Firma ZEAS Podhorní Újezd, a.s. IČO 64789306


ZEAS Podhorní Újezd, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZEAS Podhorní Újezd, a.s. (64789306) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 119, Podhorní Újezd a Vojice 507 54. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1996 a je stále aktivní. ZEAS Podhorní Újezd, a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o ZEAS Podhorní Újezd, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZEAS Podhorní Újezd, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZEAS Podhorní Újezd, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZEAS Podhorní Újezd, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1356
IČO (identifikační číslo osoby) 64789306
Jméno ZEAS Podhorní Újezd, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.2.1996
Valná hromada Společnosti konaná dne 20.6.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 29.950.550,- Kč (slovy dvacetdevětmiliónůdevětsetpadesáttisícpětsetpadesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3.713 (slovy třitisícesedmsettřináct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 350,-- Kč (slovy třistapadesát korun českých), 2.468 (slovy dvatisícečtyřistašedesátosm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 3.500,-- Kč (slovy třitisícepětset korun českých), 2.859 (slovy dvatisíceosmsetpadesátdevět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 7.000,-- Kč (slovy sedmtisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva k jejich převodu, (dále společně též jen Akcie) 3.Přednostní právo akcionářů: Veškeré Akcie je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a)Nové Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ust. § 485 ZOK) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. b)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti v Podhorním Újezdu a Vojicích, Podhorní Újezd 119. c)Na stávající jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem představenstva, je možno upsat jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 350,- Kč (třistapadesát ko run českých); Na stávající jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem představenstva, je možno upsat jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 3.500,- Kč (třitisícepětset korun českých); Na stávající jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem představenstva, je možno upsat jeden kus kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 7.000,- Kč (sedmtisíc koru n českých); 4.Upsání všech Akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určeným zájemcům za těchto podmínek: a)Určenými zájemci budou ti akcionáři, kteří využili svého přednostního práva v plném rozsahu a upsali nově emitované akcie dle bodu 3. usnesení valné hromady. Tito zájemci budou oprávněni upsat všechny Akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního prá va, a to ve vzájemném poměru svých podílů na Společnosti, nedohodnou-li se jinak v písemné dohodě s úředně ověřenými podpisy, která bude Společnosti doručena nejpozději čtvrtý pracovní den po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. V případě, že všichni předem určení zájemci nevyužijí možnosti upsání Akcií, mohou je upsat jen ti předem určení zájemci, kteří o upsání projeví v dané lhůtě zájem, a to opět v poměru svých podílů na Společnosti. b)Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti v Podhorním Újezdu a Vojicích, Podhorní Újezd 119. c)Lhůta k upisování Akcií určeným zájemcem činí jeden měsíc a začne běžet pátým pracovním dnem po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. d)Počátek běhu lhůty k upsání akcií určenými zájemci sdělí Společnost určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 29.1.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 15.června 2012 přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 6.068.00,-- Kč, slovy: šest milionů šedesát osm tisíc korun českých. Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost ve stanovené lhůtě nezcizila vlastní akcie. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti ZEAS Podhorní Újezd, a.s. se sídlem Podhorní Újezd a Vojice, Podhorní Újezd 119, PSČ 507 54, identifikační číslo 647 89 306, a to tak, že bude zničeno: a) 216 (dvě stě šestnáct) kusů akcií, každá o nominální hodnotě 20.000,-- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, série C, poř. č.000006 až 000009, 000011 až 000030, 000041 až 000058, 000121 až 000130, 000268 až 000274, 000384 až 000387, 000544 až 000548, 000768 až 000781, 000834 až 000838, 001206 až 001212, 001214, 001235 až 001237, 001303, 001393 až 001397, 001503 až 001510, 001596 až 001610, 001641 až 001646, 001730 až 001732, 001738 až 001746, 001752 až 001776, 001822 až 001831, 001975 až 001898, 00202 0, 002021, 002060, 002061, 002117, 002118, 002956 až 002960, 003023 až 003030, 003064 a 003065 b) 168 (sto šedesát osm) kusů akcií, každá o nominální hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, série B, poř. č. 000065, 000066, 000081 až 000084, 000100 až 000106, 000120 až 000127, 000199, 000242 až 000246, 000267, 000341, 000388 až 00039 0, 000414 až 000422, 000461 až 000467, 000636, 000637, 000697 až 000702, 000709, 000769 až 000775, 000825, 000829 až 000832, 000928 až 000942, 001034, 001060 až 001066, 001141 až 001143, 001219, 0012220, 001266, 001267, 001294 až 001296, 001355 až 001359, 001374, 001399 až 001411, 001436 až 001438, 001566 až 001572, 001606 až 001608, 001653 až 001657, 002003 až 002005, 002231 až 002237, 002308 až 002311, 002442 až 002444, 002447 až 002451, 002563, 002564, 002598, 002599, 002622 až 002624 c) 68 (šedesát osm) kusů akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, série A, poř. č. 000120 až 000128, 000869 až 000877, 001475, 001476, 001673 až 001676, 002280, 002281, 003131 až 003146, 003342 až 003353, 003485 až 003489, 003651 až 003653, 003758 až 003763. 10.7.2012 - 21.3.2013
Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění. 26.1.1998 - 13.10.1998
Důvodem zvýšení základního jmění je potřeba získat další prostředky potřebné k rozšíření činnosti společnosti a z toho vyplývající posílení konkurenceschopnosti na trhu. 26.1.1998 - 13.10.1998
Základní jmění, ve výši Kč 75.569.000,- se zvyšuje o Kč 9.431.000,-(slovy: devětmilionůčtyřistatřicetjednatisíckorun českých), přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, maximálně však do výše 49.355 tis.Kč. 26.1.1998 - 13.10.1998
O konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí rada. Budou upisovány akcie nejméně v počtu: 631 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,-, v listinné podobě 330 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,-, v listinné podobě 55 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,-, v listinné podobě 26.1.1998 - 13.10.1998
Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. Podhorní Újezd 119, okr.Jičín, bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání usnesení dnešní řádné valné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 60 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Zápis může být proveden rovněž formou tzv.individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 60-ti dnů od zahájení upisování. 26.1.1998 - 13.10.1998
Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. 26.1.1998 - 13.10.1998
Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být pouze pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona číslo 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Podhorní Újezd se sídlem v Podhorním Újezdě 119, okr.Jičín, IČO:00 12 58 14, a to ve výši, jak jsou uvedeny v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájení upisování. Ocenění nepeněžitých vkladů bylo provedeno znaleckými posudky dvou znalců ing.Zdeňka Maňáka, čj.1134-99/97 ze dne 30.5.1997 a ing.Pavla Josefíka, čj.08/97 ze dne 4.6.1997, které řádná valná hromada schvaluje. 26.1.1998 - 13.10.1998
Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku Zemědělského družstva Podhorní Újezd za postoupené pohledávky na společnost ZEAS Podhorní Újezd, a.s., která má v předmětu podnikání zapsanou "zemědělskou výrobu", přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. 26.1.1998 - 13.10.1998
Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při provedení úpisu ve stejném místě a ve stejné lhůtě, jaká je uvedena v písmenu g) tohoto usnesení. V souladu s § 59 odst. 5) obchodního zákoníku bude vklad splacen formou smluvního převodu pohledávky upisovatelem na akciovou společnost ZEAS Podhorní Újezd a.s. 26.1.1998 - 13.10.1998
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 11.8.1997 - 26.1.1998

