Firma Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi IČO 00169684


Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi (00169684) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Předslav Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 1974 a je stále aktivní. Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka DrXXIV 1488
IČO (identifikační číslo osoby) 00169684
Jméno Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.8.1974
Ručení za ztrátu družstva: 1. Pokud hospodaření družstva za kalendářní rok skončí ztrátou (ztrátou vykázanou v účetní evidenci) nebo pokud družstvo není schopné splnit svoje závazky (dále jen "ztráta") a ztráta nemůže být uhrazena jiným způsobem (použitím rezerv družstva, úvěrem, hypotékou, snížením majetku družstva apod.), ručí za ztrátu jeho členové. 2. Členové ručí za ztrátu družstva svými členskými podíly nebo členskými vklady, a to až do jejich výše. Pokud je ztráta nižší než částka členských podílů a členských vkladů, ručí jednotliví členové rovným podílem (procentem) svého členského podílu a členského vkladu. 3. Člen, který nemá ještě členský podíl, ručí za ztrátu družstva do výšky průměrné tříměsíční odměny. Při určení jeho podílu na ztrátě platí obdobně odst. 2. 15.3.1991 - 2.3.1994
Ručení členů a členský podíl: Člen družstva má povinnost ručit za případnou ztrátu družstva členským podílem 200,- Kčs kromě plně invalidních a starobních důchodců. Při vzniku trvalé invalidity nebo odchodu do starobního důchodu a zániku členství se členský podíl vrací. 21.4.1989 - 15.3.1991

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Sídlo Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Platnost údajů od - do
Adresa Předslav Česká republika
21.4.1989
Adresa Měcholupy Česká republika
12.8.1974 - 21.4.1989

Předmět podnikání Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 2.3.1994
opravy motorových vozidel 2.3.1994
výroba a opravy zemědělských strojů 2.3.1994
silniční motorová doprava 2.3.1994
řeznictví a uzenářství 2.3.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení 2.3.1994
zemní práce pomocí mechanismů 2.3.1994
výroba výrobků z umělých hmot 2.3.1994
výroba oděvů a oděvních doplňků 2.3.1994
1. Zemědělské družstvo Měcholupy (dále jen družstvo) je dobrovolným sdružením občanů, kteří společně vykonávají zemědělskou a potravinářskou výrobu, další hospodářské činnosti a jiné činnosti. Družstvo slouží též k uspokojování a podpoře zájmu svých členů. 15.3.1991 - 2.3.1994
2. Předmětem činnosti družstva je: 15.3.1991 - 2.3.1994
a) výroba a prodej zemědělských výrobků 15.3.1991 - 2.3.1994
b) výroba a prodej lesních výrobků a ryb 15.3.1991 - 2.3.1994
c) výroba a prodej potravinářských výrobků 15.3.1991 - 2.3.1994
d) výroba a prodej výrobků z umělých hmot 15.3.1991 - 2.3.1994
e) revize el. zařízení a hromosvodů 15.3.1991 - 2.3.1994
f) zakázková a maloseriová výroba výrobků, oděvní výroba textilní a výroba konfekční a jejich prodej 15.3.1991 - 2.3.1994
g) prodej veškerých vlastních výrobků do zahraničí a dovoz potřeb pro vlastní výrobu s výjimkou věcí uvedených v Příloze k nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb. 15.3.1991 - 2.3.1994
3. Družstvo poskytuje svým členům práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmínek určených členskou schůzí 15.3.1991 - 2.3.1994
4. Činnosti, na které je třeba povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením 15.3.1991 - 2.3.1994
Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a vodních plochách, které užívá 21.4.1989 - 15.3.1991
2. Družstvo dále může 21.4.1989 - 15.3.1991
a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky 21.4.1989 - 15.3.1991
b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby. Pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem 21.4.1989 - 15.3.1991
c) poskytovat práce a služby členům, organizacím a občanům 21.4.1989 - 15.3.1991
d) prodávat vlastní vyrobené zboží 21.4.1989 - 15.3.1991
e) uzavírat smlouvy o spolupráci s družstvy a dalšími socialistickými organizacemi 21.4.1989 - 15.3.1991
c) šití prádla a oděvů 21.4.1989 - 15.3.1991
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti je: 21.4.1989 - 15.3.1991
a) výroba výrobků z umělých hmot 21.4.1989 - 15.3.1991
b) revize el. zařízení a hromosvodů 21.4.1989 - 15.3.1991
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 11. 4. 1988 č.j. VLHZ 714/88-206/3 byla družstvu povolena tato přidružená výroba - šití oděvů na zakázku pro PRIOR 28.4.1988 - 21.4.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 21. března 1988 č.j. VLHZ 523/88-206-3 byla družstvu povolena tato přidružená výroba - šití výrobků z textilií 7.4.1988 - 21.4.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Klatovech ze dne 16. 6. 1986 č.j. VLHZ 949/86-206/3 byla družstvu povolena tato přidružená výroba - revize hromosvodů a elektroinstalací včetně vydávání revizních zpráv 11.7.1986 - 21.4.1989
Rozhodnutím odboru VLHZ ONV Klatovy ze dne 3. 12. 1983 č.j. VLHZ/2182/83-201,1 byla družstvu povolena tato přidružená výroba: - výroba obalů a obalové techniky z plastických hmot 23.12.1983 - 21.4.1989
Přidružená výroba: Provádění dopravy pro ostatní organizace a nebo osoby tak, aby nebyl narušen zemědělský provoz družstva a byly lépe využívány základní prostředky a pracovní síly. 13.9.1976 - 15.1.1980
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Klatovech ze dne 16. 6. 1976 č.j. dopr. 169/76-277/1 byla družstvu povolena doprava na dobu do 31. prosince 1977. 13.9.1976 - 15.1.1980
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 13.9.1976 - 21.4.1989
Hlavním předmětem činosti družstva je zemědělská výroba. 12.8.1974 - 13.9.1976
Družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení. Stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, tj. vlastními prac. silami a s využitím materiálů z místních zdrojů; dbá o technickou a hospodářskou činnost stavebních investic. 12.8.1974 - 13.9.1976
Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky k společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů. 12.8.1974 - 13.9.1976
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu. Druh a rozsah se určuje takto: 12.8.1974 - 13.9.1976
těžba písku ve vlastním lomu 12.8.1974 - 13.9.1976
práce v opravářských dílnách 12.8.1974 - 13.9.1976
stavební práce pro zemědělství v rámci kooperace zemědělských podniků a v rámci sdružených finančních prostředků s MNV, na nichž se podílí JZD 12.8.1974 - 13.9.1976
posyp silnic 12.8.1974 - 13.9.1976

vedení firmy Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Statutární orgán Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. b) podepisování: K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň dvou členů představenstva. 2.3.1994
Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstsva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Způsob podepisování: Pokud vnitrodružstevní předpisy nesvěřují podepisování písemností jiným funkcionářům, podepisuje je předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda a svůj podpis opatřuje razítkem družstva 21.4.1989 - 2.3.1994
Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. 28.2.1977 - 21.4.1989
Představenstvo družstva se skládá z 11 členů, volených na dobu 5 let. Zastupování družstva: Družstvo zastupuje navenek předseda. Podpisování družstva: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podpisuje předseda a jeden člen představenstva. Písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní). 13.9.1976 - 28.2.1977
Představenstvo družstva se skládá z 11 členů, volených na dobu 4 let. Zastupování družstva: Družstvo zastupuje navenek předseda. Podpisování družstva: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podpisuje předseda a jeden člen představenstva. Písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní). 12.8.1974 - 13.9.1976
předseda Milena Havlíčková 5.9.2019
Vznik členství 21.6.2019
Vznik funkce 21.6.2019
Adresa: Sportovní 645 , Klatovy 339 01
místopředseda Alena Jarošová 5.9.2019
Vznik členství 21.6.2019
Vznik funkce 21.6.2019
Adresa: 83 , Předslav 339 01
člen Josef Jakubec 5.9.2019
Vznik členství 21.6.2019
Adresa: 62 , Předslav 339 01
člen Emanuel Netrval 12.8.1974 - 3.5.1978
Adresa: Předslav Česká republika
člen Jan Kanta 12.8.1974 - 3.5.1978
Adresa: Měcholupy Česká republika
člen Josef Kanta 12.8.1974 - 3.5.1978
Adresa: 508 01 Petrovičky Česká republika
člen Václav Hořánek 12.8.1974 - 3.5.1978
Adresa: Pečetín Česká republika
člen Josef Klášterka 12.8.1974 - 3.5.1978
Adresa: Bolešiny Česká republika
člen Václav Hrabík 12.8.1974 - 3.5.1978
Adresa: Ostřetice Česká republika
místopředseda František Michal 12.8.1974 - 10.4.1980
Adresa: Bolešiny Česká republika
člen Ludmila Englová 12.8.1974 - 10.4.1980
Adresa: Němčice Česká republika
člen Marie Nováková 3.5.1978 - 13.4.1981
Adresa: 30 , Myslovice 339 01
člen Josef Vlasák 12.8.1974 - 18.4.1983
Adresa: Bolešiny Česká republika
člen Václav Hrabík 3.5.1978 - 18.4.1983
Adresa: 6 , Štěpánovice 666 02
člen Josef Škanta 3.5.1978 - 18.4.1983
Adresa: 25 , Měcholupy Česká republika
člen Josef Matějka 3.5.1978 - 18.4.1983
Adresa: 53 , Bolešiny 339 01
člen Marie Bouzková 10.4.1980 - 14.4.1986
Adresa: 0 Němčice Česká republika
člen Věra Peksová 18.4.1983 - 9.4.1988
Adresa: 14 , Bolešiny 339 01
člen Marie Tomášková 12.8.1974 - 26.2.1990
Adresa: Makov Česká republika
člen Josef Bílek 3.5.1978 - 26.2.1990
Adresa: 29 , Makov Česká republika
člen Josef Mareš 3.5.1978 - 26.2.1990
Adresa: 13 , Újezdec Česká republika
člen Zdeňka Hnojská 13.4.1981 - 26.2.1990
Adresa: 0 Měcholupy Česká republika
člen Josef Matějka 18.4.1983 - 26.2.1990
Adresa: 80 , Bolešiny 339 01
člen František Krátký 18.4.1983 - 26.2.1990
Adresa: 0 Újezdec Česká republika
člen Jaroslava Králíčková 18.4.1983 - 26.2.1990
Adresa: 49 , Myslovice 339 01
člen Jaroslav Černý 14.4.1986 - 26.2.1990
Adresa: 89 , Předslav 339 01
člen Jiří Jogl 9.4.1988 - 26.2.1990
Adresa: 471 , Klatovy Česká republika
člen Josef Šindelář 21.4.1989 - 15.3.1991
Adresa: 13 , Předslav 339 01
člen Karel Plánička 21.4.1989 - 15.3.1991
Adresa: 12 , Bolešiny 339 01
člen Ing. Erich Bárta 26.2.1990 - 15.3.1991
Adresa: 91 , Předslav 339 01
člen Ing. Jaroslav Borkovec 26.2.1990 - 15.3.1991
Adresa: 48 , Bolešiny 339 01
člen Zdeněk Bořík 26.2.1990 - 15.3.1991
Adresa: 0 Makov Česká republika
člen Václav Bošek 26.2.1990 - 15.3.1991
Adresa: 82 , Bolešiny 339 01
člen Ing. Otakar Leopold 26.2.1990 - 15.3.1991
Adresa: Plánická 15 , 339 01 Klatovy Česká republika
člen Miroslav Strnad 26.2.1990 - 15.3.1991
Adresa: 52 , Myslovice 339 01
člen Helena Šraitová 26.2.1990 - 15.3.1991
Adresa: 84 , Předslav 339 01
člen Vlastimil Trojan 26.2.1990 - 15.3.1991
Adresa: 91 , Bolešiny 339 01
člen Karel Velíšek 26.2.1990 - 15.3.1991
Adresa: 41 , Předslav 339 01
předseda Václav Tesař 12.8.1974 - 2.3.1994
Adresa: Předslav Česká republika
místopředseda Ing. Josef Kroupa 10.4.1980 - 2.3.1994
Adresa: Klatovy 622/III Česká republika
člen Josef Hladík 2.3.1994 - 26.7.2001
Adresa: 71 , Bolešiny 339 01
předseda Josef Krůs r.č. 591227/705 2.3.1994 - 26.7.2001
Adresa: 12 , Bolešiny 339 01
místopředseda Ing. Zdeněk Vlasák 2.3.1994 - 26.7.2001
Adresa: 340 38 Předslav , Měcholupy 18 Česká republika
člen Václav Bošek 2.3.1994 - 26.7.2001
Adresa: 82 , Bolešiny 339 01
člen Josef Klášterka 2.3.1994 - 26.7.2001
Adresa: 81 , Bolešiny 339 01
člen Zdeněk Hnojský 2.3.1994 - 26.7.2001
Adresa: 19 , Bolešiny 339 01
člen Ing. Josef Somr 2.3.1994 - 26.7.2001
Adresa: 90 , Bolešiny 339 01
Předseda Milena Havlíčková 26.7.2001 - 5.9.2019
Zánik členství 23.7.2012
Zánik funkce 23.7.2012
Adresa: Sportovní 645 , Klatovy 339 01
Místopředseda Alena Jarošová 26.7.2001 - 5.9.2019
Zánik členství 23.7.2012
Zánik funkce 23.7.2012
Adresa: 83 , Předslav 339 01
Člen Josef Jakubec 26.7.2001 - 5.9.2019
Zánik členství 23.7.2012
Adresa: 6 , Předslav 339 01

Sbírka Listin Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIV 1488/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 9.4.2001 6.3.2002 19.3.2002 0
DrXXIV 1488/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.4.2001 25.6.2001 17.8.2001 0
DrXXIV 1488/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -rozh. o volbě předst.nedolož. Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

IČO (identifikační číslo) 00169684
Jméno Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Klatovy
Vznik první živnosti: 27.1.1993
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 5

Sídlo Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Živnosti a provozovny Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Živnost č. 1 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 339 01 Předslav
Identifikační číslo provozovny 1003889689
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.1.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 47, Předslav 339 01
Identifikační číslo provozovny 1003889662
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zahájení provozování 26.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 339 01 Bolešiny
Identifikační číslo provozovny 1003889654
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 26.4.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 339 01 Předslav
Identifikační číslo provozovny 1003889689
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.4.1993
Provozovna č. 4
Provozovna 339 01 Předslav
Identifikační číslo provozovny 1003889671
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 26.4.1993

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 339 01 Předslav
Identifikační číslo provozovny 1003889671
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 339 01 Bolešiny
Identifikační číslo provozovny 1003889654
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.4.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 339 01 Předslav
Identifikační číslo provozovny 1003889689
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.4.1993

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 339 01 Předslav
Identifikační číslo provozovny 1003889671
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 339 01 Bolešiny
Identifikační číslo provozovny 1003889654
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.4.1993

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 339 01 Předslav
Identifikační číslo provozovny 1003889689
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 29.4.1993

Živnost č. 6 Výroba oděvů a oděvních doplňků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba výrobků z umělých hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zemní práce pomocí mechanismů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 10.9.1996

Živnost č. 11 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 18.5.2000

Živnost č. 12 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Člen statutárního orgánu Milena Havlíčková
Člen statutárního orgánu Alena Jarošová
Člen statutárního orgánu Josef Jakubec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

IČO: 00169684
Firma: Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi
Právní forma: Družstvo
Okres: Klatovy
Základní územní jednotka: Předslav
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1974

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
tracking image