Firma ZBIROŽSKÁ a.s. IČO 00119296


ZBIROŽSKÁ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZBIROŽSKÁ a.s. (00119296) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bezručova 213, 338 08 Zbiroh Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 1978 a je stále aktivní. ZBIROŽSKÁ a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZBIROŽSKÁ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZBIROŽSKÁ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZBIROŽSKÁ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZBIROŽSKÁ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZBIROŽSKÁ a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 972
IČO (identifikační číslo osoby) 00119296
Jméno ZBIROŽSKÁ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 26.1.1978
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.9.2014 - 9.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 30.9.2014 - 9.10.2015
Rozhodnutí představenstva oúmyslu zvýšit základní kapitál ze dne 4.3.2010:a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je umožnit oprávněným osobám podle zákona číslo 42/1992 Sb. (transformační zákon), osobám majícím vůči společnosti pohledávku na vypořádání vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu nebo osobám majícím vůči společnosti pohledávku na vypořádání další majetkové účasti na podnikání družstva nebo jejich částí jako jejím věřitelům, aby se podíleli na kapitálu společnosti jako povinné osoby (dlužníka) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu azároveň uzavřou se společností dohodu ozapočtení, ve které se zaváží započítat svoji pohledávku na vypořádání majetkového nebo vypořádacího podílu anebo další majetkové účasti (jejich části) na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií: tím dojde ke snížení závazkového zatížení společnosti otyto dlouhodobé pohledávky ake zlepšení "ekonomického zdraví" společnosti, což je důležitým ukazatelem pro získání dotací.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 272 000 Kč, slovy: dvěstěsedmdesátdvatisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu společnosti 77 745 000 Kč, slovy: sedmdesátsedmmilionůsedmsetčtyřicetpěttisíckorun českých.c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 5, slovy: pět věřitelů společnosti, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. nebo vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu vcelkové výši 272 000 Kč, slovy: dvěstěsedmdesátdvatisíc korun českých auzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu ojejich vypořádání či částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti.e) Vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií; tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů nebo vypořádacích podílů zdůvodu ukončení členství vdružstvu vcelkové výši 272 000 Kč, slovy: dvěstěsedmdesátdvatisíc korun českých.f) Základní kapitál společnosti bude zvýšen novou emisí 272 ks, slovy: dvěstěsedmdesátdva kusů kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno ojmenovité hodnotě 1000 Kč, slovy: jedentisíc korun českých, akcie budou emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší.g) Emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.h) Místem úpisu je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08 nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem oúpis akcií.i) Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60, slovy: šedesáti kalendářních dnů atato lhůta počíná 15., slovy: patnáctým dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu vPlzni ozápisu rozhodnutí představenstva společnosti oúmyslu zvýšit 7.4.2010 - 22.9.2010
Rozhodnutí představenstva ozvýšení základního kapitálu ze dne 16. března 2009:a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je umožnit oprávněným osobám podle zákona číslo 42/1992 Sb. (transformační zákon), osobám majícím vůči společnosti pohledávku na vypořádání vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu nebo jejich částí jako jejím věřitelům, aby se podíleli na základním kapitálu společnosti jako povinné osoby (dlužníka) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu azároveň uzavřou se společností dohodu ozapočtení, ve které se zaváží započítat svoji pohledávku na vypořádání majetkového nebo vypořádacího podílu (jejich části) na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií: tím dojde ke snížení závazkového zatížení společnosti otyto dlouhodobé pohledávky ake zlepšení "ekonomického zdraví" společnosti, což je důležitým ukazatelem pro získání dotací.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 353 000 Kč, slovy: třistapadesáttřitisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu společnosti 77 473 000 Kč, slovy: sedmdesátsedmmilionůčtyřistasedmdesáttřitisíc korun českých.c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 9, slovy: devět věřitelů společnosti, uvedených vrozhodnutí představenstva, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. nebo vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu vcelkové výši 353 000 Kč, slovy: třistapadesáttřitisíc korun českých auzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu ojejich vypořádání či částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti vtomto finančním rozsahu.e) Vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií; tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů nebo vypořádacích podílů zdůvodu ukončení členství vdružstvu vcelkové výši 353 000 Kč, slovy: třistapadesáttřitisíc korun českých.f) Základní kapitál společnosti bude zvýšen novou emisí 353 ks, slovy: třistapadesáttři kusů kmenových listinných akcií společnosti na jméno nepřijatých kobchodování na regulovaném trhu ojmenovité hodnotě 1000 Kč, slovy: jedentisíc korun českých, akcie budou emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší.g) Emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.h) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08 nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem oúpis akcií.i) Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60, slovy: šedesáti kalendářních dnů atato lhůta počíná 15., slovy: patnáctým dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu vPlzni ozápisu rozhodnutí představenstva společnosti oúmyslu zvýšit základní kapitál účinné (pravo 31.3.2009 - 15.7.2009
Dne 29.7.2008 přijalo představenstvo následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je umožnit oprávněným osobám podle zákona číslo 42/1992 Sb. (transformační zákon) a osobám majícím vůči společnosti pohledávku na vypořádání vypořádacího podílu z důvodu ukončení členství v družstvu nebo jejich částí jako jejím věřitelům, aby se podíleli na základním kapitálu společnosti jako povinné osoby (dlužníka) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu a zároveň uzavřou se společností dohodu o započtení, ve které se zaváží započítat svoji pohledávku na vypořádání majetkového nebo vypořádacího podílu (jejich části) na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií: tím dojde ke snížení závazkového zatížení společnosti o tyto dlouhodobé pohledávky a ke zlepšení "ekonomického zdraví" společnosti, což je důležitým ukazatelem pro získání dotací.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 778 000 Kč, slovy: sedmsetsedmdesátosmtisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu společnosti 77 120 000 Kč, slovy: sedmdesátsedmmilionůjednostodvacettisíc korun českých.c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 6, slovy: šest věřitelů společnosti, uvedených v rozhodnutí představenstva, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. nebo vypořádacího podílu z důvodu ukončení členství v družstvu v celkové výši nejméně 778 000 Kč, slovy: sedmsetsedmdesátosmtisíc korun českých a uzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu o jejich vypořádání či částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti v tomto finančním rozsahu.e) Vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo všech akcionářů společnosti a upisování nových akcií; tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů nebo vypořádacích podílů z důvodu ukončení členství v družstvu v celkové výši 778 000 Kč, slovy: sedmsetsedmdesátosmtisíc korun českých.f) Základní kapitál společnosti bude zvýšen novou emisí 778 ks, slovy: sedmsetsedmdesátosm kusů kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, slovy: jedentisíc korun českých, akcie budou emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší.g) Emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.h) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08 nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem o úpis akcií.i) Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60, slovy: šedesáti kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15., slovy: patnáctým dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o úmyslu zvýšit základní kapitál účinné (pravomocné). 2.10.2008 - 17.12.2008
Dne 21.8.2008 přijalo představenstvo následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je umožnit oprávněným osobám podle zákona číslo 42/1992 Sb. (transformační zákon) a osobám majícím vůči společnosti pohledávku na vypořádání vypořádacího podílu z důvodu ukončení členství v družstvu nebo jejich částí jako jejím věřitelům, aby se podíleli na základním kapitálu společnosti jako povinné osoby (dlužníka) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu a zároveň uzavřou se společností dohodu o započtení, ve které se zaváží započítat svoji pohledávku na vypořádání majetkového nebo vypořádacího podílu (jejich části) na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií: tím dojde ke snížení závazkového zatížení společnosti o tyto dlouhodobé pohledávky a ke zlepšení "ekonomického zdraví" společnosti, což je důležitým ukazatelem pro získání dotací.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 778 000 Kč, slovy: sedmsetsedmdesátosmtisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu společnosti 77 120 000 Kč, slovy: sedmdesátsedmmilionůjednostodvacettisíc korun českých.c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 6, slovy: šest věřitelů společnosti, uvedených v rozhodnutí představenstva, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. nebo vypořádacího podílu z důvodu ukončení členství v družstvu v celkové výši nejméně 778 000 Kč, slovy: sedmsetsedmdesátosmtisíc korun českých a uzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu o jejich vypořádání či částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti v tomto finančním rozsahu.e) Vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo všech akcionářů společnosti a upisování nových akcií; tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů nebo vypořádacích podílů z důvodu ukončení členství v družstvu v celkové výši 778 000 Kč, slovy: sedmsetsedmdesátosmtisíc korun českých.f) Základní kapitál společnosti bude zvýšen novou emisí 778 ks, slovy: sedmsetsedmdesátosm kusů kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč, slovy: jedentisíc korun českých, akcie budou emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší.g) Emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.h) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08 nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem o úpis akcií.i) Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60, slovy: šedesáti kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15., slovy: patnáctým dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o úmyslu zvýšit základní kapitál účinné (pravomocné). 10.9.2008 - 2.10.2008
Dne 14.12.2007 představenstvo přijalo následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je umožnit oprávněným osobám podle zákona číslo 42/1992 Sb. (transformační zákon), osobám majícím vůči společnosti pohledávku na vypořádání vypořádacího podílu z důvodu ukončení členství v družstvu nebo jejich částí jako jejím věřitelům, aby se podíleli na základním kapitálu společnosti jako povinné osoby (dlužníka) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu a zároveň uzavřou se společností dohodu o započtení, ve které se zaváží započítat svoji pohledávku na vypořádání majetkového nebo vypořádacího podílu (jejich části) na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií; tím dojde ke snížení závazkového zatížení společnosti o tyto dlouhodobé pohledávky a ke zlepšení "ekonomického zdraví" společnosti, což je důležitým ukazatelem pro získání dotací;b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2 143 000 Kč na celkovou výši základního kapitálu společnosti 76 342 000 Kč;c) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;d) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 29 věřitelů společnosti uvedených v rozhodnutí představenstva, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. nebo vypořádání podílu z důvodu ukončení členství v družstvu v celkové výši nejméně 2 143 000 Kč a uzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu o jejich vypořádání či částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti v tomto finančním rozsahu;e) vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií; tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů nebo vypořádacích podílů z důvodu ukončení členství v družstvu v celkové výši 2 143 000 Kč;f) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 2143 ks kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie budou emitovány ve formě 29 kusů hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší;g) emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;h) místem úpisu akcií je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08 nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem o úpis akcií;i) úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15 dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o úmyslu zvýšit základní kapitál účinné; o počátku běhu lhůty k úpisu akcií a její délce budou zájemci o úpis akcií společností písemně vyrozuměni;j) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností; k upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemcům poskytnuta lhůta 60 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o ups 21.12.2007 - 5.4.2008
Dne 30.7.2007 přijalo představenstvo následující rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu společnosti:a) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je umožnit oprávněným osobám podle zákona číslo 42/1992 Sb. (transformační zákon), osobám majícím vůči společnosti pohledávku na vypořádání vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu nebo jejich částí jako jejím věřitelům, aby se podíleli na základním kapitálu společnosti jako povinné osoby (dlužníka) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu azároveň uzavřou se společností dohodu ozapočtení, ve které se zaváží započítat svoji pohledávku na vypořádání majetkového nebo vypořádacího podílu (jejich části) na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií; tím dojde ke snížení závazkového zatížení společnosti otyto dlouhodobé pohledávky ake zlepšení "ekonomického zdraví" společnosti, což je důležitým ukazatelem pro získání dotací;b) základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 3 871 000 Kč, slovy: třimilionyosmsetsedmdesátjednatisíc korun českých na celkovou výši základního kapitálu společnosti 74 199 000 Kč, slovy: sedmdesátčtyřimilionůjednostodevadesátdevěttisíc korun českých;c) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;d) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 34, slovy: třicetčtyři věřitelů společnosti, uvedených vrozhodnutí představenstva, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. nebo vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu vcelkové výši nejméně 3 871 000 Kč, slovy: třimilionyosmsetsedmdesátjedentisíc korun českých auzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu ojejich vypořádání či částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti vtomto finančním rozsahu;e) vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií; tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů nebo vypořádacích podílů zdůvodu ukončení členství vdružstvu vcelkové výši 3 871 000 Kč, slovy: třimilionyosmsetsedmdesátjedentisíc korun českých;f) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 3 871 ks, slovy: třítisícosmisetsedmdesátijednoho kusu kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno ojmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy: jedentisíc korun českých; akcie budou emitovány ve formě 34, slovy: třicetičtyř kusů hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší;g) emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;h) místem úpisu akcií je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08 nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem oúpis akcií;i) úpis akcií proběhne ve lhůtě 60, slovy:šedesáti kalendářních dnů atato lhůta počíná 15, slovy: patnáctým dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu vPlzni oz 7.9.2007 - 27.11.2007
