Firma Zentiva, k.s. IČO 49240030


Zentiva, k.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zentiva, k.s. (49240030) je Společnost komanditní. Sídlí na adrese U kabelovny 130/22, Praha 102 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 a je stále aktivní. Zentiva, k.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Zentiva, k.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zentiva, k.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zentiva, k.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zentiva, k.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zentiva, k.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka A 64046
IČO (identifikační číslo osoby) 49240030
Jméno Zentiva, k.s.
Právní forma podnikání Společnost komanditní
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.4.1993
Na základě Smlouvy o prodeji části závodu uzavřené dne 31.5.2018 mezi společností sanofi-aventis, s.r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 16000, IČO: 44848200, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968 (jako prodávajícím) a společností Zentiva, k.s., se sídlem Praha 10 - Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 10237, IČO: 49240030, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64046 (jako kupujícím) došlo dne 1.6.2018 k převodu vlastnického práva k části závodu prodávajícího, která tvoří samostatnou organizační složku prodávajícího nazývající se Zentiva CZ, avšak s výjimkou položek, které prodávající a kupující z předmětu koupě vyloučili. 1.6.2018
Smlouvou o koupi části závodu ze dne 1. prosince 2016 byla část závodu společnosti Zentiva, k.s. představovaná divizí nesoucí název Global Gx Regulatory Center department (GRC) převedena na společnost Zentiva Group, a.s. se sídlem Praha 10 - Dolní Měcholu py, U kabelovny 130, PSČ 102 37, identifikační číslo: 284 46 640. 9.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 22.1.2014
Smlouva o prodeji části podniku za dne 28.června 2011 byla část podniku společnosti Zentiva, k.s. představovaná divizí ComOps převedena na společnost sanofi-aventis, s.r.o. se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, identifikační číslo: 4 48 48 200. 15.8.2011
Smlouva o prodeji části podniku za dne 29.června 2011 byla část podniku společnosti Zentiva, k.s. představovaná divizí Finance převedena na společnost Zentiva Group, a.s. se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 37, identifikační čísl o: 284 46 640. 15.8.2011
Společnost Zentiva, a.s., IČ: 492 40 030, se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 37, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1948, změnila právní formu z akciové společnosti na komanditní spole čnost. Obchodní firma společnosti po změně právní formy je Zentiva, k.s. 1.1.2009
Společnost Zentiva, a.s., IČ: 492 40 030, se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ: 102 37, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložce 1948, byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti Zentiv a Group, a.s., se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ: 102 37, na níž přešla část jmění rozdělované společnosti Zentiva, a.s. uvedená v projektu rozdělení. 1.9.2008
Rozhodnutí společnosti Zentiva N.V. jako jediného akcionáře společnosti Zentiva, a.s. v působnosti valné hromady společnosti Zentiva, a.s. ze dne 27.6.2008: Zentiva N.V. jako jediný akcionář společnosti Zentiva, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál společnosti Zentiva, a.s. se zvyšuje ze stávající částky 1.557.373.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda pět set padesát sedm milionů tři sta sedmdesát tři tisíce Korun českých) peněžitým vkladem o částku 1.684.650.000,-- Kč (slovy: Jedna m iliarda šest set osmdesát čtyři miliony šest set padesát tisíc Korun českých) na částku 3.242.023.000,- Kč (slovy: Tři miliardy dvě stě čtyřicet dva milionů dvacet tři tisíce Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad část ku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 84.232.500,-- Kč (slovy: Osmdesát čtyři miliony dvě stě třicet dva tisíce pět set Korun českých), znějících na ma jitele, vydaných v listinné podobě, emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 84.232.500,-- Kč (slovy: Osmdesát čtyři miliony dvě stě třicet dva tisíce pět set Korun českých), tzn. bude se rovnat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs v šech upisovaných akcií činí 1.684.650.000,-- Kč (slovy: Jednu miliardu šest set osmdesát čtyři miliony šest set padesát tisíc Korun českých), c) všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář - společnost Zentiva N.V., se sídlem Amsterdam a adresou Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE Amsterdam, Nizozemské království, který se výslovně vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií, d) jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Zentiva, a.s. ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném z nění, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje na 45 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného společností Zentiva, a.s. jedinému akcionáři. Společnost Zentiva, a.s. doručí návrh sml ouvy jedinému akcionáři do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to dopisem na adresu sídla nebo osobně doručeným, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti Zentiva, a.s. na adrese Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, g) ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhoduje jediný akcionář o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti Zentiva, a.s., kterou má jediný akcionář ve výši 1.684.650.000,-- K č a která vyplývá z povinnosti společnosti Zentiva, a.s. vyplatit jedinému akcionáři podíl na zisku ve výši 1.684.650.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda šest set osmdesát čtyři miliony šest set padesát tisíc Korun českých), proti pohledávce společnosti Zent iva, a.s. vůči jedinému akcionáři na splacení všech nově upisovaných akcií. h) Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - návrh smlouvy o započtení vypracuje společnost Zentiva, a.s. a doručí jej jedinému akcionáři společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) tohoto usnesení), - pohledávka jediného akcionáře k započtení vyplývá z povinnosti společnosti Zentiva, a.s. vyplatit jedinému akcionáři podíl na zisku ve výši 1.684.650.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda šest set osmdesát čtyři miliony šest set padesát tisíc Korun českých), - emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením, - smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, - smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 45 dnů ode dne podpisu smlouvy dle písm. d). 1.7.2008 - 14.7.2008
Společnost je právním nástupcem zaniklé společnosti VÚFB a.s., se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 01, identifikační číslo 601 93 115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2306. Na společ nost přešlo jmění vpolečnosti VÚFB a.s, se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 01, identifikační číslo 601 93 115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2306, v důsledku převzetí jměním, včet ně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, hlavním akcionářem, tj. společností, a to na základě Smlouvy o převzetí ze dne 14.6.2005. 1.11.2005 - 14.8.2007
Společnost je právním nástupcem zaniklé společnosti GREEN PLANET, a.s., se sídlem Praha 10, U hranic 3221/16, PSČ 100 00, identifikační číslo 264 35 802, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7101. Na společnost př ešlo jmění vpolečnosti GREEN PLANET, a.s, se sídlem Praha 10, U Hranic 3221/16, PSČ 100 00, identifikační číslo 264 35 802, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7101, v důsledku převzetí jměním, včetně práv a pov inností z pracovněprávních vztahů, hlavním akcionářem, tj. společností, a to na základě Smlouvy o převzetí ze dne 14.6.2005. 1.11.2005 - 14.8.2007
Společnost je právním nástupcem zaniklé společnosti Zentiva CZ s.r.o.., se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 01, identifikační číslo 267 76 499, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93012. Na společnost přešlo jmění vpolečnosti Zentiva CZ s.r.o. se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 102 01, identifikační číslo 267 76 499, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93012, v důsledku p řevzetí jměním, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, hlavním akcionářem, tj. společností, a to na základě Smlouvy o převzetí ze dne 14.6.2005. 1.11.2005 - 14.8.2007
I. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Zentiva, a.s. je společnost Zentiva N.V. se sídlem Fred. Roeskestraat 123 1HG, 107 6EE Amsterdam, společnost založená a existující podle práva Nizozemska,zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a p růmyslové komory Amsterdam, vložka č. 33302572, která vlastní 1.545.575 kusů akcií společnosti Zentiva, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,25 % základního kapitálu. Tyto akcie jsou v listinné podo bě znějící na majitele. Společnost vydala tyto akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. 2. Skutečnost, že společnost Zentiva N.V. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,25 % základního kapitálu, je osvědčena dvěma prohlášeními společnosti Zentiva N.V. učiněnými v dne podání žádosti a v den konání mimořádné valn é hromady, dále pak prohlášením o uložení listinných cenných papírů vydané ING Bank N.V., organizační složkou dne 10. srpna 2005 a výpisem z účetní závěrky za rok 2004,která dokládá vlastnictví k těmto akciímt též zaúčtováním těchto akcií v účetnictví spo lečnosti Zentiva N.V. za poslední tři roky. 3. Valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Zentiva, a.s., tj. kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, v listinné podobě, emitovaných společností Zentiva, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, společnosti Zentiva N.V., na hlavního akcionáře, kterým je Zentiva N.V., za protiplnění, které činí za jednu kmenovou akcii společnosti Zentiva, a.s. na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, 8.555,1 2 Kč (slova: osm tisíc pět set padesát pět korun českých dvanáct haléřů), a to ke dni, kdy uplyne jeden měsíc od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným znaleckým ústavem MBM-H opet, s.r.o., znalecký ústav, Poděbradská 28, 190 00 Praha 9, dne 4. srpna 2005. Výše protiplnění určená hlavním akcionářem se neodchyluje od uvedeného znaleckého posudku a je v souladu s ustanovením § 183j odst. 4 obchodního zákoníku. Znalecký ústav při zpracování posudku postupoval podle metodiky Komise pro cenné papíry. Akcie, které přejdou na hlavního akcionáře v důsledku tohoto usnesení valné hromady, převezme od akcionářů resp. zástavních věřitelů v souladu s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku společnost Zentiva, a.s. prostřednictvím společnosti Centrum ho spodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.), IČ: 63999897, se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ 101 00. Společnost Centrum hospodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.) bude akcie společnosti Zentiva, a.s., které přejdou na hlavníh o akcionáře podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku (tj. uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku), přebírat v zastoupení společnosti Zentiva, a.s. ve smyslu § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku každé pondělí až čtvrtek od 9 - 17 hodin a každý pátek od 9 - 12 hodin v sídle společnosti Centrum hospodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.) 4. Hlavní akcionář, společnost Zentiva N.V., poskytne protiplnění ve výši 8.555,12 Kč za jednu kmenovou akcii společnosti Zentiva, a.s. na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, vlastníkovi vykoupených akcií společnosti resp. zástavní mu věřiteli v souladu s § 183m odst. 4 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě jednoho měsíce od předání akcie/akcií společnosti společnosti Zentiva, a.s. v souladu s § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku, a to takto: a) bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí společnosti Centrum hospodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.) jakožto zástupci hlavního akcionáře nebo b) peněžními poukázkami zaslanými na adresu, kterou oprávněná osoba sdělí společnosti Centrum hospodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.) jakožto zástupci hlavního akcionáře, nebo c) v hotovosti, to však za předpokladu, že oprávněná osoba o výplatu předem požádá zástupce hlavního akcionáře společnost Centrum hospodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.) a částka nepřekročí hranici stanovenou zákonem. Výplatu protiplnění provede za přechod vlastnického práva k akciím společnosti v zastoupení hlavního akcionáře Centrum hospodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.), IČ: 63999897, se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ 101 00. Oprávněná osoba je povinna sdělit společnosti Centrum hospodářských informací, a.s. (ve zkratce Centin, a.s.) potřebné informace, tak aby bylo možné realizovat výplatu protiplnění jedním z výše uvedených způsobů. Náklady spojené s poskytnutím protiplnění ostatním akcioná řům nese hlavní akcionář. 5. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Zentiva, a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady společnosti Zentiva, a.s. do obchodního rejstříku a k realizaci všech dalších kroků vyžadovaných právn ími předpisy v souvislosti s tímto usnesením, a dále k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři společnosti Zentiva N.V. v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. Podrobnosti o výplatě protiplnění uveřejní představenstvo Zentiva, a .s. současně s usnesením této mimořádné valné hromady podle § 1831 odst. 2 obchodního zákoníku. 19.9.2005 - 14.8.2007
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Léčiva a.s. konaná dne 11.11.1999 schválila změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné takto: Podoba všech akcií, tj. 1 557 373 ks akcií společnosti navrhovatele se přeměňuje ze zaknihovaných na listinné. Dnem přeměny bude den zrušení registrace jejich emise v SCP. Po tomto dni přeměny budou akcionáři vyzváni způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, aby si vyzvedli své akcie vytištěné v listinné podobě. Lhůta k vyzvednutí listinných akcií bude činit 6 měsíců. Tato lhůta začne běžet 1. dne kalendářního měsíce následujícího po uveřejnění výzvy k vyzvednutí akcií. 26.1.2000 - 14.8.2007
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 25.9.1997 je emitována jedna akcie se zvláštnímu právy, která po dobu 10 let z ůstává v držení FNM ČR. Souhlasu majitele této akice je třeba k platnému usnesení valné hromady o : - zrušení společnosti - zásadní změně předmětu podnikání a sortimentu výroby - zásadní změně v majetkové struktuře společnosti - snížení základního jmění o více než 10% - změně stanov týkajícíích se ustanovení o akcii se zvláštními právy. 19.2.1998 - 23.2.2005
Zapisuje se změna stanov schválená valnou hromadou dne 6.6. 1995 23.8.1995 - 23.2.2005
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního ma- jetku České republiky se sídlem v Praze 1,Gorkého nám. 32,na kte- rý přešel majetek státního podniku Léčiva s.p. ve smyslu §11 odst 3 zák. č. 92/1991Sb.,o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 1.4.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 15.3.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.4.1993
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedené ho v zakladalské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Léčiva s.p. 1.4.1993
1 ks. akcie na jméno po 1000,-Kč.jmenovité hodnoty s omezením pře vodu této akcie a se zvláštními právy, která jsou vymezena ve sta novách společnosti. 1.4.1993 - 14.8.2007

