Firma Zemědělské družstvo Švihov IČO 00117196


Zemědělské družstvo Švihov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Zemědělské družstvo Švihov (00117196) je Družstvo. Sídlí na adrese Švihov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1949 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo Švihov má více provozoven a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo Švihov nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvoŠ v i h o v na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo Švihov na rzp.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo Švihov na portal.gov.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo Švihov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvoŠ v i h o v

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka DrXXIV 224
IČO (identifikační číslo osoby) 00117196
Jméno Zemědělské družstvoŠ v i h o v
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.12.1949
Ručení: Člen družstva má podle čl. 17 odst. 2 písm. c) povinnostručit za případnou ztrátu družstva v rozsahu a způsobem,upraveným ve stanovách. 26.4.1991 - 15.4.1993
Článek 34 zní: Ručení za ztrátu družstva:1. Pokud hospodaření družstva za kalendářní rok skončí ztrátou(ztrátou vykázanou v účetní evidenci) nebo pokud družstvo neníschopné splnit svoje závazky (dále "ztráta") a ztráta nemůže býtuhrazena jiným způsobem (použitím rezerv družstva, úvěrem,hypotékou, snížením majetku družstva apod.), ručí za ztrátu jehočlenové2. Členové ručí za ztrátu družstva svými členskými podíly, nebočlenskými vklady, a to až do jejich výše. Pokud je ztráta nižšínež částka členských podílů a členských vkladů, ručí jednotlivíčlenové rovným dílem (procentem) svého členského podílu ačlenského vkladu3. Člen, který nemá ještě členský podíl, ručí za ztrátu družstvado výše průměrné tříměsíční odměny. Při určení jeho podílu naztrátě platí obdobně odst. 2. 26.4.1991 - 15.4.1993
Ručení členů: Člen družstva má podle čl. 10 písmeno g povinnost:Ztráta z hospodářského výsledku družstva se kryje takto:z prostředků fondů, které družstvo může použít na úhradu ztrátyz hospodářského výsledku, z ostatních zdrojů k rozdělení. Pokudztráta z hospodářského výsledku nebude takto uhrazena, člendružstva za ni ručí do výše 3 % objemu základních ročních odměntoho roku, ve kterém ji družstvo vykáže. Úhrada bude provedenado 30. června následujícího roku. V případě, že členem nebudeuhrazena tato ztráta, za kterou ručí, posuzuje se tatoskutečnost jako porušení družstevní kázně a současně takovémučlenovi nebudou odprodány zemědělské výrobky 8.3.1989 - 26.4.1991
Výše členského podílu byla stanovena usnesením valné hromady načástku 100 Kčs. 18.6.1952 - 23.6.1953
Ručení: Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členskéhopodílu. 29.12.1949 - 23.6.1953
Výše členského podílu bude stanovena valnou hromadou a dodatečněoznámena. 29.12.1949 - 18.6.1952

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvoŠ v i h o v

Kapitál Zemědělské družstvoŠ v i h o v

zakladni jmění 0 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.4.1993

Sídlo Zemědělské družstvoŠ v i h o v

Platnost údajů od - do
Adresa Švihov Česká republika
Švihov, okres Klatovy
29.5.1961
Adresa Švihov Česká republika
Švihov, okres Přeštice
29.12.1949 - 29.5.1961

