Firma Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici IČO 00117056


Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici (00117056) je Zemědělské družstvo. Sídlí na adrese Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 9. 1957 a je stále aktivní. Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka DrXXIV 976
IČO (identifikační číslo osoby) 00117056
Jméno Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 19.9.1957
Právní forma: družstvo 17.5.1994
Statutární orgán: představenstvo 17.5.1994
Právní poměry družstva se zakládají na stanovách přijatýchčlenskou schůzí Zemědělského obchodního družstva konanoudne 15. 12. 1992 17.5.1994
Způsob jednání:a) zastupování: Jednat jménem družstva ve všech věcech jeoprávněn kterýkoliv člen představenstva samostatně 17.5.1994
b) podepisování: Právní úkony učiněné jménem družstvapodepisují vždy tři členové představenstva. 17.5.1994
Zapisované základní jmění: Kč 5 940 000,--(slovy: pětmiliónůdevětsetčtyřicettisíc Kč) 17.5.1994
Základní členský vklad: Kč 20 000,-- splatný před vznikemčlenství 17.5.1994
Právní poměry družstva se zakládají na stanovách přijatýchčlenskou schůzí družstva konanou dne 20.3.1991. 14.10.1991 - 17.5.1994
Vymazují se stanovy ze dne 17.2.1989, místopředseda FrantišekRoub, předmět činnosti. 14.10.1991 - 14.10.1991
Podle zák.č. 162/90 Sb. o zemědělském družstevnictví se vymazujenázev družstva a nově se zapisuje viz sl.3. 19.7.1990 - 19.7.1990
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru dopravy v Klatovechč.j. dopr. 298/90-277-1 ze dne 30. května 1990 byla navrhovatelipovolena veřejná nepravidelná přeprava osob /autobus KAROSA LC735/ s platností do 31.5.1992. 19.7.1990 - 19.7.1990
Na základě usnesení čl. schůze družstva konané dne 22.2.1990dochází k násl. změnám :Vymazuje se místopředseda Josefa Kalabzová, členové AntonieLišková, Jan Kubala, Jaroslav Kovařovic, Josef Jánský, FrantišekSuda, Josef Hošťálek, Jana Havlíková, Jiří Lepší, FrantišekCimbalík, Jaroslav Flachs, Václav Bulka, Marie Votavová, EmanuelKrál. Jan Ševčík,Stanislav Kubát. 24.5.1990 - 24.5.1990
Z předmětu jiné činnosti se vymazuje- montáž a servis radiových stanic- provozování zkoušky radiových stanic při jejich montáži aúdržba pro podniky MZVž ČSR- kompletace montážních celků a jejich instalace včetně odbytu 24.5.1990 - 24.5.1990
Zastupování :Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všechvěcech.V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. 18.9.1989 - 17.5.1994
Podpisování :Pokud vnitrodružstevní předpisy nesvěřují podepisování písemnostíjiným funkcionářům, podepisuje je předseda a v době jehonepřítomnosti místopředseda. 18.9.1989 - 17.5.1994
Právní poměry družstva se zakládají na stanovách přijatýchčlenskou schůzí družstva konanou dne 17.2.1989. 18.9.1989 - 14.10.1991
Vymazuje se místopředseda Jan Staněk, členové představenstvaJosef Sopek, Josefa Kalabzová, Václav Sedlák, František KovaříkVymazuje se hlavní předmět činnosti, název, přidružená výroba.Vymazuje se způsob zastupování a podepisování.Zapisuje se IČO : 117 056 18.9.1989 - 18.9.1989
Vymazuje se předseda ing. Ladislav Ezr 15.10.1986 - 15.10.1986
Zapisuje se předseda ing. Vladimír Kábrt, u něhož se vymazujefunkce místopředsedy 15.10.1986 - 15.10.1986
Vymazují se členové představenstva :místopředseda Dalibor Funda, František Šebesta, Jaroslav Turek,Josef Havlík, Růžena Sudová, Jan Brožík a Eduard Lauber. 16.4.1982 - 16.4.1982
