Firma Žihelský statek, a.s. IČO 49788744


Žihelský statek, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Žihelský statek, a.s. (49788744) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 106, Žihle 331 65. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Žihelský statek, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Žihelský statek, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Žihelský statek, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Žihelský statek, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Žihelský statek, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Žihelský statek, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 374
IČO (identifikační číslo osoby) 49788744
Jméno Žihelský statek, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 3.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 3.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Na společnost přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Odbyt plodin Žihle, s.r.o., se sídlem Žihle 106, PSČ 331 65, IČ: 264 14 520, zanikající společnosti Odbyt ŽV Žihle, s.r.o., se sídlem Žihle 106, PSČ 331 65, IČ: 264 03 781 a zan ikající společnosti WTH, spol. s r.o., se sídlem Žihle čp. 106, okres Plzeň-sever, PSČ 331 65, IČ: 252 13 105 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze všech zanikajících společností. 22.8.2011 - 23.8.2013
Mimořádná valná hromada konaná dne 19. 09. 2005 přijala toto usnesení: 1. určuje hlavního akcionáře takto: valná hromada na základě prohlášení (oznámení) pana Ing. Ondřeje Lhoty, rodné číslo 741001/2555, trvalým pobytem Praha 9 - Černý Most, Cíglerova č. 1085/22, PSČ 198 00, ze dne 12. 08. 2005 a 19. 09. 2005 o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná j menovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu společnosti, osvědčuje a určuje, že pan Ing. Ondřej Lhota, 7471001/2555, trvalým pobytem Praha 9 - Černý Most, Cíglerova č. 1085/22, PSČ 198 00, je osobou, která vlastní 174640 kusů kmenových akcií n a majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- každé akcie v listinné podobě, z celkového počtu 183000 kusů akcií emitovaných společností. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií vlastněných panem Ing. Ondřejem Lhotou činí 95,43 % základního kapitálu společnosti. Pro účely stanovení podílu byly vlastní akcie v majetku společnosti v počtu 3000 kusů rozděleny mezi vlastníky účastnických cenných papírů v poměru jmenovitých hodnot jejich účastnických cenných papírů, a to v souladu s ust. § 183i odst. 4 obchodního záko níku. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií po provedeném rozdělení, které vlastní pan Ing. Ondřej Lhota, činí 97,02 % základního kapitálu společnosti, pan Ing. Ondřej Lhota je tedy ve smyslu ust. § 183i zákona číslo 513/91 Sb. - obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") hlavním akcionářem společnosti jako osoba, která má právo výkupu účastnických cenných papírů; 2. osvědčuje, že pan Ing. Ondřej Lhota je hlavním akcionářem společnosti na základě jeho písemného prohlášení (oznámení) o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí výše než 90 % základního kapitálu společnosti a předložení tě chto akcií akcionářem ke dni konání valné hromady při prezenci; 3. rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, tedy ke dni konání valné hromady o přechodu všech 5360 kusů kmenových akcií na majitele, emitovaných společností v listinné podobě, o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- k aždé akcie, z dosavadních minoritních akcionářů na hlavního akcionáře - pana Ing. Ondřeje Lhotu, rodné číslo 741001/2555, trvalým pobytem Praha 9 - Černý Most, Cíglerova č. 1085/22, PSČ 198 00, a to za podmínek upravených ustanovením § 183i až 183n obchod ního zákoníku, přičemž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; 4. určuje výši protiplnění za přechod všech ostatních účastnických cenných papírů dle ust. § 183i - 183n obchodního zákoníku na hlavního akcionáře v částce Kč 142,- (slovy: jednostočtyřicetdvě koruny české) za jednu kmenovou listinnou akcii o jmenovité ho dnotě Kč 1.000,-; takto stanovená výše protiplnění se neodchyluje od zdůvodnění protiplnění předloženého hlavním akcionářem a od znaleckého posudku číslo 046 ze dne 19. 08. 2005 vyhotoveného znalcem Ing. Petrem Šmídem, ze kterého vyplývá, že jde o protipl nění přiměřené; 5. stanoví lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář poskytne protiplnění ve výši Kč 142,- (slovy: jednostočtyřicetdvě koruny české) vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbyt ečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) měsíců od splnění podmínek stanovených v ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. ode dne předání akcií oprávněnou osobou společnosti. Dosavadní vlastníci jsou povinni předložit společnosti v sídle společnosti listinné účastnické cenné papíry do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva; 2.10.2005 - 31.8.2009
Usnesení řádné valné hromady ze dne 29.06.2005: 1. Řádná valná hromada přijala usnesení o snížení základního kapitálu společnosti Žihelský statek a.s. z původní výše Kč 183.000.000,- (slovy: jednostoosmdesáttřimiliónů korun českých) o částku Kč 3.000.000,- (slovy: třimilióny korun českých), tj. na část ku ve výši Kč 180.000.000,- (slovy: jednostoosmdesát miliónů korun českých): a) důvod snížení: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je potřeba společnosti, zreálnění hodnoty majetku společnosti a postup v souladu s ust. § 161b obchodního zákoníku; b) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: o předmětnou částku budou korigovány složky vlastního kapitálu; c) rozsah snížení: Kč 3.000.000,- (slovy: třimilióny korun českých); d) způsob, jak má být snížení provedeno: společnost zničí 3.000 (slovy: třitisíce) kusů vlastních akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,- (slovy: jedentisíc korun českých) - v jejich celkové jmenovité hodnotě Kč 3.000.000,- (slovy: třimilióny korun českých) ve svém držení tí m, že společnost zničí tyto listinné akcie. 27.7.2005 - 16.1.2006
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14.12.2001: 1. Mimořádná valná hromada schválila usnesení o snížení základního kapitálu společnosti Žihelský statek, a.s. z původní výše 195.000.000,- Kč o částku ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých) na částku ve výši 180.000.000,- Kč a) důvod snížení: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je potřeba společnosti, zreálnění hodnoty majetku společnosti a postup v souladu s ustanovením § 161b obchodního zákoníku b) způsob: jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu o předmětnou částku budou korigovány složky vlastního kapitálu s výjimkou základního kapitálu c) rozsah snížení: 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých) d) způsob, jak má být snížení provedeno: společnost zničí 15.000 ks vlastních akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč v jejich celkové jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč ve svém držení tím, že dá pokyn Středisku cenných papírů ke zrušení těchto akcií, v případě, že budou akcie společnosti v okamžiku jejich zničení v listinné podobě, společnosti zničí tyto akcie. 28.1.2002 - 18.12.2002
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 7.12.1999: 1. důvod snížení: důvodem snížení základního jmění společnosti je potřeba společnosti a postup v souladu s ustanovením § 161b obch. zákoníku. 2. rozsah snížení: 21 377 000,- Kč 3. způsob, jak má být snížení provedeno: společnost zničí 21 377 kusů vlastních akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 akcie 1 000,- Kč v jejich celkové jmenovité hodnotě 21 377 000,- Kč ve svém držení, tím, že dá pokyn Středisku cenných papírů ke zrušení těchto akcií. 7.2.2000 - 21.11.2000

