Firma Zemo - Profit Mnich a.s. IČO 25193210


Zemo - Profit Mnich a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemo - Profit Mnich a.s. (25193210) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 94, Bohdalín 394 91. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1999 a je stále aktivní. Zemo - Profit Mnich a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Zemo - Profit Mnich a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemo - Profit Mnich a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zemo - Profit Mnich a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zemo - Profit Mnich a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemo - Profit Mnich a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1002
IČO (identifikační číslo osoby) 25193210
Jméno Zemo - Profit Mnich a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1999
Valná hromada společnosti konaná dne 14.06.2019 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 67.766.000,- Kč o částku 6.000.000,-Kč na částku 61.766.000,- Kč. Důvodem a účelem snížení základního kapitálu ve smyslu § 516 písm. a) zákona o ob chodních korporacích je ve smyslu § 544 odst. 1) písm. a) zákona o obchodních korporacích úhrada ztráty společnosti. Ve smyslu § 516 písm. b) zákona o obchodních korporacích činí rozsah snížení základního kapitálu 6.000.000,- Kč. Ve smyslu § 516 písm. b) zákona o obchodních korporacích bude snížení základního kapitálu provedeno způsobem dle § 521 odst. 1) a § 522 zákona o obchodních korporacích tak, že společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které budou zničeny. Ve smyslu § 516 p ísm. c) zákona o obchodních korporacích bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu naloženo tak, že bude použita k úhradě ztráty společnosti. Ve smyslu § 516 písm. f) zákona o obchodních korporacích se lhůta pro předložení akcií nestanovuje, neboť akcie má v držení společnost. 1.7.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014 - 1.7.2019
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti: A. Dosavadní základní jmění ve výši 1,694.000,- Kč se zvyšuje nejméně o 61,767.000,-Kč, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 19.11.1999 - 24.1.2000
B. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši 1,694.000,- Kč na nejméně 63,461.000,- Kč, tj. nejméně o 61,767.000,- Kč, a to upisováním nových akcií. 19.11.1999 - 24.1.2000
C. Navrhovaný druh, podoba a forma akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. 19.11.1999 - 24.1.2000
D. Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 61.767 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus. 19.11.1999 - 24.1.2000
E. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepenežitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných předem určenými upisovateli - fyzickými osobami - členy i nečleny Zemědělského družstva Mnich se sídlem v Mnichu, IČ: OO ll l5 2O (jak jsou jmenovitě uvedeni ve znaleckých posudcích), vůči majetku Zemědělského družstva Mnich se sídlem v Mnichu, IČ: OO ll l5 2O. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky soudních znalců ing. Pavla Josefíka, č.j. 139-52/99 ze dne 25. 9. 1999 a ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1726-161/99 ze dne 29. 9. 1999. Oba znalecké posudky jediný akcionář schvaluje. Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Mnich, IČ OO ll l5 2O postoupí obchodní společnosti Zemo - Profit Mnich a.s., IČ 25 19 32 10. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem obchodní společnosti Zemo - Profit Mnich a.s., IČ 25 19 32 10. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Protože ke zvýšení základního jmění dojde úpisem nepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije. Dalším předem určeným vkladatelem bude Zemědělské družstvo Mnich se sídlem v Mnichu, IČ: OO 11 15 20, které vloží tento svůj hmotný majetek: V obci a katastrálním území Mnich: - objekt bydlení na st. p. č. 102 (v účetní evidenci vedeno jako adm. budova Mnich); - objekt bydlení na st. p. č. 189 a zem. hos. budova na st. p. č. 191 ( v účetní evidenci vedeno jako dvojdomky Mnich); - objekt bydlení na st. p. č. 193 a zem. hos. budova. na st. p. č. 195 ( v účetní evidenci vedeno jako dvojdomky Mnich); - občanská vybavenost na st. p. č. 24/1 ( v účetní evidenci vedeno jako škola Mnich); - občanská vybavenost na st. p. č. 170 ( vúčetní evidenci vedeno jako mostní váha Mnich); - zem. hospod. budova na st. p. č. 172 ( v účetní evidenci vedeno jako porodna prasat Mnich); - zem. hospod. budova na st. p. č. 177 ( v účetní evidenci vedeno jako suška obilí Mnich); - zem. hospod. budova na st. p. č. 166 ( v účetní evidenci vedeno jako kolna sláma Mnich); - zem. hospod.budova budova na st. p.č. 169 ( v účetní evidenci) vedeno jako kolna strojů Mnich); - zem. hospod. budova na st. p. č. 268/1 ( v účetní evidenci vedeno jako seník Mnich); - zem. hospod. budova na st. p. č. 268/2 ( v účetní evidenci vedeno jako seník Mnich); - zem. hospod. budova na st. p. č. 217 ( v účetní evidenci vedeno jako sklad brambor Mnich); - techn. vybavenost na st. p. č. 258 ( v účetní evidenci vedeno jako čerpací stanice Mnich); 19.11.1999 - 24.1.2000
V obci a katastrálním území Bohdalín: - objekt bydlení na st.p. č. 78 ( v účetní evidenci vedeno jako ubytovna Bohdalín škola); - objekt bydlení na st.p. č. 120 a zem. hos.budova na st. p. č. 121 ( v účetní evidenci vedeno jako 5 bytovka Bohdalín ); 5 bytovka Bohdalín); - objekt bydlení na st. p. č. 124 a zem. hos. budova na st. p. č. 125 ( v účetní evidenci vedeno jako 6 bytovka Bohdalín); - zem. hospod. budova na st. p. č. 97 ( v účetní evidenci vedeno jako drůb. Bohdalín suška lnu; - garáž na st. p. č. 109 ( v účetní evidenci vedeno jako garáže Bohdalín); - zem. hospod. budova na st. p. č. 111 ( v účetní evidenci vedeno jako suška Bohdalín, šrotovna, rekonstr. sušky Bohdalín); - zem. hospod. budova na st. p. č. 105 ( v účetní evidenci vedeno jako sklad píce Bohdalín); - zem. hospod. budova na st. p. č. 130 ( v účetní evidenci vedeno jako kolna kovová Bohdalín); - ostatní stavební objekt na stp. č. 156 - vodovod Bohdalín ( v účetní evidenci vedeno jako vodovod loupárna Bohdalín); 19.11.1999 - 24.1.2000
V obci a katastrálním území Bořetín: - zem. hospod. budova na st. p. č. 78 ( v účetní evidenci vedeno jako kravín nový Bořetín); - zem. hospod. budova na st. p. č. 80 ( v účetní evidenci vedeno jako výkrm vepřů Bořetín); - zem. hospod. budova na st. p. č. 82 ( v účetní evidenci vedeno jako porodna prasat Bořetín); 19.11.1999 - 24.1.2000
V obci a katastrálním území Benešov: - zem. hospod. budova na st. p. č. 73 ( v účetní evidenci vedeno jako kolna plechová Benešov); 19.11.1999 - 24.1.2000
V obci a katastrálním území Včelnička: - zem. hospod. budova na st. p. č. 105 ( v účetní evidenci vedeno jako kravín Včelnička, nový kravín Včelnička, příprav. krmiv Včelnička, rekonstr. st. kravína Včelnička); - zem. hospod. budova na st. p. č. 104/1, 104/2 a 104/3 ( v účetní evidenci vedeno jako vepřín Včelnička); 19.11.1999 - 24.1.2000
V obci Mnich v katastrálním území Chválkov: - zem. hospod.. budova na st. p. č. 94 ( v účetní evidenci vedeno jako kravín Chválkov, sýpka Chválkov); - objekt bydlení na st. p. č. 41 ( v účetní evidenci vedeno jako 4 byty Chválkov, škola Chválkov). 19.11.1999 - 24.1.2000
Veškerý výše uvedený hmotný majetek, s jehož vkladem vyslovila svůj souhlas členská schůze Zemědělského družstva Mnich, IČ 00 11 15 20, která se konala dne 4. 6. 1999 v Bohdalíně, byl oceněn znaleckými posudky soudních znalců: Oty Uhlíře-č.j.1179 ze dne 26.8.1999, č.j.1180 ze dne 27.8.99 č.j.1181 ze dne 28.8.1999, č.j.1182 ze dne 31.8.99 č.j.1183 ze dne 3.9.1999, č.j.1184 ze dne 5.9.99 č.j.1185 ze dne 11.9.1999, č.j.1186 ze dne 9.9.99 č.j.1187 ze dne 11.9.1999, č.j.1188 ze dne 12.9.99 č.j.1189 ze dne 13.9.1999, č.j.1190 ze dne 14.9.99 č.j.1197 ze dne 15.9.1999; 19.11.1999 - 24.1.2000
Ing.Josefa Pfausera č.j.474-41-99 ze dne 15.9.1999 č.j.475-42-99 ze dne 15.9.1999 č.j.476-43-99 ze dne 12.9.1999 č.j.477-44-99 ze dne 15.9.1999 č.j.478-45-99 ze dne 9.9.1999 č.j.479-46-99 ze dne 11.9.1999 č.j.480-47-99 ze dne 11.9.1999 č.j.481-48-99 ze dne 11.9.1999 č.j.482-49-99 ze dne 14.9.1999 č.j.483-50-99 ze dne 14.9.1999 č.j.484-51-99 ze dne 11.9.1999 č.j.485-52-99 ze dne 9.9.1999 č.j.486-53-99 ze dne 16.9.1999 19.11.1999 - 24.1.2000
Ing.Jiřího Kořínka č.j.22/52/99 ze dne 18.10.99 a Ing.Josefa Brázdy č.j.51/23/99 ze dne 18.10.99 19.11.1999 - 24.1.2000
Tento majetek byl rovněž oceněn tržními cenami, všechny výše specifikované posudky jediný akcionář schvaluje. Pro vklad budou u souboru uvedených nemovitostí vždy použity hodnoty nižší, dle ocenění znalce ing. Brázdy, to znamená, že jejich celková hodnota bude činit 35,767.000,- Kč. Zemědělské družstvo Mnich upíše 35.767 kusů akcií. 19.11.1999 - 24.1.2000
Zemědělské družstvo Mnich podepíše současně s úpisem i tzv. "prohlášení vkladatele" dle ust. § 60, odst.2) obchodního zákoníku, toto bude předáno společnosti Zemo - Profit Mnich a.s. v okamžiku úpisu v místě úpisu. Místem pro předání nepeněžitého vkladu budou místa, kde jednotlivé nemovitosti stojí. K předání dojde tentýž den, kdy bude proveden úpis a předáno prohlášení vkladatele. 19.11.1999 - 24.1.2000
F. Navrhovaná výše emisního kursu. Emisní kurs se pro vklady fyzických osob navrhuje ve výši 100 % nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (t.j. pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva Mnich), emisní kurs se pro vklad právnické osoby navrhuje ve výši 100 % nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (t.j. souboru nemovitých věcí ve vlastnictví Zemědělského družstva Mnich). 19.11.1999 - 24.1.2000
G. Hospodářské využití vkladů Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku Zemědělského družstva Mnich se sídlem v Mnichu za postoupené pohledávky na společnost Zemo - Profit Mnich, a. s., přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, může společnost účelně využít k hospodářské činnosti. 19.11.1999 - 24.1.2000
H. Další podmínky upisování Upisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku, bude trvat 5 pracovních dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti, tj Mnich 170, 394 92 Mnich (okres Pelhřimov). 19.11.1999 - 24.1.2000
K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele-fyzické osoby, obchodní jméno, sídlo a IČ upisovatele-právnické osoby, jeho podpis a datum úpisu ( ověření podpisu se nevyžaduje). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení záladního jmění se připouští, jediný akcionář rozhodl,že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnými stanovami společnosti. 19.11.1999 - 24.1.2000

