Firma Zemědělské družstvo Švihov IČO 00117196


Zemědělské družstvo Švihov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělské družstvo Švihov (00117196) je Družstvo. Sídlí na adrese Švihov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1949 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo Švihov má více provozoven a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo Švihov nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvo Š v i h o v na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo Švihov na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo Švihov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Š v i h o v

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka DrXXIV 224
IČO (identifikační číslo osoby) 00117196
Jméno Zemědělské družstvo Š v i h o v
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1949
Ručení: Člen družstva má podle čl. 17 odst. 2 písm. c) povinnost ručit za případnou ztrátu družstva v rozsahu a způsobem, upraveným ve stanovách. 26.4.1991 - 15.4.1993
Článek 34 zní: Ručení za ztrátu družstva: 1. Pokud hospodaření družstva za kalendářní rok skončí ztrátou (ztrátou vykázanou v účetní evidenci) nebo pokud družstvo není schopné splnit svoje závazky (dále "ztráta") a ztráta nemůže být uhrazena jiným způsobem (použitím rezerv družstva, úvěrem, hypotékou, snížením majetku družstva apod.), ručí za ztrátu jeho členové 2. Členové ručí za ztrátu družstva svými členskými podíly, nebo členskými vklady, a to až do jejich výše. Pokud je ztráta nižší než částka členských podílů a členských vkladů, ručí jednotliví členové rovným dílem (procentem) svého členského podílu a členského vkladu 3. Člen, který nemá ještě členský podíl, ručí za ztrátu družstva do výše průměrné tříměsíční odměny. Při určení jeho podílu na ztrátě platí obdobně odst. 2. 26.4.1991 - 15.4.1993
Ručení členů: Člen družstva má podle čl. 10 písmeno g povinnost: Ztráta z hospodářského výsledku družstva se kryje takto: z prostředků fondů, které družstvo může použít na úhradu ztráty z hospodářského výsledku, z ostatních zdrojů k rozdělení. Pokud ztráta z hospodářského výsledku nebude takto uhrazena, člen družstva za ni ručí do výše 3 % objemu základních ročních odměn toho roku, ve kterém ji družstvo vykáže. Úhrada bude provedena do 30. června následujícího roku. V případě, že členem nebude uhrazena tato ztráta, za kterou ručí, posuzuje se tato skutečnost jako porušení družstevní kázně a současně takovému členovi nebudou odprodány zemědělské výrobky 8.3.1989 - 26.4.1991
Výše členského podílu byla stanovena usnesením valné hromady na částku 100 Kčs. 18.6.1952 - 23.6.1953
Výše členského podílu bude stanovena valnou hromadou a dodatečně oznámena. 29.12.1949 - 18.6.1952
Ručení: Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členského podílu. 29.12.1949 - 23.6.1953

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo Š v i h o v

Sídlo Zemědělské družstvo Š v i h o v

Platnost údajů od - do
Adresa Švihov Česká republika
29.5.1961
Adresa Švihov, okres Přeštice Česká republika
29.12.1949 - 29.5.1961

Předmět podnikání Zemědělské družstvo Š v i h o v

Platnost údajů od - do
a) výroba a prodej zemědělských výrobků a ryb 15.4.1993
b) zednictví 15.4.1993
c) hostinská činnost - jídelna 15.4.1993
d) silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava, veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní silniční motorová doprava, provozovaná vozidly, jejichž údaje jsou upřesněny v jednotlivých osvědčeních o koncesní listině 15.4.1993
e) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné 15.4.1993
f) poradenská činnost v zemědělství 15.4.1993
g) výroba zboží z plastů 15.4.1993
h) revize elektrických zařízení 15.4.1993
ch) montáže, oprava, ú)držba vyhrazených elektrických zařízení - v rozsahu oprávnění ITI 15.4.1993
i) kovoobrábění 15.4.1993
j) truhlářství 15.4.1993
k) výroba a opravy zemědělských strojů 15.4.1993
h) stavební výroba - v tuzemsku i v zahraničí: 26.11.1991 - 15.4.1993
stavební práce: např. práce zednické, pokrývačské, dlažební, obkladačské, truhlářské, tesařské apod. 26.11.1991 - 15.4.1993
montážní práce: např. elektroinstalační, vodoinstalační, topenářské, lešenářské, svářečské, vzduchotechnické apod. 26.11.1991 - 15.4.1993
a) výroba a prodej zemědělských výrobků a ryb 26.4.1991 - 15.4.1993
b) potravinářská výroba a prodej potravinářských výrobků 26.4.1991 - 15.4.1993
f) ostatní podnikatelská činnost (kovovýroba, dřevovýroba, výroba z plastů aj.) 26.4.1991 - 15.4.1993
g) zahraničně obchodní činnost s omezením dle Přílohy k nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. 26.4.1991 - 15.4.1993
Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením. 26.4.1991 - 15.4.1993
Družstvo poskytuje vlastní výrobky v rozsahu a za podmínek určených členskou schůzí 26.4.1991 - 15.4.1993
c) práce a služby pro členy, občany a organizace 26.4.1991 - 15.4.1993
d) práce elektroinstalační, revize el. zařízení a hromosvodů 26.4.1991 - 15.4.1993
e) opravy a údržby strojů, zařízení, nástrojů, budov a staveb 26.4.1991 - 15.4.1993
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách s chovem ryb, které užívá. 8.3.1989 - 26.4.1991
2. Družstvo dále může: 8.3.1989 - 26.4.1991
a) zpracovávat vlastní produkty, případně lesní suroviny, a vyrábět z nich potravinářské či jiné výrobky 8.3.1989 - 26.4.1991
b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem 8.3.1989 - 26.4.1991
c) poskytovat práce a služby pro občany 8.3.1989 - 26.4.1991
d) prodávat vlastní vyrobené zboží 8.3.1989 - 26.4.1991
3. Předmětem hospodářské činnosti družstva může být po předchozím souhlasu orgánu hospodářského řízení i jiná činnost, pokud není provozována na úkor racionálního využívání půdního fondu a vlastní zemědělské výroby 8.3.1989 - 26.4.1991
Se souhlasem orgánu hospodářského řízení budou provozovány: 8.3.1989 - 26.4.1991
a) neveřejná silniční doprava nákladů a osob podle zvláštního povolení 8.3.1989 - 26.4.1991
b) opravy a údržby strojů, zařízení, nástrojů, budov a staveb 8.3.1989 - 26.4.1991
c) práce zemními a stavebními stroji a nakladači 8.3.1989 - 26.4.1991
práce v opravářské dílně 12.1.1977 - 10.12.1979
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 12.1.1977 - 8.3.1989
Přidružená výroba: 12.1.1977 - 8.3.1989
soustružnické práce 12.1.1977 - 8.3.1989
nákladní autodoprava 12.1.1977 - 8.3.1989
Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. 20.8.1976 - 12.1.1977
Přidružená výroba: Provozování nákladní autodopravy pro cizí Povolení k provozování dopravy pro cizí potřebu vydáno rozhodnutím odb. dopravy ONV v Klatovech na dobu do 31. 12. 1976, dne 4. 6. 1976. 20.8.1976 - 12.1.1977
Rozhodnutím odboru dopravy Okresního národního výboru v Klatovech ze dne 4. 6. 1976 č.j. 60/76-272/1 byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do 31. 12. 1976. 18.6.1976 - 20.8.1976
I. Hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. 12.1.1971 - 20.8.1976
II. Další činnost družstva: 12.1.1971 - 20.8.1976
1. Svépomocná výstavba společných zařízení a bytů pro družstevníky 12.1.1971 - 20.8.1976
2. Lesní výroba v lesích sdružených družstevníky ke společnému hospodaření 12.1.1971 - 20.8.1976
3. Pomocná výroba v zájmu rozvoje zemědělské výroby a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků pouze pro vlastní potřebu. 12.1.1971 - 20.8.1976
Družstvo zavádí jako přidruženou výrobu provozování nákladní autodopravy a výrobu škvárocementových tvárnic. Povolení k přepravě pro cizí podle zák. 57/50 Sb. vydáno odborem dopravy ONV Klatovy dne 8. 12. 1969 s platností do 31. 12. 1970. 16.9.1970 - 12.1.1971
Předmět činnosti je dán zák. č. 69/49 Sb. a ustanovením stanov vyhlášených v Úředním listě. 29.12.1949 - 12.1.1971

