Firma Zemědělská společnost Jedlí, a.s. IČO 26821427


Zemědělská společnost Jedlí, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělská společnost Jedlí, a.s. (26821427) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 83, Jedlí 789 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 2003 a je stále aktivní. Zemědělská společnost Jedlí, a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Zemědělská společnost Jedlí, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělská společnost Jedlí, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělská společnost Jedlí, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělská společnost Jedlí, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2735
IČO (identifikační číslo osoby) 26821427
Jméno Zemědělská společnost Jedlí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.11.2003
K převodu akcií na jméno je třeba souhlas představenstva. Představenstvo je povinno rozhodnout o písemné žádosti akcionáře do dvou měsíců od doručení žádosti akcionáře. Pokud tak neučiní má se za to, že s převodem souhlasí. Smlouva o převodu akcií na j méno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas. 15.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 15.8.2014 - 25.11.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 15.8.2014 - 25.11.2016
Usnesení řádné valné hromady ze dne 13.62007 o záměru snížit základní kapitál společnosti, a to o hodnotu vlastních akcií nabytých na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16.12.2005 v nominální hodnotě 2.950.000,- Kč jejich vzetím z oběhu z důvodu neus kutečněného prodeje ve stanovené 18 měsíční lhůtě, čímž dojde ke snížení základního kapitálu z 29.520.000,- Kč na částku 26.570.000,- Kč, a to přeúčtováním částky 2,315.750,- Kč proti účtu 25200 - vlastní akcie a částky 634.250,- Kč proti účtu 421200 - zv láštní rezervní fond. 24.10.2007
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 10. prosince 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Zvyšujeme základní kapitál společnosti v souladu s ust. § 202 a následujícími obchodního zákoníku o částku 27,520.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení je vytvoření předpokladů pro podnikání v souladu s předmětem činnosti společnosti. Upsané akcie budou akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě, neregistrovanými, v počtu 2700 (slovy: dva tisíce sedm set) kusů jmenovité hodnoty 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 520 (slovy: pět set dvacet) kusů jmenovité hodnoty 1.000 ,- Kč. Emisní kurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: 1. nemovitosti evidované u Katastrálního úřadu v Šumperku v katastru nemovitostí - na LV č. 152 pro obec Zborov a kat. území Zborov na Moravě, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 108, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120, - na LV č. 153 pro obec Zábřeh a kat. území Václavov u Zábřeha, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 111, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 120, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 121, - na LV č. 321 pro obec a kat území Svébohov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 184, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 185, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 195, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. s t. 196, - na LV č. 369 pro obec a kat. území Drozdov, a to zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 209, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 210, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 214, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 215 , zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 216, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 217, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 223, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 245, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p. č. st. 246, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 247, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 248, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 249, - na LV č. 442 pro obec a kat. území Jedlí, a to občanská vybavenost č.p. 83 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 371 a pozemek p.č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení č.p. 267 v části obce Jedlí na pozemku p.č. st. 480, zemědělská stav ba bez čp/če na pozemku p.č. st. 359, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 373, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 374, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 375, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 376, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 377, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 378, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 379, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 381, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 382, zemědělská stavba bez čp/če na pozem ku p.č. st. 407, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 408, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 409, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 422, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 427, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 432, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 464, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 465, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 466, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 467, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 468, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 469, technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. st. 470, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 483, zemědělská stavba bez čp/če na pozemku p.č. st. 498, zemědělská sta vba bez čp/če na pozemku p.č. st. 507, - na LV č. 459 pro obec a kat. území Jedlí, a to podíl 8272/10000 zemědělské stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 463, ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem ze dne 5.12.2003, číslo 3109-399/2003, znalce Ing. Václava Hoplíčka, bytem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 11,550.00 0,- Kč, slovy: jedenáct milionů pět set padesát tisíc korun českých. 2. Movité věci - stroje, zařízení, základní stádo a zásoby - ve vlastnictví Zemědělského družstva Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, IČ: 60 79 36 27, jak jsou uvedeny ve znaleckém posudku ze dne 10.12.2003, číslo 7563-366/03, znalce Ing. Ivana Krejsy, by tem Zábřeh, Severovýchod 43, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2003 č.j. Nc 5231/2003-8, na částku 15,974.000,- Kč, slovy: patnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých. Nepeněžitý vklad oceňujeme jménem jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku na částku 27,520.000,- Kč slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.700 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 10.000,- Kč a 520 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, neregistrovaných, nominální hodnoty 1.000,- Kč. Všechny akcie budou upsány a splaceny předem určeným zájemcem - Zemědělským družstvem Jedlí, se sídlem Jedlí, PSČ 789 92, okres Šumperk, IČ: 60 79 36 27. Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu: Místem pro upsání a splacení je sídlo společnosti, tj. Jedlí 83, PSČ 789 01, a to v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hod. Lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu je patnáct dnů s počátkem běhu lhůty následující den poté, co společnost doručí u pisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to po té, co byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ve smyslu ust. § 203 odstavce 4. obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud Krajský soud v Ostravě zamítne návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude úpis neúčinný. Nepeněžitý vklad bude splacen takto: a) u nemovitostí předáním písemného prohlášení vkladatele o vkladu nemovitostí s úředně ověřeným podpisem a podpisem zápisu o předání a převzetí, včetně faktického předání nemovitostí, b) u věcí movitých předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem, včetně faktického předání věcí. 17.12.2003 - 24.2.2004
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno je převoditelná se souhlasem představesntva s tím, že představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře do tří měsíců od jejího doručení společnosti. 19.11.2003 - 15.8.2014

