Firma Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" IČO 00022403


Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" (00022403) je Zemědělské družstvo. Sídlí na adrese Úlibice okr.Jičín Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 1975 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo Mír na rzp.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" na portal.gov.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXXIV 2324
IČO (identifikační číslo osoby) 00022403
Jméno Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.9.1975
Členská schůze družstva konaná dne 29. 9. 1994 rozhodlao vstupu do likvidace ke dni 30. 9. 1994. 30.9.1994
Změna stanov schválena na členské schůzi dne 15.3.1993 7.5.1993
Základní zapisované jmění: 500.000,-- Kč 7.5.1993 - 30.9.1994
Základní členský vklad: 10.000,-- Kč 7.5.1993 - 30.9.1994
Nové stanovy schváleny členskou schůzí dne 27.11.1992 22.4.1993
Zastupování a podepisování:Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v jehonepřítomnosti místopředseda družstva. V rozsahu oprávněníjedná za družstvo ředitel družstva nebo jeho zástupceZa družstvo podepisují dva členové představenstva a topředseda ( v nepřítomnosti místopředseda) a jeden člennebo ředitel nebo jeho zástupce 22.4.1993 - 30.9.1994
Základní zapisované jmění: 20,000.000,-- Kč 22.4.1993 - 7.5.1993
Základní členský vklad: 30.000,-- Kč 22.4.1993 - 7.5.1993
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 12.12.1991zapisuje se změna článků 2, 6, 19, 20, 21, 23, 41, 44, 45a 47 stanov. 13.2.1992 - 22.4.1993
Zastupování a podepisování:Ing. Josef Zmatlík, nar. 26.11.1954, bytem Jarošov 484,Jičín je pověřen do volby nového předsedy jednat jménemdružstva navenek a podepisovat všechny písemnosti, jimiždružstvo nabývá práva nebo závazky.V době jeho nepřítomnosti v rozsahu těchto práv aodpovědnosti bude Ing. Zmatlíka zastupovat Ing. JanMitlöhner, nar. 8.9.1951, bytem Lužany 196. Ti se budouza družstvo znamenat tak, že pod razítkem vyznačeného nebojinak napsaného názvu družstva připojí svůj podpis 9.8.1991 - 22.4.1993
s dodatkem " za představenstvo družstva". 9.8.1991 - 22.4.1993
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov,přijatých usnesením sboru zástupců dne 15.3.1991 aupravených podle zák. č. 162/90 Sb. 28.3.1991 - 22.4.1993
Členský podíl:Minimální členský podíl je 20.000,-- Kčs 28.3.1991 - 22.4.1993
Ručení:Ručení člena za případnou ztrátu družstva je nahraditztrátu na hospodářském výsledku družstva, která plynez hospodářského rizika činnosti družstva a spoluúčastičlena družstva na její snášení.Pokud hospodaření družstva za kalendářní rok skončíztrátou, t.j. vykázanou v účetní evidenci, nebo pokuddružstvo není schopno splnit své závazky ( dále jen "ztráta)a ztráta nemůže být uhrazena jiným způsobem ( použití rezervdružstva, úvěrem a pod.), ručí za ztrátu jeho členové svým 28.3.1991 - 22.4.1993
členským podílem, nebo vkladem a to až do jeho výše. Přimenší ztrátě než hodnota podílů ručí stejným procentempodílů 28.3.1991 - 22.4.1993
Údaje o zřízení:Družstvo bylo ustaveno podle zákona čís. 49/1959 Sb. usnesenímustavující členské schůze ze dne 28.ledna 1975 a schválenímrady ONV v Jičíně usnesením číslo 851/93 ze dne 24.dubna 1975 1.9.1975
Toto družstvo vzniklo sloučením:1) JZD Konecchlumí, zaps. v pod.rejstř. pod Dz 22062) JZD Lužany, zaps. v pod. rejstř. pod Dz 1773) JZD v Robousích, zaps. v pod. rejstř. pod Dz 5744) JZD "Mír" Tuř, zaps. v pod. rejstř. pod Dz 22205) JZD v Úlibicích, zaps. v pod. rejstř. pod Dz 64která všechna zanikla ke dni 1.ledna 1975, přičemž jejichmajetek, práva a závazky převzalo toto jako přejímajícídružstvo 1.9.1975
Zastupování:Družstvo zastupuje navenek předseda, v jeho nepřítomnostimístopředseda 1.9.1975 - 9.8.1991
Podepisování:Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnostimístopředseda 1.9.1975 - 9.8.1991
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatýchusnesením členské schůze 24.února 1989 1.9.1975 - 28.3.1991
Ručení:Člen ručí za případnou ztrátu družstva do výše 100 Kčs z ročníchvýsledkových prémií u manuelních pracovníků, o 200 Kčs utechnickohospodářských pracovníků. 1.9.1975 - 28.3.1991

