Firma Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s. IČO 47674717


Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s. (47674717) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zámecká 83/1, Město Albrechtice 793 95. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 688
IČO (identifikační číslo osoby) 47674717
Jméno Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
(1) Jediný akcionář společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice zvyšuje základní kapitál společnosti o částku ve výši 1.113.200,- Kč (jeden milion jedno sto třináct tisíc dvě stě korun českých), ze současné výše základního kapitálu 38.886.800,- Kč (třicet osm milionů osm set osmdesát šest tisíc osm set korun českých), na novou výši 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých), po zvýšení základního kapitálu společnosti, a to z vlastních zdrojů společnosti. (2) Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené ke dni 14.3.2018 (čtrnáctého března roku dva tisíce osmnáct) v rámci položky označené jako A. IV.1 Nerozdělený zisk z minulých let, řádek 095 účetní závěrky (ko nkrétně rozvahy). (3) Jediný akcionář společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice určuje, že v souvislosti se zvýšením základního kapitálu budou vydány nové kmenové akcie v listinné podobě v počtu 2.783 (dva tisíce sedm set osmdesát tři) kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 400,- Kč (čtyři sta korun českých). Nová výše vkladu Jediného akcionáře, společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, po zvýšení základního kapitálu společnosti činí 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). 16.5.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.7.2014
Jediný akcionář společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, snižuje základní kapitál společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, o částku 29.165.100,- Kč (dvacet devět milionů jedno sto šedesát pět tisíc jedno sto korun českých) ze s oučasné výše 68.051.900,- Kč (šedesát osm milionů padesát jedna tisíc devět set korun českých) na novou výši 38.886.800,- Kč (třicet osm milionů osm set osmdesát šest tisíc osm set korun českých) po snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 29.165.100,- Kč (dvacet devět milionů jedno sto šedesát pět tisíc jedno sto korun českých) je přizpůsobení výše základního kapitálu společnosti rozsahu a potřebám podnikatelské činnosti a potřebám finančních zd rojů ke krytí této činnosti a úhrada ztráty z minulých let společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice. Snížení základního kapitálu o částku 29.165.100,- Kč (dvacet devět milionů jedno sto šedesát pět tisíc jedno sto korun českých) bude proveden o snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že jmenovitá hodnota každé z 97.217 (devadesát sedm tisíc dvě stě sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějících na majitele v listinné podobě, nahrazené hromadnou ak cií série H č. 000008, bude snížena o částku ve výši 300,- Kč (tři sta korun českých) ze současné výše jmenovité hodnoty každé akcie 700,- Kč (sedm set korun českých) na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 400,- Kč (čtyři sta korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních 97.217 (devadesát sedm tisíc dvě stě sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnot ě 700,- Kč (sedm set korun českých), nahrazených hromadnou akcií o celkové jmenovité hodnotě 68.051.900,- Kč (šedesát osm milionů padesát jedna tisíc devět set korun českých), označenou série H č. 000008, za 97.217 (devadesát sedm tisíc dvě stě sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč (čtyři sta korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanoví na 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, do obchodního rejst říku. 9.4.2013 - 15.6.2013
Usnesením ze dne 26.6.2012 valná hromada obchodní společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ 793 95, IČ 476 74 717, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Mě sto Albrechtice na osobu hlavního akcionáře tak, že: -určení hlavního akcionáře: hlavním akcionářem je obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, když o bchodní společnost OLZ, a.s. v l a s t n í 92 872, slovy: devadesát dva tisíc osm set sedmdesát dva kusů akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: sedm set korun českých, vydaných společností Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, se sídlem Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ 793 95, IČ: 476 74 717, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 688, jejíž základní kapitál činí 68.051.900,- Kč, slovy: šedesát osm milionů padesát jedna tisíc devět set korun českých a je rozdělen na 97.217, slovy: devadesát sem tisíc dvě sta sedmnáct kusů akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: sedm set korun českých. Obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 65.010.400,- Kč, slovy: šedesát pět milionů deset tisí c čtyři sta korun českých, což činí 95,53 %, slovy: devadesát pět celých padesát tři setin procenta základního kapitálu společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 95,53 %, slovy: devadesát pět celých padesát tři setin procenta ve společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice. Obchodní společnost OLZ, a.s., sehlavním akcionářem společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/199 1 Sb., obchodní zákoník. - rozhodla dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373. Vlastnické právo k účastnickým cenným pa pírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku. - určení výše protiplnění - výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost OLZ, a.s., se sídlem Olomouc, Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00, IČ: 451 92 138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 373, ostatním akcionářům společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti Zeměd ělský podnik, a.s. Město Albrechtice na hlavního akcionáře, činí částku 416 Kč, slovy: čtyři sta šestnáct korun českých, za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: sedm set korun českých. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 278-6/2012 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/ 98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, který hlavní akcionář doručil společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou tak ové, že hodnota akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 416,-Kč, slovy: čtyři sta šestnáct korun českých za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti Z emědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, znějící na majitele vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 700,- Kč, slovy: sedm set korun českých Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na jednu akcii společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. -stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou ne bo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 18. června 2012 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplněn í menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Společnost Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice zmocnila na základě plné moci ze dne 21. června 2012 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 183l ods t. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30, slovy: třiceti dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 1 6.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14, slovy: čtrnáct dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 183l odst. 6 obchodního zákoníku, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 20.8.2012 - 17.10.2012
Usnesení valné hromady ze dne 23.6.2006 o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice se snižuje v rozsahu o částku ve výši 6 543 600,- Kč (slovy šestmilionů pětset čtyřicet tři tisíce šestset korun českých), tedy z dosavadní částky ve výši 74 595 500,- Kč (slovy sedmdesát čtyřimiliony pětset devadesát pět tisíc pětset korun českých) na novou částku základního kapitálu ve výši 68 051 900,- Kč (slovy šedesát osmmilionů padesát jeden tisíc devětset kor un českých). Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je přebytek provozního kapitálu ve společnosti, který má být rozdělen mezi akcionáře, tzn. že o částku odpovídající snížení základního kapitálu bude zvý šena tržní hodnota dosavadních akcií společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice. Způsobem jakým se základní kapitál snižuje je jeho snížení o 9 348 ks (slovy devět tisíc třista čtyřicet osm kusů) vlastních akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 700,- Kč (slovy sedmset korun českých) každé z nich vydaných v listinné podobě, jež má nyní společnost ve svém majetku, a které společnost nabyla dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 7.června 2005 postupem dle ust. § 161a obchod. zák. v platném znění. V souladu s ust. § 213 odst. 1 a 2 obchod. zák. v platném znění použije společnost ke shora uvedenému snížení základního kapitálu výhradně vlastní akcie ve shora uvedeném rozsahu tak, že tyto listinné akcie zničí. 21.8.2006 - 27.6.2007
Mimořádná valná hromada konaná dne 24.2.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti: - důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti minulých let v souladu s vyjádřením auditora společnosti podle § 216a odst. 1 písm. a) zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí z tráty podle § 216a odst. 1 písm. b) zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, - rozsah snížení základního kapitálu je navrhován v celkové výši 31.969.500,-Kč, přičemž 30.357.051,26 Kč se vztahuje ke snížení základního kapitálu podle § 216a odst. 1 písm. a) zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a 1.612.448,74 Kč se vztahuje ke sníž ení základního kapitálu podle § 216a odst. 1 písm. b) zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, - snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem podle § 213a zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnoty jedné kmenové neregistrované akcie na majitele v zaknihované podobě 1000,-Kč na jmenovitou hodnotu jedné kmenové neregistrované akcie na majitele v zaknihované podobě 700,-Kč, a to tak, že představenstvo společnosti vydá bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz ke změně zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. 7.4.2004 - 10.6.2004
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena Pozemkovým fondem ČR v Praze jako jediným zakladatelem. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Kapitál Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.5.2018
zakladni jmění 38 886 800 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.6.2013 - 16.5.2018
zakladni jmění 68 051 900 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.6.2007 - 15.6.2013
zakladni jmění 74 595 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.6.2004 - 27.6.2007
zakladni jmění 106 565 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 10.6.2004

