky Praha 5, v termínu do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcií.Zbývajících 70% vkladu, tj, 6 735 400,-Kč bude splaceno ve lhůtě do 31.8.2000. 10.12.1999 - 27.3.2000
Mimořádná valná hromada akcionářů konaná dne 11.3.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění o Kč 3.000.000,- ze současného Kč 1.000.000,- na Kč 4.000.000,- takto: -vydáním 100 ks nových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč 30.000,-, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva -upisování akcií nad částku Kč 3.000.000,- se nepřipouští -nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, místo pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie společnosti je sídlo společnosti, lhůta pro vykonání přednostního práva je dvacet dnů, počátek běhu této lhůty je den následující po dni, kdy usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. -upisované akcie s využitím přednostního práva jsou akcie v počtu jednoho sta kusů, každá o jmenovité hodnotě Kč 30.000,- znějící na jméno, v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií je Kč 30.000,-. -na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě kč 10.000,- lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 30.000,-. -upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, peněžitým vkladem, a to převodem na účet u ČSOB a.s. v Praze, číslo účtu O1-94891030/0300, nebo převodem na účet u Komerční banky a.s. v Praze, číslo účtu 19-1547480217/0100, ve lhůtě do třiceti dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. -akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. -v případě, že některé akcie nebudou stále ještě upsány, bude uskutečněna veřejná výzva k upsání akcií, tato výzva obsahující náležitosti stanovené zákonem č. 513/1991 Sb. bude uveřejněna vhodným způsobem představenstvem společnosti. 23.9.1998 - 10.12.1999
Podoba akcií: listinná 31.10.1996
Základní jmění společnosti bylo splaceno ve výši Kč 1.000.000,- Kč tj. 100% základního jmění 31.10.1996 - 3.7.2000

Aktuální kontaktní údaje ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Kapitál ZKL Bearings CZ, akciová společnost

zakladni jmění 101 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.3.2017
zakladni jmění 51 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.6.2010 - 24.3.2017
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.2001 - 17.6.2010
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.2000 - 12.6.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.10.1996 - 27.3.2000

Akcie ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 1 24.3.2017
Kmenové akcie na jméno 30 000 000 Kč 1 17.6.2010
Akcie na jméno 10 378 000 Kč 1 27.3.2000
Akcie na jméno 9 622 000 Kč 1 27.3.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 11.9.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 31.10.1996 - 11.9.1998

Sídlo ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Líšeňská 2828/45 , Brno 636 00 8.9.2014
Adresa Líšeňská 2828/45 , Brno 636 00 30.7.2007 - 8.9.2014
Adresa Holečkova 103/31 , Praha 150 00 2.3.2002 - 30.7.2007
Adresa Holečkova 103/31 , Praha 150 00 31.10.1996 - 2.3.2002

Předmět podnikání ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona/ 31.10.1996 - 11.5.2009

