Firma Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. IČO 65278844


Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. (65278844) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 123, Kroměříž 767 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 1996 a je stále aktivní. Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. má celkem tři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1973
IČO (identifikační číslo osoby) 65278844
Jméno Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.5.1996
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 29.6.1998. 29.7.1998
Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 17.4.1998 o záměru zvýšit základní jmění: 24.4.1998 - 29.7.1998
Základní jmění se zvyšuje o 12,572.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 24.4.1998 - 29.7.1998
Bude upisováno: 62 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 41 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 121 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 24.4.1998 - 29.7.1998
Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách. 24.4.1998 - 29.7.1998
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. 24.4.1998 - 29.7.1998
Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Trávníku 123, okr. Kroměříž v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. 24.4.1998 - 29.7.1998
Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 24.4.1998 - 29.7.1998
Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 24.4.1998 - 29.7.1998
Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií. 24.4.1998 - 29.7.1998
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: A) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Kvasice se sídlem v Kvasicích, okr. Kroměříž, IČO: 00 13 77 91 podle zákona č. 42/1992 Sb. 24.4.1998 - 29.7.1998
Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. bylo provedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 25.3.1998, znalecký posudek č. 25/98 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 25.3.1998, znalecký posudek č. 25/98, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. 24.4.1998 - 29.7.1998
Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům-oprávněným osobám ZD Kvasice, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu N 203, NZ 184 notářky Liběny Pernicové. 24.4.1998 - 29.7.1998
B) Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základního jmění Zemědělské družstvo Kvasice se sídlem v Kvasicích, okr. Kroměříž, IČO: 00 13 77 91 úpisem nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad je ve formě pohledávky z obchodního styku, kterou má upisovatel u dlužníka Školní mlékárna v Kroměříži, Štěchovice 1357, 767 20 Kroměříž, IČO: 47 93 52 60. Nepeněžitým vkladem je smluvně postoupená pohledávka vůči dlužníkovi Školní mlékárně v Kroměříži, a to: a) daňový doklad č. 1212270002 ve výši Kč 2,386.255,- daňový doklad č. 1212270006 ve výši Kč 2,072.253,- daňový doklad č. 1212270007 ve výši Kč 2,164.346,- daňový doklad č. 1212270008 ve výši Kč 2,134.377,- 24.4.1998 - 29.7.1998
ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 14.11.1995 Kč 3,178.324,- ocenění pohledávek ve výši Kč 11,935.000,- Všechny pohledávky vznikly jako pohledávka za dodané mléko na základě kupní smlouvy. 24.4.1998 - 29.7.1998
Nepeněžitý vklad - pohledávky - byly oceněny po předložení potřebných dokladů dvěma znalci: ing. Antonínem Novákem, znalecký posudek č. 23/1998 ze dne 12.1.1998 a ing. René Matysem, CSc., znalecký posudek č. 23/1998 ze dne 12.1.1998, oba znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. 24.4.1998 - 29.7.1998
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.6.1997. 13.10.1997
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.6.1997. 13.10.1997
Poznamenává se usnesení valné hromady konané dne 25.6.1997 o záměru zvýšit základní jmění: 13.10.1997 - 16.2.1998
Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Základní jmění se zvyšuje o 4.237.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 13.10.1997 - 16.2.1998
Bude upisováno: 127 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 81 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 33 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 13.10.1997 - 16.2.1998
Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustan.§ 204a ochodního zákoníku nepoužije. 13.10.1997 - 16.2.1998
Navrhovaný emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti Trávníky 123 v sekretariátu předsedy představenstva. Lhůta pro upisování nových akcií se stanoví 30 dnů a počíná běžet den, následující po dni, kdy zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nabude právní moci. 13.10.1997 - 16.2.1998
Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou moci se dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele, který vrátí s vlastnoručním podpisem. Tento list obsahuje veškeré náležitosti upisovací listiny a je považován za úpis. Upisovatel může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 13.10.1997 - 16.2.1998
Předmětem nepeněžitých vkladů mohou být jen pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob ze zákona č.42/1992 Sb. vůči majetku Zemědělského družstva Kvasice, se sídlem v Kvasicích, okr. Kroměříž, IČO: 00 13 77 91. 13.10.1997 - 16.2.1998
Nepeněžité vklady budou splaceny v plné výši při úpisu. Každý upisovatel v souladu s ustan. § 59 odst.5 obchodního zákoníku, podepíše postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči ZD Kvasice postoupí do vlastnictví akciové společnosti. 13.10.1997 - 16.2.1998
Hodnota nepeněžitých vkladů je oceněna znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 23.05.1997, znalecký posudek č.10/1997 a ing. René Matyse ze dne 23.05.1997, znalecký posudek č.10/1997, oba znalci v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhad hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů spočívá v realizaci převodu majetku Zemědělského družstva Kvasice za postoupené pohledávky na akciovou společnost. Veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Kvasice, kteří jsou vlastníci majetkových podílů z transformace tohoto družstva a jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 330/97, N 348/97 ze dne 25.06.1997 JUDr. Michala Voříška. 13.10.1997 - 16.2.1998
Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Kvasice se sídlem v Kvasicích, okres Kroměříž, IČO 00 13 77 91. 15.1.1997 - 13.10.1997
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 28.8.1996. 6.12.1996
Akcie: 160 261 ks akcií na jméno, jm.hodnoty 1 000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasem představenstva. 6.12.1996 - 13.10.1997
Základní jmění: 160 261 000 Kč, splaceno 6.12.1996 - 16.2.1998