Kapitál Zentiva, k.s.

zakladni jmění 3 242 020 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.7.2008 - 1.1.2009
zakladni jmění 1 557 370 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.8.2007 - 14.7.2008
zakladni jmění 1 557 370 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.6.1994 - 14.8.2007
zakladni jmění 1 557 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.1993 - 2.6.1994

Akcie Zentiva, k.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 84 232 500 Kč 20 14.7.2008 - 1.1.2009
Kmenové akcie na majitele 77 868 600 Kč 20 9.11.2007 - 1.1.2009
Kmenové akcie na majitele 1 557 370 000 Kč 1 14.8.2007 - 9.11.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 557 373 13.2.2002 - 14.8.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 46 721 18.11.1998 - 13.2.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 357 239 1.4.1993 - 2.6.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 46 721 1.4.1993 - 18.11.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 1.4.1993 - 13.2.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 510 651 1.4.1993 - 13.2.2002

Sídlo Zentiva, k.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U kabelovny 130/22 , Praha 102 00 13.2.2002
Adresa U kabelovny 130/22 , Praha 102 00 1.4.1993 - 13.2.2002

Předmět podnikání Zentiva, k.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.1.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 1.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.1.2009
reklamní činnost a marketing 3.1.2006 - 1.1.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.1.2006 - 1.1.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 3.1.2006 - 1.1.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 3.1.2006 - 1.1.2009
vydavatelské a nakladatelské činnosti 3.1.2006 - 1.1.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako: hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 3.1.2006 - 1.1.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, výzkum a vývoj v oblasti chemie 20.9.2004 - 1.1.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 20.9.2004 - 1.1.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.1.2004
provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu 21.1.2004 - 1.1.2009
distribuce léčiv 13.2.2002
zprostředkování obchodu 13.2.2002 - 1.1.2009
velkoobchod 13.2.2002 - 1.1.2009
specializovaný maloobchod 13.2.2002 - 1.1.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, 13.2.2002 - 1.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 13.2.2002 - 1.1.2009
výroba léčivých látek 19.2.1998
výroba léčivých přípravků 19.2.1998
zpracování omamných a psychotropních látek na hromadně vyráběné léčivé přípravky (včetně jejich nákupu, dovozu, prodeje, distribuce a vývozu) 19.2.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.2.1998 - 13.2.2002
výroba kosmetických přípravků 19.2.1998 - 1.1.2009
výroba potravinových doplňků a vitamínových přípravků 19.2.1998 - 1.1.2009
Výroba a odbyt léčiv včetně některých farmaceutických lučebnin chemikálií,chirurgického šicího materiálu,léčebné kosmetiky a některých obalových materiálů pro farmeceutické výrobky a special ní jednoúčelová zařízení a strojů pro farmaceutický průmysl. 1.4.1993 - 19.2.1998

vedení firmy Zentiva, k.s.

Statutární orgán Zentiva, k.s.