vedení firmy ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Statutární orgán ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně pouze předseda představenstva nebo jsou jménem společnosti oprávněni jednat vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis předesda představenstva nebo dva členové představenstva. 30.7.2007
Jménem společnosti jedná představenstvo nebo samostatně člen představenstva, který k samostatnému jednání za společnost byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis představenstvo nebo člen představenstva, který byl představenstvem k samostatnému jednání za společnost pověřen. 2.3.2002 - 30.7.2007
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně člen představenstva. 11.9.1998 - 2.3.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisují buď - všichni členové představenstva společně - nebo samostatně jeden člen představenstva, ketrý k tomu byl představenstvem písemně zmocněn - nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva 31.10.1996 - 11.9.1998
člen představenstva Ing. Jan Otoupalík 8.9.2014
Vznik členství 3.7.2014
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 21.6.2017
Vznik členství 27.5.2015
Vznik funkce 31.5.2015
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
člen představenstva Jiří Prášil 11.10.2018
Vznik členství 19.10.2017
Adresa: Spáčilova 1257/2 , Brno 618 00
Předsedda představenstva Ing. Jiří Prášil CSc. 11.12.2018
Vznik členství 16.10.2018
Vznik funkce 22.10.2018
Adresa: 397 , Podolí 664 03
člrn představenstva Ing. Libor Nohál 11.12.2018
Vznik členství 16.10.2018
Adresa: Slezská 4773 , Zlín 760 05
člen Ing. Jiří Škábal 31.10.1996 - 11.9.1998
Adresa: 85 , Žďár nad Metují 549 55
předseda Ing. Pavel Mrnka 31.10.1996 - 11.9.1998
Adresa: Ciboušovská 561 , Klášterec nad Ohří 431 51
místopředseda Ing. Pavel Růžička CSc. 31.10.1996 - 11.9.1998
Adresa: Nová 294 , Měšice 250 64
člen Ing. Vladimír Dvořák 31.10.1996 - 11.9.1998
Adresa: Na Groši 1170/16 , Praha 102 00
člen Ing. Jiří Vlček 31.10.1996 - 11.9.1998
Adresa: K Sídlišti 287 , Police nad Metují 549 54
člen představenstva Ing. Jan Čurda 11.9.1998 - 3.1.2001
Adresa: Na Chodovci 2549/44 , Praha 141 00
člen-místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 11.9.1998 - 2.3.2002
Zánik funkce 4.4.2001
Adresa: U vodárny 3069/5 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Sylva Talla 3.1.2001 - 2.3.2002
Adresa: Bartákova 2250/7 , Brno 628 00
člen-předseda představenstva Ing. Vladimír Hrádek 11.9.1998 - 30.7.2007
Zánik funkce 4.7.2007
Adresa: Bezručova 703 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Ing. Jiří Prášil 11.9.1998 - 30.7.2007
Zánik členství 4.7.2007
Adresa: 397 , Podolí 664 03
místopředseda představenstva Ing. Sylva Talla 2.3.2002 - 10.8.2007
Vznik funkce 4.4.2001
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Bartákova 2250/7 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Luxík 30.7.2007 - 9.9.2008
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 2.7.2008
Vznik funkce 4.7.2007
Zánik funkce 2.7.2008
Adresa: Na Hlavní 32 , 182 00 Praha 8 Česká republika
člen představenstva Ing. Vladimír Hrádek 30.7.2007 - 9.9.2008
Vznik členství 31.10.1996
Zánik členství 2.7.2008
Adresa: Bezručova 703 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Miroslav Němec 3.1.2001 - 12.5.2009
Vznik členství 25.10.2000
Zánik členství 17.2.2009
Adresa: Otokara Březiny 435 , Úvaly 250 82
člen představenstva Ing. Pavel Katolický 9.9.2008 - 12.5.2009
Vznik členství 2.7.2008
Zánik členství 17.2.2009
Adresa: Valouškova 582/10 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Jan Otoupalík 2.3.2002 - 4.9.2009
Vznik členství 13.1.1998
Zánik členství 15.2.2008
Adresa: U vodárny 3069/5 , Brno 616 00
předseda představenstva Ing. Jiří Prášil 30.7.2007 - 4.9.2009
Vznik členství 13.1.1998
Zánik členství 15.2.2008
Vznik funkce 4.7.2007
Zánik funkce 15.2.2008
Adresa: 397 , Podolí 664 03
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Vysoký 9.9.2008 - 30.6.2010
Vznik členství 2.7.2008
Zánik členství 24.5.2010
Vznik funkce 14.7.2008
Zánik funkce 24.5.2010
Adresa: 92 , 8006 Podhradík Slovenská republika
člen představenstva Ing. Adam Šotek 12.5.2009 - 29.10.2012
Vznik členství 17.2.2009
Zánik členství 16.10.2012
Adresa: Sladkého 2155/12 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Leoš Šilhan 12.5.2009 - 8.9.2014
Vznik členství 17.2.2009
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: Elplova 2066/4 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Jiří Prášil 4.9.2009 - 8.9.2014
Vznik členství 15.2.2008
Zánik členství 28.1.2013
Vznik funkce 8.6.2009
Zánik funkce 28.1.2013
Adresa: 397 , Podolí 664 03
člen představenstva Ing. Jan Otoupalík 4.9.2009 - 8.9.2014
Vznik členství 15.2.2008
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: U vodárny 3069/5 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 30.6.2010 - 8.9.2014
Vznik členství 24.5.2010
Vznik funkce 21.6.2010
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
člen představenstva Ing. Jiří Prášil 29.10.2012 - 8.9.2014
Vznik členství 16.10.2012
Adresa: 397 , Podolí 664 03
místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 8.9.2014 - 21.6.2017
Vznik členství 24.5.2010
Zánik členství 24.5.2015
Vznik funkce 21.6.2010
Zánik funkce 24.5.2015
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
člen představenstva Ing. Jiří Prášil 8.9.2014 - 24.1.2018
Vznik členství 16.10.2012
Zánik členství 16.10.2017
Adresa: 397 , Podolí 664 03
člen představenstva Jiří Prášil 24.1.2018 - 11.10.2018
Vznik členství 19.10.2017
Adresa: 397 , Podolí 664 03
předseda představenstva Ing. Jiří Prášil CSc. 8.9.2014 - 11.12.2018
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 28.1.2018
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 28.1.2018
Adresa: 397 , Podolí 664 03
člen představenstva Ing. Leoš Šilhan 8.9.2014 - 11.12.2018
Vznik členství 3.7.2014
Zánik členství 16.10.2018
Adresa: Elplova 2066/4 , Brno 628 00