vedení firmy Zemědělské družstvo Š v i h o v

Statutární orgán Zemědělské družstvo Š v i h o v

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: a) způsob zastupování Představenstvo jedná navenek prostřednictvím předsedy družstva (představenstva), v jeho nepřítomnosti prostřednictvím místopředsedy. V případě nepřítomnosti obou jedná prostřednictvím člena představenstva. b) způsob podepisování K obchodnímu jménu připojí předseda nebo místopředseda, či pověřený zástupce svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. Je-li pro právní úkon představenstva předepsána zákonem písemná forma, podepisuje další jeden člen představenstva. 15.4.1993
Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda, kterého volí členská schůze. Předseda může písemně zmocnit jiného člena družstva, nebo jinou organizaci nebo fyzickou osobu, aby činili právní úkony jménem družstva v rozsahu určeném ve zmocnění. Způsob podepisování: Pokud vnitrodružstevní předpisy nesvěřují podepisování písemností jiným funkcionářům, podepisuje je předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 26.4.1991 - 15.4.1993
Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda Způsob podepisování: Pokud vnitrodrdužstevní předpisy nesvěřují podepisování písemností jiným funkcionářům, podepisuje je předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda 8.3.1989 - 26.4.1991
Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podpisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. 12.1.1977 - 8.3.1989
Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. Písemnosti finanční povahy podpisuje předseda a účetní. 5.8.1958 - 12.1.1977
Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. 23.6.1953 - 5.8.1958
Podpisování družstva: K názvu družstva razítkem vytištěnému, nebo kýmkoliv napsanému, připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 18.6.1952 - 23.6.1953
Až do schválení volby řádných orgánů družstva podle stanov vykonává jejich působnost 6tičlenný přípravný výbor. Podpisování firmy: K firmě, razítkem vytištěné, nebo kýmkoliv napsané, připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru. K zastupování družstva oprávněn jest předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru. 29.12.1949 - 18.6.1952
místopředseda Ing. Jan Krs 16.12.2015
Adresa: 1 , Mezihoří 340 12
člen Ing. Vlasta Vochová 3.2.2016
Adresa: Husova 414 , Švihov 340 12
předseda Ing. Václav Paleček 8.6.2016
Adresa: 9 , Švihov 340 12
člen Bohuslav Pošar 30.1.2019
Adresa: 29 , Švihov 340 12
člen Josef Ticháček 30.1.2019
Adresa: 5 , Mezihoří 340 12
předseda přípravného výboru Terezie Vacovská zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
místopředseda přípravného výboru Antonín Topinka zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
člen přípravného výboru Matěj Kohout zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
člen přípravného výboru Božena Havlová v domácnosti 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
člen přípravného výboru Anna Tumpachová zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
člen přípravného výboru František Babka zemědělec 29.12.1949 - 18.6.1952
Adresa: Švihov Česká republika
místopředseda Karel Valdman dělník 18.6.1952 - 16.8.1954
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 143 , Švihov 340 12
člen Antonín Přibyl dělník 18.6.1952 - 16.8.1954
Adresa: Havlíčkova 173 , Švihov 340 12
člen Marie Králová zemědělec 18.6.1952 - 16.8.1954
Adresa: 23 , Švihov Česká republika
