Firma Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici IČO 00131024


Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici (00131024) je Družstvo. Sídlí na adrese 134, Sloupnice 565 53. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1949 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXXIV 1081
IČO (identifikační číslo osoby) 00131024
Jméno Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.11.1949
Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. 27.2.2017
Převod družstevního podílu je vždy podmíněn souhlasem představenstva. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají dnem schválení představenstvem. 15.7.2015
Na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 0Nc 4152/2002-36 ze dne 20. prosince 2002, které nabylo právní moci 17. ledna 2003, se exekuce pod č.j. 0Nc 4152/2002-13 ze dne 24. června 2002 zastavuje. 21.1.2003 - 21.1.2003
Usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 24. června 2002 č.j. 0Nc 4152/2002-13 se nařizuje exekuce na majetek společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, identifikační číslo 001 31 024, Dolní Sloupnice 134, Sloupnice, PSČ 565 53. Provedení exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková, Exekutorský úřad Hradec Králové, Gočárova 1105/36, Hradec Králové. 8.7.2002 - 21.1.2003
Právní poměry se řídí stanovami schválenými 6.11.1992. 11.3.1993
Právní poměry družstva se řídí podle stanov přijatých na výroční členské schůzi 1.3.1991 11.3.1991 - 11.3.1993
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku družstva potřebnou poměrnou částí členského podílu z majetku ZD. Členský podíl na úhradu této ztráty může použít družstvo až po vyčerpání rezervního fondu. Člen ručí členským podílem individuálně za majetek družstva, předaný mu do pronájmu nebo do osobního užívání. 11.3.1991 - 11.3.1993
Členský podíl: b) Členové vlastníci pozemků (minimálně 1 ha), na kterých ZD Sloupnice hospodaří, základní členský podíl neskládají. c) Dosavadní členové, trvale činní, kteří nejsou vlastníky půdy uhradí základní členský podíl nejpozději do 31.12.1991. d) Z rozděleného majetku ZD Sloupnice k 31.12.1990 se tvoří členský podíl z majetku ZD Sloupnice ve výši: 9.000,- Kčs za 1 ha zemědělské půdy ve vlastnictví člena k 31.12.1990 4.500,- Kčs za 1 ha lesa ve vlastnictví člena k 31.12.1990 2.000,- Kčs za každý odpracovaný rok v členském poměru v ZD Sloupnice. 11.3.1991 - 11.3.1993
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze ze dne 24.2.1989. 1.12.1989 - 11.3.1991
Ručení: Členové a pracovníci družstva odpovídají za případnou ztrátu z výsledku hospodaření JZD běžného roku ve výši 1% z ročního objemu mezd po vyčerpání reservního fondu. 1.12.1989 - 11.3.1991
Podle usnesení členské schůze ze dne 25.2.1982 a souhlasu ONV odboru VLHZ v Ústí nad Orlicí ze dne 30.12.1982, č.j. VLHZ 832/82-206-Mš se zapisuje změna článků 36 odst.2, 27 odst.6 a 85 odst.g) vlastních stanov. 18.1.1983 - 1.12.1989
Podle usnesení členských schůzí zaniklých družstev ze dne 19.12.1978, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 19.12.1978 a usnesení rady ONV v Ústí nad Orlicí ze dne 4.1.1979, číslo 6/78 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1.1.1979 družstev: Jednotné zemědělské družstvo 1.Máj se sídlem v Řetové (Dz 1415), Jednotného zemědělského družstva Němčice (Dz 935) jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. Výmaz zaniklých družstev byl proveden v podnikovém rejstříku dne 10.7.1979. 10.7.1979
Podle usnesení členské schůze ze dne 19.12.1979 a schválení ONV odboru VLHZ v Ústí nad Orlicí ze dne 21.5.1979 se zapisuje změna článků 1 odst.1, 25 odst.2, 28 odst.2, 30 odst.2, 31 odst.2, 34 bod c), 36 odst.2 a 35 bod g) vlastních stanov. 10.7.1979 - 1.12.1989
Podle rozhodnutí ONV odboru VLHZ ze dne 6.10.1978, č.j. Vod.h.1556/1978-Ja 206 se zapisuje změna vyplývající z rozhodnutí ONV ze dne 1.3.1977, č.j. Vod.h.2798/1976-206 a to tak, že se vymazuje časové omezení provozu přidružené výroby JZD (původně omezeno do 31.12.1977). 1.11.1978 - 1.12.1989
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze ze dne 30.4.1976 a schválených ONV odborem VLHZ v Ústí nad Orlicí ze dne 9.12.1976 podle nichž je představenstvo 11ti členné. 20.12.1976 - 1.12.1989
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 29.12.1975, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 29.12.1975 a schválení rady ONV v Ústí nad Orlicí ze dne 5.2.1976, usnesení č.1247 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1.1.1976 družstva "Jednotné zemědělské družstvo v Horní Sloupnici" zaps. v pod. rejstříku pod Dz 1509 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. Výmaz zaniklého družstva byl proveden v podnikovém rejstříku 30.6.1976. 30.6.1976
Podle usnesení členské schůze ze dne 26.4.1974 a schváleníONV odboru VLHZ v Ústí nad Orlicí, ze dne 28.11.1974, č.j. Vod.h.5617/1974-Ja-203 se zapisuje změna a doplněk článků 13, 14, 19, 21E, 39, 40 vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva. 12.12.1974 - 20.12.1976
Podle usnesení členské schůze ze dne 20.2.1970 a schválení odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Ústí nad Orlicí ze dne 9.3.1970 čj.Voh.h.147/70-Ja-203 zapisuje se doplnění článku 4 vlastních stanov a odst.2/ další přidružená výroba, kteréžto doplnění se týká vnitřních poměrů družstva. 11.5.1970 - 20.12.1976
Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva, přijatých na členské schůzi dne 22.1.1965, schválených ONV v Ústí nad Orlicí dne 26.2.1965, podle kterých je představenstvo 9ti členné. 25.6.1965 - 20.12.1976
Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva, přijatých na členské schůzi dne 17.11.1961, schválených radou ONV v Ústí nad Orlicí dne 2.2.1962, podle kterých je představenstvo 5-15ti členné. 8.3.1962 - 25.6.1965
Na členské schůzi družstva konané 5.6.1959 byly projednány a schváleny doplňky stanov týkající se vnitřních poměrů družstva. Doplňky byly vypracovány podle směrnic ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 11.5.1959 podle článku 26 vzorových stanov JZD schválených IV. celostátním sjezdem JZD dne 22.3.1959 a vládou dne 29.4.1959 a byly schváleny radou ONV v Litomyšli dne 10.9.1959. 3.11.1959 - 8.3.1962
Na členské schůzi družstva konané 9.10.1957 byly projednány a schváleny vlastní stanovy týkající se vnitřních poměrů družstva. Stanovy byly vypracovány podle směrnic ministerstva zemědělství a lesního hospodářství ze dne 14.5.1957 podle článku 26 vzorových stanov JZD schválených třetím celostátním sjezdem JZD a vládou 3.5.1957 podle § 11, odst. 1 zák. č.69/49 Sb. a byly schváleny radou ONV v Litomyšli 12.12.1957. 14.8.1959 - 8.3.1962
Podle ustanovení § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 a 5, zák. č. 69/49 Sb., přetvořilo se dnem 8.7.1949 družstvo zapsané pod firmou Zemědělské strojní družstvo se sídlem v Dolní Sloupnici (DrIV 62) v Jednotné zemědělské družstvo se sídlem v Dolní Sloupnici čímž veškerá práva a závazky tohoto družstva přešla bez likvidace na Jednotné zemědělské družstvo v Dolní Sloupnici. 13.1.1950
Údaje o zřízení: Schválením ÚRD, zastoupené ODR v Litomyšli ze dne 8.7.1949 č.j. 306/49 vzniklo toto družstvo podle z.č. 69/49 Sb. 30.11.1949

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Sídlo Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Platnost údajů od - do
Adresa 134 , Sloupnice 565 53 9.7.2001
Adresa 565 53 Sloupnice Česká republika
20.12.1976 - 9.7.2001
Adresa Dolní Sloupnice Česká republika
30.11.1949 - 20.12.1976

Předmět podnikání Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Platnost údajů od - do
rozvod tepelné energie 16.4.2013
výroba tepelné energie 16.4.2013
výroba elektřiny 16.4.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost výroba potravinářských a škrobárenských výrobků výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů výroba strojů a zařízení přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod údržba motorových vozidel a jejich příslušenství skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě ubytovací služby pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti poskytování technických služeb 29.3.2011
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.3.2011
diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 29.3.2011
zámečnictví, nástrojářství 29.3.2011
kovářství, podkovářství 29.3.2011
obráběčství 29.3.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 29.3.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 29.3.2011
vodoinstalatérství, topenářství 29.3.2011
malířství, lakýrnictví, natěračství 29.3.2011
zednictví 29.3.2011
klempířství a oprava karoserií 29.3.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 29.3.2011
hostinská činnost 29.3.2011
opravy silničních vozidel 29.3.2011
Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: nad 3,5 t celkové hmotnosti vnitrostátní nad 3,5 t celkové hmotnosti mezinárodní 18.4.2006 - 29.3.2011
kovoobráběčství 18.4.2006 - 29.3.2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.4.2006 - 29.3.2011
zprostředkování obchodu a služeb 18.4.2006 - 29.3.2011
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 18.4.2006 - 29.3.2011
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.4.2006 - 29.3.2011
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 18.4.2006 - 29.3.2011
Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost 18.4.2006 - 29.3.2011
Zemědělství a lesnictví 9.7.2001
Zprostředkování služeb 9.7.2001 - 18.4.2006
Silniční motorová doprava nákladní 9.7.2001 - 18.4.2006
Silniční motorová doprava osobní 9.7.2001 - 18.4.2006
Kovoobrábění 9.7.2001 - 18.4.2006
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 9.7.2001 - 18.4.2006
Velkoobchod 9.7.2001 - 29.3.2011
Opravy pracovních strojů 9.7.2001 - 29.3.2011
Opravy silničních vozidel 9.7.2001 - 29.3.2011
Zámečnictví 9.7.2001 - 29.3.2011
Kovářství 9.7.2001 - 29.3.2011
Povrchové úpravy a svařování kovů 9.7.2001 - 29.3.2011
Poskytování technických služeb 9.7.2001 - 29.3.2011
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 9.7.2001 - 29.3.2011
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 9.7.2001 - 29.3.2011
Specializovaný maloobchod 9.7.2001 - 29.3.2011
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.7.2001 - 29.3.2011
Přípravné práce pro stavby 9.7.2001 - 29.3.2011
Hostinská činnost 9.7.2001 - 29.3.2011
Pronájem a půjčování věcí movitých 9.7.2001 - 29.3.2011
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnost 9.7.2001 - 29.3.2011
Výroba a montáž stabilního hasícího zařízení 2.7.1998 - 9.7.2001
Zemědělství a lesnictví 11.3.1993 - 9.7.2001
Zemní práce 11.3.1993 - 9.7.2001
Výroba pilařského zboží 11.3.1993 - 9.7.2001
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 11.3.1993 - 9.7.2001
Silniční motorová doprava 11.3.1993 - 9.7.2001
Výroba a opravy zemědělských strojů 11.3.1993 - 9.7.2001
Opravy motorových vozidel 11.3.1993 - 9.7.2001
Zámečnictví 11.3.1993 - 9.7.2001
Kovoobrábění 11.3.1993 - 9.7.2001
Kovářství 11.3.1993 - 9.7.2001
Zprostředkování 11.3.1993 - 9.7.2001
Truhlářství 11.3.1993 - 9.7.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.3.1993 - 9.7.2001
Pronájem strojního zařízení včetně služeb k pronájmu 11.3.1993 - 9.7.2001
Práce lakýrnické 11.3.1993 - 9.7.2001

Předmět činnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Platnost údajů od - do
Družstvo: 11.3.1991 - 11.3.1993
a) Zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské a jiné výrobky 11.3.1991 - 11.3.1993
b) Vykonává činnosti a vyrábí výrobky, sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby 11.3.1991 - 11.3.1993
c) Poskytuje práce a služby pro občany, organizace, soukromé podnikatele a vlastní členy 11.3.1991 - 11.3.1993
d) Prodává vlastní výrobky a zboží i ve vlastních prodejnách 11.3.1991 - 11.3.1993
e) Zajišťuje: 11.3.1991 - 11.3.1993
Výrobu z nových hmot, dřeva a kovů 11.3.1991 - 11.3.1993
Školící a poradenskou činnost,(účinky patogenních zón) 11.3.1991 - 11.3.1993
Léčitelství a rehabilitace 11.3.1991 - 11.3.1993
Cestovní služby v tuzemsku i zahraničí, poskytované pro družstevníky, občany i organizace 11.3.1991 - 11.3.1993
Agrochemické rozbory 11.3.1991 - 11.3.1993
f) Zajišťuje provádění prací: 11.3.1991 - 11.3.1993
Stavební výroba a údržba 11.3.1991 - 11.3.1993
Práce demoliční a izolatérské 11.3.1991 - 11.3.1993
Truhlářské práce 11.3.1991 - 11.3.1993
Elektrikářské práce 11.3.1991 - 11.3.1993
Zámečnické práce 11.3.1991 - 11.3.1993
Strojírenské práce 11.3.1991 - 11.3.1993
Natěračské a lakýrnické práce 11.3.1991 - 11.3.1993
Revize el. zařízení 11.3.1991 - 11.3.1993
Práce klempířské a pokrývačské 11.3.1991 - 11.3.1993
Kovářské práce 11.3.1991 - 11.3.1993
Zemní stavební práce s těžkými mechanismy 11.3.1991 - 11.3.1993
Nákladní dopravu 11.3.1991 - 11.3.1993
g) Družstvo se může ve své hospodářské činnosti zapojit do mezinárodní dělby práce 11.3.1991 - 11.3.1993
h) Provádí zahraniční obchodní činnost (v souladu s § 4 vyhl. č.27/91 Sb. s výjimkou vývozu a dovozu zboží ve vlád. nař. č.256/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 11.3.1991 - 11.3.1993
ch) Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením. 11.3.1991 - 11.3.1993
Nákladní doprava, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Ústí nad Orlicí do 31.12.1990 22.2.1990 - 11.3.1991
Nákladní doprava, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Ústí nad Orlicí do 31.12.1989 1.12.1989 - 22.2.1990
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a v lesích 1.12.1989 - 11.3.1991
2. Družstvo a) zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské a jiné výrobky b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby c) poskytuje práce a služby pro občany d) prodává vlastní výrobky a zboží 1.12.1989 - 11.3.1991
3. Družstvo na základě souhlasu orgánu hospodářského řízení provozuje tyto činnosti: 1.12.1989 - 11.3.1991
Práce stavební výroby a údržby 1.12.1989 - 11.3.1991
Truhlářské práce 1.12.1989 - 11.3.1991
Elektrikářské práce 1.12.1989 - 11.3.1991
Zámečnické práce 1.12.1989 - 11.3.1991
Revize elektrického zařízení 1.12.1989 - 11.3.1991
Zemní práce stavební s těžkými mechanizmy 1.12.1989 - 11.3.1991
Práce a služby v opravárenských dílnách družstva 1.12.1989 - 11.3.1991
Práce lakýrnické a natěračské 1.12.1989 - 11.3.1991
Práce pokrývačské a instalatérské 1.12.1989 - 11.3.1991
Truhlářské práce - místo provozování Sloupnice, okres Ústí nad Orlicí 26.5.1987 - 1.12.1989
Kooperační výroba dílů pro SOR Libchavy - místo provozování Sloupnice, okres Ústí nad Orlicí 26.5.1987 - 1.12.1989
Práce elektrikářské - místo provozování Sloupnice, okres Ústí nad Orlicí 26.5.1987 - 1.12.1989
Revize elektrického zařízení - místo provozování Sloupnice, okres Ústí nad Orlicí 26.5.1987 - 1.12.1989
Stavební práce - místo provozování Sloupnice, okres Ústí nad Orlicí 26.5.1987 - 1.12.1989
Nákladní doprava, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Ústí nad Orlicí do 31.12.1986 15.7.1986 - 1.12.1989
Nákladní doprava, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Ústí nad Orlicí do 31.12.1985 7.6.1985 - 15.7.1986
Výroba dřevěných palet z vlastních zdrojů, místo provozu - středisko Sloupnice, územní obvod - pro ZEMPO Praha 7.1.1985 - 1.12.1989
Nákladní doprava 1.11.1978 - 7.6.1985
Nákladní doprava, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Ústí nad Orlicí do 31.12.1978 6.4.1978 - 1.11.1978
Nákladní doprava, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Ústí nad Orlicí do 31.12.1977 13.6.1977 - 6.4.1978
Nákladní doprava 24.5.1977 - 13.6.1977
Zemědělská velkovýroba a hospodaření v družstevních lesích a rybnících 24.5.1977 - 1.12.1989
Přidružená výroba: 24.5.1977 - 1.12.1989
Práce s těžkými mechanizmy 24.5.1977 - 1.12.1989
Řemeslnické práce (opravy, údržba) 24.5.1977 - 1.12.1989
Nákladní doprava, její provozování pro cizí potřeby je povoleno odborem dopravy ONV v Ústí nad Orlicí do 31.12.1975 3.4.1975 - 24.5.1977
Nákladní doprava 17.12.1970 - 3.4.1975
Zemědělská a lesní výroba včetně pomocné výroby a odbytu 17.12.1970 - 24.5.1977
Přidružená výroba: 17.12.1970 - 24.5.1977
Těžba kamene 17.12.1970 - 24.5.1977
Stavební údržba 17.12.1970 - 24.5.1977
Opravářství zámečnické a truhlářské 17.12.1970 - 24.5.1977
Je dán zákonem č. 69/49 Sb. a ustanovením stanov vyhlášených v Úředním listě. 30.11.1949 - 17.12.1970

vedení firmy Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Statutární orgán Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Platnost údajů od - do
Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda. Při podepisování za družstvo připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci. 9.12.2014
Zastupování a podepisování: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 11.3.1993 - 9.12.2014
Zastupování: Statutárním orgánem družstva je předseda, který je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Předseda může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou organizaci nebo jinou osobu, aby činily právní úkony jménem družstva v rozsahu určeném ve zmocnění. Vedoucí organizačních jednotek družstva jsou oprávněni jako zástupci činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v rámci působnosti organizační jednotky, určené organizačním řádem družstva. 11.3.1991 - 11.3.1993
Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda. K vytištěnému nebo jinak napsanému názvu družstva připojí svůj podpis předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda. 1.12.1989 - 11.3.1991
Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek předseda. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda a další člen představenstva. Věci finanční povahy podepisuje též ekonom družstva. 20.12.1976 - 1.12.1989
Zastupování a podepisování: K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden člen Přípravného výboru. Podepisování firmy: k firmě, razítkem vytištěné nebo kýmkoliv napsané, připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen Přípravného výboru. 30.11.1949 - 20.12.1976
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Vznik funkce 11.3.2016
Adresa: 89 , Přívrat 560 02
místopředseda představenstva Ladislav Chleboun 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Vznik funkce 31.3.2016
Adresa: 91 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Oldřich Vašina 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Adresa: 222 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Oldřich Dvořák 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Adresa: 24 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Jiří Fangl 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Adresa: 305 , Řetová 561 41
člen představenstva Michael Čapek 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Adresa: 10 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Monika Vytlačilová 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Adresa: 63 , Němčice 561 18
člen představenstva Jaroslava Fanglová 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Adresa: 357 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Ing. Vladimír Pavliš 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Adresa: 152 , Němčice 561 18
člen představenstva Jaroslav Vencl 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Adresa: 51 , Přívrat 560 02
člen představenstva Ing. Vladimír Ondráček 13.4.2016
Vznik členství 11.3.2016
Adresa: Dukelská 976 , Litomyšl 570 01
Předseda Karel Klečanský 30.11.1949 - 13.1.1950
Adresa: 44 , Sloupnice 565 53
Místopředseda Josef Voříšek 30.11.1949 - 13.1.1950
Adresa: 104 , Sloupnice 565 53
Člen Josef Huryta 30.11.1949 - 13.1.1950
Adresa: 19 , Sloupnice 565 53
Člen Jan Záleský 30.11.1949 - 13.1.1950
Adresa: 107 , Sloupnice 565 53
Člen Jiří Beneš 30.11.1949 - 20.10.1955
Adresa: 4 , Sloupnice 565 53
Člen Anežka Záleská 30.11.1949 - 20.10.1955
Adresa: 145 , Sloupnice 565 53
Člen Ladislav Faltejsek 30.11.1949 - 20.10.1955
Adresa: 42 , Sloupnice 565 53
Předseda Josef Huryta 13.1.1950 - 20.10.1955
Adresa: 19 , Sloupnice 565 53
Místopředseda Jan Záleský 13.1.1950 - 20.10.1955
Adresa: 107 , Sloupnice 565 53
Člen Jan Křemenák 13.1.1950 - 20.10.1955
Adresa: 114 , Sloupnice 565 53
Člen Karel Kroutil 13.1.1950 - 20.10.1955
Adresa: 64 , Sloupnice 565 53
Člen Božena Malochová 13.1.1950 - 20.10.1955
Adresa: 23 , Sloupnice 565 53
Člen Jan Škeřík 13.1.1950 - 20.10.1955
Adresa: 101 , Sloupnice 565 53
Člen Jan Boukal 13.1.1950 - 20.10.1955
Adresa: 122 , Sloupnice 565 53
Předseda Jaroslav Mrkos 20.10.1955 - 15.3.1957
Adresa: 81 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jan Záleský 20.10.1955 - 15.3.1957
Adresa: 107 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Božena Fišerová 20.10.1955 - 15.3.1957
Adresa: 144 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Anežka Záleská 20.10.1955 - 15.3.1957
Adresa: 145 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Antonín Kozák 20.10.1955 - 15.3.1957
Adresa: 148 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Josef Fikejz 20.10.1955 - 22.5.1958
Adresa: 105 , Sloupnice 565 53
Předseda Jan Záleský 15.3.1957 - 22.5.1958
Adresa: 107 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Cyril Rezek 15.3.1957 - 22.5.1958
Adresa: 188 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Tobiáš Čapek 15.3.1957 - 22.5.1958
Adresa: 9 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Emilie Šilarová 15.3.1957 - 22.5.1958
Adresa: 125 , Dlní Sloupnice Česká republika
Člen představenstva Anna Boukalová 15.3.1957 - 22.5.1958
Adresa: 122 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Antonín Kozák 22.5.1958 - 26.5.1960
Adresa: 148 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Miloslav Vancl 22.5.1958 - 26.5.1960
Adresa: 2 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jan Křemenák 22.5.1958 - 26.5.1960
Adresa: 114 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Václav Šplíchal 22.5.1958 - 26.5.1960
Adresa: 46 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Josef Fikejz 22.5.1958 - 26.5.1960
Adresa: 35 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Anežka Záleská 22.5.1958 - 26.5.1960
Adresa: 145 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Marie Blažková 15.3.1957 - 15.6.1961
Adresa: 48 , Sloupnice 565 53
Předseda Jiří Beneš 22.5.1958 - 15.6.1961
Adresa: 4 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Miroslav Trnka 26.5.1960 - 15.6.1961
Adresa: 79 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jiří Karlík 26.5.1960 - 15.6.1961
Adresa: 20 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Václav Bečička 26.5.1960 - 15.6.1961
Adresa: 46 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jan Šplíchal 26.5.1960 - 12.4.1963
Adresa: 36 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jan Šmejdíř 26.5.1960 - 12.4.1963
Adresa: 111 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Božena Fišerová 15.6.1961 - 12.4.1963
Adresa: 144 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Marta Pecháčková 15.6.1961 - 12.4.1963
Adresa: 51 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Josef Beneš 26.5.1960 - 22.3.1965
Adresa: 141 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Vojtěch Holec 15.6.1961 - 22.3.1965
Adresa: 34 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva František Černý 12.4.1963 - 22.3.1965
Adresa: 68 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Miloslav Vancl 12.4.1963 - 22.3.1965
Adresa: 1 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Miroslava Vrabcová 22.3.1965 - 12.4.1966
Adresa: 14 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Václav Křemenák 26.5.1960 - 3.6.1967
Adresa: 58 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ing. Vladimír Ulík 22.3.1965 - 3.6.1967
Adresa: Ústí nad Orlicí Česká republika
Člen představenstva Věra Dostálová 12.4.1963 - 19.3.1969
Adresa: 113 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jan Karlík ml. 12.4.1966 - 17.4.1971
Adresa: 189 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Josef Mikulecký ml. 3.6.1967 - 17.4.1971
Adresa: 21 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ludmila Šmejdířová 19.3.1969 - 17.4.1971
Adresa: 111 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Václav Čapek 12.4.1963 - 21.3.1973
Adresa: 10 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jiří Karlík 3.6.1967 - 21.3.1973
Adresa: 20 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jiří Beneš 17.4.1971 - 21.3.1973
Adresa: 4 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Miloslav Vancl 17.4.1971 - 21.3.1973
Adresa: 1 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Václav Hudeček 22.3.1965 - 10.3.1975
Adresa: 11 , Sloupnice 565 53
Předseda Miroslav Trnka 15.6.1961 - 20.12.1976
Adresa: 79 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Tobiáš Čapek 22.3.1965 - 20.12.1976
Adresa: 9 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jan Morávek 17.4.1971 - 20.12.1976
Adresa: 3 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Marie Boukalová 21.3.1973 - 20.12.1976
Adresa: 12 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Josef Beneš 21.3.1973 - 20.12.1976
Adresa: 35 , Sloupnice 565 53
Předseda Ing. Miroslav Trnka 20.12.1976 - 1.9.1978
Adresa: 182 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Karel Kroutil 15.6.1961 - 10.7.1979
Adresa: 64 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jan Mikulecký 21.3.1973 - 10.7.1979
Adresa: 18 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ladislav Šilar 21.3.1973 - 10.7.1979
Adresa: 52 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jaroslav Roučka 10.3.1975 - 10.7.1979
Adresa: 182 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jan Mikulecký 20.12.1976 - 10.7.1979
Adresa: 223 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva František Háněl 20.12.1976 - 10.7.1979
Adresa: 184 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Emilie Chlebounová 20.12.1976 - 10.7.1979
Adresa: 214 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Miloš Šplíchal 20.12.1976 - 10.7.1979
Adresa: 10 , Vlčkov Česká republika
Člen představenstva Ing. Miroslav Trnka 1.9.1978 - 10.7.1979
Adresa: 182 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva František Ludvíček 10.7.1979 - 10.4.1981
Adresa: 92 , Němčice Česká republika
Člen představenstva Hana Teltscherová 10.7.1979 - 10.4.1981
Adresa: 59 , Řetová 561 41
Člen představenstva Jaroslav Vaňous 10.7.1979 - 18.6.1985
Adresa: 48 , Přívrat 560 02
Člen představenstva Jan Holub 20.12.1976 - 10.6.1986
Adresa: 43 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva František Černý 1.9.1978 - 10.6.1986
Adresa: 122 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Marie Kumpoštová 10.7.1979 - 10.6.1986
Adresa: 10 , Němčice Česká republika
Člen představenstva František Rejsa 10.7.1979 - 10.6.1986
Adresa: 20 , Svinná Česká republika
Člen představenstva Josef Racek 10.7.1979 - 10.6.1986
Adresa: 55 , Němčice Česká republika
Člen představenstva Jana Betlachová 10.7.1979 - 10.6.1986
Adresa: 136 , Řetová 561 41
Člen představenstva Karel Kroutil 10.4.1981 - 10.6.1986
Adresa: 197 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ludmila Snítilá 10.4.1981 - 10.6.1986
Adresa: 76 , Řetová 561 41
Člen představenstva Jan Kratochvíl 18.6.1985 - 10.6.1986
Adresa: 182 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ivana Černá 10.6.1986 - 26.5.1987
Adresa: 324 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Miloš Saidl 20.12.1976 - 1.12.1989
Adresa: 45 , Vlčkov Česká republika
Člen představenstva Ing. František Huryta 10.7.1979 - 1.12.1989
Adresa: Voděrady Česká republika
Člen představenstva Jiří Vrabec 10.7.1979 - 1.12.1989
Adresa: 21 , Řetová 561 41
Člen představenstva Jaroslava Hubinková 10.6.1986 - 1.12.1989
Adresa: 100 , Němčice Česká republika
Člen představenstva František Vondra 10.6.1986 - 1.12.1989
Adresa: 75 , Němčice Česká republika
Člen představenstva Vladimír Vencl 10.6.1986 - 1.12.1989
Adresa: 46 , Přívrat 560 02
Člen představenstva Josef Beneš 10.6.1986 - 1.12.1989
Adresa: 35 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Pavel Kovář 10.6.1986 - 1.12.1989
Adresa: 122 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Josef Fikejz 10.6.1986 - 1.12.1989
Adresa: 42 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Milan Kroulík 10.6.1986 - 1.12.1989
Adresa: 319 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jana Vlasáková 26.5.1987 - 1.12.1989
Adresa: Boženy Němcové 171 , Litomyšl Česká republika
Předseda Ing. Václav Kubasa 1.9.1978 - 22.2.1990
Adresa: Dělnická 314 , Brandýs nad Orlicí 561 12
Místopředseda Jan Kratochvíl 10.6.1986 - 22.2.1990
Adresa: 182 , Sloupnice 565 53
Místopředseda Ing. František Huryta 22.2.1990 - 11.3.1993
Adresa: 18 , Voděrady Česká republika
Člen představenstva Ing. Luděk Rejsa 11.3.1993 - 7.3.1997
Adresa: 14 , Svinná Česká republika
Předseda Ing. Oldřich Vašina 22.2.1990 - 9.7.2001
Adresa: 79 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ing. Milan Beneš 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 63 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ing. František Huryta 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 18 , Voděrady Česká republika
Člen představenstva Jan Karlík 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 189 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ing. Vilibald Jansa 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 141 , Tisová 566 01
Člen představenstva Miloš Šplíchal 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 10 , Vlčkov Česká republika
Člen představenstva Věnek Bečička 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 94 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva František Novák 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 9 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jan Mikulecký 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 332 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ing. Jaroslav Vaňous 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 48 , Přívrat 560 02
Člen představenstva Miroslav Vytlačil 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 63 , Němčice Česká republika
Člen představenstva Petr Limberský 11.3.1993 - 9.7.2001
Adresa: 320 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jaroslav Vencl 7.3.1997 - 9.7.2001
Adresa: 51 , Přívrat 560 02
Předseda Ing. Oldřich Vašina 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Vznik funkce 23.2.2001
Zánik funkce 24.2.2006
Adresa: 79 , Sloupnice 565 53
Místopředseda Ing. Jaroslav Vaňous 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Vznik funkce 21.3.2001
Zánik funkce 24.2.2006
Adresa: 89 , Přívrat 560 02
Člen představenstva Věra Kupková 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 100 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ing. Milan Beneš 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 63 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Milena Vašinová 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 52 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ing. Vilibald Jansa 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 141 , Tisová 566 01
Člen představenstva Miroslav Vytlačil 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 63 , Němčice Česká republika
Člen představenstva Jan Mikulecký 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 332 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva František Novák 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 9 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Petr Liberský 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 320 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Eva Vrabcová 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 21 , Řetová 561 41
Člen představenstva Ing. Milan Čapek 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 202 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Jana Eliášová 9.7.2001 - 18.4.2006
Vznik členství 23.2.2001
Zánik členství 24.2.2006
Adresa: 211 , Sloupnice 565 53
Předseda představenstva Ing. Oldřich Vašina 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Vznik funkce 24.2.2006
Zánik funkce 4.3.2011
Adresa: 79 , Sloupnice 565 53
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Vznik funkce 24.2.2006
Zánik funkce 4.3.2011
Adresa: 89 , Přívrat 560 02
Člen představenstva Věra Kupková 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 100 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Ing. Milan Beneš 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 63 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Milena Vašinová 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 52 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Ladislav Chleboun 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Adresa: 91 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva Miroslav Vytlačil 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 111 , Němčice 561 18
Člen představenstva Jan Mikulecký 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 332 , Sloupnice 565 53
Člen představenstva František Novák 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 9 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Jaroslav Mikulecký 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 334 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Jaroslav Vencl 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 51 , Přívrat 560 02
Člen představenstva Ing. Milan Čapek 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 202 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Miloš Šplíchal 18.4.2006 - 29.3.2011
Vznik členství 24.2.2006
Zánik členství 4.3.2011
Adresa: 10 , Vlčkov 560 02
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous 29.3.2011 - 16.8.2013
Vznik členství 4.3.2011
Vznik funkce 4.3.2011
Adresa: 89 , Přívrat 560 02
člen představenstva Miroslav Vytlačil 29.3.2011 - 23.4.2014
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: 111 , Němčice 561 18
místopředseda představenstva Ladislav Chleboun 29.3.2011 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Vznik funkce 10.3.2011
Adresa: 91 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Věra Kupková 29.3.2011 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 3.11.2014
Adresa: 100 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Ing. Milan Beneš 29.3.2011 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Adresa: 63 , Sloupnice 565 53
člen představenstva František Novák 29.3.2011 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Adresa: 9 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Ing. Milan Čapek 29.3.2011 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Adresa: 202 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Ing. Oldřich Vašina 29.3.2011 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Adresa: 79 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Jiří Fangl 29.3.2011 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Adresa: 305 , Řetová 561 41
člen představenstva Stanislav Fišer 29.3.2011 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Adresa: 61 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Milan Kroulík 29.3.2011 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Adresa: 319 , Sloupnice 565 53
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous 16.8.2013 - 9.12.2014
Vznik členství 4.3.2011
Vznik funkce 4.3.2011
Adresa: 89 , Přívrat 560 02
člen představenstva Jan Mikulecký 23.4.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 7.3.2014
Zánik členství 11.3.2016
Adresa: 332 , Sloupnice 565 53
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vaňous 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 11.3.2016
Vznik funkce 4.3.2011
Zánik funkce 11.3.2016
Adresa: 89 , Přívrat 560 02
místopředseda představenstva Ladislav Chleboun 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 11.3.2016
Vznik funkce 10.3.2011
Zánik funkce 11.3.2016
Adresa: 91 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Ing. Milan Beneš 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 11.3.2016
Adresa: 63 , Sloupnice 565 53
člen představenstva František Novák 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 11.3.2016
Adresa: 9 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Ing. Milan Čapek 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 11.3.2016
Adresa: 202 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Ing. Oldřich Vašina 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 11.3.2016
Adresa: 79 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Jiří Fangl 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 11.3.2016
Adresa: 305 , Řetová 561 41
člen představenstva Stanislav Fišer 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 11.3.2016
Adresa: 61 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Milan Kroulík 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 4.3.2011
Zánik členství 11.3.2016
Adresa: 319 , Sloupnice 565 53
člen představenstva Jaroslav Vencl 9.12.2014 - 13.4.2016
Vznik členství 3.11.2014
Zánik členství 11.3.2016
Adresa: 51 , Přívrat 560 02

Sbírka Listin Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 1081/SL 53 účetní závěrka [2014] příloha,ds Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2015 18.5.2015 20.5.2015 20
DrXXIV 1081/SL 52 ostatní usnesení,ds Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2015 18.5.2015 20.5.2015 1
DrXXIV 1081/SL 51 ostatní usnesení,ds Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2015 18.5.2015 20.5.2015 1
DrXXIV 1081/SL 50 výroční zpráva [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2015 18.5.2015 20.5.2015 10
DrXXIV 1081/SL 49 ostatní zápis z VČS,rezignace Krajský soud v Hradci Králové 12.11.2014 19.12.2014 7
DrXXIV 1081/SL 48 notářský zápis [NZ 19/2014] Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2014 12.11.2014 19.12.2014 23
DrXXIV 1081/SL 47 ostatní rezignace Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2013 18.4.2014 30.4.2014 1
DrXXIV 1081/SL 46 ostatní zápis VČS Krajský soud v Hradci Králové 4.3.2014 18.4.2014 30.4.2014 5
DrXXIV 1081/SL 45 notářský zápis NZ 19/2014 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2014 18.4.2014 30.4.2014 23
DrXXIV 1081/SL 44 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2014 17.4.2014 17.4.2014 35
DrXXIV 1081/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.3.2013 12.4.2013 17.4.2013 12
DrXXIV 1081/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2012,cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2013 11.3.2013 12.3.2013 34
DrXXIV 1081/SL 41 účetní závěrka 2011,zpráva o hospodaření,cd Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2012 13.3.2012 11
DrXXIV 1081/SL 40 účetní závěrka 2011,pen.toky,cd Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2012 13.3.2012 2
DrXXIV 1081/SL 39 zpráva auditora 2011,cd Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2012 12.3.2012 13.3.2012 3
DrXXIV 1081/SL 38 účetní závěrka 2010,příloha,cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2012 12.3.2012 13.3.2012 13
DrXXIV 1081/SL 37 účetní závěrka 2011,výkaz zz,cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2012 12.3.2012 13.3.2012 2
DrXXIV 1081/SL 36 účetní závěrka 2011,rozvaha,cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2012 12.3.2012 13.3.2012 2
DrXXIV 1081/SL 34 zpráva auditora , cd Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2011 23.3.2011 24.3.2011 3
DrXXIV 1081/SL 33 výroční zpráva 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2011 23.3.2011 24.3.2011 13
DrXXIV 1081/SL 32 účetní závěrka 2010 - výkaz zz, cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2011 23.3.2011 24.3.2011 2
DrXXIV 1081/SL 31 účetní závěrka 2010 - rozvaha, cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2011 23.3.2011 24.3.2011 2
DrXXIV 1081/SL 30 účetní závěrka 2010 - příl. k ú.z., cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2011 23.3.2011 24.3.2011 13
DrXXIV 1081/SL 29 účetní závěrka - přehl. o peněžních tocích,cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2011 23.3.2011 24.3.2011 2
DrXXIV 1081/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2010 25.3.2010 58
DrXXIV 1081/SL 27 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2009 17.3.2009 3
DrXXIV 1081/SL 26 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2009 17.3.2009 35
DrXXIV 1081/SL 25 ostatní výkaz cash flow 2008 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2009 17.3.2009 2
DrXXIV 1081/SL 24 účetní závěrka výkaz zz 2008 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2009 17.3.2009 2
DrXXIV 1081/SL 23 účetní závěrka rozvaha 2008 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2009 17.3.2009 4
DrXXIV 1081/SL 22 zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 25.4.2008 3
DrXXIV 1081/SL 21 výroční zpráva - za rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 25.4.2008 29
DrXXIV 1081/SL 20 ostatní - výkaz cash flow Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 25.4.2008 2
DrXXIV 1081/SL 18 účetní závěrka - výkaz zz rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 25.4.2008 2
DrXXIV 1081/SL 17 účetní závěrka - rozvaha rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2008 25.4.2008 5
DrXXIV 1081/SL 16 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2007 4.5.2007 4.5.2007 2
DrXXIV 1081/SL 15 ostatní - výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Hradci Králové 15.2.2007 4.5.2007 4.5.2007 3
DrXXIV 1081/SL 14 účetní závěrka - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 15.2.2007 4.5.2007 4.5.2007 4
DrXXIV 1081/SL 13 ostatní - příloha k ÚZ Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2007 4.5.2007 13
DrXXIV 1081/SL 12 ostatní - cash flow Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2007 4.5.2007 1
DrXXIV 1081/SL 11 výroční zpráva - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2007 4.5.2007 4.5.2007 26
DrXXIV 1081/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2006 22.5.2006 22.5.2006 51
DrXXIV 1081/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu - NZ 20/2006 Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2006 31.3.2006 31.3.2006 35
DrXXIV 1081/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2005 15.6.2005 15.6.2005 51
DrXXIV 1081/SL 7 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2004 30.3.2004 30.3.2004 52
DrXXIV 1081/SL 6 účetní závěrka r. 2000, 2001, 2002 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2003 31.3.2003 31.3.2003 82
DrXXIV 1081/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2002 6.3.2002 6.3.2002 90
DrXXIV 1081/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, usn. o nařízení výk.rozh. NZ 23/2001 Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2001 27.3.2001 27.3.2001 63
DrXXIV 1081/SL 2 notářský zápis - NZ 14/98 Krajský soud v Hradci Králové 20.2.1998 3.6.1998 3.6.1998 13
DrXXIV 1081/SL 1 notářský zápis - NZ 6/96 Krajský soud v Hradci Králové 9.2.1996 11.7.1996 11.7.1996 0
DrXXIV 1081/SL 5 ostatní usn. 0Nc4152/2002-36 Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2002 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

IČO (identifikační číslo) 00131024
Jméno Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Litomyšl
Vznik první živnosti: 10.11.1992
Celkový počet živností: 31
Aktivních živností: 14

Sídlo Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Živnosti a provozovny Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 134, Sloupnice 565 53
Identifikační číslo provozovny 1002842450
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1002841640
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 12.11.1992

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1002841640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1002841640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1992

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1002841640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2000

Živnost č. 5 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1002841640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.1992

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1002841640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.11.1992

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 224, Sloupnice 565 53
Identifikační číslo provozovny 1007861673
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1993

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.2001

Živnost č. 10 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2006

Živnost č. 11 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.2011
Provozovna č. 1
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1002841640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.2.2011

Živnost č. 12 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.2011
Provozovna č. 1
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1002841640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.2.2011

Živnost č. 13 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.2011
Provozovna č. 1
Provozovna 565 53 Sloupnice
Identifikační číslo provozovny 1002841640
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.2.2011

Živnost č. 14 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.2011

Živnost č. 15 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba pilařského zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1992
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 17 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 15.11.2000

Živnost č. 23 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 17.3.2001

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 25 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1995
Zánik oprávnění 29.9.2000

Živnost č. 26 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 30 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Vaňous
Člen statutárního orgánu Ladislav Chleboun
Člen statutárního orgánu Jiří Fangl
Člen statutárního orgánu Jaroslav Vencl
Člen statutárního orgánu Michael Čapek
Člen statutárního orgánu Jaroslava Fanglová
Člen statutárního orgánu Monika Vytlačilová
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Ondráček
Člen statutárního orgánu Oldřich Dvořák
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Pavliš
Člen statutárního orgánu Oldřich Vašina

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

IČO: 00131024
Firma: Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici
Právní forma: Družstvo
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Sloupnice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1980

Sídlo Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Sídlo: 134 NEOAD, Sloupnice 565 53

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba elektřiny
Výroba tepla
Rozvod tepla
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image