Předmět podnikání Zemědělské družstvoŠ v i h o v

Platnost údajů od - do
a) výroba a prodej zemědělských výrobků a ryb 15.4.1993
b) zednictví 15.4.1993
c) hostinská činnost - jídelna 15.4.1993
d) silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátnísilniční motorová doprava, veřejná osobní hromadná nepravidelnávnitrostátní silniční motorová doprava, provozovaná vozidly,jejichž údaje jsou upřesněny v jednotlivých osvědčenícho koncesní listině 15.4.1993
e) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží,mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimuživnosti volné 15.4.1993
f) poradenská činnost v zemědělství 15.4.1993
g) výroba zboží z plastů 15.4.1993
h) revize elektrických zařízení 15.4.1993
ch) montáže, oprava, ú)držba vyhrazených elektrických zařízení -v rozsahu oprávnění ITI 15.4.1993
i) kovoobrábění 15.4.1993
j) truhlářství 15.4.1993
k) výroba a opravy zemědělských strojů 15.4.1993
h) stavební výroba - v tuzemsku i v zahraničí: 26.11.1991 - 15.4.1993
stavební práce: např. práce zednické, pokrývačské, dlažební,obkladačské, truhlářské, tesařské apod. 26.11.1991 - 15.4.1993
montážní práce: např. elektroinstalační, vodoinstalační,topenářské, lešenářské, svářečské, vzduchotechnické apod. 26.11.1991 - 15.4.1993
a) výroba a prodej zemědělských výrobků a ryb 26.4.1991 - 15.4.1993
b) potravinářská výroba a prodej potravinářských výrobků 26.4.1991 - 15.4.1993
f) ostatní podnikatelská činnost (kovovýroba, dřevovýroba,výroba z plastů aj.) 26.4.1991 - 15.4.1993
g) zahraničně obchodní činnost s omezením dle Přílohyk nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. 26.4.1991 - 15.4.1993
Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů,může družstvo vykonávat jen s tímto povolením. 26.4.1991 - 15.4.1993
Družstvo poskytuje vlastní výrobky v rozsahu a za podmínekurčených členskou schůzí 26.4.1991 - 15.4.1993
c) práce a služby pro členy, občany a organizace 26.4.1991 - 15.4.1993
d) práce elektroinstalační, revize el. zařízení a hromosvodů 26.4.1991 - 15.4.1993
e) opravy a údržby strojů, zařízení, nástrojů, budov a staveb 26.4.1991 - 15.4.1993
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě, v lesích, vodních plochách s chovem ryb, které užívá. 8.3.1989 - 26.4.1991
2. Družstvo dále může: 8.3.1989 - 26.4.1991
a) zpracovávat vlastní produkty, případně lesní suroviny, avyrábět z nich potravinářské či jiné výrobky 8.3.1989 - 26.4.1991
b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebámzemědělské a potravinářské výroby, pokud je třeba k tétočinnosti souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímtosouhlasem 8.3.1989 - 26.4.1991
c) poskytovat práce a služby pro občany 8.3.1989 - 26.4.1991
d) prodávat vlastní vyrobené zboží 8.3.1989 - 26.4.1991
3. Předmětem hospodářské činnosti družstva může být popředchozím souhlasu orgánu hospodářského řízení i jiná činnost,pokud není provozována na úkor racionálního využívání půdníhofondu a vlastní zemědělské výroby 8.3.1989 - 26.4.1991
Se souhlasem orgánu hospodářského řízení budou provozovány: 8.3.1989 - 26.4.1991
a) neveřejná silniční doprava nákladů a osob podle zvláštníhopovolení 8.3.1989 - 26.4.1991
b) opravy a údržby strojů, zařízení, nástrojů, budov a staveb 8.3.1989 - 26.4.1991
c) práce zemními a stavebními stroji a nakladači 8.3.1989 - 26.4.1991
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 12.1.1977 - 8.3.1989
Přidružená výroba: 12.1.1977 - 8.3.1989
soustružnické práce 12.1.1977 - 8.3.1989
nákladní autodoprava 12.1.1977 - 8.3.1989
práce v opravářské dílně 12.1.1977 - 10.12.1979
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. 20.8.1976 - 12.1.1977
Přidružená výroba: Provozování nákladní autodopravy pro cizíPovolení k provozování dopravy pro cizí potřebu vydánorozhodnutím odb. dopravy ONV v Klatovech na dobu do 31. 12. 1976,dne 4. 6. 1976. 20.8.1976 - 12.1.1977
Rozhodnutím odboru dopravy Okresního národního výboruv Klatovech ze dne 4. 6. 1976 č.j. 60/76-272/1 byla družstvupovolena doprava pro cizí potřebu na dobu do 31. 12. 1976. 18.6.1976 - 20.8.1976
I. Hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. 12.1.1971 - 20.8.1976
II. Další činnost družstva: 12.1.1971 - 20.8.1976
1. Svépomocná výstavba společných zařízení a bytů prodružstevníky 12.1.1971 - 20.8.1976
2. Lesní výroba v lesích sdružených družstevníky ke společnémuhospodaření 12.1.1971 - 20.8.1976
3. Pomocná výroba v zájmu rozvoje zemědělské výroby a lesnívýroby, lepšího využití výrobních prostředků pouze pro vlastnípotřebu. 12.1.1971 - 20.8.1976
Družstvo zavádí jako přidruženou výrobu provozování nákladníautodopravy a výrobu škvárocementových tvárnic.Povolení k přepravě pro cizí podle zák. 57/50 Sb. vydáno odboremdopravy ONV Klatovy dne 8. 12. 1969 s platností do 31. 12. 1970. 16.9.1970 - 12.1.1971
Předmět činnosti je dán zák. č. 69/49 Sb. a ustanovením stanovvyhlášených v Úředním listě. 29.12.1949 - 12.1.1971

