Firma ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. IČO 00107999


ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. (00107999) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 1956 a je stále aktivní. ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na rzp.cz
Detailní informace o ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8020
IČO (identifikační číslo osoby) 00107999
Jméno ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 26.4.1956
Počet členů dozorčí rady: 6 30.7.2014
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 10% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 30.7.2014
Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.4.2008, kterým valná hromada pověřila představnenstvo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. rozhodnout ozvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií zaměstnanci společnosti podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku svyloučením předkupního práva akcionářů kúpisu nových akcií, představnenstvo společnosti rozhoduje ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem očástku 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc korun českých, ato formou upisování nových akcií zaměstnanci společnosti. Ke splacení těchto akcií bude použit podíl zaměstnanců na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu vdobě, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude emitováno nových 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 959 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 986 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Práva spojená sakciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.Předností právo akcionářů kúpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou sohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty kupsání předem určeným zájemcům - zaměstnancům společnosti, kteří ve společnosti pobírali mzdu vdobě mězi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisíceího třetího, a 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého.Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě ačinní 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 1.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen použitím podílu zaměstnance na zisku společnosti, tj. započtením pohledávek, rozhodnutí orozdělení zisku surčením podílu zaměstnanců na zisku bylo schváleno valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Valnou hromadou schválený podíl zaměstnanců na zisku byl mezi zaměstance rozdělen podle pravidel zpracovaných schválených představenstvem společnosti dne 17.6.2008. Dle těchto pravidel se na schváleném zisku podílejí zaměstnanci vpoměru jejich hrubé mzdy dosažené za sledované období, tj. vdobě mezi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisícího třetího, do 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého.Předem určení zájemci upisují akcie ve sm 18.8.2008 - 9.12.2008
Na základě smlouvy ofúzi na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělská společnost Petrovice uSedlčan, a.s., se sídlem Petrovice čp. 139, PSČ: 262 55, IČ: 26133571. 10.12.2004
Členská schůze dne 27.9.2002 rozhodla o změně právní formyZemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou na akciovouspolečnost ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.,rozhodnutí byloosvědčeno notářským zápisem č. NZ 253/2002 JUDr.MarcelySvobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí ozměně právní formy přijala stanovy akciové společnosti.Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 8020. 1.1.2003
Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se zdůvodu změny právní formy převádí do oddíl B, vložky 8020.Vymazává se ke dni 1.1.2003 z obchodního rejstříku. 1.1.2003 - 1.1.2003
Usnesením členské schůze družstva konané dne 1.8.1992 bylyschváleny stanovy družstva. 16.10.1992 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 16.10.1992 - 1.1.2003
Základní jmění družstva činí 46.088.673.73 Kčs. 16.10.1992 - 29.6.2001
Ručení:Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstvasvými členskými vklady. 16.10.1992 - 14.11.1994
Usnesením členské schůze družstva konané dne 24.2.1988 bylypřijaty nové stanovy družstva. 13.4.1989 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 13.4.1989 - 1.1.2003
Ručení:Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstvakaždoročně svými podíly na hospodářských výsledcích, ročnímiprémiemi, respektive ročnimi odměnami a to do výše 50%. 13.4.1989 - 16.10.1992
Podle souhlasu Odboru zemědělství, vodního a lesníhohospodářství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne25.4.1987, čj. ZVLH 783/87-Tu doplňuje se předmět činnostidružstva. 1.6.1987 - 1.1.2003
Usnesením výroční členské schůze byly dne 22.2.1980 přijatyzměny čl. 26 stanov družstva schválené radou ONV v Příbrami dne30.7.1981. 3.2.1982 - 1.1.2003
Podle této změny stanov se představenstvo skládá z 13 členů. 3.2.1982 - 13.4.1989
Podle rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství azemědělství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne10.11.1979, č.j. Zem.206.3-2513-79-Tu a ze dne 8.8.1980, č.j.ZVLH-1999-70-Tu. 23.9.1980 - 1.1.2003
Usnesením výroční členské schůze byly dne 27.2.76 přijatyvlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne16.12.1977 a zaregistrované. 18.4.1978 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1978 - 1.1.2003
Podle těchto nových stanov:Představenstvo se skládá z 11 členů. 18.4.1978 - 3.2.1982
Usnesením členské schůze konané dne 24.5.73 a 21.6.73 poschválení radou ONV v Příbrami ze dne 9.8.1973 č.j. 276/73sloučilo se 1.Jednotné zemědělské družstvo v Podmokách se sídlemPodmoky, o.Příbram a 2.Jednotné zemědělské družstvo vKrašovicích se sídlem Krašovice, okr.Příbram s tímto družstvemke dni 1.7.1973. 11.9.1973 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze konané dne 9.2.1970 byly změněnyčlánky, 4, 28, 30, 32 stanov družstva, schválené radou ONV vPříbrami dne 29.5.1970. 2.7.1970 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze konané dne 2.2.1965 byly přijatyvlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 32/1. 7.1.1966 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.1.1966 - 1.1.2003
Podle těchto stanov představenstva se skládá z 15 členů. 7.1.1966 - 18.4.1978
Usnesením členské schůze konané dne 10.2.1962 po schválení radyONV v Příbrami ze dne 14.7.1962 sloučila se Jednotná zemědělskádružstva v Hostovnici, Vleticích, Zhoři a Plešišti s tímtodružstvem. 5.11.1962 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze byly dne 1.11.1961 přijaty vlastnístanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 azaregistrované pod poř. č. 39. 18.4.1962 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1962 - 1.1.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. 18.4.1962 - 7.1.1966
Rozhodnutím členské schůze byly dne 5.8.1959 a 25.11.1959přijaty vlastní stanovy a doplňky vlastních stanov družstva,potvrzené radou ONV v Sedlčanech dne 11.3.1960 a zaregistrovanépod poř. č. 78 a 124. 30.3.1960 - 1.1.2003
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 30.3.1960 - 1.1.2003
Údaje o zřízení podniku:Ustavení družstva bylo schváleno podle § 5 odst. 2 zák. č.69/1949 Sb. usnesením ONV v Sedlčanech ze dne 20.4.1956. 26.4.1956 - 1.1.2003
Představenstvo se skládá z 5-9 členů. 26.4.1956 - 18.4.1962

