Firma ZEMOS a.s. IČO 63470381


ZEMOS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZEMOS a.s. (63470381) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 1995 a je stále aktivní. ZEMOS a.s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o ZEMOS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZEMOS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZEMOS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZEMOS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZEMOS a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1651
IČO (identifikační číslo osoby) 63470381
Jméno ZEMOS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.8.1995
Na společnost ZEMOS a.s., se sídlem na adrese Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, identifikační číslo 63470381, přešla část jmění společnosti JAVE PORK, a.s., se sídlem na adrese Dubňanská 592, 696 05 Milotice, identifikační číslo 47902205, uvedená v P rojektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 19. 6. 2015. 1.10.2015
Na společnost ZEMOS a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo veškeré jmění zanikající společnosti ZD Žatčany a.s., Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, IČO 47904381, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, v ložce 5844, a to na základě projektu fúze těchto společností sloučením ze dne 24.2.2015. 1.6.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 18.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 24.2.2014
Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 20.12.2013. 24.2.2014
Společnost ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, IČ: 634 70 381, byla rozdělena tak, že část jejího jmění uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnost SADY CZ, s.r.o., se sídlem Velké Němčice, Jízdáren ská 493, PSČ 691 63, IČ: 276 99 293. 1.11.2012
Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 20.1.2012. 16.2.2012 - 24.2.2014
Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 21.07.2010. 16.8.2010 - 16.2.2012
Společnost ZEMOS a.s., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163, IČ 63470381, byla rozdělena odštěpením sloučením tak, že došlo k odštěpení dvou částí jejího obchodního jmění, které byly uvedeny v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dn e 11.5.2010 schváleném dne 14.6.2010, a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešly na jednotlivé nástupnické společnosti, a to na společnost Vinice Hustopeče s.r.o., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163, IČ 25937421 a na společnost Sady Velké Němčice s.r.o., se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 69163, IČ 27699293. 30.6.2010
Na společnost ZVOS Hustopeče, a.s., IČ: 63470381, se sídlem Hustopeče u Brna, Javorová 1A/788, PSČ 693 01, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 20. dubna 2009 jmění společnosti ZEMOS a.s., IČ 63471370 , se sídlem Velké Němčice, Jízdárenská 493, PSČ 691 63, jako zanikající společnosti. Společnost ZVOS Hustopeče, a.s. je podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 20. dubna 2009 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti ZEMOS a.s. 1.7.2009
Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato dne 29.05.2009. 9.6.2009 - 16.8.2010
Mimořádná valná hromada konaná dne 26.03.2009 rozhodla takto: I. Valná hromada k o n s t a t u j e na základě výpisu ze seznamu akcionářů, že obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, o ddíl B, vložka 855, má ve svém majetku 9.641 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno o nominální hodnotě 96.410.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ZVOS Hustopeče, a.s. ve výši 95,05%. II. Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 885, je hlavním akcionářem emite nta obchodní společnosti ZVOS Hustopeče, a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Javorová 1A/788, PSČ: 693 01, IČ: 634 70 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložka 1651. Společnost ZZN POMORAVÍ a.s. tímto splňuje podmín ky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust.§ 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. III. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, je akcion ářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. IV. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie v e vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ: 695 33, IČ: 469 00 845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložk a 855, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápis u tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. V. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 10.000,-Kč činí 3.585,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1233-23/09 zpracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., Brno, Pta šinského 307/4, okres Brno-město, PSČ: 602 00, IČ 44119097, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. VI. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté , co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS, a.s., se sídl em Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800. 8.4.2009 - 3.9.2009
Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato valnou hromadou dne 4.12.2008. 26.1.2009 - 9.6.2009
Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato valnou hromadou dne 16.7.2008. 19.9.2008 - 26.1.2009
Důvodem snížení základního kapitálu je ustanovení § 161b odst. 4 obchodního zákoníku, a to ta skutečnost, že společnost vlastní své akcie po dobu delší než je povoleno zákonem. Jedná se celkem o 120 kusů akcií, slovy stodvacet, ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10.000,--, slovy desettisíc korun českých. Základní kapitál se snižuje o Kč 1.200.000,--, slovy jedenmiliondvěstětisíc korun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno účetní operací. 11.9.2008 - 9.6.2009
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 25.01.2008. 8.2.2008 - 19.9.2008
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 23.6.2000. 30.8.2000 - 9.6.2009
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 20.6.1997. 6.11.1997 - 9.6.2009
Základní jmění je splaceno. 27.1.1997 - 16.2.2012
Společnost vznikla rozdělením Zemědělského výrobního obchodního družstva Hustopeče, vedeného pod Dr XXXVI 108 Okresního soudu Brno-venkov v Brně na ZVOS Hustopeče, a.s. a Zemědělské družstvo Hustopeče u Brna, které je vedeno pod Dr 2668 téhož soudu. 1.8.1995

