Hlavní navigace

FIRMA Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci IČO: 00149730

Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci (00149730) je Družstvo. Sídlí na adrese , Tovačov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 1974 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci má pět oborů činností.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

Soud: Krajský soud v Ostravě 16. 5. 1974
Spisová značka: DrXXIV 1266
IČO (identifikační číslo osoby): 00149730
Jméno: Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci
Právní forma: Družstvo 16.5.1974
Zapsána dne: 16.5.1974
Zřízení: Družstvo bylo utvořeno sloučením dosavadních družstev 1) Jednotného zemědělského družstva v Tovačově (Dz 716) 2) Jednotného zemědělského družstva v Lobodicích (Dz 688) 3) Jednotného zemědělského družstva v Oplocanech (Dz 877) na společné slučovací - ustavující členské schůzi, konané dne 16.2.1974 za souhlasu rady ONV v Přerově ze dne 1.2.1974 a přijetím schválených stanov. 10.2.1993
R u č e n í: 1. Pracující člen ručí za případnou ztrátu družstva členským podílem a členským vkladem. 2. Členským vkladem ručí jedině tehdy, přesahuje-li ztráta na majetku hodnotu jeho členského podílu. 3. Ručí-li členským vkladem a je-li tento složen: a/ pracovním vkladem - ručí člen zastavením právem družstva na odměnu za práci souhrnem zhodnocených částek družstvem mu vyplacených až do výše nominální hodnoty vkladu. b) finančním vkladem - ručí člen zástavním právem družstvu na složené finanční prostředky až do výše nominální hodnoty vkladu. c/ Kombinovaným vkladem - ručí člen zástavním právem na jednotlivé dílčí vklady obdobné jako v bodě a/ a b/, ve svém souhrnu až do výše nominální hodnoty vkladu. d/ Pozemkovým vkladem - ručí člen zástavním právem do výše nominální hodnoty pozemku 0,2 ha. 27.11.1991 - 10.2.1993
Den vzniku: 16. 5. 1974 27.11.1991 - 10.2.1993
R u č e n í: Trvale činní členové mimo důchodců odpovídají za případnou ztrátu složením členských podílů ve výši 3 % ze základní roční odměny za práci max. do výše 1.000,-Kčs. 31.3.1989 - 27.11.1991
Zřízení: Družstvo bylo utvořeno sloučením dosavadních družstev 1/ Jednotného zemědělského družstva v Tovačově 2/ Jednotného zemědělského družstva v Lobodicích 3/ Jednotného zemědělského družstva v Oplocanech na společné slučovací - ustavující členské schůzi, konané dne 16.2.1974 za souhlasu rady ONV v Přerově z 1. 2. 1974 a přijetím schválených stanov. 16.5.1974 - 10.2.1993

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

Sídlo Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa: , Tovačov , Česká republika 16.5.1974

