Firma Zemědělská a.s. Lučice IČO 25939050


Zemědělská a.s. Lučice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělská a.s. Lučice (25939050) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Popelce 3187/12, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 2000 a je stále aktivní. Zemědělská a.s. Lučice má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Zemědělská a.s. Lučice nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělská a.s. Lučice na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělská a.s. Lučice na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělská a.s. Lučice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělská a.s. Lučice

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17885
IČO (identifikační číslo osoby) 25939050
Jméno Zemědělská a.s. Lučice
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.6.2000
Počet členů statutárního orgánu: 2 16.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 16.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.5.2014
Valná hromada rozhodla dne 25.6.2001 o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti upsáním nových akcií, peněžitým vkladem s připuštěním možnosti úhrady peněžitého vkladu započtením peněžité pohledávky, za níže uvedených podmínek. Základní kapitál se zvyšuje o částku 6,200.000,- Kč, tedy ze 16,751.000,- Kč na 22,951.000,- Kč a to upsáním nových akcií, když jejich emisní kurs se splácí peněžitými vklady. Všechny akcie budou upsány jediným upisovatelem - jediným akcionářem - Zemědělským družstvem Lučice, se sídlem Lučice 224, PSČ 582 35, IČO: 13582119, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr XXV, vložka 14. Základní kapitál se zvyšuje: - upsáním 50 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - upsáním 10 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, - upsáním 55 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, - upsáním 150 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základného kapitálu se nepřipouští. Upisované akcie mají listinnou podobu, nejsou registrované, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách, jsou převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku. Emisní kurs akcií se stanoví jedna ku jedné, tedy emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. Na jednu dosavadní akcii o dále uvedené jmenovité hodnotě připadá podíl nové akcie takto: - na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá podíl 0,42 nové akcie, - na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá podíl 0,21 nové akcie, - na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá podíl 0,27 nové akcie, - na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl 0,35 nové akcie. Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo akciové společnosti Zemědělská a.s. Lučice se sídlem Lučice 224, PSČ 582 35, IČO: 25939050 - kancelář předsedy představenstva předmětné akciové společnosti. Akcie budou upsány do listiny upisovatele, která bude umístěna v sídle předmětné akciové společnosti - v Lučici čp. 224, okres Havlíčkův Brod, v kanceláři předsedy představenstva předmětné akciové společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v emisním kursu rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 kalendářních dnů. Předmětná akciová společnost je povinna vyrozumět jediného akcionáře /předmětné družstvo/ o tom, že usnesení rejstříkového soudu o zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci nejpozději následující den po nabytí právní moci tohoto usnesení tak, aby tento mohl upsat akcie. Listina upisovatelů bude sepsána ve formě notářského zápisu. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v den úpisu akcií započtením za podmínek dále uvedených. 12.2.2002 - 14.6.2002
