Firma Zevas Korouhev a.s. IČO 64789403


Zevas Korouhev a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zevas Korouhev a.s. (64789403) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 291, 569 93 Korouhev Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 1996 a je stále aktivní. Zevas Korouhev a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Zevas Korouhev a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zevas Korouhev a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zevas Korouhev a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zevas Korouhev a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zevas Korouhev a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1375
IČO (identifikační číslo osoby) 64789403
Jméno Zevas Korouhev a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 12.3.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.12.2014
Rozhodnutí valné hromady zvýšit základní jmění o částku1,356.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení bez omezení. Zvýšení základního jmění budeprovedeno upsáním nových akcií v počtu nejméně :46 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen. hodnotě 1.000,- Kč31 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen. hodnotě 10.000,- Kč10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen. hodnotě 100.000,- KčEmisní kurs upisovaných akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -fyzickým osobám - oprávněným osobám z transformace Zemědělskéhodružstva Korouhev v likvidaci, se sídlem v Korouhvi, okr.Svitavy, IČO: 00 12 96 66.Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanovísídlo společnosti. Osoby, které se nebudou moci dostavit k úpisuobdrží individuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením vestanovené lhůtě je úpis platný.Lhůta pro úpis akcií se stanoví na 30 dnů a počíná běžetnásledující den po právní moci usnesení valné hromady zapsanév obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové.Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném zněníz transformace Zemědělského družstva Korouhev v likvidaci, sesídlem v Korouhvi, okr. Svitavy. Hodnota vkladu - pohledávek seschvaluje ve výši, jak byla oceněna posudky dvou znalců a toing. Josefa Pátka, znalce z oboru ekonomiky, obor zemědělství,znalecký posudek č. 68/98 ze dne 12.06.98 a ing. VladimíraDomische, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady věcí movitých,znalecký posudek č. 2210/98 ze dne 15.06.98.Nepenětité vklady - pohledávky jsou splaceny dnem účinnostismlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost.V případě překročení navrhovaného rozsahu zvýšení, rozhodneo konečné částce zvýšení představenstvo společnosti. 9.10.1998 - 1.6.1999
Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění:1. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 23.680.000,- se zvyšujenejméně o Kč 9.870.000,- přičemž se připouští upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění.2. Způsob a rozsah tohoto zvýšeníNavrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši Kč23.680.000,- na Kč 33.550.000,- tj. o Kč 9.870.000,- a toupisováním nových akcií.3. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovýmiakciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov.4. Jmenovitá hodnota nových akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění o Kč 9.870.000,- a to vydáním1.820 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-,235 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-a 57 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.5. Předmět a navrhované oceněníUpisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupenápohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkovýchpodílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobamivůči majetku Zemědělského družstva Korouhev se sídlemv Korouhvi, okr. Svitavy, IČO: 00 12 96 66. Upsání nepeněžitéhovkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetkuuvedeného družstva tak, jak je vedena v účetnictví tohotodružstva ke dni zahájení upisování. Tato výše je i navrhovanouhodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněnyznaleckými posudky soudních znalců ing. Zdeňka Maňáka, č.j.1113-78/97 ze dne 26. 4. 1997 a ing. Pavla Josefíka, č.j. 04/97ze dne 27. 4. 1997, které mimořádná valná hromada schválila.Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodníhozákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterousvou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Korouhev postoupíakciové společnosti Zemědělská obchodní společnost Korouhev,a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem Zemědělské obchodníspolečnosti Korouhev, a.s.Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši přiúpisu.Předmětem vkladu dále budou nemovitosti -odchovna mladého dobytka 2 v k.ú. Korouhev, p.č. 440/1 a 440/2a sklad slámy na p.č. 437/1, 437/2 a 437/3 rovněž v k. ú.Korouhev. Uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckými posudkying. Zdeňka Pavlíka č.j. 216/49/96 ze dne 22. 11. 1996 a č. j.217/51/96 ze dne 22. 11. 1997, které valná hromada schválila.Vkladatelem bude v souladu s rozhodnutím členské schůzeZemědělského družstva Korouhev ze dne 11. 12. 1996 uvedenédružstvo. ZD Korouhev v likvidaci předá v souladu s ustanovením§ 60 odst. 2 obchodního zákoníku správci vkladu písemnéprohlášení vkladatele.6. Navrhovaná výše emisního kursuEmisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich nominálníhodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. 30.10.1997 - 9.6.1998

Aktuální kontaktní údaje Zevas Korouhev a.s.