U Františka Šebesty se vymazuje funkce místopředsedy. 26.8.1981 - 26.8.1981
Rozhodnutím odb. dopravy ONV v Klatovech ze dne 29.6.1977 pod č.dopr. 209/77 byla družstvu povolena doprava věcí pro cizí potřebuna dobu do 31.12.1977. 11.10.1977 - 11.10.1977
Na základě rozhodnutí členské schůze družstva z 4.1.1977 poschválení radou ONV v Klatovech usnes.č. 128 ze dne 8.4.1977 bylapřijata změna vlastních stanov družstva v čl. 41 a 43.Tato změna se týká vnitřních poměrů družstva. 6.5.1977 - 18.9.1989
Na základě usnes. čl. schůze JZD Lovčice z 30.11.1976 austavující členské schůze JZD v Plánici z 4.1.1977 bylo s tímtodružstvem sloučeno JZD J.K. Tyla se sídlem v Lovčicích(Dz 1077),po schválení radou ONVKlatovy z 7.1.1977 usnes.č. 14. 24.3.1977 - 24.3.1977
Dosavadní představenstvo se vymazává. 24.3.1977 - 24.3.1977
Zapisuje se znění článku 27 stanov z 27.4.1976:Zastupování :Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnostijej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat vrozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního aorganizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstvavšak může jen na základě zmocnění daného předsedou. 28.2.1977 - 18.9.1989
Podpisování :Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebopřejímá závazky, podpisuje vedle předsedy další členpředstavenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonomdružstva. 28.2.1977 - 18.9.1989
Rozhodnutím členské schůze ze dne 27.4.1976 byly přijaty vlastnístanovy a potvrzeny radou ONV v Klatovech dne 11. června 1976,usnes.č. 165. 26.8.1976 - 18.9.1989
Představenstvo se skládá z 17 členů, volených na dobu 5 let. 26.8.1976 - 18.9.1989
Rozhodnutím odb. dopravy ze dne 2.4.1975, č.j. Doprava 5/1975byla družstvu povolena doprava věcí pro cizí potřebu na dobu do31.12.1976. 31.3.1976 - 31.3.1976
Rozhodnutím členské schůze ze dne 24.1.1973 byla přijata změnavlast. stanov v čl. 4. Tato změna byla schválena radou ONVKlatovy odb. zeměděl. dne 6.12.1974. 16.12.1974 - 26.8.1976
Rozhodnutím čl. schůze konané dne 29.4.1974 byla přijata změnavlast. stanov v čl. 19,23 a 39, schválená radou ONV v Klatovechdne 28.6.1974, usnes.č. 162 změna týká se vnitřních poměrůdružstva. 14.8.1974 - 26.8.1976
Vymazují se členové představenstva :Jan Kubale, Jaroslav Janda, Alois Kudrna, František Javorský,Jiřina Brůhová, František Šebesta. 10.5.1973 - 10.5.1973
Na základě rozhodnutí ustavující čl. schůze konané dne 24.1.1973byla s tímto družstvem sloučena JZD Mlýnské Struhadlo a Zbyslav. 10.5.1973 - 10.5.1973
Název nově utvořeného družstva viz sl. 3. 10.5.1973 - 10.5.1973
Rozhodnutím členské schůze konané dne 19.2.1970 byla přijatazměna stanov v čl. 5. Tato změna byla schválena radou ONV vKlatovech dne 21.7.1972 pod č. 196. 27.9.1972 - 26.8.1976
Na základě této změny stává se družstvo členem společnéhodružstevního podniku Družstevní drůbežárna Klatovy - Luby. 27.9.1972 - 27.9.1972
Rozhodnutím členské schůze konané dne 19.2.1970 byly přijatyzměny stanov v čl. 4. Tyto změny byly schváleny radou ONV vKlatovech dne 10.3.1972. 31.3.1972 - 26.8.1976
Vymazuje se člen představenstva :Ing. Jaroslav Nejdl 20.5.1971 - 20.5.1971
Doprava povolena ONV Klatovy dopravním odborem na dobu od6.8.1970 do 6.7.1971. 18.1.1971 - 18.1.1971
Vymazují se členové představenstva :Marie Beníšková, Jan Babůrek, Milada Kristová, František Šebesta,Emanuel Šulc, Vojtěch Král, Adolf Vojta. 23.12.1970 - 23.12.1970
