Firma Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci" IČO 00151408


Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci" (00151408) je Družstvo. Sídlí na adrese Zašová Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 1951 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci" nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci" na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci" na portal.gov.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXIV 464
IČO (identifikační číslo osoby) 00151408
Jméno Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.9.1951
Zemědělské družstvo Zašová vstupuje dne 7.7.1993 do likvidace. 7.7.1993
R u č e n í : Člen ručí za případnou ztrátu družstva až do výšesvého členského podílu. 11.9.1991 - 7.7.1993
Členský podíl: Podle usnesení valné hromady ze dne 16. března1952 obnáší členský podíl Kčs 200,--, splatný nejpozději došesti měsíců po přijetí za člena. 3.6.1952 - 29.11.1976
R u č e n í: Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členskéhopodílu. 5.9.1951 - 29.11.1976

Sídlo Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa Zašová Česká republika
Zašová, okres Vsetín
7.4.1975
Adresa Z a š o v á Česká republika
Z a š o v á
5.9.1951 - 7.4.1975

Předmět podnikání Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
2. Družstvo provozuje samostatně a na vlastní účela) následující činnosti:- výroba a prodej zemědělských výrobků- výroba a prodej potravinářských výrobků- obchodní činnost v plném rozsahu dle zákona o vnitřním obchodě- výroba a prodej žížal a VERMI kompostu- výroba a prodej všech druhů krmiv- výrobu, prodej a montáž PVC oken a balkonových dveří- výrobu a prodej všech výrobků dřevovýroby (řezivo, sušenéřezivo, podlážky, palety, krabičky, podlahy do kontejnérů atd.)- výrobu a prodej jednoduchých kovovýrobků (palety z kovu,bedny, jednoduché zámečnické práce,)- výrobu a prodej obalového materiálu z polystyrenu 11.9.1991 - 7.7.1993
b) Poskytuje služby pro soukromníky a organizace a to:- stavební práce- pokrývačské a klempířské práce- mechanizované polní práce a dopravu- práce poskytované těžkou mechanizací (jeřáb, bagr, bělorus,domíchávač betonu atd.)- vývoz fekálií- pořez kulatiny na pile- poskytování obědů pro cizí z družstevní kuchyně 11.9.1991 - 7.7.1993
c) Zároveň může vystupovat jako nákupní organizace při nákupurůzných zemědělských výrobků a potřeb, především pro své členy(strojená hnojiva, osiva a sádě, drůbeží bojlery, krůty, CHOPatd) 11.9.1991 - 7.7.1993
3. Družstvo vyvíjí rovněž zahraniční hospodářskou činnost. 11.9.1991 - 7.7.1993
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, kteréužívá. 11.9.1991 - 7.7.1993
1/ Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, kteréužívá. 24.5.1990 - 11.9.1991
2/ Družstvoa/ vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebámzemědělské a potravinářské výroby:- výroba obilovin a luštěnin,- výroba pícnin,- výroba travního semene,- výroba úsušků a míchání krmných směsí pro vlastní potřebu ipro cizí,- práce a služby v mechanizačních polních pracech a dopravě provlastní potřebu družstva,- výroba mléka,- výroba masa /hovězího, vepřového a drůběžího/,- výroba chlévské mrvy a močůvky,- produkce telat a selat,b/ poskytuje práce a služby pro občany:- mechanizované polní práce a doprava,- práce poskytované těžbou mechanizací /jeřáb, bagr, bělorus,domíchávač betonu/,- vývoz fekálií,- pořez kulatiny na pile,c/ prodává vlastní vyrobené zboží:- vyřazená telata, selata, prasata a dojnice,- chlévskou mrvu,- dřevní odpad /palivo/,- vánoční stromky,- odchovaní kuřičky,- výrobky z PV kovo, dřevo, PVC.d/ zároveň může vystupovat jako nákupní organizace při nákupurůzných zemědělských výrobků a potřeb, především pro své členy/umělá hnojiva, osiva a sádí, drůbeží brojleři..../ 24.5.1990 - 11.9.1991
Rozsah nezemědělské činnosti na II. pololetí roku l978:Druh výroby: rozsah v tis.Kčs místo provoz.doprava 1 300 v rámci CSSRkovovýroba 6 300 v rámci ekonom.c.dřevovýroba 24 000 -"-umělé hmoty, zprac. papíru 900 -"-práce, služby pohostinství 50 -"- 23.10.1978 - 24.5.1990