Aktuální kontaktní údaje Zemo - Profit Mnich a.s.

Kapitál Zemo - Profit Mnich a.s.

zakladni jmění 61 766 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.2019
zakladni jmění 67 766 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.1.2000 - 1.7.2019

Akcie Zemo - Profit Mnich a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 61 766 1.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 67 766 24.1.2000 - 1.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 694 30.4.1999 - 24.1.2000

Sídlo Zemo - Profit Mnich a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 94 , Bohdalín 394 91 9.7.2014
Adresa 170 , Mnich 394 92 30.4.1999 - 30.4.1999
Adresa 170 , Mnich 394 92 30.4.1999 - 9.7.2014

Předmět podnikání Zemo - Profit Mnich a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 8.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 8.6.2009
truhlářství, podlahářství 8.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.6.2009
hostinská činnost 8.1.2001
silniční motorová doprava osobní 8.8.2000 - 30.10.2001
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 8.8.2000 - 30.10.2001
silniční motorová doprava nákladní 8.8.2000 - 8.6.2009
opravy pracovních strojů 8.8.2000 - 8.6.2009
truhlářství 8.8.2000 - 8.6.2009
ubytovací služby 8.8.2000 - 8.6.2009
výroba zemědělských produktů z vlastní produkce 8.8.2000 - 8.6.2009
pronájem základních prostředků 8.8.2000 - 8.6.2009
údržba komunikací 8.8.2000 - 8.6.2009
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. 30.4.1999

vedení firmy Zemo - Profit Mnich a.s.

