Firma ZDAR, a. s. IČO 46965815


ZDAR, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZDAR, a. s. (46965815) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 8. 1992 a je stále aktivní. ZDAR, a. s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZDAR, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZDAR, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZDAR, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZDAR, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZDAR, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 889
IČO (identifikační číslo osoby) 46965815
Jméno ZDAR, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.8.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 06.06.2014 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014 - 26.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014 - 26.6.2015
Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 11.12.2009. 11.1.2010
Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 14.prosince 2007. 21.2.2008
Společnost předložila úplné znění stanov, tak jak vyplývá ze změn schválených valnou hromadou konanou dne 15.12.2006. 9.2.2007
Společnost předložila stanovy v novém znění schváleném valnou hromadou dne 15.6.2004 30.12.2004
Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současných 16.000.000,-Kč o částku 16.000.000,-Kč na částku 32.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií společnosti o celkovém součtu jmenovitých hodnot 16.000.000,-Kč. Upisování nad 16.000.000,-Kč se nepřipouští.Emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií následujících vlastností: Počet akcií ........................1.600,-ks Jmenovitá hodnota akcie............10.000,-Kč Druh akcie..........................prioritní Podoba akcie.........................listinná Forma akcie.......................na majitele Akcie lze upsat v provozních pokladnách společnosti ve Žďáře nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem ve lhůtě od 15. do 30. dne po nabytí právní moci usnesení o tom, že obchodní rejstřík zapsal úmysl zvýšit základní kapitál. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně poštou nebo osobním doručením. Každý akcionář může upsat na jednu dosavadní akcii společnosti jednu akcii nové emise. Jmenovitá hodnota akcie............10.000,-Kč Druh akcie.........................prioritní Podoba akcie.......................listinná Forma akcie........................na majitele Emisní kurs akcie..................21.500,-Kč Upisovatelé budou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 7 dnů od upsání akcií. Akcie neupsané s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu zaměstnancům společnosti, zaměstnancům, kteří odešli do důchodu a kterým vznikl nárok na využívání zlevněného zaměstnaneckého jízdného u této společnosti a obcím okresu Žďár nad Sázavou, pro které společnost provádí dopravní obslužnost, které jsou vyjmenovány ve vyhl.č. 311/2001 Sb,. na straně 71 až 74. Akcie lze upsat v provozních pokladnách společnosti ve Žďáře nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem ve lhůtě od 50. dne do 80. dne po dni nabytí právní moci usnesení.Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemně poštou a vývěskou v upisovacích místech. Valná hromada pověřila představenstvo, aby určilo emisní kurs těchto akcií upisovaných bez přednostního práva využitím poměru akcie stávajícího akcionáře k vlastnímu kapitálu společnosti k datu účetní závěrky roku 2001. Emisní kurs musí být pro všechny upisovatele stejný a nesmí být nižší než 21.500,-Kč. Upisovatelé budou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 7 dnů od upsání akcií. Valná hromada určila, že zaměstnanci společnosti a zaměstnanci, kteří odešli do důchodu a kterým vznikl nárok na využívání zlevněného zaměstnaneckého jízdného u této společnosti, nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií, poněvadž rozdíl bude pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Část emisního kursu, která nepodléhá splacení těmito zaměstnanci, bude určena podle počtu jimi upsaných akcií s využitím maximální možnosti dané ust. § 158 odst.2 obchod. zákoníku, tedy souhrn částí emistního kursu všech akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, bude činit 800.00,-Kč. Akcie neupsané zaměstnanci společnosti, zaměstnanci, kteří odešli do důchodu a obcemi, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Nově vydané akcie jsou akcie nového druhu: akcie prioritní, s přednostním právem na výplatu dividendy a s omezeným hlasovacím právem podle ust. § 159 odst.3. obchodního zákoníku. Upsané akcie budou splaceny na účet č. 175294194/0300 u ČSOB, a.s. 30.5.2002 - 27.9.2003
