Firma Zemědělské družstvo Nová Včelnice IČO 00110591


Zemědělské družstvo Nová Včelnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Zemědělské družstvo Nová Včelnice (00110591) je Zemědělské družstvo. Sídlí na adrese 58, 378 42 Nová Včelnice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 1961 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo Nová Včelnice má celkem čtyři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo Nová Včelnice nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvo Nová Včelnice na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo Nová Včelnice na rzp.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo Nová Včelnice na portal.gov.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo Nová Včelnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Nová Včelnice

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka DrXXXXII 1718
IČO (identifikační číslo osoby) 00110591
Jméno Zemědělské družstvo Nová Včelnice
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 8.9.1961
Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 2.3.1961 ve smyslu § 8 zák. č. 49/59 v důsledku sloučení JZD vNové Včelnici, Hadvarově Rosičce, Vlčetínci, Dívčích Kopech a Žďáře.Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schváleno výměrem rady ONV J. Hradec ze dne 19.7.1961. Dosavadní činnostsloučených družstev zanikla. 11.8.2014
Družstvo se řídí novými stanovami schválenými mimořádnou členskou schůzí konanou dne 11.7.2014. Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku. 11.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 11.8.2014 - 29.7.2015
Počet členů kontrolní komise: 3 11.8.2014 - 29.7.2015
Družstvo se řídí novými stanovami upravenými podle zákonač. 513/91 Sb. schválenými členskou schůzí konanou dne27.11.1992. 14.4.1993 - 11.8.2014
Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými podle zákona č.162/1990 Sb. a schválenými výroční členskou schůzí konanou dne29. 3. 1991.Ručení:zdrojem úhrady ztráty je rezervní fond družstva/popřípadě ostatní zdroje družstva t.j. nerozdělený hospodářskývýsledek, zůstatky ostatních fondů/, po vyčerpání těchto zdrojůručí člen.Při vzniku ztráty ručí člen až do výše základního členskéhopodílu.Pokud dojde ke snížení členského podílu, je povinen člen provéstjeho dorovnání a to nejpozději do 1 měsíce od schválení účetníuzávěrky. Nesplnění této povinnosti je důvodem k vyloučení člena. 16.12.1991 - 14.4.1993
Za družstvo je oprávněn jednat ve všech věcech předseda, v jehonepřítomnosti místopředseda družstva.Písemnosti za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnostimístopředseda družstva. 19.7.1989 - 14.4.1993
Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák. č. 90/1988Sb. a schválenými výroční členskou schůzí dne 17.2.1989.Zastupování a podpisování:Za družstvo je oprávněn jednat ve všech věcech předseda, v jehonepřítomnos ti místopředseda družstva.Písemnosti za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnostimístopředseda družstva.Ručení: Členové ručí za případnou ztrátu družstva 10% podílu nahospodářském výsledku. 19.7.1989 - 16.12.1991
Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne2.3.1961 ve smyslu § 8 zák. č. 49/59 v důsledku sloučení JZD vNové Včelnici, Hadvarově Rosičce, Vlčetínci, Dívčích Kopech aŽďáře.Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schváleno výměremrady ONV J. Hradec ze dne 19.7.1961. Dosavadní činnostsloučených družstev zanikla. 8.9.1961 - 11.8.2014

Kapitál Zemědělské družstvo Nová Včelnice

zakladni jmění 7 229 240 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.8.2014
zakladni jmění 4 864 340 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.6.2008 - 11.8.2014
zakladni jmění 11 402 300 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.1993 - 13.6.2008

Sídlo Zemědělské družstvo Nová Včelnice

Platnost údajů od - do
Adresa 58 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
č.p. 58, 378 42 Nová Včelnice
19.10.2016
Adresa 378 42 Nová Včelnice čp. 58 Česká republika
Nová Včelnice čp. 58, PSČ 37842
14.4.1993 - 19.10.2016
Adresa Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice
8.9.1961 - 14.4.1993