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Kapitál Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

zakladni jmění 26 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.5.2015
zakladni jmění 29 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.2004 - 13.5.2015
zakladni jmění 29 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.2.2004 - 9.9.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.11.2003 - 24.2.2004

Akcie Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 605 13.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 520 24.2.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 900 24.2.2004 - 13.5.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 19.11.2003 - 24.2.2004

Sídlo Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 83 , Jedlí 789 01 25.11.2016
Adresa 83 , Jedlí 789 01 19.11.2003 - 25.11.2016

Předmět podnikání Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.3.2012
hostinská činnost 17.12.2003
opravy silničních vozidel 17.12.2003
ubytovací služby 17.12.2003 - 17.3.2012
velkoobchod 17.12.2003 - 17.3.2012
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 17.12.2003 - 17.3.2012
zemědělská výroba 19.11.2003

vedení firmy Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Statutární orgán Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná předseda společně s dalším členem představenstva. 15.8.2014
Jednání: Za společnost jedná vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 19.11.2003 - 15.8.2014
člen představenstva Josef Jurásek 9.8.2013
Vznik členství 28.6.2013
Adresa: 24 , Zborov 789 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Tomášek 10.2.2016
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: 50 , Svébohov 789 01
člen představenstva Milan Ivanovič 10.2.2016
Vznik členství 28.6.2013
Adresa: Alšova 964/6 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Miroslav Lapčák 25.11.2016
Vznik členství 20.6.2014
Adresa: 360 , Opatov 569 12
člen Jiří Bartoš 10.7.2017
Vznik členství 25.5.2017
Adresa: Sázavská 1727/11 , Zábřeh 789 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vařeka 19.11.2003 - 17.2.2006
Vznik členství 19.11.2003
Zánik členství 16.12.2005
Vznik funkce 19.11.2003
Adresa: 82 , Rovensko 789 01
člen představenstva Ing. Ladislav Tomášek 19.11.2003 - 17.2.2006
Vznik členství 19.11.2003
Adresa: 50 , Svébohov 789 01
člen představenstva Ing. Josef Jurásek 17.12.2003 - 24.10.2007
Vznik členství 10.12.2003
Zánik členství 25.5.2007
Adresa: 24 , Zborov 789 01
člen představenstva Ing. Ladislav Tylšar 19.11.2003 - 30.10.2008
Vznik členství 19.11.2003
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Na Vyhlídce 1915/22 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Alois Tomášek 17.12.2003 - 30.10.2008
Vznik členství 10.12.2003
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: 11 , Svébohov 789 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Tomášek 17.2.2006 - 30.10.2008
Vznik členství 19.11.2003
Zánik členství 27.6.2008
Vznik funkce 12.1.2006
Zánik funkce 27.6.2008
Adresa: 50 , Svébohov 789 01
člen představenstva Petra Hrochová 17.2.2006 - 30.10.2008
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: 45 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Hana Nimmrichterová 24.10.2007 - 30.10.2008
Vznik členství 25.5.2007
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: 30 , Brníčko 789 75
předseda představenstva Ing. Ladislav Tomášek 30.10.2008 - 15.1.2010
Vznik členství 27.6.2008
Vznik funkce 22.9.2008
Zánik funkce 10.12.2009
Adresa: 50 , Svébohov 789 01
člen představenstva Ing. Ladislav Tylšar 30.10.2008 - 15.1.2010
Vznik členství 27.6.2008
Adresa: Na Vyhlídce 1915/22 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Alois Tomášek 30.10.2008 - 15.1.2010
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 10.12.2009
Adresa: 11 , Svébohov 789 01
člen představenstva Petra Hrochová 30.10.2008 - 9.8.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 45 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Hana Nimrichterová 30.10.2008 - 9.8.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 30 , Brníčko 789 75
předseda představenstva Ing. Ladislav Tylšar 15.1.2010 - 9.8.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 10.12.2009
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Na Vyhlídce 1915/22 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Ladislav Tomášek 15.1.2010 - 9.8.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 50 , Svébohov 789 01
člen představenstva Vladimíra Kyselá 15.1.2010 - 9.8.2013
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Lesnická 820/4 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Vladimíra Kyselá 9.8.2013 - 12.8.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 27.2.2014
Adresa: Lesnická 820/4 , Zábřeh 789 01
předseda představenstva Milan Ivanovič 9.8.2013 - 10.2.2016
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 10.7.2013
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Alšova 964/6 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ladislav Tomášek 9.8.2013 - 10.2.2016
Vznik členství 28.6.2013
Adresa: 50 , Svébohov 789 01
člen představenstva Ladislav Tylšar 9.8.2013 - 23.11.2016
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 29.9.2016
Adresa: Na Vyhlídce 1915/22 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Miroslav Lapčak 12.8.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 20.6.2014
Adresa: 360 , Opatov 569 12
člen představenstva Jiří Bartoš 27.2.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 16.12.2016
Zánik členství 25.5.2017
Adresa: Sázavská 1727/11 , Zábřeh 789 01