a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4 060 000 Kč na celkovou výši základního kapitálu společnosti 70 328 000 Kč;b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;c) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 22 oprávněných osob nebo věřitelů společnosti, uvedených v příloze usnesení valné hromady, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. nebo vypořádacího podílu z důvodu ukončení členství v družstvu v celkové výši 4 060 000 Kč a uzavřeli se společností do dne rozhodnutí valné hromady dohodu o jejich vypořádání či částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti;d) vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo všech akcionářů společnosti na upisování nových akcií; tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů nebo vypořádacích podílů z důvodu ukončení členství v družstvu v celkové výši 4 060 000 Kč;e) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 4 060 ks kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč; akcie budou emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší;f) emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;g) místem úpisu akcií je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08 nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem;h) úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15 dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o úmyslu zvýšit zkladní kapitál účinné (pravomocné); o počátku běhu lhůty k úpisu akcií a její délce budou zájemci o úpis akcií společností písemně vyrozuměni;i) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností; k upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemcům poskytnuta lhůta 60 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny;j) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemců na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. nebo vypořádacího podílu z důvodu ukončení členství v družstvu nebo jejich částí vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu; emisní kurz všech emitovaných akcií bude splacen výhradně započtením;k) emisní kurz musí být každým zájemcem, který provedl úpis akcií splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou uzavření smlouvy o započtení, která bude v jedné listině se smlouvou o úpisu akcií;l) smlouvy o započtení budou uzavírány dle těchto pravidel:la) smlouvy budou uzavírány mezi společností a zájemcem (upisovatelem) ve lhůtě určené k úpisu akcií;lb) o lhůtě k uzavření smlouvy bude každý zájemce písemně informován;lc) návrh smlouvy o úpisu akcií a o započtení 11.9.2006 - 22.12.2006
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 07.10.2005 ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 3 746 000 Kč na celkovou výši základního kapitálu společnosti 66 268 000 Kč;b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;c) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 36 oprávněných osob nebo věřitelů, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb., vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu nebo další majetkové účasti na podnikání družstva vcelkové výši 3 746 000 Kč auzavřeli se společností do dne rozhodnutí valné hromady dohodu ojejich částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti;d) vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti na upisování nových akcií; tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů, vypořádacích podílů zdůvodu ukončení členství vdružstvu adalších majetkových účastí na podnikání družstva vcelkové výši 3 746 000 Kč;e) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 3 746 ks kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno ojmenovité hodnotě 1000 Kč; akcie budou emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší;f) emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;g) místem úpisu akcií je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08;h) úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 kalendářních dnů atato lhůta počíná 15. dnem ode dne, kdy usnesení Krajského soudu vPlzni ozápisu rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu nabude právní moci; opočátku běhu lhůty kúpisu akcií ajejí délce budou zájemci oúpis společností písemně vyrozuměni;i) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě oupsání akcií, kterou uzavřou se společností akupsání akcií bude zájemcům poskytnuta lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií;j) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemců na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1002 Sb., vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu nebo další majetkové účasti na podnikání družstva nebo jejich částí vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu; emisní kurz všech emitovaných akcií bude splacen výhradně započtením;k) emisní kurz musí být každým zájemcem, který provedl úpis akcií, splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ato formou uzavření smlouvy ozapočtení; smlouvy ozapočtení budou uzavírány dle těchto pravidel:ka) smlouvy budou uzavírány mezi společností azájemcem (upisovatelem) ve lhůtě do šedesáti dnů ode dne provedení úpisu akciíkb) olhůtě kuzavření smlouvy bude každý zájemce informován při provedení úpisu akcií;kc) návrh smlouvy ozapočtení předloží zájemci - up 22.11.2005 - 30.12.2005
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 22.10.2004 ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 9 035 000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu společnosti 62 522 000,- Kč;b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;c) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 55 oprávněných osob nebo věřitelů uvedených vpříloze pozvánky, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb., vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu nebo další majetkové účasti na podnikání družstva vcelkové výši 9 035 000,- Kč, slovy: devětmilionůtřicetpěttisíc korun českých auzavřeli se společností do dne rozhodnutí valné hromady dohodu tomto ojejich částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti;d) vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti na upisovánín nových akcií; tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů, vypořádacích podílů zdůvod ukončení členství vdružstvu adalších majetkových účastí na podnikání družstva vcelkové výši 9 035 000,- Kč;e) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 9 035 kusů kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč; akcie