Rozsah nezemědělské činnosti pro rok 1978:Druh výroby: rozsah v tis.Kčs místo provoz.doprava 1 300 v rámci CSSRkovovýroba 7 500 v rámci ekonom.c.dřevovýroba 23 000 -"-umělé hmoty 700 -"-práce, služby 50 -"- 6.3.1978 - 23.10.1978
Rozhodnutím ONV, odboru dopravy na Vsetíně ze dne 3.11.1977,č.j. Dopr. 277/1-17754/77 byla družstvu povolena doprava procizí do 31.12.1978. 29.11.1977 - 24.5.1990
Rozsah nezemědělské činnosti na II. pololetí 1977:Druh výroby: rozsah v tis.Kčs místo provoz.doprava 1 300 v rámci ekonom.c.kovovýroba 7 500 -"-dřevovýroba 23 000 -"-umělé hmoty 700 -"-práce, služby 50 -"- 26.10.1977 - 6.3.1978
Rozsah nezemědělské činnosti pro rok 1977:Druh výroby: rozsah v tis.Kčs místo provoz.doprava 2 100 v rámci ekonom.c.kovovýroba 7 500 -"-dřevovýroba vč. pily 22 000 -"-umělé hmoty 700 -"-ostatní práce a služby 250 -"- 14.3.1977 - 26.10.1977
Rozsah nezemědělské činnosti pro rok 1976:Druh výroby: rozsah v tis.Kčs místo provoz.kovovýroba 6 500 v rámci ekonom.c.dřevovýroba 9 500 -"řezivo 10 500 -"-polystyren 700 -"-doprava 2 100 -"-ostatní práce a služby 250 -"- 24.1.1977 - 14.3.1977
1) Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská vekovýroba;zahrnuje v sobě i jiné činnosti pokud přispívají ke zvyšováníintenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťujíplynulost provozu a plné využití výrobních sil družstva. Zapřekročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytováníprací a služeb pro jiné organizace nebo občany, pokud seprovádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě. 29.11.1976 - 24.5.1990
2) Do hlavního předmětu činnosti družstva náleží takéhospodaření s lesní půdou a lesy. 29.11.1976 - 24.5.1990
Rozhodnutím odboru dopravy ONV ve Vsetíně z 26.8.1976, č.j.Dopr. 277/1-9376-82/76 je povolena doprava do 31.8.1977. 29.11.1976 - 29.11.1977
Rozsah přidružené výroby:doprava 2,100.000 Kčskovovýroba 9,000.000 Kčsdřevovýroba 12,400.000 Kčspila a řezivo 5,600.000 Kčspráce a služby 400.000 Kčs 29.11.1976 - 24.1.1977
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu:Druh výroby: rozsah v tis.Kčs místo provozováníDřevovýroba 8 600 ZašováPila - řezivo 5 600 " 7.11.1975 - 29.11.1976
Rozhodnutím odboru dopravy ONV ve Vsetíně ze dne 3. března 1973č.j. Dopr. 277/1-801/73 byla povolena doprava pro cizí do31. prosince 1974. 23.9.1974 - 29.11.1976
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu:Druh výroby: rozsah v tis.Kčs místo provozováníDoprava 1 500 ZašováDřevovýroba 6 000 "Stolařská výr. 200 "Pila řezivo 4 700 " 23.9.1974 - 7.11.1975
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba.Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnémuhospodaření, nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádnéhospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokynyorgánů vykonávajících odbornou správu lesů. 21.12.1970 - 29.11.1976
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvojezemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků,plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačníhoklidu a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. Je topředevším práce pro cizí družstevními traktory a potahy, těžbaštěrku a písku a uvažuje se o zavedení další pomocné výroby vdobě mimo špičkové práce k zajištění prac. příležitostí propracovníky v rostlinné výrobě. Této činnosti nesmí být zneužívánok soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavníčinnost družstva. 21.12.1970 - 29.11.1976
Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu:1) doprava v rozsahu ročně 1,000.000 Kčs2) stavební práce v rozsahu ročně 200.000 Kčs3) výroba řeziva v rozsahu ročně 2,000.000 Kčs4) výroba beden a latění v rozsahu ročně 2,000.000 Kčss místem provozu JZD Zašová. 21.12.1970 - 23.9.1974

vedení firmy Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"