Dozorčí rada Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Josef Prokop 10.7.2017
Vznik členství 25.5.2017
Vznik funkce 5.6.2017
Adresa: 106 , Jedlí 789 01
člen Antonín Pavlík 10.7.2017
Vznik členství 25.5.2017
Adresa: 10 , Jedlí 789 01
člen Stanislava Skřipcová 19.11.2003 - 9.3.2005
Vznik členství 19.11.2003
Zánik členství 1.10.2004
Adresa: 15 , Zábřeh 789 01
předseda Ing. Jiří Bartoš 19.11.2003 - 13.2.2007
Vznik členství 19.11.2003
Zánik členství 20.2.2005
Vznik funkce 19.11.2003
Zánik funkce 20.2.2005
Adresa: Sázavská 1727/11 , Zábřeh 789 01
člen Marie Luňáčková 19.11.2003 - 13.2.2007
Vznik členství 19.11.2003
Zánik členství 20.2.2005
Adresa: 43 , Svébohov 789 01
člen Jan Šanovec 9.3.2005 - 17.3.2012
Vznik členství 30.9.2004
Zánik členství 30.12.2009
Adresa: 57 , Zborov 789 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Bartoš 4.4.2007 - 9.8.2013
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.9.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 30.9.2011
Adresa: Sázavská 1727/11 , Zábřeh 789 01
člen dozorčí rady Marie Luňáčková 4.4.2007 - 9.8.2013
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: 43 , Svébohov 789 01
člen dozorčí rady Josef Prokop 17.3.2012 - 25.11.2016
Vznik členství 29.11.2011
Adresa: 106 , Jedlí 789 01
předseda dozorčí rady Jiří Bartoš 9.8.2013 - 27.2.2017
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 16.12.2016
Vznik funkce 10.7.2013
Zánik funkce 16.12.2016
Adresa: Sázavská 1727/11 , Zábřeh 789 01
člen dozorčí rady Josef Prokop 25.11.2016 - 27.2.2017
Vznik členství 29.11.2011
Zánik členství 29.11.2016
Adresa: 106 , Jedlí 789 01
člen dozorčí rady Marie Luňáčková 9.8.2013 - 25.6.2018
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 10.6.2018
Adresa: 43 , Svébohov 789 01