Aktuální kontaktní údaje Žihelský statek, a.s.

Kapitál Žihelský statek, a.s.

zakladni jmění 180 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.1.2006
zakladni jmění 183 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.12.2002 - 16.1.2006
zakladni jmění 195 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.8.2001 - 18.12.2002
zakladni jmění 195 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.11.2000 - 29.8.2001
zakladni jmění 216 377 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.2.1996 - 21.11.2000
zakladni jmění 188 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 5.2.1996

Akcie Žihelský statek, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 180 000 17.4.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 180 000 16.1.2006 - 17.4.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 183 000 18.12.2002 - 16.1.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 195 000 28.1.2002 - 18.12.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 195 000 21.11.2000 - 28.1.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 216 377 6.2.1998 - 21.11.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 214 497 5.2.1996 - 6.2.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 186 120 1.1.1994 - 5.2.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 880 1.1.1994 - 6.2.1998

Sídlo Žihelský statek, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 106 , Žihle 331 65 29.8.2001
Adresa Žihle Česká republika
1.1.1994 - 29.8.2001

Předmět podnikání Žihelský statek, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.8.2013
opravy silničních vozidel 23.8.2013
zámečnictví, nástrojářství 23.8.2013
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 23.8.2013
silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotn osti nepřesahující 3,5 tuny,jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 23.8.2013
silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní 3.11.2003 - 23.8.2013
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 3.11.2003 - 23.8.2013
výroba krmiv a krmných směsí 3.11.2003 - 23.8.2013
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 29.8.2001 - 23.8.2013
skladování zboží a manipulace s nákladem 29.8.2001 - 23.8.2013
silniční motorová doprava nákladní 4.12.1998 - 3.11.2003
opravy ostatních dopravních prostředků 4.12.1998 - 23.8.2013
vodoinstalatérství 4.12.1998 - 23.8.2013
topenářství 4.12.1998 - 23.8.2013
zemní práce 4.12.1998 - 23.8.2013
hostinská činnost 4.12.1998 - 23.8.2013
pronájem nemovitostí a nebytových prostor 4.12.1998 - 23.8.2013
demolice a zemní práce 3.10.1994 - 4.12.1998
ubytovací služby 3.10.1994 - 23.8.2013
rostlinná a živočišná výroba 1.1.1994
řeznictví a uzenářství 1.1.1994
zednictví 1.1.1994
výroba a opravy zemědělských strojů 1.1.1994 - 4.12.1998
vodoinstalatérství (včetně topenářství) 1.1.1994 - 4.12.1998
elektroinstalatérství 1.1.1994 - 4.12.1998
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 4.12.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 23.8.2013
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 23.8.2013
zámečnictví 1.1.1994 - 23.8.2013

vedení firmy Žihelský statek, a.s.

Statutární orgán Žihelský statek, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně každý člen představenstva. 3.7.2014
Způsob jednání: 1) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 2) Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti osoba oprávněná za společnost jednat připojí svůj podpis. 29.8.2001 - 3.7.2014
Způsob jednání: 1) zastupování - společnost zastupuje a) vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, předseda představenstva nebo místostopředseda představenstva samostatně, b) ředitel, pokud je členem představenstva nebo c) prokurista se samostatnou prokurou 2) podepisování - za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za představenstvo tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s dodatkem o své funkci 16.2.2001 - 29.8.2001
Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná samostatně jejím jménem ve všech věcech předseda představenstva nebo samostatně ředitel společnosti, pokud je současně členem představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn za společnost jejím jménem ve všech věcech jednat na základě písemného pověření, které udělí zbývající členové představenstva. b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k nadepsanému či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci 6.2.1998 - 16.2.2001
Způsob jednání za společnost: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda před- stavenstva nebo samostatně ředitel společnosti, pokud je členem představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva, b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti a uvede svoji funkci 5.2.1996 - 6.2.1998
Způsob jednání za společnost: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda před- stavenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat spo- lečnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti a uvede svoji funkci 1.1.1994 - 5.2.1996
