Firma Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci IČO 00149632


Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci (00149632) je Zemědělské družstvo. Sídlí na adrese S k a l i č k a u Hranic Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 1965 a je stále aktivní. Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské obchodní družstvo na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXIV 1188
IČO (identifikační číslo osoby) 00149632
Jméno Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 28.5.1965
Usnesením Krajského soudu vOstravě, pobočka vOlomouci ze dne 1.12.2010, č.j. 30Cm 168/2010-30, které nabylo právní moci dne 22.12.2010, byl jmenován likvidátor. 30.3.2011
Usnesením Krajského soudu vOstravě ze dne 15.02.2008 č.j.: 36 K 16/2003-252, které nabylo právní moci dne 12.03.2008, byl zproštěn funkce správce konkursní podstaty. 2.4.2008
R u č e n í: Členové ručí za ztrátu družstva svým (svými)členským (členskými) podílem, a to až do jeho (jejich) výše.Pokud je ztráta družstva nižší než suma členských podílů, ručíjednotliví členové za ztrátu rovným dílem (procentem) svéhočlenského podílu. 17.7.1991 - 2.7.1993
Podle usnesení výroční členské schůze družstva ze dne 14. února1986 a rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 11.9.1986,zn.: Zem. 1398/86-206 Fo byla schválena změna vlastních stanovdružstva a to čl. 9, odst. 2, čl. 30, odst. 2, čl. 33, odst.1,čl. 36, odst. 2, čl. 45, odst. 3, čl. 58, odst. 1 a čl. 86,odst. d). 15.9.1986 - 2.7.1993
Zřízení: Družstvo bylo zřízeno podle usnesení společné slučovacíčlenské schůze družstev, konané dne 16. února 1965 ve Skaličce ausnesení rady Okresního národního výboru v Přerově ze dne 26.února 1965 sloučením:a/ Jednotného zemědělského družstva ve Skaličceb/ Jednotného zemědělského družstva v Zámrskáchc/ Jednotného zemědělského družstva Těšice se sídlem v HorníchTěšicích.Dnem vzniku družstva je 16. únor 1965, kterýmžto dnem přecházímajetek, práva a závazky zaniklých (sloučených) družstev bezlikvidace na toto družstvo. 28.5.1965 - 2.7.1993

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

Kapitál Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

zakladni jmění 17 650 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.7.1993

Sídlo Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa S k a l i č k a u Hranic Česká republika
S k a l i č k a u Hranic
28.5.1965

