Firma ZEMSPOL a.s. Sloup IČO 25324390


ZEMSPOL a.s. Sloup má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZEMSPOL a.s. Sloup (25324390) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 221, 679 13 Sloup Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 1997 a je stále aktivní. ZEMSPOL a.s. Sloup má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZEMSPOL a.s. Sloup nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZEMSPOL a.s. Sloup na Justice.cz
Detailní informace o ZEMSPOL a.s. Sloup na rzp.cz

Výpis dat pro ZEMSPOL a.s. Sloup na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZEMSPOL a.s. Sloup

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2186
IČO (identifikační číslo osoby) 25324390
Jméno ZEMSPOL a.s. Sloup
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 22.1.1997
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. 8.7.2014
Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou 27.6.2014. 8.7.2014
Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změn schválených valnou hromadou 27.6.2014. 8.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Usnesení valné hromady z 27.8.1999 změněné usnesením valnéhromady z 25.8.2000 o zvýšení základního jmění: 14.9.2000 - 21.3.2001
Základní jmění akciové společnosti s obchodním jménem ZEMSPOLa.s. Sloup se zvyšuje z dosavadního 63,378.000,- Kč o12,525.000,- Kč na 75,903.000,- Kč. Zvýšení základního jměníbude provedeno upisovateli, fyzickými osobami, které jsou dálevyjmenovány v tomto usnesení. 14.9.2000 - 21.3.2001
Upisovatelé upíší celkem 1.162 kusů akcií o jmenovité hodnotě10.000,- Kč za jednu akcii a 905 kusů akcií o jmenovité hodnotě1.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz všech takto upsanýchakcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 14.9.2000 - 21.3.2001
Upsané akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinnépodobě. Práva a povinnosti spojené s takto upsanými akciemi seřídí stanovami společnosti. Upisovatelé splatí emisní kurzupisovaných akcií nepeněžitými vklady, vkladem pohledávekjednotlivých fyzických osob - upisovatelů. Nepeněžité vklady tj.pohledávky, kterými upisovatelé splatí upsané akcie, bylyoceněny dvěma soudními znalci, kteří vypracovali znalecképosudky.1. Znalecký posudek, vypracovaný soudním znalcem ing. RenéMatysem, CSc., bytem Vinary 21, pošta Smirady, PSČ 503 532. Znalecký posudek, vypracovaný soudním znalcem ing. AntonínemNovákem, bytem Hradec Králové, Erbenova 875. 14.9.2000 - 21.3.2001
Oba znalecké posudky byly k dispozici k nahlédnutí účastníkůmvalné hromady před zahájením valné hromady. 14.9.2000 - 21.3.2001
Cena jednotlivých vkladů, kterými upisovatelé splatí upsanéakcie je uvedena dále, jednotlivě podle upisovatelů. 14.9.2000 - 21.3.2001
Úhrnná hodnota nepeněžitých vkladů, kterými upisovatelé splatíupsané akcie činí 12.525.000,- Kč. 14.9.2000 - 21.3.2001
Upisovatelé jsou povinni upsat akcie, jejichž počet, jmenovitáhodnota, emisní kurz a práva s nimi spojená, jsou povinni upsatdo třiceti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Místemupisování je sídlo společnosti, tzn. Sloup v Moravském krasu221. 14.9.2000 - 21.3.2001
Upisovatelé splatí emisní kurz upsaných akcií do třiceti dnů odedne rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Brně o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a totak, že předají statutárním zástupcům společnosti listiny,svědčící o postoupení pohledávek, které jsou předmětemnepeněžitého vkladu, kterými upisovatelé splácí emisní kurzupsaných akcií. Místem splacení je sídlo společnosti, tzn. Sloupv Moravském krasu 221 a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do14.00 hod. 14.9.2000 - 21.3.2001
Společnost předložila stanovy v novém znění včetně změnschválených valnou hromadou 5.12.1997. 7.1.1999 - 8.7.2014
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne5.12.1997, základní jmění se zvyšuje o 62,198.000,-Kč včetnězpůsobu splacení základního jmění s tím, že zvýšení základníhojmění o 17,657.000,-Kč bude provedeno upsáním nových akcií,upisovatelem Zemědělským družstvem Sloup v Moravském krasu,družstvem, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221,IČO 00132381, který splatí upsané akcie dále uvedenýminepeněžitými vklady: 16.2.1998 - 7.1.1999
Upisovatel: Zemědělské družstvo Sloup v Moravském krasu,družstvo, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221, IČO 00132381 16.2.1998 - 7.1.1999
1720 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kčza 1 akcii. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě. 16.2.1998 - 7.1.1999