Předmět podnikání Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

Platnost údajů od - do
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 10.2.1993
truhlářství 10.2.1993
silniční motorová doprava 10.2.1993
zemní práce prováděné strojem 10.2.1993
nákup a prodej zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/91 Sb 10.2.1993
opravy motorových vozidel 10.2.1993
výroba a opravy zemědělských strojů 10.2.1993
Předmětem činnosti družstva je: a/ zemědělské výroby b/ potravinářská výroba c/ práce a služby pro členy a občany - dopravu auty a traktory, případně osobními auty a autobusem - práce zemními stroji, autojeřábem, nakladačem - stavební práce, lešenářské práce, stavební údržbu, práce motor. pilou - opravy /kovo, elektro/ v mechanizačních dílnách, zhotovování jednotlivých výrobků a zařízení - opravy a zhotovování jednotlivých dřevěných nábytkářských, truhlářských a kolářských výrobků - kovářské, zámečnické, topenářské a vodoinstalatérské práce - práce opravárenské, automechanické - mletí a šrotování - prodej kytic, květin a věnců - těžba písku - kovovýroba, natěračské práce a šití textilních výrobků z umělých textilií a kůže - laboratorní rozbory - výroba a prodej potravin, jídel a polotovarů - výkup přebytečných naturálií od členů družstva - obchodní činnost v maloobchodních prodejnách - nákup ovoce a zeleniny od občanů a organizací d/ prodávat vlastní vyrobené zboží včetně zahraniční obchodní činnosti 27.11.1991 - 10.2.1993
1/ Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících, které užívá. 2/ Družstvo může a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky, b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, c) poskytuje práce a služby pro občany a složky NF - dopravu auty a traktory, případně osobními auty a autobusem, - práce zemními stroji, autojeřábem, nakladačem, stavební práce, - opravy (kovo, elektro) v mechanizačních dílnách, zhotovování jednotlivých výrobků a zařízení, - opravy a zhotovování jednotlivých dřevěných nábytkářských a truhlářských výrobků, 31.3.1989 - 27.11.1991
d) zemědělské výrobky, pokud hospodářský zákoník tento prodej nezakazuje - všechny výrobky jiné činnosti než zemědělské pocházející z vlastní produkce, e) provádí obchodní činnost: - dodává do vlastního prodejního zařízení vlastní výrobky, hlavně zeleninu, případně jiné zemědělské i nezemědělské výrobky, - zprostředkovává prodej pro členy JZD, případně i občany podle obecně závazných předpisů (prodej hnojiv, osiv, sadby a jiných zemědělských potřeb). 31.3.1989 - 27.11.1991
3/ Předmětem hospodářské činnosti bude i jiná činnost, jmenovitě: a) doprava b) stavební práce c) provádění domácích porážek d) tesařské a stolařské práce e) kovářské práce f) zámečnické práce g) kolářské práce h) topenářské práce ch) práce opravárenské i) práce automechanické j) práce vodoinstalatérské k) drobné práce údržbářské l) výroba el. energie v Lobodicích m) mletí a šrotování n) prodej květin, kytic a věnců o) zemní práce p) těžba písku (v souladu s platnými předpisy) q) kovovýroba r) výlisky z umělých hmot ř) dřevařské výrobky s) svařečské výrobky a práce š) lešenářské práce t) natěračské práce u) stavební údržba v) potrubářské práce x) šití textilních výrobků a výrobků z umělých textilií a kůže. Územní obvod pro uvedenou činnost je ČSSR. 31.3.1989 - 27.11.1991
šití textilních výrobků, výrobků z umělých textilií a kůže. 27.10.1988 - 31.3.1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 25.5.1987, zn.: Zem. 1055/87-206/3-Ba byla družstvu povolena tato další přidružená výroba: - kovovýroba, - výlisky z umělých hmot, - dřevařské výrobky, - svářečské výrobky, - lešenářské práce, - natěračské práce, - stavební údržba, - potrubářské práce. 28.5.1987 - 31.3.1989
1. Místem provozování přidružené výroby budou objekty družstva. 2. Územní obvod: území Severomoravského a Jihomoravského kraje. 3. Rozsah činnosti: dle schváleného VFP družstva pro příslušný rok. 28.5.1987 - 31.3.1989
Podle rozhodnutí ONV, odboru dopravy v Přerově ze dne 16.4.1981, zn.: Dopr. 293/81-277/1-Va byla družstvu povolena doprava věcí pro cizí potřeby do 31.ledna 1983. 9.11.1981 - 31.3.1989
Rozhodnutím ONV, odboru VLHZ v Přerově ze dne 25.7.1979, zn.: Zem - 1905/79-206/3-Bř byla upřesněna přidružená výroba družstva takto: 1. Místem provozování přidružené výroby jsou objekty družstva. 2. Územní obvod pro poskytování prací a služeb je okres Přerov. 3. Rozsah přidružené výroby je stanoven na příslušný rok ve schváleném VFP družstva. 25.3.1980 - 31.3.1989
Na základě rozhodnutí ONV, odboru dopravy v Přerově ze dne 10.5.1978, zn. Dopr. 409/78-Va a 410/78-Va, byla družstvu povolena doprava věcí pro cizí potřeby do 31.1.1980 v rámci území okresu Přerov. 26.3.1979 - 9.11.1981
Rozhodnutím ONV, odboru dopravy v Přerově ze dne 7.4.1977, zn. Dopr.378/77-Va byla povolena doprava pro cizí potřeby v rámci území okresu Olomouc do 31.1.1978. 24.5.1977 - 26.3.1979
Druh a rozsah přidružené výroby: 1. Doprava -povolena odborem dopravy ONV v Přerově po sloučení zn.: Dopr.378/77-Va pro 5 nákl. aut a 23 traktorů v rozsahu 1,920 000 Kčs 2. Stavební práce 200.000 Kčs 3. Provádění domácích porážek 5 000 Kčs 4. Tesařské a stolařské práce 30 000 Kčs 5. Práce kovářské 10 000 Kčs 6. Práce zámečnické 10 000 Kčs 7. Práce kolářské 5 000 Kčs 8. Práce topenářské 5 000 Kčs 9. Práce opravárenské 10 000 Kčs 10. Práce automechanické 10 000 Kčs 11. Práce vodoinstalatérské 10 000 Kčs 12. Drobné práce údržbářské 20 000 Kčs 13. Výroba elektr.energie v Lobodicích 50 000 Kčs 14. Mletí a šrotování v Lobodicích 5 000 Kčs 15. Prodej květin, kytic a věnců 80 000 Kčs 16. Zemní práce 80 000 Kčs 17. Těžba písku v Polkovicích povolena rozhod. odboru výst. a ÚP ONV Přerov zn.Výst.4326/2319/ Ing.Va-St ze dne 8.4.1976 s tím, že budou respektovány zásady stanovení zák.č.41/57 Sb., v rozsahu 30 000 Kčs 24.5.1977 - 31.3.1989
Na základě rozhodnutí ONV v Přerově, odboru výstavby a územního plánování ze dne 8.4.1976, zn. Výst.4326/2319/Ing.Va-St byla povolena těžba písku v kat. území Polkovice. 24.5.1977 - 31.3.1989
4) Družstvo provozuje tuto přidruženou výrobu: rozsah/ročně 1. Doprava - povolena odb.dopravy ONV č.j.Dopr. 250/76-Va pro 5 nákl.aut a traktory 1,500.000 Kčs 2. Stavební práce 200.000 Kčs 3. Provádění domácích porážek 5.000 Kčs 4. Práce kovářské 10.000 Kčs 5. Práce zámečnické 10.000 Kčs 6. Práce kolářské 5.000 Kčs 7. Práce topenářské 5.000 Kčs 8. Práce opravářské 10.000 Kčs 9. Práce automechanické 10.000 Kčs 10.Práce vodoinstalatérské 10.000 Kčs 11. Výroba elektr.energie 30.000 Kčs 12. Mletí a šrotování 5.000 Kčs 13. Prodej květin, kytic a věnců 80.000 Kčs 26.11.1976 - 24.5.1977
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Přerově ze dne 12.2.1976 zn. Dopr. 200/76-Va je povolena doprava do 31. 1. 1978. 26.11.1976 - 24.5.1977
1) Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba; zahrnuje v sobě i jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťují plynulost provvozu a plné využití výrobních sil družstva. Za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo členy, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě. 26.11.1976 - 31.3.1989
2) Družstvo využívá též lesy a rybníky a hospodaří v nich a tato činnost náleží do hlavního předmětu jeho činnosti. 26.11.1976 - 31.3.1989
