Hlavní navigace

FIRMA Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici IČO: 00131024

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici (00131024) je Družstvo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1949 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici má více živností.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 30. 11. 1949
Spisová značka: DrXXIV 1081
IČO (identifikační číslo osoby): 00131024
Jméno: Jednotné zemědělské družstvo v Dolní Sloupnici
Právní forma: Družstvo 30.11.1949
Zapsána dne: 30.11.1949
Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. 27.2.2017
Převod družstevního podílu je vždy podmíněn souhlasem představenstva. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají dnem schválení představenstvem. 15.7.2015
Na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 0Nc 4152/2002-36 ze dne 20. prosince 2002, které nabylo právní moci 17. ledna 2003, se exekuce pod č.j. 0Nc 4152/2002-13 ze dne 24. června 2002 zastavuje. 21.1.2003 - 21.1.2003
Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 24. června 2002 č.j. 0Nc 4152/2002-13 se nařizuje exekuce na majetek společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, identifikační číslo 001 31 024, Dolní Sloupnice 134, Sloupnice, PSČ 565 53. Provedení exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková, Exekutorský úřad Hradec Králové, Gočárova 1105/36, Hradec Králové. 8.7.2002 - 21.1.2003
Právní poměry se řídí stanovami schválenými 6.11.1992. 11.3.1993
Právní poměry družstva se řídí podle stanov přijatých na výroční členské schůzi 1.3.1991 11.3.1991 - 11.3.1993
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku družstva potřebnou poměrnou částí členského podílu z majetku ZD. Členský podíl na úhradu této ztráty může použít družstvo až po vyčerpání rezervního fondu. Člen ručí členským podílem individuálně za majetek družstva, předaný mu do pronájmu nebo do osobního užívání. 11.3.1991 - 11.3.1993
Členský podíl: b) Členové vlastníci pozemků (minimálně 1 ha), na kterých ZD Sloupnice hospodaří, základní členský podíl neskládají. c) Dosavadní členové, trvale činní, kteří nejsou vlastníky půdy uhradí základní členský podíl nejpozději do 31.12.1991. d) Z rozděleného majetku ZD Sloupnice k 31.12.1990 se tvoří členský podíl z majetku ZD Sloupnice ve výši: 9.000,- Kčs za 1 ha zemědělské půdy ve vlastnictví člena k 31.12.1990 4.500,- Kčs za 1 ha lesa ve vlastnictví člena k 31.12.1990 2.000,- Kčs za každý odpracovaný rok v členském poměru v ZD Sloupnice. 11.3.1991 - 11.3.1993
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze ze dne 24.2.1989. 1.12.1989 - 11.3.1991
Ručení: Členové a pracovníci družstva odpovídají za případnou ztrátu z výsledku hospodaření JZD běžného roku ve výši 1% z ročního objemu mezd po vyčerpání reservního fondu. 1.12.1989 - 11.3.1991
Podle usnesení členské schůze ze dne 25.2.1982 a souhlasu ONV odboru VLHZ v Ústí nad Orlicí ze dne 30.12.1982, č.j. VLHZ 832/82-206-Mš se zapisuje změna článků 36 odst.2, 27 odst.6 a 85 odst.g) vlastních stanov. 18.1.1983 - 1.12.1989
Podle usnesení členských schůzí zaniklých družstev ze dne 19.12.1978, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 19.12.1978 a usnesení rady ONV v Ústí nad Orlicí ze dne 4.1.1979, číslo 6/78 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1.1.1979 družstev: Jednotné zemědělské družstvo 1.Máj se sídlem v Řetové (Dz 1415), Jednotného zemědělského družstva Němčice (Dz 935) jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. Výmaz zaniklých družstev byl proveden v podnikovém rejstříku dne 10.7.1979. 10.7.1979