Připouští s započtení pohledávky společnosti Zemědělská a.s. Lučice, se sídlem Lučice 224, PSČ 582 35, IČO: 25939050 vůči Zemědělskému družstvu Lučice, se sídlem Lučice 224, PSČ 582 35, IČO: 13582119, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr XXV, vložka 14 jako upisovateli akcií z titulu splacení nových upsaných akcií s dále uvedenými pohledávkami Zemědělského družstva Lučice vůči společnosti Zemědělská a.s. Lučice, když pohledávky, jejichž započtení se připouští, jsou tyto: 1) Pohledávka společnosti Zemědělská a.s. Lučice, se sídlem Lučice 224, PSČ 582 35, IČO: 25939050 za jediným akcionářem Zemědělským družstvem Lučice, se sídlem Lučice 224, PSČ 582 35, IČO: 13582119, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr XXV, vložka 14, který upíše nové akcie v plné výši zvýšení základního kapitálu, tedy ve výši 6,200.000,- Kč a upsáním mu vznikne povinnost zaplatit emisní kurs upsaných akcií v částce 6,200.000,- Kč proti 2) pohledávkám jediného akcionáře tj. Zemědělského družstva Lučice, se sídlem Lučice 224, 582 35 Lučice, IČO: 13582119, vedeného v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Dr XXV, vložka 14 za uvedenou akciovou společností - z titulu uzavřené: a) Kupní smlouvy ze dne 30.3.2001, jejímž předmětem je nedokončená výroba rostlinné výroby dle stavu v evidenci prodávajícího družstva k 1.1.2001 podrobně uvedená v účetní sestavě - počáteční stavy MS KALKULACÍ, která tvoří nedílnou součást - přílohu uvedené kupní smlouvy, vše za kupní cenu celkem včetně DPH (daně z přidané hodnoty) 1,330.235,80 Kč stanovenou dohodou obou smuvních stran, když na tuto kupní cenu byla vystavena prodávajícím družstvem faktura číslo 16033 dne 2.4.2001, splatná 30.6.2001. b) Kupní smlouvy ze dne 31.12.2000, jejímž předmětem jsou zvířata v počtu a vahách a ceně uvedené v této kupní smlouvě a to: telata savá K I - 2 ks, telata savá K II - 2 ks, telata do 6 měsíců - 74 ks, jalovice chovné 93 ks, jalovice VBJ K I - 8 ks, jalovice VBJ K 2 - 9 ks, jalovice VBJ H.P. 11 ks, skot ve výkrmu 80 ks, prasata výkrm H.P. - 69 ks, prasata výkrm Luč. - 68 ks, krávy K I - 88 ks, krávy K II - 66 ks za kupní cenu celkem stanovenou dohodou obou stran 4,531.887,98 Kč plus DPH (daň z přidané hodnoty) 226.594,50 Kč, tedy celkem po zaokrouhlení 4,758.482,50 Kč, na tuto kupní cenu byla vystavena faktura číslo 16025 ze dne 15.1.2001 na 4,758.482,50 Kč celkem včetně DPH splatná dne 30.6.2001, nedílnou součástí této kupní smlouvy je příloha: obratová soupiska zvířat za měsíc prosinec 2000. c) Kupní smlouvy ze dne 30.3.2001, jejímž předmětem je drobný hmotný investiční majetek evidovaný na účtech prodávajícího družstva číslo 028 200 jako Drobný HIM (hmotný investiční majetek) z bývalého DKP (drobné krátkodobé předměty), 028 300 DHIM (drobný hmotný investiční majetek) do 10.000,- Kč a 029 100 Ostatní hmotný DHIM dle stavu k 28.2.2001, v rozpisu inventarizace tohoto DHIM za kupní cenu stanovenou dohodou obou smluvních stran 117.741 Kč plus DPH 25.903,10 Kč, tedy celkem 143.644,10 Kč, nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha: inventurní stavy DHM (drobný hmotný majetek)ke dni 28.2.2001, na toto byla vystavena dne 2.4.2001 faktura číslo 16034 celkem na 143.644,10 Kč, včetně DPH (daně z přidané hodnoty) splatné dne 30.6.2001, z pohledávky vzniklé na základě této kupní smlouvy se pro zápočet pohledávek použije pouze část této pohledávky ve výši kupní ceny včetně k ní příslušející DPH celkem ve výši 111.281,70 Kč. Pohledávka společnosti shora uvedená a pohledávky jediného akcionáře shora uvedené zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnosti poslední z nich, tedy ke dni upsání akcií, za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemná dohoda společnosti a jediného akcionáře o započtení, jinak dnem účinnosti této dohody o započtení. Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku hotových finančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku. Stanoví se tato pravidla postupu pro započtení: Pohledávky tak, jak jsou uvedeny výše se započítávají v nominální hodnotě, tedy jedna ku jedné. Pohledávky budou započteny na základě písemné dohody o započtení výše uvedených pohledávek vyhotovené mezi oběma stranami, předmětnou akciovou společností a předmětným družstvem jako jediným akcionářem. Pohledávky zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnosti poslední z nich, tedy ke dni upsání akcií, za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemná dohoda společnosti a jediného akcionáře o započtení, jinak dnem účinnosti této dohody o započtení. Ke dni účinnosti dohody o započtení bude splacen zcela emisní kurs nově upsaných akcií. V této souvislosti se mění /na základě jiné právní