Platnost údajů od - do
Podepisování za společnost činí komplementář tak, že k obchodní firmě společnosti připojí statutární orgán komplementáře svůj podpis. 22.1.2014
Podepisování jménem společnosti činí komplementář tak, že k obchodní firmě společnosti připojí statutární orgán komplementáře svůj podpis. 1.1.2009 - 22.1.2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám , soudům a jiným veřejným orgánům představenstvo. Představenstvo jedná tak, že jednají společně všichni členové představenstva anebo společně dva členové představenstva. Výše uvedení členové představenstva podepisují jménem společnosti připojením vlastnoručního podpisu k napsanému, vytištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti. 19.12.2005 - 1.1.2009
Společnost zastupuje vůči třetím osobám a jiným veřejným orgánům předtavenstvo.Jménem společnosti jednají společně buď předseda a alespoň jeden z místopředsedů představenstva nebo oba místopředsedové představenstva. Výše uvedení členové představenstva podepisují jménem společnosti připojením vlastnoručního podpisu k napsanému, vytištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti. 17.7.1998 - 19.12.2005
Za společnost jedná představenstvo. za představenstvo jednají navenek jménem společnosti : a) všichni členové představenstva společně b) předseda představenstva samostatně c) místopředseda a jeden člen představentva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis výše uvedené osoby. 19.2.1998 - 17.7.1998
Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představen- stvo,a to buď společně včichni členové představenstva,anebo samo- statně jeden člen představensta,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. podepisování za společnost se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písem- ně pověřen,připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku ra- zítka společnosti. 1.4.1993 - 19.2.1998
člen představenstva komplementáře Martin Albert 29.11.2016
Vznik funkce 14.10.2016
Adresa: Xaveriova 1805/47 , Praha 150 00
člen představenstva komplementáře Thomas Cornelis Koene 23.2.2017
Vznik funkce 14.10.2016
Adresa: Drtinova 1109/12 , Praha 150 00
člen představenstva komplementáře Carol Jean Noël Bléry 2.8.2017
Vznik funkce 1.6.2017
Adresa: Na Švihance 1475/3 , Praha 120 00
člen představenstva komplementáře Xavier Pierre Christian Lasserre 28.11.2018
Vznik funkce 1.10.2018
Adresa: 3 Villa Alexandrine , 921 00 Boulogne-Billancourt Francouzská republika
Předseda představenstva komplementáře Nicholas Robert Haggar 15.3.2019
Vznik funkce 11.2.2019
Adresa: Short Hills, Doggetts Wood Lane , Chalfont St. Giles, Buckinghamshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva komplementáře Paul Geymayer 8.4.2019
Vznik funkce 20.3.2019
Adresa: Auersberg 3 , 823 19 Starnberg Spolková republika Německo
člen představenstva Jiří Frágner 1.4.1993 - 24.2.1994
Adresa: Slovenská 1694/23 , Praha 120 00
člen představenstva ing. Jiří Kuliš 1.4.1993 - 19.2.1998
Adresa: Ke zvonici 1769/4 , Praha 143 00
člen představenstva ing. Jiřina Musílková 1.4.1993 - 19.2.1998
Adresa: Jiráskovo předměstí 623 , Jindřichův Hradec 377 01
člen předstaenstva PaeDr. Jitka Procházková 1.4.1993 - 19.2.1998
Adresa: Puškinovo náměstí 547/6 , Praha 160 00
člen představenstva Dr. Tomáš Linhart 1.4.1993 - 19.2.1998
Adresa: Čs. tankistů 277/11 , Praha 109 00
člen představenstva ing. Vlastimil Kašpar 1.4.1993 - 19.2.1998
Adresa: Starostrašnická 16 , 100 00 Praha 10 Česká republika
člen představenstva ing. Jiří Michal 1.4.1993 - 19.2.1998
Adresa: náměstí Josefa Machka 896/16 , Praha 158 00
člen Ing. Ivan Cuker 19.2.1998 - 17.7.1998
Adresa: Sekaninova 1119/68 , Praha 128 00
místopředseda Ing. Jiří Kuliš 19.2.1998 - 17.7.1998
Adresa: Ke zvonici 1769/4 , Praha 143 00
člen Jiřina Musílková 19.2.1998 - 17.7.1998
Adresa: sídliště Vajgar 721 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
člen představenstva ing. Vlastimil Kašpar 19.2.1998 - 17.7.1998
Adresa: Ke Strašnické 50/16 , Praha 100 00
člen Dr. Tomáš Linhart 19.2.1998 - 17.7.1998
Adresa: Akátová 390 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva ing. Vlastimil Kašpar 17.7.1998 - 13.2.2002
Adresa: Ke Strašnické 50/16 , Praha 100 00
předseda představenstva ing. Jiří Michal 19.2.1998 - 14.5.2003
Vznik členství 1.4.1993
Vznik funkce 19.2.1998
Adresa: náměstí Josefa Machka 896/16 , Praha 158 00
člen představenstva Jeremy Simon Young 17.7.1998 - 14.5.2003
Vznik členství 17.7.1998
Zánik členství 18.12.2000
Adresa: Spojené státy americké
10A Mornington Avenue,London,W 14 8UJ,U.K.
místopředseda představenstva Dr. Tomáš Linhart 17.7.1998 - 30.7.2003
Vznik členství 1.4.1993
Zánik členství 9.5.2003
Vznik funkce 17.7.1998
Zánik funkce 9.5.2003
Adresa: Akátová 390 , Jesenice 252 42
člen představenstva ing. Petr Suchý 17.7.1998 - 30.7.2003
Vznik členství 17.7.1998
Adresa: Chudenická 1058/32 , Praha 102 00
místopředseda představenstva ing. Vlastimil Kašpar 13.2.2002 - 30.7.2003
Vznik členství 1.4.1993
Zánik členství 9.5.2003
Vznik funkce 17.7.1998
Zánik funkce 9.5.2003
Adresa: V Hatích 207 , Všestary 251 63
předseda představenstva ing. Jiří Michal 14.5.2003 - 30.7.2003
Vznik členství 10.6.1998
Zánik členství 9.5.2003
Vznik funkce 10.6.1998
Zánik funkce 9.5.2003
Adresa: náměstí Josefa Machka 896/16 , Praha 158 00
člen představenstva Nicholas Lowcock 17.7.1998 - 21.5.2004
Vznik členství 17.7.1998
Zánik členství 9.5.2003
Adresa: Spojené státy americké
21 Neweu Drive,Bloomfield,New Jersey,USA
člen představenstva Edward Joseph Mckinley 17.7.1998 - 21.5.2004
Vznik členství 17.7.1998
Zánik členství 9.5.2003
Adresa: Spojené státy americké
3A Seymour Walk,London SW 10 9NE,U.K.
člen představenstva Edward Joseph Mc Kinley9.3.1959 21.5.2004 - 21.5.2004
Vznik členství 9.5.2003
Zánik členství 9.5.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
56 Twyford Anenue, London W3 9 QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska , bytem v ČR Černošice, V Dolích 306, PSČ 252 28
člen představenstva Nicholas Lowcock 21.5.2004 - 20.9.2004
Vznik členství 9.5.2003
Zánik členství 25.5.2004
Adresa: V dolích 306 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Ing. Petr Suchý 30.7.2003 - 18.4.2005
Vznik členství 17.7.1998
Vznik funkce 9.5.2003
Adresa: Chudenická 1058/32 , Praha 102 00
předseda představenstva Ing. Jiří Michal 30.7.2003 - 1.7.2008
Vznik členství 9.5.2003
Zánik členství 28.4.2008
Vznik funkce 9.5.2003
Zánik funkce 28.4.2008
Adresa: náměstí Josefa Machka 896/16 , Praha 158 00
místopředseda představenstva JUDr. Petr Šulc 30.7.2003 - 1.7.2008
Vznik členství 9.5.2003
Zánik členství 28.4.2008
Vznik funkce 9.5.2003
Zánik funkce 28.4.2008
Adresa: Komenského 103 , Mníšek pod Brdy 252 10
místopředseda představenstva Ing. Petr Suchý 18.4.2005 - 1.7.2008
Vznik členství 9.5.2003
