Firma Zemědělská a.s. Vysočina IČO 25573004


Zemědělská a.s. Vysočina má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělská a.s. Vysočina (25573004) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 58, Vysočina 539 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 8. 1999 a je stále aktivní. Zemědělská a.s. Vysočina má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Zemědělská a.s. Vysočina nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělská a.s. Vysočina na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělská a.s. Vysočina na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělská a.s. Vysočina na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělská a.s. Vysočina

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2088
IČO (identifikační číslo osoby) 25573004
Jméno Zemědělská a.s. Vysočina
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.8.1999
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře na nejbližším zasedání. Pokud tak neučiní, má se zato, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií me zi akcionáři nebo o převod akcií na osobu blízkou. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. 15.6.2015
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti. Schvaluje se návrh na zvýšení zapisovaného základního jmění společnosti takto: A. Dosavadní základní jmění ve výši 1.000.000,- Kč se zvyšuje nejméně o 50,000.000,- Kč, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. B. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši 1.000.000,- Kč na nejméně 51,000.000,- Kč, tj. nejméně o 50,000.000,- Kč, a to upisováním nových akcií. C. Navrhovaný druh, podoba a forma akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. D. Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 50.000 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus. E. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných předem určenými upisovateli - fyzickými osobami - členy i nečleny Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově, jak jsou jmenovitě uvedeni ve znaleckých posudcích, vůči majetku Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově, IČO 00 12 52 02. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky soudních znalců ing. Pavla Josefíka, č.j. 151-64/99 ze dne 22.11.1999 a ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1764-199/99 ze dne 28.11.1999. Oba znalecké posudky jediný akcionář schvaluje. Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Vysočina se sídlem v Dřevíkově postoupí akciové společnosti Zemědělská a.s. Vysočina. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem akciové společnosti Zemědělská a.s. Vysočina. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Protože ke zvýšení ZZJ dojde úpisem nepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije. F. Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs se navrhuje ve výši 100% nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (tj. pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově). G. Hospodářské využití vkladů Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově za postoupené pohledávky na společnost Zemědělská a.s. Vysočina, přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, může společnost účelně využít k hospodářské činnosti. H. Další podmínky upisování Upisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku, bude trvat 30 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle Zemědělského družstva Vysočina se sídlem v Dřevíkově 16, IČO: 00 12 52 02. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu se nevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listem upisovatele, který musí mít stejné náležitosti jako listina upisovatelů. Tento individuální list upisovatele rozešle společnost všem potencionálním akcionářům s bydlištěm mimo bezprostřední okolí sídla společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští, jediný akcionář rozhodl, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnými stanovami společnosti. 14.1.2000 - 26.4.2000

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská a.s. Vysočina

Kapitál Zemědělská a.s. Vysočina

zakladni jmění 57 381 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.4.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.8.1999 - 26.4.2000

Akcie Zemědělská a.s. Vysočina

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 57 381 18.4.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 57 381 26.4.2000 - 18.4.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 24.8.1999 - 26.4.2000

Sídlo Zemědělská a.s. Vysočina

Platnost údajů od - do
Adresa 58 , Vysočina 539 01 26.4.2000
Adresa Česká republika
Dřevíkov č.p. 58, areál družstva, 539 01 Hlinsko v Čechách
26.4.2000 - 26.4.2000
Adresa Na Padělcích 811 , Bučovice 685 01 24.8.1999 - 26.4.2000

Předmět podnikání Zemědělská a.s. Vysočina

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 16.10.2014
Truhlářství, podlahářství 16.10.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 16.10.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.10.2014
Zámečnictví, nástrojářství 16.10.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.10.2014
řeznictví a uzenářství 18.4.2002
hostinská činnost 18.4.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 18.4.2002 - 16.10.2014
vyvážení kalů ze septiku a žump 18.4.2002 - 16.10.2014
silniční motorová doprava nákladní 18.4.2002 - 16.10.2014
silniční motorová doprava osobní 18.4.2002 - 16.10.2014
truhlářství 18.4.2002 - 16.10.2014
opravy pracovních strojů 18.4.2002 - 16.10.2014
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu roslin 18.4.2002 - 16.10.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 18.4.2002 - 16.10.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 18.4.2002 - 16.10.2014
zámečnictví 18.4.2002 - 16.10.2014
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 24.8.1999