3) V zájmu celoročního zaměstnání svých členů, využití výrobních prostředků nebo vlastních a místních materiálových zdrojů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb, může družstvo provozovat na základě povolení, vydaného okresním národním výborem, přidruženou výrobu; toto povolení určuje druh a rozsah přidružené výroby. Přidružená výroba nesmí být provozována na úkor neustálého rozvoje zemědělské velkovýroby, ani zneužívána k nepovolenému podnikání nebo získávání neoprávněného hospodářského prospěchu. Je-li k provozování určité činnosti třeba také povolení zvláštních předpisů, může družstvo provozovat takovou činnost jako přidruženou výrobu, jen získá-li toto povolení; 26.11.1976 - 31.3.1989
Jako přidruženou výrobu bude JZD provozovat: a) těžbu štěrkopísku v rozsahu do 350.000,-Kčs v Tovačově a v Lobodicích. b) dopravu auty a traktory v rozsahu do Kčs 1.500.000,-, především v okrese Přerov. c) stavební práce pro členy JZD, složky NF a MěNV, eventuelně pro jiné organizace na základě HS, případně pro cizí občany, v rámci okresu, eventuelně v sousedních okresech v rozsahu do 200.000,-Kčs. d) Bude provádět práce - stolářské 180 tis.Kčs v rámci EC, výjimečně pro cizí občany a organizace v okr. Přerov, ev. v sousedních okresech v rozsahu do Kčs 250.000,-- - kovářské 10 tis.Kčs - zámečnické 10 tis. - sedlářské 10 tis. - kolářské 10 - opravářské a automechanické 30 tis. Kčs 1.9.1975 - 26.11.1976
Jako přidruženou výrobu bude JZD provozovat: a) těžbu štěrkopísku v rozsahu do 180.000,-Kčs v Tovačově a v Lobodicích. b) dopravu auty a traktory v rozsahu do Kčs 1.500.000,-, především v okrese Přerov. c) stavební práce pro členy JZD, složky NF a MěNV, eventuelně pro jiné organizace na základě HS, případně pro cizí občany, v rámci okresu, eventuelně v sousedních okresech v rozsahu do 200.000,-Kčs. d) Bude provádět práce - stolářské 180 tis.Kčs v rámci EC, výjimečně pro cizí občany a organizace v okr. Přerov, ev. v sousedních okresech v rozsahu do Kčs 250.000,-- - kovářské 10 tis.Kčs - zámečnické 10 tis. - sedlářské 10 tis. - kolářské 10 - opravářské a automechanické 30 tis. Kčs 16.5.1974 - 1.9.1975
1. Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba. 2. Družstvo zavádí ve všech výrobních odvětvích velkovýrobní způsoby hospodaření, pokrokovou techniku a technologii ke zvyšování množství zemědělských výrobků při růstu produktivity práce, snižování nákladů na jednotku výroby a odstranění namáhavé lidské práce. 3. V rostlinné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování výnosů zemědělských plodin na podkladě zúrodňování půdy, účelného využívání zemědělského půdního fondu, používání uznaných osiv a sádí, nejvýkonnějších odrůd a účinné ochrany plodin proti chorobám, škůdcům a plevelům. 4. Družstvo kryje z vlastních zdrojů potřebu kvalitních krmiv pro plánovaný rozvoj živočišné výroby v náležité skladbě, vytváří potřebné rezervy a hospodárně využívá krmiv, zejména také zlepšením krmné techniky. 5. V živočišné výrobě družstevníci věnují hlavní pozornost zvyšování stavů a užitkovosti hospodářských zvířat ve společných chovech, jejich ozdravení a plemenářské práci. 6. Družstvo rozšiřuje park vlastních mechanizačních prostředků a dbá o jejich provozní využití, technický stav, údržbu a hospodárný provoz. 7. Družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na specializaci rostlinné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení. Stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, tj. vlastními silami a s využitím materiálů z místních zdrojů, dbá o technickou a hospodářskou účinnost stavebních investic. 8. Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření, nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování s pokyny orgánů, vykonávajících odbornou správu lesů. 16.5.1974 - 26.11.1976
f) těžbu dříví z vlastního lesa v rozsahu do Kčs 80 tis. v Lobodicích g) výroba elektrické energie v rozsahu do 24 tis. Kčs v Lobodicích h) mletí a šrotování v rozsahu do Kčs 10 tis. v Lobodicích 16.5.1974 - 26.11.1976

