Firma Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci IČO 00120821


Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci (00120821) je Zemědělské družstvo. Sídlí na adrese Polepy , 411 47 Polepy Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 1962 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo"Polabský chmelař"Polepy na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXIV 1134
IČO (identifikační číslo osoby) 00120821
Jméno Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.6.1962
Náhradní členská schůze schválila změnu Stanov čl. 17 odst. 1písm. b. 2.7.1996
Na předmět podnikání byly družstvu vydány Okresním živnostenskýmúřadem v Litoměřicích dne 25.1.1993 živnostenské listy pod č.j.93/V/0115-P, 93/K/0116-P, 93/R/0117-P, 93/R/0118-P, 93/R/0119-P,93/R/0120-P, 93/R/0121-P, 93/R/0122-P, 93/R/0123-P, 93/R/0124-P,93/R/0125-P, 93/R/0128-P, 1.5.1993
Členská schůze konaná dne 16.12.1992 schválila podle § 11 zák.č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádánímajetkových nároků v družstech, a podle § 765 zák.č. 513/1991Sb., nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodnímzákoníku. 1.5.1993
Ručební povinnost:Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva svým ročnímpodílem na hospodářských výsledcích při vyčíslení bilancovanéztráty za hospodářský rok. 22.3.1989 - 1.5.1993
Členskou schůzí družstva, konanou dne 6.ledna 1978 byly přijatya schváleny stanovy jednotného zemědělského družstva. Tytostanovy byly též schváleny Okresní zemědělskou správou v Litomě-řicích dne 20.listopadu 1979. 17.1.1980
Společnou ustavující členskou schůzí konanou dne 6.ledna 1978a na podkladě souhlasu Okresního národního výboru v Litoměřicíchč.j. Ra/2/1978 ze dne 10.ledna 1978 a souhlasu Krajské země -dělské správy v Ústí nad Labem, byla do tohoto družstva jakodružstva přejímajícího sloučena bez provedení likvidace jednotnázemědělská družstva: Jednotné zemědělské družstvo "KŘEMÍN" sesídlem v Zahořanech, okres Litoměřice (zdejší Dz 1061), Jednotnézemědělské družstvo "Novosady" se sídlem v Brzánkách, okresLitoměřice (zdejší Dz 1081), Jednotné zemědělské družstvo"Polabský chmelař" se sídlem v Lounkách, okres Litoměřice(zdejší Dz 1146) s tím, že přejímající družstvo převezme veškerápráva, povinnosti a závazky jakož i přechod všech členů zani-kajících družstev k 1.lednu 1978. 24.1.1978
Družstvo se bude prozatím řídit stanovami přejímajícíhodružstva. 24.1.1978
Členskou schůzí konanou dne 9.června 1976 byly schváleny stanovydružstva. 22.9.1976
Slučovací členskou schůzí konanou dne 27.ledna 1972 bylo dotohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno bezprovedení likvidace jako družstvo slučované (zanikající)Jednotné zemědělské družstvo v Encovanech, okres Litoměřice(zdejší Dz 146) s tím, že toto přejímající družstvo převezmeveškerá práva, povinnosti, závazky, jakož i všechny členyzanikajícího Jednotného zemědělského družstva v Encovanech. 2.4.1975
Podle rozhodnutí Okresního národního výboru - odboru vodního alesního hospodářství v Litoměřicích č.j. Zem-702/72-Hř ze dne11.prosince 1972 zapisuje se změna vlastních stanov jednotnéhozemědělského družstva a to podle usnesení rady ONV v Litomě-řicích z 1.prosince 1972 ve znění článku 4, 23, 39. 2.4.1975
Družstvo je podřízeno Okresní zemědělské správě Litoměřice. 2.4.1975
Vyznačuje se, že do tohoto družstva bylo dnem 1.března 1967sloučeno Jednotné zemědělské družstvo v Libínkách (zdejšíDz 124), jehož členstvo, majetek a závazky družstvo dnem1.března 1967 převzalo. Sloučení Jednotného zemědělskéhodružstva v Libínkách usnesla členská schůze ze dne 18.ledna 1967a bylo schváleno Výrobní zemědělskou správou v Litoměřicíchdne 22.února 1967. 15.5.1969
Družstvo přijalo na členské schůzi dne 23.dubna 1965 vlastnístanovy družstva, odpovídající vzorovým stanovám jednotnýchzemědělských družstev. Stanovy družstva byly schváleny radouOkresního národního výboru v Litoměřicích a zaregistrovány. 15.12.1965
Družstvo přijalo na členské schůzi dne 25.listopadu 1962 vlastnístanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro jednotná zemědělskádružstva, přijatým V. celostátním sjezdem jednotných zeměděl-ských družstev ze dne 26.března 1961 a schválených vládou ČSSRdne 26.dubna 1961. Tyto stanovy družstva byly schváleny Okresnímnárodním výborem v Litoměřicích dne 5. 9. 1962 a zaregistrovány. 28.9.1962
Údaje o družstvu:Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze ze dne5.ledna 1962, kterým se sloučila JZD v Polepech, JZD v Oknecha JZD v Hrušovanech v jediné družstvo s názvem Jednotnézemědělské družstvo "Polepská Blata" a se sídlem v Polepech,které přejímá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučenímzaniklých družstev. Sloučení družstev bylo schváleno radouOkresního národního výboru v Litoměřicích dne 29.prosince 1961. 27.6.1962

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

Kapitál Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

zakladni jmění 4 575 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.7.1994
zakladni jmění 18 825 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1993 - 27.7.1994

Sídlo Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Polepy , 411 47 Polepy Česká republika
Polepy, Polepy, PSČ 41147
1.5.1993
Adresa Polepy Česká republika
Polepy, okres Litoměřice
27.6.1962 - 1.5.1993

Předmět podnikání Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

Platnost údajů od - do
hostinská činnost, kovářství 27.7.1994
silniční motorová doprava 27.7.1994
zemědělská výroba 1.5.1993
obchodní činnosti v rámci státu i v zahraničí 1.5.1993
práce a služby pro členy, občany, jiné právní a organizačníformy podniků 1.5.1993
pronájem a nájem věcí movitých i nemovitých, zejména půdy,budov, strojů a zařízení 1.5.1993
zajišťování potřeb členů, zejména hospodářských a sociálních 1.5.1993
potravinářská výroba 1.5.1993 - 27.7.1994
hostinská činnost, zednictví, kovoobrábění, opravárenstvízemědělských strojů, opravárenství motorových vozidel,vodoinstalatérství, elektroinstalatérství, tesařství,truhlářství, kovářství, zámečnictví, klempířství 1.5.1993 - 27.7.1994
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě. 22.3.1989 - 1.5.1993
2) Družstvo v zájmu celoročního zaměstnání svých členů a využitívlastních výrobních prostředků provozuje:a) práce řemeslnické (kovářské, truhlářské, kolářské a takpodobně) pro cizí odběrateleb) využívá volné kapacity katru pro práce cizím odběratelůmc) nákladní autodopravu pro cizí účastníkyd) poskytuje práce a služby pro občany charakteru prací zámeč -nických, truhlářských a nákladní autodopravue) prodává vlastní vyrobené zboží 22.3.1989 - 1.5.1993
3) Předmětem jiné hospodářské činnosti je:a) stavební činnost formou dodávek stavebních prací a dodávekstavebních částíb) družstvo se podílí na výrobě zboží spotřebního a průmyslovéhocharakteru formou dílčích dodávekc) pro plnění svých hospodářských úkolů může použít výpěstkůa výrobků ze záhumenkového hospodářství svých členů. 22.3.1989 - 1.5.1993
pořez dřeva pro cizí 2.4.1975 - 22.3.1989
doprava pro cizí traktory a nákladními automobily 2.4.1975 - 22.3.1989
zemědělská velkovýroba 10.3.1971 - 22.3.1989

vedení firmy Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

Statutární orgán Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

Platnost údajů od - do
Předseda František Maixner 1.5.1993
Adresa: 13 , Nučnice Česká republika
Nučnice 13
Místopředseda Věra Albrechtová 27.7.1994
Adresa: 19 , Horní Řepčice Česká republika
Horní Řepčice 19
Člen představenstva Jaroslav Dejl 2.7.1996
Adresa: 68 , Křešice Česká republika
Křešice 68
Člen Bohuslav Lucius 27.6.1962 - 25.9.1967
Adresa: 9 , Hrušovany Česká republika
Hrušovany 9
Člen František Vránek 27.6.1962 - 25.9.1967
Adresa: 76 , Hrušovany Česká republika
Hrušovany 76
Člen Václav Váňa 27.6.1962 - 25.9.1967
Adresa: 59 , Hrušovany Česká republika
Hrušovany 59
Člen František Novotný 27.6.1962 - 25.9.1967
Adresa: Okna Česká republika
Okna
Člen Antonín Loula 27.6.1962 - 25.9.1967
Adresa: Okna Česká republika
Okna
Člen Jaroslav Patlejch 27.6.1962 - 25.9.1967
Adresa: 49 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 49
Člen Anna Salačová 27.6.1962 - 25.9.1967
Adresa: 22 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 22
Člen Ludmila Vobořilová 27.6.1962 - 25.9.1967
Adresa: Polepy Česká republika
Polepy
Předseda Vladislav Špringl 27.6.1962 - 9.9.1968
Adresa: 53 , Polepy čp Česká republika
Polepy čp.53, okres Litoměřice
Člen Eduard Maroši 25.9.1967 - 9.9.1968
Adresa: 39 , Hrušovany Česká republika
Hrušovany 39
Člen Herbert Musche 25.9.1967 - 9.9.1968
Adresa: 48 , Polepy Česká republika
Polepy 48
Člen Jaroslav Bartoň 25.9.1967 - 9.9.1968
Adresa: 18 , Hrušovany Česká republika
Hrušovany 18
Člen Anna Salačová 25.9.1967 - 9.4.1970
Adresa: 22 , Polepy Česká republika
Polepy 22
Člen Jaroslav Hájek 25.9.1967 - 9.4.1970
Adresa: 52 , Polepy Česká republika
Polepy 52
Člen Zdeněk Robek 9.9.1968 - 9.4.1970
Adresa: Polepy Česká republika
Polepy
Zástupce předsedy Jaroslav Čmejla 27.6.1962 - 2.4.1975
Adresa: 148 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 148
Člen Václav Kuchynka 27.6.1962 - 2.4.1975
Adresa: 9 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 9
Člen Antonín Vesecký 27.6.1962 - 2.4.1975
Adresa: 33 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 33
Člen Miloslav Macek 27.6.1962 - 2.4.1975
Adresa: 6 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 6
Člen Václav Prokůpek 27.6.1962 - 2.4.1975
Adresa: 33 , Hrušovany Česká republika
Hrušovany 33
Člen Ladislav Putna 25.9.1967 - 2.4.1975
Adresa: 16 , Libínky Česká republika
Libínky 16
Člen František Novotný 5.10.1967 - 2.4.1975
Adresa: Okna Česká republika
Okna
Člen Josef Honc 9.9.1968 - 2.4.1975
Adresa: Polepy Česká republika
Polepy
Člen Jiří Novák 9.9.1968 - 2.4.1975
Adresa: Polepy Česká republika
Polepy
Člen Miloslava Šimková 9.4.1970 - 2.4.1975
Adresa: 32 , Polepy Česká republika
Polepy 32, okres Litoměřice
Člen Jiří Šinfelt 9.4.1970 - 2.4.1975
Adresa: 66 , Polepy Česká republika
Polepy 66, okres Litoměřice
Člen Viktor Tintěra 27.6.1962 - 24.1.1978
Adresa: 144 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 144
Člen Jaroslav Novotný 25.9.1967 - 24.1.1978
Adresa: 165 , Polepy Česká republika
Polepy 165
Člen Květa Drábková 25.9.1967 - 24.1.1978
Adresa: 9 , Okna Česká republika
Okna 9
Člen Bohumil David 9.4.1970 - 24.1.1978
Adresa: 136 , Polepy Česká republika
Polepy 136, okres Litoměřice
Člen Václav Kuchynka 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 9 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 9, okres Litoměřice
Člen František Novotný 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 175 , Polepy Česká republika
Polepy 175, okres Litoměřice
Člen Jan Fibich 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 92 , Encovany Česká republika
Encovany čp. 92, okres Litoměřice
Člen Václav Prokůpek 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 87 , Hrušovany Česká republika
Hrušovany 87, okres Litoměřice
Člen Dana Růžičková 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 41 , Libínky Česká republika
Libínky čp. 41, okres Litoměřice
Člen Milena Šimková 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 34 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 34, okres Litoměřice
Člen Ladislav Putna 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 43 , Libínky Česká republika
Libínky čp. 43, okres Litoměřice
Člen František Bejček 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 79 , Encovany Česká republika
Encovany čp. 79, okres Litoměřice
Člen Jiří Novák 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 92 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 92, okres Litoměřice
Místopředseda Jaroslav Čmejla 2.4.1975 - 24.1.1978
Adresa: 162 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 162, okres Litoměřice
Předseda Ing. Vladislav Špringl 9.9.1968 - 16.3.1982
Adresa: 53 , Polepy čp Česká republika
Polepy čp.53
Člen Jaroslav Čmejla 24.1.1978 - 19.9.1988
Adresa: 162 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 162, okres Litoměřice
Člen Marcela Chvostová 24.1.1978 - 19.9.1988
Adresa: 47 , Černěves Česká republika
Černěves čp. 47
Člen Jiří Beer 24.1.1978 - 19.9.1988
Adresa: 18 , Chodouny Česká republika
Chodouny čp. 18
Člen Zděna Kotrbová 24.1.1978 - 19.9.1988
Adresa: 11 , Kyškovice Česká republika
Kyškovice čp. 11
Člen Antonín Lánský 24.1.1978 - 19.9.1988
Adresa: Dělnická ulice 1591 , Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Dělnická ulice čp. 1591, okres Litoměřice
Místopředseda Václav Kühn 24.1.1978 - 19.9.1988
Adresa: 48 , Zahořany Česká republika
Zahořany čp. 48
Člen Ing. Zdena Šašková 24.1.1978 - 19.9.1988
Adresa: 275 , Horní Beřkovice Česká republika
Horní Beřkovice čp. 275
Člen Jaroslav Durchánek 24.1.1978 - 4.10.1988
Adresa: 1 , Líbinky Česká republika
Líbinky čp. 1
Člen Čestmír Zajíček 24.1.1978 - 4.10.1988
Adresa: 69 , Lounky Česká republika
Lounky čp. 69
Člen Ing. František Maixner 24.1.1978 - 4.10.1988
Adresa: 13 , Nučnice Česká republika
Nučnice čp. 13
Člen Josef Dubina 19.9.1988 - 4.10.1988
Adresa: 76 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 76
Člen Věra Košková 19.9.1988 - 4.10.1988
Adresa: 140 , Lounky Česká republika
Lounky čp. 140
Člen Václav Fajčák 19.9.1988 - 4.10.1988
Adresa: 190 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 190
Člen Božena Bohatcová 25.9.1967 - 10.3.1993
Adresa: 3 , Hrušovany Česká republika
Hrušovany 3
Člen Miloslav Macek 2.4.1975 - 10.3.1993
Adresa: 7 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 7, okres Litoměřice
Člen Ing. Josef Pánek 2.4.1975 - 10.3.1993
Adresa: 27 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 27, okres Litoměřice
Místopředseda Karel Schuler 19.9.1988 - 10.3.1993
Adresa: 29 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 29
Člen Ing. Zdena Šašková 19.9.1988 - 10.3.1993
Adresa: 145 , Lounky Česká republika
Lounky čp. 145
Člen Zdeněk Fibich 19.9.1988 - 10.3.1993
Adresa: 45 , Brzánky Česká republika
Brzánky čp. 45
Člen Jarmila Neprašová 4.10.1988 - 10.3.1993
Adresa: 189 , Polepy Česká republika
Polepy 189
Člen Drahomíra Čmejlová 4.10.1988 - 10.3.1993
Adresa: 113 , Chodouny Česká republika
Chodouny 113
Člen Jiří Bureš 24.1.1978 - 1.5.1993
Adresa: 142 , Lounky Česká republika
Lounky čp. 142
Člen Jaroslava Srbová 24.1.1978 - 1.5.1993
Adresa: 81 , Zahořany Česká republika
Zahořany čp. 81
Člen Miloslava Šimková 24.1.1978 - 1.5.1993
Adresa: 32 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 32
Předseda Václav Stuchlý 16.3.1982 - 1.5.1993
Adresa: 77 , Lounky čp Česká republika
Lounky čp.77, okres Litoměřice
Člen Jaroslav Čmejla ml. 19.9.1988 - 1.5.1993
Adresa: 162 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 162
Člen František Fišer 4.10.1988 - 1.5.1993
Adresa: Polní 196 , Křešice Česká republika
Křešice, Polní 196
Člen Jaromír Šinfelt 4.10.1988 - 1.5.1993
Adresa: 66 , Polepy Česká republika
Polepy 66
Člen Václav Kotrba 4.10.1988 - 1.5.1993
Adresa: 11 , Kyškovice Česká republika
Kyškovice 11
Člen Miroslav Krupička 4.10.1988 - 1.5.1993
Adresa: 142 , Lounky Česká republika
Lounky 142
Místopředseda Ing. Josef Pánek 10.3.1993 - 1.5.1993
Adresa: 27 , Polepy Česká republika
Polepy čp. 27
Člen představenstva Jiří Ceplický 10.3.1993 - 1.5.1993
Adresa: Litoměřická 193 , Hošťka Česká republika
Hošťka, Litoměřická 193
Člen představenstva Alena Dostálová 10.3.1993 - 1.5.1993
Adresa: 90 , Černěves Česká republika
Černěves 90
Člen představenstva Věra Křížová 10.3.1993 - 1.5.1993
Adresa: 174 , Křešice Česká republika
Křešice 174
Člen představenstva Ivana Racková 10.3.1993 - 1.5.1993
Adresa: 101 , Kyškovice Česká republika
Kyškovice 101
Člen představenstva Miroslav Týle 10.3.1993 - 1.5.1993
Adresa: 288 , Křešice Česká republika
Křešice 288
Člen představenstva Ing. Jarmila Páclová 10.3.1993 - 1.5.1993
Adresa: 69 , Polepy Česká republika
Polepy 69
Člen představenstva Pavel Rokůsek 10.3.1993 - 27.7.1994
Adresa: 116 , Chodouny Česká republika
Chodouny 116
Místopředseda Ing. Lubomír Horák 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: Čechova 11 , Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Čechova 11
Místopředseda Jaroslav Černý 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 53 , Kyškovice Česká republika
Kyškovice 53
Člen představenstva Jiří Beer 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 18 , Chodouny Česká republika
Chodouny 18
Člen představenstva Ing. Vladimír Černý 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: Máchova 260 , Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Máchova 260
Člen představenstva Zděnek Fibich 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 16 , Brzánky Česká republika
Brzánky 16
Člen představenstva Marcela Hoření 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 104 , Lounky Česká republika
Lounky 104
Člen představenstva Josef Juna 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 23 , Encovany Česká republika
Encovany 23
Člen představenstva Josef Kendík 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 44 , Polepy Česká republika
Polepy 44
Člen představenstva Vlastibor Macek 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 26 , Nučnice Česká republika
Nučnice 26
Člen představenstva Miroslav Mrva 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 5 , Křešice Česká republika
Křešice 5
Člen představenstva Miroslav Prokůpek 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 39 , Polepy Česká republika
Polepy 39
Člen představenstva Karel Schuler 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 29 , Polepy Česká republika
Polepy 29
Člen představenstva Josef Šára 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 38 , Zahořany Česká republika
Zahořany 38
Člen představenstva Věra Albrechtová 1.5.1993 - 27.7.1994
Adresa: 19 , Horní Řepčice Česká republika
Horní Řepčice 19
Člen představenstva Ladislav Pospíšil 1.5.1993 - 11.11.1994
Adresa: 22 , Polepy Česká republika
Polepy 22
Člen představenstva Bohumil David 27.7.1994 - 11.11.1994
Adresa: 136 , Polepy Česká republika
Polepy 136
Člen představenstva Jaroslav Durchánek 27.7.1994 - 11.11.1994
Adresa: 1 , Libínky Česká republika
Libínky 1
Člen představenstva Eva Hromasová 27.7.1994 - 11.11.1994
Adresa: 91 , Polepy Česká republika
Polepy 91
Člen představenstva Věra Sachetová 27.7.1994 - 11.11.1994
Adresa: 26 , Hrušovany Česká republika
Hrušovany 26
Člen představenstva Vladimír Fryč 11.11.1994 - 2.7.1996
Adresa: 23 , Nučnice Česká republika
Nučnice 23

Likvidace Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. František Maixner 2.7.1996
Adresa: 13 , Nučnice Česká republika
Nučnice 13
Jméno Ing. Dana Štechová 4.10.1995 - 2.7.1996
Adresa: 3 , Střížovice Česká republika
Střížovice čp. 3

Sbírka Listin Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 1134/SL 36 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2015 21.9.2015 21.9.2015 5
DrXXIV 1134/SL 34 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2013 16.10.2013 17.10.2013 5
DrXXIV 1134/SL 33 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2012 1.10.2012 3.10.2012 4
DrXXIV 1134/SL 32 účetní závěrka - 2010-Př. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2011 22.8.2011 23.8.2011 1
DrXXIV 1134/SL 31 účetní závěrka - 2010-VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2011 23.8.2011 1
DrXXIV 1134/SL 30 účetní závěrka - 2010-R Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2011 23.8.2011 2
DrXXIV 1134/SL 29 účetní závěrka - 2009- Př. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2010 15.8.2011 16.8.2011 5
DrXXIV 1134/SL 28 účetní závěrka - 2009- VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2011 16.8.2011 1
DrXXIV 1134/SL 27 účetní závěrka - 2009- R Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2011 16.8.2011 2
DrXXIV 1134/SL 26 účetní závěrka - 2008- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2009 27.7.2009 5
DrXXIV 1134/SL 25 účetní závěrka - 2008- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2009 1
DrXXIV 1134/SL 24 účetní závěrka - 2008- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2009 2
DrXXIV 1134/SL 23 účetní závěrka - výkaz zisků a ztrát 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2008 3
DrXXIV 1134/SL 22 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2008 5
DrXXIV 1134/SL 9 účetní závěrka - 2002- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2003 25.10.2007 2
DrXXIV 1134/SL 8 účetní závěrka - 2002- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 3
DrXXIV 1134/SL 7 účetní závěrka - 2002- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 5
DrXXIV 1134/SL 21 účetní závěrka - 2006- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2007 25.10.2007 2
DrXXIV 1134/SL 20 účetní závěrka - 2006- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 3
DrXXIV 1134/SL 19 účetní závěrka - 2006- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 5
DrXXIV 1134/SL 18 účetní závěrka - 2005- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2006 25.10.2007 2
DrXXIV 1134/SL 17 účetní závěrka - 2005- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 3
DrXXIV 1134/SL 16 účetní závěrka - 2005- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 5
DrXXIV 1134/SL 15 účetní závěrka - 2004- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2005 25.10.2007 2
DrXXIV 1134/SL 14 účetní závěrka - 2004- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 3
DrXXIV 1134/SL 13 účetní závěrka - 2004- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 5
DrXXIV 1134/SL 12 účetní závěrka - 2003- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2004 25.10.2007 2
DrXXIV 1134/SL 11 účetní závěrka - 2003- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 3
DrXXIV 1134/SL 10 účetní závěrka - 2003- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2007 5
DrXXIV 1134/SL 6 usn. o konkursu a vyrovn. 18 K 154/2000-851 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2002 16.9.2003 1
DrXXIV 1134/SL 5 usn. o konkursu a vyrovn. - 18K 154/2000-31 předběž.SKP Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2001 29.6.2001 1
DrXXIV 1134/SL 4 usn. o konkursu a vyrovn. - 18K 154/2000-82 prohl. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2001 22.6.2001 3
DrXXIV 1134/SL 3 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.1999 11.4.2000 17
DrXXIV 1134/SL 2 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.1998 11.4.2000 17
DrXXIV 1134/SL 1 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.1997 11.4.2000 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo"Polabský chmelař"Polepy

IČO (identifikační číslo) 00120821
Jméno Zemědělské družstvo"Polabský chmelař"Polepy
Právní forma podnikání Zemědělské družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Litoměřice
Vznik první živnosti: 9.6.1992
Celkový počet živností: 14

Sídlo Zemědělské družstvo"Polabský chmelař"Polepy

Živnosti a provozovny Zemědělské družstvo"Polabský chmelař"Polepy

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.1992
Zánik oprávnění 1.6.1994
Konec oprávnění 1.6.1994

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství (včetně topenářství)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 4 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 5 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 6 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1994

Živnost č. 7 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 8 opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 9 Tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 10 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 11 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 12 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 8.12.1993

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1993
Zánik oprávnění 4.10.1994

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.1994
Zánik oprávnění 12.3.1997
Konec oprávnění 14.12.1999

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

IČO: 00120821
Firma: Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci
Právní forma: Družstvo
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Polepy
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1978

Sídlo Zemědělské družstvo "Polabský chmelař" Polepy, v likvidaci

Sídlo: Polepy NEOAD, Polepy 411 47

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Silniční nákladní doprava
tracking image