Aktuální kontaktní údaje ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Kapitál ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

zakladni jmění 115 524 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.1.2015
zakladni jmění 85 573 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.3.2013 - 29.1.2015
zakladni jmění 91 641 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.10.1998 - 21.3.2013
zakladni jmění 75 569 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.8.1997 - 13.10.1998
zakladni jmění 75 569 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.10.1996 - 11.8.1997
zakladni jmění 10 019 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.2.1996 - 10.10.1996

Akcie ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 713 29.1.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 468 29.1.2015
Akcie na jméno 20 000 Kč 2 859 29.1.2015
Kmenové akcie na jméno 350 Kč 3 713 29.1.2015
Kmenové akcie na jméno 3 500 Kč 2 468 29.1.2015
Kmenové akcie na jméno 7 000 Kč 2 859 29.1.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 713 21.3.2013 - 29.1.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 468 21.3.2013 - 29.1.2015
Akcie na jméno 20 000 Kč 2 859 21.3.2013 - 29.1.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 781 26.8.1999 - 21.3.2013
Akcie na jméno 20 000 Kč 3 075 26.8.1999 - 21.3.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 636 26.8.1999 - 21.3.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 98 13.10.1998 - 26.8.1999
Akcie na jméno 20 000 Kč 2 585 13.10.1998 - 26.8.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 636 13.10.1998 - 26.8.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 781 13.10.1998 - 26.8.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 65 719 10.10.1996 - 13.10.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 169 26.2.1996 - 10.10.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 85 26.2.1996 - 13.10.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 135 26.2.1996 - 13.10.1998