místopředseda představenstva Zdeněk Lhota 3.7.2014
Vznik členství 8.4.2013
Vznik funkce 3.6.2014
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
člen představenstva Ing. Miloslav Vaňourek 3.7.2014
Vznik členství 3.6.2014
Adresa: Luční 349 , Plasy 331 01
předseda představenstva Ondřej Lhota 6.8.2017
Vznik členství 8.4.2013
Vznik funkce 3.6.2014
Adresa: Na strži 1202/45 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Jan Ptáček 1.1.1994 - 3.10.1994
Adresa: 323 , Žihle 331 65
Člen představenstva Václav Trylč 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: 281 , Manětín 331 62
Člen představenstva Ing. Robert Bochníček 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: Třída 1. máje 95 , Horní Bříza 330 12
Člen představenstva Marie Koudelová 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: 331 61 Ondřejov 6, Mladotice Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Ptáček, R. Č. 51 04 14/211 3.10.1994 - 5.2.1996
Adresa: 323 , Žihle 331 65
Člen představenstva Miloš Bílek 1.1.1994 - 6.2.1998
Adresa: 288 , Žihle 331 65
člen představenstva ing. Jitka Strouhalová 5.2.1996 - 6.2.1998
Adresa: U Pentlovky 467/5 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Petr Čapek 5.2.1996 - 6.2.1998
Adresa: 171 , Petrohrad 439 85
člen představenstva ing. Zdeněk Lhota 5.2.1996 - 16.2.2001
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
člen představenstva Bohumír Dufek 6.2.1998 - 16.2.2001
Adresa: 73 , Studeněves 273 79
místopředseda představenstva ing. Ondřej Lhota 16.2.2001 - 29.8.2001
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
předseda představenstva ing. Jan Ptáček CSc. 5.2.1996 - 31.8.2009
Zánik členství 11.7.2000
Zánik funkce 11.7.2000
Adresa: 323 , Žihle 331 65
člen Ing. Vladimír Helešic 16.2.2001 - 31.8.2009
Zánik členství 4.6.2004
Adresa: Churáňovská 2693/7 , Praha 150 00
místopředseda představenstva ing. Ondřej Lhota 29.8.2001 - 31.8.2009
Zánik členství 4.6.2004
Zánik funkce 4.6.2004
Adresa: Cíglerova 1085/22 , Praha 198 00
předseda představenstva ing. Jan Ptáček CSc. 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 11.7.2000
Zánik členství 4.6.2004
Vznik funkce 11.7.2000
Zánik funkce 4.6.2004
Adresa: 323 , Žihle 331 65
předseda představenstva ing. Jan Ptáček CSc. 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 4.6.2004
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 4.6.2004
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 323 , Žihle 331 65
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Lhota 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 4.6.2004
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 4.6.2004
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Cíglerova 1085/22 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Vladimír Helešic 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 4.6.2004
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Churáňovská 2693/7 , Praha 150 00
předseda představenstva ing. Jan Ptáček CSc. 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: 323 , Žihle 331 65
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Lhota 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Cíglerova 1085/22 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Vladimír Helešic 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Churáňovská 2693/7 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Vladimír Helešic 31.8.2009 - 24.6.2010
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 18.5.2010
Adresa: Churáňovská 2693/7 , Praha 150 00
předseda představenstva ing. Jan Ptáček CSc. 31.8.2009 - 23.8.2013
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 8.4.2013
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 8.4.2013
Adresa: 323 , Žihle 331 65
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Lhota 31.8.2009 - 23.8.2013
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 8.4.2013
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 8.4.2013
Adresa: Cíglerova 1085/22 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Lhota 24.6.2010 - 23.8.2013
Vznik členství 18.5.2010
Zánik členství 8.4.2013
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
předseda představenstva Jan Ptáček 23.8.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 8.4.2013
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 8.4.2013
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: 323 , Žihle 331 65
místopředseda představenstva Ondřej Lhota 23.8.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 8.4.2013
Vznik funkce 8.4.2013
Adresa: Cíglerova 1085/22 , Praha 198 00
člen představenstva Zdeněk Lhota 23.8.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 8.4.2013
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
předseda představenstva Ondřej Lhota 3.7.2014 - 6.8.2017
Vznik členství 8.4.2013
Vznik funkce 3.6.2014
Adresa: Cíglerova 1085/22 , Praha 198 00

Dozorčí rada Žihelský statek, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Zdeňka Lhotová 3.7.2014
Vznik členství 3.6.2014
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Šmídl 3.7.2014
Vznik členství 3.6.2014
Adresa: 4 , Mladotice 331 41
předseda dozorčí rady Andrea Lhotová 3.3.2017
Vznik členství 8.4.2013
Vznik funkce 3.6.2014
Adresa: Na strži 1202/45 , Praha 140 00
Jméno Václav Odehnal 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: 330 35 Chrančovice 32, Líšťany Česká republika
Jméno Jana Maršánová 1.1.1994 - 5.2.1996
Adresa: Rabštejn nad Střelou , 331 64 Stvolny 19 Česká republika
Jméno ing. Petr Lukovics 5.2.1996 - 6.2.1998
Adresa: 760 01 Česká republika
Obeciny 3617, Zlín, PSČ 760 01
Jméno Ing. Miloslav Vaňourek 1.1.1994 - 4.12.1998
Adresa: Luční 349 , Plasy 331 01
Jméno Ing. Ladislava Falbrová 6.2.1998 - 4.12.1998
Adresa: Zeyerova 2855 , Žatec 438 01
člen Berta Karasová 4.12.1998 - 8.9.1999
Adresa: Husova 2647 , Žatec 438 01
Jméno doc. ing. Miroslav Svatoš CSc. 5.2.1996 - 16.2.2001
Adresa: Na sypkém 1461/8 , Praha 180 00
člen Ing. Ladislava Falbrová 8.9.1999 - 16.2.2001
Adresa: Zeyerova 2855 , Žatec 438 01
člen Ing. Jaroslav Čechura 4.12.1998 - 29.8.2001
Zánik funkce 30.3.2001
Adresa: 305 , Žihle 331 65
člen Marie Koudelová 16.2.2001 - 29.8.2001
Zánik funkce 1.6.2001
Adresa: Kralovice , 331 41 Ondřejov 6 Česká republika
předseda Ing. Zdeněk Lhota 16.2.2001 - 31.8.2009
Zánik členství 4.6.2004
Zánik funkce 4.6.2004
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
člen Ing. Miloslav Vaňourek 29.8.2001 - 31.8.2009
Zánik členství 16.9.2005
Vznik funkce 30.3.2001
Adresa: Luční 349 , Plasy 331 01
člen Andrea Lhotová 29.8.2001 - 31.8.2009
Zánik členství 19.9.2005
Vznik funkce 1.6.2001
Adresa: Cíglerova 1085/22 , Praha 198 00
předseda Ing. Zdeněk Lhota 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 4.6.2004
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 4.6.2004
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
předseda Ing. Zdeněk Lhota 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
člen Andrea Lhotová 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 19.9.2005
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Cíglerova 1085/22 , Praha 198 00
člen Ing. Miloslav Vaňourek 31.8.2009 - 31.8.2009
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 23.4.2009
Adresa: Luční 349 , Plasy 331 01
předseda Ing. Zdeněk Lhota 31.8.2009 - 24.6.2010
Vznik členství 30.6.2009
Vznik funkce 30.6.2009
Adresa: Slunná 470 , Jablonec nad Nisou 468 01
člen Ing. Miloslav Vaňourek 31.8.2009 - 28.7.2010
Vznik členství 23.4.2009
Adresa: Luční 349 , Plasy 331 01
člen Andrea Lhotová 31.8.2009 - 23.8.2013
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 8.4.2013
Adresa: Cíglerova 1085/22 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Eva Ptáčková 24.6.2010 - 23.8.2013
Vznik členství 18.5.2010
Zánik členství 8.4.2013
Adresa: 323 , Žihle 331 65
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Vaňourek 28.7.2010 - 23.8.2013
Vznik členství 23.4.2009
Zánik členství 5.4.2013
Vznik funkce 18.5.2010
Zánik funkce 5.4.2013
Adresa: Luční 349 , Plasy 331 01
předseda dozorčí rady Miloslav Vaňourek 23.8.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 5.4.2013
Zánik členství 3.6.2014
Vznik funkce 8.4.2013
Zánik funkce 3.6.2014
Adresa: Luční 349 , Plasy 331 01
člen dozorčí rady Andrea Lhotová 23.8.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 8.4.2013
Adresa: Károvská 366 , Ohrobec 252 45
člen dozorčí rady Eva Ptáčková 23.8.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 8.4.2013
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: 323 , Žihle 331 65
předseda dozorčí rady Andrea Lhotová 3.7.2014 - 3.3.2017
Vznik členství 8.4.2013
Vznik funkce 3.6.2014
Adresa: Károvská 366 , Ohrobec 252 45