Předmět podnikání Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
podnikání v zemědělské výrobě včetně prodeje nezpracovanýchzemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje avýroba a uvádění do oběhu uznaného osiva a sadby polních plodina sadby jahodníku. 21.9.1994
podnikání v zemědělské výrobě včetně prodeje nezpracovanýchzemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje 2.7.1993
péče o členy nemocné, v důchodovém věku a o členy se změněnoupracovní schopností 2.7.1993
péče o děti družstevníků 2.7.1993
vzdělávací, osvětová, kulturní a tělovýchovná činnost vlastní izprostředkovaná 2.7.1993
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 2.7.1993
elektroinstalatérství 2.7.1993
kovoobrábění 2.7.1993
zámečnictví 2.7.1993
kovářství 2.7.1993
výroba a opravy zemědělských strojů 2.7.1993
opravy motorových vozidel 2.7.1993
truhlářství 2.7.1993
řeznictví a uzenářství 2.7.1993
hostinská činnost 2.7.1993
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zbožíuvedené příloze 1 až 3 živnostenského zákona 2.7.1993
silniční motorová doprava 2.7.1993
1. Družstvoa) provozuje zemědělskou výrobub) zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nichpotravinářské výrobky a polotovaryc) vykonává činnost a vyrábí výrobky, uvedené v následujícímbodě 2., pokud slouží potřebám zemědělské a potravinářské výrobyd) poskytuje práce a služby pro občany a organizacee) prodává vlastní vyrobené zboží 17.7.1991 - 2.7.1993
2. Předmětem další hospodářské a jiné činnosti družstva, pokudnení provozována podle odst. 1 je:a) kovovýrobab) doprava pro cizíc) poskytování stravovacích a ubytovacích služebd) stavební činnost všeho druhu a všech profesíe) dřevovýroba a pořez kulatinyf) provozování služeb v oblasti informatiky, výpočetní technikya vědeckotechnických poznatkůg) zahraničně-obchodní činnosth) vývoz a dovoz výrobků a zboží formou výměnného obchodování zaúčelem rozšíření sortimentu v obchodní činnostij) provozování obchodní činnosti, zejména s ovocem, zeleninou,masnými výrobky, potravinami, květinami, potřebami pro domácnosta dalších výrobků všeho druhu 17.7.1991 - 2.7.1993
3. Činnost, k níž je třeba povolení podle zvláštních předpisů,může družstvo vykonávat jen s tímto povolením. 17.7.1991 - 2.7.1993
4. Družstvo poskytuje svým členům, případně pracovníkům práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmínek, stanovenýchpředstavenstvem. 17.7.1991 - 2.7.1993
natěračské práce,- klempířské práce,- opravárenské práce.Místo provozování: objekty družstva.Územní obvod: území ČSR.Rozsah činnosti: dle schváleného VFP družstva pro příslušný rok.Současně se rozšiřuje územní obvod pro provádění stavebních asvářečských prací na území ČSR. 24.8.1987 - 17.7.1991
Rozhodnutím ONV, odboru dopravy v Přerově, ze dne 14.2.1980, zn.Dopr. 128/80-Va, byla družstvu povolena doprava věcí pro cizípotřeby do 31.1.1981. 11.3.1980 - 17.7.1991
Pořez a prodej řeziva v rozsahu 500.000 Kčs ročně, místoSkalička. 10.3.1978 - 17.7.1991
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: rozsah/ročně1. Stavební práce 1,000.000 Kčs2. Doprava - povolena odborem dopravy ONV č.j.Dopr.154/76-Va pro 5 nákl.aut a traktory 2,000.000 Kčs3. Stolářské práce 100.000 Kčs4. Výroba zeleninových klecí 400.000 Kčs5. Oprava "" 100.000 Kčs6. Výroba dřevěných palet na obilí 2,000.000 Kčs7. Svářečské práce 550.000 Kčs8. Zemní práce těžkými mechanizmy (Z-100,DH 012)750.000 Kčs9. Opracování proutí 50.000 Kčs10. Výroba košů 50.000 Kčs 20.4.1977 - 17.7.1991
2) Družstvo využívá též lesy a hospodaří v nich a tato činnostnáleží do hlavního předmětu jeho činnosti. 25.11.1976 - 17.7.1991
