Firma Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. IČO 00107956


Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. (00107956) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 338, Kosova Hora 262 91. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 1. 1953 a je stále aktivní. Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8946
IČO (identifikační číslo osoby) 00107956
Jméno Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 16.1.1953
Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 237 092 000 Kč, slovy: dvou set třiceti sedmi milionů devadesáti dvou tisíc korun českých, o 71 160 000 Kč, slovy: sedmdesát jedna milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých, na částku 308 252 000 Kč, slovy: tř i sta osm milionů dvě stě padesát dva tisíc korun českých, a to z vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve schválené řádné účetní závěrce k 31.12.2017 v pasivech společnosti jako Statutární fondy (Rozvaha A.III.2) ve výši 69 564 320 Kč, slovy: šedesát d evět milionů pět set šedesát čtyři tisíc tři sta dvacet korun českých, a jako Ostatní rezervní fondy (Rozvaha A.III.1) ve výši 1 595 680 Kč, slovy: jeden milion pět set devadesát pět tisíc šest set osmdesát korun českých. Důvodem je objektivizace vzájemné ho poměru vlastního kapitálu a základního kapitálu společnosti. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno nových 470 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, 2 154 ks kmenových listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 10 000 Kč a 2 620 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jm enovité hodnotě 1 000 Kč. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 4.7.2018 - 4.7.2018
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejdná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionář i. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 20% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podlestanov nebyl povin en udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přech odu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 4.8.2014
Členská schůze dne 21.6.2003 rozhodla o změně právní formy Zemědělského družstva Rozvoj Kosova Hora na akciovou společnost Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 158/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanvoy akciové společnosti. 1.11.2003
Členská schůze Zemědělského družstva Rozvoj Kosova Hora konaná dne 3.5.2002 rozhodla o sloučení Zemědělského družstva Rozvoj Kosova Hora s Družstvem pro živočišnou výrobu Janov jako družstvem zanikajícím, rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 166/2002 a N 172/2002 Mgr. Marie Trčkové, notářkou se sídlem v Příbrami, Příbram II, Střelecká 26. 2.11.2002 - 1.11.2003
Usnesením výročních členských schůzí ze dne 24.2.1999, 3.3.2000 a 2.3.2001 byly schváleny změny stanov v článcích: 3,4,6,8,11,14,17,27. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 16.6.2001 - 1.11.2003
Usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 1.3.1991 byly přijaty nové stanovy družstva. 4.10.1991 - 1.11.2003
Ručení: Člen družstva je povinen ručit za případnou ztrátu družstva svým členským podílem ve výši 1.000,-Kčs. 4.10.1991 - 1.11.2003
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva svým členským podílem ve výši 1000,- Kčs který je člen povinen složit družstvu. 13.9.1989 - 4.10.1991
Usnesením členské schůze družstva konané dne 16.2.1989 byly přijaty stanovy družstva. 13.9.1989 - 1.11.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 13.9.1989 - 1.11.2003
Podle rozhodnutí Odboru VLHZ ONV v Příbrami ze dne 15.1.1986, čj. ZVLH-2177-85-Tu doplňuje se předmět činnosti. 7.9.1987 - 1.11.2003
Usnesením členské schůze konané dne 20.9.1977 a 19.12.1977 po schválení radou ONV v Příbrami ze dne 19.4.1978: a) sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo Jesenice-Nedrahovice, okres Příbram s tímto družstvem ke dni 1.1.1978. 2.8.1978 - 1.11.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.8.1978 - 1.11.2003
Představenstvo se skládá z 13 členů. 18.4.1978 - 13.9.1989
Usnesením výroční členské schůze byly dne 2.6.76 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 16.12.76 zaregistrované. 18.4.1978 - 1.11.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1978 - 1.11.2003
Usnesením členské schůze konané dne 2.12.1972 a 1.2.1973 po schválení radou ONV v Příbrami ze dne 8.3.1973 č. 230 sloučily se a) Jednotné zemědělské družstvo ve Vysoké se sídlem Vysoká, okr. Příbram, b) Jednotné zemědělské družstvo v Dohnalové Lhotě se sídlem Dohnalov Lhota, okr. Příbram, c)Jednotné zemědělské družstvo v Lavičkách se sídlem Lavičky, okr. Příbram, d) Jednotné zemědělské družstvo v Lovčicích se sídlem Lovčice, okr. Příbram, e) Jednotné zemědělské družstvo v Janově se sídlem Janov, okr. Příbram s tímto družstvem ke dni 1. ledna 1973. 28.3.1973 - 1.11.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 9 členů. 6.1.1966 - 18.4.1978
Rozhodnutím členské schůze konané dne 18.2.1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 3.12.1965 a zaregitrované pod poř. č. 28/1. 6.1.1966 - 1.11.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 6.1.1966 - 1.11.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5-15 členů. 17.4.1962 - 6.1.1966
Rozhodnutím členské schůze byly dne 8.12.1961 přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 a zaregistrované pod poř. č. 35. 17.4.1962 - 1.11.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 17.4.1962 - 1.11.2003
Rozhodnutím členské schůze byly dne 23.7.1959 přijaty doplňky vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Sedlčanech dne 26.2.1960 pod poř. č. 123. Změny týkají se vnitřních poměrů družstva. 14.3.1960 - 1.11.2003
Rozhodnutím členské schůze byly dne 25.11.1957 přijaty vlastní stanovy družstva, potvrzené radou ONV v Sedlčanech dne 27.12.1957 a zaregistrované pod č. poř. 7. Změny ve stanovách se týkají vnitřních poměrů družstva. 10.4.1958 - 1.11.2003
Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. 14.4.1954 - 17.4.1962
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanovách jednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15.2.1953 prvním celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev a schválených dne 17.2.1953 vládou republiky Československé. 14.4.1954 - 1.11.2003
Členský podíl 200,-- Kčs je splatný nejpozději do 6 měsíců od přijetí za člena. 16.1.1953 - 14.4.1954
Ručení nejvýše dvojnásobkem členského podílu. 16.1.1953 - 14.4.1954
Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 3-8 členů představenstva. 16.1.1953 - 14.4.1954
Údaje o zřízení: Drusžtvo ustaveno podle §5, odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesením ONV v Sedlčanech ze dne 16. ledna 1950. 16.1.1953 - 1.11.2003

