Firma ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. IČO 25280350


ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. (25280350) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 12. 1997 a je stále aktivní. ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1737
IČO (identifikační číslo osoby) 25280350
Jméno ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.12.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 11.7.2014 - 1.8.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 11.7.2014 - 1.8.2017
Zvyšuje se základní jmění společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., se sídlem v Českém Meziříčí, Záhumenská 452 upsáním nových akcií za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je nutno získat nové zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak provozní kapitál pro rozšíření výroby. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejich emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Základní jmění se zvyšuje o 8.340.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Budou upisovány akcie, a to: 340 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč 200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 50 ks akcie na jméno ve jmenotivé hodnotě 50.000,- Kč 25 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je Zemědělské družstvo "Meziříčsko" se sídlem v Českém Meziříčí, IČ 00 12 80 66 Akcie budou upisovány do listiny předem určeného upisovatele, která bude umístěna v sídle společnosti v Českém Meziříčí, Záhumenská 452, v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno třetí den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví jeden den. Předmětem nepeněžitího vkladu jsou věci nemovité ve vlastnictví předem určeného upisovatele jež jsou konkrétně specifikovány ve znaleckých posudcích a v notářském zápisu NZ 132/99, A 129/99 JUDr. Ivany Kondrové, notářky v Rychnově nad Kněžnou. Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 29. 03. 1999 č. 1489/32/99 vypracovaným znalcem ing. Jiřím Mračíkem a znaleckým posudkem ze dne 26. 03. 1999 č. 615-09/99 vypracovaným znalcem ing. Alešem Jelínkem. Valná hromada schválila tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku tak, jak je uvedeno ve výše uvedených znaleckých posudcích. 8.6.1999 - 14.9.1999
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění: 8.10.1998 - 18.2.1999
A. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 1.100.000,- se zvyšuje nejméně o Kč 55.900.000,-, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 8.10.1998 - 18.2.1999
B. Způsob a rozsah tohoto zvýšení: Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši Kč 1.100.000,- na Kč 57.000.000,- t.j. o Kč 55.900.000,-, a to upisováním nových akcií. 8.10.1998 - 18.2.1999
C. Navrhovaný druh, podoba a forma akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. 8.10.1998 - 18.2.1999
D. Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění o Kč 55.900.000,- a to vydáním 55.900 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- za kus. 8.10.1998 - 18.2.1999
E. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle z.č. 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami - členy i nečleny Zemědělského družstva "Meziříčsko" se sídlem v Českém Meziříčí vůči majetku Zemědělského družstva "Meziříčsko" se sídlem v Českém Meziříčí, IČO: 00 12 80 66. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky soudních znalců ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1424-149/98 ze dne 30.6.1998 a ing. Pavla Josefíka, č.j. 57/28-98 ze dne 2.7.1998. Oba posudky jediný akcionář schválil. Každý upisovatel v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu "Meziříčsko" se sídlem v Českém Meziříčí postoupí akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí a.s.. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije. 8.10.1998 - 18.2.1999
F. Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs je stanoven ve výši 100% nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (tj. pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva "Meziříčsko" se sídlem v Českém Meziříčí). 8.10.1998 - 18.2.1999
G. Hospodářské využití vkladů Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku Zemědělského družstva "Meziříčsko" se sídlem v Českém Meziříčí za postoupené pohledávky na společnost ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., která má v předmětu podnikání zapsanou "zemědělskou výrobu", přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. 8.10.1998 - 18.2.1999
H. Další podmínky upisování Upisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Upisování bude trvat 30 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti, t.j. České Meziříčí, Záhumenská 452. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu se nevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listem upisovatele, který musí mít stejné náležitosti jako listina upisovatelů. Tento indviduální list upisovatele rozešle společnost všem potencionálním akcionářům s bydlištěm mimo bezprostřední okolí sídla společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští, jediný akcionář určuje, aby o konečné částce zvýšení ZZJ rozhodlo představenstvo společnosti. Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnými stanovami společnosti. 8.10.1998 - 18.2.1999

Aktuální kontaktní údaje ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Kapitál ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

zakladni jmění 82 519 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.9.1999
zakladni jmění 74 179 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.2.1999 - 14.9.1999
zakladni jmění 1 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.1997 - 18.2.1999