Rozhodnutím výroční členské schůze ze dne 14.2.1970 byla přijatazměna stanov družstva v článku 28 odst. 1. Tato změna bylaschválena radou ONV v Klatovech dne 3.4.1970.Podle těchto stanov článku 28 odst. 1:Volební období pro členy představenstva družstva se prodlužuje ze2 na 4 roky. 15.9.1970 - 26.8.1976
Vymazují se členové představenstva :Jan Javorský, Václav Lepší, Viktor Vobrouček, Marie Babůrková. 24.10.1968 - 24.10.1968
Vymazují se členové představenstva :Jarmila Kovařicová,Adolf Vojta 11.2.1966 - 11.2.1966
Rozhodnutím členské schůze ze dne 16.2.1965 byly přijaty apotvrzeny radou ONV v Klatovech dne 14.5.1965.Podle těchto stanov :Představenstvo se skládá z 15 členů.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 15.6.1965 - 26.8.1976
Vymazují se členové představenstva :Vincenc Kalivoda, Josef Beran, Josef Hlůžek, Josef Maxa, ing.Ladislav Ezr. 22.7.1964 - 22.7.1964
Podle rozhodnutí členské schůze slučovací ze dne 8.11.1960 a17.11.1960 bylo sloučeno družstvo "Jednotné zemědělské družstvove Zborovech s JZD"Úslava v Plánici. 22.7.1964 - 22.7.1964
Vymazují se členové představenstva :Václav Mertl, Jaroslav Veselý, Blažej Černík, FrantišekHrachovec, Marie Hanzlíková, Josef Jánský, Josef Přerost,Miloslav Trnka, Bohumil Kovářík. 16.4.1962 - 16.4.1962
Rozhodnutím členské schůze ze dne 7.12.1961 byly přijaty vlastnístanovy a potvrzeny radou ONV v Klatovech dne 15.12.1961.Podle těchto stanov :Představenstvo se skládá z 15 členů.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 22.12.1961 - 15.6.1965
Družstvo se řídí podle Vzorových stanov pro JZD do doby, nežbudou vypracovány nové stanovy.Název družstva nyní :Viz sloupec 3. 14.6.1960 - 22.12.1961
Vymazují se členové představenstva. 14.6.1960 - 14.6.1960
Poznamenává se, že do tohoto družstva byla sloučena družstva vNové Plánici a Hnačově. 14.6.1960 - 14.6.1960
Právní poměry družstva zakládají se nyní též na stanováchzměněných výroční členskou schůzí dne 14.2.1959 a schválenýchradou okresního národního výboru v Klatovech dne 5.6.1959.Podle těchto stanov :Představenstvo nyní čítá 7 členů.Odporující zápisy se vymazují. 29.10.1959 - 14.6.1960
Vymazují sde členové představenstva :Jaroslav Novák, Vincenc Kalivoda, Jan Brůha, Helena Kubalová 29.10.1959 - 29.10.1959
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vlastních stanovách,přijatých členskou schůzí dne 1.12.1957 a potvrzených radouokresního národního výboru v Klatovech dne 31.1.1958.Podle těchto stanov :Představenstvo se skládá z 5 členů.Odporující se vymazává. 3.9.1958 - 29.10.1959
Údaje o zřízení :Družstvo vzniklo dle zákona č. 69/49 Sb. schválením Okresníhonárodního výboru v Klatovech dne 9. srpna 1957. 19.9.1957 - 17.5.1994
Zastupovati a podepisovati za družstvo jest oprávněn předsedaspolu s jedním členem představenstva.Podpisování se děje tak, že k názvu družstva kýmkoliv napsanémuneb vytištěnému připojí oprávněné osoby své podpisy.Písemnosti finanční povahy podpisuje předseda a účetní. 19.9.1957 - 28.2.1977
Právní poměry družstva jsou založeny na vzorových stanováchjednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15.2.1953 prvnímcelostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev aschválených dne 17.2.1953 vládou republiky Československé.Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. 19.9.1957 - 3.9.1958

