Firma Zemědělské družstvo Žalany IČO 00121924


Zemědělské družstvo Žalany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Zemědělské družstvo Žalany (00121924) je Družstvo. Sídlí na adrese Pražská 81, Žalany 417 63. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1976 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo Žalany nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo Žalany nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvo Žalany na Justice.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo Žalany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Žalany

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXIV 1211
IČO (identifikační číslo osoby) 00121924
Jméno Zemědělské družstvo Žalany
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.3.1976
Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 4.10.2004, č.j 14 Nc 11561/2004-5, byla nařízena exekuce na majetek povinného Zemědělské družstvo Žalany, IČO 001 21 924. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda, Teplice, Husitská 6 92/3. 3.1.2005
II. valná hromada oprávněných osob dne 25.11.1992 schválila transformační projekt družstva. Členská schůze, konaná dne 13.1.1993 schválila nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. 1.10.1993
Zastupování : Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný jím pověřený člen družstva. 3.3.1989 - 1.10.1993
Členové družstva ručí za případnou ztrátu družstva tak, že ti, co vnesli majetek, ručí tímto svým majetkem vneseným a nebudou doplácet žádnou částku. Stávající členové vloží do fondu podílů členů JZD částku l OOO,- Kčs, splatnou do jednoho roku, t.j. nejpozději do 3l.3.l99O. Členové, jejichž členství vznikne po členské schůzi, tj. po 25.2.89, složí částku 2 OOO,- Kčs hotově, ke dni vzniku členství. 3.3.1989 - 1.10.1993
Údaje o družstvu : Družstvo vzniklo a bylo utvořeno sloužením JZD SEVER se sídlem v Bystřanech,/zdejší Dz l9l/, JZD Středohor se sídlem v Bžanech /zdejší Dz l2O5/, JZD Mezihoří se sídlem ve Věšťanech /zdejší Dz lO27/, JZD ČSSP v Žalanech /zdejší Dz l84/, JZD Dukla se sídlem v Žimu /zdejší Dz ll3l a Společného zemědělského podniku pro rostlinnou výrobu Velvěty se sídlem ve Velvětech, /zdejší Do 26l/ s tím, že toto družstvo jako družstvo přejímající převzalo veškerý majetek, práva a povinnosti včetně závazků z pracovněprávních vztahů zaniklých družstev a společného zemědělského podniku. 18.3.1976
DRužstvo tedy vzniklo na slučovací členské schůzi konané dne 29.ledna l976 podle svolení rady ONV v Teplicích ze dne 28.l2.l975 č.l65/75 a ze dne l2.3.l976 č. 36/76. 18.3.1976
Podpisování : K napsanému nebo vytištěnému názvu družstva připojí svůj vlastnoruční podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 18.3.1976 - 1.10.1993
Zastupování: Družstvo zastupuje předseda po případě místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování: K napsanému nebo vytištěnému názvu družstva připojí svůj vlastnoruční podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 18.3.1976 - 1.10.1993

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo Žalany

Sídlo Zemědělské družstvo Žalany

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 81 , Žalany 417 63 1.10.1993
Adresa Česká republika
Ž a l a n y okres T e p l i c e
18.3.1976 - 1.10.1993