3) V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobníchprostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakoži k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, můžedružstvo provozovat na základě povolení, vydaného ONV,přidruženou výrobu;toto povolení určuje druh a rozsah přidružené výroby. Přidruženávýroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje zem.velkovýroby, ani zneužívána k nepovolenému podnikání nebo kzískávání neoprávněného hospodářského prospěchu. Je-li kprovozování určité činnosti také povolení podle zvláštníchpředpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jakopřidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení 25.11.1976 - 17.7.1991
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba;zahrnuje v sobě i jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšováníintenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťujíplynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. Zapřekročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytováníprací a služeb pro jiné organizace a členy, pokud se provádějíjen příležitostně, ojediněle a krátkodobě. 25.11.1976 - 17.7.1991
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Přerově ze dne 12.2.1976, zn.Dopr.154/76-Va je povolena doprava do 31. ledna 1978. 25.11.1976 - 11.3.1980
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: rozsah/ročně1. Stavební práce 1,000.000 Kčs2. Doprava - povolena odborem dopravy ONV č.j.Dopr.154/76-Va pro 5 nákl.aut a traktory 2,000.000 Kčs3. Stolářské práce 100.000 Kčs4. Výroba zeleninových klecí 400.000 Kčs5. Oprava "" 100.000 Kčs6. Výroba dřevěných palet na obilí 750.000 Kčs7. Svářečské práce 550.000 Kčs8. Zemní práce těžkými mechanizmy (Z-100,DH 012)750.000 Kčs9. Opracování proutí 50.000 Kčs10. Výroba košů 50.000 Kčs 25.11.1976 - 20.4.1977
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvojezemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředkůplného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetace avyužití vlastních a místních zdrojů v tomto rozsahu:a/ opracování proutí - provozovna Zámrsky 200.000,-a ostatní obce ECb/ pletení košů -"- 100.000,-c/ těžba štěrkopísku a písku v k.ú Skalička 100.000,-Zámrskyd/ doprava traktory a auta v okrese Přerov 1,250.000,-e/ stolářské práce dílna Skalička 50.000,- zeleninové klece prov.Hor.Těšice 130.000,- dřevěné palety -"- 120.000,-f/ Opravářské práce prov.Ústí,Skalička-kovářské 50.000,- opravářské 50.000,-g/ Opracování, svařování potrubí - Sigmaprov. Skalička-Ústí 500.000,-h/ Zemní práce - stroje bagr a S-100v okrese Přerov 500.000,-i/ Zednické práce v okrese Přerov 750.000,-j/ Výroba tvárnic a betonových výrobkůprov. Těšice 200.000,-Tato přidružená výroba bude v zájmu hospodářské stability napodporu hlavní činnosti a nepřekročí 25 % celkové hrubé produkceEC. 11.9.1973 - 25.11.1976
Doprava byla povolena odborem dopravy ONV v Přerově rozhodnutímz 29.6.1973, zn. Dopr. 3665/675/73-Va do 31. prosince 1975. 11.9.1973 - 25.11.1976
Práce zednické v rozsahu 650.000 Kčs. 29.12.1972 - 11.9.1973
Práce opravářské pro cizí a svářečské práce pro n.p. SigmaHranice v rozsahu 500.000 Kčs. 16.8.1972 - 11.9.1973
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba. 1.12.1970 - 25.11.1976
Družstvo provozuje přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělskévýroby, lepšího využití výrobních prostředků, plného uplatněnípráce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu a využitívlastních a místních materiálových zdrojů, a to:1/ Opracování proutí,2 /pletení košů,3/ těžba štěrkopísku,4/ práce stolařské pro cizí v rozsahu 250.000,-Kčs ročně,5/ práce opravářské pro cizí v rozsahu 50.000,-Kčs ročně,6/ stavební údržba,7/ nákladní doprava,8/ zemní práce traktory DT a S 80 v rozsahu 150.000,-Kčs ročně vSvm kraji.Místo provozování obec Skalička. 1.12.1970 - 11.9.1973

