Firma Zdiby Logistic Centre, a.s. IČO 28228871


Zdiby Logistic Centre, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zdiby Logistic Centre, a.s. (28228871) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Betlémské náměstí 351/6, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2008 a je stále aktivní. Zdiby Logistic Centre, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Zdiby Logistic Centre, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zdiby Logistic Centre, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zdiby Logistic Centre, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zdiby Logistic Centre, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zdiby Logistic Centre, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 13884
IČO (identifikační číslo osoby) 28228871
Jméno Zdiby Logistic Centre, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.1.2008
Na společnost Zdiby Logistic Centre, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku přeshraniční fúze sloučením jmění zanikající zahraniční společnosti BONLATE LIMITED, se sídlem 4 Zinas Kanther, 3035 Limassol, Kyperská republika, registrační číslo HE 192785. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2018. Zanikající zahraniční společnost BONLATE LIMITED v důsledku přeshraniční fúze sloučením zanikla bez likvidace a nástupnická společnost Zdiby Logistic Centre, a.s. se stala jejím univerzálním právním nástu pcem. 1.3.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 7.7.2014 - 13.8.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 7.7.2014 - 13.8.2018
Společnost BONLATE LIMITED, jako jediný akcionář obchodní společnosti Zdiby Logistic Centre, a.s.přijal dne 16.7.2008 v působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Zdiby Logistic Centre, a.s. z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 2,000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na celkovou částku ve výši 4,000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun če ských) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Upsáno bude 20 kusů nekótovaných kmenových akcií na majitele, v listinné po-době, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti BONLATE LIMITED, se sídlem Arch. Kyprianou & Ag. Andreou, LOUCAIDES BUILDING, 2nd floor, P.C. 3036, Limassol, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společnos tí vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky Kyperské republiky, pod spis. zn.: HE 192785. 4. Akcie společnosti Zdiby Logistic Centre, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti Zdiby Logistic Centre, a.s., IČ: 28228871, na adrese Praha 1, Olivova 2096/4, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin.- 5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejst říku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnost i valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 7. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Zdiby Logistic Centre, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií, a to v celkové výši 18,422.085,80 Kč (slovy: osm-náctmilionů čtyřistadvacetdvatisíceosmdesátpět korun českých a osmdesát haléřů) vzniklé (i) do výše 15,000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.06.2007 mezi společností MADISON INVESTMENTS S.? r.l., se sídlem Boulev ard Royal 47, L ? 2449, Lucemburk, Velkovévodství Lucemburské, reg. číslo B 105 739 (dále jen ?Madison Investments?), jako věřitelem, a společností Dalton Consulting a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ: 110 00, IČ: 27649512 (dále jen ?Dalton Cons ulting?), právním předchůdcem Zdiby Logistic Centre, a.s., jako dlužníkem, která byla nahrazena Smlouvou o půjčce uzavřenou dne 28.12.2007 mezi společností Madison Investments, jako věřitelem, a společností Dalton Consulting, jako dlužníkem, postoupené sp olečností Madison Investments, jako postupitelem, na společnost BONLATE LIMITED, jako postupníka, na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 05.06.2008, (ii) do výše 3,422.085,80 Kč (slovy: třimilionyčtyřistadvacetdvatisíceosmdesátpět korun českých a osmdesát haléřů) z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené dne 18.01. 2008 mezi společností BONLATE LIMITED, jako věřitelem, a společností Zdiby Logistic Centre, a.s., jako dlužníkem, kterou lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst v plné výši. 8. Součet emisního kursu všech nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 18,422.085,80 Kč (slovy: osmnáctmilionůčtyřistadvacetdvatisíceosmde-sátpět korun českých a osmdesát haléřů). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech nových akcií, kt erá činí 2,000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých), a součtem jejich emisního kursu, tj. částka ve výši 16,422.085,80 Kč (slovy: šestnáctmi-lionůčtyřistadvacetdvatisíceosmdesátpět korun českých a osmdesát haléřů) před-stavuje emisní ážio. 9. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. 10. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti Zdiby Logistic Centre, a.s. a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnos t uzavřela smlouvu o upsání akcií. 11. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 23.7.2008 - 19.9.2008
Společnost vznikla splynutím zanikajících společností Dalton Consulting a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ: 276 49 512, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11514 a PST Reality, a.s., se sídle m Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 112/969, PSČ 702 00, IČ: 277 75 861, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3079, s přechodem jmění na nově založenou společnost Zdiby Logistic Centre, a.s., se sídlem Praha 1 , Olivova 4/2096, PSČ 111 00. 14.1.2008

Aktuální kontaktní údaje Zdiby Logistic Centre, a.s.

Kapitál Zdiby Logistic Centre, a.s.

zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.9.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.1.2008 - 19.9.2008

Akcie Zdiby Logistic Centre, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 40 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 40 19.9.2008 - 7.7.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 14.1.2008 - 19.9.2008

Sídlo Zdiby Logistic Centre, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Betlémské náměstí 351/6 , Praha 110 00 5.6.2013
Adresa V celnici 1031/4 , Praha 110 00 23.7.2008 - 5.6.2013
Adresa Olivova 2096/4 , Praha 110 00 14.1.2008 - 23.7.2008

Předmět podnikání Zdiby Logistic Centre, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 14.1.2008
skladování zboží a manipulace s nákladem 14.1.2008
realitní činnost 14.1.2008

vedení firmy Zdiby Logistic Centre, a.s.

Statutární orgán Zdiby Logistic Centre, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové společně. Má-li společnost jediného akcionáře, a tudíž jediného člena představenstva, podepisování za společnost se děje ta k, že k nadepsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva. 14.1.2008
člen představenstva Lucie Pavlíčková 24.9.2018
Vznik členství 4.9.2018
Adresa: Děčínská 472/6 , Praha 190 00
člen představenstva Mgr. Lucie Motlíková 14.1.2008 - 20.3.2008
Vznik členství 14.1.2008
Zánik členství 12.3.2008
Vznik funkce 14.1.2008
Zánik funkce 12.3.2008
Adresa: Karlovo náměstí 670/25 , Praha 110 00
člen představenstva Barbora Brühlová 20.3.2008 - 8.7.2008
Vznik členství 12.3.2008
Zánik členství 15.6.2008
Adresa: Vinohradská 111/109 , Praha 130 00
člen představenstva Pavel Včelák 8.7.2008 - 3.9.2012
Vznik členství 15.6.2008
Zánik členství 10.8.2012
Adresa: U Střelnice 881/4 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Veronika Beránková 3.9.2012 - 3.5.2013
Vznik funkce 10.8.2012
Zánik funkce 20.2.2013
Adresa: Jeseniova 278 , Kladno 272 03
člen představenstva Pavel Včelák 3.5.2013 - 31.5.2013
Vznik členství 20.2.2013
Adresa: U Střelnice 881/4 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Pavel Včelák 31.5.2013 - 27.11.2015
Vznik členství 20.2.2013
Adresa: U Střelnice 881/4 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Pavel Včelák 27.11.2015 - 13.8.2018
Vznik členství 20.2.2013
Zánik členství 20.2.2018
Adresa: Dobrovského 1075/38 , Praha 170 00
člen představenstva Pavel Včelák 13.8.2018 - 24.9.2018
Vznik členství 21.2.2018
Zánik členství 3.9.2018
Adresa: Dobrovského 1075/38 , Praha 170 00

Dozorčí rada Zdiby Logistic Centre, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Christopher Kottnauer 28.4.2015
Vznik členství 16.2.2015
Adresa: Rooseveltova 166/10 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Barbora Brühlová 14.1.2008 - 20.3.2008
Vznik členství 14.1.2008
Zánik členství 12.3.2008
Vznik funkce 14.1.2008
Zánik funkce 12.3.2008
Adresa: Vinohradská 111/109 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Jurečka 14.1.2008 - 8.7.2008
Vznik členství 14.1.2008
Zánik členství 15.6.2008
Vznik funkce 14.1.2008
Zánik funkce 15.6.2008
Adresa: Jarní 3448/2 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady Kateřina Němcová 14.1.2008 - 8.7.2008
Vznik členství 14.1.2008
Zánik členství 15.6.2008
Vznik funkce 14.1.2008
Zánik funkce 15.6.2008
Adresa: Mírová 161/22 , Povrly 403 32
člen dozorčí rady Taťána Vrbová 20.3.2008 - 8.7.2008
Vznik členství 12.3.2008
Zánik členství 15.6.2008
Adresa: 551 , Bánov 687 54
člen dozorčí rady Michaela Sýkorová 8.7.2008 - 1.10.2009
Vznik členství 15.6.2008
Zánik členství 17.9.2009
Adresa: Na Rybníčku 1320 , Humpolec 396 01
člen dozorčí rady Peter Király 8.7.2008 - 3.9.2012
Vznik členství 15.6.2008
Zánik členství 10.8.2012
Adresa: Květnového vítězství 1363/60 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Veronika Beránková 1.10.2009 - 3.9.2012
Vznik členství 17.9.2009
Zánik členství 10.8.2012
Adresa: Jeseniova 278 , Kladno 272 03
člen dozorčí rady Rudolf Vřešťál 8.7.2008 - 3.5.2013
Vznik členství 15.6.2008
Zánik členství 20.2.2013
Adresa: Nad lesním divadlem 1353/8 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Veronika Altmanová 3.9.2012 - 3.5.2013
Vznik členství 10.8.2012
Zánik členství 20.2.2013
Adresa: Zdiměřická 1449/20 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Petra Čápová 3.9.2012 - 3.5.2013
Vznik členství 10.8.2012
Zánik členství 20.2.2013
Adresa: 40 , Radimovice 463 44
člen dozorčí rady Tomáš Hlaváček 3.5.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 20.2.2013
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: Měsíční 1843 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Vojtěch Makovec 3.5.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 20.2.2013
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: Chotečská 333 , Třebotov 252 26
předseda dozorčí rady Alexandr Ayzpurvit 3.5.2013 - 28.4.2015
Vznik členství 20.2.2013
Zánik členství 16.2.2015
Vznik funkce 20.2.2013
Zánik funkce 16.2.2015
Adresa: Na viničce 421/1 , Praha 169 00

Sbírka Listin Zdiby Logistic Centre, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 13884/SL 37 ostatní rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 11.3.2015 30.3.2015 12.5.2015 3
B 13884/SL 36 účetní závěrka [2013], zpráva auditora 01.04.2013-31.03.2014 Městský soud v Praze 31.3.2014 5.11.2014 20.11.2014 24
B 13884/SL 34 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.3.2013 9.6.2014 26.6.2014 22
B 13884/SL 33 účetní závěrka [2011], zpráva auditora 1.4.2011-31.3.2012 Městský soud v Praze 31.3.2012 7.6.2013 10.6.2013 23
B 13884/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 27.9.2012 9.10.2012 19
B 13884/SL 27 zpráva o vztazích k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 27.9.2012 9.10.2012 4
B 13884/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 22.9.2010 23.9.2010 21
B 13884/SL 25 zpráva o vztazích 1.5.2007-31.3.2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 18.6.2010 25.6.2010 5
B 13884/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.9.2008 8.9.2008 10.10.2008 9
B 13884/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.6.2008 3.9.2008 2
B 13884/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.7.2008 12.8.2008 8
B 13884/SL 9 notářský zápis -NZ761/07+sml.o fúzi Městský soud v Praze 17.12.2007 21.1.2008 28
B 13884/SL 8 posudek znalce č.145-1/07 Městský soud v Praze 14.10.2007 21.1.2008 97
B 13884/SL 7 posudek znalce č.146-1/07 Městský soud v Praze 14.10.2007 21.1.2008 63
B 13884/SL 3 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 13.12.2007 21.1.2008 3
B 13884/SL 2 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 12.12.2007 21.1.2008 3
B 13884/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora k30.4.07/B3079-Ostrava/ Městský soud v Praze 30.4.2007 21.1.2008 29
B 13884/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.4.07/B11514/ Městský soud v Praze 30.4.2007 21.1.2008 23
B 13884/SL 1 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 14.12.2007 21.1.2008 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zdiby Logistic Centre, a.s.

IČO (identifikační číslo) 28228871
Jméno Zdiby Logistic Centre, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 13.2.2008
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo Zdiby Logistic Centre, a.s.

Živnosti a provozovny Zdiby Logistic Centre, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Skladování zboží a manipulace s nákladem

  • Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.2.2008

Živnost č. 2 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zdiby Logistic Centre, a.s.

Člen statutárního orgánu Lucie Pavlíčková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zdiby Logistic Centre, a.s.

IČO: 28228871
Firma: Zdiby Logistic Centre, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.1.2008

Sídlo Zdiby Logistic Centre, a.s.

Sídlo: Betlémské náměstí 351/6, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Skladování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
tracking image