Zánik členství 28.4.2008
Vznik funkce 9.5.2003
Zánik funkce 28.4.2008
Adresa: Zdiměřice 55 , 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika
člen představenstva Peter Neuwirth 20.9.2004 - 1.1.2009
Vznik členství 2.6.2004
Adresa: Švýcarská konfederace
Zürich, Staubstrasse 28
člen představenstva Lars Peter Ramneborn 20.9.2004 - 1.1.2009
Vznik členství 2.6.2004
Adresa: Dešťová 781 , Praha 164 00
předseda představenstva Ing. Jiří Michal 1.7.2008 - 1.1.2009
Vznik členství 28.4.2008
Vznik funkce 29.4.2008
Adresa: náměstí Josefa Machka 896/16 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Suchý 1.7.2008 - 1.1.2009
Vznik členství 28.4.2008
Vznik funkce 29.4.2008
Adresa: K Šeberovu 55 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva JUDr. Petr Šulc 1.7.2008 - 1.1.2009
Vznik členství 28.4.2008
Vznik funkce 29.4.2008
Adresa: Komenského 103 , Mníšek pod Brdy 252 10
člen představenstva komplementáře Ing. Petr Suchý 1.1.2009 - 13.1.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 17.12.2009
Adresa: Zdiměřice 55 , 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika
člen představenstva komplementáře JUDr. Petr Šulc 1.1.2009 - 13.1.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 17.12.2009
Adresa: Komenského 103 , Mníšek pod Brdy 252 10
člen představenstva komplementáře Lars Peter Ramneborn 1.1.2009 - 23.2.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Dešťová 781 , Praha 164 00
člen představenstva komplementáře Ing. Jiří Michal 1.1.2009 - 4.8.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 12.7.2010
Adresa: náměstí Josefa Machka 896/16 , Praha 158 00
člen představenstva komplementáře Jean-Michel Demeure 13.1.2010 - 4.8.2010
Vznik funkce 17.12.2009
Adresa: Francouzská republika
Paříž, av.Kleber 68, 75116
člen představenstva komplementáře Claude Spieser 13.1.2010 - 4.8.2010
Vznik funkce 17.12.2009
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
místopředseda představen. komplementáře Jean-Michel Demeure 4.8.2010 - 23.2.2011
Vznik členství 17.12.2009
Vznik funkce 12.7.2010
Zánik funkce 1.12.2010
Adresa: Francouzská republika
Paříž, av.Kleber 68, 75116
člen představenstva komplementáře Mgr. Petr Pokorný 1.1.2009 - 25.8.2011
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: Souhrady 664/4 , Brno 625 00
člen představenstva komplementáře Hermés Martet 23.2.2011 - 25.8.2011
Vznik funkce 1.12.2010
Adresa: rue de Billancourt 68 , 921 00 Paříž Francouzská republika
místopředseda představen. komplementáře Claude Spieser 4.8.2010 - 26.10.2011
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 1.9.2011
Vznik funkce 12.7.2010
Zánik funkce 1.9.2011
Adresa: Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00
předseda představenstva komplementáře Robert Koremans 11.11.2010 - 5.3.2012
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 1.11.2011
Vznik funkce 12.7.2010
Zánik funkce 1.11.2011
Adresa: Velkopřevorské náměstí 629/7 , Praha 118 00
člen představenstva komplementáře Eric Jullien 26.10.2011 - 5.3.2012
Vznik členství 1.9.2011
Adresa: Chopinova 1500/20 , Praha 120 00
člen představenstva komplementáře PharmDr. Josef Valenta 11.11.2010 - 29.10.2012
Vznik členství 23.7.2010
Adresa: Sídliště 1065/5 , Praha 153 00
místopředseda představenstva komplemen. Eric Jullien 5.3.2012 - 22.1.2014
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 2.9.2013
Vznik funkce 10.11.2011
Zánik funkce 2.9.2013
Adresa: Chopinova 1500/20 , Praha 120 00
člen představenstva komplementáře Tasilo Krug Von Nidda 29.10.2012 - 9.4.2014
Zánik členství 1.2.2014
Adresa: Polská 1361/38 , Praha 120 00
místopředseda představenstva komplemen. Hermés Martet 25.8.2011 - 6.1.2015
Vznik členství 1.12.2010
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 1.11.2014
Adresa: rue de Billancourt 68 , 921 00 Paříž Francouzská republika
předseda představenstva komplementáře Jérôme Silvestre 5.3.2012 - 23.6.2015
Vznik členství 1.11.2011
Vznik funkce 10.11.2011
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: Ibsenova 1234/1 , Praha 120 00
člen představenstva komplementáře Blake Dark 11.11.2010 - 14.10.2015
Vznik členství 23.7.2010
Zánik funkce 16.7.2015
Adresa: Sadová 462 , Průhonice 252 43
člen představenstva komplementáře Benoit Gravel 9.4.2014 - 28.4.2016
Vznik členství 1.2.2014
Zánik funkce 1.3.2016
Adresa: Italská 211/13 , Praha 120 00
člen představenstva komplementáře Nicolas Macchiavello 14.10.2015 - 28.4.2016
Vznik funkce 16.7.2015
Zánik funkce 16.3.2016
Adresa: Jetelová 641 , Průhonice 252 43
člen představenstva komplementáře Stefan Busemann 28.4.2016 - 30.8.2016
Vznik funkce 1.3.2016
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Rybalkova 255/37 , Praha 101 00
člen představenstva komplementáře Eric Le Bris 14.10.2015 - 29.11.2016
Vznik funkce 1.10.2015
Zánik funkce 14.10.2016
Adresa: Pod bateriemi 51/1 , Praha 162 00
člen Thomas Koene 29.11.2016 - 29.11.2016
Vznik funkce 14.10.2016
Adresa: Drtinova 1109/12 , Praha 150 00
člen Martin Albert 29.11.2016 - 29.11.2016
Vznik funkce 14.10.2016
Adresa: Xaveriova 1805/47 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Mehdi Patrick Lahnech 6.1.2015 - 3.2.2017
Vznik funkce 1.11.2014
Adresa: Zborovská 115/64 , Praha 150 00
Předseda představenstva komplementáře Jeanmarie Arnaud 23.6.2015 - 3.2.2017
Vznik funkce 1.6.2015
Adresa: Italská 212/5 , Praha 120 00
člen představenstva komplementáře Thomas Koene 29.11.2016 - 23.2.2017
Vznik funkce 14.10.2016
Adresa: Drtinova 1109/12 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Mehdi Patrick Lahnech 3.2.2017 - 9.3.2017
Vznik funkce 1.11.2014
Zánik funkce 19.1.2017
Adresa: Zborovská 115/64 , Praha 150 00
Předseda představenstva komplementáře Jeanmarie Marc Elie Arnaud 3.2.2017 - 9.3.2017
Vznik funkce 1.6.2015
Zánik funkce 19.1.2017
Adresa: Vlašská 361/5 , Praha 118 00
Místopředseda představenstva komplementáře Philippe James Denis Beaufils 22.1.2014 - 2.8.2017
Vznik členství 2.9.2013
Vznik funkce 21.10.2013
Zánik funkce 1.6.2017
Adresa: 35 Boulevard Orloff , 773 00 Fontainebleau Francouzská republika
člen představenstva komplementáře Samuel Plintovič 28.4.2016 - 28.11.2018
Vznik funkce 16.3.2016
Zánik funkce 9.10.2018
Adresa: Holečkova 2284/78 , Praha 150 00
člen představenstva komplementáře Gildas Perrillon 9.3.2017 - 28.11.2018
Vznik funkce 19.1.2017
Zánik funkce 1.10.2018
Adresa: Podskalská 368/29 , Praha 128 00
předseda představenstva komplementáře Olivier Antoine Marie Charmeil 14.11.2017 - 28.11.2018
Vznik funkce 23.10.2017
Zánik funkce 1.10.2018
Adresa: 75 Rue de Courcelles , 750 08 Paříž Francouzská republika
Předseda představenstva komplementáře John Beighton 21.12.2018 - 15.3.2019
Vznik funkce 19.11.2018
Zánik funkce 11.2.2019
Adresa: 13 Chester Terrace , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dozorčí rada Zentiva, k.s.