Kapitál ZEMOS a.s.

zakladni jmění 101 430 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.8.1995

Akcie ZEMOS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 101 330 000 Kč 1 24.2.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 24.2.2014
Kmenové akcie na jméno 101 330 000 Kč 1 16.2.2012 - 24.2.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 16.2.2012 - 24.2.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 143 9.6.2009 - 16.2.2012
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 143 8.2.2008 - 9.6.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 143 31.10.2001 - 8.2.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 143 1.8.1995 - 31.10.2001

Sídlo ZEMOS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jízdárenská 493 , Velké Němčice 691 63 6.11.2013
Adresa Jízdárenská 493 , Velké Němčice 691 63 1.7.2009 - 6.11.2013
Adresa Javorová 788/1 , Hustopeče 693 01 31.10.2001 - 1.7.2009
Adresa Javorová 803/1 , Hustopeče 693 01 1.8.1995 - 31.10.2001

Předmět podnikání ZEMOS a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.6.2017
Výroba elektřiny 8.7.2016
Výroba tepelné energie 8.7.2016
zemědělská výroba 24.2.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 24.2.2014 - 1.6.2017
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 10.9.2009 - 1.6.2017
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 3.9.2009 - 24.2.2014
klempířství a oprava karoserií 3.9.2009 - 24.2.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 3.9.2009 - 1.6.2017
opravy silničních vozidel 3.9.2009 - 1.6.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.1.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.7.2007
výroba nápojů 17.9.2004 - 26.1.2009
truhlářství 2.10.2002 - 3.9.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 30.8.2000 - 26.1.2009
zemědělská výroba 1.8.1995 - 26.1.2009
zpracování, skladování a balení surovin vlastních i nakupovaných až po finální výrobky 1.8.1995 - 26.1.2009
ubytovací služby 1.8.1995 - 26.1.2009
provádění zemních prací 1.8.1995 - 26.1.2009
práce polními mechanismy 1.8.1995 - 26.1.2009
výroba krevních derivátů a biopreparátů pro použití v biologii, lékařství a farmacii 1.8.1995 - 26.1.2009
výroba těstovin 1.8.1995 - 26.1.2009
pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům 1.8.1995 - 26.1.2009
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.8.1995 - 26.1.2009
zprostředkovatelská činnost v zemědělství 1.8.1995 - 26.1.2009
silniční motorová doprava 1.8.1995 - 3.9.2009
řeznictví a uzenářství 1.8.1995 - 3.9.2009
hostinská činnost 1.8.1995 - 24.2.2014

Předmět činnosti ZEMOS a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 9.6.2009

vedení firmy ZEMOS a.s.