Kapitál Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"

zakladni jmění 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.1994

Sídlo Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa Úlibice okr.Jičín Česká republika
Úlibice okr.Jičín
1.9.1975

Předmět podnikání Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba 22.4.1993
Rozšířený předmět činnosti:dalšího rozvoje racionálně hospodaří na zemědělské půdě,- revize bleskosvodných zařízení v souladu s příslušnýmv lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, kteréoprávněním,užívá.- kovovýroby - sváření konstrukcí a dílů,- lisování kovů,- trhací práce odstřelem v souladu s příslušnými předpisy,- neveřejná silniční doprava podle zvláštního povolení, 26.2.1992 - 22.4.1993
- zemní práce mechanizačními prostředky družstva,- práce autojeřábem,- montáže kruhových transformátorů pro sdělovací a 26.2.1992 - 22.4.1993
zemědělské a potravinářské výroby,- poskytování ubytovacích služeb pracovníkům cizích organizacíc) poskytovat práce a služby pro občany, obce a jinév ubytovně v Lužanech a rekreačním středisku v Horní Rokytnici,organizace, zejména zapůjčování mechanizace, provádění- výroba pekařských a cukrářských výrobků včetně hořickýchpotažních prací, šrotování, drobné práce v zámečnických atrubiček podle zvláštního povolení,kovářských dílnách, stavební práce, zapůjčování výrobních 28.3.1991 - 22.4.1993
zařízení, dopravních prostředků, dopravu včetně dopravy- tiskařské práce na maloformátových rozmnožovacích strojích,vlastních pracovníků do zaměstnání, truhlářské práce,- sítotisk,stravování pro cizé v závodní jídelně, poradenskou činnost,- metalizace kovových dílců a ocelových konstrukcízprostředkovatelskou a obchodní činnost,d) pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům,e) smluvní zabezpečování společné výroby a jiné hospodářskéčinnosti s členy družstva, 28.3.1991 - 22.4.1993
f) prodávat vlastní vyrobené zboží 28.3.1991 - 22.4.1993
- opravy a údržby bleskosvodního zařízení,- výškové práce a nátěry,- stavební práce,- provádění metalizace kovových dílců a konstrukcí,- maloobchodní prodej zemědělských a potravinářských 28.3.1991 - 22.4.1993
výrobků,- restaurační a ubytovací služby,- výkup ovoce a zeleniny od občanů, jejich skladování aprodej zpracovatelským organizacím,- pronajímání volných prostorů chladírny ve skladech ovoce 28.3.1991 - 22.4.1993
Podle usnesení představenstva ze dne 9.7.1990 jepracovníků do zaměstnání, truhlářské práce, stravování prorozšířený předmět činnosti družstva:cizí v závodní jídelně, smluvní výkrm skotu pro družstvo- maloobchodní činnost - prodej potravin, nápojů, drobnýchd) prodávat vlastní vyrobené zbožípředmětů a dále vlastních výrobků družstva ( pekařskévýrobky, cukrářské výrobky a zmrzlina)Prodej bude uskutečňován ve vlastních prodejnách -- stánková činnost po celém území ČSR 13.7.1990 - 28.3.1991