Platnost údajů od - do
člen ing. Pavel Novák 1.4.1993 - 17.10.1996
Adresa: Nad Stadionem 1321 , Nové Město nad Metují 549 01
člen Jaroslav Novák 1.4.1993 - 17.10.1996
Adresa: Pardubická 948/26 , Praha 104 00
člen Zuzana Pecáková 1.4.1993 - 19.2.1998
Adresa: Brechtova 829/14 , Praha 149 00
člen MUDr. Tomáš Sekser 1.4.1993 - 19.2.1998
Adresa: Francouzská 852/11 , Praha 120 00
člen Ing. Václav Junek 1.4.1993 - 17.7.1998
Adresa: Nad pískovnou 1466/37 , Praha 140 00
člen Hana Stejskalová 1.4.1993 - 17.7.1998
Adresa: Mariánská 793/25 , Praha 142 00
člen Jana Pluhařová 17.10.1996 - 17.7.1998
Adresa: Hodonínská 1242/11 , Praha 141 00
člen Zuzana Pecáková 19.2.1998 - 17.7.1998
Adresa: Litevská 1207/9 , Praha 100 00
člen MUDr. Tomáš Sekser 19.2.1998 - 17.7.1998
Adresa: Geologická 996/11 , Praha 152 00
člen dozorčí rady ing. Jiří Kuliš 17.7.1998 - 21.5.2004
Vznik členství 17.7.1998
Zánik členství 9.5.2003
Adresa: Ke zvonici 1769/4 , Praha 143 00
člen dozorčí rady RNDr. Petr Palouš 17.7.1998 - 21.5.2004
Vznik členství 17.7.1998
Zánik členství 9.5.2003
Adresa: Ovčí hájek 2158/14 , Praha 158 00
člen David Klinger 17.10.1996 - 23.2.2005
Vznik členství 17.7.1998
Adresa: Augustinova 2076/11 , Praha 148 00
člen David Klinger 23.2.2005 - 1.6.2007
Vznik členství 13.12.2001
Zánik členství 13.12.2006
Adresa: Augustinova 2076/11 , Praha 148 00
člen dozorčí rady RNDr. Petr Palouš 21.5.2004 - 1.7.2008
Vznik členství 9.5.2003
Zánik členství 28.4.2008
Adresa: Ovčí hájek 2158/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kuliš 21.5.2004 - 1.7.2008
Vznik členství 9.5.2003
Zánik členství 28.4.2008
Adresa: Ke zvonici 1769/4 , Praha 143 00
člen dozorčí rady David Klinger 1.6.2007 - 1.7.2008
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 28.4.2008
Adresa: Augustinova 2076/11 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kuliš 1.7.2008 - 29.7.2008
Vznik členství 28.4.2008
Adresa: Ke zvonici 1769/4 , Praha 143 00
člen dozorčí rady RNDr. Petr Palouš 1.7.2008 - 1.1.2009
Vznik členství 28.4.2008
Adresa: Sluneční náměstí 2588/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Věra Štefanová 1.7.2008 - 1.1.2009
Vznik členství 28.4.2008
Adresa: Janovská 373 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kuliš 29.7.2008 - 1.1.2009
Vznik členství 28.4.2008
Vznik funkce 2.7.2008
Adresa: Ke zvonici 1769/4 , Praha 143 00