Statutární orgán Zemo - Profit Mnich a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost a představenstvo jedná - samostatně předseda představenstva nebo - samostatně místopředseda představenstva nebo - současně vždy dva členové představenstva 30.4.1999
předseda představenstva Ivan Martinec 31.8.2013
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.5.2011
Adresa: 321 , Hrádek 671 27
člen představenstva Ing. Jiří Dvořák 25.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: 399 , Božice 671 64
místopředseda představenstva Ing. Jiří Čírtek 14.9.2017
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.5.2011
Adresa: Na Návrší 3504/14 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Miroslav Čížek 30.4.1999 - 25.2.2003
Vznik členství 30.4.1999
Zánik členství 16.9.2002
Adresa: U Vápenky 555/6 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Hronza 25.2.2003 - 12.12.2003
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 16.9.2003
Adresa: 154 , Mnich 394 92
člen Jana Kalvosterová 12.12.2003 - 10.3.2008
Vznik členství 16.9.2003
Zánik členství 28.2.2007
Adresa: 160 , Mnich 394 92
člen představenstva Pavla Martínková 10.3.2008 - 11.9.2009
Vznik členství 1.3.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Počátecká 454 , Žirovnice 394 68
předseda představenstva Ing. Pavel Fiala 30.4.1999 - 30.5.2011
Vznik členství 30.4.1999
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 30.4.1999
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: 90 , Včelnička 394 70
místopředseda představenstva Jaroslav Kůrka 30.4.1999 - 30.5.2011
Vznik členství 30.4.1999
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 30.4.1999
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: 101 , Bohdalín 394 91
člen představenstva Alena Matějková 11.9.2009 - 30.5.2011
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: 69 , 392 01 Soběslav Česká republika
předseda představenstva Ivan Martinec 30.5.2011 - 31.8.2013
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.5.2011
Adresa: 321 , Hrádek 671 27
místopředseda představenstva Ing. Jiří Čírtek 30.5.2011 - 25.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.5.2011
Adresa: MUDr. Jana Janského 3530/14 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Jiří Dvořák 30.5.2011 - 25.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: 399 , Božice 671 64
místopředseda představenstva Ing. Jiří Čírtek 25.9.2013 - 14.9.2017
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.5.2011
Adresa: MUDr. Jana Janského 3530/14 , Znojmo 669 02

Dozorčí rada Zemo - Profit Mnich a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Marcela Fialová 2.3.2017
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 23.5.2011
Adresa: 31 , Velký Karlov 671 28
člen dozorčí rady Jiří Maurer 1.7.2019
Vznik členství 14.6.2019
Adresa: 330 , Hrádek 671 27
předseda dozorčí rady JUDr. Jiří Matoušek 25.7.2019
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 23.5.2011
Adresa: Pražská sídl. 2414/6 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Karel Staněk 30.4.1999 - 25.2.2003
Vznik členství 30.4.1999
Zánik členství 16.9.2002
Adresa: Česká republika
Choustník, Tříklasovice 12, 391 18
předseda dozorčí rady Jaroslav Strašík 30.4.1999 - 5.12.2006
Vznik členství 30.4.1999
Zánik členství 15.9.2005
Vznik funkce 30.4.2002
Zánik funkce 15.9.2005
Adresa: 95 , Bohdalín 394 91
místopředseda dozorčí rady Jiří Urban 30.4.1999 - 30.5.2011
Vznik členství 30.4.1999
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 30.4.2002
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: 39 , Bohdalín 394 91
člen dozorčí rady Josef Kabeš 25.2.2003 - 30.5.2011
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: 70 , Bořetín Česká republika
předseda dozorčí rady František Musel 5.12.2006 - 30.5.2011
Vznik členství 15.9.2005
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 16.9.2005
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: Na Tržišti 679 , Kamenice nad Lipou 394 70
předseda dozorčí rady JUDr. Jiří Matoušek 30.5.2011 - 25.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 23.5.2011
Adresa: Holandská 2716/5 , Znojmo 671 81
místopředseda dozorčí rady Marcela Fialová 30.5.2011 - 2.3.2017
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 23.5.2011
Adresa: 31 , Velký Karlov 671 28
člen dozorčí rady Kamil Dolejší 30.5.2011 - 1.7.2019
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 14.6.2019
Adresa: 107 , Mnich 394 92
předseda dozorčí rady JUDr. Jiří Matoušek 25.9.2013 - 25.7.2019
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 23.5.2011
Adresa: Holandská 2716/5 , Znojmo 671 81