Kapitál Zevas Korouhev a.s.

zakladni jmění 35 026 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.6.1999
zakladni jmění 33 550 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.6.1998 - 1.6.1999
zakladni jmění 23 680 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.10.1997 - 9.6.1998
zakladni jmění 23 680 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.3.1996 - 29.10.1997

Sídlo Zevas Korouhev a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 291 , 569 93 Korouhev Česká republika
č.p. 291, 569 93 Korouhev
9.12.2014
Adresa 291 , 569 93 Korouhev Česká republika
Korouhev 291, okres Svitavy, PSČ 56993
12.3.1996 - 9.12.2014

Předmět podnikání Zevas Korouhev a.s.

Platnost údajů od - do
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.6.1998
zámečnictví 9.6.1998
silniční motorová doprava nákladní 9.6.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.6.1998
truhlářství 9.6.1998
výroba a opravy zemědělských strojů 9.6.1998
opravy motorových vozidel 9.6.1998
nakládací a zemní práce, práce autojeřábem 9.6.1998
zemědělská výroba 12.3.1996

vedení firmy Zevas Korouhev a.s.

Statutární orgán Zevas Korouhev a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Stanislav Šikl 2.6.2014
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 28.6.2013
Adresa: 100 , 569 82 Borová Česká republika
č.p. 100, 569 82 Borová
člen představenstva Ing. Vladimír Kašpar 2.6.2014
Vznik členství 28.6.2013
Adresa: 114 , 561 70 Písečná Česká republika
č.p. 114, 561 70 Písečná
člen představenstva Ing. Miroslav Břeň 2.6.2014
Vznik členství 28.6.2013
Adresa: 53 , 572 01 Sádek Česká republika
č.p. 53, 572 01 Sádek
Člen představenstva Josef Vraspír 12.3.1996 - 30.10.1997
Adresa: 266 , Korouhev Česká republika
Korouhev 266, okres Svitavy
Člen představenstva Jiří Malý 12.3.1996 - 30.10.1997
Adresa: 139 , Korouhev Česká republika
Korouhev 139, okres Svitavy
Člen představenstva Václav Muff 30.10.1997 - 9.6.1998
Adresa: 17 , Kamenec Česká republika
Kamenec 17, okres Pardubice
Předseda představenstva Ing. Miroslav Břeň 12.3.1996 - 20.4.2001
Adresa: 266 , Korouhev Česká republika
Korouhev 266, okres Svitavy
Člen představenstva Jan Pospíšil 30.10.1997 - 20.4.2001
Adresa: 100 , Korouhev Česká republika
Korouhev 100, okres Svitavy
Místopředseda představenstva Miloslav Mach 12.3.1996 - 12.9.2002
Vznik členství 30.4.1997
Zánik členství 24.5.2002
Vznik funkce 30.4.1997
Adresa: 238 , Korouhev Česká republika
Korouhev 238, okres Svitavy
Člen představenstva Ludmila Petrásová 12.3.1996 - 12.9.2002
Vznik členství 30.4.1997
Zánik členství 24.5.2002
Adresa: 105 , Korouhev Česká republika
Korouhev 105, okres Svitavy
Členka představenstva Milada Hloušová 30.10.1997 - 12.9.2002
Vznik členství 30.4.1997
Zánik členství 24.5.2002
Adresa: 259 , Korouhev Česká republika
Korouhev 259, okres Svitavy
Člen představenstva Jan Břeň 30.10.1997 - 12.9.2002
Vznik členství 30.4.1997
Zánik členství 24.5.2002
Adresa: 272 , 569 93 Korouhev Česká republika
Korouhev 272, okres Svitavy, PSČ 56993
Člen představenstva Václav Muff 9.6.1998 - 12.9.2002
Vznik členství 30.4.1997
Zánik členství 24.5.2002
Adresa: 17 , Kamenec Česká republika
Kamenec 17, okres Svitavy
Člen představenstva Ing. Miroslav Břeň 20.4.2001 - 12.9.2002
Vznik členství 30.4.1997
Zánik členství 24.5.2002
Adresa: 266 , Korouhev Česká republika
Korouhev 266, okres Svitavy
Předseda představenstva Jan Pospíšil 20.4.2001 - 12.9.2002
Vznik členství 30.4.1997
Zánik členství 24.5.2002
Vznik funkce 20.12.2000
Adresa: 100 , Korouhev Česká republika
Korouhev 100, okres Svitavy