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 16.5.1997. 24.9.1997 - 17.3.1998
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané 28.6.1997. 24.9.1997 - 17.3.1998
Poznamenává se rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.1997 o záměru zvýšit základní jmění: Základní jmění se zvyšuje o 1,640.000 Kč úpisem nových 160 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jm. hodnoty 10.000 Kč s výkonem přednostního práva a 4 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě, jm. hodnoty 10.000 Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení se připouští bez omezení. Místo - pokladny ZDAR, a.s. umístěné na provozech, zahájení úpisu - 40. den po doručení usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, lhůta - 15 kalendářních dnů od zahájení úpisu, upisování bude probíhat v pracovní dny od 7,00 hod. do 14,00 hod., úpis je účinný jen při okamžité platbě v hotovosti na účet ZDAR, a.s., na 1 kmenovou akcii lze upsat 1 novou kmenovou akcii, emisní kurs kmenové akcie je stanoven ve výši 10.000,- Kč, rozhodný den není třeba stanovit, akcionář se při úpisu prokáže akcií, úpis 4 ks prioritních akcií - přednostní právo stávajících akcionářů je vyloučeno v důležitém zájmu a.s. (naléhavá potřeba získání finančních zdrojů). 24.9.1997 - 17.3.1998
Zbývající kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty stávajícím akcionářům. Prioritní akcie budou nabídnuty obcím a městům okresu Žďár nad Sázavou. 24.9.1997 - 17.3.1998
Úpis akcií bez využití přednostního práva: místo - pokladny ZDAR, a.s. umístěné na provozech a pro obce a města Okresní úřad Žďár nad Sázavou, lhůta - 30 dnů s počátkem běhu této lhůty druhým pracovním dnem po uplynutí lhůty stanovené pro výkon přednostního práva, emisní kurs - bude určen poměrem akcie k majetku společnosti vypočteného z běžné měsíční závěrky za kalendářní měsíc předcházející měsíci, v němž bylo zapsáno usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 24.9.1997 - 17.3.1998
Účet u IPB a.s., pob. Žďár nad Sázavou, č. 101209778/5100 prostřednictvím pokladen ZDAR, a.s., emisní kurs upsaných akcií je upisovatel při převodu povinen splatit okamžitě při úpisu v hotovosti, v případě obcí a měst převodem z účtu do 15 dnů ode dne úpisu. 24.9.1997 - 17.3.1998
Prioritní akcie - právo na přednostní výplaty dividendy - odnětí práva hlasovat (podle § 159 odst.3 obchodního zákoníku). 24.9.1997 - 17.3.1998
Nepeněžité vklady se nepřijímají. 24.9.1997 - 17.3.1998
O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo. 24.9.1997 - 17.3.1998
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané 29.11.1996 a mimořádné valné hromady konané dne 4.4.1997. 5.5.1997 - 17.3.1998
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Převody kmenových akcií jsou možné mezi akcionáři společnosti vlastnícími kmenové akcie, dále mezi těmito akcináři a jejich manželem, manželkou a příbuznými v řadě přímé. 21.1.1997 - 24.9.1997
Základní jmění je splaceno. 21.1.1997 - 24.9.1997
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 17.5.1996, a to v části I.čl.5 odst.2, v části I.čl.6 odst.7, v části II.čl.1 odst.2 a v části II.čl.2 odst.5. 2.10.1996 - 17.3.1998
Ke dni 6.6.1995 byly předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v části I., čl. l,5, v části II., čl. 2,3,4, valnou hromadou dne 18.10.1992. 6.3.1995 - 17.3.1998
Ke dni 6.3.1995 byly předloženy stanovy společnosti upravené a doplněné v části I., čl. 4,5,6, v části II., čl. l,2, valnou hromadou dne 13.6.1993. 6.3.1995 - 17.3.1998
Ke dni 6.3.1995 byly předloženy stanovy společnosti upravené v části II, čl. l. 6.3.1995 - 17.3.1998
Právní forma právnické osoby: akciová společnost 10.8.1992 - 6.3.1995
Dozorčí rada: Jaroslav Hanák, Světnov 66 Ing. Libor Harvánek, Žďár nad Sázavou, Nezvalova 4/4 Ing. Ludvík Topinka, Žďár nad Sázavou, Okružní 54/5 10.8.1992 - 6.3.1995
Základní jmění: 1,600.000,-- Kčs je rozděleno na: 160 akcií jmenovité hodnoty po 10.000,-- Kčs na jméno 10.8.1992 - 26.2.1996
Společnost zastupují všichni členové představenstva nebo kterýkoliv jeho člen. Za společnost se podepisují buď všichni členové představenstva nebo kterýkoliv jeho člen. 10.8.1992 - 26.2.1996