Akcie ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 934 11.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 583 11.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 552 11.7.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 253 11.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 495 11.7.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 934 14.9.1999 - 11.7.2014
Akcie na jméno 5 000 Kč 583 14.9.1999 - 11.7.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 552 14.9.1999 - 11.7.2014
Akcie na jméno 50 000 Kč 253 14.9.1999 - 11.7.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 495 14.9.1999 - 11.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 594 8.6.1999 - 14.9.1999
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 383 8.6.1999 - 14.9.1999
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 352 8.6.1999 - 14.9.1999
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 203 8.6.1999 - 14.9.1999
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 470 8.6.1999 - 14.9.1999
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 74 179 18.2.1999 - 8.6.1999
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 100 11.12.1997 - 18.2.1999

Sídlo ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Julia Fučíka 532 , České Meziříčí 517 71 11.7.2014
Adresa Julia Fučíka 532 , České Meziříčí 517 71 2.8.2012 - 11.7.2014
Adresa Záhumenská 452 , České Meziříčí 517 71 11.12.1997 - 2.8.2012

Předmět podnikání ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 11.7.2014
Opravy silničních vozidel 11.7.2014
Truhlářství, podlahářství 11.7.2014
Kovářství, podkovářství 11.7.2014
Obráběčství 11.7.2014
Pokrývačství, tesařství 11.7.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 11.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.7.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 11.7.2014
Výroba elektřiny 11.7.2014
Zednictví 8.10.1998
Opravy motorových vozidel 8.10.1998 - 11.7.2014
Zámečnictví 8.10.1998 - 11.7.2014
Truhlářství 8.10.1998 - 11.7.2014
Kovoobráběčství 8.10.1998 - 11.7.2014
Kovářství 8.10.1998 - 11.7.2014
Silniční motorová doprava nákladní 8.10.1998 - 11.7.2014
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 8.10.1998 - 11.7.2014
Studnařství, s vyjímkou zřizování studní hornickým způsobem 8.10.1998 - 11.7.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.10.1998 - 11.7.2014
Výroba a opravy zemědělských strojů 8.10.1998 - 11.7.2014
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. 11.12.1997

vedení firmy ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Statutární orgán ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti a představenstva jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně představenstvem pověřený člen představenstva. 28.12.2007
Způsob jednání za společnost: Za společnost a představenstvo jedná: - samostatně předseda představenstva, nebo - samostatně místopředseda představenstva, nebo - současně vždy dva členové představenstva. 11.12.1997 - 28.12.2007
předseda představenstva Ing. Filip Syrůček 1.8.2017
Vznik členství 14.6.2017
Vznik funkce 14.6.2017
Adresa: 123 , Jílovice 517 72
místopředseda představenstva Vladimír Černý 1.8.2017
Vznik členství 14.6.2017
Vznik funkce 14.6.2017
Adresa: 107 , Jílovice 517 72
člen představenstva Ing. Václav Křen 1.8.2017
Vznik členství 14.6.2017
Adresa: Lhotecká 208/52 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Jaroslav Krejčí 1.8.2017
Vznik členství 14.6.2017
Adresa: 43 , Mokré 517 71
člen představenstva Václav Špaček 22.5.2019
Vznik členství 24.4.2019
Adresa: 89 , Jeníkovice 503 46
Předseda představenstva Ing. Rudolf Šichan 11.12.1997 - 9.2.1999
Adresa: Osvobození 391 , České Meziříčí 517 71
Místopředseda představenstva Jan Špaček 11.12.1997 - 6.2.2003
Vznik členství 11.12.1997
Zánik členství 26.4.2002
Vznik funkce 11.12.1997
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa: 53 , Jílovice 517 72
Člen představenstva Milan Brouček 11.12.1997 - 6.2.2003
Vznik členství 11.12.1997
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: Boženy Němcové 38 , 517 71 České Meziříčí Česká republika
Člen představenstva Luboš Dvořák 11.12.1997 - 6.2.2003
Vznik členství 11.12.1997
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 35 , Rohenice 517 71
Členka představenstva Marie Jarkovská 11.12.1997 - 6.2.2003
Vznik členství 11.12.1997
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: Bož. Němcové 273 , České Meziříčí 517 71
Předseda představenstva Ing. Rudolf Šichan 9.2.1999 - 6.2.2003
Vznik členství 11.12.1997
Zánik členství 26.4.2002
Vznik funkce 11.12.1997
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa: Osvobození 391 , České Meziříčí 517 71
Předseda představenstva Ing. Rudolf Šichan 6.2.2003 - 16.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 27.4.2007
Vznik funkce 30.4.2002
Zánik funkce 27.4.2007
Adresa: Osvobození 391 , České Meziříčí 517 71
Místopředseda představenstva Jan Špaček 6.2.2003 - 16.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 27.4.2007
Vznik funkce 30.4.2002
Zánik funkce 27.4.2007
Adresa: 53 , Jílovice 517 72
Člen představenstva Milan Brouček 6.2.2003 - 16.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 27.4.2007
Adresa: Boženy Němcové 38 , 517 71 České Meziříčí Česká republika
Člen představenstva Luboš Dvořák 6.2.2003 - 16.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 27.4.2007
Adresa: 35 , Rohenice 517 71
Členka představenstva Marie Jarkovská 6.2.2003 - 16.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 27.4.2007
Adresa: Bož. Němcové 273 , České Meziříčí 517 71
předseda představenstva Ing. Milan Žďárek 16.5.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 29.11.2007
Vznik funkce 27.4.2007
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: Boženy Němcové 51 , 517 71 České Meziříčí Česká republika
místopředseda představenstva Vladimír Černý 16.5.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 29.11.2007
Vznik funkce 27.4.2007
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: 107 , Jílovice 517 72
člen představenstva Milan Brouček 16.5.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 29.11.2007
Adresa: Boženy Němcové 38 , 517 71 České Meziříčí Česká republika
člen představenstva Luboš Dvořák 16.5.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 29.11.2007
Adresa: 35 , Rohenice 517 71
člen představenstva Jan Špaček 16.5.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 29.11.2007
Adresa: 53 , Jílovice 517 72
předseda představenstva Ing. Filip Syrůček 28.12.2007 - 6.2.2009
Vznik členství 29.11.2007
Vznik funkce 29.11.2007
Adresa: Jana Masaryka 1322/4 , Hradec Králové 500 12
místopředseda představenstva Ing. Milan Žďárek 28.12.2007 - 20.10.2011
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 29.11.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Boženy Němcové 51 , 517 71 České Meziříčí Česká republika
člen představenstva Jaroslav Krejčí 28.12.2007 - 2.8.2012
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: 43 , Mokré 517 71
člen představenstva Ing. Václav Křen 28.12.2007 - 2.8.2012
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Lhotecká 208/52 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Bohumil Suchánek 28.12.2007 - 2.8.2012
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: 162 , Lužec nad Cidlinou 503 62
předseda představenstva Ing. Filip Syrůček 6.2.2009 - 2.8.2012
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 29.11.2007
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: 123 , Jílovice 517 72
místopředseda představenstva Vladimír Černý 20.10.2011 - 2.8.2012
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: 107 , Jílovice 517 72
předseda představenstva Ing. Filip Syrůček 2.8.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 27.6.2012
Vznik funkce 27.6.2012
Adresa: 123 , Jílovice 517 72
místopředseda představenstva Vladimír Černý 2.8.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 27.6.2012
Vznik funkce 27.6.2012
Adresa: 107 , Jílovice 517 72
člen představenstva Jaroslav Krejčí 2.8.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 27.6.2012
Adresa: 43 , Mokré 517 71
člen představenstva Ing. Václav Křen 2.8.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 27.6.2012
Adresa: Lhotecká 208/52 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Bohumil Suchánek 2.8.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 27.6.2012
Adresa: 162 , Lužec nad Cidlinou 503 62
předseda představenstva Ing. Filip Syrůček 11.7.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.6.2017
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 14.6.2017
Adresa: 123 , Jílovice 517 72
místopředseda představenstva Vladimír Černý 11.7.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.6.2017
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 14.6.2017
Adresa: 107 , Jílovice 517 72
člen představenstva Jaroslav Krejčí 11.7.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.6.2017
Adresa: 43 , Mokré 517 71
člen představenstva Ing. Václav Křen 11.7.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.6.2017
Adresa: Lhotecká 208/52 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Bohumil Suchánek 11.7.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.6.2017
Adresa: 162 , Lužec nad Cidlinou 503 62
člen představenstva Bohumil Suchánek 1.8.2017 - 22.5.2019
Vznik členství 14.6.2017
Zánik členství 24.4.2019
Adresa: 162 , Lužec nad Cidlinou 503 62

Dozorčí rada ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Slavomír Cejnar 1.8.2017
Vznik členství 14.6.2017
Vznik funkce 14.6.2017
Adresa: Spořilov 290 , Smiřice 503 03
místopředseda dozorčí rady Josef Hašek 1.8.2017
Vznik členství 14.6.2017
Vznik funkce 14.6.2017
Adresa: 44 , České Meziříčí 517 71
člen dozorčí rady Renata Štěpánková 1.8.2017
Vznik členství 14.6.2017
Adresa: Al. Jiráska 509 , České Meziříčí 517 71
Předseda Otakar Rind 11.12.1997 - 6.2.2003
Vznik členství 11.12.1997
Zánik členství 26.4.2002
Vznik funkce 11.12.1997
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa: 8 , Rohenice 517 71
Místopředseda Vladimír Černý 11.12.1997 - 6.2.2003
Vznik členství 11.12.1997
Zánik členství 19.4.2002
Vznik funkce 11.12.1997
Zánik funkce 19.4.2002
Adresa: 5 , Jílovice 517 72
Člen Josef Kačírek 11.12.1997 - 6.2.2003
Vznik členství 11.12.1997
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 58 , Rohenice 517 71
Předseda Otakar Rind 6.2.2003 - 16.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 27.4.2007
Vznik funkce 30.4.2002
Zánik funkce 27.4.2007
Adresa: 8 , Rohenice 517 71
Místopředseda Vladimír Černý 6.2.2003 - 16.5.2007
Vznik členství 19.4.2002
Zánik členství 27.4.2007
Vznik funkce 30.4.2002
Zánik funkce 27.4.2007
Adresa: 107 , Jílovice 517 72
Člen Josef Kačírek 6.2.2003 - 16.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 27.4.2007
Adresa: 58 , Rohenice 517 71
předseda dozorčí rady Milan Vošvrda 16.5.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 29.11.2007
Vznik funkce 27.4.2007
Zánik funkce 29.11.2007
Adresa: 4 , Jílovice 517 72
člen dozorčí rady Miloš Dvořák 16.5.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 29.11.2007
Adresa: Osvobození 505 , České Meziříčí 517 71
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Syrůček 28.12.2007 - 7.8.2009
Vznik členství 29.11.2007
Vznik funkce 29.11.2007
Adresa: Jana Masaryka 1322/4 , Hradec Králové 500 12
místopředseda dozorčí rady Josef Hašek 16.5.2007 - 2.8.2012
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 11.5.2012
Vznik funkce 27.4.2007
Zánik funkce 11.5.2012
Adresa: 13 , České Meziříčí 517 71
člen dozorčí rady Ing. Slavomír Cejnar 28.12.2007 - 2.8.2012
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 27.6.2012
Adresa: Jana Masaryka 1321/6 , Hradec Králové 500 12
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Syrůček 7.8.2009 - 2.8.2012
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 29.11.2007
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: Modřínová 1813 , Hradec Králové 500 08
člen dozorčí rady Renata Štěpánková 2.8.2012 - 17.8.2012
Vznik členství 27.6.2012
Adresa: Milady Horákové 1061/37 , Hradec Králové 500 06
předseda dozorčí rady Ing. Slavomír Cejnar 2.8.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 27.6.2012
Vznik funkce 27.6.2012
Adresa: Jana Masaryka 1321/6 , Hradec Králové 500 12
místopředseda dozorčí rady Josef Hašek 2.8.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 11.5.2012
Vznik funkce 27.6.2012
Adresa: 13 , České Meziříčí 517 71
člen dozorčí rady Renata Štěpánková 17.8.2012 - 11.7.2014
Vznik členství 27.6.2012
Adresa: Al. Jiráska 509 , České Meziříčí 517 71
předseda dozorčí rady Ing. Slavomír Cejnar 11.7.2014 - 15.7.2015
Vznik členství 27.6.2012
Vznik funkce 27.6.2012
Adresa: Jana Masaryka 1321/6 , Hradec Králové 500 12
místopředseda dozorčí rady Josef Hašek 11.7.2014 - 9.12.2016
Vznik členství 11.5.2012
Vznik funkce 27.6.2012
Adresa: 13 , České Meziříčí 517 71
člen dozorčí rady Renata Štěpánková 11.7.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.6.2017
Adresa: Al. Jiráska 509 , České Meziříčí 517 71
předseda dozorčí rady Ing. Slavomír Cejnar 15.7.2015 - 1.8.2017
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 14.6.2017
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 14.6.2017
Adresa: Spořilov 290 , Smiřice 503 03
místopředseda dozorčí rady Josef Hašek 9.12.2016 - 1.8.2017
Vznik členství 11.5.2012
Zánik členství 14.6.2017
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 14.6.2017
Adresa: 44 , České Meziříčí 517 71

Prokura ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Červený 11.1.2007 - 28.12.2007
Adresa: 24 , Dobruška 518 01