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Kapitál Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

zakladni jmění 308 252 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.7.2018
zakladni jmění 237 092 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.6.2012 - 4.7.2018
zakladni jmění 169 514 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2003 - 22.6.2012
zakladni jmění 60 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.5.1993 - 1.11.2003

Akcie Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 2 086 4.7.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 9 129 4.7.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 362 4.7.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 616 22.6.2012 - 4.7.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 6 975 22.6.2012 - 4.7.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 742 22.6.2012 - 4.7.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 197 1.11.2003 - 22.6.2012
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 675 1.11.2003 - 22.6.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 064 1.11.2003 - 22.6.2012

Sídlo Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 338 , Kosova Hora 262 91 1.11.2003
Adresa 338 , Kosova Hora 262 91 16.6.2001 - 1.11.2003
Adresa Kosova Hora Česká republika
16.1.1953 - 16.6.2001

Předmět podnikání Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba - zaměření zemědělské výroby: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jin ého právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, 4.8.2014
zámečnictví - nástrojařství 4.8.2014
opravy silničních vozidel 4.8.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2014
výroba elektřiny 23.7.2013
výroba tepelné energie 23.7.2013
řeznictví a uzenářství 11.5.1993
výroba a opravy zemědělských strojů 11.5.1993
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 11.5.1993 - 4.8.2014
truhlářství - zámečnictví 11.5.1993 - 4.8.2014
opravy motorových vozidel 11.5.1993 - 4.8.2014
zednictví 11.5.1993 - 4.8.2014
silniční motorová doprava 11.5.1993 - 4.8.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.5.1993 - 4.8.2014
pronájem průmyslového zboží 11.5.1993 - 4.8.2014
pronájem motorových vozidel 11.5.1993 - 4.8.2014
a) zemědělská výroba 4.10.1991 - 11.5.1993
b) potravinářská výroba 4.10.1991 - 11.5.1993
c) dřevozpracující výroba 4.10.1991 - 11.5.1993
d) průmyslová výroba 4.10.1991 - 11.5.1993
e) obchodní činnost spočívající v prodejí vlastních a nakoupených výrobků 4.10.1991 - 11.5.1993
f) práce a služby pro občany a organizace 4.10.1991 - 11.5.1993
g) vnitrostátní a zahraniční nákladní autodoprava 4.10.1991 - 11.5.1993
h) zahraničně obchodní činnost 4.10.1991 - 11.5.1993
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá, 13.9.1989 - 4.10.1991
2) družstvo a) zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, 1/elektronické výrobky 2/truhlářské výrobky c) poskytuje práce a služby pro občany od svých pomocných výrob po splnění plánovaných úkolů a se souhlasem představenstva d) prodává vlastní vyrobené zboží 13.9.1989 - 4.10.1991
3) Předmětem jiné hospodářské činnosti je: 1/ nákladní autodoprava pro cizí s platností do 31.12.1989 2/ stavební práce pro cizí-včetně prací zemními stroji 3/ výroba elektronických zařízení 4/ výroba palet 5/ výroba hraček 6/ truhlářské práce 7/ vydává obligace a finančních prostředků využívá pro rozvoj výroby 13.9.1989 - 4.10.1991
nákladní doprava - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1988 25.2.1988 - 13.9.1989
nákladní doprava - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1987. 7.9.1987 - 25.2.1988
montážní práce průmyslové povahy pro elektrotechnický průmysl 7.9.1987 - 13.9.1989
výroba indukčního hledače kabelů 7.9.1987 - 13.9.1989
nákladní doprava - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1985. 24.10.1985 - 7.9.1987
nákladní doprava - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1984. 20.12.1984 - 24.10.1985
nákladní doprava - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1983. 19.7.1983 - 20.12.1984
výroba průtokového digitálního měřiče kapalin, jeho odbyt a servis 6.8.1982 - 13.9.1989
nákladní doprava - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1979. 11.5.1979 - 19.7.1983
práce stavební skupinou 2.8.1978 - 13.9.1989
jednoduché práce pro patronátní závody 2.8.1978 - 13.9.1989
zemní práce těžkou mechanizací 18.4.1978 - 13.9.1989
nákladní doprava - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1978. 29.3.1978 - 11.5.1979
nákladní doprava s platností do 31.12.1972. 18.2.1971 - 29.3.1978
stavební skupina, 18.2.1971 - 18.4.1978
Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD, 18.2.1971 - 13.9.1989

vedení firmy Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Statutární orgán Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představesntva nebo místopředseda představenstva svůj podpis. 1.11.2003
Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopředseda. 13.9.1989 - 1.11.2003
Zastupování a podpisování za družstvo: Předseda jedná jménem družstva navenek, písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva a - pokud mají finanční povahu též ekonom družstva. 7.9.1987 - 13.9.1989
Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. 14.4.1954 - 7.9.1987
Zastupvání: předseda nebo místopředseda s jedním členem představenstva. Podpisování: k názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda s jedním členem představenstva. 16.1.1953 - 14.4.1954
předseda představenstva Ing. Petr Krampera 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Vznik funkce 11.5.2018
Adresa: Třešňová 886 , Votice 259 01
místopředseda představenstva Miloslav Roškot 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Vznik funkce 11.5.2018
Adresa: 32 , Nedrahovice 264 01
člen představenstva Jiří Kříž 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: Zahradní 748 , Sedlčany 264 01
člen představenstva Ing. Vladimír Vaněk 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 118 , Heřmaničky 257 89
člen představenstva Ing. Zbyněk Švagr 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 7 , Jesenice 264 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Skalický 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 45 , Vysoký Chlumec 262 52
člen představenstva Luděk Pohnán 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 10 , Kosova Hora 264 01
člen představenstva Miloslav Jindrák 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 7 , Jesenice 264 01
člen představenstva Ing. Miloslav Jindrák 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 7 , Jesenice 264 01
člen představenstva Jiří Kožmín 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 9 , Jesenice 264 01
člen představenstva Ing. Bohumil Neužil 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 158 , Kamýk nad Vltavou 262 63
člen představenstva Miroslav Hrazánek 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 14 , Jesenice 264 01
člen představenstva Zdeněk Jirásek 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 51 , Jesenice 264 01
člen představenstva Pavel Řehák 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 3 , Kosova Hora 264 01
člen představenstva Ing. Luděk Bechyně 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: 48 , 264 01 Prosenická Lhota Česká republika
Místopředseda Vojtěch Pudil 16.1.1953 - 27.4.1956
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Antonín Lenc 16.1.1953 - 27.4.1956
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Jan Fiala 16.1.1953 - 27.4.1956
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Anna Diblíková 16.1.1953 - 27.4.1956
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Předseda Leopold Linhart 16.1.1953 - 27.4.1956
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen František Jarolímek 27.4.1956 - 22.5.1957
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Antonín Černovský 27.4.1956 - 22.5.1957
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Marie Dlouhá 27.4.1956 - 22.5.1957
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Josef Varhaník 27.4.1956 - 22.5.1957
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Bohumil Skalický 27.4.1956 - 22.5.1957
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Marie Prošková 27.4.1956 - 22.3.1965
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Anežka Němcová 22.5.1957 - 22.3.1965
Adresa: 28 , Kosova Hora 262 91
Člen František Musil st. 22.5.1957 - 22.3.1965
Adresa: 3 , Kosova Hora Česká republika
Člen Josef Mašek 22.5.1957 - 22.3.1965
Adresa: 32 , Kosova Hora Česká republika
Člen Anna Pudilová 22.5.1957 - 18.4.1967
Adresa: 110 , Kosova Hora 262 91
Člen Jiří Němec 22.3.1965 - 18.4.1967
Adresa: 28 , Kosova Hora 262 91
Člen Marie Jirásková 22.3.1965 - 18.4.1967
Adresa: 51 , Kosova Hora Česká republika
Člen Ladislav Váňa 22.3.1965 - 12.5.1971
Adresa: 4 , Kosova Hora Česká republika
Člen Josef Musil 22.3.1965 - 12.5.1971
Adresa: 3 , Kosova Hora Česká republika
Člen Marie Veishová 18.4.1967 - 12.5.1971
Adresa: 135 , Kosova Hora 262 91
Předseda František Růzha 27.4.1956 - 19.9.1978
Adresa: Kosova Hora Česká republika
Člen Václav Pohnán 22.3.1965 - 19.9.1978
Adresa: 10 , Vyšatoly Česká republika
Člen Marie Dlouhá 22.3.1965 - 19.9.1978
Adresa: 31 , Kosova Hora 262 91
Člen Bohuslav Skalický 22.3.1965 - 19.9.1978
Adresa: 32 , Kosova Hora Česká republika
Člen Zdeňka Nevlidová 18.4.1967 - 19.9.1978
Adresa: 181 , Kosova Hora 262 91
Člen Antonie Pudilová 18.4.1967 - 19.9.1978
Adresa: 110 , Kosova Hora 262 91
Člen Anežka Němcová 12.5.1971 - 19.9.1978
Adresa: 28 , Kosova Hora 262 91
Člen František Musil 12.5.1971 - 19.9.1978
Adresa: 3 , Kosova Hora Česká republika
Člen Jiří Sladkovský 19.9.1978 - 18.6.1982
Adresa: Dublovičky 3 , Jesenice Česká republika
Člen František Kříž 19.9.1978 - 7.9.1987
Adresa: Pod Strojírnami 806 , Sedlčany 264 01
Člen Antonín Havel 19.9.1978 - 7.9.1987
Adresa: 14 , Nedrahovice 264 01
Člen František Roškot 19.9.1978 - 7.9.1987
Adresa: 9 , Nedrahovice 264 01
Člen Marie Bursíková 19.9.1978 - 10.5.1988
Adresa: Lavičky 2 , Kosov Hora Česká republika
Člen Ladislav Sbíral 19.9.1978 - 10.5.1988
Adresa: 56 , Kosova Hora Česká republika
Člen Marie Masopustová 7.9.1987 - 10.5.1988
Adresa: 3 , Trkov Česká republika
Člen Jiří Všetečka 7.9.1987 - 10.5.1988
Adresa: 592 14 Rudolec Česká republika
Člen Karel Karda 12.5.1971 - 13.9.1989
Adresa: 80 , Kosova Hora 262 91
Člen Ladislav Soukup 19.9.1978 - 13.9.1989
Adresa: 50 , Jesenice Česká republika
Člen Josef Pařízek 19.9.1978 - 13.9.1989
Adresa: 186 , Kosova Hora 262 91
Člen Jiří Hruška 19.9.1978 - 13.9.1989
Adresa: 31 , Kosova Hora 264 01
Člen Václav Kypta 18.6.1982 - 13.9.1989
Adresa: 2 , 334 01 Dolce Česká republika
Člen František Růzha 7.9.1987 - 13.9.1989
Adresa: 24 , Nedrahovice 264 01
Člen Anna Vejvodová 7.9.1987 - 13.9.1989
Adresa: 2 , Radeč Česká republika
Člen Hana Jarolímková 10.5.1988 - 13.9.1989
Adresa: 7 , Nedrahovské Podhájí Česká republika
Člen Ing. Josef Šimák 10.5.1988 - 13.9.1989
Adresa: U Školky 695 , Sedlčany 264 01
Člen Zdeňka Kopková 10.5.1988 - 13.9.1989
Adresa: 8 , Záduší Česká republika
Člen Zdeněk Zbíral 10.5.1988 - 13.9.1989
Adresa: 56 , Kosova Hora Česká republika
Předseda Zdeněk Vaněk 19.9.1978 - 5.12.1990
Adresa: 27 , Jesenice 264 01
Místopředseda Ing. Vladimír Dráb 13.9.1989 - 5.12.1990
Adresa: Sedlčany Česká republika
Člen Josef Šťastný 19.9.1978 - 11.5.1993
Adresa: 8 , Nedrahovice 264 01
Člen Jarmila Voborová 19.9.1978 - 11.5.1993
Adresa: Bolechovice 3 , Sedlec-Prčice Česká republika
Předseda Ing. Vladimír Dráb 5.12.1990 - 11.5.1993
Adresa: Víta Nejedlého 317 , Sedlčany 264 01
Místopředseda Ing. Vladimír Vaněk 5.12.1990 - 11.5.1993
Adresa: 271 , Kosova Hora 262 91
Člen Karel Karda 11.5.1993 - 23.6.1998
Adresa: 80 , Kosova Hora 262 91
Člen Ludmila Kopková 11.5.1993 - 23.6.1998
Adresa: 14 , Vítěz Česká republika
Člen Zdeňka Kopková 11.5.1993 - 23.6.1998
Adresa: 8 , Záduší Česká republika
Člen Zdeňka Papežová 11.5.1993 - 23.6.1998
Adresa: 16 , Nedrahovice 264 01
Člen František Procházka 11.5.1993 - 23.6.1998
Adresa: 16 , Kosova Hora 264 01
Člen Pavel Sejkora 11.5.1993 - 23.6.1998
Adresa: 9 , Kosova Hora 264 01
Předseda Ing. Vladimír Vaněk 11.5.1993 - 1.11.2003
Adresa: 271 , Kosova Hora 262 91
Místopředseda Ing. Josef Šimák 11.5.1993 - 1.11.2003
Adresa: U Školky 695 , Sedlčany 264 01
Člen Václav Hlaváček 11.5.1993 - 1.11.2003
Adresa: 28 , Nedrahovice 264 01
Člen Vladimír Kymla 11.5.1993 - 1.11.2003
Adresa: 52 , Jesenice Česká republika
Člen Václav Kypta 11.5.1993 - 1.11.2003
Adresa: 2 , 334 01 Dolce Česká republika
Člen František Musil 11.5.1993 - 1.11.2003
Adresa: 3 , Kosova Hora Česká republika
Člen Miloslav Roškot 11.5.1993 - 1.11.2003
Adresa: 46 , Jesenice Česká republika
Člen Ing. Jaroslav Skalický 11.5.1993 - 1.11.2003
Adresa: 76 , Jesenice Česká republika
Člen Ing. Zbyněk Švagr 11.5.1993 - 1.11.2003
Adresa: 6 , Martinice-Úlehle Česká republika
Člen Zdeněk Janoušek 23.6.1998 - 1.11.2003
Adresa: Děkana Bučila 420 , Sedlčany 264 01
Člen Zdeněk Jirásek 23.6.1998 - 1.11.2003
Adresa: 76 , Jesenice Česká republika
Člen Antonín Kopka 23.6.1998 - 1.11.2003
Adresa: 8 , Záduší Česká republika
Člen Pavel Bečvář r.č. 540111/0713 23.6.1998 - 1.11.2003
Adresa: 15 , Jesenice 264 01
Člen Blažena Hřebejková 23.6.1998 - 1.11.2003
Adresa: Na Vyhlídce 649 , Sedlčany 264 01
Člen Ing. Bohumil Neužil 23.6.1998 - 1.11.2003
Adresa: 9 , Kamýk nad Vltavou 262 63
předseda Ing. Vladimír Vaněk 1.11.2003 - 1.11.2003
Vznik členství 1.11.2003
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 118 , Heřmaničky 257 89
předseda Ing. Vladimír Vaněk 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: 118 , Heřmaničky 257 89
místopředseda Ing. Josef Šimák 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Zánik funkce 30.4.2008
Adresa: U Školky 695 , Sedlčany 264 01
člen Václav Hlaváček 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 28 , Nedrahovice 264 01
člen Miroslav Hrazánek 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 14 , Jesenice 264 01
člen Blažena Hřebejková 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: Na Vyhlídce 649 , Sedlčany 264 01
člen Zdeněk Janoušek 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: Děkana Bučila 0 , 264 01 Sedlčany Česká republika
člen Ing. František Jiráček 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 72 , Štětkovice 264 01
Jméno Zdeněk Jirásek 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 76 , Jesenice 264 01
člen Jiří Kožmín 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 9 , Jesenice 264 01
člen Jiří Kříž 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 5 , Kosova Hora 264 01
člen Václav Kypta 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 85 , Jesenice 264 01
člen Ing. Bohumil Neužil 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 158 , Kamýk nad Vltavou 262 63
člen Miloslav Roškot 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 46 , Jesenice 264 01
člen Jaroslav Řehák 1.11.2003 - 2.7.2008
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 30.4.2008
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 3 , Kosova Hora 264 01
místopředseda Ing. Josef Šimák 2.7.2008 - 2.7.2008
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: U Školky 695 , Sedlčany 264 01
člen Zdeněk Janoušek 2.7.2008 - 2.7.2008
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: Děkana Bučila 0 , 264 01 Sedlčany Česká republika
člen Jiří Kříž 2.7.2008 - 2.7.2008
Vznik členství 2.7.2008
Adresa: Zahradní 748 , Sedlčany 264 01
místopředseda představenstva Miloslav Jindrák 2.7.2008 - 2.7.2008
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 7 , Jesenice 264 01
předseda Ing. Vladimír Vaněk 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Vznik funkce 30.4.2008
Adresa: 118 , Heřmaničky 257 89
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Skalický 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Vznik funkce 30.4.2008
Adresa: 45 , Vysoký Chlumec 262 52
člen Václav Hlaváček 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 28 , Nedrahovice 264 01
člen Miroslav Hrazánek 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 14 , Jesenice 264 01
člen Blažena Hřebejková 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: Na Vyhlídce 649 , Sedlčany 264 01
člen Zdeněk Janoušek 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: Děkana Bučila 420 , Sedlčany 264 01
člen Ing. František Jiráček 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 72 , Štětkovice 264 01
Jméno Zdeněk Jirásek 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 76 , Jesenice 264 01
člen Jiří Kožmín 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 9 , Jesenice 264 01
člen Jiří Kříž 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: Zahradní 748 , Sedlčany 264 01
člen představenstva František Beneš 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 11 , Sedlec-Prčice 257 91
člen Ing. Bohumil Neužil 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 158 , Kamýk nad Vltavou 262 63
člen Miloslav Roškot 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 46 , Jesenice 264 01
člen Jaroslav Řehák 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 3 , Kosova Hora 264 01
člen představenstva Miloslav Jindrák 2.7.2008 - 23.7.2013
Vznik členství 30.4.2008
Adresa: 7 , Jesenice 264 01
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Skalický 23.7.2013 - 4.8.2014
Vznik členství 10.5.2013
Vznik funkce 10.5.2013
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 45 , Vysoký Chlumec 262 52
člen představenstva Miloslav Roškot 23.7.2013 - 4.8.2014
Vznik členství 10.5.2013
Adresa: 32 , Nedrahovice 264 01
člen představenstva Ing. Vladimír Vaněk 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 118 , Heřmaničky 257 89
člen představenstva Jiří Kožmín 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 9 , Jesenice 264 01
člen představenstva Jiří Kříž 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: Zahradní 748 , Sedlčany 264 01
člen představenstva Miroslav Hrazánek 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 14 , Jesenice 264 01
člen představenstva Zdeněk Jirásek 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 51 , Jesenice 264 01
člen představenstva František Beneš 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 11 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva Bohumil Neužil 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 158 , Kamýk nad Vltavou 262 63
člen představenstva Jaroslav Řehák 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 3 , Kosova Hora 264 01
člen představenstva Miloslav Jindrák 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 7 , Jesenice 264 01
předseda představenstva Petr Krampera 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Vznik funkce 10.5.2013
Zánik funkce 10.5.2018
Adresa: Třešňová 886 , Votice 259 01
člen představenstva Miloslav Jindrák 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 7 , Jesenice 264 01
člen představenstva ing. Zbyněk Švagr 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 7 , Jesenice 264 01
místopředseda představenstva Miloslav Roškot 4.8.2014 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Vznik funkce 7.5.2014
Zánik funkce 10.5.2018
Adresa: 32 , Nedrahovice 264 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Skalický 4.8.2014 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: 45 , Vysoký Chlumec 262 52
člen představenstva Luděk Pohnán 23.6.2016 - 4.7.2018
Vznik členství 6.5.2016
Zánik členství 11.5.2018
Adresa: 10 , Kosova Hora 264 01

Dozorčí rada Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Dagmar Žížalová 23.6.2016
Vznik členství 6.5.2016
Vznik funkce 6.5.2016
Adresa: 329 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Karel Ježil 23.6.2016
Vznik členství 6.5.2016
Adresa: 75 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Bohuslav Mareš 23.6.2016
Vznik členství 6.5.2016
Adresa: 347 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Zdeněk Stibor 23.6.2016
Vznik členství 6.5.2016
Adresa: 9 , Sedlec-Prčice 257 91
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Hnilička 7.9.2017
Vznik členství 6.5.2016
Adresa: 22 , 264 01 Jesenice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jan Pejša 4.7.2018
Vznik členství 11.5.2018
Adresa: V jezerách 2064/17 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Josef Čihák 1.11.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.11.2003
Zánik funkce 1.2.2005
Adresa: 17 , Jesenice 264 01
člen Jiří Beneš 1.11.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: Průběžná 969 , Sedlčany 264 01
člen Petr Kubát 1.11.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: Vítkova 186 , Sedlec-Prčice 257 91
člen Bohuslav Mareš 1.11.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 271 , Kosova Hora 262 91
člen Jiří Soběslavský 1.11.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 12 , Nedrahovice 264 01
člen Dagmar Žížalová 1.11.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.11.2003
Adresa: 329 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Jiří Beneš 10.10.2005 - 1.7.2010
Vznik členství 20.4.2005
Zánik členství 15.4.2010
Adresa: Průběžná 969 , Sedlčany 264 01
člen dozorčí rady Petr Kubát 10.10.2005 - 1.7.2010
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 7.5.2010
Adresa: Vítkova 186 , Sedlec-Prčice 257 91
člen dozorčí rady Bohuslav Mareš 10.10.2005 - 1.7.2010
Vznik členství 20.4.2005
Zánik členství 15.4.2010
Adresa: 271 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Jiří Soběslavský 10.10.2005 - 1.7.2010
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 7.5.2010
Adresa: 12 , Nedrahovice 264 01
člen dozorčí rady Dagmar Žížalová 10.10.2005 - 1.7.2010
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 7.5.2010
Adresa: 329 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Karel Ježil 10.10.2005 - 1.7.2010
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 7.5.2010
Adresa: 75 , 261 92 Kosova Hora Česká republika
předseda dozorčí rady Petr Kubát 1.7.2010 - 23.7.2013
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 10.5.2013
Vznik funkce 7.5.2010
Zánik funkce 10.5.2013
Adresa: Vítkova 186 , Sedlec-Prčice 257 91
člen dozorčí rady Dagmar Žížalová 1.7.2010 - 23.7.2013
Vznik členství 7.5.2010
Adresa: 329 , Kosova Hora 262 91
předseda dozorčí rady Dagmar Žížalová 23.7.2013 - 26.7.2013
Vznik členství 7.5.2010
Vznik funkce 10.5.2013
Adresa: 329 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Zdeněk Stibor 1.7.2010 - 16.1.2016
Vznik členství 15.4.2010
Adresa: 9 , Sedlec-Prčice 257 91
člen dozorčí rady Karel Ježil 1.7.2010 - 23.6.2016
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 7.5.2015
Adresa: 75 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Bohuslav Mareš 1.7.2010 - 23.6.2016
Vznik členství 15.4.2010
Zánik členství 15.4.2015
Adresa: 347 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Jiří Soběslavský 1.7.2010 - 23.6.2016
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 7.5.2015
Adresa: 12 , Nedrahovice 264 01
předseda dozorčí rady Dagmar Žížalová 26.7.2013 - 23.6.2016
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 7.5.2015
Vznik funkce 10.5.2013
Adresa: 329 , Kosova Hora 262 91
člen dozorčí rady Zdeněk Stibor 16.1.2016 - 23.6.2016
Vznik členství 15.4.2010
Zánik členství 15.4.2015
Adresa: 9 , Sedlec-Prčice 257 91
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Hnilička 23.6.2016 - 7.9.2017
Vznik členství 6.5.2016
Adresa: U autobus. nádraží 690 , Votice 259 01
člen dozorčí rady Jan Pejša 23.7.2013 - 4.7.2018
Vznik členství 10.5.2013
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: V jezerách 2064/17 , Praha 130 00