člen Marie Loudová v domácnosti 18.6.1952 - 16.8.1954
Adresa: nám. T. G. Masaryka 65 , Švihov 340 12
člen František Babka 16.8.1954 - 16.5.1956
Adresa: Husova 168 , Švihov 340 12
předseda Jan Mraček zemědělec 18.6.1952 - 29.5.1961
Adresa: Havlíčkova 58 , Švihov 340 12
člen Josef Černý zemědělec 18.6.1952 - 29.5.1961
Adresa: Vrchlického 216 , Švihov 340 12
člen František Vacovský zemědělec 18.6.1952 - 29.5.1961
Adresa: Komenského 229 , Švihov 340 12
člen František Cimický 16.8.1954 - 29.5.1961
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 147 , Švihov 340 12
člen Marie Přibilová 16.8.1954 - 29.5.1961
Adresa: Havlíčkova 173 , Švihov 340 12
člen Božena Tremlová 16.8.1954 - 29.5.1961
Adresa: Havlíčkova 177 , Švihov 340 12
člen Vlasta Kolářová 16.5.1956 - 29.5.1961
Adresa: Zahradní 236 , Švihov 340 12
člen Marie Loudová 16.5.1956 - 29.5.1961
Adresa: Školní 336 , Švihov 340 12
člen Josefa Holá 16.5.1956 - 29.5.1961
Adresa: 0 Švihov Česká republika
člen Václav Mazanec 29.5.1961 - 25.2.1963
Adresa: 1 , Švihov 340 12
člen Jan Brůha 29.5.1961 - 25.2.1963
Adresa: 23 , Mezihoří 340 12
člen Lenka Krsová 29.5.1961 - 15.6.1968
Adresa: 25 , Švihov 340 12
člen Václav Skala 29.5.1961 - 15.6.1968
Adresa: 29 , Mezihoří 340 12
člen Václav Voráček 25.2.1963 - 15.6.1968
Adresa: 22 , Švihov 340 12
člen František Tichota 25.2.1963 - 15.6.1968
Adresa: 10 , Mezihoří 340 12
člen Josef Urbánek 25.2.1963 - 15.6.1968
Adresa: 40 , Švihov 340 12
člen Václav Hájek 25.2.1963 - 15.6.1968
Adresa: 30 , Mezihoří 340 12
člen Terezie Vacovská 29.5.1961 - 17.6.1969
Adresa: Komenského 229 , Švihov 340 12
člen Bohumír Sedláček 15.6.1968 - 17.6.1969
Adresa: K Cihelně 302 , Švihov 340 12
člen Martin Brož 15.6.1968 - 17.6.1969
Adresa: 21 , Švihov 340 12
člen Václav Tichota 15.6.1968 - 17.6.1969
Adresa: 10 , Mezihoří 340 12
předseda Jan Mraček 29.5.1961 - 20.5.1971
Adresa: 0 Švihov Česká republika
člen Jan Hřebec 29.5.1961 - 20.5.1971
Adresa: 28 , Švihov 340 12
člen Jan Mraček 20.5.1971 - 9.7.1975
Adresa: 0 Švihov Česká republika
člen Václav Levý 29.5.1961 - 12.1.1977
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 143 , Švihov 340 12
člen Jaroslav Staněk 29.5.1961 - 12.1.1977
Adresa: 7 , Švihov 340 12
člen Tomáš Kaňák 25.2.1963 - 12.1.1977
Adresa: 27 , Kamýk 412 01
člen Josef Řezáč 25.2.1963 - 12.1.1977
Adresa: 4 , Švihov 340 12
člen Václav Mazanec 15.6.1968 - 12.1.1977
Adresa: 1 , Švihov 340 12
člen Emilie Křížová 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 4 , Švihov 340 12
člen Václav Hůrka 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: V Zahrádkách 356 , Švihov 340 12
člen Václav Hofman 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 32 , Mezihoří 340 12
člen Marie Dolanská 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 52 , Švihov 340 12
člen Josef Brož 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 78 , Švihov 340 12
člen Václav Řezáč 17.6.1969 - 12.1.1977
Adresa: 50 , Švihov 340 12
místopředseda Jan Hřebec 20.5.1971 - 12.1.1977
Adresa: 28 , Švihov 340 12
předseda Ing. Václav Paleček 20.5.1971 - 12.1.1977
Adresa: 9 , Švihov 340 12
člen Vladimír Treml 20.5.1971 - 12.1.1977
Adresa: Havlíčkova 177 , Švihov 340 12
člen Milada Sedláčková 9.7.1975 - 12.1.1977
Adresa: K Cihelně 302 , Švihov 340 12
místopředseda Ing. Václav Paleček 12.1.1977 - 17.5.1978
Adresa: 9 , Švihov 340 12
člen Ladislav Duchek 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 39 , Točník 267 51
člen Václav Falout 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 0 Borovy Česká republika
člen Jan Holý 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 0 Švihov Česká republika
člen Anna Kodalíková 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 0 Borovy Česká republika
člen Vladimír Treml 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: Havlíčkova 177 , Švihov 340 12
člen Václav Volák 12.1.1977 - 21.5.1982
Adresa: 9 , Vícenice 676 02
člen Josef Hřebec 12.1.1977 - 19.4.1984
Adresa: 13 , Švihov 340 12
člen Václav Hůrka 12.1.1977 - 31.3.1987
Adresa: Školní 355 , Švihov 340 12
člen Josef Bálek 19.4.1984 - 31.3.1987
Adresa: 3 , Švihov 340 12
člen Jan Bok 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 99 , Červené Poříčí 340 12
člen Karel Čížek 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 19 , Klatovy 339 01
člen Jan Brož 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 21 , Švihov 340 12
člen Antonín Křesťan 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 0 Štěpánovice Česká republika
člen Václav Vitanovský 12.1.1977 - 8.3.1989
Adresa: 16 , Vřeskovice 334 01
člen Petr Brabec 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 81 , Točník 267 51
člen Václav Hofmeister 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 38 , Červené Poříčí 340 12
člen Marie Šteinerová 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 27 , Nezdice na Šumavě 342 01
člen Karel Tatýrek 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: Na Hrobárně 329 , Švihov 340 12
člen Václav Tichota 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 10 , Mezihoří 340 12
člen Anna Wirthová 21.5.1982 - 8.3.1989
Adresa: 0 Štěpánovice Česká republika
člen Josef Brož 31.3.1987 - 8.3.1989
Adresa: 78 , Švihov 340 12
člen Petr Ježek 31.3.1987 - 8.3.1989
Adresa: Zahradní 285 , Švihov 340 12
předseda Karel Mraček 12.1.1977 - 17.4.1990
Adresa: Na Záhumenici 377 , Švihov 340 12
místopředseda Ing. Jaroslav Škoda 17.5.1978 - 17.4.1990
Adresa: 451 , Klatovy Česká republika
místopředseda Ing. Karel Pluhař 17.4.1990 - 27.12.1996
Adresa: 0 Štěpánovice Česká republika
člen Jan Hřebec 15.4.1993 - 27.12.1996
Adresa: 120 , Přeštice Česká republika
člen Ing. Václav Krčma 15.4.1993 - 27.12.1996
Adresa: Školní 389 , Švihov 340 12
člen Ing. Václav Mazanec 15.4.1993 - 27.12.1996
Adresa: 15 , Švihov 340 12
člen Vladimír Ostrovský 15.4.1993 - 27.12.1996
Adresa: 508 , Klatovy Česká republika
člen Jan Krátký 15.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 4 , Vícenice 676 02
člen Ing. Vlasta Kislingerová 15.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 96 , Klatovy Česká republika
člen Ing. Karel Prokop 15.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 59 , Borovy Česká republika
člen Ing. Jan Krs 15.4.1993 - 8.10.1998
Adresa: 1 , Mezihoří 340 12
člen Josef Ticháček 27.12.1996 - 8.10.1998
Adresa: 5 , Mezihoří 340 12
člen Ing. Josef Veselý 15.4.1993 - 13.4.2007
Zánik funkce 19.12.2002
Adresa: 80 , Štěpánovice Česká republika
místopředseda Ing. Jan Krs 8.10.1998 - 16.12.2015
Adresa: 1 , Mezihoří 340 12
člen Ing. Vlasta Vochová 8.10.1998 - 3.2.2016
Adresa: Husova 414 , Švihov 340 12
předseda Ing. Václav Paleček 21.5.1990 - 8.6.2016
Adresa: 9 , Švihov 340 12
člen Bohuslav Pošar 8.10.1998 - 30.1.2019
Adresa: 29 , Švihov 340 12
člen Ing. Miroslav Havlík 8.10.1998 - 30.1.2019
Adresa: Smetanova 4 , 339 01 Klatovy IV Česká republika
člen Josef Ticháček 8.10.1998 - 30.1.2019
Adresa: 5 , Mezihoří 340 12

Konkurz Zemědělské družstvo Š v i h o v

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. František Škůrek 24.10.2015
Adresa: Měchurova 372 , Klatovy 339 01
Jméno Mgr. František Škůrek 18.11.1999 - 24.10.2015
Adresa: Plánická 393 , Klatovy 339 01

Sbírka Listin Zemědělské družstvo Š v i h o v

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 224/SL 38 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Plzni 4.6.2015 21.12.2015 8.2.2016 2
DrXXIV 224/SL 37 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 4.6.2015 21.12.2015 8.2.2016 4
DrXXIV 224/SL 36 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 4.6.2015 21.12.2015 8.2.2016 1
DrXXIV 224/SL 35 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 9.6.2014 12.12.2014 4.6.2015 1
DrXXIV 224/SL 34 účetní závěrka [2013] výkaz zisku Krajský soud v Plzni 9.6.2014 12.12.2014 4.6.2015 2
DrXXIV 224/SL 33 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Plzni 9.6.2014 12.12.2014 4.6.2015 4
DrXXIV 224/SL 32 účetní závěrka [2013] přehled o peněžních tocích Krajský soud v Plzni 9.6.2014 12.12.2014 4.6.2015 2
DrXXIV 224/SL 31 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Plzni 25.6.2013 2.9.2013 2.9.2013 9
DrXXIV 224/SL 30 účetní závěrka 2011 - cash flow Krajský soud v Plzni 15.6.2012 18.9.2012 18.9.2012 2
DrXXIV 224/SL 29 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 15.6.2012 18.9.2012 18.9.2012 1
DrXXIV 224/SL 28 účetní závěrka 2011 - vzz Krajský soud v Plzni 15.6.2012 18.9.2012 18.9.2012 2
DrXXIV 224/SL 27 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 15.6.2012 18.9.2012 18.9.2012 4
DrXXIV 224/SL 26 účetní závěrka 2010 - cash flow Krajský soud v Plzni 14.6.2011 25.8.2011 25.8.2011 2
DrXXIV 224/SL 25 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 14.6.2011 25.8.2011 25.8.2011 1
DrXXIV 224/SL 24 účetní závěrka 2010 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 14.6.2011 25.8.2011 25.8.2011 2
DrXXIV 224/SL 23 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 14.6.2011 25.8.2011 25.8.2011 4
DrXXIV 224/SL 22 účetní závěrka 2009 - cash flow Krajský soud v Plzni 4.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 2
DrXXIV 224/SL 21 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 4.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 1
DrXXIV 224/SL 20 účetní závěrka 2009 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 4.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 2
DrXXIV 224/SL 19 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 4.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 4
DrXXIV 224/SL 18 účetní závěrka 2008 - cash flow Krajský soud v Plzni 27.6.2009 25.11.2009 25.11.2009 2
DrXXIV 224/SL 17 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 27.6.2009 25.11.2009 25.11.2009 1
DrXXIV 224/SL 16 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 27.6.2009 25.11.2009 25.11.2009 2
DrXXIV 224/SL 15 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 27.6.2009 25.11.2009 25.11.2009 4
DrXXIV 224/SL 14 účetní závěrka 2007 - cash flow Krajský soud v Plzni 24.6.2008 11.12.2008 12.12.2008 2
DrXXIV 224/SL 13 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 24.6.2008 11.12.2008 12.12.2008 2
DrXXIV 224/SL 12 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 24.6.2008 11.12.2008 12.12.2008 2
DrXXIV 224/SL 11 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 24.6.2008 11.12.2008 12.12.2008 4
DrXXIV 224/SL 9 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 29.6.2007 5.9.2007 6.9.2007 2
DrXXIV 224/SL 8 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 29.6.2007 5.9.2007 6.9.2007 2
DrXXIV 224/SL 7 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 29.6.2007 5.9.2007 6.9.2007 4
DrXXIV 224/SL 10 účetní závěrka 2006 - cash flow Krajský soud v Plzni 30.6.2007 5.9.2007 6.9.2007 2
DrXXIV 224/SL 6 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 28.6.2006 7.7.2006 13.7.2006 10
DrXXIV 224/SL 5 účetní závěrka za rok 2004 + příloha Krajský soud v Plzni 27.9.2005 6.10.2005 10.10.2005 0
DrXXIV 224/SL 4 účetní závěrka - r. 2002 Krajský soud v Plzni 17.9.2003 22.12.2003 9.1.2004 0
DrXXIV 224/SL 3 usn. o konkursu a vyrovn. Krajský soud v Plzni 18.11.1999 22.11.1999 8.12.1999 0
DrXXIV 224/SL 2 účetní závěrka Krajský soud v Plzni 27.6.1997 13.11.1997 13.11.1997 0
DrXXIV 224/SL 1 stanovy společnosti - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Švihov

IČO (identifikační číslo) 00117196
Jméno Zemědělské družstvo Švihov
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Klatovy
Vznik první živnosti: 11.1.1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 1

Sídlo Zemědělské družstvo Švihov

Živnosti a provozovny Zemědělské družstvo Švihov

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba zboží z plastů

 • Výroba zemědělských strojů

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

 • Poradenská činnost v zemědělství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 339 01 Klatovy
Identifikační číslo provozovny 1003889794
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 34, Vřeskovice 334 01
Identifikační číslo provozovny 1003889808
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Komenského 188, Švihov 340 12
Identifikační číslo provozovny 1003889832
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zboží z plastů

 • Výroba zemědělských strojů

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

 • Poradenská činnost v zemědělství

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 4
Provozovna 17, Borovy 334 01
Identifikační číslo provozovny 1003889816
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 5
Provozovna nám. T. G. Masaryka 137, Švihov 340 12
Identifikační číslo provozovny 1003889824
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Zahájení provozování 11.1.1993
Provozovna č. 6
Provozovna 37, Červené Poříčí 340 12
Identifikační číslo provozovny 1003889786
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zemědělských strojů

Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 2 Poradenská činnost v zemědělství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 18.5.2000

Živnost č. 4 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 6 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 7 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 10.9.1996

Živnost č. 8 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 9 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 10 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 11 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 12 Výroba zboží z plastů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění ITI

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 15 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava, - veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní sil. mot. doprava, provozovaná vozidlem, jehož technické údaje jsou upřesněny v osvědčení o koncesní listině

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.9.1996
Konec oprávnění 19.2.2003

Živnost č. 19 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 21.12.2001

Živnost č. 21 Hostinská činnost - jídelna

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 22 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1994
Zánik oprávnění 21.12.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělské družstvo Švihov

Člen statutárního orgánu Ing. Václav Paleček
Člen statutárního orgánu Bohuslav Pošar
Člen statutárního orgánu Josef Ticháček
Člen statutárního orgánu Ing. Vlasta Vochová
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Krs

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo Š v i h o v

IČO: 00117196
Firma: Zemědělské družstvo Š v i h o v
Právní forma: Družstvo
Okres: Klatovy
Základní územní jednotka: Švihov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.4.1991

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Specializované stavební činnosti
Silniční nákladní doprava
tracking image