vedení firmy Zemědělské družstvoŠ v i h o v

Statutární orgán Zemědělské družstvoŠ v i h o v

Platnost údajů od - do
člen Ing. Miroslav Havlík 8.10.1998
Adresa: Smetanova 4 , Klatovy IV Česká republika
Klatovy IV, Smetanova 4
člen Bohuslav Pošar 8.10.1998
Adresa: 29 , Lhovice Česká republika
Lhovice 29, okres Klatovy
člen Josef Ticháček 8.10.1998
Adresa: 5 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří 5, okres Klatovy
místopředseda Ing. Jan Krs 16.12.2015
Adresa: 1 , 340 12 Mezihoří Česká republika
č.p. 1, 340 12 Mezihoří
člen Ing. Vlasta Vochová 3.2.2016
Adresa: Husova 414 , 340 12 Švihov Česká republika
Husova 414, 340 12 Švihov
předseda Ing. Václav Paleček 8.6.2016
Adresa: Kokšín 9 , 340 12 Švihov Česká republika
Kokšín 9, 340 12 Švihov
předseda přípravného výboru Terezie Vacovská Zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
Švihov
místopředseda přípravného výboru Antonín Topinka Zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
Švihov
člen přípravného výboru Matěj Kohout Zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
Švihov
člen přípravného výboru Božena Havlová Vdomácnosti 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
Švihov
člen přípravného výboru Anna Tumpachová Zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
Švihov
člen přípravného výboru František Babka Zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
Švihov
místopředseda Karel Valdman Dělník 18.6.1952 - 16.8.1954
Adresa: 143 , Švihov Česká republika
Švihov 143
člen Antonín Přibyl Dělník 18.6.1952 - 16.8.1954
Adresa: 173 , Švihov Česká republika
Švihov 173
člen Marie Králová Zemědělec 18.6.1952 - 16.8.1954
Adresa: 23 , Švihov Česká republika
Švihov 23
člen Marie Loudová Vdomácnosti 18.6.1952 - 16.8.1954
Adresa: 65 , Švihov Česká republika
Švihov 65
člen František Babka 16.8.1954 - 16.5.1956
Adresa: 168 , Švihov Česká republika
Švihov č. 168
předseda Jan Mraček Zemědělec 18.6.1952 - 29.5.1961
Adresa: 58 , Švihov Česká republika
Švihov 58
člen Josef Černý Zemědělec 18.6.1952 - 29.5.1961
Adresa: 216 , Švihov Česká republika
Švihov 216
člen František Vacovský Zemědělec 18.6.1952 - 29.5.1961
Adresa: 229 , Švihov Česká republika
Švihov 229
člen František Cimický 16.8.1954 - 29.5.1961
Adresa: 147 , Švihov Česká republika
Švihov č. 147
člen Marie Přibilová 16.8.1954 - 29.5.1961
Adresa: 173 , Švihov Česká republika
Švihov č. 173
člen Božena Tremlová 16.8.1954 - 29.5.1961
Adresa: 177 , Švihov Česká republika
Švihov č. 177
člen Vlasta Kolářová 16.5.1956 - 29.5.1961
Adresa: 236 , Švihov Česká republika
Švihov č. 236
člen Marie Loudová 16.5.1956 - 29.5.1961
Adresa: 336 , Švihov Česká republika
Švihov č. 336
člen Josefa Holá 16.5.1956 - 29.5.1961
Adresa: 17 , Švihov Česká republika
Švihov č. 17
člen Václav Mazanec 29.5.1961 - 25.2.1963
Adresa: 1 , Kokšín Česká republika
Kokšín čp. 1
člen Jan Brůha 29.5.1961 - 25.2.1963
Adresa: 23 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří čp. 23, okres Klatovy
člen Lenka Krsová 29.5.1961 - 15.6.1968
Adresa: 25 , Kokšín Česká republika
Kokšín čp. 25
člen Václav Skala 29.5.1961 - 15.6.1968
Adresa: 29 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří čp. 29, okres Klatovy
člen Václav Voráček 25.2.1963 - 15.6.1968
Adresa: 22 , Kokšín Česká republika
Kokšín čp. 22
člen František Tichota 25.2.1963 - 15.6.1968
Adresa: 10 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří čp. 10, okres Klatovy
člen Josef Urbánek 25.2.1963 - 15.6.1968