Statutární orgán ZEMOS a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 27.1.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 24.2.2014 - 27.1.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávěni jednat jménem společnosti, připo jí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 9.6.2009 - 24.2.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 19.9.2008 - 9.6.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo společně dvěma místopředsedy představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy předseda a dva místopředsedové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 8.2.2008 - 19.9.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda a člen představenstva s uvedením své funkce. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda a člen představenstva s uvedením své funkce. 31.10.2001 - 8.2.2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva s uvedením své funkce. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda a člen představenstva s uvedením své funkce. 6.11.1997 - 31.10.2001
Způsob jednání: Společnost zastupují předseda nebo místopředseda představenstva nebo jeden až dva členové představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenestva a člen představenstva s uvedením své funkce. 1.8.1995 - 6.11.1997
předseda představenstva Ing. Zdeněk Horák 18.5.2017
Vznik členství 1.5.2017
Vznik funkce 2.5.2017
Adresa: 35 , Velké Hostěrádky 691 74
místopředseda představenstva Ing. Petr Foukal 17.6.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.6.2019
Adresa: 14 , Kurovice 768 52
člen představenstva Ing. Milan Škvor 3.9.2019
Vznik členství 2.7.2019
Adresa: 132 , Ostředek 257 24
člen představenstva Ing. Václav Hlaváček 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: 69 , Nikolčice 691 71
předseda představenstva JUDr. Ludvík Podešva 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: Hlavní 294 , Popice 691 27
místopředseda představenstva Leopold Vojtěšek 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: 140 , Starovice 693 01
člen představenstva Josef Madron 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: 133 , Starovice 693 01
člen představenstva Ladislav Válka 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: Školní 19 , Hustopeče u Brna Česká republika
členka představenstva Libuše Smetanová 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: 24 , Starovice 693 01
člen představenstva Jaroslav Horák 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: Hlavní 177/32 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva MVDr. Pavel Krechler 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: Drobného 321/66 , Brno 602 00
člen představenstva Jan Urbánek 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: 304 , Uherčice 691 62
člen představenstva Jan Urbánek 27.1.1997 - 6.11.1997
Adresa: 304 , Uherčice 691 62
člen představenstva MVDr. Pavel Krechler 27.1.1997 - 30.8.2000
Adresa: Drobného 321/66 , Brno 602 00
předseda představenstva JUDr. Ludvík Podešva 27.1.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Hlavní 294 , Popice 691 27
místopředseda představenstva Leopold Vojtěšek 27.1.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: 140 , Starovice 693 01
člen představenstva Josef Madron 27.1.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: 133 , Starovice 693 01
člen představenstva Ladislav Válka 27.1.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Školní 19 , Hustopeče u Brna Česká republika
členka představenstva Libuše Smetanová 27.1.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: 24 , Starovice 693 01
člen představenstva Jaroslav Horák 27.1.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Hlavní 177/32 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Ing. Václav Hlaváček 27.1.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: 69 , Nikolčice 691 71
členka představenstva Anežka Štýblová 6.11.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: 195 , Starovice 693 01
členka představenstva Ing. Anna Podrazilová 30.8.2000 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Slíny 954 , Velké Bílovice 691 02
předseda představenstva Ing. Václav Hlaváček CSc. 20.9.2005 - 8.2.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 25.1.2008
Adresa: 69 , Nikolčice 691 71
místopředseda představenstva Jaroslav Horák 20.9.2005 - 8.2.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 25.1.2008
Adresa: Hlavní 177/32 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva MVDr. Pavel Krechler 20.9.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Mutěnická 4124/3 , Brno 628 00
člen představenstva Zdeňka Křivinková 20.9.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: 261 , Uherčice 691 62
člen představenstva Ing. Anna Podrazilová 20.9.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Slíny 954 , Velké Bílovice 691 02
člen představenstva Ladislav Válka 20.9.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Školní 993/19 , Hustopeče 693 01
předseda představenstva Ing. Jaromír Sasínek 8.2.2008 - 11.9.2008
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 16.7.2008
Vznik funkce 25.1.2008
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: 114 , Dolní Věstonice 691 29