Kapitál ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

zakladni jmění 340 109 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.2011
zakladni jmění 283 460 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.2008 - 2.7.2011
zakladni jmění 253 384 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.7.2008 - 9.12.2008
zakladni jmění 203 042 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2004 - 21.7.2008
zakladni jmění 144 985 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2003 - 10.12.2004
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.2001 - 1.1.2003
zakladni jmění 29 000 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.11.1994 - 29.6.2001
zakladni jmění 46 088 700 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.10.1992 - 14.11.1994

Sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 172 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
20.10.2015
Adresa 172 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 172, okres Příbram, PSČ 262 56
1.1.2003 - 20.10.2015
Adresa Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
26.4.1956 - 1.1.2003

Předmět podnikání ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
kovářství, podkovářství 30.7.2014
zámečnictví, nástrojařství 30.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.7.2014
zemědělská výroba 30.7.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.7.2014
obráběčství 30.7.2014
výroba tepla 30.7.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 30.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2014
výroba elektřiny 6.8.2008
výroba hnojiv 29.6.2007 - 30.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 29.6.2007 - 30.7.2014
nakládání sodpady ( vyjma nebezpečných) 14.7.2005
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 14.7.2005
rostlinná výroba včetně pěstování plodin na technické využití 14.7.2005 - 30.7.2014
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských ajiných zvířat či živočichů za účelem získávání avýroby živočišných produktů 14.7.2005 - 30.7.2014
produkce chovných plemenných zvířat avyužití jejich genetického materiálu 14.7.2005 - 30.7.2014
výroba osiv asadby, školkařských výpěstků agenetického materiálu rostlin 14.7.2005 - 30.7.2014
specializovaný maloobchod 14.7.2005 - 30.7.2014
přípravné práce pro stavby 14.7.2005 - 30.7.2014
kovoobráběčství 14.7.2005 - 30.7.2014
ubytovací služby 14.7.2005 - 30.7.2014
pořádání kulturních produkcí, zábav aprovozování zařízení sloužících kzábavě 14.7.2005 - 30.7.2014
opravy silničních vozidel 29.6.2001
opravy pracovních strojů 29.6.2001 - 30.7.2014
silniční motorová doprava nákladní 29.6.2001 - 6.8.2008
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.11.1995 - 30.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámciživnosti volné 9.11.1995 - 14.7.2005
hostinská činnost 14.11.1994
silniční motorová doprava 14.11.1994 - 29.6.2001
kovářství 16.10.1992 - 30.7.2014
zámečnictví 16.10.1992 - 30.7.2014
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 16.10.1992 - 14.7.2005
opravy motorových vozidel 16.10.1992 - 29.6.2001
opravy zemědělských strojů a zařízení 16.10.1992 - 29.6.2001
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejjíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě, vodních plochách a rybnících s chovem ryb. 13.4.1989 - 16.10.1992
2. Družstvo:a) zpracovává zemědělské suroviny, a vyrábí z nich potravinářskévýrobky, 13.4.1989 - 16.10.1992
b) vykonává činnost, vyrábí a prodává výrobky sloužící potřebámzemědělské a potravinářské výroby, 13.4.1989 - 16.10.1992
c) pěstuje, vyrábí a prodává zeleninu, květiny, okrasné dřevinya ostatní drobné výpěstky, vazbu věnců a kytic 13.4.1989 - 16.10.1992
d) provádí výrobu a prodej teplých a studených jídel, prodejtrvanlivého pečiva, cukrářských výrobků, lahůdek, cigaret, piva,vína a dalších nealkoholických a alkoholických nápojů, 13.4.1989 - 16.10.1992
e) je oprávněno poskytovat placené služby v oboru cestovníhoruchu a veřejného stravování, 13.4.1989 - 16.10.1992
f) vyrábí a prodává masné a uzenářské výrobky, 13.4.1989 - 16.10.1992
g) pořádá kult., společ., a školící akce v zařízeníspolečenského domu, 13.4.1989 - 16.10.1992
h) provádí výrobu a prodej minerálních lizů s doplňkem vitamínůpro hospodářská zvířata, 13.4.1989 - 16.10.1992
ch) provozuje školící zařízení pro řídící pracovníky ZPOK, 13.4.1989 - 16.10.1992
i) provádí výrobu a prodej programů pro mikropočítače a služby voblasti využití výpočetní techniky pro organizace ZPOK, případněpro obyvatelstvo, 13.4.1989 - 16.10.1992
j) zajišťuje dopravu nákladními auty a traktory občanům iorganizacím, do 31.12.1989, 13.4.1989 - 16.10.1992
k) provádí práce zemními stroji a autojeřábem občanům iorganizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
l) provádí opravářské, kovářské a zámečnické práce občanům iogranizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
m) provádí práce stavební a tesařské občanům i organizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
n) provádí práce vlastními mechanizačními prostředky a nářadímpro potřebu vlastní i za úplatu členům, organizacím a občanům,zapůjčuje krátkodobě vlastní nástroje, zařízení a mechanismy zaúplatu svým členům a občanům, vyjma strojů pro pěstování bramborvzhledem k ochraně před háďátkem, 13.4.1989 - 16.10.1992
o) družstvo bude nakupovat zemědělské výrobky od členů aposkytovat členům a jejich rodinám i ostatním občanům, svévýrobky a služby, druh těchto výrobků a služeb, čeny a podmínkystanoví představenstvo, 13.4.1989 - 16.10.1992
p) poskytuje rekondičně rehabilitační služby pro členy aobyvatelstvo. 13.4.1989 - 16.10.1992
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1988, 25.6.1987 - 13.4.1989
obchodní činnost v rozsahu:výroba a prodej teplých a studených jídel, prodej trvanlivéhopečiva, cukrářských výrobků, lahůdek, cigaret, piva, vína adalších alkoholických i nealkoholických nápojů 1.6.1987 - 13.4.1989
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1986, 17.3.1986 - 25.6.1987
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1985, 13.2.1985 - 17.3.1986
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1984, 30.3.1984 - 13.2.1985
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1983, 23.3.1983 - 30.3.1984
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1982, 3.2.1982 - 23.3.1983
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1980, 23.9.1980 - 3.2.1982
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1979, 14.5.1979 - 23.9.1980
zemní práce 18.4.1978 - 13.4.1989
opravářské práce 18.4.1978 - 13.4.1989
zpracovatelská činnost v bramborárně 18.4.1978 - 23.9.1980
práce autojeřábem 18.4.1978 - 23.9.1980
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1978, 29.3.1978 - 14.5.1979
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužujedoba platnosti do 31.12.1977, 2.6.1977 - 29.3.1978
Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD, 9.2.1971 - 13.4.1989
kolářství, kovářství a podkovářství a stavební práce. 9.2.1971 - 18.4.1978
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory s platností do30.12.1972, 9.2.1971 - 2.6.1977