457 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za1 akcii. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě. 16.2.1998 - 7.1.1999
Upisovatel Zemědělské družstvo Sloup v Moravském krasu,družstvo, se sídlem Sloup v Moravském krasu 221 splatí upsanéakcie 16.2.1998 - 7.1.1999
a) nemovitostmi v katastrálním území a obcí Šošůvka dosudzapsanými na LV 10 pro k.ú. a obec Šošůvka: 16.2.1998 - 7.1.1999
zemědělská hospodářská budova na pozemku pč.st.189 zastavěnáplocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
občanská vybavenost čp.188 na pozemku pč. st. 190 zastavěnáplocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
občanská vybavenost na pozemku pč. st. 191 zastavěná plocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
garáž na pozemku pč. st. 200 zastavěná plocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
občanská vybavenost na pozemku pč. ST. 201 zastavěná plocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 207/1 zastavěnáplocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
občanská vybavenost na pozemku pč. st. 208 zastavěná plocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 244/1 zastavěnáplocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 244/2 zastavěnáplocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 245 zastavěnáplocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 255 zastavěnáplocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
zemědělská hospodářská budova na pozemku pč. st. 256 zastavěnáplocha 16.2.1998 - 7.1.1999
Tyto nemovitosti - nepeněžitý vklad ocenili soudní znalci PavelŠebela, bytel Lažánky čp. 153 znaleckým posudkem ze dne19.08.1997, který stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladučástkou ve výši 9,800.000,-Kč a ing.Aleš Miklík, bytem Blansko,Purkyňova 9, znaleckým posudkem ze dne 05.08.1997, kterýstanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu ve výši10,252.950,-Kč. 16.2.1998 - 7.1.1999
Na tento nepeněžitý vklad se započítává částka ve výši9,800.000,-Kč. 16.2.1998 - 7.1.1999
b) nemovitostmi v katastrálním území Sloup v Moravském krasu,obec Sloup, dosud zapsanými na LV 81 pro k.ú. a obec Sloup vMoravském krasu: 16.2.1998 - 7.1.1999
občanská vybavenost čp.221 na pozemku pč. st. 134/12 zastavěnáplocha, 16.2.1998 - 7.1.1999
budova - technická vybavenost na pozemku pč. st. 134/13zastavěná plocha. 16.2.1998 - 7.1.1999
Tyto nemovitosti - nepeněžitý vklad ocenili soudní znalci PavelŠebela, bytem Lažánky čp. 153 znaleckým posudkem ze dne19.6.1997, který stanovil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladučástkou ve výši 8,300.000,-kč a ing.Aleš Miklík, bytem Blansko,Purkyňova 9 znaleckým posudkem ze dne 23.6.1997, který stanovilhodnotu tohoto nepeněžitého vkladu ve výši 7,857.440,-Kč. 16.2.1998 - 7.1.1999
Na tento nepeněžitý vklad se započítává částka 7,857.000,-Kč. 16.2.1998 - 7.1.1999
Dále bude základní jmění společnosti zvýšeno o dalších44,541.000,-Kč s tím, že toto zvýšení základního jmění budeprovedeno upsáním nových akcií, které upíší občané - upisovatelévkladů, kteří splatí upsané akcie vkladem pohledávek. Jmenovitýseznam občanů - upisovatelů vkladů podle jednotlivých obcí stím, že jednotliví občané jsou označení jménem, příjmením,číslem popisným domu, rodným číslem a po té následuje početupsaných akcií a jejich jmenovitá hodnota jsou uvedeni vnotářském zápisu o průběhu mimořádné valné hromady. Dále jeuvedena výše vkládané pohledávky a částka, která se započítávána vklad. Emisní kurs všech akcií, které upisují fyzické osoby,jež jsou uvedeny v notářském zápise se rovná jejich jmenovitéhodnotě. Výše uvedené nepeněžité vklady pohledávek ocenili dvasoudní znalci a to: 16.2.1998 - 7.1.1999
Ing. René Matys, CSc., bytem Vinary 21, pošta Smirady,PSČ 503 53Ing. Antonín Novák, bytem Erbenova 875, Hradec Králové,PSČ 500 02.Se znaleckými posudky znalců se účastníci mimořádné valnéhromady seznámili. 16.2.1998 - 7.1.1999
Občané - upisovatelé, jejichž seznam je uveden v notářskémzápise tedy upisují celkem: 16.2.1998 - 7.1.1999
4.190 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za 1 akcii, 16.2.1998 - 7.1.1999
2.641 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za 1 akcii. 16.2.1998 - 7.1.1999
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva. 9.7.1997
Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou21.5.1997. 9.7.1997 - 8.7.2014
Základní jmění: 1,180.000,- Kč, splaceno. 22.1.1997
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. 22.1.1997 - 8.7.2014