Předmět podnikání Zemědělské družstvo Nová Včelnice

Platnost údajů od - do
zemědělství a lesnictví včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem jejich zpracování nebo dalšího prodeje 4.8.2009
pronájem a nájem věcí movitých a nemovitých sloužících zemědělské prvovýrobě 4.8.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 4.8.2009
truhlářství, podlahářství 4.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 4.8.2009
opravy silničních vozidel 4.8.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2009
6/ přípravné práce pro stavby 5.6.2007 - 4.8.2009
3/ silniční motorová doprava nákladní 1.7.2005 - 4.8.2009
5/ výroba strojů azařízení pro určitá hospodářská odvětví 1.7.2005 - 4.8.2009
7/ opravy pracovních strojů 1.7.2005 - 4.8.2009
8/ opravy silničních vozidel 1.7.2005 - 4.8.2009
1/ zemědělství a lesnictví včetně prodeje nezpracovanýchzemědělských a lesních výrobků za účelem jejich zpracovánínebo dalšího prodeje 14.4.1993 - 4.8.2009
2/ pronájem a nájem věcí movitých a nemovitých sloužícíchzemědělské prvovýrobě 14.4.1993 - 4.8.2009
4/ truhlářství 14.4.1993 - 4.8.2009
9/ obchodní činnost - koupě zboží za účelem prodeje a dalšíprodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení 14.4.1993 - 4.8.2009
6/ zámečnictví 14.4.1993 - 5.6.2007
3/ silniční motorová doprava /ve znění koncesní listinyvydané OÚ okresním živn. úřadem v Jindřichově Hradci dne12.10.1992 pod č.j. 303/00/92/1890 a přílohy k ní/ 14.4.1993 - 1.7.2005
5/ elektroinstalatérství 14.4.1993 - 1.7.2005
7/ výroba a opravy zemědělských strojů 14.4.1993 - 1.7.2005
8/ opravy motorových vozidel 14.4.1993 - 1.7.2005
- zemědělská výroba- hospodaření v lesích a rybnících- zpracování lesních a zemědělských výrobků- poskytování prací a služeb pro fyzické a právnické osoby- silniční nákladní doprava pro fyzické a právnické osoby/povolení ref. dopravy v Jindř. Hradci k provozování veřejnésilniční nákladní dopravy s platností do 31. 12. 1991 /- obchodní a obstaravatelská činnost pro zajištění zemědělskýchvýrobků pro vývoz a dovoz 16.12.1991 - 14.4.1993
- pilařská výroba, stavební činnost, kovovýroba, dřevovýroba,zemní práce, prodej vlastních i nakupovaných výrobků,elektro-údržba a opravy zemědělských strojů- pronájem vlastních výrobních prostředků a zařízení jinýmfyzickým a právnickým osobám- zastoupení ve zpracovatelských družstvech- péče o družstevní majetek, evidenci členských podílů a jejichvýplatu nepracujícím členům- rekreační a ubytovací činnost včetně stravování 16.12.1991 - 14.4.1993
- studnařské práce včetně čerpacích zkoušek, čištění studní avodovodů Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštníchpředpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením 16.12.1991 - 14.4.1993
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu, a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě, v lesích, rybnících a vodních plochách s chovem ryb, kteréužívá.2./ Družstvoa/ poskytuje za úhradu práce a služby pro členy, organizace aobčany v oborech řemesel: truhlářské práce, zámečnické práce,vodoinstalatérské práce, zednické a klempířské práce. Rozsahtěchto prací bude pro organizace a občany operativně řízenkapacitními možnostmi družstva, 19.7.1989 - 16.12.1991
b/ zajišťuje za úhradu polní práce, dopravu a zemní práce pročleny, organi zace a občany, rozsah těchto služeb bude proorganizace a pro občany ope rativně řízen kapacitními možnostmidružstva, c/ organizuje prodej vlastní zemědělské a lesníprodukce, včetně produkce z rybníků a vodních ploch členům,organizacím, občanům, které přesahuje rámec nákupních úkolůvýrobně finančního plánu d/ volnou kapacitu v rekreačním zařízenídružstva využívá za úhradu pro organizace a občany 19.7.1989 - 16.12.1991
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti je:a/ kovářství, sedlářství, elektroúdržba a opravy zemědělskýchstrojů b/ stavební a truhlářské práce c/ domácí porážky prasat akruponování d/ provoz rámové pily - katrue/ doprava nákladními auty, místní a blízká přeprava traktory,zemní práce nakladačem /platnost povolení k provozování silničnídopravy končí 31.12.1989/ 19.7.1989 - 16.12.1991
f/ práce stavebních strojů a neveřejné nákladové dopravy v rámcivzájemné pomoci a ve volné kapacitě pro ostatní socialistickéorganizace g/ studnařské práce včetně čerpacích zkoušek, čištěnístudní a vodojemů 19.7.1989 - 16.12.1991

vedení firmy Zemědělské družstvo Nová Včelnice

Statutární orgán Zemědělské družstvo Nová Včelnice

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Libor Rauš DiS. 29.7.2015
Vznik členství 15.5.2015
Vznik funkce 15.5.2015
Adresa: 42 , 378 42 Dívčí Kopy Česká republika
č.p. 42, 378 42 Dívčí Kopy
místopředseda představenstva Jan Šebera 29.7.2015
Vznik členství 15.5.2015
Vznik funkce 15.5.2015
Adresa: Školní 483 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Školní 483, 378 42 Nová Včelnice
člen představenstva Ludvík Procházka 29.7.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: Československé armády 411 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Československé armády 411, 378 42 Nová Včelnice
člen představenstva Luboš Maryška 29.7.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: Gen. Svobody 286 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Gen. Svobody 286, 378 42 Nová Včelnice
člen představenstva Oto Brus 29.7.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: 10 , 378 42 Dívčí Kopy Česká republika
č.p. 10, 378 42 Dívčí Kopy
člen představenstva Ing. Olga Kršková 29.7.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: Husova 93 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Husova 93, 378 42 Nová Včelnice
člen představenstva Věra Urbánková 29.7.2015
Vznik členství 15.5.2015
Adresa: Školní 483 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Školní 483, 378 42 Nová Včelnice
místopředseda Ing. František Dvořák 27.3.1981 - 14.4.1993
Adresa: 27 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice čp. 27
člen představenstva Ludvík Procházka 14.4.1993 - 30.8.1995
Adresa: 483 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 483
člen představenstva Jaroslav Němec 14.4.1993 - 30.8.1995
Adresa: 5 , Hadravova Rosička Česká republika
Hadravova Rosička 5
člen představenstva Jan Houser 14.4.1993 - 30.8.1995
Adresa: 11 , Žďár Česká republika
Žďár 11
člen představenstva Ing. Milan Šída 14.4.1993 - 30.8.1995
Adresa: 483 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 483
člen představenstva Karel Klíma 14.4.1993 - 30.8.1995
Adresa: 462 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 462
člen představenstva Jaroslav Němec 14.4.1993 - 22.5.1996
Adresa: 462 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 462
člen představenstva Bohumil Marek 14.4.1993 - 22.5.1996
Adresa: 17 , Žďár Česká republika
Žďár 17
člen představenstva Miloslav Pfauser 14.4.1993 - 22.5.1996
Adresa: 32 , ŽĎár Česká republika
ŽĎár 32
člen představenstva Božena Marešová 14.4.1993 - 22.5.1996
Adresa: 2 , Žďár Česká republika
Žďár 2
člen představenstva Věra Urbánková 30.8.1995 - 22.5.1996
Adresa: 483 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 483
místopředseda Jan Šebera 14.4.1993 - 16.1.2002
Adresa: 483 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 483
člen představenstva Petr Fojt 14.4.1993 - 16.1.2002
Adresa: 7 , Hadravova Rosička Česká republika
Hadravova Rosička 7
člen představenstva Václav Kazda 14.4.1993 - 16.1.2002
Adresa: 2 , Štítné Česká republika
Štítné 2
člen představenstva Josef Urban 30.8.1995 - 16.1.2002
Adresa: 14 , Hadravova Rosička Česká republika
Hadravova Rosička 14
člen představenstva Jiří Šmol 22.5.1996 - 16.1.2002
Adresa: 484 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 484, okres Jindřichův Hradec
člen představenstva Ing. František Kříž 22.5.1996 - 16.1.2002
Adresa: 5 , Žďár Česká republika
Žďár 5
člen představenstva Libor Rauš 22.5.1996 - 16.1.2002
Adresa: 149 , Jarošov nad Nežárkou Česká republika
Jarošov nad Nežárkou 149, okres Jindřichův Hradec
člen představenstva Marie Kučerová 22.5.1996 - 16.1.2002
Adresa: 27 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 27, okres Jindřichův Hradec
předseda Ing. Miroslav Lepeška 8.3.1990 - 1.7.2005
Zánik členství 16.5.2005
Zánik funkce 16.5.2005
Adresa: 5 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 5
člen představenstva Jiří Hronek 16.1.2002 - 1.7.2005
Zánik členství 16.5.2005
Adresa: 337 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 337, okres Jindřichův Hradec
člen představenstva Božena Marešová 16.1.2002 - 1.7.2005
Zánik členství 16.5.2005
Adresa: 2 , Žďár Česká republika
Žďár 2
člen představenstva Jiří Pfauser 16.1.2002 - 1.7.2005
Zánik členství 16.5.2005
Adresa: 437 , Jindřichův Hradec Česká republika
Jindřichův Hradec 437/II
místopředseda Libor Rauš 16.1.2002 - 16.6.2010
Adresa: 42 , Dívčí Kopy Česká republika
Dívčí Kopy 42, okres Jindřichův Hradec
člen představenstva Věra Urbánková 16.1.2002 - 16.6.2010
Vznik členství 6.4.2001
Zánik členství 20.5.2010
Adresa: 483 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 483, okres Jindřichův Hradec
předseda představenstva Václav Kazda 1.7.2005 - 16.6.2010
Vznik členství 16.5.2005
Zánik členství 20.5.2010
Vznik funkce 16.5.2005
Zánik funkce 20.5.2010
Adresa: Štítné 2 , 394 68 Žirovnice Česká republika
Štítné 2, 394 68 Žirovnice
člen představenstva Jan Šebera 1.7.2005 - 16.6.2010
Vznik členství 16.5.2005
Adresa: Školní 483 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice, Školní 483, PSČ 37842
člen představenstva Ludvík Procházka 16.1.2002 - 11.8.2014
Vznik členství 6.4.2001
Adresa: 483 , Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice 483, okres Jindřichův Hradec
člen představenstva Oto Brus 1.7.2005 - 11.8.2014
Vznik členství 16.5.2005
Adresa: Dívčí Kopy 10 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Dívčí Kopy 10, 378 42 Nová Včelnice
člen představenstva Bohumil Marek 1.7.2005 - 11.8.2014
Vznik členství 16.5.2005
Adresa: Žďár 17 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Žďár 17, 378 42 Nová Včelnice
předseda představenstva Libor Rauš DiS. 16.6.2010 - 11.8.2014
Vznik členství 29.3.1996
Vznik funkce 21.5.2010
Adresa: 42 , 378 42 Dívčí Kopy Česká republika
Dívčí Kopy 42, okres Jindřichův Hradec, PSČ 37842
místopředseda představenstva Jan Šebera 16.6.2010 - 11.8.2014
Vznik členství 16.5.2005
Vznik funkce 21.5.2010
Adresa: Školní 483 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice, Školní 483, PSČ 37842
člen představenstva Petr Fojt 16.6.2010 - 11.8.2014
Vznik členství 21.5.2010
Adresa: 378 42 Hadravova Rosička 7 Česká republika
Hadravova Rosička 7, PSČ 37842
člen představenstva Ing. Olga Kršková 16.6.2010 - 11.8.2014
Vznik členství 21.5.2010
Adresa: Husova 93 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Nová Včelnice, Husova 93, PSČ 37842
člen představenstva Ludvík Procházka 11.8.2014 - 1.5.2015
Vznik členství 6.4.2001
Adresa: Školní 483 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Školní 483, 378 42 Nová Včelnice
předseda představenstva Libor Rauš DiS. 11.8.2014 - 29.7.2015
Vznik členství 29.3.1996
Zánik členství 15.5.2015
Vznik funkce 21.5.2010
Zánik funkce 15.5.2015
Adresa: 42 , 378 42 Dívčí Kopy Česká republika
č.p. 42, 378 42 Dívčí Kopy
místopředseda představenstva Jan Šebera 11.8.2014 - 29.7.2015
Vznik členství 16.5.2005
Zánik členství 15.5.2015
Vznik funkce 21.5.2010
Zánik funkce 15.5.2015
Adresa: Školní 483 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Školní 483, 378 42 Nová Včelnice
člen představenstva Oto Brus 11.8.2014 - 29.7.2015
Vznik členství 16.5.2005
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: 10 , 378 42 Dívčí Kopy Česká republika
č.p. 10, 378 42 Dívčí Kopy
člen představenstva Bohumil Marek 11.8.2014 - 29.7.2015
Vznik členství 16.5.2005
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: 17 , 378 42 Žďár Česká republika
č.p. 17, 378 42 Žďár
člen představenstva Petr Fojt 11.8.2014 - 29.7.2015
Vznik členství 21.5.2010
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: 7 , 378 42 Hadravova Rosička Česká republika
č.p. 7, 378 42 Hadravova Rosička
člen představenstva Ing. Olga Kršková 11.8.2014 - 29.7.2015
Vznik členství 21.5.2010
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: Husova 93 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Husova 93, 378 42 Nová Včelnice
člen představenstva Ludvík Procházka 1.5.2015 - 29.7.2015
Vznik členství 6.4.2001
Zánik členství 15.5.2015
Adresa: Československé armády 411 , 378 42 Nová Včelnice Česká republika
Československé armády 411, 378 42 Nová Včelnice

Sbírka Listin Zemědělské družstvo Nová Včelnice

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXXII 1718/SL 55 ostatní Zápis z výroční členské schůze Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2015 30.6.2015 30.6.2015 22
DrXXXXII 1718/SL 54 účetní závěrka [2014] 2014 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2015 12.6.2015 2
DrXXXXII 1718/SL 53 účetní závěrka [2014] 2014 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2015 12.6.2015 5
DrXXXXII 1718/SL 52 účetní závěrka [2014] 2014 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2015 12.6.2015 4
DrXXXXII 1718/SL 51 ostatní Zápis ze schůze kontrolní komise Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.2010 8.8.2014 13.8.2014 1
DrXXXXII 1718/SL 50 notářský zápis 14/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2014 8.8.2014 13.8.2014 25
DrXXXXII 1718/SL 49 účetní závěrka [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2014 10.6.2014 4
DrXXXXII 1718/SL 48 účetní závěrka [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2014 10.6.2014 2
DrXXXXII 1718/SL 47 účetní závěrka [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2014 10.6.2014 6
DrXXXXII 1718/SL 46 účetní závěrka [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2014 10.6.2014 1
DrXXXXII 1718/SL 45 účetní závěrka [2012]  2012 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2013 19.6.2013 5
DrXXXXII 1718/SL 44 účetní závěrka [2012]  2012 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2013 19.6.2013 2
DrXXXXII 1718/SL 43 účetní závěrka [2012]  2012 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2013 19.6.2013 4
DrXXXXII 1718/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 4.7.2012 11.7.2012 13
DrXXXXII 1718/SL 41 notářský zápis NZ 55/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.7.2012 11.7.2012 7
DrXXXXII 1718/SL 40 účetní závěrka r.2011 rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2011 29.3.2012 29.3.2012 4
DrXXXXII 1718/SL 39 účetní závěrka r.2011 výkaz zisku Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2011 29.3.2012 29.3.2012 2
DrXXXXII 1718/SL 38 účetní závěrka r.2011 příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2012 29.3.2012 5
DrXXXXII 1718/SL 37 účetní závěrka -r.2010 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2011 5
DrXXXXII 1718/SL 36 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2011 2
DrXXXXII 1718/SL 35 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2011 4
DrXXXXII 1718/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2010 1
DrXXXXII 1718/SL 33 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2010 9
DrXXXXII 1718/SL 32 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2010 3
DrXXXXII 1718/SL 31 ostatní - zápis z výr. ČS Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2010 6
DrXXXXII 1718/SL 30 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2009 9
DrXXXXII 1718/SL 29 zpráva auditora r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2008 4
DrXXXXII 1718/SL 28 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2008 9
DrXXXXII 1718/SL 27 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2008 5
DrXXXXII 1718/SL 26 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2008 4
DrXXXXII 1718/SL 25 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2008 2
DrXXXXII 1718/SL 24 notářský zápis 66/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2008 4
DrXXXXII 1718/SL 23 ostatní zápis z výr. ČS Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2007 4
DrXXXXII 1718/SL 22 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2007 9
DrXXXXII 1718/SL 21 účetní závěrka r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2007 2
DrXXXXII 1718/SL 18 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2007 3
DrXXXXII 1718/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2007 6.6.2007 13
DrXXXXII 1718/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2005 11.8.2005 1
DrXXXXII 1718/SL 9 výroční zpráva + Účet.uzávěrky -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2003 16
DrXXXXII 1718/SL 8 účetní závěrka + VZ -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2002 2
DrXXXXII 1718/SL 7 ostatní - Čestná prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 24.1.2002 7
DrXXXXII 1718/SL 6 podpisové vzory +Seznam členů představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 24.10.2001 24.1.2002 2
DrXXXXII 1718/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 24.1.2002 16
DrXXXXII 1718/SL 4 stanovy společnosti - Změna stanov od 1.1.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.1.2002 1
DrXXXXII 1718/SL 3 ostatní - Zápis z VČS Krajský soud v Českých Budějovicích 6.4.2001 24.1.2002 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Nová Včelnice