Kapitál ZDAR, a.s.

zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.2001
zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.9.1997 - 26.11.2001
zakladni jmění 1 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.2.1996 - 24.9.1997

Akcie ZDAR, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 600 22.2.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 600 26.11.2001 - 22.2.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 800 27.4.1999 - 26.11.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 800 24.9.1997 - 27.4.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 160 26.2.1996 - 24.9.1997

Sídlo ZDAR, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jihlavská 759/4 , Žďár nad Sázavou 591 01 29.6.2015
Adresa Jihlavská 759/4 , Žďár nad Sázavou 591 01 9.7.2014 - 29.6.2015
Adresa Jihlavská 759/4 , Žďár nad Sázavou 591 01 26.2.1996 - 9.7.2014
Adresa Jihlavská 759/4 , Žďár nad Sázavou 591 01 10.8.1992 - 26.2.1996

Předmět podnikání ZDAR, a.s.

Platnost údajů od - do
opravy silničních vozidel 21.7.2009
klempířství a oprava karoserií 21.7.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 21.7.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 21.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 21.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zv láštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba 21.7.2009
truhlářství, podlahářství 21.7.2009 - 30.5.2011
ostraha majetku a osob 21.7.2009 - 30.5.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.7.2009 - 30.5.2011
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 21.7.2009 - 30.5.2011
pneuservis 11.10.2006 - 21.7.2009
organizační činnost v oblasti tělovýchovy a sportu 11.10.2006 - 21.7.2009
opravy pracovních strojů 11.10.2006 - 21.7.2009
měření emisí motorových vozidel 30.12.2004 - 21.7.2009
ubytovací služby 30.12.2004 - 21.7.2009
zastupování v celním řízení 27.9.2003 - 21.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 19.2.2001
organizační činnost v oblasti tělovýchovy a sportu 19.2.2001 - 27.9.2003
silniční motorová doprava nákladní 19.2.2001 - 21.7.2009
silniční motorová doprava osobní 19.2.2001 - 21.7.2009
montáž a opravy akumulátorových baterií 19.2.2001 - 21.7.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 19.2.2001 - 21.7.2009
kopírovací služby 19.2.2001 - 21.7.2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 19.2.2001 - 21.7.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 19.2.2001 - 21.7.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, sezibilující 19.2.2001 - 21.7.2009
provozování cestovní kanceláře 26.2.1996
lakýrnictví 26.2.1996
činnost organizačních a ekonomických poradců 26.2.1996 - 19.2.2001
silniční motorová doprava 26.2.1996 - 19.2.2001
činnost stanice technické kontroly 26.2.1996 - 27.9.2003
vyučování řízení motorových vozidel 26.2.1996 - 27.9.2003
průvodcovská činnost 26.2.1996 - 27.9.2003
služby v oblasti celní deklarace 26.2.1996 - 27.9.2003
vulkanizace 26.2.1996 - 11.10.2006
provádění měření emisí u vozidel poháněnými vznětovými motory 26.2.1996 - 21.7.2009
opravy, montáže a ověřování tachografů 26.2.1996 - 21.7.2009
směnárny 26.2.1996 - 21.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 26.2.1996 - 21.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 26.2.1996 - 21.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 26.2.1996 - 21.7.2009
vnitrostátní zasilatelství 26.2.1996 - 21.7.2009
mezinárodní zasilatelství 26.2.1996 - 21.7.2009
opravy karoserií 26.2.1996 - 21.7.2009
truhlářství 26.2.1996 - 21.7.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 26.2.1996 - 21.7.2009
montáž a opravy měřící a regulační techniky 26.2.1996 - 21.7.2009
opravy motorových vozidel 26.2.1996 - 21.7.2009
čalounictví 26.2.1996 - 21.7.2009
zprostředkovatelské služby v oblasti výroby, obchodu a služeb 26.2.1996 - 21.7.2009
nájmy a pronájmy nebytových prostor a ploch včetně služeb 26.2.1996 - 21.7.2009
činnost v oblasti reklamy a propagace 26.2.1996 - 21.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem 26.2.1996 - 21.7.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vnitrostátní zasilatelství silniční motorová doprava opravy motorových vozidel provozování cestovní kanceláře 10.8.1992 - 26.2.1996

vedení firmy ZDAR, a.s.

Statutární orgán ZDAR, a.s.