Adresa: 40 , Lhovice Česká republika
Lhovice čp. 40
člen Václav Hájek 25.2.1963 - 15.6.1968
Adresa: 30 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří čp. 30, okres Klatovy
člen Terezie Vacovská 29.5.1961 - 17.6.1969
Adresa: 229 , Švihov Česká republika
Švihov čp. 229
člen Bohumír Sedláček 15.6.1968 - 17.6.1969
Adresa: 302 , Švihov Česká republika
Švihov čp. 302
člen Martin Brož 15.6.1968 - 17.6.1969
Adresa: 21 , Lhovice Česká republika
Lhovice čp. 21
člen Václav Tichota 15.6.1968 - 17.6.1969
Adresa: 10 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří čp. 10, okres Klatovy
předseda Jan Mraček 29.5.1961 - 20.5.1971
Adresa: 6 , Švihov Česká republika
Švihov čp. 6
člen Jan Hřebec 29.5.1961 - 20.5.1971
Adresa: 28 , Kokšín Česká republika
Kokšín čp. 28
člen Jan Mraček 20.5.1971 - 9.7.1975
Adresa: 6 , Švihov Česká republika
Švihov čp. 6
člen Václav Levý 29.5.1961 - 12.1.1977
Adresa: 143 , Švihov Česká republika
Švihov čp. 143
člen Jaroslav Staněk 29.5.1961 - 12.1.1977
Adresa: 7 , Vosí Česká republika
Vosí čp. 7
člen Tomáš Kaňák 25.2.1963 - 12.1.1977
Adresa: 27 , Kamýk Česká republika
Kamýk čp. 27
člen Josef Řezáč 25.2.1963 - 12.1.1977
Adresa: 4 , Lhovice Česká republika
Lhovice čp. 4
člen Václav Mazanec 15.6.1968 - 12.1.1977
Adresa: 1 , Kokšín Česká republika
Kokšín čp. 1
člen Emilie Křížová 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 4 , Kokšín Česká republika
Kokšín čp. 4
člen Václav Hůrka 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 356 , Švihov Česká republika
Švihov čp. 356
člen Václav Hofman 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 32 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří čp. 32, okres Klatovy
člen Marie Dolanská 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 52 , Lhovice Česká republika
Lhovice čp. 52
člen Josef Brož 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 78 , Lhovice Česká republika
Lhovice čp. 78
člen Václav Řezáč 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 50 , Lhovice Česká republika
Lhovice čp. 50
místopředseda Jan Hřebec 20.5.1971 - 12.1.1977
Adresa: 28 , Kokšín Česká republika
Kokšín čp. 28
předseda Ing. Václav Paleček 20.5.1971 - 12.1.1977
Adresa: 9 , Kokšín Česká republika
Kokšín čp. 9
člen Vladimír Treml 20.5.1971 - 12.1.1977
Adresa: 177 , Švihov Česká republika
Švihov čp. 177
člen Milada Sedláčková 9.7.1975 - 12.1.1977
Adresa: 302 , Švihov Česká republika
Švihov čp. 302
místopředseda Ing. Václav Paleček 12.1.1977 - 17.5.1978
Adresa: 9 , Kokšín Česká republika
Kokšín č. 9
člen Ladislav Duchek 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 39 , Točník Česká republika
Točník č. 39
člen Václav Falout 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 7 , Borovy Česká republika
Borovy č. 7, okres Klatovy
člen Jan Holý 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 32 , Švihov Česká republika
Švihov č. 32
člen Anna Kodalíková 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 24 , Borovy Česká republika
Borovy č. 24, okres Klatovy
člen Vladimír Treml 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 177 , Švihov Česká republika
Švihov č. 177
člen Václav Volák 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 9 , Vícenice Česká republika
Vícenice č. 9
člen Josef Hřebec 12.1.1977 - 19.4.1984
Adresa: 13 , Třebýcinka Česká republika
Třebýcinka č. 13
člen Václav Hůrka 12.1.1977 - 31.3.1987
Adresa: 355 , Švihov Česká republika
Švihov č. 355
člen Josef Bálek 19.4.1984 - 31.3.1987