Dozorčí rada ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Platnost údajů od - do
členka dozorčí rady Drahomíra Prášilová 21.6.2017
Vznik členství 27.5.2015
Adresa: 397 , Podolí 664 03
předsedkyně dozorčí rady Marie Křížová 11.12.2018
Vznik členství 3.7.2014
Vznik funkce 16.10.2018
Adresa: Elplova 2067/6 , Brno 628 00
Jméno Ing. Václav Zahradník 11.12.2018
Vznik členství 16.10.2018
Adresa: Provazníkova 1258/47 , Brno 613 00
předseda Ing. Jan Vilánek 31.10.1996 - 11.9.1998
Adresa: 17. listopadu 533 , Klášterec nad Ohří 431 51
člen Ing. Jaromír Hejda 31.10.1996 - 11.9.1998
Adresa: Jana Drdy 490 , Příbram 261 01
člen Ing. Zoltán Sziványó 31.10.1996 - 11.9.1998
Adresa: Oderská 259/6 , Brno 625 00
člen Ing. Jan Vilánek 11.9.1998 - 10.12.1999
Adresa: 17. listopadu 533 , Klášterec nad Ohří 431 51
člen Ing. Jan Brila 11.9.1998 - 10.12.1999
Adresa: Boženy Němcové 1012 , Benešov 256 01
člen Ing. Radovan Brila 10.12.1999 - 3.1.2001
Adresa: Boženy Němcové 1012 , Benešov 256 01
člen Ing. Jan Čurda 3.1.2001 - 22.10.2003
Zánik členství 23.5.2002
Adresa: Na Chodovci 2549/44 , Praha 141 00
člen Ing. Táňa Šťastná 10.12.1999 - 30.7.2007
Zánik členství 26.4.2007
Adresa: Petra Bezruče 279 , Klášterec nad Ohří 431 51
předseda Ing. Zoltán Szivanyó 11.9.1998 - 4.9.2009
Zánik členství 17.1.2008
Zánik funkce 17.1.2008
Adresa: Oderská 259/6 , Brno 625 00
člen Ing. Radovan Brila 22.10.2003 - 4.9.2009
Vznik členství 23.5.2002
Zánik členství 17.1.2008
Adresa: Boženy Němcové 1012 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Čepera 30.7.2007 - 30.6.2010
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 24.5.2010
Adresa: Demlova 3595/15 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Ing. Zoltán Szivanyó 4.9.2009 - 8.9.2014
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 28.1.2013
Vznik funkce 9.6.2009
Zánik funkce 28.1.2013
Adresa: Oderská 259/6 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Ing. Radovan Brila 4.9.2009 - 8.9.2014
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: Boženy Němcové 1012 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Drahomíra Prášilová 30.6.2010 - 8.9.2014
Vznik členství 24.5.2010
Adresa: 397 , Podolí 664 03
člen dozorčí rady Drahomíra Prášilová 8.9.2014 - 21.6.2017
Vznik členství 24.5.2010
Zánik členství 24.5.2015
Zánik funkce 24.5.2015
Adresa: 397 , Podolí 664 03
předseda dozorčí rtady Ing. Zoltán Szivanyó 8.9.2014 - 11.12.2018
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 28.1.2018
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 28.1.2018
Adresa: Oderská 259/6 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Marie Křížová 8.9.2014 - 11.12.2018
Vznik členství 3.7.2014
Adresa: Elplova 2067/6 , Brno 628 00