Platnost údajů od - do
Jmeném společnosti jednají a podepisují se vždy dva členové představenstva nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva. 19.2.2001
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy vždy dva členové představenstva. 24.8.1999 - 19.2.2001
Způsob jednání: Společnost zastupují všichni členové představenstva nebo kterýkoliv jeho člen. Za společnost se podepisují buď všichni členové představenstva nebo kterýkoliv jeho člen. 26.2.1996 - 24.8.1999
člen představenstva Ing. Ivo Žatečka 17.8.2016
Vznik členství 24.4.2015
Adresa: 107 , Rančířov 586 01
člen představenstva Milan Šimka 29.8.2016
Vznik členství 17.6.2016
Vznik funkce 17.6.2016
Adresa: Libušínská 197/44 , Žďár nad Sázavou 591 01
předseda představenstva Ing. Richard Latislav 3.3.2018
Vznik členství 22.12.2017
Vznik funkce 22.12.2017
Adresa: Malá 856 , Nové Město na Moravě 592 31
člen představenstva Ing. Zdeněk Musil 10.8.1992 - 6.3.1995
Adresa: Lesní 274/24 , Žďár nad Sázavou 591 02
člen představenstva Ing. Bohumil Veselský 10.8.1992 - 6.3.1995
Adresa: Okružní 7 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen představenstva Ing. Darek Vytlačil 10.8.1992 - 6.3.1995
Adresa: Libušínská 24 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen představenstva Ing. Richard Latislav 10.8.1992 - 10.3.1997
Adresa: Malá 856 , Nové Město na Moravě 592 31
člen představenstva ing. Ludvík Topinka 6.3.1995 - 5.3.1999
Adresa: Palachova 1759/38 , Žďár nad Sázavou 591 01
předseda představenstva Ing. Richard Latislav 10.3.1997 - 5.3.1999
Adresa: Malá 856 , Nové Město na Moravě 592 31
člen představenstva Ing. Pavel Klečka 10.8.1992 - 24.8.1999
Adresa: Ant. Štourače 988 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika
člen představenstva Zdeněk Smejkal 6.3.1995 - 24.8.1999
Adresa: Bezděkov 1020/10 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Jaroslav Slepička 6.3.1995 - 24.8.1999
Adresa: Nádražní 55 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen představenstva Jiří Karásek 6.3.1995 - 24.8.1999
Adresa: Špálova 1508/9 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Stanislav Krytinář 5.3.1999 - 24.8.1999
Adresa: Sídliště II 0 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika
předseda představenstva Ing. Richard Latislav 5.3.1999 - 27.9.2003
Adresa: Hlohová 1213/3 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Stanislav Krytinář 24.8.1999 - 27.9.2003
Adresa: Sídliště II 0 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Klečka 24.8.1999 - 27.9.2003
Adresa: Ant.Šťourače 988 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika
předseda představenstva Ing. Richard Latislav 27.9.2003 - 30.12.2004
Vznik funkce 10.8.1992
Zánik funkce 14.6.2004
Adresa: Vančurova 2096/8 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Stanislav Krytinář 27.9.2003 - 30.12.2004
Vznik funkce 14.5.1999
Zánik funkce 14.6.2004
Adresa: Rovinky 1702 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
člen představenstva Ing. Pavel Klečka 27.9.2003 - 30.12.2004
Vznik funkce 10.8.1992
Zánik funkce 14.6.2004
Adresa: Nádražní 639 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
člen představenstva Stanislav Krytinář 30.12.2004 - 20.2.2006
Vznik funkce 15.6.2004
Zánik funkce 9.12.2005
Adresa: Rovinky 1702 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
člen představenstva Ing. Josef Petrlík 27.9.2003 - 21.2.2008
Vznik členství 14.12.2002
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 14.12.2002
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
člen představenstva Ing. Bohumil Havlík 27.9.2003 - 21.2.2008
Vznik členství 14.12.2002
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 14.12.2002
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Hlohová 1213/3 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Pavel Klečka 30.12.2004 - 21.2.2008
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 15.6.2004
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Nádražní 639 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
předseda představenstva Ing. Richard Latislav 30.12.2004 - 22.7.2009
Vznik funkce 15.6.2004
Zánik funkce 15.6.2009
Adresa: Vančurova 2096/8 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Josef Petrlík 21.2.2008 - 11.1.2010
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 11.12.2009
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
člen představenstva Ing. Richard Latislav 21.2.2008 - 15.3.2010
Vznik členství 14.12.2007
Adresa: Malá 856 , Nové Město na Moravě 592 31
předseda představenstva Ing. Richard Latislav 22.7.2009 - 15.3.2010
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 24.2.2010
Vznik funkce 13.7.2009
Zánik funkce 24.2.2010
Adresa: Vančurova 2096/8 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Lukáš Německý 15.3.2010 - 17.5.2010
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 23.4.2010
Adresa: Karníkova 1134 , Nové Město na Moravě 592 31
člen představenstva Jarmila Vaňásková 21.2.2008 - 30.5.2011
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 13.5.2011
Adresa: Pálenecká 380/22 , Hradec Králové 503 11
předseda představenstva Ing. Richard Latislav 15.3.2010 - 5.6.2013
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 14.12.2012
Vznik funkce 1.3.2010
Zánik funkce 14.12.2012
Adresa: Malá 856 , Nové Město na Moravě 592 31
člen představenstva Ing. Bohumil Havlík 30.5.2011 - 24.10.2013
Vznik členství 13.5.2011
Adresa: Hlohová 1213/3 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Ivo Žatečka 17.5.2010 - 9.7.2014
Vznik členství 23.4.2010
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Ivo Žatečka 9.7.2014 - 26.6.2015
Vznik členství 23.4.2010
Zánik členství 23.4.2015
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Bohumil Havlík 24.10.2013 - 29.6.2015
Vznik členství 13.5.2011
Adresa: Hlohová 1213/3 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Bohumil Havlík 29.6.2015 - 24.2.2016
Vznik členství 13.5.2011
Adresa: Hlohová 1213/3 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Bohumil Havlík 24.2.2016 - 27.2.2016
Vznik členství 13.5.2011
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Chelčického 2148/22 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Ing. Ivo Žatečka 26.6.2015 - 17.8.2016
Vznik členství 24.4.2015
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Richard Latislav 5.6.2013 - 3.3.2018
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 14.12.2017
Vznik funkce 14.12.2012
Zánik funkce 14.12.2017
Adresa: Malá 856 , Nové Město na Moravě 592 31