vedení firmy ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Statutární orgán ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: Podmoky 8 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 8, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Ing. Pavel Hubička 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 227 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 227, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
místopředseda představenstva Ing. Milan Kakeš 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: Řadovy 12 , 262 56 Svatý Jan Česká republika
Řadovy 12, 262 56 Svatý Jan
člen představenstva Miroslav Procházka 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: Podmoky 21 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 21, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Josef Zelenka 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 58 , 264 01 Nechvalice Česká republika
č.p. 58, 264 01 Nechvalice
člen představenstva Jiří Dolejš 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 165 , 262 55 Petrovice Česká republika
č.p. 165, 262 55 Petrovice
člen představenstva Ing. Marek Kadeřábek 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: Šalounova 1937 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Šalounova 1937/10, Chodov, 149 00 Praha 4
Člen představenstva Ladislav Víšek 26.4.1956 - 29.7.1957
Adresa: 85 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 85, okres Příbram
Předseda Václav Páv 26.4.1956 - 29.7.1957
Adresa: 98 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 98, okres Příbram
Člen představenstva Václav Setikovský 26.4.1956 - 5.11.1962
Adresa: 33 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 33, okres Příbram
Člen představenstva Marie Květová 26.4.1956 - 5.11.1962
Adresa: 123 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 123, okres Příbram
Člen představenstva Alois Chmátal 29.7.1957 - 5.11.1962
Adresa: 156 , Krásná Hora nad Vltavou čp Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp.156, okres Příbram
Předseda Ladislav Víšek 29.7.1957 - 5.11.1962
Adresa: 85 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 85, okres Příbram
Člen představenstva Anežka Pešatová 26.4.1956 - 22.6.1964
Adresa: 10 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 10, okres Příbram
Člen představenstva Jiří Polida 5.11.1962 - 22.6.1964
Adresa: Hostovnice čp 18 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Hostovnice čp.18
Člen představenstva Jaroslav Dvořák 5.11.1962 - 22.6.1964
Adresa: Vletice čp 8 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Vletice čp.8
Člen představenstva Josef Kubík 5.11.1962 - 8.4.1966
Adresa: Vletice čp 13 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Vletice čp.13
Člen představenstva Josef Davídek 22.6.1964 - 8.4.1966
Adresa: 4 , Vletice Česká republika
Vletice 4
Člen představenstva Josef Votlučka 5.11.1962 - 24.4.1968
Adresa: 59 , Krásná Hora čp Česká republika
Krásná Hora čp.59, okres Havlíčkův Brod
Člen představenstva František Šternberk 5.11.1962 - 24.4.1968
Adresa: Hostovnice čp 2 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Hostovnice čp.2
Člen představenstva Josef Chýle 5.11.1962 - 24.4.1968
Adresa: Plešiště čp 4 , obec Hrabří Česká republika
obec Hrabří, Plešiště čp.4
Předseda Karel Čanda 5.11.1962 - 24.4.1968
Adresa: Hostovnice čp 4 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Hostovnice čp.4
Člen představenstva Stanislav Čanda 8.4.1966 - 24.4.1968
Adresa: 12 , Hostovnice čp Česká republika
Hostovnice čp.12
Člen představenstva Jaroslav Dvořák 8.4.1966 - 24.4.1968
Adresa: 8 , Vletice čp Česká republika
Vletice čp.8
Člen představenstva Stanislav Hubička 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: 42 , Krásná Hora čp Česká republika
Krásná Hora čp.42, okres Havlíčkův Brod
Člen představenstva Ladislav Chadima 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Vletice čp 9 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Vletice čp.9
Člen představenstva Ladislav Kvěch 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Česká republika
obec Hrabří, Smrčí
Člen představenstva Josef Holan ml. 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Plešiště čp 1 , obec Hrabří Česká republika
obec Hrabří, Plešiště čp.1
Člen představenstva Josef Pecholt 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Zhoř čp 1 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Zhoř čp.1
Člen představenstva Jaroslav Švástal 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Zhoř čp 31 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Zhoř čp.31
Člen představenstva Vladimír Jiránek 22.6.1964 - 2.5.1973
Adresa: 22 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 22, okres Příbram