Vedení firmy Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

Statutární orgán Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

předseda představenstva Jaroslav Kolda
Ve funkci od 26.11.2015
Adresa Jiráskova 98, 75101 Tovačov
člen představenstva Alena Sedláčková
Ve funkci od 26.11.2015
Adresa Prostějovská 185, 75101 Tovačov
člen představenstva Danuše Vybíralová
Ve funkci od 26.11.2015
Adresa Kpt. Jaroše 563, 75101 Tovačov
člen představenstva Marie Mračková
Ve funkci od 26.11.2015
Adresa Jiráskova 102, 75101 Tovačov
člen představenstva Marie Mráčková
Ve funkci od 11.3.1993 do 26.11.2015
Adresa Jiráskova 102, Tovačov
člen představenstva Alena Sedláčková
Ve funkci od 30.7.1996 do 26.11.2015
Adresa Prostějovská 185, Tovačov
člen představenstva Danuše Vybíralová
Ve funkci od 30.7.1996 do 26.11.2015
Adresa kpt. Jaroše 563 , Tovačov
předseda představenstva Jaroslav Kolda
Ve funkci od 30.7.1996 do 26.11.2015
Adresa Jiráskova 98, Tovačov
člen představenstva František Zavadil
Ve funkci od 10.2.1993 do 30.7.1996
Adresa , Tovačov 559
člen představenstva Miroslav Majer
Ve funkci od 11.3.1993 do 30.7.1996
Adresa Prostějovská 552, Tovačov
místopředseda představenstva Ing. Alois Nečekal
Ve funkci od 11.3.1993 do 30.7.1996
Adresa , Troubky 559
člen představenstva Boleslav Kyas
Ve funkci od 11.3.1993 do 30.7.1996
Adresa , Oplocany 46
předseda představenstva Ing. Josef Soušek
Ve funkci od 14.7.1994 do 30.7.1996
Adresa ul. Záhumení 160 , Troubky
člen představenstva Alois Zdráhal
Ve funkci od 5.6.1995 do 30.7.1996
Adresa , Lobodice 240
člen představenstva Petr Košuta
Ve funkci od 11.3.1993 do 5.6.1995
Adresa Prostějovská 281, Tovačov
předseda Ing. Josef Soušek
Ve funkci od 5.3.1987 do 14.7.1994
Adresa ul. Záhumení č. 89 , Troubky
člen představenstva Antonín Čechmánek
Ve funkci od 10.2.1993 do 14.7.1994
Adresa , Tovačov č. 65
člen představenstva Vladimír Páleník
Ve funkci od 10.2.1993 do 14.7.1994
Adresa , Polkovice č. 60
člen představenstva František Vymazal
Ve funkci od 11.3.1993 do 14.7.1994
Adresa , Lobodice 2
člen představenstva Otakar Malinda
Ve funkci od 11.3.1993 do 14.7.1994
Adresa , Oplocany 31
člen představenstva Ferdinand Večeřa
Ve funkci od 11.3.1993 do 14.7.1994
Adresa kpt. Jaroše 60 , Tovačov
člen představenstva Ing. Jana Vrtělová
Ve funkci od 11.3.1993 do 14.7.1994
Adresa , Lobodice 11
místopředseda Ing. Josef Hlavinka
Ve funkci od 31.3.1989 do 11.3.1993
Adresa , Polkovice č. 185
člen představenstva Ludmila Zdařilová
Ve funkci od 10.2.1993 do 11.3.1993
Adresa , Polkovice č. 20
člen představenstva Jaroslav Novák
Ve funkci od 10.2.1993 do 11.3.1993
Adresa , Popovice 1/14
člen představenstva Vladimír Matějka
Ve funkci od 10.2.1993 do 11.3.1993
Adresa , Tovačov č. 550
člen představenstva Alois Kadlec
Ve funkci od 10.2.1993 do 11.3.1993
Adresa , Lobodice č. 132
člen představenstva Josef Jurák
Ve funkci od 10.2.1993 do 11.3.1993
Adresa , Obědkovice č. 81
člen představenstva Marie Jemelková
Ve funkci od 10.2.1993 do 11.3.1993
Adresa , Tovačov č. 38
člen představenstva Ing. Václav Švásta
Ve funkci od 10.2.1993 do 11.3.1993
Adresa Tyršova 269 , Přerov
člen představenstva Ing. Marie Hliněná
Ve funkci od 10.2.1993 do 11.3.1993
Adresa , Výmyslov č. 128
člen představenstva Ing. Jarmila Klimešová
Ve funkci od 10.2.1993 do 11.3.1993
Adresa , Tovačov 543
člen František Vymazal
Ve funkci od 16.5.1974 do 31.3.1989
Adresa , Lobodice 2
člen Jan Vaculík
Ve funkci od 16.5.1974 do 31.3.1989
Adresa , Oplocany čís.16
člen Jan Venclík
Ve funkci od 19.8.1976 do 31.3.1989
Adresa , Tovačov č. 51
člen Stanislav Hlavinka
Ve funkci od 24.8.1977 do 31.3.1989
Adresa , Polkovice 10
člen Václav Baraš