Dozorčí rada ZDAR, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jana Ambrožová 9.7.2014
Vznik členství 18.6.2014
Adresa: 241 , Sázava 592 11
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Německý 26.6.2015
Vznik členství 24.4.2015
Adresa: Radnická 1007 , Nové Město na Moravě 592 31
člen Jaroslav Řepa 6.3.1995 - 24.8.1999
Adresa: Dolní 13 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen ing. Bohumil Veselský 6.3.1995 - 24.8.1999
Adresa: Okružní 7 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
členka ing. Miloslava Benešová 6.3.1995 - 24.8.1999
Adresa: Strojírenská 405/9 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen Jaroslav Hanák 6.3.1995 - 24.8.1999
Adresa: 66 , 591 02 Světnov Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Petrlík 24.8.1999 - 27.9.2003
Zánik funkce 22.6.2002
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
člen dozorčí rady Josef Rožňák 24.8.1999 - 30.12.2004
Vznik funkce 14.5.1999
Zánik funkce 2.6.2004
Adresa: Družstevní 1676/34 , Velké Meziříčí 594 01
člen dozorčí rady Anna Vojnarová 24.8.1999 - 30.12.2004
Vznik funkce 14.5.1999
Zánik funkce 14.6.2004
Adresa: Mrštíkova 940 , Nové Město na Moravě 592 31
člen dozorčí rady Anna Vojnarová 30.12.2004 - 20.2.2006
Vznik funkce 15.6.2004
Zánik funkce 9.12.2005
Adresa: Mrštíkova 940 , Nové Město na Moravě 592 31
předseda Ing. Ivo Žatečka 27.9.2003 - 21.2.2008
Vznik členství 22.6.2002
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 22.6.2002
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Stanislav Krytinář 20.2.2006 - 21.2.2008
Vznik členství 9.12.2005
Zánik členství 14.12.2007
Adresa: Rovinky 1702 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
člen dozorčí rady Ing. Ivo Žatečka 21.2.2008 - 26.5.2008
Vznik členství 22.6.2007
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. František Hubený 30.12.2004 - 15.10.2009
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 3.6.2009
Adresa: 229 , Radostín nad Oslavou 594 44
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Žatečka 26.5.2008 - 17.5.2010
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 23.4.2010
Vznik funkce 29.4.2008
Zánik funkce 23.4.2010
Adresa: Dr. Jiřího Procházky 2604/13 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Andrea Komínková 21.2.2008 - 14.4.2011
Vznik členství 14.12.2007
Adresa: 75 , Radňovice 592 31
člen dozorčí rady Ing. Andrea Latislavová 14.4.2011 - 5.6.2013
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 14.12.2012
Adresa: Trnková 1179/9 , Žďár nad Sázavou 591 01
předseda dozorčí rady Ing. Josef Petrlík 17.5.2010 - 28.6.2013
Vznik členství 23.4.2010
Vznik funkce 6.5.2010
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
člen dozorčí rady Karel Laifr 15.10.2009 - 9.7.2014
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: Hornická 980 , Nové Město na Moravě 592 31
předseda dozorčí rady Ing. Josef Petrlík 28.6.2013 - 26.6.2015
Vznik členství 23.4.2010
Zánik členství 23.4.2015
Vznik funkce 6.5.2010
Zánik funkce 23.4.2015
Adresa: Vejmluvova 398/88 , Žďár nad Sázavou 591 02
člen dozorčí rady Ing. Andrea Latislavová 5.6.2013 - 27.2.2016
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Trnková 1179/9 , Žďár nad Sázavou 591 01

Prokura ZDAR, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Stanislav Krytinář 17.3.1998 - 5.3.1999
Adresa: Sídliště 0 , 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika

Sbírka Listin ZDAR, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 889/SL 97 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 18.12.2015 25.1.2016 2.3.2016 6
B 889/SL 96 výroční zpráva [2014] konsolidovaná Krajský soud v Brně 13.5.2015 22.9.2015 25.9.2015 32
B 889/SL 95 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 9.3.2015 22.9.2015 25.9.2015 40
B 889/SL 94 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 24.4.2015 3.6.2015 30.6.2015 3
B 889/SL 93 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 28.3.2014 14.10.2014 24.11.2014 40
B 889/SL 92 výroční zpráva [2013] konsolidovaná Krajský soud v Brně 28.3.2014 14.10.2014 24.11.2014 26
B 889/SL 91 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 6.6.2014 8.7.2014 9.9.2014 4
B 889/SL 90 notářský zápis stanovy, NZ 133/14 Krajský soud v Brně 9.6.2014 8.7.2014 9.9.2014 13
B 889/SL 89 notářský zápis stanovy, NZ 133/14 Krajský soud v Brně 9.6.2014 24.6.2014 9.7.2014 13
B 889/SL 88 ostatní pozvánka na VH Krajský soud v Brně 12.5.2014 15.5.2014 1
B 889/SL 87 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 20.12.2013 12.5.2014 15.5.2014 2
B 889/SL 86 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 22.4.2013 20.6.2013 25.6.2013 39
B 889/SL 85 výroční zpráva [2012]  konsolidovaná Krajský soud v Brně 22.4.2013 20.6.2013 25.6.2013 19
B 889/SL 84 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 12.12.2012 29.5.2013 5.6.2013 2
B 889/SL 83 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 10.2.2012 7.11.2012 12.11.2012 31
B 889/SL 82 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.2.2011 15.6.2011 33
B 889/SL 81 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 13.5.2011 3.6.2011 1
B 889/SL 80 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.5.2011 3.6.2011 1
B 889/SL 79 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.5.2011 2.6.2011 1
B 889/SL 78 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 3.3.2010 20.5.2010 40
B 889/SL 77 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 11.5.2010 18.5.2010 1
B 889/SL 76 ostatní -záp. z jed. DR Krajský soud v Brně 6.5.2010 18.5.2010 1
B 889/SL 75 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 22.4.2010 18.5.2010 3
B 889/SL 74 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.3.2010 17.3.2010 1
B 889/SL 73 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.2.2010 17.3.2010 1
B 889/SL 72 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 19.12.2009 13.1.2010 1
B 889/SL 71 ostatní -listina přítomných na VH Krajský soud v Brně 11.12.2009 13.1.2010 4
B 889/SL 70 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 11.12.2009 13.1.2010 2
B 889/SL 68 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 212/09 Krajský soud v Brně 28.12.2009 13.1.2010 5
B 889/SL 67 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 9.3.2009 20.5.2009 36
B 889/SL 66 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 1.4.2008 18.6.2008 5
B 889/SL 65 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 28.3.2008 18.6.2008 9
B 889/SL 64 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 28.3.2008 18.6.2008 12
B 889/SL 63 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 2
B 889/SL 62 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 18.6.2008 4
B 889/SL 61 ostatní -záp. z jed. doz. rady Krajský soud v Brně 29.4.2008 29.5.2008 1
B 889/SL 60 podpisové vzory -čl.předst. Krajský soud v Brně 23.1.2008 27.2.2008 3
B 889/SL 59 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 14.12.2007 27.2.2008 11
B 889/SL 58 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 18.4.2007 27.2.2008 11
B 889/SL 57 notářský zápis - rozh. VH, NZ 5/08 Krajský soud v Brně 9.1.2008 27.2.2008 5
B 889/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.12.2007 27.2.2008 8
B 889/SL 55 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 26.2.2007 30.10.2007 6
B 889/SL 54 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 20.2.2007 30.10.2007 12
B 889/SL 53 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 20.2.2007 30.10.2007 2
B 889/SL 52 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 20.2.2007 30.10.2007 4
B 889/SL 51 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 20.2.2007 30.10.2007 16
B 889/SL 50 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 1.3.2006 22.6.2006 39
B 889/SL 49 notářský zápis -NZ 174/2005 Krajský soud v Brně 6.1.2006 20.2.2006 5
B 889/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.12.2005 20.2.2006 9
B 889/SL 47 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 30.1.2006 20.2.2006 2
B 889/SL 46 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 9.12.2005 20.2.2006 1
B 889/SL 45 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 29.3.2005 12.7.2005 36
B 889/SL 44 ostatní -volební protokol Krajský soud v Brně 3.6.2004 20.1.2005 2
B 889/SL 43 ostatní -zápis z mim. jed.předst. Krajský soud v Brně 15.6.2004 20.1.2005 9
B 889/SL 42 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 25.8.2004 20.1.2005 8
B 889/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2004 20.1.2005 9
B 889/SL 40 notářský zápis -NZ 68/2004 Krajský soud v Brně 28.6.2004 20.1.2005 5
B 889/SL 39 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 4.3.2004 5.5.2004 32
B 889/SL 38 ostatní -zánik funkce Krajský soud v Brně 12.6.2002 7.10.2003 2
B 889/SL 37 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 16.12.2002 7.10.2003 4
B 889/SL 36 podpisové vzory +ĆP Krajský soud v Brně 28.1.2003 7.10.2003 3
B 889/SL 35 notářský zápis -rozh.VH Krajský soud v Brně 14.1.2003 7.10.2003 6
B 889/SL 34 notářský zápis --rozh.VH Krajský soud v Brně 26.7.2002 7.10.2003 7
B 889/SL 33 notářský zápis -rozh. VH Krajský soud v Brně 18.7.2001 7.10.2003 12
B 889/SL 32 notářský zápis -usnes,VH Krajský soud v Brně 2.6.1999 7.10.2003 5
B 889/SL 31 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 21.3.2003 12.5.2003 37
B 889/SL 30 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 12.3.2002 14.8.2002 42
B 889/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.12.2001 7.6.2002 8
B 889/SL 28 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 27.12.2001 7.6.2002 8
B 889/SL 27 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 18.7.2001 27.2.2002 14
B 889/SL 26 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 5.3.2001 16.7.2001 41
B 889/SL 25 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 23.6.2000 29.3.2001 4
B 889/SL 24 ostatní - pozvánka na VH Krajský soud v Brně 23.6.2000 29.3.2001 2
B 889/SL 23 ostatní - zpráva DR k ú.z. 1999 Krajský soud v Brně 20.6.2000 29.3.2001 2
B 889/SL 22 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 14.9.1999 29.3.2001 5
B 889/SL 21 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 10.7.2000 29.3.2001 6
B 889/SL 20 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.12.2000 29.3.2001 6
B 889/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.12.2000 29.3.2001 8
B 889/SL 18 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 10.3.2000 30.6.2000 35
B 889/SL 17 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 26.2.1999 31.8.1999 32
B 889/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.5.1999 31.8.1999 8
B 889/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.12.1998 7.4.1999 8
B 889/SL 14 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 13.1.1999 7.4.1999 6
B 889/SL 13 ostatní - ČP a pod. vzor Krajský soud v Brně 12.2.1999 7.4.1999 1
B 889/SL 9 účetní závěrka _ 1997 Krajský soud v Brně 17.4.1998 5.8.1998 33
B 889/SL 12 ostatní - zpráva dozor.rady Krajský soud v Brně 26.6.1998 5.8.1998 2
B 889/SL 11 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 26.6.1998 5.8.1998 2
B 889/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 14.7.1998 5.8.1998 4
B 889/SL 8 ostatní - návrh na změnu Krajský soud v Brně 8.4.1997 26.2.1998 1
B 889/SL 7 ostatní - návrh na změnu Krajský soud v Brně 29.1.1997 26.2.1998 1
B 889/SL 6 ostatní - změna Krajský soud v Brně 20.12.1996 26.2.1998 1
B 889/SL 5 ostatní - změna Krajský soud v Brně 13.12.1996 26.2.1998 9
B 889/SL 4 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 30
B 889/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 9.12.1996 26.2.1998 16
B 889/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 25.9.1994 26.2.1998 24
B 889/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.6.1992 26.2.1998 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZDAR, a. s.