Sbírka Listin Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8946/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.6.2015 24.6.2015 37
B 8946/SL 65 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 7.5.2015 15.6.2015 24.6.2015 2
B 8946/SL 64 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 123/2014 Městský soud v Praze 23.5.2014 21.7.2014 5.9.2014 16
B 8946/SL 63 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 7.5.2014 21.7.2014 5.9.2014 1
B 8946/SL 62 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 123/2014 Městský soud v Praze 23.5.2014 26.6.2014 3.9.2014 16
B 8946/SL 61 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora + zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2013 3.6.2014 23.6.2014 40
B 8946/SL 60 notářský zápis NZ 122/2013 Městský soud v Praze 24.5.2013 5.6.2013 2.8.2013 11
B 8946/SL 59 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 14.6.2013 18.6.2013 34
B 8946/SL 58 notářský zápis NZ 122/2013+zápis z VH Městský soud v Praze 24.5.2013 14.6.2013 18.6.2013 14
B 8946/SL 57 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 14.6.2013 18.6.2013 3
B 8946/SL 56 notářský zápis - NZ 125/2012 Městský soud v Praze 24.5.2012 19.7.2012 9
B 8946/SL 54 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.5.2012 23.5.2012 5
B 8946/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva r.2011+zápis valná hromada Městský soud v Praze 31.12.2011 18.5.2012 23.5.2012 22
B 8946/SL 52 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 4.5.2012 18.5.2012 23.5.2012 4
B 8946/SL 51 ostatní -rozhodnutí VH Městský soud v Praze 6.5.2011 2.6.2011 6.6.2011 1
B 8946/SL 50 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 6.5.2011 2.6.2011 6.6.2011 3
B 8946/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.6.2011 6.6.2011 20
B 8946/SL 48 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 7.5.2010 8.6.2010 16.6.2010 2
B 8946/SL 47 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.6.2010 16.6.2010 14
B 8946/SL 46 ostatní - rozh. VH Městský soud v Praze 7.5.2010 1.6.2010 7.6.2010 2
B 8946/SL 45 zpráva auditora - písemný záznam r.2008 Městský soud v Praze 26.3.2009 1.6.2009 1.6.2009 1
B 8946/SL 44 ostatní - prohl.vedení k audit.r.2008 Městský soud v Praze 26.3.2009 1.6.2009 1.6.2009 2
B 8946/SL 43 zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 26.3.2009 1.6.2009 1.6.2009 2
B 8946/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.6.2009 1.6.2009 2
B 8946/SL 41 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.4.2009 1.6.2009 1.6.2009 3
B 8946/SL 40 ostatní - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 30.4.2009 1.6.2009 1.6.2009 1
B 8946/SL 39 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.6.2009 1.6.2009 1
B 8946/SL 38 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.6.2009 1.6.2009 5
B 8946/SL 37 účetní závěrka r.2008 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2008 19.5.2009 21.5.2009 2
B 8946/SL 36 účetní závěrka r.2008 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 19.5.2009 21.5.2009 2
B 8946/SL 35 ostatní - prohl.k aud.r.2007 Městský soud v Praze 11.3.2008 8.12.2008 9.12.2008 2
B 8946/SL 34 ostatní - prohl.+návrh roz.zisku r.07 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 9.12.2008 1
B 8946/SL 33 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 9.12.2008 1
B 8946/SL 32 účetní závěrka - rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 9.12.2008 2
B 8946/SL 31 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 9.12.2008 5
B 8946/SL 30 účetní závěrka - VZaZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 9.12.2008 2
B 8946/SL 29 ostatní - prohl.+návrh rozd.zisku r.06 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.12.2008 9.12.2008 1
B 8946/SL 28 ostatní - prohl.k aud.r.2006 Městský soud v Praze 16.3.2008 8.12.2008 9.12.2008 2
B 8946/SL 27 ostatní - výrok auditora Městský soud v Praze 16.3.2006 8.12.2008 9.12.2008 1
B 8946/SL 26 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.12.2008 9.12.2008 5
B 8946/SL 25 výroční zpráva r.2006/bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2006 8.12.2008 9.12.2008 2
B 8946/SL 24 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.12.2008 9.12.2008 2
B 8946/SL 23 účetní závěrka - VZaZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.12.2008 9.12.2008 2
B 8946/SL 22 podpisové vzory -15x Městský soud v Praze 28.5.2008 22.10.2008 15
B 8946/SL 21 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 5.5.2008 2.7.2008 5
B 8946/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+VH/5.5.06 Městský soud v Praze 31.12.2005 20.7.2006 25.7.2006 49
B 8946/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 6.5.2005 31.10.2005 0
B 8946/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 22.7.2005 26.7.2005 0
B 8946/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 27.8.2004 0
B 8946/SL 9 ostatní zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 25.6.2003 10.11.2003 0
B 8946/SL 8 podpisové vzory 7x Městský soud v Praze 21.6.2003 10.11.2003 0
B 8946/SL 14 ostatní -audit k 31.3.2003 Městský soud v Praze 12.6.2003 10.11.2003 0
B 8946/SL 13 posudek znalce 1642/53/2003 Městský soud v Praze 29.5.2003 10.11.2003 0
B 8946/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti -návrh NZ 158/2003 Městský soud v Praze 15.8.2003 10.11.2003 0
B 8946/SL 11 notářský zápis, účetní závěrka  k 31.3.03--NZ157/03 Městský soud v Praze 15.8.2003 10.11.2003 0
B 8946/SL 10 podpisové vzory 8x Městský soud v Praze 21.6.2003 10.11.2003 0
B 8946/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 18.7.2003 0
B 8946/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.12.2002 3.12.2002 0
B 8946/SL 4 notářský zápis rNZ 166/2002 Městský soud v Praze 16.5.2002 14.11.2002 0
B 8946/SL 3 posudek znalce č. 642-31/2002 Městský soud v Praze 17.4.2002 14.11.2002 0
B 8946/SL 2 posudek znalce č. 1471/59/2002 Městský soud v Praze 19.4.2002 14.11.2002 0
B 8946/SL 55 notářský zápis - NZ 125/2012 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00107956
Jméno Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Sedlčany
Vznik první živnosti: 16.4.1992
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 7