vedení firmy Zemědělská a.s. Vysočina

Statutární orgán Zemědělská a.s. Vysočina

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo současně dva členové představenstva. Společnost může rovněž zastupovat člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen předsedou nebo místopřed sedou představenstva. 16.10.2014
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo současně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 24.8.1999 - 16.10.2014
předseda představenstva Petr Bačkovský 20.6.2019
Vznik členství 14.6.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: 14 , Vysočina 539 01
místopředseda představenstva Antonín Dalecký 20.6.2019
Vznik členství 14.6.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: Rváčovská 1241 , Hlinsko 539 01
člen představenstva Jaroslav Pilař 20.6.2019
Vznik členství 14.6.2019
Adresa: Čáslavská 248 , Nasavrky 538 25
člen představenstva Vladimír Dalecký 20.6.2019
Vznik členství 14.6.2019
Adresa: 16 , Vysočina 539 01
člen představenstva Ing. Miloš Málek 20.6.2019
Vznik členství 14.6.2019
Adresa: 5. května 215 , Trhová Kamenice 539 52
předseda představenstva Jaroslav Pilař 24.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Čáslavská 248 , Nasavrky 538 25
místopředseda představenstva Petr Bačkovský 24.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: 14 , Vysočina 539 01
člen představenstva František Kábele 24.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Havlíčkova 20 , Trhová Kamenice 539 52
člen představenstva Petr Bačkovský 26.4.2000 - 6.8.2009
Vznik členství 24.8.1999
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: 14 , Vysočina 539 01
člen představenstva František Kábele 26.4.2000 - 6.8.2009
Vznik členství 24.8.1999
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: 20 , 539 01 Trhová Kamenice Česká republika
člen představenstva Vladimír Dalecký 26.4.2000 - 6.8.2009
Vznik členství 6.4.2000
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: 16 , Vysočina 539 01
předseda představenstva Jaroslav Pilař 26.4.2000 - 6.8.2009
Vznik členství 24.8.1999
Zánik členství 19.6.2009
Vznik funkce 6.4.2000
Zánik funkce 19.6.2009
Adresa: Čáslavská 248 , Nasavrky 538 25
místopředseda představenstva Antonín Dalecký 26.4.2000 - 6.8.2009
Vznik členství 6.4.2000
Zánik členství 19.6.2009
Vznik funkce 6.4.2000
Zánik funkce 19.6.2009
Adresa: Rváčovská 1241 , Hlinsko 539 01
předseda představenstva Jaroslav Pilař 6.8.2009 - 6.8.2009
Vznik členství 19.6.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Adresa: Čáslavská 248 , Nasavrky 538 25
místopředseda představenstva Antonín Dalecký 6.8.2009 - 6.8.2009
Vznik členství 19.6.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Adresa: Rváčovská 1241 , Hlinsko 539 01
člen představenstva Petr Bačkovský 6.8.2009 - 6.8.2009
Vznik členství 19.6.2009
Adresa: 14 , Vysočina 539 01
člen představenstva Vladimír Dalecký 6.8.2009 - 6.8.2009
Vznik členství 19.6.2009
Adresa: 16 , Vysočina 539 01
člen představenstva Ing. Miloš Málek 6.8.2009 - 6.8.2009
Vznik členství 19.6.2009
Adresa: 5. května 215 , Trhová Kamenice 539 52
předseda představenstva Jaroslav Pilař 6.8.2009 - 16.10.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Čáslavská 248 , Nasavrky 538 25
místopředseda představenstva Antonín Dalecký 6.8.2009 - 16.10.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Rváčovská 1241 , Hlinsko 539 01
člen představenstva Petr Bačkovský 6.8.2009 - 16.10.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: 14 , Vysočina 539 01
člen představenstva Vladimír Dalecký 6.8.2009 - 16.10.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: 16 , Vysočina 539 01
člen představenstva Ing. Miloš Málek 6.8.2009 - 16.10.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: 5. května 215 , Trhová Kamenice 539 52
člen představenstva Jaroslav Pilař 16.10.2014 - 20.6.2019
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 14.6.2019
Adresa: Čáslavská 248 , Nasavrky 538 25
místopředseda představenstva Antonín Dalecký 16.10.2014 - 20.6.2019
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 14.6.2019
Vznik funkce 24.6.2014
Zánik funkce 14.6.2019
Adresa: Rváčovská 1241 , Hlinsko 539 01
předseda představenstva Petr Bačkovský 16.10.2014 - 20.6.2019
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 14.6.2019
Vznik funkce 24.6.2014
Zánik funkce 14.6.2019
Adresa: 14 , Vysočina 539 01
člen představenstva Vladimír Dalecký 16.10.2014 - 20.6.2019
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 14.6.2019
Adresa: 16 , Vysočina 539 01
člen představenstva Ing. Miloš Málek 16.10.2014 - 20.6.2019
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 14.6.2019
Adresa: 5. května 215 , Trhová Kamenice 539 52