Člen představenstva František Vokrouhlík 22.6.1964 - 2.5.1973
Adresa: 19 , Vletice Česká republika
Vletice 19
Člen představenstva Jiří Polida 24.4.1968 - 2.5.1973
Adresa: 18 , Hostovnice Česká republika
Hostovnice č.18
Člen představenstva Pavel Lacina 24.4.1968 - 2.5.1973
Adresa: 7 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.7, okres Příbram
Člen představenstva Antonín Duchoň 5.11.1962 - 16.5.1978
Adresa: Česká republika
obec Krásná Hora, Zhoř
Člen představenstva Karel Čanda 24.4.1968 - 16.5.1978
Adresa: Hostovnice čp 4 , obec Krásná Hora Česká republika
obec Krásná Hora, Hostovnice čp.4
Člen představenstva František Kužel 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 36 , Krašovice Česká republika
Krašovice č.36, okres Plzeň-sever
Člen představenstva Václav Smrt 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 7 , Vrbice Česká republika
Vrbice č.7
Člen představenstva Jiřina Kolínová 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 3 , Mokřice Česká republika
Mokřice č.3
Člen představenstva Josef Hůla 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 48 , Krásná Hora Česká republika
Krásná Hora 48, okres Havlíčkův Brod
Člen představenstva Jaroslav Hůla 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 5 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.5
Člen představenstva Marie Křížová 2.5.1973 - 23.9.1980
Adresa: 175 , Krásná Hora Česká republika
Krásná Hora č.175, okres Havlíčkův Brod
Člen představenstva Jiří Hubička 24.4.1968 - 1.6.1987
Adresa: 3 , Hostovnice Česká republika
Hostovnice č.3
Člen představenstva Josef Hošek 24.4.1968 - 1.6.1987
Adresa: 23 , Plešiště Česká republika
Plešiště č.23
Člen představenstva František Černý 2.5.1973 - 1.6.1987
Adresa: 18 , Mrázova Česká republika
Mrázova č.18
Člen představenstva Pavel Freylich 16.5.1978 - 1.6.1987
Adresa: 186 , Krásná Hora Česká republika
Krásná Hora 186, okres Havlíčkův Brod
Člen představenstva Jaroslav Pšenička 16.5.1978 - 1.6.1987
Adresa: 40 , Krásná Hora Česká republika
Krásná Hora 40, okres Havlíčkův Brod
Člen představenstva Jiřina Hájková 3.2.1982 - 1.6.1987
Adresa: 183 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 183, okres Příbram
Člen představenstva Jaroslav Kubeš 3.2.1982 - 1.6.1987
Adresa: 176 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 176, okres Příbram
Člen představenstva Antonín Davídek 2.5.1973 - 13.4.1989
Adresa: 4 , Vletice Česká republika
Vletice č.4
Člen představenstva Zdeněk Baloun 2.5.1973 - 13.4.1989
Adresa: 36 , Krašovice Česká republika
Krašovice č.36, okres Plzeň-sever
Člen představenstva Jiří Zelenka 2.5.1973 - 13.4.1989
Adresa: 8 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.8
Člen představenstva Josef Kříž 23.9.1980 - 13.4.1989
Adresa: 189 , Krásná Hora na Vltavou Česká republika
Krásná Hora na Vltavou 189
Člen představenstva Jaroslav Beneš 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 8 , Mokřice Česká republika
Mokřice 8
Člen představenstva Stanislav Černý 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 18 , Podmoky Česká republika
Podmoky 18
Člen představenstva František Krátký 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 195 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.195, okres Příbram
Člen představenstva Václava Kuželová 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 188 , Krásná Hora nad Vltavou čp Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp.188, okres Příbram
Člen představenstva Petr Polák 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 20 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.20
Člen představenstva Marie Procházková 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 205 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.205, okres Příbram
Člen představenstva Václav Šplíchal 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 212 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.212, okres Příbram
Předseda Vladimír Talaváňa 24.4.1968 - 7.12.1990
Adresa: 169 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.169, okres Příbram
Místopředseda Jiří Zelenka 13.4.1989 - 7.12.1990
Adresa: 8 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.8
Místopředseda Vladimír Talavaňa 7.12.1990 - 16.10.1992
Adresa: 169 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.169, okres Příbram
Člen představenstva Marie Hubičková 16.5.1978 - 5.10.2002
Adresa: 1 , Vrbice Česká republika
Vrbice 1
Předseda Jiří Zelenka 7.12.1990 - 5.10.2002
Adresa: 8 , Podmoky Česká republika
Podmoky č.8
Místopředseda Josef Bartoš 16.10.1992 - 5.10.2002
Adresa: 175 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou č.175, okres Příbram
Předseda Ing. Jiří Zelenka 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: Krásná Hora nad Vltavou , 262 56 Podmoky 8 Česká republika