Akcie Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 100 000 16.5.2018
Kmenové akcie na jméno 400 Kč 97 217 20.9.2014 - 16.5.2018
Kmenové akcie na majitele 400 Kč 97 217 15.6.2013 - 20.9.2014
Kmenové akcie na majitele 700 Kč 97 217 27.6.2007 - 15.6.2013
Kmenové akcie na majitele 700 Kč 106 565 1.10.2004 - 27.6.2007
Kmenové akcie na majitele 700 Kč 106 565 10.6.2004 - 1.10.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 106 565 1.1.1994 - 10.6.2004

Sídlo Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zámecká 83/1 , Město Albrechtice 793 95 15.1.2014
Adresa Zámecká 83/1 , Město Albrechtice 793 95 17.10.2011 - 15.1.2014
Adresa Zámecká 83/1 , Město Albrechtice 793 95 9.3.2002 - 17.10.2011
Adresa Zámecká 83/1 , Město Albrechtice 793 95 16.12.1997 - 9.3.2002
Adresa Nerudova 531/10 , Město Albrechtice 793 95 1.1.1994 - 16.12.1997

Předmět podnikání Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 28.7.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 28.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.10.2011
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.10.2004 - 17.10.2011
realitní činnost 1.10.2004 - 17.10.2011
silniční motorová doprava nákladní 1.10.2004 - 28.7.2014
myslivost 21.12.2000
zemědělská výroba a racionální hospodaření na zemědělské půdě 1.1.1994

vedení firmy Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Statutární orgán Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 15.1.2014
Jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 21.12.2000 - 15.1.2014
Jednání: Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda nebo jiný písemně pověřený člen představenstva. 4.10.1995 - 21.12.2000
Jednání: a) Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. b) Podepisování za společnost se provádí tak, že osoba oprávněna dle písm. a) jednat za společnost se podepíše k napsanému či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci. 1.1.1994 - 4.10.1995
předseda představenstva Bc. Čeněk Lach 17.7.2018
Vznik členství 31.8.2016
Vznik funkce 31.8.2016
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Stanislav Lach 17.7.2018
Vznik členství 31.8.2016
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Kateřina Pacáková 27.2.2019
Vznik členství 12.12.2018
Vznik funkce 12.12.2018
Adresa: Kamenný vrch 5450 , Chomutov 430 04
člen představenstva František Trnavský 1.1.1994 - 4.10.1995
Adresa: 14 , Hynčice 549 83
člen představenstva Vasilis Kiculis 1.1.1994 - 4.10.1995
Adresa: Hašlerova 202/23 , Město Albrechtice 793 95
člen představenstva Ing. Václav Kudela 1.1.1994 - 16.12.1997
Adresa: SPC J/49 , Krnov Česká republika
člen představenstva Milan Šušlík 4.10.1995 - 16.12.1997
Adresa: 617 , Lipová-lázně 790 61
člen představenstva Ing. Zdeněk Petr 16.12.1997 - 21.12.2000
Adresa: Jánská 1290 , 592 31 Nové Město na Moravě Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Petr 21.12.2000 - 9.3.2002
Adresa: Jánská 1390 , Nové Město na Moravě 592 31
předseda představenstva Mgr. Stanislav Lach 4.10.1995 - 7.11.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: K hájence 230/6 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Vasilis Kiculis 4.10.1995 - 7.11.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: Hašlerova 202/23 , Město Albrechtice 793 95