Sbírka Listin ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5040/SL 53 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 29.5.2015 8.9.2015 8.9.2015 38
B 5040/SL 52 notářský zápis rozh.VH,stanovy,NZ 396/2014 Krajský soud v Brně 3.7.2014 8.9.2014 10.11.2014 33
B 5040/SL 51 ostatní zápis z jed.mim.VH Krajský soud v Brně 28.1.2013 8.9.2014 10.11.2014 2
B 5040/SL 50 výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 1.4.2014 29.9.2014 13.10.2014 40
B 5040/SL 49 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 12.5.2013 17.9.2013 18.9.2013 41
B 5040/SL 48 ostatní zápis z jed.mim.VH Krajský soud v Brně 16.10.2012 29.10.2012 1.11.2012 3
B 5040/SL 47 výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 3.5.2012 19.10.2012 26.10.2012 40
B 5040/SL 46 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 20.4.2011 18.8.2011 35
B 5040/SL 45 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 17.9.2010 33
B 5040/SL 44 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.6.2010 12.7.2010 2
B 5040/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.6.2010 12.7.2010 1
B 5040/SL 42 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 24.5.2010 12.7.2010 3
B 5040/SL 40 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 29.3.2010 12.5.2010 3
B 5040/SL 39 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 72/10 Krajský soud v Brně 29.3.2010 12.5.2010 24
B 5040/SL 38 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 31.3.2009 26.11.2009 36
B 5040/SL 37 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.10.2009 6
B 5040/SL 36 ostatní -záp. z jed. DR Krajský soud v Brně 9.6.2009 6.10.2009 1
B 5040/SL 35 ostatní -záp. z jed. předst. Krajský soud v Brně 8.6.2009 6.10.2009 1
B 5040/SL 34 ostatní -záp. z jed. VH Krajský soud v Brně 15.2.2008 6.10.2009 3
B 5040/SL 33 ostatní -záp. z jed. VH Krajský soud v Brně 17.1.2008 6.10.2009 3
B 5040/SL 32 ostatní -záp. z jed. VH Krajský soud v Brně 2.4.2003 6.10.2009 3
B 5040/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 5.5.2009 20.5.2009 4
B 5040/SL 30 ostatní -záp.z mim. VH Krajský soud v Brně 17.2.2009 20.5.2009 3
B 5040/SL 29 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.7.2008 15.9.2008 3
B 5040/SL 28 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 14.7.2008 15.9.2008 1
B 5040/SL 27 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 2.7.2008 15.9.2008 4
B 5040/SL 26 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 26.8.2008 35
B 5040/SL 25 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 2.5.2007 14.1.2008 34
B 5040/SL 24 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.6.2007 7.9.2007 2
B 5040/SL 23 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 26.4.2007 7.9.2007 5
B 5040/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 112/07 Krajský soud v Brně 26.4.2007 7.9.2007 13
B 5040/SL 20 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 12.6.2006 24.7.2006 28
B 5040/SL 19 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 6.9.2005 23.1.2006 3
B 5040/SL 18 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 10.6.2005 11.11.2005 30
B 5040/SL 17 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 17.8.2004 7.10.2004 3
B 5040/SL 16 zpráva auditora 2003 Krajský soud v Brně 6.4.2004 7.10.2004 22
B 5040/SL 15 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 16.6.2004 7.10.2004 7
B 5040/SL 9 zpráva auditora zpráva 2002 Krajský soud v Brně 16.6.2003 7.10.2003 18
B 5040/SL 13 zpráva auditora 2000 Krajský soud v Brně 25.4.2001 7.10.2003 19
B 5040/SL 12 zpráva auditora 2001 Krajský soud v Brně 8.4.2002 7.10.2003 21
B 5040/SL 11 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 26.6.2003 7.10.2003 24
B 5040/SL 10 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 30.6.2003 7.10.2003 4
B 5040/SL 8 zpráva auditora 2001 Krajský soud v Brně 8.4.2002 29.1.2003 21
B 5040/SL 7 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 15.4.2002 29.1.2003 9
B 5040/SL 6 notářský zápis + stanovy, NZ 172/01 Krajský soud v Brně 29.6.2001 11.7.2002 37
B 5040/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.10.2000 28.2.2001 16
B 5040/SL 3 notářský zápis -stanovy, NZ 23/98 Krajský soud v Brně 13.1.1998 24.9.1998 30
B 5040/SL 2 notářský zápis -rozhod. jed. akc., NZ 402/97 Krajský soud v Brně 5.12.1997 24.9.1998 3
B 5040/SL 1 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 1396/97 Krajský soud v Brně 27.8.1997 24.9.1998 10
B 5040/SL 4 zpráva auditora -1996 a 1997 Krajský soud v Brně 28
B 5040/SL 14 ostatní -zápis VH + pod. vzor Krajský soud v Brně 23.5.2002 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZKL Bearings CZ, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 25088637
Jméno ZKL Bearings CZ, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 31.10.1996
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Živnosti a provozovny ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Poskytování technických služeb

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.10.1996

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Otoupalík
Člen statutárního orgánu Jiří Prášil
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Otoupalík
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Prášil CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Libor Nohál

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZKL Bearings CZ, akciová společnost

IČO: 25088637
Firma: ZKL Bearings CZ, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Líšeň
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.10.1996

Sídlo ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Sídlo: Líšeňská 2828/45, Brno 636 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Ostatní úklidové činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image