Podmoky 8, Krásná Hora nad Vltavou, PSČ 26256
Místopředseda Josef Bartoš 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 175 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 175, PSČ 26256
člen Ing. Milan Kakeš 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: Řadovy 12 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, Řadovy 12, okres Příbram, PSČ 26256
člen Ing. Pavel Hubička 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 227 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 227, PSČ 26256
člen Miroslav Procházka 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: Podmoky 21 , 262 56 Krásná Horas nad Vltavou Česká republika
Krásná Horas nad Vltavou, Podmoky 21, PSČ 26256
Člen představenstva Josef Bartoš 1.1.2003 - 31.1.2003
Vznik členství 1.1.2003
Adresa: 175 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 175, okres Příbram, PSČ 262 56
Předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 1.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 11.5.2007
Adresa: Podmoky 8 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, Podmoky čp. 8, okres Příbram, PSČ 26256
Člen Ing. Pavel Hubička 1.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: 227 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 227, okres Příbram, PSČ 262 56
Člen Ing. Milan Kakeš 1.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: Řadovy 12 , Svatý Jan Česká republika
Svatý Jan, Řadovy čp. 12, okres Příbram, PSČ 26256
Člen Miroslav Procházka 1.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: Podmoky 21 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, Podmoky čp. 21, okres Příbram, PSČ 26256
Místopředseda Josef Bartoš 31.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 11.5.2007
Adresa: 175 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 175, okres Příbram, PSČ 262 56
člen představenstva Josef Zelenka 10.12.2004 - 29.6.2007
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: 264 01 Nechvalice 58 Česká republika
Nechvalice 58, PSČ 26401
člen představenstva Jiří Dolejš 10.12.2004 - 29.6.2007
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: 262 55 Petrovice 165 Česká republika
Petrovice 165, PSČ 26255
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Vznik funkce 11.5.2007
Zánik funkce 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 8 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 8, PSČ 26256
místopředseda představenstva Josef Bartoš 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Vznik funkce 11.5.2007
Zánik funkce 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 175 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 175, PSČ 26256
člen představenstva Ing. Pavel Hubička 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 227 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 227, PSČ 26256
člen představenstva Ing. Milan Kakeš 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 262 56 Svatý Jan - Řadovy 12 Česká republika
Svatý Jan - Řadovy 12, PSČ 26256
člen představenstva Miroslav Procházka 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 21 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 21, PSČ 26256
člen představenstva Josef Zelenka 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 264 01 Nechvalice 58 Česká republika
Nechvalice 58, PSČ 26401
člen představenstva Jiří Dolejš 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 262 55 Petrovice 165 Česká republika
Petrovice 165, PSČ 26255
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 8.6.2012 - 30.7.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 8 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 8, PSČ 26256
člen představenstva Ing. Pavel Hubička 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 227 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 227, PSČ 26256
místopředseda představenstva Ing. Milan Kakeš 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: 262 56 Svatý Jan - Řadovy 12 Česká republika
Svatý Jan - Řadovy 12, PSČ 26256
člen představenstva Miroslav Procházka 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 21 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 21, PSČ 26256
člen představenstva Josef Zelenka 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 264 01 Nechvalice 58 Česká republika
Nechvalice 58, PSČ 26401
člen představenstva Jiří Dolejš 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 262 55 Petrovice 165 Česká republika
Petrovice 165, PSČ 26255
člen představenstva Ing. Marek Kadeřábek 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: Šalounova 1937 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Šalounova 1937/10, PSČ 14900