3) V zájmu racionálního využití vlastních výrobníchKrálové ze dne 25.10.1989,č.j. 266/27/1989 zapsánaprostředků a celoročního zaměstnání svých členů, provozujerozšířená jiná hospodářská činnost v tomto znění:družstvo po předchozím souhlasu orgánů hospodářského řízení- revize elektrických zařízení v rozsahu příslušnéhoještě tuto jinou hospodářskou činnost:oprávnění,- výrobu soustružných součástek a elektrických obvodů,- opravy a údržby elektrických zařízení 4.12.1989 - 28.3.1991
Podle rozhodnutí MZVž ČSR - krajského odboru v Hradci 4.12.1989 - 28.3.1991
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího 1.9.1975 - 28.3.1991
2) Družstvo bude 1.9.1975 - 28.3.1991
zabezpečovací zařízení ČSDa) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nichShora uvedená rozšířená činnost zapsána podle předchozíchpotravinářské výrobky, pokud k této činnosti není potřebasouhlasů MZVž ČSR krajského odboru v Hradci Králové ze dnesouhlasu podle zvláštních předpisů,12.1.1990 a 30.1.1990b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebámzemědělské a potravinářské výroby,c) poskytovat práce a služby pro občany 1.9.1975 - 28.3.1991
zejména zapůjčováním malé mechanizace, provádění potažníchprací, šrotování, drobné práce v zámečnických a kovářskýchdílnách, stavební práce, zapůjčování výrobních zařízení, 1.9.1975 - 28.3.1991
dopravních prostředků, dopravu včetně dopravy vlastních 1.9.1975 - 28.3.1991
3) V zájmu racionálního využití vlastních výrobních prostředků 1.9.1975 - 28.3.1991
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhoa celoročního zaměstnávání svých členů, zvláště žen,dalšího rozvoje racionálně hospodaří na zemědělské půdě,dochodců a členů se změněnou pracovní schopností provozujev lesích a vodních plochách, které užívádružstvo po předchozím souhlasu orgánu hospodářského řízeníještě tuto jinou hospodářskou činnoat:- výrobu soustružných součástek a elektrických obvodů,- opravy a údržby bleskosvodního zařízení,- výškové práce a nátěry, 1.9.1975 - 28.3.1991
- stavební práce,- provádění metalizace kovových dílců a konstrukcí, 1.9.1975 - 28.3.1991
- maloobchodní prodej zemědělských výrobků, 1.9.1975 - 28.3.1991
2) Družstvo bude- restaurační a ubytovací služby v motorestu,a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich- výkup zralých plodů černého bezu od občanů, jejichpotravinářské výrobky, pokud k této činnosti není potřebaskladování a prodej zpracovatelským organizacím,povolení podle zvláštních předpisů,- pronajímání volných prostorů chladírny ve skladech ovoceb) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebámcizím organizacím, 1.9.1975 - 28.3.1991
- aranžérské, návrhářské a písmomalířské práce, 1.9.1975 - 28.3.1991