Aktuální kontaktní údaje ZEMSPOL a.s. Sloup

Kapitál ZEMSPOL a.s. Sloup

zakladni jmění 75 903 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.3.2001
zakladni jmění 63 378 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.1.1999 - 21.3.2001
zakladni jmění 1 180 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.1.1997 - 7.1.1999

Sídlo ZEMSPOL a.s. Sloup

Platnost údajů od - do
Adresa 221 , 679 13 Sloup Česká republika
č.p. 221, 679 13 Sloup
30.9.2016
Adresa 679 13 Sloup 221 Česká republika
Sloup 221, PSČ 67913
8.8.2001 - 30.9.2016
Adresa 679 13 Sloup v Moravském krasu 221 Česká republika
Sloup v Moravském krasu 221, PSČ 67913
22.1.1997 - 8.8.2001

Předmět podnikání ZEMSPOL a.s. Sloup

Platnost údajů od - do
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 8.7.2014
Zámečnictví, nástrojářství 29.7.2011
Obráběčství 29.7.2011
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.7.2011
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 29.7.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.7.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní, - vnitrostátní zvláštní linková 29.7.2011
zemědělská výroba 29.7.2011 - 29.7.2011
opravy silničních vozidel 8.8.2001
opravy pracovních strojů 8.8.2001 - 29.7.2011
specializovaný maloobchod 8.8.2001 - 29.7.2011
velkoobchod 8.8.2001 - 29.7.2011
zprostředkování služeb 8.8.2001 - 29.7.2011
zprostředkování obchodu 8.8.2001 - 29.7.2011
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 8.8.2001 - 29.7.2011
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejícíchslužeb 8.8.2001 - 29.7.2011
přípravné práce pro stavby 8.8.2001 - 29.7.2011
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 8.8.2001 - 29.7.2011
výroba krmiv a krmných směsí 8.8.2001 - 29.7.2011
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 8.8.2001 - 29.7.2011
hostinská činnost 9.7.1997
pekařství 9.7.1997
silniční motorová doprava nákladní 9.7.1997 - 29.7.2011
silniční motorová doprava osobní 9.7.1997 - 29.7.2011
kovoobráběčství 9.7.1997 - 29.7.2011
zámečnictví 9.7.1997 - 29.7.2011
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.7.1997 - 29.7.2011
opravy motorových vozidel 9.7.1997 - 8.8.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.7.1997 - 8.8.2001
provoznictví včetně rekreační jízdy na koni 9.7.1997 - 8.8.2001
zemní práce pomocí mechanizmů 9.7.1997 - 8.8.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 9.7.1997 - 8.8.2001
výroba hotového krmiva pro hospodářská zvířata 9.7.1997 - 8.8.2001
výroba hnoje, kompostu a organického hnojiva 9.7.1997 - 8.8.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma s nebezpečnými 9.7.1997 - 8.8.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb vrozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů 9.7.1997 - 8.8.2001
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělskýchvýrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 22.1.1997 - 29.7.2011