skutečnosti/ dosavadní znění stanov předmětné akciové společnosti ze dne 7.4.2000 ve znění změny ze dne 29.8.2000 takto: Článek V. - Základní kapitál, jeho charakter, splácení akcií: odstavec jedna nově zní: 1) Základní kapitál společnosti je 22,951.000,-, slovy dvacet dva miliony devět set padesát jeden tisíc korun českých. odstavec dvě se na konci doplňuje takto: Základní kapitál na základě rozhodnutí ze dne 29.8.2000 v hodnotě 9,102.000,-, slovy devět milionů jedno sto dva tisíce korun českých byl složen, je splacen. Dále na základě rozhodnutí ze dne 25.6.2001 tvoří peněžitý vklad 6,200.000,- Kč, slovy šest milionů dvě stě tisíc korun českých, přičemž stejným rozhodnutím bylo připuštěno započtení pohledávek. Článek X. stanov nově zní z důvodu zvýšení základního kapitálu takto: Jmenovitá hodnota, počet a druh akcií. 1. Základní kapitál v hodnotě 22,951.000,- Kč, slovy dvacet dva miliony devět set padesát jeden tisíc korun českých je rozdělen na: - 169 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, celkem 16,900.000,- Kč, - 57 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, celkem 2,850.000,- Kč, - 262 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, celkem 2,620.000,- Kč, - 581 ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem 581.000,- Kč. Jedná se o akcie na jméno, jeden kus akcie převoditelné dle stanov, v listinné podobě. Akcie nejsou registrované, akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Jiné akcie společnost nevydává. Nejnižší vklad je 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Základní kapitál společnosti byl zakladatelem upsán a složen celkem ve výši 16,751.000,- Kč, slovy - šestnáct milionů sedm set padesát jeden tisíc korun českých. Dosavadní znění doložky stanov se nahrazuje novým zněním doložky takto: Doložka: Přijato rozhodnutím jediného akcionáře v Lučici, ČR, dne 25.6.2001 s tím, že ustanovení stanov týkající se výše základního kapitálu nabývá účinnosti za splnění podmínek, že ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od následujícího dne po dni nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání zvýšení základního kapitálu o 6,200.000,- Kč, slovy - šest milionů dvě stě tisíc korun českých - dojde k úpisu: - 50 ks, slovy padesáti kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy - jedno sto tisíc korun českých, - 10 ks, slovy - deseti kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy - padesát tisíc korun českých, - 55 ks, slovy - padesáti pěti kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy - deset tisíc korun českých, - 150 ks, slovy - jedno sto padesáti kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy - jeden tisíc korun českých, a v souladu s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu ze dne 25.6.2001 bude splacena, složena jmenovitá hodnota všech takto upsaných akcií a rejstříkový soud pravomocně rozhodne o zápisu zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak platí článek V. a X. dosavadních stanov o výši základního kapitálu ve výši 16,751.000,- Kč, slovy - šestnáct milionů sedm set padesát jeden tisíc korun českých a jeho rozložení na akcie podle rozhodnutí ze dne 29.8.2000. 12.2.2002 - 14.6.2002
Přijato rozhodnutím jediného akcionáře v Lučici, Česká republika dne 29. 8. 2000 s tím, že ustanovení schválených stanov týkající se výše základního jmění nabývá účinnosti za splnění podmínek, že ve lhůtě do deseti kalendářních dnů od následujícího dne po dni nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání zvýšení základního jmění o 9.102.000,- Kč, slovy devětmilionů- jednostodvatisícekorunčeských - dojde k úpisu: - 74 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, - 12 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč, - 82 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, - 282 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a v souladu s rozhodnutím o zvýšení základního jmění ze dne 29.8.2000 bude splacena (složena) jmenovitá hodnota všech takto upsaných akcií a rejstříkový soud pravomocně rozhodne o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, jinak platí čl. V. a X. dosavadních Stanov o výši základního jmění a jeho rozložení na akcie ze dne 7.4.2000." 9.11.2000 - 9.5.2001