Adresa: 3 , Jíno Česká republika
Jíno čp. 3, okres Klatovy
člen Jan Bok 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 99 , Červené Poříčí Česká republika
Červené Poříčí č. 99, okres Klatovy
člen Karel Čížek 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 19 , Dehtín Česká republika
Dehtín č. 19
člen Jan Brož 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 21 , Lhovice Česká republika
Lhovice č. 21
člen Antonín Křesťan 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 39 , Štěpánovice Česká republika
Štěpánovice č. 39
člen Václav Vitanovský 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 16 , Vřeskovice Česká republika
Vřeskovice č. 16, okres Klatovy
člen Václav Hofmeister 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 38 , Červené Poříčí Česká republika
Červené Poříčí č. 38, okres Klatovy
člen Marie Šteinerová 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 27 , Nezdice Česká republika
Nezdice č. 27, okres Klatovy
člen Karel Tatýrek 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 329 , Švihov Česká republika
Švihov č. 329
člen Václav Tichota 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 10 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří č. 10, okres Klatovy
člen Anna Wirthová 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 54 , Štěpánovice Česká republika
Štěpánovice č. 54
člen Petr Brabec 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 81 , Točník Česká republika
Točník č. 81
člen Josef Brož 31.3.1987 - 8.3.1989
Adresa: 78 , Lhovice Česká republika
Lhovice 78
člen Petr Ježek 31.3.1987 - 8.3.1989
Adresa: 285 , Švihov Česká republika
Švihov 285
předseda Karel Mraček 12.1.1977 - 17.4.1990
Adresa: 377 , Švihov Česká republika
Švihov č. 377
místopředseda Ing. Jaroslav Škoda 17.5.1978 - 17.4.1990
Adresa: 451 , Klatovy Česká republika
Klatovy 451/II
místopředseda Ing. Karel Pluhař 17.4.1990 - 27.12.1996
Adresa: 36 , Štěpánovice Česká republika
Štěpánovice čp. 36
člen Jan Hřebec 15.4.1993 - 27.12.1996
Adresa: 120 , Přeštice Česká republika
Přeštice 120, okres Plzeň-jih
člen Ing. Václav Krčma 15.4.1993 - 27.12.1996
Adresa: 389 , Švihov Česká republika
Švihov 389
člen Ing. Václav Mazanec 15.4.1993 - 27.12.1996
Adresa: 15 , Kokšín Česká republika
Kokšín 15
člen Vladimír Ostrovský 15.4.1993 - 27.12.1996
Adresa: Klatovy 508/III. Česká republika
Klatovy 508/III.
člen Jan Krátký 15.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 4 , Vícenice Česká republika
Vícenice 4
člen Ing. Vlasta Kislingerová 15.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: Klatovy 96/V. Česká republika
Klatovy 96/V.
člen Ing. Karel Prokop 15.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 59 , Borovy Česká republika
Borovy 59, okres Klatovy
člen Ing. Jan Krs 15.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 1 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří 1, okres Klatovy
člen Josef Ticháček 27.12.1996 - 8.10.1998
Adresa: 5 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří 5, okres Klatovy
člen Ing. Josef Veselý 15.4.1993 - 13.4.2007
Zánik funkce 19.12.2002
Adresa: 80 , Štěpánovice Česká republika
Štěpánovice 80
místopředseda Ing. Jan Krs 8.10.1998 - 16.12.2015
Adresa: 1 , Mezihoří Česká republika
Mezihoří 1, okres Klatovy
člen Ing. Vlasta Vochová 8.10.1998 - 3.2.2016
Adresa: 414 , Švihov Česká republika
Švihov 414, okres Klatovy
předseda Ing. Václav Paleček 21.5.1990 - 8.6.2016
Adresa: 9 , Kokšín Česká republika
Kokšín čp. 9