vedení firmy ZEMSPOL a.s. Sloup

Statutární orgán ZEMSPOL a.s. Sloup

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Jiří Hošek 1.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Adresa: 54 , 679 13 Sloup Česká republika
č.p. 54, 679 13 Sloup
předseda představenstva Ing. Josef Stloukal 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: 52 , 679 13 Holštejn Česká republika
č.p. 52, 679 13 Holštejn
místopředseda představenstva Josef Slouka 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: Molenburk 34 , 679 13 Vysočany Česká republika
Molenburk 34, 679 13 Vysočany
člen představenstva Ing. Josef Sedlák 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Adresa: Suchdol 65 , 679 13 Vavřinec Česká republika
Suchdol 65, 679 13 Vavřinec
člen představenstva František Skoták 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Adresa: Suchdol 6 , 679 13 Vavřinec Česká republika
Suchdol 6, 679 13 Vavřinec
člen představenstva Antonín Nečas 22.1.1997 - 9.7.1997
Adresa: 2 , Těchov Česká republika
Těchov 2
člen představenstva Metoděj Hudec 22.1.1997 - 9.7.1997
Adresa: 26 , Vysočany Česká republika
Vysočany 26
předseda představenstva Ing. Josef Stloukal 22.1.1997 - 8.8.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: 52 , Holštejn Česká republika
Holštejn 52, okres Blansko
místopředseda představenstva Václav Pernica 22.1.1997 - 8.8.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: 12 , Ostrov u Macochy Česká republika
Ostrov u Macochy 12, okres Blansko
člen představenstva Josef Škvařil 9.7.1997 - 8.8.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: 48 , Petrovice Česká republika
Petrovice 48
člen představenstva Miloslav Mikulášek 9.7.1997 - 8.8.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: 62 , Suchdol Česká republika
Suchdol 62
člen představenstva Karel Mikulášek 22.1.1997 - 7.9.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: 181 , Šošůvka Česká republika
Šošůvka 181, okres Blansko
předseda představenstva Ing. Josef Stloukal 8.8.2001 - 31.7.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 52 , Holštejn Česká republika
Holštejn 52, okres Blansko
člen představenstva Václav Pernica 8.8.2001 - 31.7.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 12 , Ostrov u Macochy Česká republika
Ostrov u Macochy 12, okres Blansko
člen představenstva Josef Škvařil 8.8.2001 - 31.7.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 48 , Petrovice Česká republika
Petrovice 48
místopředseda představenstva Miloslav Mikulášek 8.8.2001 - 31.7.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 62 , Suchdol Česká republika
Suchdol 62
člen představenstva Josef Musil 8.8.2001 - 31.7.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 154 , Petrovice Česká republika
Petrovice 154, okres Blansko
předseda představenstva Ing. Josef Stloukal 31.7.2006 - 19.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: 679 13 Holštejn 52 Česká republika
Holštejn 52, PSČ 67913
místopředseda představenstva Miloslav Mikulášek 31.7.2006 - 19.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: 679 13 Vavřinec - Suchdol 62 Česká republika
Vavřinec - Suchdol 62, PSČ 67913
člen představenstva Václav Pernica 31.7.2006 - 19.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: 679 14 Ostrov u Macochy 12 Česká republika
Ostrov u Macochy 12, PSČ 67914
člen představenstva Josef Škvařil 31.7.2006 - 19.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: 679 02 Petrovice 48 Česká republika
Petrovice 48, PSČ 67902
člen představenstva Josef Musil 31.7.2006 - 19.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: 679 02 Petrovice 154 Česká republika
Petrovice 154, PSČ 67902
předseda představenstva Ing. Josef Stloukal 19.8.2011 - 8.8.2015
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: 679 13 Holštejn 52 Česká republika
Holštejn 52, PSČ 67913
člen představenstva Ing. Jiří Hošek 19.8.2011 - 1.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Adresa: 679 13 Sloup 54 Česká republika
Sloup 54, PSČ 67913
místopředseda představenstva Josef Slouka 19.8.2011 - 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: 679 13 Vysočany 34 Česká republika
Vysočany 34, PSČ 67913
člen představenstva Ing. Josef Sedlák 19.8.2011 - 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Adresa: 679 13 Nové Dvory 65 Česká republika
Nové Dvory 65, PSČ 67913
člen představenstva František Skoták 19.8.2011 - 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Adresa: 679 13 Suchdol 58 Česká republika
Suchdol 58, PSČ 67913
předseda představenstva Ing. Josef Stloukal 8.8.2015 - 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: 52 , 679 13 Holštejn Česká republika
č.p. 52, 679 13 Holštejn