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská a.s. Lučice

Kapitál Zemědělská a.s. Lučice

zakladni jmění 22 951 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.6.2002
zakladni jmění 16 751 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.5.2001 - 14.6.2002
zakladni jmění 7 649 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.6.2000 - 9.5.2001

Akcie Zemědělská a.s. Lučice

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 169 16.5.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 57 16.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 262 16.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 581 16.5.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 169 14.6.2002 - 16.5.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 57 14.6.2002 - 16.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 262 14.6.2002 - 16.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 581 14.6.2002 - 16.5.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 119 9.5.2001 - 14.6.2002
Akcie na jméno 50 000 Kč 47 9.5.2001 - 14.6.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 207 9.5.2001 - 14.6.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 431 9.5.2001 - 14.6.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 45 8.6.2000 - 9.5.2001
Akcie na jméno 50 000 Kč 35 8.6.2000 - 9.5.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 125 8.6.2000 - 9.5.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 149 8.6.2000 - 9.5.2001

Sídlo Zemědělská a.s. Lučice

Platnost údajů od - do
Adresa Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 3.1.2012
Adresa 224 , Lučice 582 35 8.6.2000 - 3.1.2012

Předmět podnikání Zemědělská a.s. Lučice

Platnost údajů od - do
Výroba tepelné energie 21.12.2015
Výroba elektřiny 21.12.2015
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 3.1.2012
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 3.1.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.1.2012
Silniční motorová doprava nákladní 9.11.2000 - 3.1.2012
Prodej jedů a pesticidů (vyjma chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické) 9.11.2000 - 3.1.2012
Opravy pracovních strojů 9.11.2000 - 3.1.2012
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.11.2000 - 3.1.2012
Výroba zemědělských strojů 9.11.2000 - 3.1.2012
Zemědělská výroba 8.6.2000

Předmět činnosti Zemědělská a.s. Lučice

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.1.2012

vedení firmy Zemědělská a.s. Lučice

Statutární orgán Zemědělská a.s. Lučice

Platnost údajů od - do
Za Společnost jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostatně. 16.5.2014
Způsob jednání za společnost: Statutárním orgánem je představenstvo. Za společnost a představenstvo jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva. 8.6.2000 - 16.5.2014
předseda představenstva Tomáš Zmek 3.1.2012
Vznik členství 11.11.2011
Vznik funkce 11.11.2011
Adresa: Na Valentince 442/8 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Milan Mareš 22.7.2013
Vznik členství 11.6.2013
Vznik funkce 11.6.2013
Adresa: 8 , Pohleď 582 91
Člen představenstva Miloslav Císař 8.6.2000 - 12.2.2002
Adresa: 0 582 91 Světlá nad Sázavou Česká republika
Místopředseda představenstva Josef Šimánek 8.6.2000 - 27.8.2003
Adresa: 163 , Lučice 582 35
Předseda představenstva Josef Marek 8.6.2000 - 27.8.2003
Adresa: 17 , Lučice 582 35
Člen představenstva Josef Dolejší 8.6.2000 - 27.8.2003
Adresa: 158 , Lučice 582 35
Místopředseda představenstva Eva Doležalová 27.8.2003 - 26.2.2005
Vznik funkce 15.5.2003
Adresa: 158 , Lučice 582 35
Člen představenstva Jan Suchý 27.8.2003 - 26.2.2005
Vznik členství 15.5.2003
Adresa: Česká republika
Horní Pohleď 2, okres Havlíčkův Brod, PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou
Člen představenstva Jana Pipková 8.6.2000 - 17.8.2005
Adresa: 64 , Lučice 582 35
Člen představenstva Josef Jambor 12.2.2002 - 17.8.2005
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: Trocnovská 781 , 580 01 Havlíčkův Brod Česká republika
Předseda představenstva Josef Šimánek 27.8.2003 - 17.8.2005
Vznik funkce 15.5.2003
Adresa: 163 , Lučice 582 35
Místopředseda představenstva Eva Doležalová 26.2.2005 - 17.8.2005
Vznik funkce 15.5.2003
Adresa: Humpolecká 1091 , Havlíčkův Brod 580 01
Člen představenstva Jan Suchý 26.2.2005 - 17.8.2005
Vznik členství 15.5.2003
Adresa: 582 91 Česká republika
Pohleď 2, okres Havlíčkův Brod, PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou
předseda představenstva Josef Šimánek 17.8.2005 - 3.1.2012
Zánik členství 26.6.2010
Vznik funkce 25.3.2005
Zánik funkce 26.6.2010
Adresa: 163 , Lučice 582 35
místopředseda představenstva Eva Doležalová 17.8.2005 - 3.1.2012
Zánik členství 26.6.2010
Vznik funkce 25.3.2005
Zánik funkce 26.6.2010
Adresa: Humpolecká 1091 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Jana Pipková 17.8.2005 - 3.1.2012
Zánik členství 26.6.2010
Vznik funkce 25.3.2005
Adresa: 64 , Lučice 582 35
člen představenstva Josef Jambor 17.8.2005 - 3.1.2012
Zánik členství 26.6.2010
Vznik funkce 25.3.2005
Adresa: Trocnovská 781 , 580 01 Havlíčkův Brod Česká republika
člen představenstva Jan Suchý 17.8.2005 - 3.1.2012
Zánik členství 26.6.2010
Vznik funkce 25.3.2005
Adresa: 582 91
Pohleď 2, PSČ 582 9l Světlá nad Sázavou
místopředseda představenstva Petr Endrle 3.1.2012 - 22.7.2013
Vznik členství 11.11.2011
Zánik členství 11.6.2013
Vznik funkce 11.11.2011
Zánik funkce 11.6.2013
Adresa: J. Opletala 901/21 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Lukáš Zmek 3.1.2012 - 22.7.2013
Vznik členství 11.11.2011
Zánik členství 11.6.2013
Adresa: 3 , Okrouhlice 580 01
člen představenstva Martina Pirichová 22.7.2013 - 16.5.2014
Vznik členství 11.6.2013
Zánik členství 17.4.2014
Adresa: Na Valentince 442/8 , Praha 150 00