Sbírka Listin Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2735/SL 44 ostatní Zápis ze zasedání Představenstva Krajský soud v Ostravě 2.10.2015 12.1.2016 11.2.2016 3
B 2735/SL 43 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 19.8.2015 20.8.2015 32
B 2735/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Usn. z VH - odstoupeční členky představ. Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 2.7.2014 3.10.2014 2
B 2735/SL 41 notářský zápis NZ 184/2014 RVH - stanovy Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 12.8.2014 21.8.2014 17
B 2735/SL 40 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 25.7.2014 21.8.2014 34
B 2735/SL 39 výroční zpráva [2012] účetní závěrka +přílohy,audit Krajský soud v Ostravě 17.7.2013 29.7.2013 32
B 2735/SL 38 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv.s příl,audit Krajský soud v Ostravě 27.7.2012 5.9.2012 30
B 2735/SL 37 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.s příl,audit. Krajský soud v Ostravě 26.7.2011 22.8.2011 30
B 2735/SL 36 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv.s příl,audit Krajský soud v Ostravě 17.9.2010 29.9.2010 20
B 2735/SL 35 účetní závěrka r. 2008 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 22.9.2009 8.10.2009 22
B 2735/SL 34 podpisové vzory Ing. Ladislav Tomášek Krajský soud v Ostravě 22.9.2008 6.11.2008 22.12.2008 1
B 2735/SL 33 podpisové vzory Ing. Ladislav Tylšar Krajský soud v Ostravě 9.9.2008 6.11.2008 22.12.2008 1
B 2735/SL 32 podpisové vzory Ing. Alois Tomášek Krajský soud v Ostravě 22.9.2008 6.11.2008 22.12.2008 1
B 2735/SL 31 podpisové vzory Ing. Hana Nimrichterová Krajský soud v Ostravě 22.9.2008 6.11.2008 22.12.2008 1
B 2735/SL 30 podpisové vzory Petra Hrochová Krajský soud v Ostravě 22.9.2008 6.11.2008 22.12.2008 1
B 2735/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2007 Krajský soud v Ostravě 28.11.2008 22.12.2008 27
B 2735/SL 28 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 6.9.2007 25.10.2007 4
B 2735/SL 27 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 6.9.2007 25.10.2007 2
B 2735/SL 26 ostatní odst. funkce Jurásek Krajský soud v Ostravě 20.2.2007 6.9.2007 25.10.2007 1
B 2735/SL 25 výroční zpráva r. 2006,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 6.9.2007 25.10.2007 32
B 2735/SL 24 podpisové vzory Nimrichterová Krajský soud v Ostravě 28.8.2007 6.9.2007 25.10.2007 2
B 2735/SL 23 stanovy společnosti úpl.zn. Krajský soud v Ostravě 26.10.2007 6.9.2007 25.10.2007 10
B 2735/SL 22 notářský zápis NZ 34/2007 rozhod. Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 6.9.2007 25.10.2007 4
B 2735/SL 21 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH 2 str. Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 10.5.2007 25.5.2007 1
B 2735/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH - 1 str. Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 10.5.2007 25.5.2007 1
B 2735/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 15.2.2007 23.2.2007 1
B 2735/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis č.1/2006 předst. Krajský soud v Ostravě 11.1.2006 16.2.2006 22.2.2006 1
B 2735/SL 17 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 6.1.2006 16.2.2006 22.2.2006 2
B 2735/SL 16 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 16.12.2005 16.2.2006 22.2.2006 2
B 2735/SL 15 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 13.9.2005 15.9.2005 14
B 2735/SL 14 výroční zpráva zpráva o hospodaření r.2004 Krajský soud v Ostravě 13.9.2005 15.9.2005 9
B 2735/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 11.3.2005 1
B 2735/SL 12 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 29.10.2004 11.3.2005 5
B 2735/SL 11 účetní závěrka r. 2003, zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 3.11.2004 4.11.2004 18
B 2735/SL 10 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Ostravě 3.11.2004 4.11.2004 2
B 2735/SL 9 ostatní -záp.o před a převz.nep.vkladu Krajský soud v Ostravě 30.8.2004 9
B 2735/SL 8 ostatní -smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 20.4.2004 4
B 2735/SL 7 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 4.11.2003 29.12.2003 11
B 2735/SL 6 notářský zápis Nz 183/2003 Krajský soud v Ostravě 10.12.2003 29.12.2003 5
B 2735/SL 5 posudek znalce č. 3109-399/2003 Krajský soud v Ostravě 5.12.2003 29.12.2003 83
B 2735/SL 4 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.11.2003 29.12.2003 2
B 2735/SL 3 posudek znalce č. 7563-366/03 Krajský soud v Ostravě 29.12.2003 27
B 2735/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.11.2003 27.11.2003 6
B 2735/SL 1 notářský zápis Nz 152/2003 Krajský soud v Ostravě 4.11.2003 27.11.2003 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26821427
Jméno Zemědělská společnost Jedlí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Zábřeh
Vznik první živnosti: 1.1.2004
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 3

Sídlo Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Živnosti a provozovny Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

  • Velkoobchod

  • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 83, Jedlí 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001877845
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

  • Velkoobchod

Zahájení provozování 1.1.2004
Provozovna č. 2
Provozovna 83, Jedlí 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001877829
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.1.2004

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 83, Jedlí 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001877853
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2004

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 83, Jedlí 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001877837
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2004

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Bartoš
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Jurásek
Člen statutárního orgánu Milan Ivanovič
Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Tomášek
Člen statutárního orgánu Tereza Kvapilová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělská společnost Jedlí, a.s.

IČO: 26821427
Firma: Zemědělská společnost Jedlí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Jedlí
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.11.2003

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image