Sbírka Listin Zemědělské družstvoŠ v i h o v

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 224/SL 38 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Plzni 4.6.2015 21.12.2015 8.2.2016 2
DrXXIV 224/SL 37 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 4.6.2015 21.12.2015 8.2.2016 4
DrXXIV 224/SL 36 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 4.6.2015 21.12.2015 8.2.2016 1
DrXXIV 224/SL 35 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 9.6.2014 12.12.2014 4.6.2015 1
DrXXIV 224/SL 34 účetní závěrka [2013] výkaz zisku Krajský soud v Plzni 9.6.2014 12.12.2014 4.6.2015 2
DrXXIV 224/SL 33 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Plzni 9.6.2014 12.12.2014 4.6.2015 4
DrXXIV 224/SL 32 účetní závěrka [2013] přehled o peněžních tocích Krajský soud v Plzni 9.6.2014 12.12.2014 4.6.2015 2
DrXXIV 224/SL 31 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Plzni 25.6.2013 2.9.2013 2.9.2013 9
DrXXIV 224/SL 30 účetní závěrka 2011 - cash flow Krajský soud v Plzni 15.6.2012 18.9.2012 18.9.2012 2
DrXXIV 224/SL 29 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 15.6.2012 18.9.2012 18.9.2012 1
DrXXIV 224/SL 28 účetní závěrka 2011 - vzz Krajský soud v Plzni 15.6.2012 18.9.2012 18.9.2012 2
DrXXIV 224/SL 27 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 15.6.2012 18.9.2012 18.9.2012 4
DrXXIV 224/SL 26 účetní závěrka 2010 - cash flow Krajský soud v Plzni 14.6.2011 25.8.2011 25.8.2011 2
DrXXIV 224/SL 25 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 14.6.2011 25.8.2011 25.8.2011 1
DrXXIV 224/SL 24 účetní závěrka 2010 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 14.6.2011 25.8.2011 25.8.2011 2
DrXXIV 224/SL 23 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 14.6.2011 25.8.2011 25.8.2011 4
DrXXIV 224/SL 22 účetní závěrka 2009 - cash flow Krajský soud v Plzni 4.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 2
DrXXIV 224/SL 21 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 4.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 1
DrXXIV 224/SL 20 účetní závěrka 2009 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 4.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 2
DrXXIV 224/SL 19 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 4.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 4
DrXXIV 224/SL 18 účetní závěrka 2008 - cash flow Krajský soud v Plzni 27.6.2009 25.11.2009 25.11.2009 2
DrXXIV 224/SL 17 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 27.6.2009 25.11.2009 25.11.2009 1
DrXXIV 224/SL 16 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 27.6.2009 25.11.2009 25.11.2009 2
DrXXIV 224/SL 15 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 27.6.2009 25.11.2009 25.11.2009 4
DrXXIV 224/SL 14 účetní závěrka 2007 - cash flow Krajský soud v Plzni 24.6.2008 11.12.2008 12.12.2008 2
DrXXIV 224/SL 13 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 24.6.2008 11.12.2008 12.12.2008 2
DrXXIV 224/SL 12 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.6.2008 11.12.2008 12.12.2008 2
DrXXIV 224/SL 11 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.6.2008 11.12.2008 12.12.2008 4
DrXXIV 224/SL 9 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 29.6.2007 5.9.2007 6.9.2007 2
DrXXIV 224/SL 8 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 29.6.2007 5.9.2007 6.9.2007 2
DrXXIV 224/SL 7 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 29.6.2007 5.9.2007 6.9.2007 4
DrXXIV 224/SL 10 účetní závěrka 2006 - cash flow Krajský soud v Plzni 30.6.2007 5.9.2007 6.9.2007 2
DrXXIV 224/SL 6 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 28.6.2006 7.7.2006 13.7.2006 10
DrXXIV 224/SL 5 účetní závěrka za rok 2004 + příloha Krajský soud v Plzni 27.9.2005 6.10.2005 10.10.2005 0
DrXXIV 224/SL 4 účetní závěrka - r. 2002 Krajský soud v Plzni 17.9.2003 22.12.2003 9.1.2004 0
DrXXIV 224/SL 3 usn. o konkursu a vyrovn. Krajský soud v Plzni 18.11.1999 22.11.1999 8.12.1999 0
DrXXIV 224/SL 2 účetní závěrka Krajský soud v Plzni 27.6.1997 13.11.1997 13.11.1997 0
DrXXIV 224/SL 1 stanovy společnosti - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Švihov