člen představenstva Ing. Zdeněk Petr 9.3.2002 - 7.11.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: Křičkova 129 , Olomouc, Svatý Kopeček Česká republika
předseda představenstva Mgr. Stanislav Lach 7.11.2002 - 7.2.2003
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 31.7.2002
Vznik funkce 12.6.2002
Adresa: K Hájence 6 , Olomouc, Svatý Kopeček Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Petr 7.11.2002 - 7.2.2003
Vznik členství 12.6.2002
Adresa: Křičkova 129 , Olomouc, Svatý Kopeček Česká republika
člen představenstva Mgr. Hana Lachová 7.2.2003 - 8.10.2003
Vznik členství 1.8.2002
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: K Hájence 6 , Olomouc, Svatý Kopeček Česká republika
člen představenstva Vasilis Kiculis 7.11.2002 - 1.10.2004
Vznik členství 12.6.2002
Adresa: Hašlerova 202/23 , Město Albrechtice 793 95
člen představenstva Ing. Kateřina Pacáková 8.10.2003 - 14.4.2005
Vznik členství 26.6.2003
Adresa: Pod kostelem 405/8 , Olomouc 783 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Petr 7.2.2003 - 1.11.2007
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 1.8.2002
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Křičkova 129 , Olomouc, Svatý Kopeček Česká republika
místopředseda představenstva Vasilis Kiculis 1.10.2004 - 1.11.2007
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 12.6.2002
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Hašlerova 202/23 , Město Albrechtice 793 95
člen představenstva Ing. Kateřina Pacáková 14.4.2005 - 1.11.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Kamenný vrch 5450 , Chomutov 430 04
předseda představenstva Ing. Zdeněk Petr 1.11.2007 - 14.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Křičkova 129/13 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Lach 1.11.2007 - 14.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Kateřina Pacáková 1.11.2007 - 14.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Kamenný vrch 5450 , Chomutov 430 04
předseda představenstva Bc. Čeněk Lach 14.7.2011 - 15.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Vznik funkce 31.5.2011
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
člen představenstva Stanislav Lach 14.7.2011 - 15.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Bc. Čeněk Lach 15.1.2014 - 15.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Vznik funkce 31.5.2011
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Petr 14.7.2011 - 1.2.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 11.12.2013
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 11.12.2013
Adresa: Křičkova 129/13 , Olomouc 779 00
člen představenstva Kateřina Pacáková 1.2.2014 - 16.5.2018
Vznik členství 11.12.2013
Adresa: Kamenný vrch 5450 , Chomutov 430 04
předseda představenstva Čeněk Lach 15.1.2014 - 17.7.2018
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 31.8.2016
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 31.8.2016
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
člen představenstva Stanislav Lach 15.1.2014 - 17.7.2018
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Kateřina Pacáková 16.5.2018 - 27.2.2019
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 12.12.2018
Vznik funkce 5.4.2018
Zánik funkce 12.12.2018
Adresa: Kamenný vrch 5450 , Chomutov 430 04