Člen představenstva Pavel Navrátil 12.9.2002 - 18.9.2004
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 18.6.2004
Adresa: 173 , Korouhev Česká republika
Korouhev 173, okres Svitavy
Předseda představenstva Ing. Miroslav Břeň 12.9.2002 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 7.5.2007
Vznik funkce 30.5.2002
Zánik funkce 7.5.2007
Adresa: 266 , Korouhev Česká republika
Korouhev 266, okres Svitavy
Místopředseda představenstva Pavel Sion 12.9.2002 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 7.5.2007
Vznik funkce 30.5.2002
Zánik funkce 7.5.2007
Adresa: 274 , Korouhev Česká republika
Korouhev 274, okres Svitavy
Člen představenstva Miloslav Mach 12.9.2002 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 7.5.2007
Adresa: 238 , Korouhev Česká republika
Korouhev 238, okres Svitavy
Člen představenstva Václav Muff 12.9.2002 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 7.5.2007
Adresa: 17 , Kamenec Česká republika
Kamenec 17, okres Svitavy
Člen představenstva Jan Pospíšil 12.9.2002 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 7.5.2007
Adresa: 100 , Korouhev Česká republika
Korouhev 100, okres Svitavy
Člen představenstva Ladislav Cacek 12.9.2002 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 7.5.2007
Adresa: 198 , Korouhev Česká republika
Korouhev 198, okres Svitavy
člen představenstva Ing. Josef Petrás 18.9.2004 - 20.8.2007
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 7.5.2007
Adresa: 569 93 Korouhev 92 Česká republika
Korouhev 92, PSČ 56993
Člen představenstva Miroslav Břeň 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: 569 93 Korouhev 266 Česká republika
Korouhev 266, PSČ 56993
Člen představenstva Milan Novotný 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: 569 93 Korouhev 159 Česká republika
Korouhev 159, PSČ 56993
Člen představenstva Jiří Suma 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Nedvězí 13 , 569 92 Bystré Česká republika
Nedvězí 13, 569 92 Bystré
Předseda představenstva Ing. Miroslav Břeň 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 25.5.2007
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: 572 01 Sádek u Poličky 53 Česká republika
Sádek u Poličky 53, PSČ 57201
Místopředseda představenstva František Říha 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 25.5.2007
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: 569 62 Sebranice u Litomyšle 3 Česká republika
Sebranice u Litomyšle 3, PSČ 56962
Člen představenstva Jan Pospíšil 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: 569 93 Korouhev 100 Česká republika
Korouhev 100, PSČ 56993
člen představenstva Ing. Josef Petrás 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: 569 93 Korouhev 92 Česká republika
Korouhev 92, PSČ 56993
předseda představenstva Ing. Miroslav Břeň 26.9.2012 - 2.6.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 53 , 572 01 Sádek Česká republika
č.p. 53, 572 01 Sádek
místopředseda představenstva Dana Roušarová 26.9.2012 - 2.6.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 35 , 569 93 Korouhev Česká republika
č.p. 35, 569 93 Korouhev
člen představenstva Vladimír Kašpar 26.9.2012 - 2.6.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 114 , 561 70 Písečná Česká republika
č.p. 114, 561 70 Písečná
člen představenstva Ing. Stanislav Šikl 26.9.2012 - 2.6.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 127 , 569 82 Borová Česká republika
č.p. 127, 569 82 Borová
člen představenstva Miroslav Břeň 26.9.2012 - 2.6.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 53 , 572 01 Sádek Česká republika
č.p. 53, 572 01 Sádek