Předmět podnikání Zemědělské družstvo Žalany

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba, včetně prodeje nezpracovaných zeměděl- ských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 1.10.1993
pronájem a nájem věcí nevyžadující zvláštní oprávnění 1.10.1993
zajišťování potřeb člena, zejména hospodářských a sociálních 1.10.1993
rozšiřuje se o : l. jízda historickými vozidly 2. provozování autodromu s charakterem turistických seznamovacích jízd 20.6.1989 - 1.10.1993
h) kadeřnické služby ch)prodej všech výrobků vyrobených v JZD a získaných do JZD od jiných dodavatelů a různých doplňků pro zemědělství a zahradnictví 5.4.1989 - 1.10.1993
rozšiřuje se o : a) poskytování konsultací a expertiz z oblasti právní, včetně obstaravatelské služby a odborných posudků a rešerší b) zasklívání oken a zpracování sklad do výrobků podle požadavků jednotlivých odběratelů c) malířské a lakýrnické práce d) opravárenská činnost motorových vozidel e) výroba stavebních dílců z plastů a jejich zpracování f) výroba předmětů z kovu (ozdobné mříže, vrata apod.) g) výroba skleníků a ozdobných výrobků 5.4.1989 - 1.10.1993
- zemědělská velkovýroba - hospodářská činnost : a) doprava pro cizí v době vegetačního klidu b) stavební a údržbářské práce c) kolářské, tesařské práce, včetně řezání dříví a impregnace ve spolupráci se závody Státních lesů a příslušným Výzkumným ústavem d) meliorační práce a úpravy vodních toků e) rekultivační a zemní práce se třemi buldozery a autorypadlem f) protipožární postřík, bílení a desinfekce stájí a hospodářských objek 3.3.1989 - 1.10.1993
postřiky plevelů a na neobdělávaných prostorách, provozování protipožárních postříků i na památkových objektech g) značkování komunikací h) truhlářské a tesařské práce včetně řezání dřeva, výroby palet a impregnace dřeva, včetně opracování zbytků dřeva podle požadavků Uhelných skladů, podniků vnitřního obchodu, případně jiných odběratelů ch) autoelektrikářské opravy i) poskytování restauračních služeb j) poskytování ubytovacích služeb ve školícím a stravovvacím středisku 3.3.1989 - 1.10.1993
k) prodej výrobků z masa, dřevěných výrobků a suvenýrů l) poskytování ubytovacích a hotelových služeb m) vykonávání činnosti nákupní organizace v rozsahu vyhlášky l55/88 Sb. n) poskytování služeb občanům a organizacím o) výroba výrobků z plastů, jejich zpracování a prodej 3.3.1989 - 1.10.1993