Sídlo ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 119 , Podhorní Újezd a Vojice 507 54 19.12.2005
Adresa 119 , Podhorní Újezd a Vojice 507 54 26.2.1996 - 19.12.2005

Předmět podnikání ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba 25.8.2018
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 29.1.2015
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 29.1.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.1.2015
Opravy silničních vozidel 7.3.2002
Velkoobchod 7.3.2002 - 29.1.2015
Specializovaný maloobchod 7.3.2002 - 29.1.2015
Maloobchod tabákovými výrobky 7.3.2002 - 29.1.2015
Opravy pracovních strojů 7.3.2002 - 29.1.2015
Skladování zboží a manipulace s nákladem 7.3.2002 - 29.1.2015
Pronájem a půjčování věcí movitých 7.3.2002 - 29.1.2015
Přípravné práce pro stavby 7.3.2002 - 29.1.2015
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 7.3.2002 - 29.1.2015
Hostinská činnost 26.8.1999
Zemní práce 26.1.1998 - 7.3.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.1.1998 - 7.3.2002
Opravy motorových vozidel 26.1.1998 - 7.3.2002
Poskytování služeb zemědělskými stroji 26.1.1998 - 7.3.2002
Pronájem průmyslového zboží 26.1.1998 - 7.3.2002
Pronájem zemědělských strojů a zařízení 26.1.1998 - 7.3.2002
Silniční motorová doprava nákladní 26.1.1998 - 29.1.2015
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 26.1.1998 - 29.1.2015
Zemědělská výroba 26.2.1996 - 29.1.2015