Podle usnesení členské schůze ze dne 19.12.1979 a schválení ONV odboru VLHZ v Ústí nad Orlicí ze dne 21.5.1979 se zapisuje změna článků 1 odst.1, 25 odst.2, 28 odst.2, 30 odst.2, 31 odst.2, 34 bod c), 36 odst.2 a 35 bod g) vlastních stanov. 10.7.1979 - 1.12.1989
Podle rozhodnutí ONV odboru VLHZ ze dne 6.10.1978, č.j. Vod.h.1556/1978-Ja 206 se zapisuje změna vyplývající z rozhodnutí ONV ze dne 1.3.1977, č.j. Vod.h.2798/1976-206 a to tak, že se vymazuje časové omezení provozu přidružené výroby JZD (původně omezeno do 31.12.1977). 1.11.1978 - 1.12.1989
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze ze dne 30.4.1976 a schválených ONV odborem VLHZ v Ústí nad Orlicí ze dne 9.12.1976 podle nichž je představenstvo 11ti členné. 20.12.1976 - 1.12.1989
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 29.12.1975, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 29.12.1975 a schválení rady ONV v Ústí nad Orlicí ze dne 5.2.1976, usnesení č.1247 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1.1.1976 družstva "Jednotné zemědělské družstvo v Horní Sloupnici" zaps. v pod. rejstříku pod Dz 1509 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. Výmaz zaniklého družstva byl proveden v podnikovém rejstříku 30.6.1976. 30.6.1976
Podle usnesení členské schůze ze dne 26.4.1974 a schváleníONV odboru VLHZ v Ústí nad Orlicí, ze dne 28.11.1974, č.j. Vod.h.5617/1974-Ja-203 se zapisuje změna a doplněk článků 13, 14, 19, 21E, 39, 40 vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva. 12.12.1974 - 20.12.1976
Podle usnesení členské schůze ze dne 20.2.1970 a schválení odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Ústí nad Orlicí ze dne 9.3.1970 čj.Voh.h.147/70-Ja-203 zapisuje se doplnění článku 4 vlastních stanov a odst.2/ další přidružená výroba, kteréžto doplnění se týká vnitřních poměrů družstva. 11.5.1970 - 20.12.1976
Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva, přijatých na členské schůzi dne 22.1.1965, schválených ONV v Ústí nad Orlicí dne 26.2.1965, podle kterých je představenstvo 9ti členné. 25.6.1965 - 20.12.1976
Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva, přijatých na členské schůzi dne 17.11.1961, schválených radou ONV v Ústí nad Orlicí dne 2.2.1962, podle kterých je představenstvo 5-15ti členné. 8.3.1962 - 25.6.1965
Na členské schůzi družstva konané 5.6.1959 byly projednány a schváleny doplňky stanov týkající se vnitřních poměrů družstva. Doplňky byly vypracovány podle směrnic ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 11.5.1959 podle článku 26 vzorových stanov JZD schválených IV. celostátním sjezdem JZD dne 22.3.1959 a vládou dne 29.4.1959 a byly schváleny radou ONV v Litomyšli dne 10.9.1959. 3.11.1959 - 8.3.1962
Na členské schůzi družstva konané 9.10.1957 byly projednány a schváleny vlastní stanovy týkající se vnitřních poměrů družstva. Stanovy byly vypracovány podle směrnic ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 14.5.1957 podle článku 26 vzorových stanov JZD schválených třetím celostátním sjezdem JZD a vládou 3.5.1957 podle § 11, odst. 1 zák. č.69/49 Sb. a byly schváleny radou ONV v Litomyšli 12.12.1957. 14.8.1959 - 8.3.1962
Podle ustanovení § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 a 5, zák. č. 69/49 Sb., přetvořilo se dnem 8.7.1949 družstvo zapsané pod firmou Zemědělské strojní družstvo se sídlem v Dolní Sloupnici (DrIV 62) v Jednotné zemědělské družstvo se sídlem v Dolní Sloupnici čímž veškerá práva a závazky tohoto družstva přešla bez likvidace na Jednotné zemědělské družstvo v Dolní Sloupnici. 13.1.1950
Údaje o zřízení: Schválením ÚRD, zastoupené ODR v Litomyšli ze dne 8.7.1949 č.j. 306/49 vzniklo toto družstvo podle z.č. 69/49 Sb. 30.11.1949