vedení firmy Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"

Statutární orgán Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
likvidátor Ing. Vladimír Tolar CSc. 30.9.1994
Adresa: Chvalina 32 , Hořice v Podkrk. Česká republika
Hořice v Podkrk., Chvalina 32
Předseda Václav Kavan 1.9.1975 - 9.8.1991
Adresa: Švajdlerova 1640 , Hořice Česká republika
Hořice, Švajdlerova 1640
Místopředseda Ing. Ladislav Mervard 1.9.1975 - 9.8.1991
Adresa: Hakenova 393 , Jičín Česká republika
Jičín, Hakenova 393
Pověřen řízením Ing. Josef Zmatlík 9.8.1991 - 22.4.1993
Adresa: Jarošov 484 , Jičín Česká republika
Jičín, Jarošov 484
Zástupce Ing. Jan Mitlöhner 9.8.1991 - 22.4.1993
Adresa: 196 , Lužany Česká republika
Lužany č. 196
Člen představenstva Jaroslav Plechatý 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 30 , Úlibice Česká republika
Úlibice č. 30
Člen představenstva Karel Straka 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 72 , Lužany Česká republika
Lužany č. 72
Člen představenstva Jaroslav Volšička 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 101 , Lužany Česká republika
Lužany č. 101
Členka představenstva Libuše Vošvrdová 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 73 , Úlibuce Česká republika
Úlibuce č. 73
Člen představenstva Oldřich Zeman 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 56 , Úlibice Česká republika
Úlibice č. 56
Předseda Ing. Josef Zmatlík 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: Máchova 342 , Jičín Česká republika
Jičín, Máchova 342
Členka představenstva Ing. Hana Čejková 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 2 , Úlibice Česká republika
Úlibice č. 2
Člen představenstva Jaroslav Enge 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 109 , Lužany Česká republika
Lužany č. 109
Člen představenstva Josef Frýba 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 60 , Konecchlumí Česká republika
Konecchlumí č. 60
Člen představenstva František Havelka 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 26 , Robousy Česká republika
Robousy č. 26
Člen představenstva Karel Horák 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 52 , Vrbice Česká republika
Vrbice č. 52
Člen představenstva Miloslav Kraus 22.4.1993 - 7.5.1993
Adresa: 31 , Ohaveč Česká republika
Ohaveč č. 31
Místopředseda Ing. Jan Mitlöhner 22.4.1993 - 16.6.1994
Adresa: 16 , Lužany Česká republika
Lužany čp. 16
Člen představenstva Bohumil Baloušek 22.4.1993 - 30.9.1994
Adresa: 19 , Tuř Česká republika
Tuř č. 19
Člen představenstva Karel Horčička 22.4.1993 - 30.9.1994
Adresa: 66 , Konecchlumí Česká republika
Konecchlumí č. 66
Člen představenstva Ing. Otto Köstinger 22.4.1993 - 30.9.1994
Adresa: Erbenova 1049 , Jičín Česká republika
Jičín, Erbenova 1049
Člen představenstva Václav Luks 22.4.1993 - 30.9.1994
Adresa: 64 , Lhota Kacákova Česká republika
Lhota Kacákova č. 64
Člen představenstva Ivan Matějka 22.4.1993 - 30.9.1994
Adresa: Jarošovská 145 , Jičín Česká republika
Jičín, Jarošovská 145
Člen představenstva Lubomír Sklenář 22.4.1993 - 30.9.1994
Adresa: 164 , Lužany Česká republika
Lužany č. 164
Člen představenstva Miloš Koláčný 7.5.1993 - 30.9.1994
Adresa: 196 , Lužany Česká republika
Lužany čp. 196
Člen představenstva Ing. Jan Mitlöhner 16.6.1994 - 30.9.1994
Adresa: 16 , Lužany Česká republika
Lužany čp. 16

Sbírka Listin Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 2324/SL 3 účetní závěrka [2010] 2004 - 2010 Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2016 19.1.2016 41
DrXXIV 2324/SL 2 usn. o konkursu a vyrovn. zrpštění funkce Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2005 17.1.2006 17.1.2006 1
DrXXIV 2324/SL 1 usn. o konkursu a vyrovn. zrušení Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2003 13.9.2005 13.9.2005 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Mír

IČO (identifikační číslo) 00022403
Jméno Zemědělské družstvo Mír
Právní forma podnikání Zemědělské družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Jičín
Vznik první živnosti: 10.2.1992
Celkový počet živností: 1

Sídlo Zemědělské družstvo Mír

Sídlo: 507 07 Úlibice

Živnosti a provozovny Zemědělské družstvo Mír

Živnost č. 1 silniční motorová doprava ( vnitrostátní a mezinárodní nákladní doprava )

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1992
Zánik oprávnění 10.2.1993
Konec oprávnění 10.2.1993

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"

IČO: 00022403
Firma: Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"
Právní forma: Družstvo
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Úlibice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1977

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice"v likvidaci"

IČO (identifikační číslo) 00022403
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00022403
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice"v likvidaci"
Sídlo Úlibice ÚLIBICE 507 07 JIČÍN 4
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Jičíně, Havlíčkova 56, JIČÍN, tel.: 493 542 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 29.2.2008

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00022403
Jméno firmy Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice v likvidaci
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka sf6wha4
tracking image