vedení firmy ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Statutární orgán ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 29.1.2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 28.1.2014 - 29.1.2015
Zastupování a podepisování: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo - dva členové představenstva - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 26.2.1996 - 28.1.2014
Předseda představenstva Ing. Luboš Horník 25.8.2018
Vznik členství 8.6.2018
Vznik funkce 8.6.2018
Adresa: Profesora Františka Vojtíška 18 , Ostroměř 507 52
Místopředseda představenstva Ing. Petra Soukupová 25.8.2018
Vznik členství 8.6.2018
Vznik funkce 8.6.2018
Adresa: Družstevní 419 , Ostroměř 507 52
Člen představenstva Ing. Radoslav Krátký 25.8.2018
Vznik členství 8.6.2018
Adresa: Starohorská 12 , Ostroměř 507 52
Člen představenstva Josef Kareš 25.8.2018
Vznik členství 8.6.2018
Adresa: Spojovací 400 , Ostroměř 507 52
Člen představenstva Petr Rychtera 25.8.2018
Vznik členství 8.6.2018
Adresa: Starohorská 1 , Ostroměř 507 52
Člen představenstva Ing. Pavel Hladík 25.8.2018
Vznik členství 8.6.2018
Adresa: 31 , Lískovice 508 01
Člen představenstva Ing. Radek Němeček Ph.D. 25.8.2018
Vznik členství 8.6.2018
Adresa: 36 , Hořice 508 01
Místopředseda představenstva Josef Václavík 26.2.1996 - 11.8.1997
Adresa: T. G. Masaryka 332 , Ostroměř 507 52
Člen představenstva Milan Novák 26.2.1996 - 11.8.1997
Adresa: 24 , Lískovice 508 01
Člen představenstva Ing. Jiří Tichý 26.2.1996 - 11.8.1997
Adresa: 107 , Sobčice 508 01
Předseda představenstva Ing. Radoslav Krátký 26.2.1996 - 7.3.2002
Adresa: Starohorská 12 , Ostroměř 507 52
Člen představenstva Věroslav Hakl 26.2.1996 - 7.3.2002
Adresa: Domoslavická 232 , Ostroměř 507 52
Člen představenstva Vladislav Maťátko 26.2.1996 - 7.3.2002
Adresa: 507 54 Podhorní Újezd Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Tichý 11.8.1997 - 7.3.2002
Adresa: 107 , Sobčice 508 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Tichý 7.3.2002 - 7.2.2003
Vznik členství 29.6.2001
Vznik funkce 13.7.2001
Adresa: 107 , Sobčice 508 01
Člen představenstva PhDr. Jiří Bydžovský 26.1.1998 - 27.7.2006
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Železničářská 699 , Jičín 506 01
Člen představenstva Václav Hladík 26.1.1998 - 27.7.2006
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Lískovice 31 , 507 52 Ostroměř Česká republika
Člen představenstva Pavla Pourová 7.3.2002 - 27.7.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: 113 , Podhorní Újezd a Vojice 507 54
Člen představenstva Ing. Luboš Horník 7.3.2002 - 31.7.2009
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 12.6.2009
Adresa: Prof. Fr. Vojtíška 18 , Ostroměř Česká republika
Člen představenstva Josef Gabriel 26.2.1996 - 27.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: U Splavu 346 , Ostroměř 507 52
Místopředseda představenstva Ing. Radoslav Krátký 7.3.2002 - 27.7.2011
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 3.6.2011
Vznik funkce 13.7.2001
Zánik funkce 3.6.2011
Adresa: Starohorská 12 , Ostroměř 507 52
Předseda představenstva Ing. Jiří Tichý 7.2.2003 - 27.7.2011
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 3.6.2011
Vznik funkce 13.7.2001
Zánik funkce 3.6.2011
Adresa: 107 , Sobčice 508 01
Člen představenstva Zdeněk Rychtera 27.7.2006 - 27.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: Družstevní 323 , Ostroměř 507 52
Člen představenstva Josef Kareš 27.7.2006 - 27.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: Spojovací 400 , Ostroměř 507 52
Člen představenstva Jaroslav Vaníček 27.7.2006 - 27.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: Raisova 1620 , Hořice 508 01
Člen představenstva Eva Novotná 20.10.2010 - 27.7.2011
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: Starohorská 328 , Ostroměř 507 52
člen představenstva Jaroslav Vaníček 27.7.2011 - 6.8.2013
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 23.4.2013
Zánik funkce 23.4.2013
Adresa: Raisova 1620 , Hořice 508 01
předseda představenstva Ing. Radoslav Krátký 27.7.2011 - 3.9.2013
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 9.8.2013
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 9.8.2013
Adresa: Starohorská 12 , Ostroměř 507 52
člen představenstva Zdeněk Rychtera 27.7.2011 - 3.9.2013
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 9.8.2013
Adresa: Družstevní 323 , Ostroměř 507 52
člen představenstva Josef Kareš 27.7.2011 - 3.9.2013
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 9.8.2013
Adresa: Spojovací 400 , Ostroměř 507 52
člen představenstva Eva Novotná 27.7.2011 - 3.9.2013
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 9.8.2013
Adresa: Starohorská 328 , Ostroměř 507 52
člen představenstva Jiří Novák 27.7.2011 - 3.9.2013
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 9.8.2013
Adresa: 59 , Lískovice 508 01
člen představenstva Vladimír Pospíšil 27.7.2011 - 3.9.2013
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 9.8.2013
Adresa: 50 , Ostroměř 508 01
místopředseda představenstva Luboš Horník 6.8.2013 - 3.9.2013
Vznik členství 31.5.2013
Zánik členství 9.8.2013
Vznik funkce 7.6.2013
Zánik funkce 9.8.2013
Adresa: Profesora Františka Vojtíška 18 , Ostroměř 507 52
předseda představenstva Ing. Luboš Horník 3.9.2013 - 25.8.2018
Vznik členství 9.8.2013
Zánik členství 8.6.2018
Vznik funkce 9.8.2013
Zánik funkce 8.6.2018
Adresa: Profesora Františka Vojtíška 18 , Ostroměř 507 52
místopředseda představenstva Ing. Petra Soukupová 3.9.2013 - 25.8.2018
Vznik členství 9.8.2013
Zánik členství 8.6.2018
Vznik funkce 9.8.2013
Zánik funkce 8.6.2018
Adresa: Družstevní 419 , Ostroměř 507 52
člen představenstva Ing. Radoslav Krátký 3.9.2013 - 25.8.2018
Vznik členství 9.8.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: Starohorská 12 , Ostroměř 507 52
člen představenstva Josef Kareš 3.9.2013 - 25.8.2018
Vznik členství 9.8.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: Spojovací 400 , Ostroměř 507 52
člen představenstva Petr Rychtera 3.9.2013 - 25.8.2018
Vznik členství 9.8.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: Starohorská 1 , Ostroměř 507 52
člen představenstva Ing. Radek Němeček 3.9.2013 - 25.8.2018
Vznik členství 9.8.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: 36 , Hořice 508 01
člen představenstva Ing. Pavel Hladík 3.9.2013 - 25.8.2018
Vznik členství 9.8.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: 31 , Lískovice 508 01