Statutární orgán Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Likvidátor Pavel Hrstka 7.7.1993
Adresa: Havlíčkova 1170 , Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1170
předseda Bohuslav Malík 5.9.1951 - 3.6.1952
Adresa: 20 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 20
místopředseda Josef Pečiva 5.9.1951 - 3.6.1952
Adresa: 283 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 283
člen František Kuběna 5.9.1951 - 3.6.1952
Adresa: 98 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 98
člen Bohuslav Koláček 5.9.1951 - 3.6.1952
Adresa: 177 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 177
člen Josef Geryk 5.9.1951 - 3.6.1952
Adresa: 166 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 166
člen Alois Bradáč 5.9.1951 - 3.6.1952
Adresa: 320 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 320
člen Antonín Pečiva 5.9.1951 - 3.6.1952
Adresa: 318 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 318
předseda Ignác Vahalík 3.6.1952 - 21.4.1955
Adresa: 363 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 363
místopředseda Vilém Foltýnek 3.6.1952 - 21.4.1955
Adresa: 400 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 400
člen Emilie Veverová 3.6.1952 - 21.4.1955
Adresa: 396 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 396
člen Vilém Holiš 3.6.1952 - 21.4.1955
Adresa: 98 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 98
člen Bohumil Koláček 3.6.1952 - 21.4.1955
Adresa: 177 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 177
člen Jan Jaroň 3.6.1952 - 21.4.1955
Adresa: 298 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 298
člen Františka Matlafusová 3.6.1952 - 21.4.1955
Adresa: Zašová Česká republika
Zašová
člen Jindřich Krčmář 3.6.1952 - 4.9.1957
Adresa: 401 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 401
předseda Rudolf Krčmář 21.4.1955 - 4.9.1957
Adresa: 1 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 1
člen Josef Pečiva 21.4.1955 - 4.9.1957
Adresa: 283 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 283
člen Josef Tovaryš 21.4.1955 - 4.9.1957
Adresa: 181 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 181
člen Ludvík Kovář 21.4.1955 - 4.9.1957
Adresa: 50 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 50
člen Ludvík Špůrek 4.9.1957 - 14.4.1959
Adresa: 9 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 9
člen Vojtěch Macháček 4.9.1957 - 14.4.1959
Adresa: 131 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 131
člen Bohuslav Urban 4.9.1957 - 19.4.1960
Adresa: 88 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 88
člen Františka Plandorová 4.9.1957 - 19.4.1960
Adresa: 83 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 83
člen Vlasta Pavelková 14.4.1959 - 19.4.1960
Adresa: 86 , Zašová Česká republika
Zašová čp. 86
člen František Divín 4.9.1957 - 9.1.1963
Adresa: 256 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 256
člen Veronika Pavlicová 19.4.1960 - 9.1.1963
Adresa: 105 , Zašová Česká republika
Zašová čp. 105
člen Ludmila Krčmářová 19.4.1960 - 27.5.1966
Adresa: 213 , Zašová Česká republika
Zašová čp. 213
člen Emil Maliňák 4.9.1957 - 5.9.1968
Adresa: 245 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 245
člen Karel Pospěch 4.9.1957 - 5.9.1968
Adresa: 8 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 8
člen Anna Nováková 4.9.1957 - 5.9.1968
Adresa: 63 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 63
člen Jaroslav Krčmář 19.4.1960 - 5.9.1968
Adresa: 85 , Zašová Česká republika
Zašová čp. 85
člen Vladimír Jung 9.1.1963 - 5.9.1968
Adresa: 133 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.133
člen Josef Vlček 9.1.1963 - 5.9.1968
Adresa: 127 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.127
člen František Mičola 9.1.1963 - 5.9.1968
Adresa: 25 , Veselá čp Česká republika
Veselá čp.25
člen Ludvík Černoch 9.1.1963 - 18.12.1970
Adresa: 85 , Veselá čp Česká republika
Veselá čp.85
člen Marie Hrabovská 9.1.1963 - 18.12.1970
Adresa: 48 , Veselá čp Česká republika
Veselá čp.48
člen Jana Stodůlková 5.9.1968 - 18.12.1970
Adresa: 46 , Veselá čp Česká republika
Veselá čp.46
člen Anna Rudolfová 5.9.1968 - 18.12.1970
Adresa: 56 , Veselá čp Česká republika
Veselá čp.56
člen Marie Maliňáková 5.9.1968 - 18.12.1970