Sbírka Listin Zemo - Profit Mnich a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1002/SL 39 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2015 14.7.2015 22
B 1002/SL 38 notářský zápis 245/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2014 8.7.2014 25.7.2014 8
B 1002/SL 37 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2014 30.6.2014 22
B 1002/SL 36 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2013 14.6.2013 19
B 1002/SL 35 výroční zpráva r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2013 11.4.2013 21
B 1002/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.2011 1.6.2011 6
B 1002/SL 33 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2011 1.6.2011 1
B 1002/SL 32 ostatní -Záp.z jednání VH,zased.předst Krajský soud v Českých Budějovicích 20.5.2011 1.6.2011 10
B 1002/SL 31 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.2011 18
B 1002/SL 30 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2009 19
B 1002/SL 29 výroční zpráva - komentář k VZ Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2009 4
B 1002/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2009 1
B 1002/SL 27 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2009 8
B 1002/SL 26 ostatní - Zápis o jednání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2007 2.4.2008 6
B 1002/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 16.1.2008 2.4.2008 1
B 1002/SL 24 ostatní - Zápis z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 1.3.2007 2.4.2008 1
B 1002/SL 23 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2005 6.12.2006 1
B 1002/SL 22 ostatní - Zápis o jednání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2005 6.12.2006 6
B 1002/SL 21 výroční zpráva -r.2005+Účet. uzáv.-r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2006 68
B 1002/SL 20 účetní závěrka - rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2005 31
B 1002/SL 19 výroční zpráva - rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2005 16
B 1002/SL 18 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2004 5
B 1002/SL 17 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2004 32
B 1002/SL 16 podpisové vzory + čestné prohl. jednatele Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2003 27.11.2003 1
B 1002/SL 15 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2003 27.11.2003 6
B 1002/SL 14 ostatní - listina akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2003 27.11.2003 0
B 1002/SL 13 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2002 4.2.2003 2
B 1002/SL 12 ostatní -Zápis o jednání valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 4.2.2003 6
B 1002/SL 11 účetní závěrka -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.10.2002 39
B 1002/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2001 6.2.2002 24
B 1002/SL 9 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2001 20
B 1002/SL 8 ostatní -Listina upisovatelů Krajský soud v Českých Budějovicích 3.2.2000 0
B 1002/SL 7 notářský zápis 245/99 Rozh.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1999 3.2.2000 2
B 1002/SL 6 ostatní - Prohláš.vkladatelů Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.1999 3.2.2000 0
B 1002/SL 5 ostatní -Plné moci Krajský soud v Českých Budějovicích 3.2.2000 0
B 1002/SL 4 posudek znalce č.446-13-99 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.1999 18.5.1999 21
B 1002/SL 3 posudek znalce č.1090 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.3.1999 18.5.1999 19
B 1002/SL 2 notářský zápis 70/99 - Zakladatelská listina Krajský soud v Českých Budějovicích 28.4.1999 18.5.1999 29
B 1002/SL 1 notářský zápis 69/99 Osv.o rozh.zakl.+Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 28.4.1999 18.5.1999 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemo - Profit Mnich a.s.

IČO (identifikační číslo) 25193210
Jméno Zemo - Profit Mnich a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Pelhřimov
Vznik první živnosti: 22.3.2000
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Sídlo Zemo - Profit Mnich a.s.

Živnosti a provozovny Zemo - Profit Mnich a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 11, Mnich 394 70
Identifikační číslo provozovny 1002053030
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.3.2007

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 94, Bohdalín 394 91
Identifikační číslo provozovny 1005450919
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 3.5.2012

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.2000

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 22.3.2000
Přerušení oprávnění 12.9.2011

Živnost č. 5 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 24.8.2001

Živnost č. 6 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba zemědělských výrobků z vlastní produkce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem základních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Údržba komunikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2001

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2000
Zánik oprávnění 23.8.2011
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemo - Profit Mnich a.s.

Člen statutárního orgánu Ivan Martinec
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Čírtek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Dvořák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemo - Profit Mnich a.s.

IČO: 25193210
Firma: Zemo - Profit Mnich a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pelhřimov
Základní územní jednotka: Bohdalín
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1999

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Sladkovodní akvakultura
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image