Dozorčí rada ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Hana Hermanová 7.7.2016
Vznik členství 27.5.2016
Adresa: 155 , Podhorní Újezd a Vojice 508 01
člen dozorčí rady Zdeněk Rychtera 7.7.2016
Vznik členství 27.5.2016
Adresa: Družstevní 323 , Ostroměř 507 52
předseda dozorčí rady Eva Nováková 24.11.2016
Vznik členství 27.5.2016
Vznik funkce 27.5.2016
Adresa: Starohorská 1 , Ostroměř 507 52
místopředseda Václav Sorm 26.2.1996 - 26.2.1996
Adresa: 131 , 507 54 Vojice p.Podhorní Újezd Česká republika
Člen Emilie Draštíková 26.2.1996 - 7.3.2002
Adresa: 36 , Chomutice 507 53
Předseda Josef Kareš 26.2.1996 - 27.7.2006
Zánik členství 23.6.2006
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: Spojovací 400 , Ostroměř 507 52
místopředseda Václav Šorm 26.2.1996 - 27.7.2011
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: 131 , 507 54 Vojice p.Podhorní Újezd Česká republika
Člen Miroslava Bímová 7.3.2002 - 27.7.2011
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: 9 , Lískovice 508 01
Předseda dozorčí rady Eva Nováková 27.7.2006 - 27.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Vznik funkce 21.7.2006
Adresa: Černá pěšina 99 , Ostroměř 507 52
předseda dozorčí rady Eva Nováková 27.7.2011 - 7.7.2016
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 27.5.2016
Vznik funkce 17.6.2011
Zánik funkce 27.5.2016
Adresa: Černá pěšina 99 , Ostroměř 507 52
člen dozorčí rady Miroslava Bímová 27.7.2011 - 7.7.2016
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 27.5.2016
Adresa: 9 , Lískovice 508 01
člen dozorčí rady Hana Maťátková 27.7.2011 - 7.7.2016
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 27.5.2016
Adresa: 3 , Podhorní Újezd a Vojice 507 54
předseda dozorčí rady Eva Nováková 7.7.2016 - 24.11.2016
Vznik členství 27.5.2016
Vznik funkce 27.5.2016
Adresa: Černá pěšina 99 , Ostroměř 507 52

Prokura ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Petra Soukupová 5.9.2013
Adresa: Družstevní 419 , Ostroměř 507 52
Jméno Ing. Jiří Tichý 10.10.1996 - 7.2.2003
Adresa: 107 , Sobčice 508 01
Jméno Jaroslav Vaníček 26.1.1998 - 6.8.2013
Adresa: Raisova 1620 , Hořice 508 01
Jméno Ing. Petra Soukupová 20.10.2010 - 5.9.2013
Adresa: Družstevní 419 , Ostroměř 507 52
Jméno Ing. Jiří Tichý 7.2.2003 - 28.1.2014
Adresa: 107 , Sobčice 508 01