Aktuální kontaktní údaje Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Kapitál Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

zakladni jmění 177 070 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.1998
zakladni jmění 164 498 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.2.1998 - 29.7.1998
zakladni jmění 160 261 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.1996 - 16.2.1998
zakladni jmění 1 078 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.5.1996 - 6.12.1996

Akcie Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 690 29.7.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 318 29.7.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 262 29.7.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 628 16.2.1998 - 29.7.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 277 16.2.1998 - 29.7.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 141 16.2.1998 - 29.7.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 501 13.10.1997 - 16.2.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 196 13.10.1997 - 16.2.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 108 13.10.1997 - 16.2.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 160 261 6.12.1996 - 13.10.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 078 16.5.1996 - 6.12.1996

Sídlo Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 123 , Kroměříž 767 01 2.11.2012
Adresa 123 , Kroměříž 767 01 16.5.1996 - 2.11.2012

Předmět podnikání Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 13.8.2012
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 13.8.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.8.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 6.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 6.8.2010 - 13.8.2012
zednictví 28.1.2002
opravy silničních vozidel 28.1.2002
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 28.1.2002 - 6.8.2010
silniční motorová doprava nákladní 24.4.1998 - 6.8.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.1.1997 - 28.1.2002
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 16.5.1996 - 6.8.2010

Předmět činnosti Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 6.8.2010

vedení firmy Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Statutární orgán Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo pověření dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 12.11.2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo dva pověření členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 16.5.1996 - 12.11.2001
Předseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 24.6.2015
Vznik členství 21.5.2015
Vznik funkce 21.5.2015
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
Člen představenstva Ing. Rostislav Šívara 24.6.2015
Vznik členství 21.5.2015
Adresa: 6 , Střížovice 768 21
Člen představenstva Jiří Kvasnička 24.6.2015
Vznik členství 21.5.2015
Adresa: Nivy 278 , Tlumačov 763 62
Člen představenstva Stanislav Zavadil 24.6.2015
Vznik členství 21.5.2015
Adresa: 61 , Karolín 768 21
Člen představenstva Ing. Lubomír Jurášek 24.6.2015
Vznik členství 21.5.2015
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov 769 01
člen představenstva Ing. Libor Kolomazník 19.7.2017
Vznik členství 18.5.2017
Vznik funkce 19.7.2017
Adresa: Krátká 4496/2 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ivo Kubík 5.8.2017
Vznik členství 19.7.2017
Vznik funkce 18.5.2017
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
místopředseda představenstva Zdeněk Kolomazník 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: Těšnovice l3 Česká republika
člen představenstva Jaroslav Olšina 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: Lubná 82 Česká republika
člen představenstva Václav Polášek 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: Družstevní 590 , Kvasice 768 21
člen představenstva Libor Smýkal 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: Osmek 577 , Kvasice 768 21
člen představenstva Vojtěch Zavadil 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: 25 , Sulimov 768 21
člen představenstva František Žůrek 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: Velké Těšany 16 Česká republika
člen představenstva Libor Smýkal 6.12.1996 - 11.3.1999
Adresa: Osmek 577 , Kvasice 768 21
místopředseda představenstva Zdeněk Kolomazník 6.12.1996 - 12.9.2000
Adresa: Těšnovice l3 Česká republika
člen představenstva Václav Polášek 6.12.1996 - 12.9.2000
Adresa: Družstevní 590 , Kvasice 768 21
člen představenstva Vojtěch Zavadil 6.12.1996 - 12.9.2000
Adresa: 25 , Sulimov 768 21
člen představenstva František Žůrek 6.12.1996 - 12.9.2000
Adresa: Velké Těšany 16 Česká republika
předseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 6.12.1996 - 12.9.2000