vedení firmy Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

Statutární orgán Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen představenstva Petr Vrba 2.7.1993
Adresa: 53 , Skalička Česká republika
Skalička č. 53
člen představenstva Vladimír Kuchař 21.5.1997
Adresa: 20 , Ústí Česká republika
Ústí č. 20
místopředseda představenstva František Pavlík 8.6.2000
Adresa: 8 , Skalička Česká republika
Skalička č. 8
člen představenstva Mgr. Karel Humplík 17.12.2015
Adresa: 121 , 753 52 Skalička Česká republika
č.p. 121, 753 52 Skalička
člen Josef Veselka 28.5.1965 - 22.11.1966
Adresa: 1 , Horní Těšice čp Česká republika
Horní Těšice čp.1
člen Marie Matysková ml. 28.5.1965 - 25.4.1968
Adresa: 5 , Horní Těšice čp Česká republika
Horní Těšice čp.5
člen Milada Perutková 28.5.1965 - 25.4.1968
Adresa: 26 , Horní Těšice čp Česká republika
Horní Těšice čp.26
člen Jan Žídek 28.5.1965 - 25.4.1968
Adresa: 83 , Zámrsky čp Česká republika
Zámrsky čp.83
člen František Bělocký ml. 28.5.1965 - 25.4.1968
Adresa: 42 , Zámrsky čp Česká republika
Zámrsky čp.42
člen František Pajdla 28.5.1965 - 25.4.1968
Adresa: 22 , Zámrsky čp Česká republika
Zámrsky čp.22
předseda František Vrba 28.5.1965 - 14.11.1969
Adresa: 53 , Skalička čp Česká republika
Skalička čp.53
člen Karel Humplík 28.5.1965 - 14.11.1969
Adresa: 12 , Skalička čp Česká republika
Skalička čp.12
člen Jaroslav Rek 28.5.1965 - 14.11.1969
Adresa: 61 , Skalička čp Česká republika
Skalička čp.61
člen Antonín Camfrla 28.5.1965 - 14.11.1969
Adresa: 83 , Kamenec čp Česká republika
Kamenec čp.83
člen Ladislav Cifr 28.5.1965 - 14.11.1969
Adresa: 81 , Skalička čp Česká republika
Skalička čp.81
člen Josef Matyska 28.5.1965 - 14.11.1969
Adresa: 3 , Horní Těšice čp Česká republika
Horní Těšice čp.3
člen Josef Staněk 28.5.1965 - 14.11.1969
Adresa: 12 , Dolní Těšice čp Česká republika
Dolní Těšice čp.12
člen Václav Orava 28.5.1965 - 14.11.1969
Adresa: 51 , Zámrsky čp Česká republika
Zámrsky čp.51
člen Ing. Josef Vozák 22.11.1966 - 14.11.1969
Adresa: 70 , Skalička čp Česká republika
Skalička čp.70
člen František Haša 25.4.1968 - 14.11.1969
Adresa: 74 , Zámrsky čp Česká republika
Zámrsky čp.74
člen Vlasta Klvaňová 25.4.1968 - 14.11.1969
Adresa: 80 , Zámrsky čp Česká republika
Zámrsky čp.80
člen Václav Matyska st. 25.4.1968 - 14.11.1969
Adresa: Horní Těšice Česká republika
Horní Těšice
člen František Mašlaň 25.4.1968 - 14.11.1969
Adresa: Zámrsky Česká republika
Zámrsky
člen Oldřich Valuch 28.5.1965 - 13.5.1971
Adresa: 6 , Dolní Těšice čp Česká republika
Dolní Těšice čp.6
člen František Orava 28.5.1965 - 13.5.1971
Adresa: 34 , Zámrsky čp Česká republika
Zámrsky čp.34
předseda Bohumil Klíč 14.11.1969 - 13.5.1971
Adresa: Skalička Česká republika
Skalička
člen Miroslav Juráň 14.11.1969 - 13.5.1971
Adresa: 39 , Skalička Česká republika
Skalička č.39
člen František Vinklárek 14.11.1969 - 13.5.1971
Adresa: Zámrsky Česká republika
Zámrsky
člen Miroslav Zábranský 14.11.1969 - 13.5.1971
Adresa: Zámrsky Česká republika
Zámrsky
člen Marie Valentová 14.11.1969 - 13.5.1971
Adresa: 24 , Horní Těšice Česká republika
Horní Těšice č. 24
člen Vladimír Matýska 14.11.1969 - 13.5.1971
Adresa: 2 , Dolní Těšice Česká republika
Dolní Těšice č. 2
člen Josef Vykopal 28.5.1965 - 11.9.1973
Adresa: 96 , Kamenec čp Česká republika
Kamenec čp.96
člen Jaroslav Mrhal 14.11.1969 - 11.9.1973
Adresa: 21 , Skalička Česká republika
Skalička č.21
člen Marie Stratilová 14.11.1969 - 11.9.1973
Adresa: 8 , Skalička Česká republika
Skalička č. 8
člen František Bělocký ml. 14.11.1969 - 11.9.1973
Adresa: 42 , Zámrsky Česká republika
Zámrsky č. 42
člen Marie Buriánová 13.5.1971 - 11.9.1973
Adresa: 60 , Skalička Česká republika
Skalička č.60
člen Josef Staněk 13.5.1971 - 11.9.1973
Adresa: 12 , Dolní Těšice Česká republika
Dolní Těšice č. 12
člen Jaroslav Konečný 13.5.1971 - 11.9.1973
Adresa: 8 , Horní Těšice Česká republika
Horní Těšice č. 8
člen František Mašláň 28.5.1965 - 21.6.1976
Adresa: 1 , Dolní Těšice čp Česká republika
Dolní Těšice čp.1
člen František Rýpar 25.4.1968 - 21.6.1976
Adresa: Horní Těšice Česká republika
Horní Těšice
člen František Baštán 14.11.1969 - 21.6.1976
Adresa: 63 , Skalička Česká republika
Skalička č.63
člen Čestmír Segeťa 14.11.1969 - 21.6.1976
Adresa: 76 , Zámrsky Česká republika
Zámrsky č. 76
člen Antonín Novák 14.11.1969 - 21.6.1976
Adresa: 17 , Dolní Těšice Česká republika
Dolní Těšice č. 17
člen Karel Humplík 13.5.1971 - 21.6.1976
Adresa: 12 , Skalička Česká republika
Skalička č.12
člen Miroslav Vašina 13.5.1971 - 21.6.1976
Adresa: 10 , Skalička Česká republika
Skalička č.10
člen Karel Orava 13.5.1971 - 21.6.1976
Adresa: 14 , Zámrsky Česká republika
Zámrsky č. 14
člen František Haša 13.5.1971 - 21.6.1976
Adresa: 74 , Zámrsky Česká republika
Zámrsky č. 74
člen František Řehák 11.9.1973 - 21.6.1976
Adresa: 15 , Ústí Česká republika
Ústí č. 15
člen Vladimír Kuchař 11.9.1973 - 21.6.1976
Adresa: 20 , Ústí Česká republika
Ústí č. 20
člen Ing. Josef Vozák 11.9.1973 - 21.6.1976
Adresa: 117 , Skalička Česká republika
Skalička č. 117
člen František Pavlík 28.5.1965 - 7.5.1981
Adresa: 8 , Skalička čp Česká republika
Skalička čp.8
člen František Mašláň 14.11.1969 - 7.5.1981
Adresa: 43 , Zámrsky Česká republika
Zámrsky č. 43
člen Marie Dostálová 11.9.1973 - 7.5.1981
Adresa: 50 , Ústí Česká republika
Ústí č. 50
člen Marta Vašinová 11.9.1973 - 7.5.1981
Adresa: 91 , Kamenec Česká republika
Kamenec č. 91
člen Václav Šumšal 11.9.1973 - 20.5.1986
Adresa: 9 , Ústí Česká republika
Ústí č. 9
člen Ludmila Kopecká 7.5.1981 - 20.5.1986
Adresa: 76 , Ústí Česká republika
Ústí č. 76
předseda Josef Matyska 13.5.1971 - 6.4.1990
Adresa: 3 , Horní Těšice Česká republika
Horní Těšice č.3
člen Ing. Josef Hrubý 7.5.1981 - 6.4.1990
Adresa: Kpt. Jaroše 1354 , Hranice Česká republika
Hranice, Kpt. Jaroše 1354
místopředseda Ing. Josef Vozák 21.6.1976 - 2.7.1993
Adresa: 117 , Skalička Česká republika
Skalička č. 117
člen Stanislav Kuča 21.6.1976 - 2.7.1993
Adresa: 83 , Skalička Česká republika
Skalička č. 83
člen Michal Blaho 21.6.1976 - 2.7.1993
Adresa: 10 , Horní Těšice Česká republika
Horní Těšice č. 10
člen Ludmila Jiříčková 21.6.1976 - 2.7.1993
Adresa: 68 , Zámrsky Česká republika
Zámrsky č. 68
člen Miroslav Čech 21.6.1976 - 2.7.1993
Adresa: 30 , Horní Těšice Česká republika
Horní Těšice č. 30
člen Antonín Vinkler 7.5.1981 - 2.7.1993
Adresa: 20 , Ústí Česká republika
Ústí č. 20
člen Anna Řeháková 20.5.1986 - 2.7.1993
Adresa: 15 , Ústí Česká republika
Ústí č. 15
předseda Ing. Josef Hrubý 6.4.1990 - 2.7.1993
Adresa: Kpt. Jaroše 1354 , Hranice Česká republika
Hranice, Kpt. Jaroše 1354
člen František Bagar 11.9.1973 - 26.4.1996
Adresa: 15 , Ústí Česká republika
Ústí č. 15
předseda představenstva František Bagar 2.7.1993 - 26.4.1996
Adresa: 115 , Ústí Česká republika
Ústí č. 115
místopředseda představenstva Karel Orava 2.7.1993 - 26.4.1996
Adresa: 117 , Skalička Česká republika
Skalička č. 117
člen představenstva Vladimír Kuchař 2.7.1993 - 26.4.1996
Adresa: 20 , Ústí Česká republika
Ústí č. 20
člen představenstva František Pavlík 2.7.1993 - 26.4.1996
Adresa: 8 , Skalička Česká republika
Skalička č. 8
člen Karel Humplík 21.6.1976 - 22.7.1996
Adresa: 121 , Skalička Česká republika
Skalička č. 121
člen představenstva Karel Humplík 2.7.1993 - 22.7.1996
Adresa: 121 , Skalička Česká republika
Skalička č. 121
člen představenstva František Rýc 2.7.1993 - 22.7.1996
Adresa: 73 , Skalička Česká republika
Skalička č. 73
člen Vladimír Kuchař 7.5.1981 - 21.5.1997
Adresa: 20 , Ústí Česká republika
Ústí č. 20
člen František Pavlík 20.5.1986 - 21.5.1997
Adresa: 8 , Skalička Česká republika
Skalička č. 8
člen představenstva Ing. Václav Kment 2.7.1993 - 21.5.1997
Adresa: 9 , Ústí Česká republika
Ústí č. 9
člen představenstva Antonín Vinklárek 2.7.1993 - 21.5.1997
Adresa: 118 , Skalička Česká republika
Skalička č. 118
místopředseda představenstva František Rýc 22.7.1996 - 21.5.1997
Adresa: 73 , Skalička Česká republika
Skalička č. 73
předseda představenstva Mgr. Karel Humplík 22.7.1996 - 8.6.2000
Adresa: 121 , Skalička Česká republika
Skalička č. 121
člen představenstva František Pavlík 21.5.1997 - 8.6.2000
Adresa: 8 , Skalička Česká republika
Skalička č. 8
místopředseda představenstva Karel Orava 21.5.1997 - 8.6.2000
Adresa: 117 , Skalička Česká republika
Skalička č. 117
člen představenstva Mgr. Karel Humplík 8.6.2000 - 17.12.2015
Adresa: 121 , Skalička Česká republika
Skalička č. 121
předseda představenstva Karel Orava 8.6.2000 - 31.3.2016
Zánik členství 19.3.2016
Zánik funkce 19.3.2016
Adresa: 117 , Skalička Česká republika
Skalička č. 117