Dozorčí rada Zemědělská a.s. Lučice

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Josef Krepčík 8.6.2000 - 17.8.2005
Adresa: 36 , Lučice 582 35
Předseda dozorčí rady Jaroslav Krepčík 8.6.2000 - 17.8.2005
Adresa: 194 , Lučice 582 35
Člen dozorčí rady Josef Sýkora 8.6.2000 - 17.8.2005
Adresa: 199 , Lučice 582 35
předseda dozorčí rady Josef Sýkora 17.8.2005 - 3.1.2012
Zánik funkce 26.6.2010
Adresa: 199 , Lučice 582 35
člen dozorčí rady František Marek 17.8.2005 - 3.1.2012
Zánik členství 26.6.2010
Adresa: V Rámech 282 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Josef Brázda 17.8.2005 - 3.1.2012
Zánik členství 26.6.2010
Adresa: 7 , 582 35 Lučice Česká republika
předseda dozorčí rady Daniel Adam 3.1.2012 - 22.7.2013
Vznik členství 11.11.2011
Zánik členství 11.6.2013
Vznik funkce 11.11.2011
Zánik funkce 11.6.2013
Adresa: Lidická 468 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Martina Zmeková 3.1.2012 - 22.7.2013
Vznik členství 11.11.2011
Zánik členství 11.6.2013
Adresa: J. Opletala 901/21 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Romana Endrlová 3.1.2012 - 22.7.2013
Vznik členství 11.11.2011
Zánik členství 11.6.2013
Adresa: Lidická 468 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda dozorčí rady Zdeněk Brabec 22.7.2013 - 16.5.2014
Vznik členství 11.6.2013
Zánik členství 17.4.2014
Vznik funkce 11.6.2013
Zánik funkce 17.4.2014
Adresa: 30 , Okrouhlice 580 01
člen dozorčí rady Zdena Zmeková 22.7.2013 - 16.5.2014
Vznik členství 11.6.2013
Zánik členství 17.4.2014
Adresa: Údolní 1156 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Josef Zmek 22.7.2013 - 24.4.2018
Vznik členství 11.6.2013
Zánik členství 14.4.2018
Adresa: Údolní 1156 , Havlíčkův Brod 580 01

Prokura Zemědělská a.s. Lučice

Platnost údajů od - do
Jméno Milan Mareš 27.8.2003 - 26.2.2005
Adresa: Česká republika
Horní Pohleď 8, PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
Jméno Milan Mareš 26.2.2005 - 3.1.2012
Adresa: 582 91 Česká republika
Pohleď 8, PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
Jméno František Endrle 3.1.2012 - 22.7.2013
Adresa: Maříkova 187/1 , Praha 162 00