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
člen představenstva Jaroslav Olšina 6.12.1996 - 12.9.2000
Adresa: Lubná 82 Česká republika
člen představenstva Ing. Rostislav Šívara 11.3.1999 - 12.9.2000
Adresa: 6 , Střížovice 768 21
člen představenstva Ing. Jan Frydecký 12.9.2000 - 12.9.2000
Adresa: Tomkova 2092/1 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Rostislav Šivara 12.9.2000 - 12.9.2000
Adresa: 6 , Střížovice 768 21
předseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik členství 12.7.2000
Zánik členství 16.6.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
místopředseda představenstva Jaroslav Olšina 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik členství 12.7.2000
Zánik členství 16.6.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: 82 , Lubná 767 01
člen představenstva Ing. Jan Frýdecký 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: Tomkova 2092/1 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Vojtěch Zavadil 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: 25 , Sulimov 768 21
člen představenstva Ing. Rostislav Šívara 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: 6 , Střížovice 768 21
člen představenstva Jiří Kvasnička 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: Sokolská 762 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Stanislav Zavadil 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: 61 , Karolín 768 21
člen představenstva Ing. Jan Frydecký 15.8.2005 - 5.8.2008
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 28.5.2008
Adresa: Tomkova 2092/1 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 15.8.2005 - 9.8.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
místopředseda představenstva Jaroslav Olšina 15.8.2005 - 9.8.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: 82 , Lubná 767 01
člen představenstva Ing. Rostislav Šívara 15.8.2005 - 9.8.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: 6 , Střížovice 768 21
člen představenstva Jiří Kvasnička 15.8.2005 - 9.8.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Nivy 278 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Stanislav Zavadil 15.8.2005 - 9.8.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: 61 , Karolín 768 21
člen představenstva Ing. Vlastislav Klaška 15.8.2005 - 9.8.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: U Stavu II 1253 , Hulín 768 24
člen představenstva Ivo Kubík 5.8.2008 - 9.8.2010
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Lubomír Jurášek 9.8.2010 - 5.9.2013
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov 769 01
předseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 9.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Vznik funkce 24.6.2010
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
místopředseda představenstva Jaroslav Olšina 9.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Vznik funkce 24.6.2010
Adresa: 82 , Lubná 767 01
člen představenstva Ing. Rostislav Šívara 9.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: 6 , Střížovice 768 21
člen představenstva Jiří Kvasnička 9.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: Nivy 278 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Stanislav Zavadil 9.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: 61 , Karolín 768 21
člen představenstva Ivo Kubík 9.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Lubomír Jurášek 5.9.2013 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov 769 01
člen představenstva Ivo Kubík 23.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Vojtěch Kubík 23.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 21.5.2015
Adresa: U rybníčka 635 , Kvasice 768 21
místopředseda představenstva Jaroslav Olšina 23.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 21.5.2015
Adresa: 82 , Lubná 767 01
člen představenstva Ing. Rostislav Šívara 23.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Adresa: 6 , Střížovice 768 21
člen představenstva Jiří Kvasnička 23.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Adresa: Nivy 278 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Stanislav Zavadil 23.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Adresa: 61 , Karolín 768 21
Místopředseda představenstva Jaroslav Olšina 24.6.2015 - 19.7.2017
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 19.7.2017
Vznik funkce 21.5.2015
Zánik funkce 18.5.2017
Adresa: 82 , Lubná 767 01
Člen představenstva Ivo Kubík 24.6.2015 - 19.7.2017
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 18.5.2017
Zánik funkce 19.7.2017
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ivo Kubík 19.7.2017 - 5.8.2017
Vznik členství 19.7.2017
Vznik funkce 18.5.2017
Adresa: Lutopecká 1404/18 , Kroměříž 767 01