IČO (identifikační číslo) 46965815
Jméno ZDAR, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Žďár nad Sázavou
Vznik první živnosti: 10.8.1992
Celkový počet živností: 60
Aktivních živností: 8

Sídlo ZDAR, a. s.

Živnosti a provozovny ZDAR, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 161, Ždírec nad Doubravou 582 63
Identifikační číslo provozovny 1010448471
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 10.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna K Novému nádraží 2203, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1010506200
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna K Ochozi 1424, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1010506196
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Průmyslová 1285, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1011094878
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Nádražní 456/15, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1011676591
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 12.6.2017
Provozovna č. 6
Provozovna Řípská 960/9, Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny 1003527485
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 15.5.2011
Provozovna č. 7
Provozovna Novoměstská 2217/13, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1008440728
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.9.2012
Provozovna č. 8
Provozovna 2, Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny 1009879618
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 15.9.2014
Provozovna č. 9
Provozovna Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1004096381
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 10.8.1992
Provozovna č. 10
Provozovna Brněnská 131/37, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1007155116
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.11.1995
Provozovna č. 11
Provozovna Brněnská 110, Nové Město na Moravě 592 31
Identifikační číslo provozovny 1007155124
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.11.1995
Provozovna č. 12
Provozovna Přístavní 432/8, Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny 1012350380
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.9.2018

Živnost č. 2 opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna K Novému nádraží 2203, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1010506200
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna K Ochozi 1424, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1010506196
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1004096381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.12.1995