Sbírka Listin ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1356/SL 60 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2015 28.7.2015 28.7.2015 7
B 1356/SL 59 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2015 21.7.2015 17
B 1356/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.2.2015 16.2.2015 12
B 1356/SL 57 notářský zápis [NZ 269/2014] Krajský soud v Hradci Králové 19.1.2015 30.1.2015 20
B 1356/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 11.12.2013 13.12.2013 30.1.2014 2
B 1356/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2013 30.1.2014 1
B 1356/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2013 4.9.2013 10
B 1356/SL 45 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2013 4.9.2013 25
B 1356/SL 44 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2013 12.8.2013 14
B 1356/SL 43 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2013 20.6.2013 35
B 1356/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2013 26.3.2013 9
B 1356/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora 2011, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2012 6.11.2012 36
B 1356/SL 40 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2012 12.7.2012 12
B 1356/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 26.10.2011 27.10.2011 28
B 1356/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 15.7.2011 15.7.2011 9
B 1356/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2011 30.6.2011 11.7.2011 7
B 1356/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2010 9.9.2010 5.10.2010 1
B 1356/SL 35 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2010 5.10.2010 35
B 1356/SL 34 ostatní -prohlášení o odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2009 16.6.2009 9.7.2009 1
B 1356/SL 33 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2009 8.7.2009 9.7.2009 5
B 1356/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2009 9.7.2009 20
B 1356/SL 31 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2008 9.9.2008 5
B 1356/SL 30 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2008 9.9.2008 13
B 1356/SL 29 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2008 9.9.2008 11
B 1356/SL 28 ostatní cash flow, 2007 Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2008 9.9.2008 1
B 1356/SL 27 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2008 9.9.2008 3
B 1356/SL 26 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2008 9.9.2008 4
B 1356/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2006 7.8.2006 10.8.2006 1
B 1356/SL 18 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2006 26.7.2006 2.8.2006 38
B 1356/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2005 2.8.2005 2.8.2005 33
B 1356/SL 16 výroční zpráva - za rok 2003 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 1.5.2004 28.7.2004 28.7.2004 39
B 1356/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2003 16.7.2003 16.7.2003 39
B 1356/SL 14 účetní závěrka - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2003 4.6.2003 4.6.2003 13
B 1356/SL 13 ostatní, výroční zpráva VZ za rok 2001 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2002 17.7.2002 17.7.2002 23
B 1356/SL 12 účetní závěrka, ostatní úz za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2001 24.9.2001 24.9.2001 39
B 1356/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 7.5.1999 7.6.1999 7.6.1999 32
B 1356/SL 11 účetní závěrka - za rok 98 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.1999 7.6.1999 7.6.1999 13
B 1356/SL 10 notářský zápis - NZ 44/99 Krajský soud v Hradci Králové 7.5.1999 7.6.1999 7.6.1999 3
B 1356/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.4.1998 13.10.1998 13.10.1998 32
B 1356/SL 7 notářský zápis - NZ 43/98 Krajský soud v Hradci Králové 24.4.1998 13.10.1998 13.10.1998 3
B 1356/SL 6 účetní závěrka - za r. 1997 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1996 10.6.1998 10.6.1998 18
B 1356/SL 4 posudek znalce - č. 1134 - 99/97 Krajský soud v Hradci Králové 30.5.1997 11.7.1997 11.7.1997 48
B 1356/SL 3 posudek znalce - č. 08/97 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.1997 11.7.1997 11.7.1997 47
B 1356/SL 2 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 11.7.1997 11.7.1997 8
B 1356/SL 1 notářský zápis - NZ 114/97 Krajský soud v Hradci Králové 13.6.1997 11.7.1997 11.7.1997 37
B 1356/SL 5 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Hradci Králové 8.11.1996 4
B 1356/SL 25 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2007 5
B 1356/SL 24 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2007 23
B 1356/SL 23 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2007 12
B 1356/SL 22 účetní závěrka 2006 - cash flow Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2007 3
B 1356/SL 21 účetní závěrka 2006 - výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2007 3
B 1356/SL 20 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2007 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

IČO (identifikační číslo) 64789306
Jméno ZEAS Podhorní Újezd, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hořice
Vznik první živnosti: 24.6.1996
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 5

Sídlo ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Živnosti a provozovny ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 119, Podhorní Újezd a Vojice 507 54
Identifikační číslo provozovny 1000018164
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.6.1996

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 119, Podhorní Újezd a Vojice 507 54
Identifikační číslo provozovny 1000018164
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.6.1996

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 119, Podhorní Újezd a Vojice 507 54
Identifikační číslo provozovny 1000018164
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 24.6.1996
Provozovna č. 2
Provozovna sklad ovoce a zeleniny 508 01 Sobčice
Identifikační číslo provozovny 1000018334
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.6.1996
Provozovna č. 3
Provozovna 507 54 Podhorní Újezd a Vojice
Identifikační číslo provozovny 1000018342
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.1996

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 119, Podhorní Újezd a Vojice 507 54
Identifikační číslo provozovny 1000018164
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.1999

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 119, Podhorní Újezd a Vojice 507 54
Identifikační číslo provozovny 1000018164
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.6.2001

Živnost č. 6 Pronájem zemědělských strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.5.2001

Živnost č. 7 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.5.2001

Živnost č. 8 Poskytování služeb zemědělskými stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.5.2001

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.5.2001

Živnost č. 10 Zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.5.2001

Živnost č. 11 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1996
Zánik oprávnění 9.6.2000

Živnost č. 19 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Člen statutárního orgánu Josef Kareš
Člen statutárního orgánu Ing. Radoslav Krátký
Člen statutárního orgánu Ing. Luboš Horník
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Hladík
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Němeček Ph.D.
Člen statutárního orgánu Petr Rychtera
Člen statutárního orgánu Ing. Petra Soukupová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

IČO: 64789306
Firma: ZEAS Podhorní Újezd, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Podhorní Újezd a Vojice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.2.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image