IČO (identifikační číslo) 00110591
Jméno Zemědělské družstvo Nová Včelnice
Právní forma podnikání Zemědělské družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Jindřichův Hradec
Vznik první živnosti: 18.9.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 5

Sídlo Zemědělské družstvo Nová Včelnice

Živnosti a provozovny Zemědělské družstvo Nová Včelnice

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Nová Včelnice 378 42
Identifikační číslo provozovny 1006007199
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba strojů a zařízení

  • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 19.1.2001

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Nová Včelnice 378 42
Identifikační číslo provozovny 1006007199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.1.1993

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Nová Včelnice 378 42
Identifikační číslo provozovny 1006007199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.1.1993

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Nová Včelnice 378 42
Identifikační číslo provozovny 1006007199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2009

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.3.1998

Živnost č. 6 OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 31.7.1996
Konec oprávnění 31.7.1996

Živnost č. 8 SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 31.12.1993

Živnost č. 9 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 VÝROBA A OPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1993
Zánik oprávnění 19.1.2001

Živnost č. 11 Z Á M E Č N I C T V Í

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 17.5.2006

Živnost č. 12 ELEKTROINSTALATÉRSTVÍ

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 29.11.1997

Živnost č. 13 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 PROVOZOVÁNÍ ČERPACÍCH STANIC S PALIVY A MAZIVY

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1995
Zánik oprávnění 12.10.2000

Živnost č. 15 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělské družstvo Nová Včelnice

Člen statutárního orgánu Ing. Olga Kršková
Člen statutárního orgánu Ludvík Procházka
Člen statutárního orgánu Libor Rauš Dis.
Člen statutárního orgánu Jan Šebera
Člen statutárního orgánu Oto Brus
Člen statutárního orgánu Věra Urbánková
Člen statutárního orgánu Luboš Maryška

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo Nová Včelnice

IČO: 00110591
Firma: Zemědělské družstvo Nová Včelnice
Právní forma: Družstvo
Okres: Jindřichův Hradec
Základní územní jednotka: Nová Včelnice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Zemědělské družstvo Nová Včelnice

IČO (identifikační číslo) 00110591
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00110591
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Zemědělské družstvo Nová Včelnice
Sídlo NOVÁ VČELNICE 58 378 42 NOVÁ VČELNICE
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Jindřichově Hradci, Česká 1284/II, JINDŘICHŮV HRADEC, tel.: 384 353 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
609182/0800 14.10.2013
5103754/0600 14.10.2013
196016265/0300 3.10.2013
1000005420/7940 2.5.2013
256774755/0300 2.5.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00110591
Jméno firmy Zemědělské družstvo Nová Včelnice
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka x95cwyn
tracking image