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna K Novému nádraží 2203, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1010506200
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna K Ochozi 1424, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1010506196
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Průmyslová 1285, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1011094878
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Řípská 960/9, Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny 1003527485
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Mánesova 1748/1, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1009668595
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Zahradní 524, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1007986395
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.10.2001
Provozovna č. 7
Provozovna Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1004096381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.4.1995
Provozovna č. 8
Provozovna Brněnská 110, Nové Město na Moravě 592 31
Identifikační číslo provozovny 1007155124
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.4.1995
Provozovna č. 9
Provozovna Přístavní 432/8, Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny 1012350380
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2018

Živnost č. 4 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.1995
Provozovna č. 1
Provozovna K Ochozi 1424, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1010506196
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna K Novému nádraží 2203, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1010506200
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1004096381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.1995

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.1995
Provozovna č. 1
Provozovna K Ochozi 1424, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1010506196
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna K Novému nádraží 2203, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1010506200
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1004096381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.1995

Živnost č. 6 Lakýrnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1004096381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1995

Živnost č. 7 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna K Ochozi 1424, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Identifikační číslo provozovny 1010506196
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna K Novému nádraží 2203, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1010506200
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1004096381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.2011

Živnost č. 8 Prodej lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna K Novému nádraží 2203, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1010506200
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1004096381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.12.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Novoměstská 2217/13, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1008440728
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.12.2013

Živnost č. 9 nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 16.2.2001

Živnost č. 11 vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 20.7.1993
Konec oprávnění 19.7.1993

Živnost č. 12 provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 25.9.1996

Živnost č. 13 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 20.7.1993
Konec oprávnění 19.7.1993

Živnost č. 14 provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 1.4.2001
Konec oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Činnost v oblasti reklamy a propagace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1995
Zánik oprávnění 6.12.2000

Živnost č. 18 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1995
Zánik oprávnění 2.11.2000

Živnost č. 19 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 10.8.2015

Živnost č. 22 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 14.10.2004

Živnost č. 23 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 silniční motorová doprava osobní v rozsahu: 1. osobní příležitostná vnitrostátní autobusová 2. osobní příležitostná mezinárodní autobusová 3. osobní linková veřejná vnitrostátní 4. osobní linková veřejná mezinárodní 5. osobní linková zvláštní vnitrostátn

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: 1) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti 2) nákladní mezinárodní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1995
Zánik oprávnění 30.9.1996
Konec oprávnění 24.4.2005

Živnost č. 27 výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 12.5.1997

Živnost č. 28 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 15.5.2010

Živnost č. 29 montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 12.5.1997

Živnost č. 30 průvodcovská činnost

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 13.4.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 31 Průvodcovská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 12.6.2000

Živnost č. 32 vyučování řízení motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 13.4.2001

Živnost č. 33 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 4.10.1999

Živnost č. 34 zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1995
Zánik oprávnění 5.11.1999

Živnost č. 35 zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Nájmy a pronájmy nebytových prostor a ploch včetně služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Čalounictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Zprostředkovatelské služby v oblasti výroby, obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Služby v oblasti celní deklarace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1995
Zánik oprávnění 14.2.2001

Živnost č. 41 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1995
Zánik oprávnění 23.9.1996

Živnost č. 43 směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Organizační činnost v oblasti tělovýchovy a sportu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Montáž a opravy akumulátorových baterií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1997
Zánik oprávnění 22.11.1999

Živnost č. 47 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, nebezpečné pro životní prostředi

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1997
Zánik oprávnění 2.11.2000

Živnost č. 49 prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, ebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1997
Zánik oprávnění 14.9.2000

Živnost č. 50 Kopírovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Pneuservis

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1999
Zánik oprávnění 21.8.2010

Živnost č. 53 prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.2000
Zánik oprávnění 18.10.2004

Živnost č. 54 prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.2000
Zánik oprávnění 8.7.2010

Živnost č. 55 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2000
Zánik oprávnění 15.5.2010

Živnost č. 56 Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2001
Zánik oprávnění 31.12.2018

Živnost č. 57 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2002
Zánik oprávnění 10.8.2015

Živnost č. 58 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 59 Taxislužba

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 60 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZDAR, a. s.

Člen statutárního orgánu Milan Šimka
Člen statutárního orgánu Richard Latislav
Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Žatečka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZDAR, a.s.

IČO: 46965815
Firma: ZDAR, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Žďár nad Sázavou
Základní územní jednotka: Žďár nad Sázavou
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.8.1992

Sídlo ZDAR, a.s.

Sídlo: Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 591 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nábytku
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s chemickými výrobky
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Reklamní činnosti
Činnosti cestovních kanceláří
Činnosti autoškol a jiných škol řízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image