Likvidace Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Martin Koubek 30.3.2011
Adresa: Na Střelnici 39 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Na Střelnici 39
Jméno Mgr. Libor Jeřábek 8.6.2000 - 31.12.2008
Adresa: Vrchlického 797 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Vrchlického 797/85

Sbírka Listin Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 1188/SL 4 zrušení právnické osoby 30Cm168/2010-30 obnova likvid. Krajský soud v Ostravě 1.12.2010 4.1.2011 11.4.2011 3
DrXXIV 1188/SL 3 ostatní usnesení 36 K 16/2003 Krajský soud v Ostravě 15.2.2008 20.3.2008 7.10.2008 1
DrXXIV 1188/SL 2 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 22.5.2002 28.5.2002 0
DrXXIV 1188/SL 1 notářský zápis zrušení právnické osoby Krajský soud v Ostravě 19.4.2000 18.5.2000 8.6.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské obchodní družstvo

IČO (identifikační číslo) 00149632
Jméno Zemědělské obchodní družstvo
Právní forma podnikání Zemědělské družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Hranice
Vznik první živnosti: 3.2.1993
Celkový počet živností: 18

Sídlo Zemědělské obchodní družstvo

Živnosti a provozovny Zemědělské obchodní družstvo

Živnost č. 1 Výroba a opravy zemědělských strojů mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 2 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 3 zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 4 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 5 stavitel ( provádění jednoduchých staveb a poddodávek )

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 7.5.1997

Živnost č. 6 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí (v rozsahu daného oprávnění)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 7 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 9 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 10 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 24.3.2001

Živnost č. 11 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 31.12.2008

Živnost č. 12 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 31.12.2008

Živnost č. 14 hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 17.4.1996

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 17 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 3.10.1996
Konec oprávnění 19.3.1998

Živnost č. 18 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1995
Zánik oprávnění 28.2.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci

IČO: 00149632
Firma: Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Skalička
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Obrábění
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
tracking image