Sídlo Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

Platnost údajů od - do
Adresa Česká republika
Plánice, o. Klatovy
10.5.1973
Adresa Plánice Česká republika
Plánice, okres Klatovy
19.9.1957 - 10.5.1973

Předmět podnikání Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

Platnost údajů od - do
a/ zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských surovin b/ zpracování, prodej a nákup zemědělských výrobků c/ nákup a prodej materiálu, zboží, strojů a nemovitostí pro zajištění zeměděl. a ostatní výroby d/ poskytování prací a služeb pro občany e/ pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům 14.10.1991 - 17.5.1994
f/ se souhlasem orgánu hospodářského řízení družstva provozujetuto Posyp a protahování silnice pro Okresní správu silnicjinou hospodářskou činnost :Stavební a pokrývačské práce pro cizí- stavební a pokrývačské práce- dovozy nákladními auty pro vlastní potřebu- těžba písku- sušení mléka pro krmné účely- sušení brambor cizí výroby- kovářské a podkovářské práce 14.10.1991 - 17.5.1994
- provádění instalací hromosvodů a elektroinstalací a jejichrevizí a vydávání revizních zpráv 14.10.1991 - 17.5.1994
- kovovýroby- sušení brambor pro krmné účely při nově vybudované kooperační- obchodní činnostbramborárně- maloobchodní činnost- sušení krmného mléka v době mimo bramborovou kampaň na využitísušárny- výroba hraček z textilního materiálu a ze dřeva- dřevovýroba se zaměřením na výrobky stavebně truhlářské,dřevěné obaly, kusový nábytek- výroba tlumoků a chlebníků 14.10.1991 - 17.5.1994
- provozování veřejné nepravidelné přepravy osobs omezením dle Přílohy k nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb. 14.10.1991 - 17.5.1994
I.) Hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba1. Zemědělské družstvo Úslava se sídlem v Plánici /dále jen"družstvo"/ je dobrovolným sdružením občanů, majitelů členskýchpodílů, kteří společně vykonávají zemědělskou a potravinářskouvýrobu, další hospodářské činnosti. Družstvo slouží též kuspokojování a podpoře zájmů svých členů.2. Družstvo je právnickou osobou, neodpovídá za závazky jinýchfyzických, nebo právnických osob. 14.10.1991 - 17.5.1994
- zahraničně obchodní činnost - vývoz a dovoz výrobků,poskytování a přijímání služeb, s omezením dle Přílohy k nařízenívlády ČSFR č. 256/1990 Sb. 15.3.1991 - 14.10.1991
- maloobchodní prodej zemědělských výrobků- zjišťování rané diagnostiky gravidity hospodářských zvířatutrasonografickou metodou 14.9.1990 - 14.10.1991
- provozování veřejné nepravidelné přepravy osob 19.7.1990 - 14.10.1991
- výroba hraček a textilních materiálů ze dřeva- výroba potřeb pro sportovní rybářství- dřevovýroba se zaměřením na výrobky stavebně truhlářské,dřevěné obaly, kusový nábytek- výroba tlumoků a chlebníků 12.6.1990 - 14.10.1991
Družstvo provozuje především zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje hospodaření na zemědělské půdě, v lesích, vodníchplochách a rybnících s chovem ryb, které užívá :Dále družstvo může provádět :1./ Zpracování, prodej a nákup zemědělských výrobků2./ Nákup a prodej materiálu, zboží, strojů a nemovitosti prozajištění zemědělské a ostatní výroby3./ Družstvo poskytuje práce a služby pro občany 18.9.1989 - 14.10.1991
4./ Družstvo prodává vlastní vyrobené výrobky a zboží5./ Se souhlasem orgánu hospodářského řízení družstvo provozujetuto jinou činnost, které jsou již zapsány pod názvem přidruženávýroba 18.9.1989 - 14.10.1991
Na základě souhlasu Ministerstva zemědělství a výživy ČSR Prahaze dne a./ kompletace montážních celků radiostanic a jejichinstalace včetně odbytu 20.7.1989 - 24.5.1990
b./ maloobchodní činnosti : - služeb rychlého občerstvení - provozu průzkumové prodejny nezemědělských výrobků 20.7.1989 - 18.9.1989
Na základě souhlasu Ministerstva zemědělství a výživy ČSR Prahaze dne- montáž a servis vzduchotechniky a skladového hospodářství 20.7.1989 - 18.9.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru v Klatovech ze dne29.7.1985 č.j.VLHZ 1203/85-206-2 odboru vodního a lesního hospodářství byladružstvu povolena tato přidružená výroba :- k o v o v ý r o b a - 20.8.1985 - 18.9.1989
Rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělstvíONV Klatovy ze dne 22. dubna 1985 č.j. VLHZ 588/85-206/3 byladružstvu povolena tato přidružená výroba :- provozní zkoušky radiostanic při jejich montáži a údržbě propodniky MZVž ČSR 13.5.1985 - 24.5.1990
Rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělstvíONV 13.2.1985 - 24.5.1990
řeznictví a uzenářstvíKlatovy ze dne 24. ledna 1985 č.j. VLHZ 98/85-206/3 byla družstvupovolena tato přidružená výroba :- montáž a servis radiových stanic 13.2.1985 - 24.5.1990
Rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělstvíONV 16.8.1982 - 18.9.1989
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimoKlatovy ze dne 23.7.1982 č.j. VLHZ 34/82-206/3 byla družstvupovolena zboží, na které je třeba zvláštní povolení v režimuživnosti tato přidružená výroba :volné- provádění instalací hromosvodůa elektroinstalaci a jejichrevizí a vydávání revizních zpráv. 16.8.1982 - 18.9.1989
Rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělstvíONV 29.9.1980 - 18.9.1989
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělskýchv Klatovech ze dne 27.6.1980 č.j. VLHZ 981/80-206/3 byla družstvupovolena výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje tatopřidružená výroba :- výroba okapových háků v Plánici 29.9.1980 - 18.9.1989
- vývoz a dovoz výrobků, poskytování a přijímání služebHlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba.Přidružená výroba :Stavební a pokrývačské práceDovozy nákladními autytěžba pískusušení mléka pro krmné účelysušení brambor cizí výrobykovářské a opravářské práce 26.8.1976 - 18.9.1989
Práce kovářské a opravářské Těžba písku pro cizí. Práce sedlářské. 18.1.1971 - 26.8.1976
Přibližování a vyvážení dřeva, práce v lese pro státní lesy 18.1.1971 - 26.8.1976
II.) Další činnosti družstva : 18.1.1971 - 26.8.1976
3. Družstvo poskytuje svým členům výhody v souladu se svýmimožnostmi,1) Svépomocná výstavba společných zařízení a bytů prodružstevníky v souladu s těmito Stanovami a usneseními členskéschůze, nebo2) Lesní výroba v lesích sdružených družstevníky ke společnémupředstavenstva.hospodaření3) Pomocná výroba v zájmu rozvoje zemědělské výroby a lesnívýroby lepšího využití výrobních prostředků pouze pro vlastnípotřebu4) Přidružená výroba :Doprava traktory a nákladními auty 18.1.1971 - 26.8.1976