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 30.7.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: Podmoky 8 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 8, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Dozorčí rada ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Vít Hubička 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 42 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 42, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
člen dozorčí rady Marie Holanová 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: Kuníček 2 , 262 55 Petrovice Česká republika
Kuníček 2, 262 55 Petrovice
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Hůla 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: Podmoky 5 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 5, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
člen dozorčí rady Josef Jirsa 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: Kuníček 1 , 262 55 Petrovice Česká republika
Kuníček 1, 262 55 Petrovice
člen dozorčí rady Jaroslav Kříž 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: Plešiště 12 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Plešiště 12, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
člen dozorčí rady Josef Šmejkal 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 223 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 223, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Předseda dozorčí rady Vít Hubička 1.1.2003 - 19.6.2009
Vznik členství 1.1.2003
Vznik funkce 1.1.2003
Adresa: 42 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 42, okres Příbram, PSČ 262 56
Člen Jaroslav Kříž 1.1.2003 - 19.6.2009
Vznik členství 1.1.2003
Adresa: 209 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 209, okres Příbram, PSČ 262 56
Člen Josef Ptáček 1.1.2003 - 19.6.2009
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 1.1.2008
Adresa: Mokřice 24 , Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou, Mokřice čp. 24, okres Příbram, PSČ 26256
člen dozorčí rady Josef Jirsa 10.12.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 11.6.2004
Adresa: 262 55 Petrovice - Kuníček 1 Česká republika
Petrovice - Kuníček 1, PSČ 26255
člen dozorčí rady Pavel Škoch 10.12.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: 262 55 Petrovice - Zahrádka 18 Česká republika
Petrovice - Zahrádka 18, PSČ 26255
člen dozorčí rady Jiří Pečený 10.12.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: 262 55 Hrachov 15 Česká republika
Hrachov 15, PSČ 26255
předseda dozorčí rady Vít Hubička 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 26.3.2009
Zánik členství 26.3.2014
Vznik funkce 7.5.2009
Zánik funkce 26.3.2014
Adresa: Krásná Hora nad Vltavou 42 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 42,, okres Příbram, PSČ 26256
člen dozorčí rady Jaroslav Kříž 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 209 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 209, okres Příbram, PSČ 26256
člen dozorčí rady Marie Holanová 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 262 55 Petrovice - Kuníček 2 Česká republika
Petrovice - Kuníček 2, PSČ 26255
člen dozorčí rady Josef Jirsa 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 262 55 Petrovice - Kuníček 1 Česká republika
Petrovice - Kuníček 1, PSČ 26255
člen dozorčí rady Josef Šmejkal 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 223 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou 223, okres Příbram, PSČ 26256
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Hůla 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 5 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou - Podmoky 5, okres Příbram, PSČ 26256
předseda dozorčí rady Vít Hubička 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 42 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 42, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
člen dozorčí rady Marie Holanová 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: Kuníček 2 , 262 55 Petrovice Česká republika
Kuníček 2, 262 55 Petrovice
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Hůla 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: Podmoky 5 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Podmoky 5, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
člen dozorčí rady Josef Jirsa 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: Kuníček 1 , 262 55 Petrovice Česká republika
Kuníček 1, 262 55 Petrovice
člen dozorčí rady Jaroslav Kříž 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: Plešiště 12 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Plešiště 12, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
člen dozorčí rady Josef Šmejkal 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 223 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
č.p. 223, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Sbírka Listin ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8020/SL 54 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora zápis z VH z 7.5.2015 Městský soud v Praze 31.12.2014 19.8.2015 21.8.2015 50
B 8020/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.10.2014 20.11.2014 59
B 8020/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.10.2014 19.11.2014 59
B 8020/SL 50 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 7.5.2014 23.7.2014 5.8.2014 9
B 8020/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 124/2014 Městský soud v Praze 27.5.2014 23.7.2014 5.8.2014 22
B 8020/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.8.2013 17.9.2013 61
B 8020/SL 47 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 4.5.2012 1.11.2012 5.11.2012 10
B 8020/SL 44 notářský zápis, účetní závěrka r. 2010,NZ 148/2011 Městský soud v Praze 30.5.2011 3.6.2011 18.8.2011 12
B 8020/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 17.8.2011 48
B 8020/SL 42 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 13.5.2009 3.7.2009 6
B 8020/SL 41 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Městský soud v Praze 13.5.2009 3.7.2009 1
B 8020/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.6.2009 5.6.2009 49
B 8020/SL 39 notářský zápis, účetní závěrka -NZ154/08, r.2007 Městský soud v Praze 2.5.2008 14.5.2008 2.9.2008 21
B 8020/SL 38 notářský zápis -NZ210/08 Městský soud v Praze 20.6.2008 15.7.2008 2.9.2008 6
B 8020/SL 37 notářský zápis -NZ144/06 Městský soud v Praze 1.6.2006 1.8.2008 2.9.2008 10
B 8020/SL 36 notářský zápis -NZ263/08 Městský soud v Praze 13.8.2008 18.8.2008 6
B 8020/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2008 30.7.2008 31.7.2008 14
B 8020/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.5.2008 2.6.2008 57
B 8020/SL 33 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 11.5.2007 8.10.2007 1
B 8020/SL 32 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 9.5.2007 8.10.2007 1
B 8020/SL 31 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.5.2007 8.10.2007 8
B 8020/SL 30 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 13.6.2007 8.10.2007 2
B 8020/SL 29 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 14.6.2007 8.10.2007 5
B 8020/SL 28 notářský zápis -NZ114/07 Městský soud v Praze 7.6.2007 8.10.2007 13
B 8020/SL 27 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.6.2007 14.6.2007 57
B 8020/SL 25 notářský zápis NZ 117/2005-rozhodnutí VH Městský soud v Praze 27.5.2005 19.7.2005 0
B 8020/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 23.6.2005 19.7.2005 0
B 8020/SL 23 ostatní -zpr.o přezk.fúze DR+představ. Městský soud v Praze 7.5.2004 11.5.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.6.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 21 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 30.8.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 20 notářský zápis -NZ164-165-166/04+sml.o fúzi Městský soud v Praze 20.7.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 19 ostatní -zahaj.rozvaha 1.1.04 Městský soud v Praze 1.1.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 18 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 27.12.2004 0
B 8020/SL 17 účetní závěrka r.2003+audit/B6258/ Městský soud v Praze 31.12.2003 27.12.2004 0
B 8020/SL 16 ostatní -přezkoum.návrhu sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.4.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 15 posudek znalce č.1703/19/04 Městský soud v Praze 15.3.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 10.8.2004 26.8.2004 0
B 8020/SL 13 ostatní - návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 7.5.2004 11.5.2004 13.5.2004 0
B 8020/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 13.5.2003 14.5.2003 0
B 8020/SL 9 posudek znalce č. 1544/132/2002 Městský soud v Praze 18.9.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 253/2002 Městský soud v Praze 16.10.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 11 podpisové vzory 5x Městský soud v Praze 27.9.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 10 notářský zápis NZ 252/2002 Městský soud v Praze 16.10.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 6 ostatní -zápis z výroční čl.schůze Městský soud v Praze 15.3.2002 8.8.2002 0
B 8020/SL 5 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 8.7.2002 8.8.2002 0
B 8020/SL 4 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 8.7.2002 8.8.2002 0
B 8020/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 10.6.2002 11.6.2002 0
B 8020/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.3.1996 3.11.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