Dozorčí rada Zemědělská a.s. Vysočina

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. František Plíšek 20.6.2019
Vznik členství 14.6.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: 51 , Vysočina 539 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Stejskal 20.6.2019
Vznik členství 14.6.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: 31 , Tisovec 539 73
člen dozorčí rady Jiří Bříza 20.6.2019
Vznik členství 14.6.2019
Adresa: 49 , Všeradov 539 01
předseda dozorčí rady Ing. František Plíšek 24.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Nad Sokolovnou 227 , Nasavrky 538 25
místopředseda dozorčí rady Ing. Vratislav Tomášek 24.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: Československé armády 1406 , Hlinsko 539 01
člen dozorčí rady Josef Bříza 24.8.1999 - 26.4.2000
Adresa: 14 , Všeradov 539 01
místopředseda Ing. Zdeněk Hromádko 26.4.2000 - 20.12.2005
Adresa: 27 , Vítanov 539 01
předseda Ing. František Plíšek 26.4.2000 - 6.8.2009
Zánik členství 19.6.2009
Zánik funkce 19.6.2009
Adresa: Nad Sokolovnou 227 , Nasavrky 538 25
člen Josef Bříza 26.4.2000 - 6.8.2009
Zánik členství 19.6.2009
Adresa: 14 , Všeradov 539 01
člen Josef Bříza 6.8.2009 - 6.8.2009
Vznik členství 19.6.2009
Adresa: 14 , Všeradov 539 01
místopředseda Ing. Zdeněk Hromádko 20.12.2005 - 4.1.2011
Zánik členství 1.10.2010
Zánik funkce 1.10.2010
Adresa: 51 , Vítanov 539 01
místopředseda Ing. Zdeněk Hromádko 4.1.2011 - 4.1.2011
Vznik členství 1.10.2010
Vznik funkce 11.10.2010
Adresa: 51 , Vítanov 539 01
předseda Ing. František Plíšek 6.8.2009 - 5.9.2012
Vznik členství 19.6.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Adresa: Nad Sokolovnou 227 , Nasavrky 538 25
předseda Ing. František Plíšek 5.9.2012 - 5.9.2012
Vznik členství 19.6.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Adresa: 51 , Vysočina 539 01
člen Josef Bříza 6.8.2009 - 16.10.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: 14 , Všeradov 539 01
místopředseda Ing. Zdeněk Hromádko 4.1.2011 - 16.10.2014
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 11.10.2010
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: 51 , Vítanov 539 01
předseda Ing. František Plíšek 5.9.2012 - 16.10.2014
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: 51 , Vysočina 539 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hromádko 16.10.2014 - 7.1.2017
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 24.6.2014
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: 51 , Vítanov 539 01
člen dozorčí rady Josef Bříza 16.10.2014 - 30.3.2017
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 4.3.2017
Adresa: 14 , Všeradov 539 01
předseda dozorčí rady Ing. František Plíšek 16.10.2014 - 20.6.2019
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 14.6.2019
Vznik funkce 24.6.2014
Zánik funkce 14.6.2019
Adresa: 51 , Vysočina 539 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Stejskal 7.1.2017 - 20.6.2019
Vznik členství 19.6.2015
Zánik členství 14.6.2019
Vznik funkce 19.6.2015
Zánik funkce 14.6.2019
Adresa: 31 , Tisovec 539 73
člen dozorčí rady Jiří Bříza 22.11.2018 - 20.6.2019
Vznik členství 8.6.2018
Zánik členství 14.6.2019
Adresa: 49 , Všeradov 539 01

Sbírka Listin Zemědělská a.s. Vysočina

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2088/SL 35 účetní závěrka [2014] DZ Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2015 19.1.2016 20.1.2016 13
B 2088/SL 34 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní 3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 10.10.2014 31.10.2014 6
B 2088/SL 33 notářský zápis NZ 196/2014,cd Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2014 10.10.2014 31.10.2014 28
B 2088/SL 32 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] el Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2013 11.9.2014 12.9.2014 15
B 2088/SL 31 účetní závěrka [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2013 10.12.2013 11.12.2013 17
B 2088/SL 30 účetní závěrka 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2012 27.9.2012 16.10.2012 17
B 2088/SL 29 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 27.7.2011 13
B 2088/SL 28 ostatní, podpisové vzory , (zápisy) Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2010 29.11.2010 29.11.2010 3
B 2088/SL 27 účetní závěrka 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2009 2.7.2010 4.8.2010 13
B 2088/SL 26 účetní závěrka 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2009 11.8.2009 25
B 2088/SL 25 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2008 27.6.2008 13
B 2088/SL 21 účetní závěrka - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2006 22.12.2006 22.12.2006 13
B 2088/SL 20 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2005 22.12.2005 22.12.2005 15
B 2088/SL 19 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2005 16.5.2005 16.5.2005 2
B 2088/SL 18 účetní závěrka - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2004 30.12.2004 30.12.2004 15
B 2088/SL 17 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2004 2.8.2004 2.8.2004 57
B 2088/SL 16 účetní závěrka - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2003 29.12.2003 29.12.2003 15
B 2088/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, podpisové vzory - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2002 30.12.2002 30.12.2002 18
B 2088/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory - NZ 118/2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2001 14.11.2001 14.11.2001 49
B 2088/SL 13 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2000 15.5.2000 37
B 2088/SL 12 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2000 15.5.2000 2
B 2088/SL 11 ostatní - zápis z dozor.rady Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2000 15.5.2000 2
B 2088/SL 10 ostatní - zápis z představ. Krajský soud v Hradci Králové 6.4.2000 15.5.2000 3
B 2088/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Hradci Králové 7.1.2000 1.2.2000 5
B 2088/SL 8 ostatní - pozvánka Krajský soud v Hradci Králové 29.11.1999 1.2.2000 2
B 2088/SL 7 ostatní - rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 7.1.2000 1.2.2000 2
B 2088/SL 6 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 28.11.1999 1.2.2000 34
B 2088/SL 5 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 22.11.1999 1.2.2000 33
B 2088/SL 4 ostatní - zápis ze schůze DR Krajský soud v Hradci Králové 6.8.1999 9.9.1999 2
B 2088/SL 3 ostatní - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Hradci Králové 6.8.1999 9.9.1999 2
B 2088/SL 2 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 6.8.1999 9.9.1999 34
B 2088/SL 1 notářský zápis - ZL Krajský soud v Hradci Králové 6.8.1999 9.9.1999 35
B 2088/SL 24 ostatní ověření účet. závěrky Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 1
B 2088/SL 23 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 1
B 2088/SL 22 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělská a.s. Vysočina

IČO (identifikační číslo) 25573004
Jméno Zemědělská a.s. Vysočina
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hlinsko
Vznik první živnosti: 22.5.2000
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 8

Sídlo Zemědělská a.s. Vysočina

Živnosti a provozovny Zemědělská a.s. Vysočina

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Vysočina 539 01
Identifikační číslo provozovny 1006532897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.5.2000

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.6.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Vysočina 539 01
Identifikační číslo provozovny 1006532897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.6.2000

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.6.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Vysočina 539 01
Identifikační číslo provozovny 1006532897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.6.2000

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.6.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Vysočina 539 01
Identifikační číslo provozovny 1006532897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.6.2000

Živnost č. 5 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.6.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Vysočina 539 01
Identifikační číslo provozovny 1006532897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.6.2000

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.6.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Vysočina 539 01
Identifikační číslo provozovny 1006532897
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 8.6.2000

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.6.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Vysočina 539 01
Identifikační číslo provozovny 1006532897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.6.2000

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 58, Vysočina 539 01
Identifikační číslo provozovny 1006532897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.9.2000

Živnost č. 9 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Vyvážení kalů ze septiku a žump

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.2000
Zánik oprávnění 20.12.2001
Konec oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.2000
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělská a.s. Vysočina

Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Málek
Člen statutárního orgánu Antonín Dalecký
Člen statutárního orgánu Jaroslav Pilař
Člen statutárního orgánu Vladimír Dalecký
Člen statutárního orgánu Petr Bačkovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělská a.s. Vysočina

IČO: 25573004
Firma: Zemědělská a.s. Vysočina
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Chrudim
Základní územní jednotka: Vysočina
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.8.1999

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Smíšené hospodářství
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Truhlářské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image