Dozorčí rada ZEMSPOL a.s. Sloup

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Baránek 1.5.2016
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: 167 , 679 13 Šošůvka Česká republika
č.p. 167, 679 13 Šošůvka
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloslav Mikulášek 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: Suchdol 1 , 679 13 Vavřinec Česká republika
Suchdol 1, 679 13 Vavřinec
člen dozorčí rady Roman Kopecký 20.10.2016
Vznik členství 24.6.2016
Adresa: 156 , 679 51 Němčice Česká republika
č.p. 156, 679 51 Němčice
místopředseda Božetěch Kubíček 22.1.1997 - 9.7.1997
Adresa: 2 , Žďár Česká republika
Žďár 2
členka Marie Musilová 22.1.1997 - 9.7.1997
Adresa: 167 , Šošůvka Česká republika
Šošůvka 167, okres Blansko
předseda Ing. Tomáš Baránek 22.1.1997 - 8.8.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: 167 , Šošůvka Česká republika
Šošůvka 167, okres Blansko
místopředsedkyně Drahomíra Dostálová 9.7.1997 - 8.8.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: 25 , Ostrov u Macochy Česká republika
Ostrov u Macochy 25, okres Blansko
člen Karel Kubíček 9.7.1997 - 8.8.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: 137 , Žďár Česká republika
Žďár 137
předseda Ing. Tomáš Baránek 8.8.2001 - 31.7.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 167 , Šošůvka Česká republika
Šošůvka 167, okres Blansko
místopředsedkyně Drahomíra Dostálová 8.8.2001 - 31.7.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 25 , Ostrov u Macochy Česká republika
Ostrov u Macochy 25, okres Blansko
člen Fratišek Skoták 8.8.2001 - 31.7.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: 58 , Suchdol Česká republika
Suchdol 58, okres Blansko
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Baránek 31.7.2006 - 19.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: 679 13 Šošůvka 167 Česká republika
Šošůvka 167, PSČ 67913
místopředseda dozorčí rady Drahomíra Dostálová 31.7.2006 - 19.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 24.6.2011
Adresa: 679 14 Ostrov u Macochy 25 Česká republika
Ostrov u Macochy 25, PSČ 67914
člen dozorčí rady František Skoták 31.7.2006 - 19.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: 679 13 Vavřinec - Suchdol 58 Česká republika
Vavřinec - Suchdol 58, PSČ 67913
člen dozorčí rady Drahomíra Dostálová 19.8.2011 - 18.2.2016
Vznik členství 24.6.2011
Adresa: 679 14 Ostrov u Macochy 25 Česká republika
Ostrov u Macochy 25, PSČ 67914
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Baránek 19.8.2011 - 1.5.2016
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: 679 13 Šošůvka 167 Česká republika
Šošůvka 167, PSČ 67913
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloslav Mikulášek 19.8.2011 - 30.9.2016
Vznik členství 24.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: 679 13 Suchdol 1 Česká republika
Suchdol 1, PSČ 67913
člen dozorčí rady Drahomíra Dostálová 18.2.2016 - 20.10.2016
Vznik členství 24.6.2011
Zánik členství 22.6.2016
Adresa: 25 , 679 14 Ostrov u Macochy Česká republika
č.p. 25, 679 14 Ostrov u Macochy

Sbírka Listin ZEMSPOL a.s. Sloup

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2186/SL 35 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 20.5.2015 29.12.2015 5.1.2016 22
B 2186/SL 33 notářský zápis přílohy NZ 109/2014, listina přítomných na VH Krajský soud v Brně 30.6.2014 3.7.2014 27.8.2014 99
B 2186/SL 32 notářský zápis stanovy, NZ 109/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 3.7.2014 27.8.2014 17
B 2186/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2001 6.9.2001 37
B 2186/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.4.2001 37
B 2186/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.1.1999 36
B 2186/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.3.1998 39
B 2186/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 21.5.1997 12.3.1998 4
B 2186/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 20.11.1996 12.3.1998 45

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZEMSPOL a.s. Sloup

IČO (identifikační číslo) 25324390
Jméno ZEMSPOL a.s. Sloup
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Blansko
Vznik první živnosti: 1.6.1997
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 9

Sídlo ZEMSPOL a.s. Sloup

Živnosti a provozovny ZEMSPOL a.s. Sloup

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 133, Petrovice 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002097797
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.1997

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 133, Petrovice 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002097797
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2000

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 133, Petrovice 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002097797
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.1997

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 133, Petrovice 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002097797
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2010

Živnost č. 5 Pekařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 221, Sloup 679 13
Identifikační číslo provozovny 1002097771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.1997

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 133, Petrovice 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002097797
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.1997

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 133, Petrovice 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002097797
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 1.6.1997
Provozovna č. 2
Provozovna 221, Sloup 679 13
Identifikační číslo provozovny 1002097771
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.1997

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 133, Petrovice 679 02
Identifikační číslo provozovny 1002097797
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2010

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.6.1997
Přerušení oprávnění 17.7.2017

Živnost č. 10 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 20.10.2000

Živnost č. 11 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 18.10.2000

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 29.6.2001

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 29.6.2001

Živnost č. 17 Pekařství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 20.10.2000

Živnost č. 18 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZEMSPOL a.s. Sloup

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Stloukal
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Hošek
Člen statutárního orgánu Josef Slouka
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Sedlák
Člen statutárního orgánu František Skoták

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZEMSPOL a.s. Sloup

IČO: 25324390
Firma: ZEMSPOL a.s. Sloup
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Sloup
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.1.1997

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image