Aktuální kontaktní údaje Jednotné zemědělské družstvo v Dolní Sloupnici

Sídlo Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Platnost údajů od - do
Adresa: , Dolní Sloupnice 134, Sloupnice, PSČ 565 53 , Česká republika 9.7.2001
Adresa: , Sloupnice 56553, Česká republika 20.12.1976 - 9.7.2001
Adresa: , Dolní Sloupnice , Česká republika 30.11.1949 - 20.12.1976

Předmět podnikání Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky - výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - výroba strojů a zařízení - nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - ubytovací služby - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - poskytování technických služeb 7.4.2022
Zemědělství a lesnictví 7.4.2022
Rozvod tepelné energie 7.4.2022
Výroba tepelné energie 7.4.2022
Výroba elektřiny 7.4.2022
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.4.2022
Zámečnictví, nástrojářství 7.4.2022
Kovářství, podkovářství 7.4.2022
Obráběčství 7.4.2022
Opravy silničních vozidel 7.4.2022
Hostinská činnost 7.4.2022
Silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 7.4.2022
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 7.4.2022
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.4.2022
Vodoinstalatérství, topenářství 7.4.2022
Malířství, lakýrnictví, natěračství 7.4.2022
Zednictví 7.4.2022
Klempířství, oprava karoserií 7.4.2022
Mlékárenství 7.4.2022
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 7.4.2022
rozvod tepelné energie 16.4.2013 - 7.4.2022
výroba tepelné energie 16.4.2013 - 7.4.2022
výroba elektřiny 16.4.2013 - 7.4.2022
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost výroba potravinářských a škrobárenských výrobků výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů výroba strojů a zařízení přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod údržba motorových vozidel a jejich příslušenství skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě ubytovací služby pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti poskytování technických služeb 29.3.2011 - 7.4.2022
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.3.2011 - 7.4.2022
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 29.3.2011 - 7.4.2022
zámečnictví, nástrojářství 29.3.2011 - 7.4.2022
kovářství, podkovářství 29.3.2011 - 7.4.2022
obráběčství 29.3.2011 - 7.4.2022
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 29.3.2011 - 7.4.2022
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 29.3.2011 - 7.4.2022
vodoinstalatérství, topenářství 29.3.2011 - 7.4.2022
malířství, lakýrnictví, natěračství 29.3.2011 - 7.4.2022
zednictví 29.3.2011 - 7.4.2022
klempířství a oprava karoserií 29.3.2011 - 7.4.2022
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.3.2011 - 7.4.2022
hostinská činnost 29.3.2011 - 7.4.2022
opravy silničních vozidel 29.3.2011 - 7.4.2022
Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: nad 3,5 t celkové hmotnosti vnitrostátní nad 3,5 t celkové hmotnosti mezinárodní 18.4.2006 - 29.3.2011
kovoobráběčství 18.4.2006 - 29.3.2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.4.2006 - 29.3.2011
zprostředkování obchodu a služeb 18.4.2006 - 29.3.2011
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 18.4.2006 - 29.3.2011
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.4.2006 - 29.3.2011
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 18.4.2006 - 29.3.2011
Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost 18.4.2006 - 29.3.2011
Zprostředkování služeb 9.7.2001 - 18.4.2006
Silniční motorová doprava nákladní 9.7.2001 - 18.4.2006
Silniční motorová doprava osobní 9.7.2001 - 18.4.2006
Kovoobrábění 9.7.2001 - 18.4.2006
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 9.7.2001 - 18.4.2006
Velkoobchod 9.7.2001 - 29.3.2011
Opravy pracovních strojů 9.7.2001 - 29.3.2011
Opravy silničních vozidel 9.7.2001 - 29.3.2011
Zámečnictví 9.7.2001 - 29.3.2011
Kovářství 9.7.2001 - 29.3.2011
Povrchové úpravy a svařování kovů 9.7.2001 - 29.3.2011
Poskytování technických služeb 9.7.2001 - 29.3.2011
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 9.7.2001 - 29.3.2011
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 9.7.2001 - 29.3.2011
Specializovaný maloobchod 9.7.2001 - 29.3.2011
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.7.2001 - 29.3.2011
Přípravné práce pro stavby 9.7.2001 - 29.3.2011
Hostinská činnost 9.7.2001 - 29.3.2011
Pronájem a půjčování věcí movitých 9.7.2001 - 29.3.2011
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnost 9.7.2001 - 29.3.2011
Zemědělství a lesnictví 9.7.2001 - 7.4.2022
Výroba a montáž stabilního hasícího zařízení 2.7.1998 - 9.7.2001
Zemědělství a lesnictví 11.3.1993 - 9.7.2001
Zemní práce 11.3.1993 - 9.7.2001
Výroba pilařského zboží 11.3.1993 - 9.7.2001
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 11.3.1993 - 9.7.2001
Silniční motorová doprava 11.3.1993 - 9.7.2001
Výroba a opravy zemědělských strojů 11.3.1993 - 9.7.2001
Opravy motorových vozidel 11.3.1993 - 9.7.2001
Zámečnictví 11.3.1993 - 9.7.2001
Kovoobrábění 11.3.1993 - 9.7.2001
Kovářství 11.3.1993 - 9.7.2001
Zprostředkování 11.3.1993 - 9.7.2001
Truhlářství 11.3.1993 - 9.7.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.3.1993 - 9.7.2001
Pronájem strojního zařízení včetně služeb k pronájmu 11.3.1993 - 9.7.2001
Práce lakýrnické 11.3.1993 - 9.7.2001

Vedení firmy Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Statutární orgán Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

místopředseda představenstva Ladislav Chleboun
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 91, 56553 Sloupnice
člen představenstva Martina Páclová
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 6, 56141 Řetová
člen představenstva Ing. Vladimír Pavliš
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 152, 56118 Němčice
člen představenstva Jaroslava Fanglová
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 357, 56553 Sloupnice
člen představenstva Oldřich Dvořák
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 24, 56553 Sloupnice
člen představenstva Jiří Fangl
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 305, 56141 Řetová
člen představenstva Ing. Vladimír Ondráček
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa Dukelská 976, 57001 Litomyšl
člen představenstva Jaroslav Vencl
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 51, 56002 Přívrat
člen představenstva Václav Klička
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 11, 56553 Sloupnice
člen představenstva Oldřich Vašina
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 222, 56553 Sloupnice
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous
Ve funkci od 23.4.2021
Adresa 89, 56002 Přívrat
člen představenstva Jiří Fangl
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 305, 56141 Řetová
člen představenstva Oldřich Dvořák
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 24, 56553 Sloupnice
místopředseda představenstva Ladislav Chleboun
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 91, 56553 Sloupnice
člen představenstva Michael Čapek
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 10, 56553 Sloupnice
člen představenstva Oldřich Vašina
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 222, 56553 Sloupnice
člen představenstva Ing. Vladimír Pavliš
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 152, 56118 Němčice
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 89, 56002 Přívrat
člen představenstva Ing. Vladimír Ondráček
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa Dukelská 976, 57001 Litomyšl
člen představenstva Jaroslav Vencl
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 51, 56002 Přívrat
člen představenstva Jaroslava Fanglová
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 357, 56553 Sloupnice
člen představenstva Monika Vytlačilová
Ve funkci od 13.4.2016 do 23.4.2021
Adresa 63, 56118 Němčice
člen představenstva Jan Mikulecký
Ve funkci od 23.4.2014 do 13.4.2016
Adresa 332, 56553 Sloupnice
člen představenstva František Novák
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 9, 56553 Sloupnice
člen představenstva Ing. Milan Beneš
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 63, 56553 Sloupnice
místopředseda představenstva Ladislav Chleboun
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 91, 56553 Sloupnice
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 89, 56002 Přívrat
člen představenstva Ing. Milan Čapek
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 202, 56553 Sloupnice
člen představenstva Jaroslav Vencl
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 51, 56002 Přívrat
člen představenstva Ing. Oldřich Vašina
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 79, 56553 Sloupnice
člen představenstva Milan Kroulík
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 319, 56553 Sloupnice
člen představenstva Stanislav Fišer
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 61, 56553 Sloupnice
člen představenstva Jiří Fangl
Ve funkci od 9.12.2014 do 13.4.2016
Adresa 305, 56141 Řetová
člen představenstva Věra Kupková
Ve funkci od 29.3.2011 do 9.12.2014
Adresa 100, 56553 Sloupnice
místopředseda představenstva Ladislav Chleboun
Ve funkci od 29.3.2011 do 9.12.2014
Adresa 91, 56553 Sloupnice
člen představenstva Ing. Milan Beneš
Ve funkci od 29.3.2011 do 9.12.2014
Adresa 63, 56553 Sloupnice
člen představenstva František Novák
Ve funkci od 29.3.2011 do 9.12.2014
Adresa 9, 56553 Sloupnice
člen představenstva Stanislav Fišer
Ve funkci od 29.3.2011 do 9.12.2014
Adresa 61, 56553 Sloupnice
člen představenstva Jiří Fangl
Ve funkci od 29.3.2011 do 9.12.2014
Adresa 305, 56141 Řetová
člen představenstva Milan Kroulík
Ve funkci od 29.3.2011 do 9.12.2014
Adresa 319, 56553 Sloupnice
člen představenstva Ing. Oldřich Vašina
Ve funkci od 29.3.2011 do 9.12.2014
Adresa 79, 56553 Sloupnice
člen představenstva Ing. Milan Čapek
Ve funkci od 29.3.2011 do 9.12.2014
Adresa 202, 56553 Sloupnice
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous
Ve funkci od 16.8.2013 do 9.12.2014
Adresa 89, 56002 Přívrat
člen představenstva Miroslav Vytlačil
Ve funkci od 29.3.2011 do 23.4.2014
Adresa 111, 56118 Němčice
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous
Ve funkci od 29.3.2011 do 16.8.2013
Adresa 89, 56002 Přívrat
Člen představenstva Milena Vašinová
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 52, 56553 Sloupnice
člen představenstva Ladislav Chleboun
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 91, 56553 Sloupnice
Člen představenstva Ing. Milan Beneš
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 63, 56553 Sloupnice
Člen představenstva Miroslav Vytlačil
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 111, 56118 Němčice
Předseda představenstva Ing. Oldřich Vašina
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 79, 56553 Sloupnice
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 89, 56002 Přívrat
Člen představenstva Věra Kupková
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 100, 56553 Sloupnice
člen představenstva Jaroslav Mikulecký
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 334, 56553 Sloupnice
člen představenstva Miloš Šplíchal
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 10, 56002 Vlčkov
člen představenstva Jaroslav Vencl
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 51, 56002 Přívrat
Člen představenstva Ing. Milan Čapek
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 202, 56553 Sloupnice
Člen představenstva Jan Mikulecký
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 332, 56553 Sloupnice
Člen představenstva František Novák
Ve funkci od 18.4.2006 do 29.3.2011
Adresa 9, 56553 Sloupnice
Člen představenstva Ing. Vilibald Jansa
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 141, Tisová
Předseda Ing. Oldřich Vašina
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 79, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Milena Vašinová
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 52, Horní Sloupnice
Člen představenstva Ing. Milan Beneš
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 63, Dolní Sloupnice
Místopředseda Ing. Jaroslav Vaňous
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 89, Přívrat
Člen představenstva Věra Kupková
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 100, Horní Sloupnice
Člen představenstva Miroslav Vytlačil
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 63, Němčice
Člen představenstva Jan Mikulecký
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 332, Horní Sloupnice
Člen představenstva František Novák
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 9, Horní Sloupnice
Člen představenstva Jana Eliášová
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 211, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Ing. Milan Čapek
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 202, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Eva Vrabcová
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 21, Řetová
Člen představenstva Petr Liberský
Ve funkci od 9.7.2001 do 18.4.2006
Adresa 320, Horní Sloupnice
Předseda Ing. Oldřich Vašina
Ve funkci od 22.2.1990 do 9.7.2001
Adresa 79, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Ing. Vilibald Jansa
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 141, Tisová
Člen představenstva Miloš Šplíchal
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 10, Vlčkov
Člen představenstva Jan Karlík
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 189, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Ing. Milan Beneš
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 63, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Věnek Bečička
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 94, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Ing. František Huryta
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 18, Voděrady
Člen představenstva Miroslav Vytlačil
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 63, Němčice
Člen představenstva František Novák
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 9, Horní Sloupnice
Člen představenstva Ing. Jaroslav Vaňous
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 48, Přívrat
Člen představenstva Jan Mikulecký
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 332, Horní Sloupnice
Člen představenstva Petr Limberský
Ve funkci od 11.3.1993 do 9.7.2001
Adresa 320, Horní Sloupnice
Člen představenstva Jaroslav Vencl
Ve funkci od 7.3.1997 do 9.7.2001
Adresa 51, 56141 Přívrat
Člen představenstva Ing. Luděk Rejsa
Ve funkci od 11.3.1993 do 7.3.1997
Adresa 14, Svinná
Místopředseda Ing. František Huryta
Ve funkci od 22.2.1990 do 11.3.1993
Adresa 18, Voděrady
Předseda Ing. Václav Kubasa
Ve funkci od 1.9.1978 do 22.2.1990
Adresa Dělnická 314, Brandýs nad Orlicí
Místopředseda Jan Kratochvíl
Ve funkci od 10.6.1986 do 22.2.1990
Adresa 182, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Miloš Saidl
Ve funkci od 20.12.1976 do 1.12.1989
Adresa 45, Vlčkov
Člen představenstva Jiří Vrabec
Ve funkci od 10.7.1979 do 1.12.1989
Adresa 21, Řetová
Člen představenstva Ing. František Huryta
Ve funkci od 10.7.1979 do 1.12.1989
Adresa , Voděrady
Člen představenstva Vladimír Vencl
Ve funkci od 10.6.1986 do 1.12.1989
Adresa 46, Přívrat
Člen představenstva František Vondra
Ve funkci od 10.6.1986 do 1.12.1989
Adresa 75, Němčice
Člen představenstva Josef Beneš
Ve funkci od 10.6.1986 do 1.12.1989
Adresa 35, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jaroslava Hubinková
Ve funkci od 10.6.1986 do 1.12.1989
Adresa 100, Němčice
Člen představenstva Pavel Kovář
Ve funkci od 10.6.1986 do 1.12.1989
Adresa 122, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Milan Kroulík
Ve funkci od 10.6.1986 do 1.12.1989
Adresa 319, Horní Sloupnice
Člen představenstva Josef Fikejz
Ve funkci od 10.6.1986 do 1.12.1989
Adresa 42, Horní Sloupnice
Člen představenstva Jana Vlasáková
Ve funkci od 26.5.1987 do 1.12.1989
Adresa Boženy Němcové 171/9, Litomyšl
Člen představenstva Ivana Černá
Ve funkci od 10.6.1986 do 26.5.1987
Adresa 324, Horní Sloupnice
Člen představenstva Jan Holub
Ve funkci od 20.12.1976 do 10.6.1986
Adresa 43, Horní Sloupnice
Člen představenstva František Černý
Ve funkci od 1.9.1978 do 10.6.1986
Adresa 122, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Marie Kumpoštová
Ve funkci od 10.7.1979 do 10.6.1986
Adresa 10, Němčice
Člen představenstva František Rejsa
Ve funkci od 10.7.1979 do 10.6.1986
Adresa 20, Svinná
Člen představenstva Josef Racek
Ve funkci od 10.7.1979 do 10.6.1986
Adresa 55, Němčice
Člen představenstva Jana Betlachová
Ve funkci od 10.7.1979 do 10.6.1986
Adresa 136, Řetová
Člen představenstva Ludmila Snítilá
Ve funkci od 10.4.1981 do 10.6.1986
Adresa 76, Řetová
Člen představenstva Karel Kroutil
Ve funkci od 10.4.1981 do 10.6.1986
Adresa 197, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jan Kratochvíl
Ve funkci od 18.6.1985 do 10.6.1986
Adresa 182, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jaroslav Vaňous
Ve funkci od 10.7.1979 do 18.6.1985
Adresa 48, Přívrat
Člen představenstva Hana Teltscherová
Ve funkci od 10.7.1979 do 10.4.1981
Adresa 59, Řetová
Člen představenstva František Ludvíček
Ve funkci od 10.7.1979 do 10.4.1981
Adresa 92, Němčice
Člen představenstva Karel Kroutil
Ve funkci od 15.6.1961 do 10.7.1979
Adresa 64, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jan Mikulecký
Ve funkci od 21.3.1973 do 10.7.1979
Adresa 18, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Ladislav Šilar
Ve funkci od 21.3.1973 do 10.7.1979
Adresa 52, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jaroslav Roučka
Ve funkci od 10.3.1975 do 10.7.1979
Adresa 182, Dolní Sloupnice
Člen představenstva František Háněl
Ve funkci od 20.12.1976 do 10.7.1979
Adresa 184, Horní Sloupnice
Člen představenstva Jan Mikulecký
Ve funkci od 20.12.1976 do 10.7.1979
Adresa 223, Horní Sloupnice
Člen představenstva Emilie Chlebounová
Ve funkci od 20.12.1976 do 10.7.1979
Adresa 214, Horní Sloupnice
Člen představenstva Miloš Šplíchal
Ve funkci od 20.12.1976 do 10.7.1979
Adresa 10, Vlčkov
Člen představenstva Ing. Miroslav Trnka
Ve funkci od 1.9.1978 do 10.7.1979
Adresa 182, Dolní Sloupnice
Předseda Ing. Miroslav Trnka
Ve funkci od 20.12.1976 do 1.9.1978
Adresa 182, Dolní Sloupnice
Předseda Miroslav Trnka
Ve funkci od 15.6.1961 do 20.12.1976
Adresa 79, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Tobiáš Čapek
Ve funkci od 22.3.1965 do 20.12.1976
Adresa 9, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jan Morávek
Ve funkci od 17.4.1971 do 20.12.1976
Adresa 3, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Josef Beneš
Ve funkci od 21.3.1973 do 20.12.1976
Adresa 35, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Marie Boukalová
Ve funkci od 21.3.1973 do 20.12.1976
Adresa 12, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Václav Hudeček
Ve funkci od 22.3.1965 do 10.3.1975
Adresa 11, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Václav Čapek
Ve funkci od 12.4.1963 do 21.3.1973
Adresa 10, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jiří Karlík
Ve funkci od 3.6.1967 do 21.3.1973
Adresa 20, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jiří Beneš
Ve funkci od 17.4.1971 do 21.3.1973
Adresa 4, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Miloslav Vancl
Ve funkci od 17.4.1971 do 21.3.1973
Adresa 1, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jan Karlík ml.
Ve funkci od 12.4.1966 do 17.4.1971
Adresa 189, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Josef Mikulecký ml.
Ve funkci od 3.6.1967 do 17.4.1971
Adresa 21, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Ludmila Šmejdířová
Ve funkci od 19.3.1969 do 17.4.1971
Adresa 111, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Věra Dostálová
Ve funkci od 12.4.1963 do 19.3.1969
Adresa 113, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Václav Křemenák
Ve funkci od 26.5.1960 do 3.6.1967
Adresa 58, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Ing. Vladimír Ulík
Ve funkci od 22.3.1965 do 3.6.1967
Adresa , Ústí nad Orlicí
Člen představenstva Miroslava Vrabcová
Ve funkci od 22.3.1965 do 12.4.1966
Adresa 14, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Josef Beneš
Ve funkci od 26.5.1960 do 22.3.1965
Adresa 141, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Vojtěch Holec
Ve funkci od 15.6.1961 do 22.3.1965
Adresa 34, Dolní Sloupnice
Člen představenstva František Černý
Ve funkci od 12.4.1963 do 22.3.1965
Adresa 68, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Miloslav Vancl
Ve funkci od 12.4.1963 do 22.3.1965
Adresa 1, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jan Šplíchal
Ve funkci od 26.5.1960 do 12.4.1963
Adresa 36, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jan Šmejdíř
Ve funkci od 26.5.1960 do 12.4.1963
Adresa 111, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Marta Pecháčková
Ve funkci od 15.6.1961 do 12.4.1963
Adresa 51, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Božena Fišerová
Ve funkci od 15.6.1961 do 12.4.1963
Adresa 144, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Marie Blažková
Ve funkci od 15.3.1957 do 15.6.1961
Adresa 48, Dolní Sloupnice
Předseda Jiří Beneš
Ve funkci od 22.5.1958 do 15.6.1961
Adresa 4, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Václav Bečička
Ve funkci od 26.5.1960 do 15.6.1961
Adresa 46, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Miroslav Trnka
Ve funkci od 26.5.1960 do 15.6.1961
Adresa 79, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jiří Karlík
Ve funkci od 26.5.1960 do 15.6.1961
Adresa 20, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Jan Křemenák
Ve funkci od 22.5.1958 do 26.5.1960
Adresa 114, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Miloslav Vancl
Ve funkci od 22.5.1958 do 26.5.1960
Adresa 2, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Václav Šplíchal
Ve funkci od 22.5.1958 do 26.5.1960
Adresa 46, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Antonín Kozák
Ve funkci od 22.5.1958 do 26.5.1960
Adresa 148, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Josef Fikejz
Ve funkci od 22.5.1958 do 26.5.1960
Adresa 35, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Anežka Záleská
Ve funkci od 22.5.1958 do 26.5.1960
Adresa 145, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Josef Fikejz
Ve funkci od 20.10.1955 do 22.5.1958
Adresa 105, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Cyril Rezek
Ve funkci od 15.3.1957 do 22.5.1958
Adresa 188, Dolní Sloupnice
Předseda Jan Záleský
Ve funkci od 15.3.1957 do 22.5.1958
Adresa 107, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Tobiáš Čapek
Ve funkci od 15.3.1957 do 22.5.1958
Adresa 9, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Anna Boukalová
Ve funkci od 15.3.1957 do 22.5.1958
Adresa 122, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Emilie Šilarová
Ve funkci od 15.3.1957 do 22.5.1958
Adresa 125, Dlní Sloupnice
Člen představenstva Jan Záleský
Ve funkci od 20.10.1955 do 15.3.1957
Adresa 107, Dolní Sloupnice
Předseda Jaroslav Mrkos
Ve funkci od 20.10.1955 do 15.3.1957
Adresa 81, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Božena Fišerová
Ve funkci od 20.10.1955 do 15.3.1957
Adresa 144, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Antonín Kozák
Ve funkci od 20.10.1955 do 15.3.1957
Adresa 148, Dolní Sloupnice
Člen představenstva Anežka Záleská
Ve funkci od 20.10.1955 do 15.3.1957
Adresa 145, Dolní Sloupnice
Člen Ladislav Faltejsek
Ve funkci od 30.11.1949 do 20.10.1955
Adresa 42, Dolní Sloupnice
Člen Anežka Záleská
Ve funkci od 30.11.1949 do 20.10.1955
Adresa 145, Dolní Sloupnice
Člen Jiří Beneš
Ve funkci od 30.11.1949 do 20.10.1955
Adresa 4, Dolní Sloupnice
Místopředseda Jan Záleský
Ve funkci od 13.1.1950 do 20.10.1955
Adresa 107, Dolní Sloupnice
Předseda Josef Huryta
Ve funkci od 13.1.1950 do 20.10.1955
Adresa 19, Dolní Sloupnice
Člen Jan Křemenák
Ve funkci od 13.1.1950 do 20.10.1955
Adresa 114, Dolní Sloupnice
Člen Karel Kroutil
Ve funkci od 13.1.1950 do 20.10.1955
Adresa 64, Dolní Sloupnice
Člen Jan Boukal
Ve funkci od 13.1.1950 do 20.10.1955
Adresa 122, Dolní Sloupnice
Člen Jan Škeřík
Ve funkci od 13.1.1950 do 20.10.1955
Adresa 101, Dolní Sloupnice
Člen Božena Malochová
Ve funkci od 13.1.1950 do 20.10.1955
Adresa 23, Dolní Sloupnice
Místopředseda Josef Voříšek
Ve funkci od 30.11.1949 do 13.1.1950
Adresa 104, Dolní Sloupnice
Předseda Karel Klečanský
Ve funkci od 30.11.1949 do 13.1.1950
Adresa 44, Dolní Sloupnice
Člen Josef Huryta
Ve funkci od 30.11.1949 do 13.1.1950
Adresa 19, Dolní Sloupnice
Člen Jan Záleský
Ve funkci od 30.11.1949 do 13.1.1950
Adresa 107, Dolní Sloupnice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

IČO (identifikační číslo): 00131024
Jméno: Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 4. 1980
Celkový počet živností: 32
Aktivních živností: 15

Sídlo Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Sídlo: 134, Sloupnice 56553

Živnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Živnost č. 1 Mlékárenství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 3. 2021

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 2. 2011

Živnost č. 3 Zednictví

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 2. 2011

Živnost č. 4 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 2. 2011

Živnost č. 5 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 2. 2011

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 2. 2006

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 2. 2001

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 11. 1992

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 10 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 11. 1992

Živnost č. 11 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 11. 1992

Živnost č. 12 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 11. 1992

Živnost č. 13 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 11. 1992

Živnost č. 14 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 11. 1992

Živnost č. 15 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 11. 1992

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

IČO: 00131024
Firma: Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici
Právní forma: Družstvo
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Sloupnice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 4. 1980

Sídlo Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Sídlo: ,

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Výroba mléčných výrobků
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba elektřiny
Výroba tepla
Rozvod tepla
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Malířské a natěračské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s nápoji
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství