Firma Zdroj pitné vody Káraný, a.s. IČO 26496402


Zdroj pitné vody Káraný, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (26496402) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Žatecká 110/2, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2002 a je stále aktivní. Zdroj pitné vody Káraný, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Zdroj pitné vody Káraný, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7438
IČO (identifikační číslo osoby) 26496402
Jméno Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2002
Podnik společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČ 26496402, se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 byl pronajat společnosti Vodárna Káraný, a.s., IČ 29148995, se sídlem Žatecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 smlouvou o nájmu podniku uzavřenou dne 27.6.2013 mezi společností Zdroj pitné vody Káraný, a.s., jako pronajímatelem, a společností Vodárna Káraný, a.s., jako nájemcem. 21.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 21.8.2014 - 22.1.2017
Počet členů dozorčí rady: 9 21.8.2014 - 22.1.2017
Rozhodnutím jediného akcionáře učiněným dne 1. září 2004 v působnosti valné hromady bylo schváleno usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 39,000,000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1,000,000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 39,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou registrované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady . 3. Upsání všech akcií, tzn. 1,000,000 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 39,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři , a to zájmovému sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci, se sídlem Praha 1, Cihlená 4, PSČ 110 00, IČ 677 79 158, registrovanému Obvodním úřadem Praha 1 dne 17. prosince 1997 pod registračním číslem 95/97, ( dále jen "zájmové sdruž ení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na adrese Praha 1, Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 118 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouv y o upsání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Zdroj pitné vody Káraný, a.s. určitému zájemci - zájmovému sdružení právnických osob Zdroj pitné vody Káraný, v likvidaci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městský m soudem v Praze. 7. Emisní kurs akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu činí 39,400,000,- Kč, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 39,- Kč bude upsána emisním kurzem ve výši 39,40 Kč . Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoven ým znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 8. Celý základní kapitál ve výši 39,000,000,- Kč bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení: A/ nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1882 pro katastrální území a obec Káraný, a to objektu technické vybavenosti bez čp/če ( budova ozo nizace) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 753/2, objektu technické vybavenosti bez čp/če ( čerpací stanice R 38) na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 2451/2 a 2452/2, objektu technické vybavenosti bez čp/če ( čerpac í stanice R 39) na pozemcích evidovaných jako pozemkové parcely parc. č. 2730/3 a 2831/2, objektu technické vybavenosti bez čp/če ( regulační komora ) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 2730/2, vše v katastrálním území Káraný, včetně ob jektu výtlačného vodovodního řadu z čerpací stanice Sojovice jako podzemní stavby ( inženýrská síť) v katastrálním území Káraný, tzn. stavby v katastru nemovitostí neevidované, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi nemovitostí, které tvoří: výtlačné řady objektu 82-1 z čerpací stanice Sojovice I, výtlačné řady objektu 82-1 z čerpací stanice Sojovice II, výtlačné řady z R 38- objektu 91, výtlačné řady z R 39 - objektu 92, gravitační řad propojení z R 39, násoskový řad - objekt N1 - I, násoskový řad - objekt N1 - II, násoskový řad - objekt N1 - III, násoskový řad - objekt N1 - IV, násoskový řad - N2 - I, násoskový řad - objekt N2 - II, násoskový řad - objekt N2 - III, násoskový řad objektu N2 - IV, násoskový řad - objekt N3 - I, násoskový řad - objekt N3 - II, násoskový řad - objekt N3 - III, násoskový řad - objekt N3 - IV, násoskový řad - objekt N4 - I, násoskový řad - objekt N4 - II, vedení elektrické stořárové - silnoproudé rozvody přípojka k R 38, vedení elektrické stožárové - silnoproudé rozvody p řípojka k R 39, vedení elektrické - slaboproudé v zemi, příjezdová komunikace k čerpací stanici R 39 a zpevněná plocha, příjezdová komunikace k čerpací stanici R 38 a zpevněná plocha, jímací vrty - násoskový žad N1, hloubka vrtu 10 m, jímací vrty - násosk ový řad N1, hloubka vrtu 11 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 12 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 13 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 14 m, jímací vrty - násoskový řad N1, hloubka vrtu 15 m, jímací vrty - násosk ový řad N2, hloubka vrtu 6 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 7 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 8 m, jímací vrty - násoskový řad N2, hloubka vrtu 9 m, jímací vrty - násoskový řad N3, hloubka vrtu 13 m, jímací vrty - násoskový řad N3, hloubka vrtu 14 m, jímací vrty - násoskový řad N4, hloubka vrtu 13 m, šachta šíře 1 až šíře 3 m - betonová s ocelovým poklopem stožárová trafostanice 110kVA. B/ movitých věcí - níže uvedených technologií: 1) technologického zařízení úpravny vody a ozonizace ( inventární čislo 7000041), které se sestává ze: 1a) zařízení pro dávkování síranu hlinitého, k němuž náleží následující zařízení: - rozpouštěcí nádrž na chemické roztoky, typ: NCHR - 1,6 G, rok výroby 1989, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68 - rozpouštěcí nádrž na chemické roztoky, typ: NCHR - 1,6 G, rok výroby: 1989, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68 - míchadlo s variátorem, typ: LM 500x1200-G, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68 - míchadlo s variátorem, typ: LM 500x1200-G, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 15906-03-00065/68 - pístové dávkovací čerpadlo, typ: DC 800 Q RMK, rok výroby: 1986, výrobce: Vodohospodářské strojírny Písek, výrobní číslo: 7046 - pístové dávkovací čerpadlo, typ: DC 800 Q RMK, rok výroby: 1986, výrobce: Vodohospodářské strojírny Písek, výrobní číso: 7047 - odtahová ventilace + filtr, typ: VJRT 24, výrobce: Koventerm - rozvaděč BF,BE, typ: 830 SB - zakázka 005-01623, rok výroby: 1990, výrobní číslo: BF 250-710, BE 250-709 1b) zařízení pro ozonizaci vody, k němuž náleží následující zařízení: - ozonizační stanice, typ: OKM 1500, výrobce: Úpravny vody OZON Brno - ozonizační stanice, typ: OKM 1500, výrobce: Úpravny vody OZON Brno - dmychadlo, typ: GMA 10.00, rok výroby: 1991, výrobce: AERZENER - SRN, výrobní číslo: 349393 - dmychadlo, typ: GMA 10.00, rok výroby: 1991, výrobce: AERZENER - SRN, výrobní číslo: 349394 - oximetr, typ: U1 - pat. č. 143116, výrobní číslo: 1538 - oximetr, typ: U1 - pat. č. 143116, výrobní číslo: 1547 - oximetr - destruktor zbytkového ozonu s ventilátorem, typ: TD 100 - signalizace úniku ozonu, rok výroby: 1991, výrobce: WALLACE & TIERMAN, výrobní číslo: 4414/19E - signalizace úniku ozonu, typ: EMO 1050 O, výrobce: DOSIERTECHNIK, výrobní číslo: 1050-642 - rekuperační větrací jednotka - rozvaděč, typ: U-22-J4, výrobce: Elektromont Teplice, výrobní číslo: 81-20 667-01 2) technologického zařízení čerpací stanice R 38 ( inventární číslo 7000021), které se sestává z níže uvedených zařízení: - čerpací soustrojí č. 1, typ: 150-CVFV-265-35/1-LN9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 194-031/1-1 - čerpací soustrojí č. 2, typ: 150-CVFV-265-35/1-LN9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 194-031/1-2 - evakuace, typ: 2x Evakuační stanice s dvěma vývěvami RV-558-01 LB 9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 1. nečitelné, 2. 6513204, 3. 8003135, 4. 7207024 - rozvaděč, typ: U-22-J4, výrobce: Elektromont Teplice, výrobní číslo: 81-20562-01 3) technologického zařízení čerpací stanice R 39 ( inventární číslo 7000031), které se sestává z níže uvedených zařízení: - čerpací soustrojí č. 1, typ: 200-CVEV-350-23/1-LN-9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 193-062/4-3 - čerpací soustrojí č. 2, typ: 200-CVEV-350-23/1-LN-9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 193-062/4-2 - evakuace, typ: 2x Evakuační stanice s dvěma vývěvami RV-558-01 LB 9, výrobce: Sigma Hranice, výrobní číslo: 1. 65131416, 2. 7501521, 3. 9412300, 4. 8307061 - rozvaděč, typ: U-22-J4, výrobce: Elektromont Teplice, výrobní číslo: 81-20561-01 9. Nepeněžitý vklad uvedený v odstavci 8 tohoto usnesení byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem Ing. Vladimíra Knopa, soudního znalce ustanoveného pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. č ervna 2004 pod č.j. Nc 4312/2004-10. Shora uvedený znalecký posudek Ing. Vladimíra Knopa č. T 86/603/2004 zpracovaný dne 18. července 2004 ve znění doplnění ze dne 30. srpna 2004 stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 39,400,000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad tedy bude určitému zájemci vydán 1.000.000 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 39,- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem vlané hromady. 24.9.2004 - 24.11.2004
Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. 1.1.2002

Aktuální kontaktní údaje Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Kapitál Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

zakladni jmění 399 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.11.2004
zakladni jmění 360 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2002 - 24.11.2004

Akcie Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 39 Kč 1 000 000 24.11.2004
Kmenové akcie na jméno 360 Kč 1 000 000 5.8.2004
Kmenové akcie na jméno 360 Kč 1 000 000 1.1.2002 - 5.8.2004

Sídlo Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Žatecká 110/2 , Praha 110 00 7.5.2009
Adresa Cihelná 548/4 , Praha 118 00 1.1.2002 - 7.5.2009

Předmět podnikání Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.11.2010
správa a údržba nemovitostí 1.1.2002 - 11.11.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 1.1.2002 - 11.11.2010
realitní činnost 1.1.2002 - 11.11.2010

vedení firmy Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Statutární orgán Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva společně. 21.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva. 1.1.2002 - 21.8.2014
místopředseda představenstva Ing. Michaela Polidarová 6.7.2017
Vznik členství 13.12.2016
Vznik funkce 30.3.2017
Adresa: Americká 301/73 , Františkovy Lázně 351 01
člen představenstva Mgr. Marek Skalický 6.7.2017
Vznik členství 12.6.2017
Adresa: Zahradní 135 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Ing. Karel Korba 6.7.2017
Vznik členství 12.6.2017
Adresa: Chrastavská 114/6 , Praha 190 00
předseda představenstva Jan Kučera 19.5.2019
Vznik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Adresa: Nad Kundratkou 869/13 , Praha 190 00
člen Mgr. Milan Česal 1.1.2002 - 28.8.2003
Zánik členství 30.6.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Adresa: Petýrkova 1997/38 , Praha 148 00
člen Josef Nosek 1.1.2002 - 9.4.2004
Zánik členství 10.11.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Adresa: Paláskova 1107/2 , Praha 182 00
předseda Radovan Šteiner 1.1.2002 - 9.4.2004
Zánik členství 10.11.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 10.11.2003
Adresa: Střelničná 1680/8 , Praha 182 00
člen Ing. Josef Jakoubek 1.1.2002 - 9.4.2004
Zánik členství 10.11.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Adresa: Petra Bezruče 685/4 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen Mgr. Bohumil Černý 28.8.2003 - 9.4.2004
Vznik členství 30.6.2003
Adresa: Na Mlejnku 967/34 , Praha 147 00
předseda Mgr. Bohumil Černý 9.4.2004 - 22.9.2005
Vznik členství 30.6.2003
Vznik funkce 15.12.2003
Adresa: Na Mlejnku 967/34 , Praha 147 00
člen ing. Pavel Hejsek 9.4.2004 - 30.7.2007
Vznik členství 10.11.2003
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Anny Letenské 1120/17 , Praha 120 00
místopředseda Milena Paučková 1.1.2002 - 12.8.2010
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: 119 , Konojedy 281 63
člen ing. Petr Horák 9.4.2004 - 12.8.2010
Vznik členství 10.11.2003
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Nad Buďánkami II 2085/22 , Praha 150 00
člen ing. Miroslav Froněk 9.4.2004 - 12.8.2010
Vznik členství 10.11.2003
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Zelenečská 105/15 , Praha 198 00
předseda Mgr. Bohumil Černý 22.9.2005 - 12.8.2010
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 15.12.2003
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Hrudičkova 2100/13 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. František Stádník 12.8.2010 - 11.11.2010
Vznik členství 1.7.2010
Adresa: Trojanova 336/7 , Praha 120 00
člen představenstva Bc. Jana Černá 30.7.2007 - 26.1.2011
Vznik členství 1.7.2007
Adresa: Hostišovská 736/8 , Praha 102 00
předseda představenstva Mgr. Bohumil Černý 12.8.2010 - 12.10.2011
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 2.9.2011
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 2.9.2011
Adresa: Hrudičkova 2100/13 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. František Stádník 11.11.2010 - 12.10.2011
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 2.9.2011
Vznik funkce 26.8.2010
Zánik funkce 2.9.2011
Adresa: Trojanova 336/7 , Praha 120 00
člen představenstva Bc. Tomáš Chvála 11.11.2010 - 12.10.2011
Vznik členství 4.10.2010
Zánik členství 2.9.2011
Adresa: Čimická 767/92 , Praha 181 00
člen představenstva Alena Samková 11.11.2010 - 12.10.2011
Vznik členství 4.10.2010
Zánik členství 2.9.2011
Adresa: Homolová 525/6 , Praha 196 00
člen představenstva Ing. Jana Černá 26.1.2011 - 12.10.2011
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 2.9.2011
Adresa: Hostišovská 736/8 , Praha 102 00
předseda představenstva Bc. Martina Šandová 12.10.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 2.9.2011
Vznik funkce 12.9.2011
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Jagellonská 2430/20 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Daniel Štěpán 12.10.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 11.6.2012
Vznik funkce 12.9.2011
Zánik funkce 11.6.2012
Adresa: Bubenská 1377/37 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Bc. Simona Nesvadbová 12.10.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 11.7.2012
Adresa: Nad tratí 144/11 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Jan Smetana 12.10.2011 - 20.8.2013
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Grafická 446/26 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Bc. Martina Šandová 25.7.2012 - 24.8.2015
Vznik členství 2.9.2011
Vznik funkce 29.6.2012
Adresa: Jagellonská 2430/20 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Mgr. Martina Šandová MBA 24.8.2015 - 7.10.2016
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 2.9.2016
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 2.9.2016
Adresa: Jagellonská 2430/20 , Praha 130 00
předseda představenstva Jan Kučera 25.7.2012 - 6.7.2017
Vznik členství 11.6.2012
Zánik členství 11.6.2017
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 11.6.2017
Adresa: Valečovská 847/8 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Marek Skalický 25.7.2012 - 6.7.2017
Vznik členství 11.6.2012
Zánik členství 11.6.2017
Adresa: Zahradní 135 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Ing. Karel Korba 25.7.2012 - 6.7.2017
Vznik členství 11.6.2012
Zánik členství 11.6.2017
Adresa: Chrastavská 114/6 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Michaela Polidarová 22.1.2017 - 6.7.2017
Vznik členství 13.12.2016
Adresa: Americká 301/73 , Františkovy Lázně 351 01
člen představenstva JUDr. Ivan Solil 14.1.2014 - 28.12.2018
Vznik členství 25.11.2013
Zánik členství 25.11.2018
Adresa: Pštrossova 218/27 , Praha 110 00
předseda představenstva Jan Kučera 6.7.2017 - 19.5.2019
Vznik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Adresa: Valečovská 847/8 , Praha 190 00

Dozorčí rada Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jiří Hlávka 6.7.2017
Vznik členství 12.6.2017
Adresa: Dobrovského 462 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Valehrach MBA 28.12.2018
Vznik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Adresa: Na Požárech 425 , Lázně Toušeň 250 89
člen dozorčí rady Ing. Miloš Šimon 20.5.2019
Vznik členství 26.2.2019
Adresa: Květová 178/8 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Jiří Benáček 20.5.2019
Vznik členství 26.2.2019
Adresa: 66 , Bílý Kámen 588 41
člen dozorčí rady František Doseděl 20.5.2019
Vznik členství 26.2.2019
Adresa: Slezská 1443/35 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Tomáš Štampach 20.5.2019
Vznik členství 26.2.2019
Adresa: Na lučinách 2536/3 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Stařecký 20.5.2019
Vznik členství 26.2.2019
Adresa: Vostrovská 1457/29 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Kateřina Hunalová 20.5.2019
Vznik členství 26.2.2019
Adresa: Hnězdenská 767/2 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Pharm.Dr. Jiří Skalický Ph.D. 6.6.2019
Vznik členství 26.2.2019
Adresa: Josefa Ressla 2265 , Pardubice 530 02
člen Jan Nádvorník 1.1.2002 - 25.3.2005
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.1.2002
Adresa: Trhanovské náměstí 1016/13 , Praha 102 00
člen Ing. František Laudát 25.3.2005 - 16.7.2008
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 25.6.2008
Adresa: Staropramenná 722/26 , Praha 150 00
místopředseda Ing. František Stádník 1.1.2002 - 12.8.2010
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Trojanova 336/7 , Praha 120 00
předseda Ing. Josef Šalda 1.1.2002 - 12.8.2010
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Palackého 280/25 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Zbyněk Richter 16.7.2008 - 26.1.2011
Vznik členství 25.6.2008
Adresa: Národních hrdinů 53 , Praha 190 12
člen dozorčí rady Ing. Bohumil Klicpera 12.8.2010 - 3.8.2011
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: V Prokopě 1564 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Andrea Vlásenková 11.11.2010 - 12.10.2011
Vznik členství 4.10.2010
Zánik členství 2.9.2011
Adresa: Luníkovská 2403/21 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Zbyněk Richter 26.1.2011 - 12.10.2011
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 2.9.2011
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 2.9.2011
Adresa: Národních hrdinů 53 , Praha 190 12
člen dozorčí rady Mgr. Marek Skalický 3.8.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 11.6.2012
Adresa: Zahradní 135 , Čelákovice 250 88
předseda dozorčí rady Mgr. Miroslav Dvořák 12.10.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 11.6.2012
Vznik funkce 22.9.2011
Zánik funkce 11.6.2012
Adresa: Jakutská 1202/15 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady Bc. Lukáš Herold 12.10.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 11.6.2012
Vznik funkce 22.9.2011
Zánik funkce 11.6.2012
Adresa: Nad Popelkou 2414/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Michaela Marksová 12.10.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 11.6.2012
Adresa: Vinohradská 1316/95 , Praha 120 00
člen dozorčí rady JUDr. Ivan Solil 12.10.2011 - 25.7.2012
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 11.6.2012
Adresa: Pštrossova 218/27 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Petr Zeman 12.10.2011 - 20.8.2013
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Sezemínská 2030/5 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ivan Solil 20.8.2013 - 14.1.2014
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 25.11.2013
Adresa: Pštrossova 218/27 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Valehrach 25.7.2012 - 17.4.2014
Vznik členství 11.6.2012
Vznik funkce 28.6.2012
Adresa: Na Požárech 425 , Lázně Toušeň 250 89
člen dozorčí rady Ing. Alan Zubr 12.10.2011 - 25.5.2015
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: Jaselská 304/13 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Helena Mallotová 12.10.2011 - 25.5.2015
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: Cihlářova 656/7 , Praha 142 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Nataša Šturmová 25.7.2012 - 25.5.2015
Vznik členství 11.6.2012
Zánik členství 10.4.2015
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 10.4.2015
Adresa: U letenského sadu 1304/18 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Počarovský 25.7.2012 - 25.5.2015
Vznik členství 11.6.2012
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: Ruská 1315/198 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Jiří Liška 25.7.2012 - 25.5.2015
Vznik členství 11.6.2012
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: Nad Primaskou 1163/25 , Praha 100 00
člen dozorčí rady prof. RNDr. Bedřich Moldan CSc. 25.7.2012 - 25.5.2015
Vznik členství 11.6.2012
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: Na Kuthence 1108/8 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Horálek 14.1.2014 - 25.5.2015
Vznik členství 25.11.2013
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: Nuselská 84/24 , Praha 140 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Lachnit 25.5.2015 - 12.6.2015
Vznik členství 10.4.2015
Adresa: Zahradníčkova 1123/12 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Valehrach 17.4.2014 - 24.8.2015
Vznik členství 11.6.2012
Vznik funkce 28.6.2012
Adresa: Na Požárech 425 , Lázně Toušeň 250 89
člen dozorčí rady Ing. Petr Hejma 25.5.2015 - 24.8.2015
Vznik členství 10.4.2015
Adresa: Náprstkova 215/9 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Lachnit 12.6.2015 - 20.7.2016
Vznik členství 10.4.2015
Zánik členství 29.5.2016
Adresa: Zahradníčkova 1123/12 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Hejma 24.8.2015 - 29.7.2016
Vznik členství 10.4.2015
Zánik členství 23.6.2016
Vznik funkce 20.5.2015
Zánik funkce 23.6.2016
Adresa: Náprstkova 215/9 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Jan Trojánek 25.5.2015 - 22.1.2017
Vznik členství 10.4.2015
Zánik členství 13.12.2016
Adresa: Renoirova 622/5 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Hlávka 25.7.2012 - 6.7.2017
Vznik členství 11.6.2012
Zánik členství 11.6.2017
Adresa: Dobrovského 462 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Valehrach MBA 24.8.2015 - 6.7.2017
Vznik členství 11.6.2012
Zánik členství 11.6.2017
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 11.6.2017
Adresa: Na Požárech 425 , Lázně Toušeň 250 89
člen dozorčí rady Ing. Miloš Šimon 20.7.2016 - 6.7.2017
Vznik členství 23.6.2016
Adresa: Květová 178/8 , Praha 165 00
předseda představenstva Ing. Luboš Valehrach MBA 6.7.2017 - 28.12.2018
Vznik členství 12.6.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Adresa: Na Požárech 425 , Lázně Toušeň 250 89
člen dozorčí rady Ing. Anna Kroutil 25.5.2015 - 20.5.2019
Vznik členství 10.4.2015
Zánik členství 26.2.2019
Adresa: Kurkova 1212/2 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Monika Turnovská 25.5.2015 - 20.5.2019
Vznik členství 10.4.2015
Zánik členství 26.2.2019
Adresa: Krkonošská 1508/9 , Praha 120 00
člen dozorčí rady prof. RNDr. Bedřich Moldan CSc. 25.5.2015 - 20.5.2019
Vznik členství 10.4.2015
Zánik členství 26.2.2019
Adresa: Na Kuthence 1108/8 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Horálek 25.5.2015 - 20.5.2019
Vznik členství 10.4.2015
Zánik členství 26.2.2019
Adresa: Nuselská 84/24 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Jaroslav Holý 22.1.2017 - 20.5.2019
Vznik členství 13.12.2016
Zánik členství 26.2.2019
Adresa: V rokli 18/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Prokop 22.1.2017 - 20.5.2019
Vznik členství 13.12.2016
Zánik členství 26.2.2019
Adresa: Hrabákova 1973/3 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloš Šimon 6.7.2017 - 20.5.2019
Vznik členství 23.6.2016
Zánik členství 26.2.2019
Vznik funkce 21.2.2017
Zánik funkce 26.2.2019
Adresa: Květová 178/8 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Pharm.Dr. Jiří Skalický Ph.D. 20.5.2019 - 6.6.2019
Vznik členství 26.2.2019
Adresa: Podhumenská 44 , Pardubice 530 02

Sbírka Listin Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7438/SL 65 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 10.4.2015 12.5.2015 1.6.2015 8
B 7438/SL 64 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 20.3.2015 24.3.2015 28
B 7438/SL 63 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 29.7.2014 26.8.2014 16
B 7438/SL 62 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1799/2014 Městský soud v Praze 24.7.2014 29.7.2014 26.8.2014 20
B 7438/SL 61 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 25.11.2013 10.1.2014 16.1.2014 5
B 7438/SL 60 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.8.2013 3.9.2013 13
B 7438/SL 59 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 27.6.2013 8.8.2013 23.8.2013 8
B 7438/SL 58 notářský zápis NZ 272/2013 Městský soud v Praze 27.6.2013 8.8.2013 23.8.2013 9
B 7438/SL 57 ostatní smlouva o nájmu podniku Městský soud v Praze 27.6.2013 8.8.2013 23.8.2013 11
B 7438/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.4.2013 2.5.2013 24
B 7438/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2012 19.11.2012 21.11.2012 24
B 7438/SL 54 notářský zápis NZ 310/2012 Městský soud v Praze 17.10.2012 19.11.2012 21.11.2012 49
B 7438/SL 53 účetní závěrka rozdělení zisku Městský soud v Praze 31.12.2011 4.7.2012 4.9.2012 1
B 7438/SL 52 zpráva auditora Městský soud v Praze 29.3.2012 4.7.2012 4.9.2012 3
B 7438/SL 51 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 29.3.2012 4.7.2012 4.9.2012 14
B 7438/SL 50 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.7.2012 4.9.2012 11
B 7438/SL 49 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 29.6.2012 30.8.2012 3.9.2012 2
B 7438/SL 48 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 11.6.2012 30.8.2012 3.9.2012 13
B 7438/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.9.2011 18.10.2011 1
B 7438/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.9.2011 18.10.2011 1
B 7438/SL 45 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 12.9.2011 18.10.2011 2
B 7438/SL 44 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 12.9.2011 18.10.2011 3
B 7438/SL 43 notářský zápis NZ 1866/2011 Městský soud v Praze 1.9.2011 18.10.2011 11
B 7438/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.9.2011 18.10.2011 25
B 7438/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.9.2011 12.9.2011 28
B 7438/SL 40 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 4.10.2010 19.11.2010 4
B 7438/SL 39 ostatní -zápis z jed. představ. Městský soud v Praze 25.8.2010 19.11.2010 2
B 7438/SL 38 notářský zápis NZ 1706/2010 Městský soud v Praze 4.10.2010 19.11.2010 5
B 7438/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.10.2010 27.10.2010 24
B 7438/SL 36 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 22.7.2010 26.8.2010 3
B 7438/SL 35 ostatní -zápis z jedn. představenstva Městský soud v Praze 1.7.2010 26.8.2010 1
B 7438/SL 34 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 28.6.2010 26.8.2010 10
B 7438/SL 33 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2005 26.8.2010 3
B 7438/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2009 22.12.2009 23.12.2009 25
B 7438/SL 31 notářský zápis NZ 1196/2009 Městský soud v Praze 25.11.2009 22.12.2009 23.12.2009 9
B 7438/SL 30 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2009 22.7.2009 26.7.2009 5
B 7438/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 26.7.2009 24
B 7438/SL 26 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2008 25.7.2008 29.7.2008 7
B 7438/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.7.2008 29.7.2008 24
B 7438/SL 28 notářský zápis -NZ518/08 Městský soud v Praze 24.6.2008 28.7.2008 7
B 7438/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.6.2008 28.7.2008 2
B 7438/SL 24 ostatní -výp.ze záp.č.6/07představen. Městský soud v Praze 27.6.2007 27.8.2007 2
B 7438/SL 23 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 18.7.2007 27.8.2007 2
B 7438/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.7.2007 30.7.2007 24
B 7438/SL 21 notářský zápis NZ 324/2007 Městský soud v Praze 31.5.2007 23.7.2007 30.7.2007 10
B 7438/SL 20 notářský zápis -NZ524/06 Městský soud v Praze 26.7.2006 27.9.2006 0
B 7438/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 3.7.2006 11.7.2006 0
B 7438/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2005 24.8.2005 1.9.2005 0
B 7438/SL 17 výroční zpráva za rok 2004 Městský soud v Praze 12.7.2005 13.7.2005 0
B 7438/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.2.2005 4.4.2005 0
B 7438/SL 15 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 1.2.2005 4.4.2005 0
B 7438/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.11.2004 21.1.2005 9.2.2005 0
B 7438/SL 13 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 1.9.2004 26.11.2004 0
B 7438/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2004 27.10.2004 0
B 7438/SL 10 posudek znalce č.T86/603/2004 Městský soud v Praze 18.7.2004 13.10.2004 0
B 7438/SL 8 notářský zápis -NZ120/2003 Městský soud v Praze 14.5.2003 27.4.2004 0
B 7438/SL 7 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ542/01 Městský soud v Praze 1.10.2001 27.4.2004 0
B 7438/SL 6 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 15.12.2003 10.3.2004 0
B 7438/SL 5 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.11.2003 10.3.2004 0
B 7438/SL 4 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 10.3.2004 0
B 7438/SL 3 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 9.7.2003 25.11.2003 0
B 7438/SL 2 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 22.7.2003 23.7.2003 0
B 7438/SL 1 ostatní - rozh.jed.akc. z 11.2.2002 Městský soud v Praze 27.3.2002 11.4.2002 0
B 7438/SL 12 posudek znalce č. T 86/603/2004 Městský soud v Praze 18.7.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26496402
Jméno Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 1.1.2002
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Živnosti a provozovny Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2002

Živnost č. 2 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michaela Polidarová
Člen statutárního orgánu Karel Korba
Člen statutárního orgánu Mgr. Marek Skalický
Člen statutárního orgánu Jan Kučera

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

IČO: 26496402
Firma: Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.2002

Sídlo Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Sídlo: Žatecká 110/2, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image