Firma ŽĎAS, a.s. IČO 46347160


ŽĎAS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ŽĎAS, a.s. (46347160) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. ŽĎAS, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ŽĎAS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ŽĎAS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ŽĎAS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ŽĎAS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ŽĎAS, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 766
IČO (identifikační číslo osoby) 46347160
Jméno ŽĎAS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.6.2014
Valná hromada společnosti ŽĎAS, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, kterým je spol ečnost Železiarne Podbrezová a.s., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová 976 81, Slovenská republika, IČO: 31 562 141, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl Sa, vložka 69/S ( dále jen "hlavní akcionář" ), na hlavního akcion áře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ( dále jen "den účinnosti" ). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akci ím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papí rů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 28.11.2005, a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 1.256.481 kusů akcií na majitele, o jmenovité hodnotě po 1000,- Kč, emitovaných sp olečností, což představuje podíl ve výši 90.05% na základním kapitálu společnosti. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 570 Kč ( slovy: pět set sedmdesát korun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost navržné výše protiplnění je v s ouladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracováným Ing. Petrem Šímou, ze dne 25.10.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část posudku zní: "Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, tj. protiplnění ve výši 570 Kč za jednu akcii společnos ti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, je přiměřená hodnotě akcií společnosti." Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace pr áva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde dnem účinnosti. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcionářům nejpozději do deseti pracovních dnů ode dn e zápisu přechodu vlastnického práva, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 5.1.2006 - 3.8.2006
Společnost předložila stanovy v novém znění, schválené mimořádnou valnou hromadou dne 16.9.2002. 14.3.2003 - 28.7.2004
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnou hromadou dne 21.6.2000. 3.8.2000 - 28.7.2004
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 23.6.1999. 18.8.1999 - 28.7.2004
Společnost se řídí stanovami doplněné rozhodnutím valné hromady dne 24.6.1998. 23.7.1998 - 28.7.2004
Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 27.6.1997. 17.10.1997 - 28.7.2004
Ke dni 20.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 14, přijatá valnou hromadou dne 15.6.1995. 20.7.1995 - 28.7.2004
Ke dni 20.4.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené v čl. 4,9,14. 13.6.1994 - 28.7.2004
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Žďárské strojírny a slévárny. 7.5.1993
Podle usnesení valné hromady ze dne 2. října 1992 se schvaluje změna stanov v čl. 4 - předmět podnikání, čl. 5 - základní jmění společnosti, čl. 9 - postavení a působnost valné hromady, čl. 13 rozhodování valné hromady, čl.14 - postavení a působnost představenstva, čl. 15 - složení, ustanovení a funkční období představenstva, čl. 17 - zasedání představenstva, čl. 18 - rozhodování představenstva, čl. 23 - složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady, čl. 34 - roční uzávěrka, čl. 37 - rezervní fond. 7.5.1993 - 28.7.2004
Založení společnosti : Akciová společnosti byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jdiným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Žďárské strojírny a slévárny ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992
Základní jmění společnosti činí 1.338.105.000 kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Žďárské strojírny a slévárny. Toto základní jmění je rozděleno na 1.338.105 akcií na majitele po 1000 kčs jmenovité hodnoty. 30.4.1992 - 7.5.1993

Kapitál ŽĎAS, a.s.

zakladni jmění 1 395 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.5.1993

Akcie ŽĎAS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 395 303 29.2.2016
Kmenové akcie na jméno 1 395 300 000 Kč 1 11.8.2011 - 29.2.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 1 395 303 18.5.2002 - 11.8.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 395 303 7.5.1993 - 18.5.2002

Sídlo ŽĎAS, a.s.

Předmět podnikání ŽĎAS, a.s.

Platnost údajů od - do
obchod s elektřinou 26.6.2018
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.6.2014
prodej lihovin 5.6.2014
kovářství, podkovářství 18.9.2009
slévárenství, modelářství 18.9.2009
obráběčství 18.9.2009
truhlářství, podlahářství 18.9.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 18.9.2009
galvanizérství, smaltérství 18.9.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 18.9.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.9.2009
ostraha majetku a osob 18.9.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 18.9.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.9.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.9.2009
zámečnictví, nástrojářství 18.9.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 18.9.2009 - 5.6.2014
zasilatelství 3.8.2006 - 18.9.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 3.8.2006 - 18.9.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 20.10.2005 - 18.9.2009
zprostředkování obchodu a služeb 20.10.2005 - 18.9.2009
specilaizovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 20.10.2005 - 18.9.2009
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 20.10.2005 - 18.9.2009
výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén 20.10.2005 - 18.9.2009
truhlářství 20.10.2005 - 18.9.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 20.10.2005 - 18.9.2009
projektová činnost ve výstavbě 1.9.2005
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 1.9.2005
hostinská činnost 1.9.2005
provozování dráhy - vlečky "ŽĎAS,a.s." 1.9.2005
provozování drážní dopravy 1.9.2005
distribuce elektřiny 1.9.2005
rozvod tepelné energie 1.9.2005
výroba tepelné energie 1.9.2005
výroba elektřiny 1.9.2005
testování, měření a analýzy 1.9.2005 - 20.10.2005
zprostředkování obchodu 1.9.2005 - 20.10.2005
zprostředkování služeb 1.9.2005 - 20.10.2005
specializovaný maloochod 1.9.2005 - 20.10.2005
výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 1.9.2005 - 20.10.2005
povrchové úpravy a svařování kovů 1.9.2005 - 20.10.2005
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1.9.2005 - 20.10.2005
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 1.9.2005 - 20.10.2005
truhlářství - výroba modelů 1.9.2005 - 20.10.2005
poskytování telekomunikačních služeb 1.9.2005 - 3.8.2006
reklamní činnost a marketing 1.9.2005 - 18.9.2009
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 1.9.2005 - 18.9.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 1.9.2005 - 18.9.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.9.2005 - 18.9.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 1.9.2005 - 18.9.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.9.2005 - 18.9.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie 1.9.2005 - 18.9.2009
příprava a vypracování technických návrhů 1.9.2005 - 18.9.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.9.2005 - 18.9.2009
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 1.9.2005 - 18.9.2009
kopírovací práce 1.9.2005 - 18.9.2009
překladatelská a tlumočnická činnost 1.9.2005 - 18.9.2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 1.9.2005 - 18.9.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 1.9.2005 - 18.9.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.9.2005 - 18.9.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 1.9.2005 - 18.9.2009
ubytovací služby 1.9.2005 - 18.9.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 1.9.2005 - 18.9.2009
grafické práce a kresličské práce 1.9.2005 - 18.9.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 1.9.2005 - 18.9.2009
projektování elektrických zařízení 1.9.2005 - 18.9.2009
velkoobchod 1.9.2005 - 18.9.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 1.9.2005 - 18.9.2009
galvanizérství 1.9.2005 - 18.9.2009
zámečnictví 1.9.2005 - 18.9.2009
výroba strojů a řízení pro všeobecné účely 1.9.2005 - 18.9.2009
kovoobráběčství 1.9.2005 - 18.9.2009
výroba kovového spotřebního zboží 1.9.2005 - 18.9.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 1.9.2005 - 18.9.2009
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 1.9.2005 - 18.9.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 1.9.2005 - 18.9.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 1.9.2005 - 18.9.2009
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 1.9.2005 - 18.9.2009
nástrojářství 1.9.2005 - 18.9.2009
slévárenství 1.9.2005 - 18.9.2009
kovářství 1.9.2005 - 18.9.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.9.2005 - 18.9.2009
zastupování v celním řízení 1.9.2005 - 18.9.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 1.9.2005 - 18.9.2009
silniční motorová doprava nákladní 1.9.2005 - 18.9.2009
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 1.9.2005 - 18.9.2009
poskytování technických služeb 1.9.2005 - 18.9.2009
distribuce plynu 1.9.2005 - 26.6.2018
testování, měření a analýzy 28.7.2004 - 1.9.2005
zprostředkování obchodu 28.7.2004 - 1.9.2005
zprostředkování služeb 28.7.2004 - 1.9.2005
reklamní činnost a marketing 28.7.2004 - 1.9.2005
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 28.7.2004 - 1.9.2005
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 28.7.2004 - 1.9.2005
poskytování software a poradenství v oblasti harware a software 28.7.2004 - 1.9.2005
zpracování dat, služby databank, správa sítí 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 28.7.2004 - 1.9.2005
projektová činnost ve výstavbě 28.7.2004 - 1.9.2005
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie 28.7.2004 - 1.9.2005
příprava a vypracování technických návrhů 28.7.2004 - 1.9.2005
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28.7.2004 - 1.9.2005
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 28.7.2004 - 1.9.2005
kopírovací práce 28.7.2004 - 1.9.2005
překladatelská a tlumočnická činnost 28.7.2004 - 1.9.2005
poskytování telekomunikačních služeb 28.7.2004 - 1.9.2005
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 28.7.2004 - 1.9.2005
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.7.2004 - 1.9.2005
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 28.7.2004 - 1.9.2005
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 28.7.2004 - 1.9.2005
ubytovací služby 28.7.2004 - 1.9.2005
pronájem a půjčování věcí movitých 28.7.2004 - 1.9.2005
hostinská činnost 28.7.2004 - 1.9.2005
grafické práce a kresličské práce 28.7.2004 - 1.9.2005
inženýrská činnost v investiční výstavbě 28.7.2004 - 1.9.2005
projektování elektrických zařízení 28.7.2004 - 1.9.2005
velkoobchod 28.7.2004 - 1.9.2005
specializovaný maloobchod 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 28.7.2004 - 1.9.2005
galvanizerství 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 28.7.2004 - 1.9.2005
povrchové úpravy a svařování kovů 28.7.2004 - 1.9.2005
zámečnictví 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 28.7.2004 - 1.9.2005
kovoobráběčství 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba kovového spotřebního zboží 28.7.2004 - 1.9.2005
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 28.7.2004 - 1.9.2005
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 28.7.2004 - 1.9.2005
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 28.7.2004 - 1.9.2005
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 28.7.2004 - 1.9.2005
nástrojářství 28.7.2004 - 1.9.2005
slévárenství 28.7.2004 - 1.9.2005
kovářství 28.7.2004 - 1.9.2005
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 28.7.2004 - 1.9.2005
truhlářství - výroba modelů 28.7.2004 - 1.9.2005
zastupování v celním řízení 28.7.2004 - 1.9.2005
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 28.7.2004 - 1.9.2005
silniční motorová doprava nákladní 28.7.2004 - 1.9.2005
distribuce elektřiny 28.7.2004 - 1.9.2005
distribuce plynu 28.7.2004 - 1.9.2005
rozvod tepelné energie 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba tepelné energie 28.7.2004 - 1.9.2005
výroba elektřiny 28.7.2004 - 1.9.2005
testování, měření a analýzy 20.10.2003 - 28.7.2004
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.10.2003 - 28.7.2004
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 20.10.2003 - 28.7.2004
zprostředkování obchodu 20.10.2003 - 28.7.2004
zprostředkování služeb 20.10.2003 - 28.7.2004
reklamní činnost a marketing 20.10.2003 - 28.7.2004
činnost informačních a zpravodajských kanceláří 20.10.2003 - 28.7.2004
grafické práce a kresličské práce 20.10.2003 - 28.7.2004
inženýrská činnost v investiční výstavbě 20.10.2003 - 28.7.2004
velkoobchod 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 20.10.2003 - 28.7.2004
galvanizerství 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických láte k a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 20.10.2003 - 28.7.2004
specializovaný maloobchod 20.10.2003 - 28.7.2004
povrchové úpravy a svařování kovů 20.10.2003 - 28.7.2004
zámečnictví 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 20.10.2003 - 28.7.2004
kovoobráběčství 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba kovového spotřebního zboží 20.10.2003 - 28.7.2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 20.10.2003 - 28.7.2004
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 20.10.2003 - 28.7.2004
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 20.10.2003 - 28.7.2004
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 20.10.2003 - 28.7.2004
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 20.10.2003 - 28.7.2004
montáž, údržba a servis telekomunikačního zařízení 20.10.2003 - 28.7.2004
nástrojářství 20.10.2003 - 28.7.2004
slévárenství 20.10.2003 - 28.7.2004
kovářství 20.10.2003 - 28.7.2004
truhlářství - výroba modelů 20.10.2003 - 28.7.2004
ubytovací služby 20.10.2003 - 28.7.2004
hostinská činnost 20.10.2003 - 28.7.2004
pronájem a půjčování věcí movitých 20.10.2003 - 28.7.2004
projektování elektrických zařízení 20.10.2003 - 28.7.2004
projektová činnost ve výstavbě 20.10.2003 - 28.7.2004
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 20.10.2003 - 28.7.2004
kopírovací práce 20.10.2003 - 28.7.2004
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 20.10.2003 - 28.7.2004
poskytování telekomunikačních služeb 20.10.2003 - 28.7.2004
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, hutnictví a energetiky, chemie 20.10.2003 - 28.7.2004
příprava a vypracování technických návrhů 20.10.2003 - 28.7.2004
distribuce elektřiny 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba elektřiny 20.10.2003 - 28.7.2004
výroba tepelné energie 20.10.2003 - 28.7.2004
rozvod tepelné energie 20.10.2003 - 28.7.2004
distribuce plynu 20.10.2003 - 28.7.2004
projektování elektrických zařízení 20.10.2003 - 1.9.2005
provozování středisek kalibrační služby 19.12.2001 - 20.10.2003
měření technických parametrů strojů a zařízení 19.12.2001 - 20.10.2003
automatizované zpracování dat 19.12.2001 - 20.10.2003
poskytování software 19.12.2001 - 20.10.2003
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.12.2001 - 20.10.2003
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 19.12.2001 - 20.10.2003
příprava, projekce a realizace propagačních činností 19.12.2001 - 20.10.2003
činnost informačního a turistického centra 19.12.2001 - 20.10.2003
konstrukční činnost 19.12.2001 - 20.10.2003
inženýrská činnost 19.12.2001 - 20.10.2003
projektová činnost (mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem) 19.12.2001 - 20.10.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem 19.12.2001 - 20.10.2003
konstrukce, výroba, montáž, opravy a rekonstrukce hydraulických zařízení 19.12.2001 - 20.10.2003
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 19.12.2001 - 20.10.2003
galvanizérství 19.12.2001 - 20.10.2003
výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 19.12.2001 - 20.10.2003
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, nebezpečné pro životní prostředí 19.12.2001 - 20.10.2003
sváření kovů 19.12.2001 - 20.10.2003
tepelné zpracování kovů 19.12.2001 - 20.10.2003
zámečnictví 19.12.2001 - 20.10.2003
stavba strojů s mechanickým pohonem 19.12.2001 - 20.10.2003
kovoobráběčství 19.12.2001 - 20.10.2003
splétání vázacích lan 19.12.2001 - 20.10.2003
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 19.12.2001 - 20.10.2003
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 19.12.2001 - 20.10.2003
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 19.12.2001 - 20.10.2003
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 19.12.2001 - 20.10.2003
výroba rozvaděčů nízkého napětí 19.12.2001 - 20.10.2003
provozování vodovodů a kanalizací 19.12.2001 - 20.10.2003
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 19.12.2001 - 20.10.2003
výroba vyhrazených zdvihacích zařízení 19.12.2001 - 20.10.2003
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.12.2001 - 20.10.2003
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.12.2001 - 20.10.2003
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 19.12.2001 - 20.10.2003
nástrojářství 19.12.2001 - 20.10.2003
slévárenství 19.12.2001 - 20.10.2003
kovářství 19.12.2001 - 20.10.2003
rozbory chemické a metalografické 19.12.2001 - 20.10.2003
zkoušky kovových materiálů 19.12.2001 - 20.10.2003
truhlářství - výroba modelů 19.12.2001 - 20.10.2003
ubytovací služby 19.12.2001 - 20.10.2003
hostinská činnost 19.12.2001 - 20.10.2003
půjčování sportovních potřeb, společenských her, elektrických spotřebičů a knih 19.12.2001 - 20.10.2003
projektování elektrických zařízení 19.12.2001 - 20.10.2003
projektová činnost v investiční výstavbě 19.12.2001 - 20.10.2003
služby technické normalizace 19.12.2001 - 20.10.2003
reprografické služby 19.12.2001 - 20.10.2003
knihovnictví, poradenství a další služby v tomto oboru 19.12.2001 - 20.10.2003
poskytování telekomunikačních služeb 19.12.2001 - 20.10.2003
výroba elektřiny 19.12.2001 - 20.10.2003
rozvod elektřiny 19.12.2001 - 20.10.2003
výroba tepla 19.12.2001 - 20.10.2003
rozvod tepla 19.12.2001 - 20.10.2003
rozvod plynu 19.12.2001 - 20.10.2003
Výzkum, vývoj, výroba a odbyt: 13.6.1994 - 19.12.2001
- tvářecích strojů, válcovacích a hutních zařízení a agregátů, včetně řídících systémů a automatizace, 13.6.1994 - 19.12.2001
- nástrojů a nářadí, 13.6.1994 - 19.12.2001
- výrobků elektrotechnických a elektronických, hydraulic- kých, pneumatických a strojírenských. 13.6.1994 - 19.12.2001
Vývoj, výroba a odbyt výrobků strojírenské metalurgie, zejména odlitků, výkovků a výlisků ze železných i neželez- ných kovů a plastů 13.6.1994 - 19.12.2001
Projektová a konstrukční činnost 13.6.1994 - 19.12.2001
Výroba modelů, obalů a jiných výrobků ze dřeva 13.6.1994 - 19.12.2001
Výroba a odbyt elektrické a tepelné energie 13.6.1994 - 19.12.2001
Doplňkové činnosti související s provozem společnosti - v rozsahu udělených živnostenských listů a koncesních listin 13.6.1994 - 19.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem 10.1.1994 - 13.6.1994
sváření kovů 10.1.1994 - 13.6.1994
projektová činnost, mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem 10.1.1994 - 13.6.1994
inženýrská činnost 10.1.1994 - 13.6.1994
konstrukční činnost 10.1.1994 - 13.6.1994
provádění inženýrských staveb 10.1.1994 - 13.6.1994
truhlářství - výroba modelů 7.5.1993 - 13.6.1994
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.5.1993 - 13.6.1994
projektování elektrických zařízení 7.5.1993 - 13.6.1994
projektová činnost v investiční výstavbě 7.5.1993 - 13.6.1994
kovářství 7.5.1993 - 13.6.1994
broušení a leštění kovů 7.5.1993 - 13.6.1994
kovoobrábění 7.5.1993 - 13.6.1994
zámečnictví 7.5.1993 - 13.6.1994
výroba nástrojů 7.5.1993 - 13.6.1994
stavba strojů s mechanickým pohonem 7.5.1993 - 13.6.1994
výroba prodej tepelné a elektrické energie 7.5.1993 - 13.6.1994
slévání železných i neželezných obecných kovů 7.5.1993 - 13.6.1994
a/ výzkum, vývoj, výroba a odbyt tvářecích strojů, válcovacích, slévárenských a hutních zařízení a agregátů, nástrojů, nářadí, rozvaděčů a tlakových nádob, manipulačních zařízení a řídících systémů, elektrotechnických a elektronicých, hydraulických, pneumatických a strojírenských, kompletujících výrobky hlavních výrobních oborů, b/ vývoj, výroba, odbyt výrobků strojírenské metalurgie, včetně výkovků pro jaderné elektrárny, zejména odlitků z oceli a výkovků a výlisků z oceli, c/ projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění, d/ výroba modelů, obalů a jiných výrobků ze dřeva, 30.4.1992 - 7.5.1993
e/ servis dovozní hydrauliky KANDT, f/ plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště, g/ zahraničně obchodní činnost dle platných právních předpisů. 30.4.1992 - 7.5.1993

vedení firmy ŽĎAS, a.s.

Statutární orgán ŽĎAS, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají společně dva členové představenstva. 18.5.2018
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Písemné úkony jménem společnosti činí dva členové představenstva tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti, svým jménům a funkcím, připojí svůj podpis. 5.6.2014 - 18.5.2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Písemné úkony jménem společnosti činí členové představenstva tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti, svým jménům a funkcím, připojí svůj podpis. 14.3.2003 - 5.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka připojí své podpisy dva členové představenstva. 18.4.2001 - 14.3.2003
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda. Za společnost jedná a podepisuje samostatně též jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby. 23.7.1998 - 18.4.2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka se připojí podpis oprávněné osoby. 5.2.1998 - 23.7.1998
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 5.2.1998
člen představenstva Mgr. Petr Štorek 3.10.2016
Vznik členství 12.9.2016
Adresa: Luční 969 , Nové Město na Moravě 592 31
místopředseda představenstva Ing. Pavel Cesnek 16.5.2017
Vznik členství 18.4.2017
Vznik funkce 18.4.2017
Adresa: Lesní 142 , Vonoklasy 252 28
předseda představenstva Xia Ren 20.9.2018
Vznik členství 5.9.2018
Vznik funkce 8.9.2018
Adresa: San Hu Qiao Nan Road č. 6, Unit 1, místnost 401 , Peking, Haidian district Čínská lidová republika
člen představenstva Jianing Qiang 17.10.2018
Vznik členství 10.9.2018
Adresa: Xibahexili 9-904 , Chaoyang District, Peking Čínská lidová republika
člen představenstva Ing. Antonín Šindelář 30.4.1992 - 4.11.1993
Adresa: Purkyňova 11 , 591 02 Žďár nad Sázavou 2 Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Kosek 30.4.1992 - 4.11.1993
Adresa: Okružní 9 , 591 01 Žďár nad Sázavou 3 Česká republika
člen představentva Ing. Karel Janů 30.4.1992 - 4.11.1993
Adresa: Kopečná 6 , 591 01 Žďár nad Sázavou 3 Česká republika
člen představenstva Ing. František Hamerník 30.4.1992 - 11.3.1996
Adresa: bří. Čapků 16 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Petrlík 30.4.1992 - 11.3.1996
Adresa: Haškova 42 , 591 01 Žďár nad Sázavou 6 Česká republika
člen představenstva Doc. Ing. Antonín Ter-Manuelianc 4.11.1993 - 11.3.1996
Adresa: Nad Nuslemi 695/3 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Vladimír Jemelík 4.11.1993 - 11.3.1996
Adresa: Zahradní 1248 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Dr. Vratislav Šlajer 4.11.1993 - 11.3.1996
Adresa: Polská 1532/48 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Dušan Siraň 4.11.1993 - 14.8.1996
Adresa: Slivkova 28 , Bratislava Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Selucký 30.4.1992 - 22.10.1996
Adresa: Jamborova 1379/14 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Josef Jungmann 4.11.1993 - 22.10.1996
Adresa: Vrchlického 793/34 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Šedivý 4.11.1993 - 22.10.1996
Adresa: Vychodilova 2529/9 , Brno 616 00
l. místopředseda představenstva Ing. František Hamerník 11.3.1996 - 22.10.1996
Adresa: Kubínova 1343/1 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Josef Petrlík 11.3.1996 - 22.10.1996
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
předseda představenstva Dr. Vratislav Šlajer 11.3.1996 - 22.10.1996
Adresa: Polská 1532/48 , Praha 120 00
2. místopředseda představenstva Ing. Otakar Jurečka 11.3.1996 - 22.10.1996
Adresa: Vápencová , 147 00 Praha 4-Podolí Česká republika
člen představenstva Ing. Dušan Siraň 14.8.1996 - 22.10.1996
Adresa: Kovářova 214/4 , Žďár nad Sázavou 591 01
l. místopředseda představenstva Ing. František Hamerník 22.10.1996 - 17.10.1997
Adresa: Kubínova 1343/1 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Dr. Vratislav Šlajer 22.10.1996 - 17.10.1997
Adresa: Polská 1532/48 , Praha 120 00
2. místopředseda představenstva Ing. Pavel Zumr 22.10.1996 - 17.10.1997
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Josef Petrlík 22.10.1996 - 17.10.1997
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
člen představenstva Ing. Josef Ondráček 22.10.1996 - 25.3.1999
Adresa: Květnového vítězství 1864/38 , Praha 149 00
člen představenstva Dr. Ing. Přemysl Vávra 22.10.1996 - 25.3.1999
Adresa: Novgorodská 326/7 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Petr Holeček 22.10.1996 - 30.10.2000
Adresa: Kaplická 853/55 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Otakar Jurečka 22.10.1996 - 18.4.2001
Adresa: Vápencová 548/11 , Praha 147 00
člen představenstva Doc. Ing. Ivan Nový CSc. 22.10.1996 - 18.4.2001
Adresa: U Polí 3391 , Mělník 276 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zumr 17.10.1997 - 18.4.2001
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Petrlík 17.10.1997 - 18.4.2001
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
člen představenstva Ing. Jiří Král 17.10.1997 - 18.4.2001
Adresa: Veronské nám. 337 , Praha 109 00
člen představenstva JUDr. Jindřich Vališ 17.10.1997 - 18.4.2001
Adresa: K rovinám 535/20 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Petr Holeček 30.10.2000 - 18.4.2001
Adresa: Plamínkové 1561/11 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Josef Petrlík 18.4.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 15.11.2000
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
místopředseda představenstva Ing. Václav Černý 18.4.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 15.11.2000
Adresa: Urešova 1266/2 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Pavel Prokop 18.4.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 15.11.2000
Adresa: Uralská 771/8 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Jan Matějíček 18.4.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 15.11.2000
Adresa: 176 , Býchory 280 02
člen představenstva Ing. Aleš Medvec 18.4.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 15.11.2000
Adresa: Okrouhlá 374/5 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Josef Petrlík 14.3.2003 - 14.3.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Zánik funkce 7.10.2002
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
předseda představenstva Ing. Vladimír Soták 14.3.2003 - 2.10.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: Kukučínova 24 , 977 01 Brezno Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. František Hudák 14.3.2003 - 2.10.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: Zlenická 883/8 , Praha 104 00
člen představenstva Ing. Miroslav Majer 14.3.2003 - 2.10.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Zánik funkce 7.3.2003
Adresa: Slovenská republika
Lučatín 141, PSČ 976 61, okr. Banská Bystrica
člen představenstva Ing. Jaromír Ošťádal 14.3.2003 - 2.10.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: Haškova 42 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen představenstva Ing. Štefan Pintér 14.3.2003 - 2.10.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: 9. mája 0 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Bc. Jan Teplý 14.3.2003 - 2.10.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Zánik funkce 7.3.2003
Adresa: Wolkerova 1233 , Nové Město na Moravě 592 31
člen představenstva Ing. Ivan Trajteĺ 14.3.2003 - 2.10.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: 306 , 976 44 Mýto pod Ďumbierom Slovenská republika
člen představenstva Ing. Aleš Medvec 14.3.2003 - 2.10.2003
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: Okrouhlá 374/5 , Brno 625 00
člen představenstva JUDr. Hana Zezulová 2.10.2003 - 28.7.2004
Vznik funkce 22.5.2003
Zánik funkce 31.5.2004
Adresa: Pod Sýpkami 1830/20 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Ing. František Hudák 2.10.2003 - 1.9.2005
Vznik funkce 16.9.2002
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Zlenická 883/8 , Praha 104 00
člen představenstva Ing. Aleš Medvec 2.10.2003 - 1.9.2005
Vznik funkce 16.9.2002
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Okrouhlá 374/5 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Miroslav Šabart 2.10.2003 - 1.9.2005
Vznik funkce 19.5.2003
Adresa: Květná 1157/10 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Štefan Pintér 2.10.2003 - 1.2.2006
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: Slovenská republika
Brezno, 9. mája č. 40, PSČ 977 01
člen představenstva JUDr. Marian Zima 1.9.2005 - 3.8.2006
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: Švermova 2378 , 977 01 Brezno Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Soták 2.10.2003 - 19.10.2006
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: Slovenská republika
Brezno, Kukučínova 24, PSČ 977 01
člen představenstva Ing. Jaromír Ošťádal 2.10.2003 - 19.10.2006
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: 591 01
Žďár nad Sázavou, Haškova 42/22, PSČ 591 01
člen představenstva Ing. Ivan Trajteĺ 2.10.2003 - 19.10.2006
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: 306 , 976 44 Mýto pod Ďumbierom Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jozef Marčok 1.9.2005 - 19.10.2006
Vznik funkce 24.5.2005
Adresa: Potočná 1610 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Stanislav Hrdina 1.9.2005 - 19.10.2006
Vznik funkce 10.6.2005
Adresa: 15 , 592 04 Fryšava po Žákovou horou Česká republika
člen představenstva Ing. Miloslav Mach 1.9.2005 - 19.10.2006
Vznik funkce 10.6.2005
Adresa: Ronovská 337 , Přibyslav 582 22
člen představenstva Ing. Štefan Pintér 1.2.2006 - 19.10.2006
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: Slovenská republika
Brezno, 9. mája č. 40, PSČ 977 01
člen představenstva Ing. Štefan Pintér 19.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 17.9.2007
Adresa: 9. mája 40 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Ivan Trajteľ 19.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 17.9.2007
Adresa: 306 , 976 44 Mýto pod Ďumbierom Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Soták 19.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 17.9.2007
Vznik funkce 16.9.2002
Zánik funkce 17.9.2007
Adresa: Kukučínova 464 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jaromír Ošťádal 19.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 17.9.2007
Adresa: Haškova 42 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šabart 1.9.2005 - 12.6.2008
Vznik členství 19.5.2003
Zánik členství 29.5.2008
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 29.5.2008
Adresa: Květná 1157/10 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Jozef Marčok 19.10.2006 - 29.12.2008
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 20.12.2008
Adresa: Potočná 1610 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Miloslav Mach 19.10.2006 - 9.2.2009
Vznik členství 10.6.2005
Adresa: Ronovská 337 , Přibyslav 582 22
člen představenstva Ing. Stanislav Hrdina 19.10.2006 - 14.9.2009
Vznik členství 10.6.2005
Adresa: 15 , 592 04 Fryšava pod Žákovou horou Česká republika
člen představenstva Ing. Miloslav Mach 9.2.2009 - 11.2.2010
Vznik členství 10.6.2005
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Podrázského 749 , Přibyslav 582 22
člen představenstva Ing. Stanislav Hrdina 14.9.2009 - 10.6.2010
Vznik členství 10.6.2005
Zánik členství 11.6.2010
Adresa: 189 , Fryšava pod Žákovou horou 592 04
člen představenstva Ing. Jaromír Ošťádal 16.10.2007 - 11.1.2011
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 17.12.2010
Adresa: Haškova 42 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Soták 16.10.2007 - 18.10.2012
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 18.9.2012
Vznik funkce 17.9.2007
Zánik funkce 18.9.2012
Adresa: Kukučínova 464 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Štefan Pintér 16.10.2007 - 18.10.2012
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 18.9.2012
Adresa: 9. mája 40 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Ivan Trajteľ 16.10.2007 - 18.10.2012
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 18.9.2012
Adresa: 306 , 976 44 Mýto pod Ďumbierom Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šabart 12.6.2008 - 9.7.2013
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 30.5.2013
Vznik funkce 29.5.2008
Zánik funkce 30.5.2013
Adresa: Květná 1157/10 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Ľudovít Ihring 29.12.2008 - 4.3.2014
Vznik členství 20.12.2008
Zánik členství 21.12.2013
Adresa: Kiepka 2521 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Mačejovský 11.2.2010 - 27.2.2015
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 27.2.2015
Zánik funkce 27.2.2015
Adresa: Kukučínova 32 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Stanislav Hrdina 10.6.2010 - 14.7.2015
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 12.6.2015
Adresa: 189 , Fryšava pod Žákovou horou 592 04
člen představenstva Ing. Ivan Trajteľ 18.10.2012 - 19.9.2015
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 31.7.2015
Adresa: 306 , 976 44 Mýto pod Ďumbierom Slovenská republika
člen představenstva Ing. Zbyněk Matulka 11.1.2011 - 23.2.2016
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: 15 , Vatín 591 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Soták 18.10.2012 - 5.9.2016
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 10.8.2016
Vznik funkce 18.9.2012
Zánik funkce 10.8.2016
Adresa: Kukučínova 464 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Štefan Pintér 18.10.2012 - 5.9.2016
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 10.8.2016
Adresa: 9. mája 40 , 977 01 Brezno Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šabart 9.7.2013 - 5.9.2016
Vznik členství 30.5.2013
Zánik členství 10.8.2016
Vznik funkce 10.6.2013
Zánik funkce 10.8.2016
Adresa: Květná 1157/10 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Ľudovít Ihring 4.3.2014 - 5.9.2016
Vznik členství 21.12.2013
Zánik členství 10.8.2016
Adresa: Kiepka 2521 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Mačejovský 27.2.2015 - 5.9.2016
Vznik členství 2.2.2015
Zánik členství 10.8.2016
Vznik funkce 27.2.2015
Adresa: Kukučínova 32 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen představenstva Ing. Stanislav Hrdina 14.7.2015 - 5.9.2016
Vznik členství 12.6.2015
Zánik členství 10.8.2016
Adresa: 189 , Fryšava pod Žákovou horou 592 04
člen představenstva Ing. Radek Zavadil 26.1.2016 - 5.9.2016
Vznik členství 21.12.2015
Zánik členství 10.8.2016
Adresa: 563 , Hamry nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Zbyněk Matulka 23.2.2016 - 5.9.2016
Vznik členství 1.2.2016
Zánik členství 10.8.2016
Vznik funkce 1.2.2016
Adresa: 15 , Vatín 591 01
člen představenstva Ing. Marcela Hrdá 5.9.2016 - 22.9.2016
Vznik členství 10.8.2016
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
Člen představenstva Ing. Pavel Cesnek 18.4.2017 - 16.5.2017
Vznik členství 18.4.2017
Adresa: Lesní 142 , Vonoklasy 252 28
člen představenstva Bc. Josef Hehejík 5.9.2016 - 18.5.2018
Vznik členství 10.8.2016
Zánik členství 17.5.2018
Adresa: náměstí Sítná 3106 , Kladno 272 01
Předseda představenstva Ing. Marcela Hrdá 22.9.2016 - 18.5.2018
Vznik členství 10.8.2016
Zánik členství 17.5.2018
Vznik funkce 10.8.2016
Zánik funkce 17.5.2018
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
člen představenstva Dušan Palcr 18.5.2018 - 1.6.2018
Vznik členství 17.5.2018
Zánik členství 31.5.2018
Adresa: Chopinova 304/3 , Brno 623 00
člen představenstva Peter Kubík 18.5.2018 - 1.6.2018
Vznik členství 17.5.2018
Zánik členství 31.5.2018
Adresa: Staré Grunty 162 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Marcela Hrdá 1.6.2018 - 1.7.2018
Vznik členství 31.5.2018
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
předseda představenstva Ing. Marcela Hrdá 1.7.2018 - 13.9.2018
Vznik členství 31.5.2018
Zánik členství 5.9.2018
Vznik funkce 18.6.2018
Zánik funkce 5.9.2018
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
člen představenstva Bc. Josef Hehejík 7.6.2018 - 20.9.2018
Vznik členství 7.6.2018
Zánik členství 10.9.2018
Adresa: náměstí Sítná 3106 , Kladno 272 01
člen představenstva Xia Ren 13.9.2018 - 20.9.2018
Vznik členství 5.9.2018
Adresa: San Hu Qiao Nan Road č. 6, Unit 1, místnost 401 , Peking, Haidian district Čínská lidová republika
člen představenstva Ing. Miroslav Šabart 13.9.2016 - 17.10.2018
Vznik členství 10.8.2016
Zánik členství 5.10.2018
Adresa: Květná 1157/10 , Žďár nad Sázavou 591 01

Dozorčí rada ŽĎAS, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Roman Náhončík 4.8.2017
Vznik členství 25.5.2017
Adresa: Zlonínská 580 , Líbeznice 250 65
člen dozorčí rady Ing. Michael Formánek 23.11.2018
Vznik členství 22.10.2018
Adresa: Nerudova 2113/10 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen dozorčí rady Marian Severa 20.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Vřesová 1000 , Květnice 250 82
člen Doc. ing. Jaromír Veber CSc. 30.4.1992 - 4.11.1993
Adresa: Sadová 2116 , Nymburk 288 02
člen Adolf Beneš 30.4.1992 - 4.11.1993
Adresa: Studentská 44 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Jméno Ing. Antonín Kajzr 4.11.1993 - 22.10.1996
Adresa: Kubelíkova 506/33 , Liberec 460 07
Jméno Ing. Jaroslav Kavečka 4.11.1993 - 22.10.1996
Adresa: Vrchlického 590/5 , Kuřim 664 34
člen Stanislav Šuhaj 30.4.1992 - 5.2.1998
Adresa: Revoluční 43 , 591 01 Žďár nad Sázavou 3 Česká republika
Jméno Stanislav Šuhaj 4.11.1993 - 5.2.1998
Adresa: Revoluční 43 , 591 01 Žďár nad Sázavou 3 Česká republika
členka JUDr. Jaroslava Paulyová 22.10.1996 - 5.2.1998
Adresa: Petrská 1426/1 , Praha 110 00
členka JUDr. Jaroslava Paulyová 5.2.1998 - 3.8.2000
Adresa: Petrská 1426/1 , Praha 110 00
člen Ing. Blahoslav Ciniburk 22.10.1996 - 18.4.2001
Adresa: Hloubětínská 16 , 198 00 Praha 9 Česká republika
členka Ing. Dagmar Malíková 3.8.2000 - 18.4.2001
Adresa: Na Pískách 529 , Hostivice 253 01
člen Stanislav Šuhaj 5.2.1998 - 14.3.2003
Vznik funkce 29.5.1997
Adresa: Revoluční 43 , 591 01 Žďár nad Sázavou 3 Česká republika
předseda Ing. Petr Beneš 18.4.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 15.11.2000
Adresa: Pražská 11 , Příbram 261 01
člen Ing. Ivan Meloun 18.4.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 15.11.2000
Adresa: Dürerova 2169/2 , Praha 100 00
členka Ing. Ivona Janstová 18.4.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 15.11.2000
Adresa: Veleckého 1919/31 , Brno 615 00
člen Ing. Miroslav Huml CSc. 18.4.2001 - 14.3.2003
Vznik funkce 15.11.2000
Adresa: Palackého 297 , Rožmitál pod Třemšínem 262 42
člen Ing. Miloslav Mach 18.4.2001 - 2.10.2003
Vznik funkce 20.12.2000
Adresa: Ronovská 337 , Přibyslav 582 22
předseda Ing. Marián Kurčík 14.3.2003 - 2.10.2003
Adresa: Štiavnička 194 , Podbrezová Slovenská republika
člen Ing. Vladimír Zvarík 14.3.2003 - 2.10.2003
Adresa: 142 , Bystrá Slovenská republika
člen Ing. Július Kriváň 14.3.2003 - 2.10.2003
Adresa: Štiavnička 211 , Podbrezová Slovenská republika
člen Ing. Ján Banas 14.3.2003 - 2.10.2003
Adresa: Odbojárov 15 , Nemecká Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Mach 2.10.2003 - 1.9.2005
Vznik funkce 20.12.2000
Zánik funkce 9.6.2005
Adresa: Ronovská 337 , Přibyslav 582 22
předseda dozorčí rady Ing. Marián Kurčík 2.10.2003 - 19.10.2006
Adresa: Štiavnička 194 , Podbrezová Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Zvarík 2.10.2003 - 19.10.2006
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: 142 , Bystrá Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Július Kriváň 2.10.2003 - 19.10.2006
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: Štiavnička 211 , Podbrezová Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Ján Banas 2.10.2003 - 19.10.2006
Vznik funkce 16.9.2002
Adresa: Odbojárov 15 , Nemecká Slovenská republika
člen dozorčí rady Bohumil Topinka 2.10.2003 - 19.10.2006
Vznik funkce 14.5.2003
Adresa: Okružní 26 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Marian Kurčík 19.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 17.9.2007
Vznik funkce 16.9.2002
Zánik funkce 17.9.2007
Adresa: Štiavnička 194 , 976 81 Podbrezová Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Zvarík 19.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 17.9.2007
Adresa: 142 , 977 01 Bystrá Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Július Kriváň 19.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 17.9.2007
Adresa: Štiavnička 211 , 976 81 Podbrezová Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Ján Banas 19.10.2006 - 16.10.2007
Vznik členství 16.9.2002
Zánik členství 17.9.2007
Adresa: Odbojárov 15 , 976 97 Nemecká Slovenská republika
člen dozorčí rady Bohumil Topinka 19.10.2006 - 12.6.2008
Vznik členství 14.5.2003
Zánik členství 29.5.2008
Adresa: Okružní 26 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Zvarík 16.10.2007 - 29.12.2008
Vznik členství 17.9.2007
Adresa: 142 , 977 01 Bystrá Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Matulka 18.10.2005 - 1.10.2010
Vznik členství 14.9.2005
Zánik členství 9.9.2010
Adresa: 15 , Vatín 591 01
předseda dozorčí rady Ing. Marian Kurčík 16.10.2007 - 18.10.2012
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 18.9.2012
Vznik funkce 17.9.2007
Zánik funkce 18.9.2012
Adresa: Štiavnička 194 , 976 81 Podbrezová Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Július Kriváň 16.10.2007 - 18.10.2012
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 18.9.2012
Adresa: Štiavnička 211 , 976 81 Podbrezová Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Ján Banas 16.10.2007 - 18.10.2012
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 18.9.2012
Adresa: Odbojárov 15 , 976 97 Nemecká Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Zvarík 29.12.2008 - 18.10.2012
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 18.9.2012
Vznik funkce 20.12.2008
Zánik funkce 18.9.2012
Adresa: 142 , 977 01 Bystrá Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Michael Formánek 12.6.2008 - 9.7.2013
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 29.5.2013
Adresa: Nerudova 2113/10 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen dozorčí rady Bc. Libor Augustin 1.10.2010 - 26.1.2016
Vznik členství 9.9.2010
Zánik členství 9.12.2015
Adresa: 40 , Sázava 592 11
předseda dozorčí rady Ing. Marian Kurčík 18.10.2012 - 5.9.2016
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 10.8.2016
Vznik funkce 18.9.2012
Zánik funkce 10.8.2016
Adresa: Štiavnička 194 , 976 81 Podbrezová Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Zvarík 18.10.2012 - 5.9.2016
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 10.8.2016
Vznik funkce 18.9.2012
Zánik funkce 10.8.2016
Adresa: 142 , 977 01 Bystrá Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Július Kriváň 18.10.2012 - 5.9.2016
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 10.8.2016
Adresa: Štiavnička 211 , 976 81 Podbrezová Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Ján Banas 18.10.2012 - 5.9.2016
Vznik členství 18.9.2012
Zánik členství 10.8.2016
Adresa: Odbojárov 951 15, Nemecká Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Tvrdík 5.9.2016 - 24.8.2017
Vznik členství 10.8.2016
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Mgr. Daniela Jirásková LL.M. 24.8.2017 - 20.9.2018
Vznik členství 1.8.2017
Zánik členství 10.9.2018
Adresa: Exnárová 6627/24 , 8001 Prešov Slovenská republika
člen dozorčí rady Rostislav Dvořák 9.7.2013 - 23.11.2018
Vznik členství 31.5.2013
Zánik členství 31.5.2018
Adresa: Okružní 2031/51 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen dozorčí rady Petr Hořínek 20.9.2018 - 20.3.2019
Vznik členství 10.9.2018
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: Podolské nábřeží 817/30 , Praha 147 00

Sbírka Listin ŽĎAS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 766/SL 113 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.2.2016 3.3.2016 10.3.2016 13
B 766/SL 112 notářský zápis [NZ 65/2016] Krajský soud v Brně 24.2.2016 29.2.2016 7
B 766/SL 111 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.1.2016 10.2.2016 26.2.2016 2
B 766/SL 110 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.12.2015 7.1.2016 11.2.2016 2
B 766/SL 108 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.5.2015 16.6.2015 16.7.2015 3
B 766/SL 107 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 6.5.2015 22.5.2015 22.5.2015 65
B 766/SL 106 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 18.12.2014 2.2.2015 4.3.2015 2
B 766/SL 105 notářský zápis změna stanov, NZ 84/2014 Krajský soud v Brně 7.5.2014 28.5.2014 10.6.2014 15
B 766/SL 103 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 19.12.2013 10.1.2014 7.3.2014 2
B 766/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.7.2011 18.8.2011 19
B 766/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.12.2008 15.1.2010 19
B 766/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.5.2006 24.8.2006 19
B 766/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.5.2006 15.8.2006 19
B 766/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.10.2005 4.11.2005 18
B 766/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.5.2004 30.7.2004 17
B 766/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.8.2003 23.10.2003 22
B 766/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.9.2002 18.3.2003 31
B 766/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2001 17.7.2001 31
B 766/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.11.2000 25.4.2001 20
B 766/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.2000 11.8.2000 19
B 766/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.1999 13.9.1999 19
B 766/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.1998 10.11.1998 19
B 766/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.1998 28.8.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ŽĎAS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46347160
Jméno ŽĎAS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Žďár nad Sázavou
Vznik první živnosti: 28.1.1993
Celkový počet živností: 112
Aktivních živností: 18

Sídlo ŽĎAS, a.s.

Živnosti a provozovny ŽĎAS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Zámek 13/13, Žďár nad Sázavou 591 02
Identifikační číslo provozovny 1007957352
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.11.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Na Vyhlídce 41, Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny 1004800886
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 13.11.1996
Provozovna č. 3
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.4.1993
Provozovna č. 4
Provozovna Veselská 1087/62, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007225629
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 14.7.2008

Živnost č. 2 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.1993

Živnost č. 3 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.1993

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.1993

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.1993

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.1993

Živnost č. 7 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.1993

Živnost č. 8 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.1993

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.1993

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.11.2000

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.1993

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.2000

Živnost č. 13 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.4.1993

Živnost č. 14 hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Na Vyhlídce 41, Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny 1004800886
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.1993

Živnost č. 15 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.5.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.1999

Živnost č. 16 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2001

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.4.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007957344
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.4.2004

Živnost č. 18 Prodej lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Na Vyhlídce 41, Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny 1004800886
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.11.2013

Živnost č. 19 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.1993
Zánik oprávnění 12.12.2001

Živnost č. 22 zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 27.10.2004

Živnost č. 24 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 11.6.1999

Živnost č. 26 revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 14.6.1999

Živnost č. 27 vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 11.5.1995

Živnost č. 28 výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 11.5.1995

Živnost č. 29 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 14.6.1999

Živnost č. 34 montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 28.6.1996

Živnost č. 35 výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Výroba vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 12.12.2001

Živnost č. 37 výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 2.11.2000

Živnost č. 38 montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 22.11.2000

Živnost č. 39 silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1993
Zánik oprávnění 14.4.2000
Konec oprávnění 14.3.2005

Živnost č. 40 výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1993
Zánik oprávnění 11.6.1999

Živnost č. 41 montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1993
Zánik oprávnění 14.6.1999

Živnost č. 42 masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1993
Zánik oprávnění 21.5.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 43 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1993
Zánik oprávnění 14.2.2001

Živnost č. 44 nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.1993
Zánik oprávnění 12.12.2001

Živnost č. 46 opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.1993
Zánik oprávnění 11.4.2000

Živnost č. 47 broušení a leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 48 Výroba kovového spotřebního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 zkoušky kovových materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 12.12.2001

Živnost č. 53 práce mechanizačními prostředky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 10.4.2000

Živnost č. 54 pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 10.4.2000

Živnost č. 55 provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 18.4.2002

Živnost č. 56 rozbory chemické a metalografické

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 12.12.2001

Živnost č. 57 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 59 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 12.12.2001

Živnost č. 60 provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 tepelné zpracování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 12.12.2001

Živnost č. 62 sváření kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 12.12.2001

Živnost č. 63 Úprava vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 24.4.1996

Živnost č. 64 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 65 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetiky, chemie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 66 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 68 služby technické normalizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.1993
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 69 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 70 provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1993
Zánik oprávnění 12.9.1995

Živnost č. 71 provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1993
Zánik oprávnění 12.9.1995

Živnost č. 72 čištění odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1993
Zánik oprávnění 30.4.1996

Živnost č. 73 služby v oboru zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1993
Zánik oprávnění 10.4.2000

Živnost č. 74 provozování drah s výjimkou celostátních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 75 výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1993
Zánik oprávnění 14.6.1999

Živnost č. 76 zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 77 montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 78 testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 79 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1995
Zánik oprávnění 1.1.1996
Konec oprávnění 31.12.1997

Živnost č. 80 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 81 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.1995
Zánik oprávnění 22.5.2000

Živnost č. 82 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 83 prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1995
Zánik oprávnění 2.11.2000

Živnost č. 84 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1995
Zánik oprávnění 12.12.2001

Živnost č. 85 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.1995
Zánik oprávnění 28.6.1996

Živnost č. 86 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 87 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1996
Zánik oprávnění 15.2.2001

Živnost č. 88 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1996
Zánik oprávnění 21.5.2001

Živnost č. 89 Provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 90 Měření technických parametrů strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1997
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 91 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.1998
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 92 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.1998
Zánik oprávnění 21.9.2005

Živnost č. 93 zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 94 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.1998
Zánik oprávnění 21.9.2005

Živnost č. 95 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 96 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 97 provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1999
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 98 provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1999
Zánik oprávnění 2.11.2000

Živnost č. 99 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 100 výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.2000
Zánik oprávnění 12.9.2000

Živnost č. 101 výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.2000
Zánik oprávnění 3.10.2005

Živnost č. 102 výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.2000
Zánik oprávnění 18.10.2004

Živnost č. 103 poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.2001
Zánik oprávnění 12.10.2004

Živnost č. 104 poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.2001
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 105 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 106 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 107 zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 108 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd ebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 109 údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 110 poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 111 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 112 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ŽĎAS, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Cesnek
Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Štorek
Člen statutárního orgánu Xia Ren
Člen statutárního orgánu Jianing Qiang

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ŽĎAS, a.s.

IČO: 46347160
Firma: ŽĎAS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Žďár nad Sázavou
Základní územní jednotka: Žďár nad Sázavou
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo ŽĎAS, a.s.

Sídlo: Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Slévárenství
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Přenos elektřiny
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Vedlejší činnosti v dopravě
Manipulace s nákladem
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Ostatní vzdělávání
Provozování kulturních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image