vedení firmy Zemědělské družstvo Žalany

Statutární orgán Zemědělské družstvo Žalany

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek předseda, nebo místopředseda družstva, nebo další člen představenstva, který je k tomu představenstvem výslovně zmocněn. Je-li pro právní úkon představenstva zákonem předepsána písemná forma, je třeba k platnosti tohoto úkonu podpisu alespoň dvou členů představenstva. 1.10.1993
Člen představenstva Ing. Jarmila Lysá 4.10.1990
Adresa: Marxova l3/22 , Dubí III Česká republika
Předseda Vladimír Thomas 1.10.1993
Adresa: Teplická 9 , Bystřany 417 61
Místopředseda Ing. Emil Dokulil 1.10.1993
Adresa: Čs. dobrovolců 2779 , Teplice 415 01
Člen představenstva Petr Souček 1.10.1993
Adresa: Májová 1475 , Teplice 415 01
Člen představenstva Miroslava Sršňová 1.10.1993
Adresa: část Lbín 42 , Bžany Česká republika
Člen představenstva Daniela Pelcová 1.10.1993
Adresa: Pražská 24 , Žalany 417 63
Člen představenstva Jindřich Matoušek 1.10.1993
Adresa: Českobratrská 1556/37 , Teplice 415 01
Člen představenstva Waltr Heier 1.10.1993
Adresa: Pražská 158 , Žalany 417 63
Člen představenstva Antonín Pokorný 1.10.1993
Adresa: Pražská 18 , 417 63 Žalany Česká republika
Člen představenstva Antonín Klofanda 1.10.1993
Adresa: Duchcovská 1038/5 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Vladimír Antoš 1.10.1993
Adresa: 115 , Bořislav 415 01
Místopředseda Václav Kocourek 18.3.1976 - 15.3.1979
Adresa: 289 , Teplice III Česká republika
Člen Matylda Olahová 18.3.1976 - 3.10.1983
Adresa: Bořislav Česká republika
Člen Karel Lazna 18.3.1976 - 3.10.1983
Adresa: Lounská 1426/20 , Teplice 415 01
Člen Jana Dlabačová 18.3.1976 - 3.10.1983
Adresa: Veštany Česká republika
Člen Václav Matoušek 18.3.1976 - 3.10.1983
Adresa: Bořislav Česká republika
Člen Jiří Beran 18.3.1976 - 3.10.1983
Adresa: Žim Česká republika
Člen Jan Janeček starší 18.3.1976 - 3.10.1983
Adresa: Žalany-Lelov Česká republika
Člen Věra Mudrová 18.3.1976 - 3.10.1983
Adresa: Žalany Česká republika
Místopředseda Ing. Oldřich Látal 15.3.1979 - 23.3.1984
Adresa: Mlýnská 184 , Prosetice Česká republika
Člen Rudolf Capoušek 3.10.1983 - 9.10.1986
Adresa: 13 , Bžany 415 01
Člen Josef Kubovec 3.10.1983 - 9.10.1986
Adresa: Rtýňská 156 , Žalany 417 63
Místopředseda Tomáš Beneš 23.3.1984 - 9.10.1986
Adresa: 20 , Bžany 415 01
Předseda Alexandr Hrubý 18.3.1976 - 4.10.1990
Adresa: 69 , Kostomlaty pod Milešovkou Česká republika
Člen Jiřina Horáková 18.3.1976 - 4.10.1990
Adresa: Žalany Česká republika
Člen Pavel Michalko 18.3.1976 - 4.10.1990
Adresa: Bžany-Hradiště Česká republika
Člen Vladimír Thomas 3.10.1983 - 4.10.1990
Adresa: Teplická 11 , Bystřany 417 61
Člen Ladislav Faigl 3.10.1983 - 4.10.1990
Adresa: Sukoslavská 308 , Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
Člen Jitka Matzková 3.10.1983 - 4.10.1990
Adresa: Na hrázi 247 , Bystřany 417 61
Místopředseda Josef Kubovec 9.10.1986 - 4.10.1990
Adresa: Rtýňská 156 , Žalany 417 63
Člen Krista Knotková 9.10.1986 - 4.10.1990
Adresa: Husova , 417 54 Kostomlaty Česká republika
Člen představenstva Josefa Svobodová 3.10.1983 - 1.10.1993
Adresa: Věšťany Česká republika
Předseda Ing. Václav Novák 3.10.1983 - 1.10.1993
Adresa: ul. ARA 1755 , Roudnice nad Labem Česká republika
Člen představenstva Jiří Thomas 9.10.1986 - 1.10.1993
Adresa: Fučíkova č. 9 , Bystřany . Česká republika
Člen Jiří Thomas 9.10.1986 - 1.10.1993
Adresa: Fučíkova 0 , Bystřany Česká republika
Člen představenstva Jindřich Janák 3.3.1989 - 1.10.1993
Adresa: Pražská 76 , Žalany 417 63
Člen představenstva Ing. Emil Dokulil 4.10.1990 - 1.10.1993
Adresa: Čs. dobrovolců 2779 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Václav Krtek 4.10.1990 - 1.10.1993
Adresa: Marš. Žukova 1871/24 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Šmucer 4.10.1990 - 1.10.1993
Adresa: 41 , Bukovice 549 54
Člen představenstva Dr. Miluše Pojerová 4.10.1990 - 1.10.1993
Adresa: Duchcovská 2185 , Teplice Česká republika
Člen představenstva Jiří Dokulil 4.10.1990 - 1.10.1993
Adresa: 75 , Mošnov 742 51
Člen představenstva Miroslav Hlavatý 4.10.1990 - 1.10.1993
Adresa: Bořislav llO, p.Žalany Česká republika
Člen představenstva František Valenta 4.10.1990 - 1.10.1993
Adresa: Gottwaldova 442 , Litoměřice . Česká republika
Člen Ing. Emil Dokulil 4.10.1990 - 1.10.1993
Adresa: Čs. dobrovolců 2779 , Teplice 415 01

Konkurz Zemědělské družstvo Žalany

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Anna Šalomová 14.10.2005
Adresa: Pražská 3002/16 , Teplice 415 01

Sbírka Listin Zemědělské družstvo Žalany

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 1211/SL 13 účetní závěrka 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2013 3.4.2013 9.4.2013 7
DrXXIV 1211/SL 12 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2011 5.9.2012 7.9.2012 7
DrXXIV 1211/SL 11 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2012 5.9.2012 7.9.2012 7
DrXXIV 1211/SL 10 usn. o konkursu a vyrovn. 69 K 34/2005 - 35 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.10.2005 30.11.2005 2
DrXXIV 1211/SL 7 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2003 2.3.2004 11
DrXXIV 1211/SL 3 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1999 19.9.2003 8
DrXXIV 1211/SL 2 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1998 19.9.2003 8

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo Žalany

IČO: 00121924
Firma: Zemědělské družstvo Žalany
Právní forma: Družstvo
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Žalany
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1979

Sídlo Zemědělské družstvo Žalany

Sídlo: Pražská 81, Žalany 417 63

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
tracking image