Sbírka Listin Žihelský statek, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 374/SL 75 zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 23.2.2015 15.12.2015 21.12.2015 2
B 374/SL 74 ostatní rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 Krajský soud v Plzni 2.6.2015 15.12.2015 21.12.2015 1
B 374/SL 73 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 23.2.2015 15.12.2015 21.12.2015 2
B 374/SL 72 zpráva auditora Krajský soud v Plzni 23.2.2015 15.12.2015 21.12.2015 2
B 374/SL 71 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 23.2.2015 15.12.2015 21.12.2015 20
B 374/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 3.6.2014 26.6.2014 3.7.2014 1
B 374/SL 69 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 3.6.2014 26.6.2014 3.7.2014 1
B 374/SL 68 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 3.6.2014 26.6.2014 3.7.2014 4
B 374/SL 67 notářský zápis Nz 104/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 17.6.2014 26.6.2014 3.7.2014 28
B 374/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 8.4.2014 27.5.2014 27.5.2014 11
B 374/SL 65 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 7.3.2014 27.5.2014 27.5.2014 33
B 374/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 8.4.2013 4.4.2014 16.4.2014 11
B 374/SL 63 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 1.3.2013 9.9.2013 10.9.2013 33
B 374/SL 62 rozhod. o statut. orgánu závěrečný protokol Krajský soud v Plzni 5.4.2013 19.8.2013 23.8.2013 1
B 374/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 8.4.2013 19.8.2013 23.8.2013 1
B 374/SL 60 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 8.4.2013 19.8.2013 23.8.2013 3
B 374/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 8.4.2013 19.8.2013 23.8.2013 1
B 374/SL 58 notářský zápis Nz 27/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 8.4.2013 10.4.2013 17.4.2013 7
B 374/SL 57 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 14.5.2012 6.11.2012 13.11.2012 34
B 374/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2011 Krajský soud v Plzni 17.6.2011 1.12.2011 5.12.2011 14
B 374/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 9.2.2011 25.7.2011 22.8.2011 32
B 374/SL 54 notářský zápis Nz 64/2011 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 20.7.2011 25.7.2011 22.8.2011 17
B 374/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 19.4.2011 30.6.2011 1.7.2011 39
B 374/SL 52 změna právní formy, fúze Krajský soud v Plzni 17.5.2011 24.5.2011 24.5.2011 8
B 374/SL 47 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 14.5.2010 29.6.2010 30.6.2010 39
B 374/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.5.2010 29.6.2010 29.6.2010 1
B 374/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.5.2010 29.6.2010 29.6.2010 1
B 374/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 18.5.2010 29.6.2010 29.6.2010 1
B 374/SL 48 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 18.5.2010 29.6.2010 29.6.2010 3
B 374/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 4.6.2004 17.8.2009 19.8.2009 2
B 374/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 4.6.2004 17.8.2009 19.8.2009 2
B 374/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.spol. Krajský soud v Plzni 30.6.2006 31.7.2009 19.8.2009 1
B 374/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 30.6.2006 31.7.2009 19.8.2009 1
B 374/SL 42 převod,náj.podn.,ovládání - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 30.6.2006 31.7.2009 19.8.2009 1
B 374/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - závěrečný protokol Krajský soud v Plzni 16.9.2005 31.7.2009 19.8.2009 1
B 374/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis ŘVH Krajský soud v Plzni 4.6.2004 31.7.2009 19.8.2009 3
B 374/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis MVH Krajský soud v Plzni 19.9.2005 31.7.2009 19.8.2009 5
B 374/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.5.2003 31.7.2009 19.8.2009 11
B 374/SL 37 podpisové vzory - DR Krajský soud v Plzni 30.6.2009 17.7.2009 19.8.2009 3
B 374/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 30.6.2009 17.7.2009 19.8.2009 3
B 374/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - závěrečný protokol Krajský soud v Plzni 23.4.2009 17.7.2009 19.8.2009 1
B 374/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 30.6.2009 17.7.2009 19.8.2009 1
B 374/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 30.6.2009 17.7.2009 19.8.2009 1
B 374/SL 32 notářský zápis Nz 42/2009 - rozh.VH Krajský soud v Plzni 15.7.2009 17.7.2009 19.8.2009 7
B 374/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 12.5.2009 15.7.2009 15.7.2009 39
B 374/SL 30 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 6.5.2008 25.7.2008 28.7.2008 29
B 374/SL 29 účetní závěrka 2006,výroční zpráva Krajský soud v Plzni 22.2.2007 18.7.2007 27.7.2007 33
B 374/SL 28 zpráva auditora 2005 - NESKENOVATELNÉ Krajský soud v Plzni 10.2.2006 4.7.2006 7.7.2006 0
B 374/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 22.5.2006 4.7.2006 7.7.2006 21
B 374/SL 26 notářský zápis 95/05+úč. závěrka k 30/6 05 Krajský soud v Plzni 20.9.2005 27.9.2005 3.10.2005 66
B 374/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 15.2.2005 1.7.2005 17.8.2005 45
B 374/SL 25 notářský zápis NZ 80/2005 Krajský soud v Plzni 19.7.2005 21.7.2005 27.7.2005 4
B 374/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 27.2.2004 1.7.2004 20.7.2004 32
B 374/SL 22 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 28.5.2003 9.7.2003 29.10.2003 11
B 374/SL 21 notářský zápis -NZ 46/2003 rozh.VH Krajský soud v Plzni 28.5.2003 9.7.2003 29.10.2003 5
B 374/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 18.3.2003 3.7.2003 10.7.2003 28
B 374/SL 19 notářský zápis -NZ 51/2002 rozh.VH Krajský soud v Plzni 6.6.2002 6.8.2002 23.8.2002 5
B 374/SL 18 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 6.6.2002 28.6.2002 9.7.2002 11
B 374/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 25.2.2002 28.6.2002 9.7.2002 26
B 374/SL 16 notářský zápis -NZ 97/2001 osv.MVH Krajský soud v Plzni 14.12.2001 15.1.2002 25.1.2002 7
B 374/SL 15 notářský zápis -NZ 96/2001 rozh.MVH Krajský soud v Plzni 14.12.2001 15.1.2002 25.1.2002 7
B 374/SL 14 notářský zápis -NZ 45/2001 osv.VH Krajský soud v Plzni 1.6.2001 1.6.2001 14.9.2001 6
B 374/SL 13 notářský zápis -NZ 44/2001 rozh.VH+stanovy Krajský soud v Plzni 1.6.2001 14.8.2001 14.9.2001 30
B 374/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 9.8.2001 14.8.2001 14.9.2001 4
B 374/SL 11 účetní závěrka -2000 Krajský soud v Plzni 29.3.2001 29.3.2001 6.4.2001 21
B 374/SL 10 účetní závěrka -1999 Krajský soud v Plzni 3.2.2000 17.7.2000 25.7.2000 21
B 374/SL 9 účetní závěrka 1998 - zpráva auditora Krajský soud v Plzni 22.2.1999 14.6.1999 16.6.1999 2
B 374/SL 8 účetní závěrka 1998 - příloha Krajský soud v Plzni 31.12.1998 14.6.1999 16.6.1999 11
B 374/SL 7 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 14.6.1999 16.6.1999 6
B 374/SL 6 účetní závěrka za r. 1997 vč. výroku auditora Krajský soud v Plzni 25.2.1998 22.7.1998 22.12.1998 22
B 374/SL 5 účetní závěrka 1996 - zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.2.1997 18.6.1997 14.4.1998 2
B 374/SL 4 účetní závěrka 1996 - příloha k účet. závěrce Krajský soud v Plzni 14.2.1997 18.6.1997 14.4.1998 20
B 374/SL 3 účetní závěrka za r. 1996 Krajský soud v Plzni 31.1.1997 31.1.1997 14.4.1998 6
B 374/SL 2 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Plzni 8.4.1997 18.6.1997 14.4.1998 15
B 374/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Žihelský statek, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49788744
Jméno Žihelský statek, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kralovice
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 7

Sídlo Žihelský statek, a.s.

Živnosti a provozovny Žihelský statek, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 106, Žihle 331 65
Identifikační číslo provozovny 1004258038
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 10.6.1994
Provozovna č. 2
Provozovna 331 41 Mladotice
Identifikační číslo provozovny 1004258011
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 5.9.2007
Provozovna č. 3
Provozovna 331 62 Manětín
Identifikační číslo provozovny 1010254677
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.4.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Pražská 636, Dolní Břežany 252 41
Identifikační číslo provozovny 1010254715
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 15.4.2015

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 371 331 65 Žihle
Identifikační číslo provozovny 1010979302
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2016

Živnost č. 3 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 331 41 Mladotice
Identifikační číslo provozovny 1004258011
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.1994

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 331 62 Manětín
Identifikační číslo provozovny 1010254677
Zahájení provozování 15.4.2015

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 371 331 65 Žihle
Identifikační číslo provozovny 1010979302
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2016

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 371 331 65 Žihle
Identifikační číslo provozovny 1010979302
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2016

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.4.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 106, Žihle 331 65
Identifikační číslo provozovny 1004258038
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.4.1994

Živnost č. 8 L 521 - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1994
Zánik oprávnění 25.10.2000

Živnost č. 10 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1994
Zánik oprávnění 6.8.1996

Živnost č. 11 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1994
Zánik oprávnění 13.7.2006

Živnost č. 12 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1994
Zánik oprávnění 25.10.2000

Živnost č. 13 Zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.1996
Zánik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 16 Pronájem nemovitostí a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Žihelský statek, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Lhota
Člen statutárního orgánu Ing. Ondřej Lhota
Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Vaňourek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Žihelský statek, a.s.

IČO: 49788744
Firma: Žihelský statek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-sever
Základní územní jednotka: Žihle
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Výroba zámků a kování
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
tracking image