Dozorčí rada Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Miloš Valach 24.6.2015
Vznik členství 21.5.2015
Vznik funkce 21.5.2015
Adresa: 9. května 5 , Bařice-Velké Těšany 767 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Vlastislav Klaška 24.6.2015
Vznik členství 21.5.2015
Vznik funkce 21.5.2015
Adresa: U Stavu II 1253 , Hulín 768 24
Člen dozorčí rady Ing. Martin Medek 24.6.2015
Vznik členství 21.5.2015
Adresa: Spáčilova 3077/30 , Kroměříž 767 01
předseda Ing. Jan Frýdecký 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: Tomkova 2092/1 , Kroměříž 767 01
místopředseda Ing. František Látal 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: U rybníčka 636 , Kvasice 768 21
člen Vladimír Hrabal 16.5.1996 - 6.12.1996
Adresa: Spáčilova 3575/60 , Kroměříž 767 01
předseda Ing. Jan Frýdecký 6.12.1996 - 12.9.2000
Adresa: Tomkova 2092/1 , Kroměříž 767 01
místopředseda Ing. František Látal 6.12.1996 - 12.9.2000
Adresa: U rybníčka 636 , Kvasice 768 21
člen Vladimír Hrabal 6.12.1996 - 12.9.2000
Adresa: Spáčilova 3575/60 , Kroměříž 767 01
předseda Ing. František Látal 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik členství 12.7.2000
Zánik členství 16.6.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: U rybníčka 636 , Kvasice 768 21
místopředseda Miloš Valach 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik členství 12.7.2000
Zánik členství 16.6.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: 9. května 5 , Bařice-Velké Těšany 767 01
člen Marie Horová 12.9.2000 - 15.8.2005
Vznik funkce 12.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: Krajina 239 , Kvasice 768 21
předseda dozorčí rady Ing. František Látal 15.8.2005 - 9.8.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: U rybníčka 636 , Kvasice 768 21
místopředseda dozorčí rady Miloš Valach 15.8.2005 - 9.8.2010
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: 9. května 5 , Bařice-Velké Těšany 767 01
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Jurášek 15.8.2005 - 9.8.2010
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov 769 01
předseda dozorčí rady Ing. František Látal 9.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Vznik funkce 24.6.2010
Adresa: U rybníčka 636 , Kvasice 768 21
místopředseda dozorčí rady Miloš Valach 9.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Vznik funkce 24.6.2010
Adresa: 9. května 5 , Bařice-Velké Těšany 767 01
člen dozorčí rady Ing. Vlastislav Klaška 9.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: U Stavu II 1253 , Hulín 768 24
předseda dozorčí rady Ing. František Látal 23.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 21.5.2015
Adresa: U rybníčka 636 , Kvasice 768 21
místopředseda dozorčí rady Miloš Valach 23.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Vznik funkce 24.6.2010
Zánik funkce 21.5.2015
Adresa: 9. května 5 , Bařice-Velké Těšany 767 01
člen dozorčí rady Ing. Vlastislav Klaška 23.6.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 21.5.2015
Adresa: U Stavu II 1253 , Hulín 768 24

Sbírka Listin Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1973/SL 48 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 21.5.2015 5.6.2015 26.6.2015 5
B 1973/SL 47 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Brně 21.5.2015 5.6.2015 26.6.2015 2
B 1973/SL 46 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 21.4.2015 11.6.2015 15.6.2015 30
B 1973/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 7.4.2014 2.10.2014 15.10.2014 29
B 1973/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 75/2014 Krajský soud v Brně 29.5.2014 20.6.2014 16.7.2014 26
B 1973/SL 43 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 21.5.2013 8.7.2013 12.7.2013 28
B 1973/SL 42 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.6.2012 30.8.2012 5.9.2012 1
B 1973/SL 41 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.6.2012 30.8.2012 5.9.2012 1
B 1973/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2012 13.8.2012 15.8.2012 21
B 1973/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.6.2001 15.11.2001 1
B 1973/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.1997 5.8.1998 22
B 1973/SL 9 ostatní - výpis z OR Krajský soud v Brně 7.3.1997 11.3.1998 2
B 1973/SL 8 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 11.3.1998 24
B 1973/SL 7 ostatní - VH Krajský soud v Brně 26.6.1997 11.3.1998 1
B 1973/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 25.6.1997 11.3.1998 40
B 1973/SL 5 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 11.3.1998 24
B 1973/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.8.1996 11.3.1998 40
B 1973/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 28.8.1996 11.3.1998 7
B 1973/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 30.5.1996 11.3.1998 14
B 1973/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.1997 11.3.1998 22
B 1973/SL 11 posudek znalce Krajský soud v Brně 23.5.1997 11.3.1998 16
B 1973/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 15.4.1996 11.3.1998 96

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

IČO (identifikační číslo) 65278844
Jméno Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kroměříž
Vznik první živnosti: 2.10.1996
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 5

Sídlo Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Živnosti a provozovny Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Mírová 11, Kvasice 768 21
Identifikační číslo provozovny 1000281647
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.8.1997

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.1998

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Mírová 11, Kvasice 768 21
Identifikační číslo provozovny 1000281647
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.1998

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.5.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Mírová 11, Kvasice 768 21
Identifikační číslo provozovny 1000281647
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 25.5.2011

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 3.11.1998
Přerušení oprávnění 8.8.2012

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1996
Zánik oprávnění 14.8.2010

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej / obchodní činnost /

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1998
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 9 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí (v rozsahu platného oprávnění)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1998
Zánik oprávnění 6.12.2000

Živnost č. 10 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lubomír Jurášek
Člen statutárního orgánu Stanislav Zavadil
Člen statutárního orgánu Jiří Kvasnička
Člen statutárního orgánu Ing. Vojtěch Kubík
Člen statutárního orgánu Ing. Rostislav Šívara
Člen statutárního orgánu Ivo Kubík
Člen statutárního orgánu Ing. Libor Kolomazník

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

IČO: 65278844
Firma: Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Kroměříž
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.5.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Výroba ostatních elektrických zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
Silniční nákladní doprava
Ostatní úklidové činnosti
tracking image