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lněnička CSc. 8.2.2008 - 11.9.2008
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 16.7.2008
Vznik funkce 25.1.2008
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jaroslav Horák 8.2.2008 - 11.9.2008
Vznik členství 9.6.2005
Zánik členství 16.7.2008
Adresa: Hlavní 177/32 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 8.2.2008 - 11.9.2008
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 16.7.2008
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ivo Kohoutek 8.2.2008 - 11.9.2008
Vznik členství 25.1.2008
Adresa: Sídliště Sport 864 , Kostelec na Hané 798 41
člen představenstva Ing. Radomil Sedláček 20.9.2005 - 26.1.2009
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 4.12.2008
Adresa: Podzahrady 326 , Šakvice 691 67
místopředseda představenstva Ing. Václav Hlaváček CSc. 8.2.2008 - 26.1.2009
Vznik členství 9.6.2005
Zánik členství 4.12.2008
Vznik funkce 25.1.2008
Zánik funkce 4.12.2008
Adresa: 69 , Nikolčice 691 71
předseda představenstva Ing. Jaroslav David 11.9.2008 - 26.1.2009
Vznik členství 16.7.2008
Zánik členství 4.12.2008
Vznik funkce 16.7.2008
Zánik funkce 4.12.2008
Adresa: Seifertova 4278/15 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ivo Kohoutek 11.9.2008 - 26.1.2009
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 4.12.2008
Vznik funkce 16.7.2008
Zánik funkce 4.12.2008
Adresa: Sídliště Sport 864 , Kostelec na Hané 798 41
člen představenstva Ing. Jiří Vávra 11.9.2008 - 26.1.2009
Vznik členství 16.7.2008
Adresa: Školní 548 , Šitbořice 691 76
předseda představenstva Ing. Jiří Vávra 26.1.2009 - 2.2.2010
Vznik členství 16.7.2008
Zánik členství 11.1.2010
Vznik funkce 4.12.2008
Zánik funkce 11.1.2010
Adresa: Školní 548 , Šitbořice 691 76
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Sasínek 26.1.2009 - 2.2.2010
Vznik členství 4.12.2008
Vznik funkce 4.12.2008
Zánik funkce 11.1.2010
Adresa: 114 , Dolní Věstonice 691 29
člen představenstva Ing. Jaroslav Skopal 26.1.2009 - 16.8.2010
Vznik členství 4.12.2008
Zánik členství 31.7.2010
Adresa: 165 , Výšovice 798 09
člen představenstva Zdeněk Horák 9.6.2009 - 16.8.2010
Vznik členství 4.6.2009
Zánik členství 31.7.2010
Adresa: Dolní 251 , Velké Němčice 691 63
předseda představenstva Ing. Jaromír Sasínek 2.2.2010 - 16.8.2010
Vznik členství 4.12.2008
Zánik členství 31.7.2010
Vznik funkce 11.1.2010
Zánik funkce 31.7.2010
Adresa: 114 , Dolní Věstonice 691 29
místopředseda představenstva Roman Liška 2.2.2010 - 16.8.2010
Vznik členství 11.2.2010
Zánik členství 31.7.2010
Vznik funkce 11.1.2010
Zánik funkce 31.7.2010
Adresa: 49 , Zástřizly 768 05
předseda představenstva Ing. Milan Kovařík 16.8.2010 - 21.2.2011
Vznik členství 1.8.2010
Zánik členství 20.1.2011
Vznik funkce 1.8.2010
Zánik funkce 20.1.2011
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Ing. Roman Kubíček 16.8.2010 - 21.2.2011
Vznik členství 1.8.2010
Zánik členství 20.1.2011
Adresa: Tyršova 593/28 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 21.2.2011 - 14.7.2011
Vznik členství 21.1.2011
Zánik členství 17.6.2011
Vznik funkce 24.1.2011
Zánik funkce 17.6.2011
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
místopředseda představenstva Roman Liška 16.8.2010 - 14.5.2012
Vznik členství 1.8.2010
Zánik členství 30.4.2012
Vznik funkce 1.8.2010
Zánik funkce 30.4.2012
Adresa: 49 , Zástřizly 768 05
předseda představenstva Jindřich Macháček 14.7.2011 - 29.6.2013
Vznik členství 17.6.2011
Vznik funkce 17.6.2011
Zánik funkce 24.1.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen představenstva Ing. Pavel Novotný 21.2.2011 - 8.8.2013
Vznik členství 21.1.2011
Adresa: 87 , Lipník 675 52
místopředseda představenstva Bc. Zdeněk Horák 14.5.2012 - 6.11.2013
Vznik členství 30.4.2012
Vznik funkce 30.4.2012
Zánik funkce 24.1.2014
Adresa: Dolní 251 , Velké Němčice 691 63
předseda představenstva Jindřich Macháček 29.6.2013 - 24.2.2014
Vznik členství 17.6.2011
Vznik funkce 17.6.2011
Zánik funkce 24.1.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen představenstva Ing. Pavel Novotný 8.8.2013 - 24.2.2014
Vznik členství 21.1.2011
Adresa: 87 , Lipník 675 52
místopředseda představenstva Zdeněk Horák 6.11.2013 - 24.2.2014
Vznik členství 30.4.2012
Vznik funkce 30.4.2012
Zánik funkce 24.1.2014
Adresa: Dolní 251 , Velké Němčice 691 63
člen představenstva Jindřich Macháček 24.2.2014 - 18.9.2014
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Novotný 24.2.2014 - 8.2.2016
Vznik členství 21.1.2011
Zánik členství 21.1.2016
Vznik funkce 24.1.2014
Zánik funkce 21.1.2016
Adresa: 87 , Lipník 675 52
předseda představenstva Ing. Zdeněk Horák 24.2.2014 - 2.4.2016
Vznik členství 30.4.2012
Vznik funkce 24.1.2014
Adresa: Dolní 251 , Velké Němčice 691 63
předseda představenstva Ing. Zdeněk Horák 2.4.2016 - 18.5.2017
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 30.4.2017
Vznik funkce 24.1.2014
Zánik funkce 30.4.2017
Adresa: 35 , Velké Hostěrádky 691 74
místopředseda představenstva Ing. Pavel Novotný 8.2.2016 - 17.6.2019
Vznik členství 22.1.2016
Zánik členství 31.5.2019
Vznik funkce 22.1.2016
Zánik funkce 31.5.2019
Adresa: 87 , Lipník 675 52
člen představenstva Ing Milan Škvor 18.9.2014 - 3.9.2019
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 1.7.2019
Adresa: 132 , Ostředek 257 24