Dozorčí rada Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jana Kurečková 20.6.2018
Vznik členství 1.1.2018
Adresa: 158 , Město Albrechtice 793 95
předseda dozorčí rady Ing. Marie Hanousková 27.2.2019
Vznik členství 12.12.2018
Vznik funkce 12.12.2018
Adresa: Stupkova 1157/6 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady František Trnavský 27.2.2019
Vznik členství 12.12.2018
Adresa: 213 , Město Albrechtice 793 95
člen Květuše Byrtusová 1.1.1994 - 4.10.1995
Adresa: Hašlerova 227/26 , Město Albrechtice 793 95
člen Josef Štíbr 1.1.1994 - 4.10.1995
Adresa: Tyršova 158/10 , Město Albrechtice 793 95
člen Ing. Jaroslav Palas 1.1.1994 - 16.12.1997
Adresa: U Koupaliště 677/3 , Město Albrechtice 793 95
člen František Trnavský 4.10.1995 - 16.12.1997
Adresa: 14 , Hynčice 549 83
předseda Ing. Stanislav Lach 4.10.1995 - 16.12.1997
Adresa: Svatý Kopeček Česká republika
člen Ing. Václav Kudela 16.12.1997 - 22.10.1998
Adresa: SPC 0 , Krnov Česká republika
místopředseda Ing. Oldřich Fiala 16.12.1997 - 21.12.2000
Adresa: Jiráskova 615/44 , Krnov 794 01
předseda Ing. Stanislav Lach 16.12.1997 - 7.11.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
člen Ing. Eva Lachová 22.10.1998 - 7.11.2002
Zánik členství 12.6.2002
Adresa: Holubova 240/18 , Olomouc 779 00
člen Ing. Kateřina Pacáková 21.12.2000 - 8.10.2003
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Pod Kostelem 9 , 783 01 Olomouc Česká republika
člen Ing. Eva Lachová 7.11.2002 - 27.3.2007
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: Holubova 18 , Olomouc, Svatý Kopeček Česká republika
předseda Ing. Stanislav Lach 7.11.2002 - 1.11.2007
Vznik členství 12.6.2002
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 12.6.2002
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Dvorského 41 , Olomouc, Svatý Kopeček Česká republika
člen dozorčí rady Čeněk Lach 27.3.2007 - 1.11.2007
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
člen Ing. Soňa Petrová 8.10.2003 - 9.9.2009
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 25.6.2008
Adresa: P. Křičky 13 , 779 00 Olomouc Česká republika
člen dozorčí rady Vasilis Kiculis 1.11.2007 - 9.9.2009
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 22.6.2009
Adresa: K. Čapka 348/36 , Město Albrechtice 793 95
předseda dozorčí rady Čeněk Lach 1.11.2007 - 14.7.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 31.5.2011
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 31.5.2011
Adresa: Dvorského 74/41 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Marie Hanousková 9.9.2009 - 14.7.2011
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Stupkova 1157/6 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Kateřina Pacáková 14.7.2011 - 15.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 11.12.2013
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 11.12.2013
Adresa: Kamenný vrch 5450 , Chomutov 430 04
člen dozorčí rady Mgr. Hana Lachová 14.7.2011 - 15.1.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 12.2.2014
Adresa: Darwinova 251/20 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Soňa Petrová 9.9.2009 - 1.2.2014
Vznik členství 7.7.2009
Zánik členství 11.12.2013
Adresa: Křičkova 129/13 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Kateřina Pacáková 15.1.2014 - 1.2.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 11.12.2013
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 11.12.2013
Adresa: Kamenný vrch 5450 , Chomutov 430 04
člen dozorčí rady Hana Lachová 15.1.2014 - 4.4.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 12.2.2014
Adresa: Darwinova 251/20 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Drahoslava Houfková 1.2.2014 - 20.6.2018
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 1.1.2018
Adresa: 60 , Město Albrechtice 793 95
předseda dozorčí rady Marie Hanousková 1.2.2014 - 27.2.2019
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 12.12.2018
Vznik funkce 12.12.2013
Zánik funkce 12.12.2018
Adresa: Stupkova 1157/6 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady František Trnavský 4.4.2014 - 27.2.2019
Vznik členství 12.2.2014
Zánik členství 11.12.2018
Adresa: 213 , Město Albrechtice 793 95