vedení firmy Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

Statutární orgán Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

Platnost údajů od - do
člen Jaroslav Novák 19.9.1957 - 29.10.1959
Adresa: 176 , Plánice Česká republika
Plánice 176
člen Vincenc Kalivoda 19.9.1957 - 29.10.1959
Adresa: 38 , Plánice Česká republika
Plánice 38
člen Jan Brůha 19.9.1957 - 29.10.1959
Adresa: 103 , Plánice Česká republika
Plánice 103
člen Helena Kubalová 19.9.1957 - 29.10.1959
Adresa: 117 , Plánice Česká republika
Plánice 117
předseda Václav Mertl 19.9.1957 - 14.6.1960
Adresa: 120 , Plánice Česká republika
Plánice 120
člen Tomáš Beníšek 19.9.1957 - 14.6.1960
Adresa: 161 , Plánice Česká republika
Plánice 161
člen Alois Kudrna 19.9.1957 - 14.6.1960
Adresa: 258 , Plánice-Nicov Česká republika
Plánice-Nicov 258/a
člen Jan Kubale 29.10.1959 - 14.6.1960
Adresa: 117 , Plánice Česká republika
Plánice 117
člen Blažej Černík 29.10.1959 - 14.6.1960
Adresa: 226 , Plánice Česká republika
Plánice 226
člen Karel Pohanka 29.10.1959 - 14.6.1960
Adresa: 21 , Plánice Česká republika
Plánice 21
člen Hermína Vlachová 29.10.1959 - 14.6.1960
Adresa: 100 , Plánice Česká republika
Plánice 100
člen Bohumil Kovářík 14.6.1960 - 16.4.1962
Adresa: 18 , Nová Plánice Česká republika
Nová Plánice 18
člen Miloslav Trnka 14.6.1960 - 16.4.1962
Adresa: 11 , Hnačov Česká republika
Hnačov 11
člen Josef Přerost 14.6.1960 - 16.4.1962
Adresa: 34 , Hnačov Česká republika
Hnačov 34
předseda Ing. Ladislav Ezr 14.6.1960 - 22.7.1964
Adresa: 1 , Plánice Česká republika
Plánice 1
člen Václav Mertl 14.6.1960 - 22.7.1964
Adresa: 120 , Plánice Česká republika
Plánice 120
člen Blažej Černík 14.6.1960 - 22.7.1964
Adresa: 226 , Plánice Česká republika
Plánice 226
člen Jaroslav Veselý 14.6.1960 - 22.7.1964
Adresa: 191 , Plánice Česká republika
Plánice 191
člen Marie Hanzlíková 14.6.1960 - 22.7.1964
Adresa: 127 , Plánice Česká republika
Plánice 127
člen František Hrachovec 14.6.1960 - 22.7.1964
Adresa: 231 , Plánice Česká republika
Plánice 231
člen Josef Jánský 14.6.1960 - 22.7.1964
Adresa: 20 , Nová Plánice Česká republika
Nová Plánice 20
člen Josef Beran 14.6.1960 - 22.7.1964
Adresa: 29 , Hnačov Česká republika
Hnačov 29
člen Vincenc Kalivoda 16.4.1962 - 22.7.1964
Adresa: 38 , Plánice Česká republika
Plánice 38
člen Josef Hlůžek 16.4.1962 - 22.7.1964
Adresa: 42 , Zborovy Česká republika
Zborovy 42
člen Josef Maxa 16.4.1962 - 22.7.1964
Adresa: 70 , Zborovy Česká republika
Zborovy 70
člen Jarmila Kovařicová 16.4.1962 - 11.2.1966
Adresa: 7 , Plánice Česká republika
Plánice 7
člen Adolf Vojta 16.4.1962 - 11.2.1966
Adresa: 7 , Nová Plánice Česká republika
Nová Plánice 7
člen Jan Kubale 16.4.1962 - 24.10.1968
Adresa: 11 , Plánice Česká republika
Plánice 11
předseda Jan Javorský 22.7.1964 - 24.10.1968
Adresa: 1 , Plánice Česká republika
Plánice 1
člen Václav Lepší 22.7.1964 - 24.10.1968
Adresa: 29 , Zborovy Česká republika
Zborovy 29
člen Viktor Vobrouček 22.7.1964 - 24.10.1968
Adresa: 82 , Zborovy Česká republika
Zborovy 82
člen Marie Babůrková 11.2.1966 - 24.10.1968
Adresa: 94 , Plánice Česká republika
Plánice 94
člen Jan Kubale 16.4.1962 - 23.12.1970
Adresa: 117 , Plánice Česká republika
Plánice 117
člen Marie Beníšková 16.4.1962 - 23.12.1970
Adresa: 161 , Plánice Česká republika
Plánice 161
člen František Šebesta 16.4.1962 - 23.12.1970
Adresa: 35 , Hnačov Česká republika
Hnačov 35
člen Vojtěch Král 16.4.1962 - 23.12.1970
Adresa: 19 , Hnačov Česká republika