Dozorčí rada ZEMOS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Martin Brabec 14.8.2015
Vznik členství 1.8.2015
Adresa: 415 , Starovice 693 01
předseda dozorčí rady František Machala 27.1.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 3.1.2018
Adresa: Zádvorník 467 , Velké Němčice 691 63
člen dozorčí rady Vít Rubeš 16.11.2018
Vznik členství 25.10.2018
Adresa: 2 , Křepice 691 65
Jméno JUDr. Josef Strouhal 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: Nová 947/10 , Hustopeče 693 01
Jméno Jiří Furch 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: 166 , Uherčice 691 62
Jméno Eduard Nevěděl 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: 161 , Uherčice 691 62
Jméno Anna Fabiánová 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: 328 , Starovice 693 01
Jméno Pavel Neubauer 1.8.1995 - 27.1.1997
Adresa: Javorová 823/17 , Hustopeče 693 01
člen JUDr. Josef Strouhal 27.1.1997 - 30.8.2000
Adresa: Nová 947/10 , Hustopeče 693 01
člen Pavel Neubauer 27.1.1997 - 30.8.2000
Adresa: Javorová 823/17 , Hustopeče 693 01
člen Jiří Furch 27.1.1997 - 30.8.2000
Adresa: 166 , Uherčice 691 62
člen Eduard Nevěděl 27.1.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: 161 , Uherčice 691 62
členka Anna Fabiánová 27.1.1997 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: 328 , Starovice 693 01
předseda Jiří Furch 30.8.2000 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: 166 , Uherčice 691 62
člen Oldřich Brabec 30.8.2000 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Javorová 823/19 , Hustopeče 693 01
členka Marie Plotová 30.8.2000 - 20.9.2005
Vznik funkce 23.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Pekařská 180 , Šakvice 691 67
členka Jitka Sedláčková 31.10.2001 - 20.9.2005
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Komenského 13 , Hustopeče u Brna Česká republika
člen dozorčí rady Tamara Válková 20.9.2005 - 9.7.2007
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 30.4.2007
Adresa: Javorová 797/16 , Hustopeče 693 01
člen dozorčí rady Oldřich Brabec 20.9.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Javorová 823/19 , Hustopeče 693 01
člen dozorčí rady Jitka Sedláčková 20.9.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Komenského 848/13 , Hustopeče 693 01
člen dozorčí rady Leoš Vojtěšek 20.9.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: Školní 994/21 , Hustopeče 693 01
předseda dozorčí rady Jiří Furch 20.9.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: 166 , Uherčice 691 62
člen dozorčí rady Anna Fabiánová 20.9.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 16.7.2008
Adresa: 328 , Starovice 693 01
člen dozorčí rady Jitka Kroupová 9.7.2007 - 11.9.2008
Vznik členství 23.5.2007
Zánik členství 16.7.2008
Adresa: Větrná 1011/4 , Hustopeče 693 01
předseda dozorčí rady Mgr. Tomáš Kohoutek 11.9.2008 - 26.1.2009
Vznik členství 16.7.2008
Zánik členství 4.12.2008
Vznik funkce 16.7.2008
Zánik funkce 4.12.2008
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
místopředseda dozorčí rady Ing. Dalibor Procházka 11.9.2008 - 26.1.2009
Vznik členství 16.7.2008
Zánik členství 4.12.2008
Vznik funkce 16.7.2008
Zánik funkce 4.12.2008
Adresa: 56 , Javorník Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Milan Kovařík 26.1.2009 - 16.8.2010
Vznik členství 4.12.2008
Zánik členství 31.7.2010
Vznik funkce 4.12.2008
Zánik funkce 31.7.2010
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06
místopředseda dozorčí rady Ing. Radomil Sedláček 26.1.2009 - 16.2.2012
Vznik členství 4.12.2008
Zánik členství 20.1.2012
Vznik funkce 4.12.2008
Zánik funkce 20.1.2012
Adresa: Podzahrady 326 , Šakvice 691 67
předseda dozorčí rady Zdeněk Horák 16.8.2010 - 16.2.2012
Vznik členství 1.8.2010
Vznik funkce 1.8.2010
Zánik funkce 20.1.2012
Adresa: Dolní 251 , Velké Němčice 691 63
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Horák 16.2.2012 - 14.5.2012
Vznik členství 1.8.2010
Zánik členství 30.4.2012
Vznik funkce 20.1.2012
Zánik funkce 30.4.2012
Adresa: Dolní 251 , Velké Němčice 691 63
člen dozorčí rady Jaroslav Horák 11.9.2008 - 6.11.2013
Vznik členství 16.7.2008
Zánik členství 16.10.2013
Adresa: Hlavní 177/32 , Velké Pavlovice 691 06
předseda dozorčí rady Ing. Milan Kovařík 16.2.2012 - 6.11.2013
Vznik členství 20.1.2012
Vznik funkce 20.1.2012
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06
místopředseda dozorčí rady Ondřej Skočovský 14.5.2012 - 6.11.2013
Vznik členství 30.4.2012
Vznik funkce 30.4.2012
Adresa: 134 , Jiřice u Miroslavi 671 78
předseda dozorčí rady Ing. Milan Kovařík 6.11.2013 - 14.8.2015
Vznik členství 20.1.2012
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 20.1.2012
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06
místopředseda dozorčí rady Ondřej Skočovský 6.11.2013 - 14.8.2015
Vznik členství 30.4.2012
Vznik funkce 30.4.2012
Zánik funkce 3.8.2015
Adresa: 134 , Jiřice u Miroslavi 671 78
předseda dozorčí rady Ondřej Skočovský 14.8.2015 - 18.5.2017
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 30.4.2017
Vznik funkce 3.8.2015
Zánik funkce 30.4.2017
Adresa: 134 , Jiřice u Miroslavi 671 78
předseda dozorčí rady Ondřej Skočovský 18.5.2017 - 27.1.2018
Vznik členství 1.5.2017
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 2.5.2017
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: 134 , Jiřice u Miroslavi 671 78
člen dozorčí rady Vít Rubeš 6.11.2013 - 16.11.2018
Vznik členství 24.10.2013
Zánik členství 24.10.2018
Adresa: 2 , Křepice 691 65

Sbírka Listin ZEMOS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1651/SL 152 ostatní zápis o rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 7.1.2016 20.1.2016 11.2.2016 1
B 1651/SL 151 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 6.1.2016 20.1.2016 11.2.2016 1
B 1651/SL 149 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 25.2.2015 30.9.2015 27
B 1651/SL 148 notářský zápis [NZ 304/2015] Krajský soud v Brně 30.9.2015 30.9.2015 18
B 1651/SL 147 ostatní zápis o rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.8.2015 7.8.2015 19.8.2015 2
B 1651/SL 145 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Brně 19.6.2015 29.6.2015 30.6.2015 7
B 1651/SL 144 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 25.2.2015 26.6.2015 30.6.2015 30
B 1651/SL 143 notářský zápis [NZ 111/2015] rozhodnutí jediného akcionáře, projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 1.4.2015 28.4.2015 22.5.2015 13
B 1651/SL 142 notářský zápis [NZ 110/2015] rozhodnutí jediného akcionáře, projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 1.4.2015 28.4.2015 22.5.2015 13
B 1651/SL 141 účetní závěrka [2015], zpráva auditora ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2015 Krajský soud v Brně 31.3.2015 28.4.2015 22.5.2015 8
B 1651/SL 140 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 25.2.2015 28.4.2015 22.5.2015 18
B 1651/SL 139 výroční zpráva [2014] ZD Žatčany a.s. Krajský soud v Brně 25.2.2015 28.4.2015 22.5.2015 14
B 1651/SL 138 změna právní formy, fúze projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 24.2.2015 25.2.2015 2.3.2015 3
B 1651/SL 137 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 17.6.2014 28.8.2014 1.9.2014 1
B 1651/SL 135 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.2014 21.2.2014 25.2.2014 13
B 1651/SL 134 notářský zápis stanovy, NZ 175/2013 Krajský soud v Brně 20.12.2013 21.2.2014 25.2.2014 25
B 1651/SL 133 ostatní protokol o průběhu volby Krajský soud v Brně 25.10.2013 5.11.2013 12.11.2013 1
B 1651/SL 132 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 3.5.2013 10.6.2013 11.6.2013 27
B 1651/SL 131 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 28.2.2013 23.5.2013 24.5.2013 17
B 1651/SL 130 zpráva auditora zahajovací - ZEMOS Krajský soud v Brně 29.6.2012 15.10.2012 24.10.2012 19
B 1651/SL 129 zpráva auditora konečná - ZEMOS Krajský soud v Brně 29.6.2012 15.10.2012 24.10.2012 23
B 1651/SL 128 zpráva auditora zahajovací - SADY Krajský soud v Brně 4.6.2012 15.10.2012 24.10.2012 20
B 1651/SL 127 zpráva auditora konečná - SADY Krajský soud v Brně 29.2.2012 15.10.2012 24.10.2012 13
B 1651/SL 126 notářský zápis projekt fúze sloučením, NZ 306/2012 Krajský soud v Brně 18.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 14
B 1651/SL 125 notářský zápis projekt fúze sloučením, NZ 305/2012 Krajský soud v Brně 18.9.2012 15.10.2012 24.10.2012 14
B 1651/SL 124 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 13.2.2012 2.8.2012 35
B 1651/SL 123 změna právní formy, fúze -proj.rozdělení odšt.sloučením Krajský soud v Brně 29.6.2012 29.6.2012 29.6.2012 5
B 1651/SL 122 ostatní - výpis z mimoř.zased.předst. Krajský soud v Brně 30.4.2012 29.5.2012 1
B 1651/SL 121 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 30.4.2012 29.5.2012 7
B 1651/SL 120 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 13.2.2012 29.5.2012 34
B 1651/SL 119 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 14/12 Krajský soud v Brně 20.1.2012 21.2.2012 4
B 1651/SL 118 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.6.2011 22.7.2011 2
B 1651/SL 117 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 17.6.2011 22.7.2011 8
B 1651/SL 116 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 17.6.2011 22.7.2011 1
B 1651/SL 115 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 14.2.2011 13.7.2011 36
B 1651/SL 114 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 3.2.2011 25.2.2011 3
B 1651/SL 113 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 24.1.2011 25.2.2011 1
B 1651/SL 112 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 20.1.2011 25.2.2011 1
B 1651/SL 111 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 22.10.2010 13
B 1651/SL 110 podpisové vzory + ČP - 4x Krajský soud v Brně 4.8.2010 27.8.2010 7
B 1651/SL 109 ostatní - zápis z mim. zas. představ. Krajský soud v Brně 1.8.2010 27.8.2010 1
B 1651/SL 108 ostatní - zápis z mim. zas. dozorčí r. Krajský soud v Brně 1.8.2010 27.8.2010 1
B 1651/SL 107 notářský zápis - stanovy, NZ 370/2010 Krajský soud v Brně 29.7.2010 27.8.2010 27
B 1651/SL 106 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.7.2010 27.8.2010 19
B 1651/SL 105 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 21.7.2010 27.8.2010 2
B 1651/SL 104 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 14.6.2010 16.7.2010 5
B 1651/SL 103 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 14.6.2010 16.7.2010 1
B 1651/SL 102 ostatní -prohl. o neuplatnění práva Krajský soud v Brně 14.6.2010 16.7.2010 1
B 1651/SL 101 ostatní -prohl. o neuplatnění práva Krajský soud v Brně 14.6.2010 16.7.2010 1
B 1651/SL 100 ostatní -prohl. o neuplatnění práva Krajský soud v Brně 14.6.2010 16.7.2010 1
B 1651/SL 75 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 29.5.2009 12.6.2009 2
B 1651/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.2009 12.6.2009 23
B 1651/SL 73 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.6.2009 12.6.2009 2
B 1651/SL 72 notářský zápis -stanovy,NZ 234/09 Krajský soud v Brně 4.6.2009 12.6.2009 29
B 1651/SL 71 změna právní formy, fúze sloučením Krajský soud v Brně 20.4.2009 28.4.2009 28.4.2009 6
B 1651/SL 70 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 100/2009 Krajský soud v Brně 26.3.2009 9.4.2009 104
B 1651/SL 69 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 24.3.2009 9.4.2009 15
B 1651/SL 68 ostatní - prohl. o předání finanč. pr. Krajský soud v Brně 24.3.2009 9.4.2009 2
B 1651/SL 67 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.12.2008 29.1.2009 2
B 1651/SL 66 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.12.2008 29.1.2009 2
B 1651/SL 65 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.12.2008 29.1.2009 2
B 1651/SL 64 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.12.2008 29.1.2009 2
B 1651/SL 63 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.12.2008 29.1.2009 2
B 1651/SL 62 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 4.12.2008 29.1.2009 1
B 1651/SL 61 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 4.12.2008 29.1.2009 1
B 1651/SL 60 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 4.12.2008 29.1.2009 14
B 1651/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.12.2008 29.1.2009 21
B 1651/SL 58 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 658/08 Krajský soud v Brně 17.12.2008 29.1.2009 4
B 1651/SL 57 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.8.2008 16.9.2008 10
B 1651/SL 56 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 16.7.2008 16.9.2008 12
B 1651/SL 55 notářský zápis -stanovy, NZ 405/08 Krajský soud v Brně 1.8.2008 16.9.2008 26
B 1651/SL 54 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 16.7.2008 16.9.2008 1
B 1651/SL 53 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 16.7.2008 16.9.2008 3
B 1651/SL 52 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 24.7.2008 4
B 1651/SL 51 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 8.4.2008 24.7.2008 4
B 1651/SL 50 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 24.7.2008 7
B 1651/SL 49 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 16.7.2008 24.7.2008 2
B 1651/SL 48 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 31.3.2008 24.7.2008 16
B 1651/SL 47 účetní závěrka -. výkaz 2007 Krajský soud v Brně 21.3.2008 24.7.2008 2
B 1651/SL 46 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 21.3.2008 24.7.2008 4
B 1651/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 25.1.2008 13.2.2008 1
B 1651/SL 44 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 25.1.2008 13.2.2008 2
B 1651/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 25.1.2008 13.2.2008 1
B 1651/SL 42 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 25.1.2008 13.2.2008 1
B 1651/SL 41 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.1.2008 13.2.2008 2
B 1651/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.1.2008 13.2.2008 29
B 1651/SL 39 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 22/08 Krajský soud v Brně 25.1.2008 13.2.2008 6
B 1651/SL 38 notářský zápis -NZ 298/2007-rozh- řádné VH Krajský soud v Brně 13.6.2007 16.7.2007 4
B 1651/SL 37 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 14.6.2007 16.7.2007 2
B 1651/SL 36 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 4.4.2007 22.6.2007 4
B 1651/SL 35 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 7.6.2007 22.6.2007 18
B 1651/SL 34 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 23.3.2007 8.6.2007 15
B 1651/SL 33 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 Krajský soud v Brně 7.3.2007 8.6.2007 6
B 1651/SL 32 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 17.3.2006 22.6.2006 48
B 1651/SL 31 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 22.9.2005 12
B 1651/SL 30 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 16.6.2005 29.7.2005 14
B 1651/SL 29 notářský zápis -NZ 311/2005 rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 9.6.2005 29.7.2005 3
B 1651/SL 28 notářský zápis -NZ 310/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 9.6.2005 29.7.2005 5
B 1651/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.5.2005 29.7.2005 29
B 1651/SL 26 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 24.3.2005 17.6.2005 53
B 1651/SL 25 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 11.6.2004 29.9.2004 3
B 1651/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.6.2004 29.9.2004 29
B 1651/SL 23 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 11.6.2004 29.9.2004 3
B 1651/SL 22 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 26.3.2004 24.6.2004 58
B 1651/SL 21 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.2.2003 12.6.2003 46
B 1651/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.6.2002 14.10.2002 28
B 1651/SL 19 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 31.5.2002 14.10.2002 5
B 1651/SL 18 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 26.3.2002 16.7.2002 58
B 1651/SL 17 ostatní plmé moci akcionářů Krajský soud v Brně 29.6.2001 2.11.2001 22
B 1651/SL 16 ostatní svolání náhradní VH Krajský soud v Brně 29.6.2001 2.11.2001 35
B 1651/SL 15 ostatní svolání řádné VH Krajský soud v Brně 25.5.2001 2.11.2001 1
B 1651/SL 14 notářský zápis náhr. VH, návrh změn stanov Krajský soud v Brně 26.7.2001 2.11.2001 30
B 1651/SL 13 notářský zápis osvědčení VH Krajský soud v Brně 26.7.2001 2.11.2001 4
B 1651/SL 12 notářský zápis osvědčení VH Krajský soud v Brně 28.5.2001 2.11.2001 80
B 1651/SL 11 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 25.6.2001 25.7.2001 37
B 1651/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 23.6.2000 18.12.2000 5
B 1651/SL 7 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 29.4.1998 30.6.1998 36
B 1651/SL 6 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 10.2.1998 35
B 1651/SL 5 notářský zápis Krajský soud v Brně 20.6.1997 10.2.1998 36
B 1651/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 18.7.1995 10.2.1998 1
B 1651/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 19.6.1995 10.2.1998 12
B 1651/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.1995 10.2.1998 15
B 1651/SL 1 ostatní - zakladatelská smlouva Krajský soud v Brně 24.5.1995 10.2.1998 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZEMOS a.s.

IČO (identifikační číslo) 63470381
Jméno ZEMOS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hustopeče
Vznik první živnosti: 3.2.1993
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 3

Sídlo ZEMOS a.s.

Živnosti a provozovny ZEMOS a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.2.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Ubytovací služby

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63
Identifikační číslo provozovny 1007348437
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 31.5.2013

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63
Identifikační číslo provozovny 1007348437
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2009

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 24.6.2013

Živnost č. 6 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1993
Zánik oprávnění 10.8.2009

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v zemědělství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba krevních derivátů a biopreparátů pro použití v biologiii,lékařství a farmacii

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Práce polními mechanizmy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provádění zemních prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zpracování, skladování a balení zemědělských surovin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba těstovin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1999
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 18 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.2001
Zánik oprávnění 10.8.2009

Živnost č. 20 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2009
Zánik oprávnění 15.5.2017

Živnost č. 22 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2009
Zánik oprávnění 15.5.2017

Živnost č. 23 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2009
Zánik oprávnění 15.5.2017

Živnost č. 24 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2009
Zánik oprávnění 24.6.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZEMOS a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Horák
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Škvor
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Foukal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZEMOS a.s.

IČO: 63470381
Firma: ZEMOS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Břeclav
Základní územní jednotka: Velké Němčice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.8.1995

Sídlo ZEMOS a.s.

Sídlo: Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba základních farmaceutických výrobků
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image