Prokura Zentiva, k.s.

Platnost údajů od - do
Jméno PharmDr. Miroslav Janoušek 17.10.2015
Adresa: Školní 1700 , Černošice 252 28
Jméno José Javier Davila Paredes 28.1.2011 - 29.10.2012
Adresa: Spolková republika Německo
Liederbach, Heiderstrasse 4, 65835
Jméno PharmDr. Miroslav Janoušek 28.1.2011 - 17.10.2015
Adresa: Školní 1700 , Černošice 252 28

Sbírka Listin Zentiva, k.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
A 64046/SL 151 účetní závěrka [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 27.10.2015 29.10.2015 63
A 64046/SL 150 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.7.2015 7.10.2015 16.10.2015 2
A 64046/SL 149 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 24.9.2015 7.10.2015 16.10.2015 2
A 64046/SL 148 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 23.3.2015 11.6.2015 25.6.2015 2
A 64046/SL 147 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 28.8.2014 58
A 64046/SL 146 ostatní zápis o rozhodnutí schůze Městský soud v Praze 27.12.2013 16.1.2014 22.1.2014 25
A 64046/SL 145 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 11.7.2013 24.7.2013 33
A 64046/SL 144 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 20.9.2012 26.10.2012 24.4.2013 3
A 64046/SL 143 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 20.9.2012 26.10.2012 24.4.2013 3
A 64046/SL 142 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.10.2012 29.10.2012 57
A 64046/SL 138 ostatní - zápis z mimoř. schůze Městský soud v Praze 22.6.2011 4.11.2011 30
A 64046/SL 137 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 26.7.2011 52
A 64046/SL 136 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 26.7.2011 31
A 64046/SL 135 ostatní - zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 12.7.2010 28.1.2011 3
A 64046/SL 132 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.7.2010 31.7.2010 32
A 64046/SL 131 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.10.2009 19.10.2009 19
A 64046/SL 130 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.10.2009 19.10.2009 37
A 64046/SL 129 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008+záp.ze schůze společ. Městský soud v Praze 31.12.2008 24.3.2009 24.3.2009 185
A 64046/SL 126 ostatní - záp.z mim.sch.společ.+příl. Městský soud v Praze 19.2.2009 3.3.2009 5.3.2009 65
A 64046/SL 125 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 24.11.2008 9.1.2009 2
A 64046/SL 124 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 24.11.2008 9.1.2009 2
A 64046/SL 123 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 24.11.2008 9.1.2009 5
A 64046/SL 122 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 24.11.2008 9.1.2009 2
A 64046/SL 121 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 24.11.2008 9.1.2009 2
A 64046/SL 119 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ279/08+projekt změny pr.f. Městský soud v Praze 25.11.2008 9.1.2009 91
A 64046/SL 117 posudek znalce č.2007/82/29 Městský soud v Praze 31.5.2007 10.11.2008 11.11.2008 57
A 64046/SL 116 posudek znalce č.2008/247/85 Městský soud v Praze 12.9.2008 10.11.2008 11.11.2008 45
A 64046/SL 114 ostatní plná moc Městský soud v Praze 20.10.2008 21.10.2008 21.10.2008 4
A 64046/SL 113 ostatní projekt změmy právní formy Městský soud v Praze 30.9.2008 21.10.2008 21.10.2008 15
A 64046/SL 99 notářský zápis -NZ182/08-náv.sml.o rozděl. Městský soud v Praze 23.7.2008 22.8.2008 176
A 64046/SL 112 posudek znalce č.2008/199/37 Městský soud v Praze 22.5.2008 22.8.2008 325
A 64046/SL 111 zpráva auditora +zahaj.rozvaha /B14570/ Městský soud v Praze 1.1.2008 22.8.2008 16
A 64046/SL 110 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.8.2008 36
A 64046/SL 109 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 23.7.2008 22.8.2008 3
A 64046/SL 108 zpráva auditora -zahaj.rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2008 22.8.2008 24
A 64046/SL 98 ostatní - usnes.ze zased.předst. Městský soud v Praze 29.4.2008 16.7.2008 1
A 64046/SL 97 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 21.4.2008 16.7.2008 2
A 64046/SL 96 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 28.4.2008 16.7.2008 2
A 64046/SL 95 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 21.4.2008 16.7.2008 2
A 64046/SL 94 notářský zápis NZ 324/2008 Městský soud v Praze 28.4.2008 16.7.2008 6
A 64046/SL 93 notářský zápis NZ 167/2008+příohy Městský soud v Praze 27.6.2008 16.7.2008 83
A 64046/SL 92 výroční zpráva r.2007+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 14.3.2008 2.7.2008 10.7.2008 17
A 64046/SL 91 účetní závěrka r.2007+audit Městský soud v Praze 31.12.2007 2.7.2008 10.7.2008 37
A 64046/SL 90 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 11.6.2008 17.6.2008 17.6.2008 2
A 64046/SL 89 ostatní - PM Městský soud v Praze 11.6.2008 17.6.2008 17.6.2008 3
A 64046/SL 88 ostatní - návrh proj.rozdělení odštěp. Městský soud v Praze 17.6.2008 17.6.2008 118
A 64046/SL 87 ostatní -návrh projektu rozd.odštěp. Městský soud v Praze 17.6.2008 17.6.2008 118
A 64046/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.10.2007 12.12.2007 19
A 64046/SL 85 notářský zápis NZ 993/2007 Městský soud v Praze 29.10.2007 12.12.2007 7
A 64046/SL 84 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.8.2007 24.9.2007 17
A 64046/SL 83 notářský zápis NZ 521/2007 Městský soud v Praze 6.8.2007 24.9.2007 7
A 64046/SL 82 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.5.2007 4.7.2007 2
A 64046/SL 81 ostatní zápis o průběhu voleb do DR Městský soud v Praze 30.3.2007 4.7.2007 6
A 64046/SL 80 ostatní - zpr. o ochr.živ.prostř.2006 Městský soud v Praze 21.5.2007 28.6.2007 2.7.2007 2
A 64046/SL 79 účetní závěrka r. 2006 + audit Městský soud v Praze 31.12.2006 28.6.2007 2.7.2007 31
A 64046/SL 78 ostatní - rozh.akcionáře Městský soud v Praze 4.6.2007 28.6.2007 2.7.2007 6
A 64046/SL 77 výroční zpráva r.2006+ÚZ+audit+zpr.vztaz. Městský soud v Praze 31.12.2006 28.6.2007 2.7.2007 4
A 64046/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2007 28.6.2007 2.7.2007 17
A 64046/SL 75 notářský zápis NZ 435/2007 Městský soud v Praze 4.6.2007 28.6.2007 2.7.2007 8
A 64046/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 23.10.2006 23.10.2006 50
A 64046/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva r.04+aud.+zpr. o vzt. /C 93012 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.10.2006 13.10.2006 0
A 64046/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva r.03+aud.+zpr.o vzt. /C 93012/ Městský soud v Praze 31.12.2003 13.10.2006 13.10.2006 0
A 64046/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 13.10.2006 13.10.2006 0
A 64046/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva r.03+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 13.10.2006 13.10.2006 0
A 64046/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva r.04+audit /B 2306/ Městský soud v Praze 31.12.2004 13.10.2006 13.10.2006 0