Sbírka Listin ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1737/SL 45 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 15.7.2015 16.7.2015 16
B 1737/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 270/2014 Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2014 22.7.2014 10
B 1737/SL 43 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2014 9.7.2014 24
B 1737/SL 42 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2013 4.7.2013 24
B 1737/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2012 30.7.2012 14.8.2012 28
B 1737/SL 40 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2012 2.7.2012 23
B 1737/SL 39 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2012 2.7.2012 24
B 1737/SL 38 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2012 29.6.2012 25
B 1737/SL 36 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 30.11.2010 25.10.2011 25.10.2011 1
B 1737/SL 35 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2011 25.10.2011 25.10.2011 1
B 1737/SL 34 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2011 25.10.2011 2
B 1737/SL 33 ostatní protokol o odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 25.10.2011 25.10.2011 1
B 1737/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 9.10.2009 9.10.2009 21
B 1737/SL 31 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2008 23.7.2008 25
B 1737/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2007 21.12.2007 4.1.2008 32
B 1737/SL 29 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2007 22.11.2007 22
B 1737/SL 28 zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2007 22.11.2007 1
B 1737/SL 27 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2007 22.11.2007 5
B 1737/SL 26 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2007 22.11.2007 18
B 1737/SL 24 rozhod. o statut. orgánu udělení prokury Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2006 22.12.2006 22.12.2006 3
B 1737/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2006 1.8.2006 1.8.2006 33
B 1737/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2004 19.5.2004 19.5.2004 28
B 1737/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2003 2.9.2003 2.9.2003 41
B 1737/SL 18 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní, podpisové vzory, zpráva auditora 2001 Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2002 11.6.2002 11.6.2002 41
B 1737/SL 17 stanovy společnosti, účetní závěrka, podpisové vzory, zpráva auditora 2000 Krajský soud v Hradci Králové 2.10.2001 25.10.2001 25.10.2001 46
B 1737/SL 10 notářský zápis - NZ 396/98 Krajský soud v Hradci Králové 11.12.1998 18.12.1998 18.12.1998 2
B 1737/SL 8 posudek znalce - č. 57/28-98 Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 20.8.1998 20.8.1998 41
B 1737/SL 7 posudek znalce - č. 1424-149/98 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1998 20.8.1998 20.8.1998 43
B 1737/SL 6 notářský zápis - NZ 137/98 Krajský soud v Hradci Králové 11.8.1998 20.8.1998 20.8.1998 9
B 1737/SL 5 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 20.11.1997 1.12.1997 1.12.1997 1
B 1737/SL 4 notářský zápis - NZ 340/97 Krajský soud v Hradci Králové 20.11.1997 1.12.1997 1.12.1997 36
B 1737/SL 3 notářský zápis - NZ 339/97 Krajský soud v Hradci Králové 20.11.1997 1.12.1997 1.12.1997 32
B 1737/SL 2 posudek znalce - č. 542/45/1997 Krajský soud v Hradci Králové 25.10.1997 1.12.1997 1.12.1997 25
B 1737/SL 1 posudek znalce - č. 1290/86/1997 Krajský soud v Hradci Králové 6.10.1997 1.12.1997 1.12.1997 18
B 1737/SL 9 ostatní - rozvaha - r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 5
B 1737/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.11.1997 23
B 1737/SL 15 posudek znalce - č. 615-09/1999 Krajský soud v Hradci Králové 26.3.1999 75
B 1737/SL 14 posudek znalce - č. 1489/32/1999 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.1999 57
B 1737/SL 13 posudek znalce - č. 1489/32/1999 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.1999 47
B 1737/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23
B 1737/SL 11 notářský zápis - NZ 132/99 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.1999 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25280350
Jméno ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Dobruška
Vznik první živnosti: 17.8.1998
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 10

Sídlo ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Živnosti a provozovny ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 5 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 6 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 8 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 10 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71
Identifikační číslo provozovny 1010504053
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2015

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1998
Zánik oprávnění 10.1.2001

Živnost č. 13 Studnařství, s vyjímkou zřizování studní hornickým způsobem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1998
Zánik oprávnění 20.10.2000

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Člen statutárního orgánu Vladimír Černý
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Křen
Člen statutárního orgánu Ing. Filip Syrůček
Člen statutárního orgánu Jaroslav Krejčí
Člen statutárního orgánu Václav Špaček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

IČO: 25280350
Firma: ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Základní územní jednotka: České Meziříčí
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.12.1997

Sídlo ZEMSPOL České Meziříčí, a.s.

Sídlo: Julia Fučíka 532, České Meziříčí 517 71

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
tracking image