IČO (identifikační číslo) 00107999
Jméno ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Sedlčany
Vznik první živnosti: 5.1.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 9

Sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Živnosti a provozovny ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Živnost č. 1 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 139, Petrovice 262 55
Identifikační číslo provozovny 1000285383
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Ubytovací služby

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 16.7.2004
Provozovna č. 2
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 66, Petrovice 262 55
Identifikační číslo provozovny 1000285375
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.7.2004

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.8.2004

Živnost č. 9 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.4.2014

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 11 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 12 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 4.8.2000

Živnost č. 14 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 15 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 16 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 17 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 18 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1995
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.1995
Zánik oprávnění 21.4.2000

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.1995
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 22 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní pro tahače a vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2003
Zánik oprávnění 3.8.2005
Konec oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba hnojiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Marek Kadeřábek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Zelenka
Člen statutárního orgánu Miroslav Procházka
Člen statutárního orgánu Josef Zelenka
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Hubička
Člen statutárního orgánu Jiří Dolejš
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Kakeš

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

IČO (identifikační číslo) 00107999
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00107999
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Sídlo KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU 172 262 56 KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Sedlčanech, 28.října 174, SEDLČANY, tel.: 318 841 301
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2719211/0100 9.4.2013
2520392/0800 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00107999
Jméno firmy ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka x6buzdr
tracking image