Adresa: 245 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.245
člen Vlastimil Krčmář 14.4.1959 - 7.4.1975
Adresa: 1 , Zašová Česká republika
Zašová čp. 1
člen Miroslav Jasný 27.5.1966 - 7.4.1975
Adresa: 80 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.80
člen Emil Bažant 5.9.1968 - 7.4.1975
Adresa: 125 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.125
člen Vojtěch Macháček 5.9.1968 - 7.4.1975
Adresa: 151 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.151
člen Marie Matulová 18.12.1970 - 7.4.1975
Adresa: 87 , Veselá čp Česká republika
Veselá čp.87
člen Jaromír Vahalík 18.12.1970 - 7.4.1975
Adresa: 512 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.512
člen Antonín Rudolf 9.1.1963 - 29.11.1976
Adresa: 1 , Veselá čp Česká republika
Veselá čp.1
člen Bohuslav Urban 5.9.1968 - 29.11.1976
Adresa: 88 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.88
člen Oldřich Hambálek 5.9.1968 - 29.11.1976
Adresa: 194 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.194
člen Božena Grygarová 18.12.1970 - 29.11.1976
Adresa: 69 , Veselá čp Česká republika
Veselá čp.69
člen Věra Zvoníčková 18.12.1970 - 29.11.1976
Adresa: 34 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.34
člen Josef Randýsek 7.4.1975 - 29.11.1976
Adresa: 381 , Zašová Česká republika
Zašová č. 381
člen Marie Matyášová 7.4.1975 - 29.11.1976
Adresa: 22 , Střítež n.B. Česká republika
Střítež n.B. č. 22
člen Marta Šrámková 7.4.1975 - 29.11.1976
Adresa: 99 , Střítež n.B. Česká republika
Střítež n.B. č. 99
člen Bohumil Dobeš 7.4.1975 - 29.11.1976
Adresa: 132 , Střítež n.B. Česká republika
Střítež n.B. č. 132
člen Jaroslav Melichařík 7.4.1975 - 12.2.1982
Adresa: 73 , Střítež n.B. Česká republika
Střítež n.B. č. 73
předseda Alois Maliňák 4.9.1957 - 12.6.1987
Adresa: 17 , Zašová čís. Česká republika
Zašová čís. 17
člen Josef Vlček 18.12.1970 - 12.6.1987
Adresa: 468 , Zašová čp Česká republika
Zašová čp.468
člen František Stodůlka 7.4.1975 - 12.6.1987
Adresa: 46 , Veselá Česká republika
Veselá č. 46
člen Ladislav Kristek 29.11.1976 - 12.6.1987
Adresa: 50 , Vidče Česká republika
Vidče č. 50
člen Květoslav Šimurda 29.11.1976 - 12.6.1987
Adresa: 81 , Zubří Česká republika
Zubří č. 81
člen Miroslav Bambuch 29.11.1976 - 12.6.1987
Adresa: 404 , Zubří Česká republika
Zubří č. 404
člen Zdeněk Vachník 29.11.1976 - 12.6.1987
Adresa: 25 , Zašová Česká republika
Zašová č. 25
člen Miroslav Koleček 29.11.1976 - 12.6.1987
Adresa: 956 , Zubří Česká republika
Zubří č. 956
předseda Alois Maliňák 12.6.1987 - 30.3.1988
Adresa: 454 , Zašová Česká republika
Zašová 454
člen MVDr. Vladimír Janík 12.6.1987 - 30.3.1988
Adresa: 733 , Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, RA 733
místopředseda Ing. Václav Hajný 29.11.1976 - 24.5.1990
Adresa: 420 , Vidče Česká republika
Vidče č. 420
člen Václav Vičan 29.11.1976 - 24.5.1990
Adresa: 184 , Vidče Česká republika
Vidče č. 184
člen Jiřina Krupová 29.11.1976 - 24.5.1990
Adresa: 805 , Zubří Česká republika
Zubří č. 805
člen Karel Fojtášek 29.11.1976 - 24.5.1990
Adresa: 227 , Střítež n.B. Česká republika
Střítež n.B. č. 227
člen Vladimír Urban 12.2.1982 - 24.5.1990
Adresa: 59 , Střítež n.B. Česká republika
Střítež n.B. č. 59
člen František Stodůlka 12.6.1987 - 24.5.1990
Adresa: 128 , Veselá Česká republika
Veselá 128
člen Miroslav Koleček 12.6.1987 - 24.5.1990
Adresa: 497 , Zubří Česká republika
Zubří 497
člen Tomáš Dořičák 12.6.1987 - 24.5.1990
Adresa: 1062 , Zubří Česká republika
Zubří 1062
člen Anna Hrabovská 12.6.1987 - 24.5.1990
Adresa: 21 , Veselá Česká republika
Veselá 21
člen František Kubját 12.6.1987 - 24.5.1990
Adresa: 19 , Vidče Česká republika
Vidče 19
předseda MVDr. Vladimír Janík 30.3.1988 - 24.5.1990
Adresa: 733 , Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, RA 733, okres Vsetín
člen Miroslav Mach 30.3.1988 - 24.5.1990
Adresa: 565 , Zašová Česká republika
Zašová 565
člen Ivo Maliňák 30.3.1988 - 24.5.1990
Adresa: 248 , Zašová Česká republika
Zašová 248
předseda družstva JUDr. Ing. Zdeněk Petružela 24.5.1990 - 7.7.1993
Adresa: Rokytnice 411 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Rokytnice 411/18
místopředseda družstva Pavel Hrstka 24.5.1990 - 7.7.1993
Adresa: Havlíčkova 1170 , Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1170

Sbírka Listin Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 464/SL 9 účetní závěrka r. 2008 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 23.1.2013 2
DrXXIV 464/SL 11 účetní závěrka r. 2008 - Příloha Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 23.1.2013 1
DrXXIV 464/SL 10 účetní závěrka r. 2008 - VZZ Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 23.1.2013 3
DrXXIV 464/SL 8 účetní závěrka r. 2009 - VZZ Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 15.1.2013 3
DrXXIV 464/SL 7 účetní závěrka r. 2009 - Příloha Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 15.1.2013 1
DrXXIV 464/SL 6 účetní závěrka r. 2009 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 15.1.2013 2
DrXXIV 464/SL 5 účetní závěrka r. 2011 bez příl. Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 15.1.2013 3
DrXXIV 464/SL 4 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 15.1.2013 1
DrXXIV 464/SL 3 účetní závěrka r. 2007 - Příloha Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 15.1.2013 1
DrXXIV 464/SL 2 účetní závěrka r. 2007 - VZZ Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 15.1.2013 3
DrXXIV 464/SL 1 účetní závěrka r. 2007 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 30.12.2012 15.1.2013 2

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"

IČO: 00151408
Firma: Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"
Právní forma: Družstvo
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Zašová
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"

IČO (identifikační číslo) 00151408
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00151408
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Zemědělské družstvo Zašová "v likvidaci"
Sídlo Zašová 756 51 ZAŠOVÁ
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí, Vrbenská 742, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, tel.: 571 685 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 30.11.2010

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00151408
Jméno firmy Zemědělské družstvo Zašová v likvidaci
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka rj3cuxf
tracking image