A 64046/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva r.03+audit /B 2306/ Městský soud v Praze 31.12.2003 13.10.2006 13.10.2006 0
A 64046/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva r.02+aud.+zpr. o vzt. /B 2306/ Městský soud v Praze 31.12.2002 13.10.2006 13.10.2006 0
A 64046/SL 66 notářský zápis NZ 440/2006+zpráva předst.+DR Městský soud v Praze 6.6.2006 30.6.2006 12.7.2006 0
A 64046/SL 65 ostatní -zpr.o vzt.- r.2005 Městský soud v Praze 30.6.2006 12.7.2006 0
A 64046/SL 64 ostatní -zpr.o vztazích r.04/+C 93 012 Městský soud v Praze 29.3.2005 26.4.2006 27.4.2006 0
A 64046/SL 63 ostatní - zpr.o vzt.r.2001 Městský soud v Praze 28.6.2002 15.2.2006 0
A 64046/SL 62 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 2.6.2003 15.2.2006 0
A 64046/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.12.2005 16.1.2006 0
A 64046/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2005 19.12.2005 0
A 64046/SL 59 posudek znalce č.05-05/2005 Městský soud v Praze 4.8.2005 18.10.2005 366
A 64046/SL 58 notářský zápis -NZ587/05 Městský soud v Praze 25.8.2005 18.10.2005 40
A 64046/SL 57 stanovy společnosti /B7101/ Městský soud v Praze 23.6.2003 18.10.2005 0
A 64046/SL 56 stanovy společnosti /B 2306/ Městský soud v Praze 23.6.2003 18.10.2005 0
A 64046/SL 55 ostatní -zpr.DR B 2306 Městský soud v Praze 27.4.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 54 ostatní -zpr.DR Městský soud v Praze 26.4.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 53 ostatní -zpr.představenstva B 2306 Městský soud v Praze 22.4.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 52 ostatní -zpr.představenstva Městský soud v Praze 18.4.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 51 ostatní -zahaj.rozvaha k 1.1.05 Městský soud v Praze 1.1.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 50 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 18.10.2005 0
A 64046/SL 49 účetní závěrka r.2004+audit/C 93 012/ Městský soud v Praze 31.12.2004 18.10.2005 0
A 64046/SL 48 účetní závěrka r.2004+audit/B2306/ Městský soud v Praze 31.12.2004 18.10.2005 0
A 64046/SL 47 účetní závěrka r.2004+audit/B 7101/ Městský soud v Praze 31.12.2004 18.10.2005 0
A 64046/SL 46 notářský zápis -NZ416-417-418/05+sml.o převze Městský soud v Praze 14.6.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 45 notářský zápis -NZ415/05+náv.sml.o převzetí Městský soud v Praze 14.6.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 44 notářský zápis NZ413-414/05+náv.sml.o převzet Městský soud v Praze 14.6.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 43 notářský zápis -NZ384/05+přílohy 1-14 Městský soud v Praze 7.6.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 42 posudek znalce č.696-05/05 B 2306 Městský soud v Praze 23.3.2005 18.10.2005 0
A 64046/SL 41 ostatní -návrh sml.o převzetí -3x Městský soud v Praze 4.5.2005 9.5.2005 0
A 64046/SL 40 ostatní - zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 20.4.2005 25.4.2005 0
A 64046/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 775/98 Městský soud v Praze 30.11.1998 20.4.2005 25.4.2005 0
A 64046/SL 38 notářský zápis, účetní závěrka NZ 359/99,za r.98 Městský soud v Praze 10.6.1999 20.4.2005 25.4.2005 0
A 64046/SL 37 výroční zpráva za r. 1999-bez ÚZ Městský soud v Praze 25.2.2000 20.4.2005 25.4.2005 0
A 64046/SL 36 účetní závěrka r. 2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 20.4.2005 25.4.2005 0
A 64046/SL 35 notářský zápis NZ 548/2002 Městský soud v Praze 11.6.2002 20.4.2005 25.4.2005 0
A 64046/SL 34 notářský zápis NZ 805/2003 Městský soud v Praze 11.12.2003 20.4.2005 25.4.2005 0
A 64046/SL 33 ostatní - zpráva představ. společnosti Městský soud v Praze 20.4.2005 25.4.2005 0
A 64046/SL 32 ostatní -zpráva o vztazích Městský soud v Praze 29.3.2004 10.3.2005 21.3.2005 0
A 64046/SL 31 účetní závěrka r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 10.3.2005 21.3.2005 0
A 64046/SL 30 notářský zápis -NZ360/04+přílohy Městský soud v Praze 2.6.2004 10.3.2005 21.3.2005 0
A 64046/SL 29 ostatní -zápis/volby do DR/ Městský soud v Praze 13.12.2001 24.2.2005 0
A 64046/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.6.2004 15.9.2004 0
A 64046/SL 27 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 28.6.2004 15.9.2004 0
A 64046/SL 26 notářský zápis -NZ361/04 Městský soud v Praze 2.6.2004 15.9.2004 0
A 64046/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2003 24.5.2004 0
A 64046/SL 24 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 10.12.2003 24.5.2004 0
A 64046/SL 23 ostatní -zpr.o vztazích r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 29.12.2003 20.1.2004 0
A 64046/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 18.12.2003 19.12.2003 0
A 64046/SL 21 notářský zápis NZ313/2003 Městský soud v Praze 10.5.2003 30.7.2003 0
A 64046/SL 20 notářský zápis NZ312/2003 Městský soud v Praze 9.5.2003 30.7.2003 0
A 64046/SL 19 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 30.7.2003 0
A 64046/SL 18 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 14.7.2003 30.7.2003 0
A 64046/SL 17 výroční zpráva za rok 2002 2x Městský soud v Praze 31.12.2002 11.6.2003 13.6.2003 0
A 64046/SL 16 notářský zápis Nz796/2000-přílohy 1-10 Městský soud v Praze 18.12.2000 15.5.2003 0
A 64046/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.01 Městský soud v Praze 31.12.2001 3.12.2002 5.12.2002 0
A 64046/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2000+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2000 23.7.2002 0
A 64046/SL 13 notářský zápis -NZ392/01 Městský soud v Praze 11.6.2001 23.7.2002 0
A 64046/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ393/01 Městský soud v Praze 11.6.2001 23.7.2002 0
A 64046/SL 11 ostatní - ovládací smlouva Městský soud v Praze 6.6.2002 28.6.2002 1.7.2002 0
A 64046/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.01 Městský soud v Praze 31.12.2001 13.6.2002 13.6.2002 0
A 64046/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 14.11.2001 19.11.2001 0
A 64046/SL 8 notářský zápis + stanovy-NZ718/99 Městský soud v Praze 11.11.1999 31.1.2000 0
A 64046/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1998 - 2x Městský soud v Praze 31.12.1998 22.7.1999 3.8.1999 0
A 64046/SL 4 notářský zápis + stanovy+ÚZ r.97-NZ420/98 Městský soud v Praze 10.6.1998 14.12.1998 0
A 64046/SL 3 notářský zápis -NZ241/97 Městský soud v Praze 26.9.1997 5.5.1998 0
A 64046/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.9.1997 5.5.1998 0
A 64046/SL 1 notářský zápis +stanovy+ÚZr.96-NZ392/97 Městský soud v Praze 11.6.1997 5.5.1998 0
A 64046/SL 6 účetní závěrka r.1996,1997,1999 Městský soud v Praze 0
A 64046/SL 5 notářský zápis + stanovy -NZ627/98 Městský soud v Praze 22.9.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zentiva, k.s.