Sbírka Listin Zemědělská a.s. Lučice

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17885/SL 43 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 27.8.2015 28.8.2015 6
B 17885/SL 42 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 29.6.2015 7.7.2015 4
B 17885/SL 41 účetní závěrka [2014] vzz Městský soud v Praze 31.12.2014 29.6.2015 7.7.2015 2
B 17885/SL 40 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 29.6.2015 7.7.2015 3
B 17885/SL 39 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 20.8.2014 4
B 17885/SL 38 účetní závěrka [2013]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 20.8.2014 2
B 17885/SL 37 účetní závěrka [2013]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 20.8.2014 4
B 17885/SL 36 notářský zápis NZ 418/2014 Městský soud v Praze 17.4.2014 29.4.2014 20.5.2014 14
B 17885/SL 35 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 11.6.2013 1.7.2013 13.8.2013 2
B 17885/SL 34 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 11.6.2013 1.7.2013 13.8.2013 9
B 17885/SL 33 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 30.6.2013 11.7.2013 2
B 17885/SL 32 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 30.6.2013 11.7.2013 3
B 17885/SL 31 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 30.6.2013 11.7.2013 4
B 17885/SL 30 účetní závěrka r.2011-příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 29.6.2012 3
B 17885/SL 29 účetní závěrka r.2011-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 29.6.2012 4
B 17885/SL 28 účetní závěrka r.2011-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 29.6.2012 2
B 17885/SL 27 notářský zápis, ostatní NZ 393/2011 Městský soud v Praze 11.11.2011 29.12.2011 4.1.2012 13
B 17885/SL 26 notářský zápis Městský soud v Praze 3.10.2011 3.10.2011 7
B 17885/SL 25 účetní závěrka 2010 Městský soud v Praze 13.5.2011 13.5.2011 12
B 17885/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.4.2010 5.5.2010 18.10.2010 32
B 17885/SL 23 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 23.9.2010 23.9.2010 13
B 17885/SL 22 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 24.8.2009 24.8.2009 12
B 17885/SL 21 účetní závěrka 2007 - příloha Městský soud v Praze 3.11.2008 3.11.2008 6
B 17885/SL 20 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků a ztráty Městský soud v Praze 3.11.2008 3.11.2008 2
B 17885/SL 19 účetní závěrka 2007 - rozvaha Městský soud v Praze 3.11.2008 3.11.2008 4
B 17885/SL 18 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 23.11.2007 23.11.2007 12
B 17885/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Městský soud v Praze 29.3.2006 29.12.2006 29.12.2006 14
B 17885/SL 16 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Městský soud v Praze 29.3.2005 30.5.2005 30.5.2005 22
B 17885/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 28.2.2005 13.4.2005 13.4.2005 16
B 17885/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2004 3.2.2005 3.2.2005 3
B 17885/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Městský soud v Praze 28.6.2004 26.7.2004 26.7.2004 22
B 17885/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 Městský soud v Praze 27.6.2003 30.6.2003 30.6.2003 19
B 17885/SL 11 notářský zápis, podpisové vzory Městský soud v Praze 22.5.2003 20.6.2003 20.6.2003 18
B 17885/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2001 Městský soud v Praze 15.5.2002 20.8.2002 20.8.2002 11
B 17885/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2001 18.7.2001 18.7.2001 89
B 17885/SL 6 notářský zápis - NZ 162/2000 Městský soud v Praze 29.8.2000 38
B 17885/SL 5 notářský zápis - NZ 61/2000 - přílohy Městský soud v Praze 7.4.2000 31
B 17885/SL 4 notářský zápis - NZ 50/2000 Městský soud v Praze 27.3.2000 8
B 17885/SL 3 ostatní - Zápis z jednáná představ. Městský soud v Praze 7.4.2000 1
B 17885/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.4.2000 15
B 17885/SL 1 notářský zápis - NZ 60/2000 - Zl Městský soud v Praze 7.4.2000 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělská a.s. Lučice

IČO (identifikační číslo) 25939050
Jméno Zemědělská a.s. Lučice
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 11.9.2000
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 3

Sídlo Zemědělská a.s. Lučice

Živnosti a provozovny Zemědělská a.s. Lučice

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 224, Lučice 582 35
Identifikační číslo provozovny 1000350622
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.9.2000

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 224, Lučice 582 35
Identifikační číslo provozovny 1000350622
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.9.2000

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2000

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Prodej jedů a pesticidů (vyjma chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělská a.s. Lučice

Člen statutárního orgánu Tomáš Zmek
Člen statutárního orgánu Milan Mareš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělská a.s. Lučice

IČO: 25939050
Firma: Zemědělská a.s. Lučice
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.6.2000

Sídlo Zemědělská a.s. Lučice

Sídlo: Na Popelce 3187/12, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Smíšené hospodářství
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Silniční nákladní doprava
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image