Sídlo Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Živnosti a provozovny Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 338, Kosova Hora 262 91
Identifikační číslo provozovny 1000295788
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.1.2004

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 264 01 Kosova Hora
Identifikační číslo provozovny 1010911414
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Zahájení provozování 10.5.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 338, Kosova Hora 262 91
Identifikační číslo provozovny 1000295788
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 24.3.2004

Živnost č. 3 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 338, Kosova Hora 262 91
Identifikační číslo provozovny 1000295788
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.3.2004

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 264 01 Kosova Hora
Identifikační číslo provozovny 1010911414
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.5.2013

Živnost č. 5 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.4.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Jateční 398, Sedlčany 264 01
Identifikační číslo provozovny 1000295796
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.4.2004

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.4.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 264 01 Kosova Hora
Identifikační číslo provozovny 1010911414
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.5.2013

Živnost č. 7 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.2016
Provozovna č. 1
Provozovna 264 01 Kosova Hora
Identifikační číslo provozovny 1010911414
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2016

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.1992
Zánik oprávnění 23.3.1994
Konec oprávnění 23.3.1994

Živnost č. 9 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 10 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 11 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 12 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 13 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 14 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 4.8.2000

Živnost č. 15 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 17 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 18 Pronájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel v rámci volné živnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1993
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1994
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1994
Zánik oprávnění 1.1.1996
Konec oprávnění 31.12.1999

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.2000
Zánik oprávnění 1.11.2003

Živnost č. 22 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Člen statutárního orgánu Miloslav Jindrák
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Krampera
Člen statutárního orgánu Ing. Zbyněk Švagr
Člen statutárního orgánu Luděk Pohnán
Člen statutárního orgánu Ing. Bohumil Neužil
Člen statutárního orgánu Jiří Kříž
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Vaněk
Člen statutárního orgánu Zdeněk Jirásek
Člen statutárního orgánu Miroslav Hrazánek
Člen statutárního orgánu Jiří Kožmín
Člen statutárního orgánu Miloslav Roškot
Člen statutárního orgánu Miloslav Jindrák
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Skalický
Člen statutárního orgánu Ing. Luděk Bechyně
Člen statutárního orgánu Pavel Řehák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

IČO: 00107956
Firma: Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Kosova Hora
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba elektřiny
Výroba tepla
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image