IČO (identifikační číslo) 49240030
Jméno Zentiva, k.s.
Právní forma podnikání Společnost komanditní
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 1.11.1994
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 4

Sídlo Zentiva, k.s.

Živnosti a provozovny Zentiva, k.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 109 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002127947
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 26.6.1995

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 109 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002127947
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 24.10.2001

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.12.2003

Živnost č. 4 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.11.2005

Živnost č. 5 Výroba kosmetických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba potravinových doplňků a vitamínových doplňků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách č.1 až 3 zákona č.455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1997
Zánik oprávnění 8.9.2003

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zentiva, k.s.

Člen statutárního orgánu Thomas Cornelis Koene
Člen statutárního orgánu Martin Albert
Člen statutárního orgánu Xavier Pierre Christian Lasserre
Člen statutárního orgánu Nicholas Robert Haggar
Člen statutárního orgánu Paul Geymayer
Člen statutárního orgánu Kenneth Lynard

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zentiva, k.s.

IČO: 49240030
Firma: Zentiva, k.s.
Právní forma: Společnost komanditní
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Dolní Měcholupy
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31.3.1993

Sídlo Zentiva, k.s.

Sídlo: U kabelovny 130/22, Praha 102 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba parfémů a toaletních přípravků
Výroba farmaceutických přípravků
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Velkoobchod s chemickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image