Sbírka Listin Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 688/SL 51 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 10.6.2015 18.6.2015 43
B 688/SL 50 výroční zpráva [2013]  s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 13.6.2014 17.6.2014 39
B 688/SL 48 výroční zpráva r. 2011 s úč.z., § 66a/9, zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 13.7.2012 20.9.2012 40
B 688/SL 47 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 20.7.2011 40
B 688/SL 46 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 21.7.2010 3.8.2010 39
B 688/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Výsledky volby DR Krajský soud v Ostravě 7.7.2009 24.7.2009 10.9.2009 1
B 688/SL 43 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 22.6.2009 24.7.2009 10.9.2009 5
B 688/SL 42 výroční zpráva r.2008 vč. úč.záv,aud,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 29.7.2009 24.8.2009 37
B 688/SL 41 ostatní -Zápis z DR a MVH-rozděl.zisku Krajský soud v Ostravě 12.12.2008 29.1.2009 29.1.2009 8
B 688/SL 40 ostatní -záp.ŘVH-hosp.r.2007,různé Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 17.7.2008 18.7.2008 6
B 688/SL 39 výroční zpráva r.2007,úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 19.3.2008 17.7.2008 18.7.2008 36
B 688/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 11.6.2007 15.8.2007 2.11.2007 1
B 688/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 11.6.2007 15.8.2007 2.11.2007 1
B 688/SL 35 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 11.6.2007 15.8.2007 2.11.2007 6
B 688/SL 34 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 16.7.2007 16.7.2007 43
B 688/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 3.1.2007 26.3.2007 29.3.2007 1
B 688/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 14.12.2006 26.3.2007 29.3.2007 2
B 688/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 11.11.2006 26.3.2007 29.3.2007 1
B 688/SL 29 výroční zpráva r.2004 vč.úč.z.,aud. Krajský soud v Ostravě 22.12.2006 10.1.2007 41
B 688/SL 28 výroční zpráva r.1999-roční zpr.emit.+úč.z.b. Krajský soud v Ostravě 22.12.2006 10.1.2007 13
B 688/SL 27 výroční zpráva r.1998-roční zpr.emit.+úč.z.b. Krajský soud v Ostravě 22.12.2006 10.1.2007 20
B 688/SL 26 výroční zpráva r. 2005 vč.ÚZ, §66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 18.8.2006 21.9.2006 50
B 688/SL 25 ostatní Zápis z řádné VH(sch.úč.z.r.05 Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 18.8.2006 21.9.2006 7
B 688/SL 24 notářský zápis NZ 132/2006 Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 18.8.2006 21.9.2006 15
B 688/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed.spol. Krajský soud v Ostravě 12.6.2002 4.10.2004 1
B 688/SL 22 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 4.10.2004 29
B 688/SL 21 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 4.10.2004 7
B 688/SL 20 notářský zápis NZ 135/2004 vč.rozh. VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2004 4.10.2004 7
B 688/SL 19 notářský zápis NZ 182/2003 Krajský soud v Ostravě 10.12.2003 24.6.2004 3
B 688/SL 18 účetní závěrka r. 2002 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 13.4.2004 18
B 688/SL 17 notářský zápis Nz 31/2004 Krajský soud v Ostravě 24.2.2004 13.4.2004 3
B 688/SL 16 ostatní zápis z VH + DR Krajský soud v Ostravě 24.2.2004 13.4.2004 5
B 688/SL 15 ostatní zpráva dozor. rady Krajský soud v Ostravě 20.6.2003 15.10.2003 1
B 688/SL 14 rozhod. o statut. orgánu volba člena dozor. rady Krajský soud v Ostravě 25.6.2003 15.10.2003 3
B 688/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 15.10.2003 5
B 688/SL 12 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 15.10.2003 35
B 688/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis z přestavenstva Krajský soud v Ostravě 24.7.2002 17.2.2003 4
B 688/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis z přestavenstva Krajský soud v Ostravě 1.8.2002 17.2.2003 1
B 688/SL 9 výroční zpráva r. 2001 vč.ú.z.,aud.,volba Krajský soud v Ostravě 15.11.2002 58
B 688/SL 8 ostatní zápis z VH vč.stanov Krajský soud v Ostravě 8.6.2001 21.3.2002 84
B 688/SL 6 notářský zápis NZ 238/2001 Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 21.3.2002 44
B 688/SL 5 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 18.9.2001 17
B 688/SL 4 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 18.9.2001 34
B 688/SL 3 účetní závěrka r. 1997 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 27.8.1998 27.8.1998 15
B 688/SL 1 výroční zpráva r. 1996 (textová část),audit Krajský soud v Ostravě 6.11.1997 6.11.1997 9
B 688/SL 2 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 18.8.1998 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

IČO (identifikační číslo) 47674717
Jméno Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Krnov
Vznik první živnosti: 14.12.1994
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 2

Sídlo Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Živnosti a provozovny Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Zámecká 83/1, Město Albrechtice 793 95
Identifikační číslo provozovny 1003057101
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.12.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Partyzánská 1876/14, Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny 1010284746
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.4.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Olomoucká 6/3, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1010303708
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.5.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Na Hradbách 121/25, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1003057110
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 9.6.2004
Provozovna č. 5
Provozovna Dr. E. Beneše 1966/67, Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny 1013008138
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.12.2019

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Zámecká 83/1, Město Albrechtice 793 95
Identifikační číslo provozovny 1003057101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.1.1995

Živnost č. 3 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Kateřina Pacáková
Člen statutárního orgánu Ing. Stanislav Lach
Člen statutárního orgánu Bc. Čeněk Lach

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice

IČO: 47674717
Firma: Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Bruntál
Základní územní jednotka: Město Albrechtice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice

Sídlo: Zámecká 83/1, Město Albrechtice 793 95

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Množení rostlin
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
tracking image