IČO (identifikační číslo) 00117196
Jméno Zemědělské družstvo Švihov
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Klatovy
Vznik první živnosti: 11.1.1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 1

Sídlo Zemědělské družstvo Švihov

Živnosti a provozovny Zemědělské družstvo Švihov

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba zboží z plastů

 • Výroba zemědělských strojů

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

 • Poradenská činnost v zemědělství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Komenského 188, Švihov 340 12
Identifikační číslo provozovny 1003889832
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zboží z plastů

 • Výroba zemědělských strojů

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

 • Poradenská činnost v zemědělství

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 17, Borovy 334 01
Identifikační číslo provozovny 1003889816
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 339 01 Klatovy
Identifikační číslo provozovny 1003889794
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 4
Provozovna 34, Vřeskovice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1003889808
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 5
Provozovna nám. T. G. Masaryka 137, Švihov 340 12
Identifikační číslo provozovny 1003889824
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 6
Provozovna 37, Červené Poříčí 340 12
Identifikační číslo provozovny 1003889786
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 2 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 18.5.2000

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 10.9.1996

Živnost č. 5 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 6 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 9 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 10 Poradenská činnost v zemědělství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba zboží z plastů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 13 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 15 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 16 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění ITI

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 18 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava, - veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní sil. mot. doprava, provozovaná vozidlem, jehož technické údaje jsou upřesněny v osvědčení o koncesní listině

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.9.1996
Konec oprávnění 19.2.2003

Živnost č. 21 Hostinská činnost - jídelna

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 22 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1994
Zánik oprávnění 21.12.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělské družstvo Švihov

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Havlík
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Paleček
Člen statutárního orgánu Bohuslav Pošar
Člen statutárního orgánu Josef Ticháček
Člen statutárního orgánu Ing. Vlasta Vochová
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Krs

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo Š v i h o v

IČO: 00117196
Firma: Zemědělské družstvo Š v i h o v
Právní forma: Družstvo
Okres: Klatovy
Základní územní jednotka: Švihov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.4.1991

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Specializované stavební činnosti
Silniční nákladní doprava

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Zemědělské družstvo Š v i h o v

IČO (identifikační číslo) 00117196
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00117196
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Zemědělské družstvo Š v i h o v
Sídlo Komenského 188 340 12 ŠVIHOV
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Klatovech, Machníkova 129, KLATOVY, tel.: 376 343 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
418351/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00117196
Jméno firmy Zemědělské družstvo Š v i h o v
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka cuywcwr
tracking image