Hnačov 19
člen Emanuel Šulc 22.7.1964 - 23.12.1970
Adresa: 37 , Hnačov Česká republika
Hnačov 37
člen Adolf Vojta 11.2.1966 - 23.12.1970
Adresa: 7 , Nová Plánice Česká republika
Nová Plánice 7
člen Jan Babůrek 24.10.1968 - 23.12.1970
Adresa: 94 , Plánice Česká republika
Plánice 94
člen Milada Kristová 24.10.1968 - 23.12.1970
Adresa: 11 , Zborovy Česká republika
Zborovy 11
předseda Ing. Jaroslav Nejdl 24.10.1968 - 20.5.1971
Adresa: 477 , Klatovy Česká republika
Klatovy 477/II
člen Jaroslav Janda 16.4.1962 - 10.5.1973
Adresa: 5 , Zborovy Česká republika
Zborovy 5
člen Alois Kudrna 22.7.1964 - 10.5.1973
Adresa: 258 , Plánice Česká republika
Plánice 258
člen František Javorský 22.7.1964 - 10.5.1973
Adresa: 142 , Plánice Česká republika
Plánice 142
zástupce předsedy Jan Kubala 24.10.1968 - 10.5.1973
Adresa: 11 , Plánice Česká republika
Plánice 11
člen Jiřina Brůhová 23.12.1970 - 10.5.1973
Adresa: 15 , Plánice Česká republika
Plánice 15
člen Jan Kubale 23.12.1970 - 10.5.1973
Adresa: 117 , Plánice Česká republika
Plánice 117
člen František Šebesta ml. 23.12.1970 - 10.5.1973
Adresa: 35 , Hnačov Česká republika
Hnačov 35
člen Josef Jánský 16.4.1962 - 24.3.1977
Adresa: 28 , Nová Plánice Česká republika
Nová Plánice 28
člen Jan Holý 24.10.1968 - 24.3.1977
Adresa: 22 , Zborovy Česká republika
Zborovy 22
člen Jaroslav Turek 23.12.1970 - 24.3.1977
Adresa: 85 , Plánice Česká republika
Plánice 85
člen Růžena Sudová 23.12.1970 - 24.3.1977
Adresa: 64 , Zborovy Česká republika
Zborovy 64
člen Josef Toman 23.12.1970 - 24.3.1977
Adresa: 3 , Hnačov Česká republika
Hnačov 3
předseda Ing. Ladislav Ezr 20.5.1971 - 24.3.1977
Adresa: 398 , Klatovy Česká republika
Klatovy 398/II
člen Jaroslav Kovařovic 10.5.1973 - 24.3.1977
Adresa: 37 , Plánice Česká republika
Plánice 37
člen Marie Sedláková 10.5.1973 - 24.3.1977
Adresa: 222 , Plánice Česká republika
Plánice 222
člen Vlasta Hnojská 10.5.1973 - 24.3.1977
Adresa: 8 , Hnačov Česká republika
Hnačov 8
člen Josef Havlík 10.5.1973 - 24.3.1977
Adresa: 15 , Mlýnské Struhadlo Česká republika
Mlýnské Struhadlo 15
člen František Štampach 10.5.1973 - 24.3.1977
Adresa: 146 , Žinkovy Česká republika
Žinkovy 146
člen František Suda 10.5.1973 - 24.3.1977
Adresa: 2 , Újezd Česká republika
Újezd 2
člen Otakar Benda 10.5.1973 - 24.3.1977
Adresa: 26 , Újezd Česká republika
Újezd 26
člen Václav Touš 10.5.1973 - 24.3.1977
Adresa: 12 , Zbyslav Česká republika
Zbyslav 12
člen Josef Hošťálek 10.5.1973 - 24.3.1977
Adresa: 43 , Zbyslav Česká republika
Zbyslav 43
člen Antonie Lišková 16.4.1962 - 24.6.1977
Adresa: 84 , Zborovy Česká republika
Zborovy 84
předseda Ing. Ladislav Ezr 24.3.1977 - 16.4.1982
Adresa: Klatovy Česká republika
Klatovy
místopředseda František Šebesta 24.3.1977 - 16.4.1982
Adresa: Štipoklasy Česká republika
Štipoklasy
člen Dalibor Funda 24.3.1977 - 16.4.1982
Adresa: 292 , Plánice Česká republika
Plánice 292
člen Jaroslav Turek 24.3.1977 - 16.4.1982
Adresa: 85 , Plánice Česká republika
Plánice 85
člen Jaroslav Kovařovic 24.3.1977 - 16.4.1982
Adresa: 196 , Plánice Česká republika
Plánice 196
člen Josef Havlík 24.3.1977 - 16.4.1982
Adresa: 15 , Ml. Struhadlo Česká republika
Ml. Struhadlo 15
člen Růžena Sudová 24.3.1977 - 16.4.1982
Adresa: 64 , Zborovy Česká republika
Zborovy 64
člen Jan Brožík 24.3.1977 - 16.4.1982
Adresa: 54 , Bližanovy Česká republika
Bližanovy 54
člen Eduard Lauber 24.3.1977 - 16.4.1982
Adresa: 32 , Kvasetice Česká republika
Kvasetice 32
místopředseda Dalibor Funda 26.8.1981 - 16.4.1982
Adresa: 292 , Plánice Česká republika
Plánice 292
místopředseda Ing. Vladimír Kábrt 16.4.1982 - 15.10.1986
Adresa: 10 , Újezd Česká republika
Újezd 10
předseda Ing. Ladislav Ezr 16.4.1982 - 15.10.1986
Adresa: 627 , Klatovy Česká republika
Klatovy 627/II
člen Josef Sopek 24.3.1977 - 18.9.1989
Adresa: 17 , Hnačov Česká republika
Hnačov 17
člen Josefa Kalabzová 16.4.1982 - 18.9.1989
Adresa: 23 , Bližanovy Česká republika
Bližanovy 23
člen Václav Sedlák 16.4.1982 - 18.9.1989
Adresa: 12 , Mlynačovice Česká republika
Mlynačovice 12
člen František Kovářík 16.4.1982 - 18.9.1989
Adresa: 292 , Plánice Česká republika
Plánice 292
místopředseda Jan Staněk 15.10.1986 - 18.9.1989
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 292 , Plánice Česká republika
Plánice 292
člen Jan Kubale st. 24.3.1977 - 24.5.1990
Adresa: 11 , Plánice Česká republika
Plánice 11
člen Josef Jánský 24.3.1977 - 24.5.1990
Adresa: 28 , Nová Plánice Česká republika
Nová Plánice 28
člen František Suda 24.3.1977 - 24.5.1990
Adresa: 2 , Újezd Česká republika
Újezd 2
člen Josef Hošťálek 24.3.1977 - 24.5.1990
Adresa: 43 , Zbyslav Česká republika
Zbyslav 43
člen Antonie Lišková 24.3.1977 - 24.5.1990
Adresa: 84 , Zborovy Česká republika
Zborovy 84
člen Jana Havlíková 24.3.1977 - 24.5.1990
Adresa: 1 , Štipoklasy Česká republika
Štipoklasy 1
člen Jiří Lepší 24.3.1977 - 24.5.1990
Adresa: 42 , Bližanovy Česká republika
Bližanovy 42
člen František Cimbalík 16.4.1982 - 24.5.1990
Adresa: 297 , Plánice Česká republika
Plánice 297
člen Jaroslav Flachs 16.4.1982 - 24.5.1990
Adresa: 201 , Plánice Česká republika
Plánice 201
člen Václav Bulka 16.4.1982 - 24.5.1990
Adresa: 44 , Zborovy Česká republika
Zborovy 44
člen Jaroslav Kovařovic 16.4.1982 - 24.5.1990
Adresa: 37 , Plánice Česká republika
Plánice 37
místopředseda Josefa Kalabzová 18.9.1989 - 24.5.1990
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 23 , Bližanovy Česká republika
Bližanovy 23
člen Marie Votavová 18.9.1989 - 24.5.1990
Adresa: 85 , Újezd Česká republika
Újezd 85
člen Emanuel Král 18.9.1989 - 24.5.1990
Adresa: 17 , Bližanovy Česká republika
Bližanovy 17
člen Jan Ševčík 18.9.1989 - 24.5.1990
Adresa: 23 , Myslív Česká republika
Myslív 23
člen Stanislav Kubát 18.9.1989 - 24.5.1990
Adresa: 145 , Plánice Česká republika
Plánice 145
místopředseda František Roub 24.5.1990 - 14.10.1991
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 8 , Kvasetice Česká republika
Kvasetice 8
předseda Ing. Vladimír Kábrt 15.10.1986 - 17.5.1994
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 10 , Újezd Česká republika
Újezd čp. 10
místopředseda Jan Hořejší 14.10.1991 - 17.5.1994
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 10 , Zbyslav Česká republika
Zbyslav čp. 10
člen Jaroslava Janská 17.5.1994 - 30.3.2002
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 176 , Plánice Česká republika
Plánice čp. 176
člen Václav Augustin 17.5.1994 - 30.3.2002
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 217 , Plánice Česká republika
Plánice čp. 217
člen Hana Kábrtová 17.5.1994 - 30.3.2002
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 10 , Újezd Česká republika
Újezd čp. 10
člen Marie Pláničková 17.5.1994 - 30.3.2002
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 337 , Plánice Česká republika
Plánice čp. 337
člen Jiří Lepší 17.5.1994 - 30.3.2002
Zánik členství 20.1.2002
Adresa: 42 , Blížanovy Česká republika
Blížanovy čp. 42

Sbírka Listin Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 976/SL 5 usn. o nařízení výk.rozh. -26 K 62/93-700 Krajský soud v Plzni 17.7.2007 13.8.2007 14.8.2007 1
DrXXIV 976/SL 4 usn. o konkursu a vyrovn. -1Ko 95/2007 -685 Krajský soud v Plzni 24.5.2007 11.7.2007 13.7.2007 3
DrXXIV 976/SL 3 usn. o konkursu a vyrovn. -26 K 62/93-650 Krajský soud v Plzni 13.12.2006 11.7.2007 13.7.2007 1
DrXXIV 976/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze představ. Krajský soud v Plzni 20.1.2002 12.2.2002 19.3.2002 1
DrXXIV 976/SL 1 zakladatelské dokumenty -NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

IČO (identifikační číslo) 00117056
Jméno Zemědělské družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici
Právní forma podnikání Zemědělské družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Klatovy
Vznik první živnosti: 12.10.1992
Celkový počet živností: 7

Sídlo Zemědělské družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

Živnosti a provozovny Zemědělské družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

Živnost č. 1 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1992
Zánik oprávnění 5.2.1998

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1992
Zánik oprávnění 27.3.1996

Živnost č. 3 Výroba dřevěných obalů - palety

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1993
Zánik oprávnění 5.2.1998

Živnost č. 4 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1993
Zánik oprávnění 27.3.1996

Živnost č. 5 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1993
Zánik oprávnění 27.3.1996

Živnost č. 6 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1993
Zánik oprávnění 17.3.1996

Živnost č. 7 veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava veřejná nákladní mezinárodní silniční motorová doprava provozovaná vozidlem, jehož údaje jsou upřesněny v osvědčení o koncesní listině

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1993
Zánik oprávnění 27.3.1996
Konec oprávnění 11.2.2003

Statutární orgán Zemědělské družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Hříšný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici

IČO: 00117056
Firma: Zemědělské obchodní družstvo "Úslava" se sídlem v Plánici
Právní forma: Družstvo
Okres: Klatovy
Základní územní jednotka: Plánice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Silniční nákladní doprava

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Zemědělské obchodní družstvo "Úslava"se sídlem v Plánici

IČO (identifikační číslo) 00117056
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00117056
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Zemědělské obchodní družstvo "Úslava"se sídlem v Plánici
Sídlo PLÁNICE 1 340 34 PLÁNICE
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Klatovech, Machníkova 129, KLATOVY, tel.: 376 343 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 18.7.2007
tracking image