Ve funkci od 24.8.1977 do 31.3.1989
Adresa , Tovačov č. 550
místopředseda František Vala
Ve funkci od 24.8.1977 do 31.3.1989
Adresa , Tovačov čís. 240
člen Věra Válková
Ve funkci od 12.12.1985 do 31.3.1989
Adresa Jeremenkova 25, Přerov
člen František Komínek
Ve funkci od 12.12.1985 do 31.3.1989
Adresa , Němčice n/H č. 472
člen Ing. Alena Veselá
Ve funkci od 12.12.1985 do 31.3.1989
Adresa , Prostějov
člen Antonín Čechmánek
Ve funkci od 5.3.1987 do 31.3.1989
Adresa ul. kpt. Jaroše č. 65 , Tovačov
člen ing. Božena Látalová
Ve funkci od 5.3.1987 do 31.3.1989
Adresa , Tvorovice č. 46
člen Františka Matysíková
Ve funkci od 5.3.1987 do 31.3.1989
Adresa , Lobodice č. 118
člen ing. Václav Švásta
Ve funkci od 23.4.1987 do 31.3.1989
Adresa Tyršova 269, Přerov
člen Josef Ossos st.
Ve funkci od 16.5.1974 do 31.3.1989
Adresa Nádražní 494, Tovačov
předseda Josef Křepelka
Ve funkci od 24.8.1977 do 5.3.1987
Adresa , Polkovice č. 174
člen Drahomíra Hradilová
Ve funkci od 12.12.1985 do 5.3.1987
Adresa , Polkovice č. 183
člen Věra Šálková
Ve funkci od 12.12.1985 do 5.3.1987
Adresa , Oplocany č. 67
člen František Škrabal
Ve funkci od 16.5.1974 do 5.3.1987
Adresa , Lobodice čís.82
člen Emilie Kadlecová
Ve funkci od 16.5.1974 do 5.3.1987
Adresa , Lobodice 4a
člen Jaroslav Pospíšil
Ve funkci od 16.5.1974 do 12.12.1985
Adresa Dluhonská ul.čís.16 , Přerov
člen Ing. Alena Kožíková
Ve funkci od 24.8.1977 do 12.12.1985
Adresa , Prostějov
člen Stanislav Sotorník
Ve funkci od 24.8.1977 do 12.12.1985
Adresa , Obědkovice 84
člen Helena Vrtělová
Ve funkci od 24.8.1977 do 12.12.1985
Adresa , Polkovice č. 89
člen Miloslava Prášilová
Ve funkci od 16.5.1974 do 12.12.1985
Adresa ul. Osvobození čís.295 , Tovačov
člen František Dočkal
Ve funkci od 16.5.1974 do 24.8.1977
Adresa , Lobodice 13
člen Jaroslav Brázda
Ve funkci od 19.8.1976 do 24.8.1977
Adresa , Lobodice č. 99
předseda František Vala
Ve funkci od 19.8.1976 do 24.8.1977
Adresa , Tovačov čís. 240
místopředseda Václav Baraš
Ve funkci od 19.8.1976 do 24.8.1977
Adresa , Tovačov č. 550
člen Olga Zdráhalová
Ve funkci od 16.5.1974 do 24.8.1977
Adresa ul. čsl.Legií 1071, Kojetín
člen Jaroslav Pospíšil
Ve funkci od 16.5.1974 do 24.8.1977
Adresa Fučíkova 539, Tovačov
člen Marie Nakládalová
Ve funkci od 16.5.1974 do 24.8.1977
Adresa , Oplocany 89
předseda Rostislav Blaťák
Ve funkci od 16.5.1974 do 19.8.1976
Adresa , Várovany čís. 41
člen Vratislav Malanda
Ve funkci od 16.5.1974 do 19.8.1976
Adresa , Oplocany čís.117
člen Václav Baraš
Ve funkci od 16.5.1974 do 19.8.1976
Adresa Fučíkova 550, Tovačov
člen František Vala
Ve funkci od 16.5.1974 do 19.8.1976
Adresa , Tovačov čís. 240

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

IČO (identifikační číslo): 00149730
Jméno: Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 5. 1976
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

Sídlo: Olomoucká 525, Tovačov 75101

Živnosti Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba zemědělských strojů
  • Zemní práce prováděné strojem
  • nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 1. 1993

Statutární orgán Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

Člen statutárního orgánu: Jaroslav Kolda
Člen statutárního orgánu: Danuše Vybíralová
Člen statutárního orgánu: Marie Mračková
Člen statutárního orgánu: Alena Sedláčková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

IČO: 00149730
Firma: Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Tovačov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1976

Sídlo Zemědělské družstvo T o v a č o v - v likvidaci

Sídlo: , Tovačov

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava