Firma Zemědělské družstvo Osek u Rokycan IČO 00119181


Zemědělské družstvo Osek u Rokycan má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělské družstvo Osek u Rokycan (00119181) je Družstvo. Sídlí na adrese Osek Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1976 a není již aktivní. Zemědělské družstvo Osek u Rokycan nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo Osek u Rokycan nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvo Osek u Rokycan na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo Osek u Rokycan na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo Osek u Rokycan na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka DrXXIV 1512
IČO (identifikační číslo osoby) 00119181
Jméno Zemědělské družstvo Osek u Rokycan
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.3.1976
Zaniklá dne 12.10.2017
Zapisované základní jmění Zapisované základní jmění činí 40 000 000,- Kč (slovy čtyřicetmilionůkorun) 30.7.1993 - 12.10.2017
Základní členský vklad: a) základní členský vklad fyzické osoby činí 10 000,- Kč slovy (desettisíckorun) a je splatný do 2 let od vzniku členství v měsíčních splátkách po 340,- Kč splatných do 30. dne v měsíci pod ztrátou výhody splátek. V jeho rámci je stanoven vstupní vklad 2 000,- Kč, slovy (dvatisícekorun), splatný před vznikem členství v penězích. 30.7.1993 - 12.10.2017
b) Základní členský vklad právnické osoby je vždy násobkem základního členského vkladu fyzické osoby a činí minimálně 50 000,- Kčs, splatný do 1 roku od vzniku členství. Představenstvo může stanovit vyšší základní členský vklad právnické osoby. V rámci základního členského vkladu je stanoven vstupní vklad ve výši poloviny základního členského vkladu, minimálně 25 000 - Kč slovy (dvacetpěttisíckorun), splatný před vznikem členství. 30.7.1993 - 12.10.2017
Ručení družstevníků: Ručit za případnou ztrátu družstva do výše nároku na pohyblivou složku odměny za práce a podílů na hospodářských výsledcích družstva v daném roce. 16.1.1990 - 30.7.1993

Sídlo Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

Platnost údajů od - do
Adresa Osek Česká republika
10.3.1976 - 12.10.2017

Předmět podnikání Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 30.7.1993 - 12.10.2017
hostinská činnost 30.7.1993 - 12.10.2017
řeznictví a uzenářství 30.7.1993 - 12.10.2017
kovoobrábění 30.7.1993 - 12.10.2017
výroba a opravy zemědělských strojů 30.7.1993 - 12.10.2017
zemní práce 30.7.1993 - 12.10.2017
obchodní činnost 30.7.1993 - 12.10.2017
silniční motorová doprava 30.7.1993 - 12.10.2017
Předmětem činnosti družstva je: 17.5.1991 - 30.7.1993
a) zemědělské výroby 17.5.1991 - 30.7.1993
b) potravinářská výroba 17.5.1991 - 30.7.1993
c) práce a služby pro členy, občany a organizace a obce, spočívající v dopravě, zemních pracích, drobných zámečnických, kovářských a údržbářských pracích. Může provádět i polní práce. 17.5.1991 - 30.7.1993
d) ostatní činnosti spočívající v prodeji zemědělských výrobků 17.5.1991 - 30.7.1993
e) jiná hospodářská činnost spočívající ve výrobě, prodeji a zpracování výrobků z kovu, dřeva, příp. plastů. Předmětem činnosti je i polygrafická výroba. 17.5.1991 - 30.7.1993
Rozhodnutím Okresního národního výboru Rokycany - odbor dopravy č.j. dopr/24/90/3p ze dne 6. 2. 1990 byla navrhovateli povolena nákladní doprava pro cizí potřebu (10) na dobu do 31. 12. 1995 12.2.1990 - 17.5.1991
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá 16.1.1990 - 17.5.1991
2. Družstvo a) zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky - zejména zpracovává brambory do úrovně polotovarů i finálních potravinářských výrobků, včetně jejich prodeje, pokud si vytvoří pro jejich zpracování podmínky (totéž mrkev nebo jinou zeleninu, maso), další zemědělské produkty, pokud si vytvoří pro jejich zpracování podmínky b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby (stavební, strojní, elektrotechnické, osivo, sadba, plemenářská a chovatelská činnost aj.), pokud to kapacitní možnosti dovolí a družstvo si pro to vytvoří podmínky c) poskytuje dle kapacitních, časových a energetických možností služby pro své členy, občany a organizace a NV převážně v obvodu hospodaření družstva, a to: dopravu, zemní práce, stavební stroje, zařízení a činnost, drobné zámečnické, kovářské, instalatérské a údržbářské práce. Výjimečně může být taková činnost provedena i mimo obvod družstva, d) prodává vlastní vyrobené zboží: osiva, sadbu, nestandardní výrobky živočišné výroby 16.1.1990 - 17.5.1991
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti družstva je výroba a prodej výrobků z plastických hmot, dřeva a kovu 16.1.1990 - 17.5.1991
4. Družstvo může provozovat a uskutečňovat podle zákonných pravidel zahraniční hospodářskou činnost prostřednictvím PZO. 16.1.1990 - 17.5.1991
Rozhodnutím odboru dopravy ONV Rokycany ze dne 5. ledna 1978, pod č.j. OD 4/78/P byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do 31. prosince 1978. 24.1.1978 - 16.1.1990
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Rokycanech ze dne 2. 3. 1977 č.j. OD 77/Š byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do 31. 12. 1977. 16.9.1977 - 16.1.1990
e) doprava nákladními auty a traktory Povolení k provozování dopravy pro cizí potřebu dáno rozhodnutím odboru dopravy ONV v Rokycanech dne 25. 3. 1976, pod č. j. dopr.1976/121/Š na dobu do 31. prosince 1976. 5.5.1976 - 16.1.1990
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 10.3.1976 - 16.1.1990
Kromě toho provozuje družstvo tuto přidruženou výrobu: a) práce zdvihacími zařízeními pro organizace a občany, b) zemní práce pro organizace a občany, c) výroba předmětů ze dřeva a kovu pro cizí organizace, d) opravárenská činnost v mezích vlastních opravárenských kapacit i pro jiné organizace, převážně zemědělské. 10.3.1976 - 16.1.1990

vedení firmy Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

Statutární orgán Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: a) zastupování - Navenek jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, příp. kterýkoli jiný pověřený člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem b) podepisování - K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda, příp. kterýkoli jiný pověřený člen představenstva s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň 2 členů představenstva. 30.7.1993 - 12.10.2017
Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. 28.2.1977 - 30.7.1993
Zastupování družstva: Družstvo zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Podpisování za družstvo: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva, a pokud mají finanční povahu, též ekonom družstva. 10.3.1976 - 28.2.1977
člen Miroslav Brož 10.3.1976 - 8.7.1981
Adresa: 112 , Litohlavy 337 01
člen Lila Zíková 10.3.1976 - 8.7.1981
Adresa: 136 , Bušovice 338 24
člen Miroslava Cajthamlová 10.3.1976 - 8.7.1981
Adresa: 121 , Osek Česká republika
člen Ladislav Fuchs 10.3.1976 - 8.7.1981
Adresa: 49 , Volduchy 338 22
člen František Spěváček 10.3.1976 - 8.7.1981
Adresa: 48 , Břasy 338 24
člen Pavel Novotný 10.3.1976 - 8.7.1981
Adresa: 146 , Křiše Česká republika
člen Jiřina Průšová 10.3.1976 - 8.7.1981
Adresa: 70 , Volduchy 338 22
předseda Milouš Brada 10.3.1976 - 8.7.1981
Adresa: 176 , Osek Česká republika
člen Bohumil Brůj 10.3.1976 - 8.7.1981
Adresa: Bušovice Česká republika
člen Jaroslav Puchmeltr 10.3.1976 - 21.5.1986
Adresa: Plzeňská 413 , Mýto 338 05
člen Jindřich Jíša 10.3.1976 - 21.5.1986
Adresa: 9 , Březina Česká republika
člen Marcela Krátká 10.3.1976 - 21.5.1986
Adresa: 87 , Osek Česká republika
člen Eva Vrbová 8.7.1981 - 21.5.1986
Adresa: 272 , Osek Česká republika
člen Jaroslav Egermajer 8.7.1981 - 21.5.1986
Adresa: 61 , Smědčice 338 24
člen Naďa Borečková 8.7.1981 - 21.5.1986
Adresa: 8 , Osek 337 01
místopředseda ing. Vladimír Přibyl 10.3.1976 - 26.8.1987
Adresa: 205 , Rokycany Česká republika
předseda Milouš Brada 8.7.1981 - 26.8.1987
Adresa: 279 , Osek Česká republika
člen Miloslav Cafourek 21.5.1986 - 26.8.1987
Adresa: 19 , Osek Česká republika
člen František Fišer 10.3.1976 - 23.4.1990
Adresa: 20 , Těškov 337 01
člen Jaroslav Čekan 10.3.1976 - 23.4.1990
Adresa: 3 , 337 01 Ejpovice Česká republika
člen Bohumil Brůj 8.7.1981 - 23.4.1990
Adresa: 45 , Bušovice 338 24
člen Milada Hokrová 8.7.1981 - 23.4.1990
Adresa: 98 , Litohlavy 337 01
člen Jiří Auterský 8.7.1981 - 23.4.1990
Adresa: 73 , Břasy 338 24
člen Jiří Procházka 8.7.1981 - 23.4.1990
Adresa: 9 , Kříše Česká republika
člen Václav Král 8.7.1981 - 23.4.1990
Adresa: 0 Vranovice Česká republika
člen Jarmila Dezortová 21.5.1986 - 23.4.1990
Adresa: 112 , Bušovice 338 24
člen Zdeněk Koranda 21.5.1986 - 23.4.1990
Adresa: 306 , Volduchy 338 22
člen ing. Ladislav Brejcha 21.5.1986 - 23.4.1990
Adresa: 52 , Osek 337 01
člen ing. Jan Sutr 21.5.1986 - 23.4.1990
Adresa: 6 , Rokycany Česká republika
člen ing. František Kraft 21.5.1986 - 23.4.1990
Adresa: 6 , Sedlecko Česká republika
místopředseda Vojtěch Záhlava 26.8.1987 - 23.4.1990
Adresa: 12 , Bušovice 338 24
člen Jaroslava Hůlková 26.8.1987 - 23.4.1990
Adresa: 6 , Bušovice 338 24
člen ing. Vladimír Karel 10.3.1976 - 17.5.1991
Adresa: 24 , Bušovice 338 24
člen Václav Karel 10.3.1976 - 17.5.1991
Adresa: 18 , Sedlecko Česká republika
člen Jiří Broj 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 56 , Volduchy 338 22
člen Jiří Mertl 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 26 , Břasy 338 24
člen ing. Miloš Cafourek 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 19 , Osek Česká republika
člen Jiřina Opatrná 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 167 , Volduchy 338 22
člen Marie Havránková 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 120 , Bušovice 338 24
člen Pavel Košař 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 62 , Vranovice Česká republika
člen Miroslav Nový 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 240 , Břasy 338 24
člen Vladimír Vávra 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 5 , Vranovice Česká republika
člen Josef Sedlecký 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 145 , Volduchy 338 22
člen Jaroslav Straka 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 83 , Litohlavy 337 01
člen ing. Antonín Mráček 23.4.1990 - 17.5.1991
Adresa: 131 , Svojkovice 338 22
předseda ing. Vladimír Přibyl 26.8.1987 - 30.7.1993
Adresa: 205 , Rokycany Česká republika
místopředseda ing. František Kraft 23.4.1990 - 30.7.1993
Adresa: 6 , Sedlecko Česká republika
člen Jiří Hlad 23.4.1990 - 30.7.1993
Adresa: 334 , Volduchy 338 22
člen Jan Vachoušek 23.4.1990 - 30.7.1993
Adresa: Jasanová 1724/8 , Plzeň 326 00
člen Václav Záhrobský 17.5.1991 - 30.7.1993
Adresa: 3 , Hůrky 337 01
člen ing. Jiří Auterský 17.5.1991 - 30.7.1993
Adresa: 68 , Břasy 338 24
člen ing. Jiří Čihař 17.5.1991 - 30.7.1993
Adresa: 279 , Rokycany Česká republika
člen Josef Langmajer 17.5.1991 - 30.7.1993
Adresa: 18 , 337 01 Ejpovice Česká republika
člen Ludmila Bártová 17.5.1991 - 30.7.1993
Adresa: 211 , Břasy 338 24
člen Jaroslav Mikovec 17.5.1991 - 30.7.1993
Adresa: 903 , Rokycany Česká republika
člen ing. František Nový 17.5.1991 - 30.7.1993
Adresa: Soukenická 62 , Rokycany 337 01
člen Miloslava Kaslová 17.5.1991 - 30.7.1993
Adresa: 352 , Volduchy 338 22
člen ing. Antonín Mráček 30.7.1993 - 10.10.1994
Adresa: 131 , Svojkovice 338 22
člen Jiřina Opatrná 30.7.1993 - 10.10.1994
Adresa: 167 , Volduchy 338 22
člen Zdeněk Koranda 30.7.1993 - 10.10.1994
Adresa: 306 , Volduchy 338 22
člen Václav Sedláček 17.5.1991 - 20.10.1997
Adresa: 123 , Litohlavy 337 01
člen Rostislav Klígl 17.5.1991 - 20.10.1997
Adresa: 43 , Bušovice 338 24
člen Václav Frank 17.5.1991 - 20.10.1997
Adresa: 25 , Osek 337 01
člen Jiří Mertl 30.7.1993 - 20.10.1997
Adresa: 26 , Břasy 338 24
člen Stanislav Liška 30.7.1993 - 20.10.1997
Adresa: 90 , Břasy 338 24
člen Karel Hrbek 30.7.1993 - 20.10.1997
Adresa: 72 , Osek Česká republika
člen Josef Žilán 10.10.1994 - 20.10.1997
Adresa: 256 , Volduchy 338 22
člen Kamil Hoblík 10.10.1994 - 20.10.1997
Adresa: 203 , Volduchy 338 22
člen Miloslava Kaslová 10.10.1994 - 20.10.1997
Adresa: 318 , Volduchy 338 22
člen ing. Jan Záhlava 17.5.1991 - 8.10.1998
Adresa: 59 , Bušovice 338 24
místopředseda Jiří Kubš 30.7.1993 - 8.10.1998
Adresa: 228 , Břasy 338 24
předseda ing. František Kraft 30.7.1993 - 23.7.1999
Adresa: 6 , Sedlecko Česká republika
člen Josef Kolmačka 17.5.1991 - 22.8.2003
Zánik členství 18.3.2001
Adresa: 157 , Litohlavy 337 01
člen ing. Vladimír Karel 30.7.1993 - 22.8.2003
Zánik členství 7.2.2001
Adresa: 24 , Bušovice 338 24
člen Miloslava Šímová 30.7.1993 - 22.8.2003
Zánik členství 7.2.2001
Adresa: 17 , Kříše Česká republika
člen Václav Honzík 20.10.1997 - 22.8.2003
Zánik členství 24.2.2001
Adresa: 1 , 338 24 Smědčice Česká republika
člen Josef Jílek 20.10.1997 - 22.8.2003
Zánik členství 4.3.2001
Adresa: 72 , Bušovice 338 24
člen Daniel Šnajdr 20.10.1997 - 22.8.2003
Zánik členství 29.3.2001
Adresa: 34 , Litohlavy 337 01
místopředseda ing. Jan Záhlava 8.10.1998 - 22.8.2003
Zánik členství 7.2.2001
Zánik funkce 7.2.2001
Adresa: 59 , Bušovice 338 24
člen Jiří Kubš 8.10.1998 - 22.8.2003
Zánik členství 28.2.2001
Adresa: 228 , Břasy 338 24
člen Stanislav Liška 23.7.1999 - 22.8.2003
Zánik členství 29.3.2001
Adresa: 90 , Břasy 338 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

IČO (identifikační číslo) 00119181
Jméno Zemědělské družstvo Osek u Rokycan
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Rokycany
Vznik první živnosti: 1.1.1992
Celkový počet živností: 8

Sídlo Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

Sídlo: Osek st.parc. 410 338 21 Osek

Živnosti a provozovny Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1992
Zánik oprávnění 5.4.2001
Konec oprávnění 20.12.2002

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1992
Zánik oprávnění 5.4.2001
Konec oprávnění 20.12.2002

Živnost č. 3 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1992
Zánik oprávnění 5.4.2001

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 5.4.2001

Živnost č. 5 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 5.4.2001

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 12.10.2017

Živnost č. 7 Zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 14.3.2001

Živnost č. 8 Obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

IČO: 00119181
Firma: Zemědělské družstvo Osek u Rokycan
Právní forma: Družstvo
Okres: Rokycany
Základní územní jednotka: Osek
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.5.1991

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Silniční nákladní doprava

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Zemědělské družstvo Osek u Rokycan

IČO (identifikační číslo) 00119181
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00119181
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Zemědělské družstvo Osek u Rokycan
Sídlo Osek u Rokycan OSEK 337 01 ROKYCANY 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Rokycanech, Malé náměstí 118, ROKYCANY, tel.: 371 703 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 2.9.2008
tracking image