Dozorčí rada Zevas Korouhev a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ladislav Hegr 2.6.2014
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 17.7.2013
Adresa: 89 , 569 92 Nedvězí Česká republika
č.p. 89, 569 92 Nedvězí
místopředseda dozorčí rady Miroslav Břeň 2.6.2014
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 17.7.2013
Adresa: 53 , 572 01 Sádek Česká republika
č.p. 53, 572 01 Sádek
člen dozorčí rady Dana Roušarová 2.6.2014
Vznik členství 28.6.2013
Adresa: 35 , 569 93 Korouhev Česká republika
č.p. 35, 569 93 Korouhev
Člen Libor Pávek 12.3.1996 - 20.9.1999
Adresa: M.Bureše 815 , Polička Česká republika
Polička, M.Bureše 815, okres Svitavy
Předseda Ing. Petr Hlouš 12.3.1996 - 15.11.2000
Adresa: 259 , Korouhev Česká republika
Korouhev 259, okres Svitavy
Místopředseda Josef Hrnčíř 12.3.1996 - 15.11.2000
Adresa: 273 , Korouhev Česká republika
Korouhev 273, okres Svitavy
Člen Ludmila Sionová 20.9.1999 - 15.11.2000
Adresa: 86 , Korouhev Česká republika
Korouhev 86, okres Svitavy
Předseda Marie Vosýnková 15.11.2000 - 12.9.2002
Vznik členství 25.8.2000
Zánik členství 24.5.2002
Vznik funkce 22.9.2000
Adresa: 126 , Korouhev Česká republika
Korouhev 126, okres Svitavy
Místopředseda Jitka Martušinová 15.11.2000 - 12.9.2002
Vznik členství 25.8.2000
Zánik členství 24.5.2002
Vznik funkce 22.9.2000
Adresa: K. Světlé 772 , Polička Česká republika
Polička, K. Světlé 772, okres Svitavy
Člen Jiří Cik 15.11.2000 - 12.9.2002
Vznik členství 25.8.2000
Zánik členství 24.5.2002
Adresa: Jiráskova 628 , Polička Česká republika
Polička, Jiráskova 628, okres Svitavy
Předseda Eduard Karafiát 12.9.2002 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 7.5.2007
Vznik funkce 30.5.2002
Zánik funkce 7.5.2007
Adresa: 67 , Korouhev Česká republika
Korouhev 67, okres Svitavy
Místopředseda Dana Roušarová 12.9.2002 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 7.5.2007
Vznik funkce 30.5.2002
Zánik funkce 7.5.2007
Adresa: 35 , Korouhev Česká republika
Korouhev 35, okres Svitavy
Člen Božena Sedlerová 12.9.2002 - 20.8.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 7.5.2007
Adresa: 259 , Jimramov Česká republika
Jimramov 259, okres Žďár nad Sázavou
Předseda dozorčí rady Ing. Marie Tobiášová 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Sídliště Hegerova 969 , 572 01 Polička - Horní předměstí Česká republika
Polička - Horní předměstí, Sídliště Hegerova 969, PSČ 57201
Místopředseda dozorčí rady Dana Roušarová 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 22.5.2007
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: 569 93 Korouhev 35 Česká republika
Korouhev 35, PSČ 56993
Člen dozorčí rady Bohumila Hrnčířová 20.8.2007 - 26.9.2012
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: 569 93 Korouhev 271 Česká republika
Korouhev 271, PSČ 56993
předseda dozorčí rady Ladislav Hegr 26.9.2012 - 2.6.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 89 , 569 92 Nedvězí Česká republika
č.p. 89, 569 92 Nedvězí
místopředseda dozorčí rady Bohumila Hrnčířová 26.9.2012 - 2.6.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 569 93 Korouhev 271 Česká republika
Korouhev 271, PSČ 56993
člen dozorčí rady Jan Dittrich 26.9.2012 - 2.6.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 91 , 569 93 Korouhev Česká republika
č.p. 91, 569 93 Korouhev

Sbírka Listin Zevas Korouhev a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1375/SL 39 notářský zápis [NZ 363/2014], ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2014 2.12.2014 30.12.2014 16
B 1375/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2013 27.5.2014 6.6.2014 25
B 1375/SL 37 notářský zápis NZ 292/2013 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2013 27.5.2014 6.6.2014 4
B 1375/SL 36 účetní závěrka 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2012 16.10.2012 31.10.2012 20
B 1375/SL 35 účetní závěrka 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2011 16.10.2012 31.10.2012 20
B 1375/SL 34 účetní závěrka 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2010 16.10.2012 31.10.2012 21
B 1375/SL 33 účetní závěrka 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2009 16.10.2012 31.10.2012 20
B 1375/SL 32 účetní závěrka 2007,el. Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2008 16.10.2012 31.10.2012 24
B 1375/SL 31 účetní závěrka 2006,el. Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2007 16.10.2012 31.10.2012 17
B 1375/SL 30 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2012 29.8.2012 27.9.2012 4
B 1375/SL 29 ostatní -ČP + zápisy o volbě členů Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2007 6.8.2007 6.8.2007 19
B 1375/SL 28 účetní závěrka - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2006 24.7.2006 24.7.2006 38
B 1375/SL 27 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2005 25.7.2005 25.7.2005 41
B 1375/SL 25 účetní závěrka, ostatní - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2003 8.7.2003 8.7.2003 53
B 1375/SL 23 účetní závěrka, ostatní, podpisové vzory - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2002 19.7.2002 19.7.2002 32
B 1375/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, podpisové vzory - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2001 26.7.2001 26.7.2001 65
B 1375/SL 20 účetní závěrka - za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2000 15.6.2000 16.6.2000 18
B 1375/SL 19 účetní závěrka - za rok 1998 + zpr. auditora Krajský soud v Hradci Králové 26.4.1999 10.8.1999 10.8.1999 7
B 1375/SL 14 účetní závěrka - za r. 1998 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 26.4.1999 2.6.1999 2.6.1999 7
B 1375/SL 18 posudek znalce - č. Krajský soud v Hradci Králové 12.6.1998 18.9.1998 18.9.1998 8
B 1375/SL 17 posudek znalce - č. 2210/98 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.1998 18.9.1998 18.9.1998 8
B 1375/SL 16 účetní závěrka - za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.4.1998 18.9.1998 18.9.1998 11
B 1375/SL 15 notářský zápis - NZ 129/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 21.8.1998 18.9.1998 18.9.1998 35
B 1375/SL 13 účetní závěrka - za r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 3.4.1998 18.5.1998 18.5.1998 4
B 1375/SL 11 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 30.5.1997 30.5.1997 3
B 1375/SL 10 ostatní - výroční zpráva za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1997 30.5.1997 30.5.1997 4
B 1375/SL 9 notářský zápis - NZ 82/97 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1997 37
B 1375/SL 8 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1997 24
B 1375/SL 7 posudek znalce - č. 04/97 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.1997 35
B 1375/SL 6 posudek znalce - č. 1113 - 78/97 Krajský soud v Hradci Králové 26.4.1997 38
B 1375/SL 5 posudek znalce - č. 1765/168/1996 Krajský soud v Hradci Králové 24.11.1996 23
B 1375/SL 4 posudek znalce - č. 217/50/96 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.1996 13
B 1375/SL 3 posudek znalce - č. 1759/162/1996 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.1996 21
B 1375/SL 2 posudek znalce - č. 216/49/96 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.1996 13
B 1375/SL 1 ostatní - presenční listina Krajský soud v Hradci Králové 19.12.1995 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zevas Korouhev a.s.

IČO (identifikační číslo) 64789403
Jméno Zevas Korouhev a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Polička
Vznik první živnosti: 5.6.1996
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 6

Sídlo Zevas Korouhev a.s.

Živnosti a provozovny Zevas Korouhev a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 291, Korouhev 569 93
Identifikační číslo provozovny 1002116937
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.1996

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba zemědělských strojů

  • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Nakládací a zemní práce, práce autojeřábem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 291, Korouhev 569 93
Identifikační číslo provozovny 1002116937
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba zemědělských strojů

  • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování 5.6.1996

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 291, Korouhev 569 93
Identifikační číslo provozovny 1002116937
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.1996

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.1996

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 291, Korouhev 569 93
Identifikační číslo provozovny 1002116937
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.6.1996

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 291, Korouhev 569 93
Identifikační číslo provozovny 1002116937
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.6.1996

Živnost č. 7 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1996
Zánik oprávnění 1.3.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1996
Zánik oprávnění 17.1.2001

Živnost č. 10 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Nakládací a zemní práce, práce autojeřábem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1996
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 13 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zevas Korouhev a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Stanislav Šikl
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Kašpar
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Břeň

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zevas Korouhev a.s.

IČO: 64789403
Firma: Zevas Korouhev a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Korouhev
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.3.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba zámků a kování
Opravy strojů
Demolice a příprava staveniště
Truhlářské práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
tracking image