budou emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší;f) emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;g) místem úpisu akicí je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08 nebo jiné určené místo;h) úpis akcií proběhne ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů atato lhůta počíná 15 dnem ode dne, kdy usnesení Krajského soudu vPlzni ozápisu rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu nabude právní moc; opočátku běhu lhůty kúpisu akcií ajejí délce budou zájemci oúpis společností písemně vyrozuměni;i) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě oupsání akcií, kterou uzavřou se společností akupsání akcií bude zájemcům poskytnuta lhůta patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií;j) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemců na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb., vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu nebo další majetkové účasti na podnikání družstva nebo jejich částí vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; emisní kurz všech emitovaných akcií bude splacen výhradně započtením;k) emisní kurz musí být každým zájemcem, který provedl úpis akcií splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ato formou uzavření smlouvy ozapočtení; smlouvy ozapočtení budou uzavírány dle těchto pravidel:la) smlouvy budou uzavírány mezi společností azájemcem (upisovatelem) ve lhůtě do šedesáti dnů ode dne provedení úpisu akcií;lb) olhůt 11.5.2005 - 29.8.2005
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 13.02.2003 ozvýšení základního kapitálu společnosti takto:a) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je umožnit oprávněným osobám podle zákona č. 42/1992 Sb. (transformační zákon) nebo osobám majícím vůči společnosti pohledávku na vypořádání vypořádacího podílu zdůvodu ukončení členství vdružstvu jako jejím věřitelům, aby se podílely na kapitálu společnosti jako povinné osoby (dlužníkovi) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu azároveň uzavřou se společností dohodu ozapočtení, ve které se zaváží započítat svoji pohledávku na vypořádání majetkového nebo vypořádacího podílu nebo jejich části na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií (dříve kapitalizace majetkových avypořádacích podílů), tím by mělo dojít ke snížení závazkového zatížení společnosti otyto dlouhodobé pohledávky;b) základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 8.775.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu společnosti 53.487.000,- Kč;c) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;d) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, kterými je 64 oprávněných osob uvedených vpříloze rozhodnutí, jenž nejsou akcionáři společnosti amají vůči společnosti pohledávky na vypořádání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. vcelkové výši 8.775.000,- Kč auzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu ojejich částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti;e) vdůležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti na upisování nových akcií, tímto důležitým zájmem je dosažení kapitalizace pohledávek vůči společnosti na vypořádání majetkových podílů ve výši 8.775.000,- Kč;f) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 8775 ks kusů kmenových listinných neregistrovaných akcií společnosti na jméno ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč; akcie budou emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé zájemce, kteří je upíší;g) emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;h) místem úpisu akcií je sídlo společnosti ve Zbiroze, Bezručova ul. 213, PSČ 338 08;i) úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 kalendářních dnů atato lhůta počíná 15. dnem ode dne, kdy usnesení Krajského soudu vPlzni ozápisu rozhodnutí představenstva ozvýšení základního kapitálu nabude právní moci, opočátku běhu lhůty kúpisu akcií ajejí délce budou zájemci společnosti písemně vyrozuměni;j) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemců na vypořádání majetkového podílu nebo jeho části dle zákona č. 42/1992 Sb. vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;k) emisní kurz musí být každým zájemcem, který provedl úpis akcií, splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ato formou uzavření smlouvy ozapočtení;l) smlouvy ozapočtení, jejichž uzavřením dojde ke splacení emisního kurzu upsaných akcií, budou uzaví 15.4.2004 - 6.10.2004
Zemědělské obchodní družstvo Zbiroh se sídlem Zbiroh, okresRokycany změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutímmimořádné členské schůze konané dne 30.11.2001.Rozhodnutím mimořádné členské schůze ze dne 30.11.2001 bylazměněna právní forma družstva Zemědělské obchodní družstvoZbiroh, družstvo zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu vPlzni v odd. Dr. XXIV vložky 1525 na akciovou společnostZBIROŽSKÁ a.s. 4.2.2002
Zapisované základní jmění činí 4 000 000,- Kč,slovy čtyřimiliony korun 13.7.1993 - 4.2.2002
Ručení:Člen ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku družstvav rozsahu podílů a nároků na úroky z podílu. Členský podíl můževšak být použit na úhradu ztráty až po vyčerpání ostatních fondůdružstva. 23.4.1991 - 13.7.1993
Členské podíly:a) Majetkový členský podíl za vnesenou půdu, určený jednotnoupeněžní částkou, z níž roční podíl na člena činí úrok 0,30 %z celkové hodnoty podílů i při nesplnění plánovaného zisku, přijeho překročení se sazba úroku zvyšuje až do výše 0,50 %;b) členský podíl za pracovní účast za každý ukončený rok činí10.000,- Kčs a připisuje se každoročně všem členům sdruženoui nesdruženou půdou. Úrok z tohoto podílu se poskytuje členůmv sazbách od 0,30 % do 0,50 % každoročně jen při splnění apřekročení hospodářského zisku.c) Majetkový členský podíl v hotovosti - finanční, činí10.000,- Kčs, který je možno složit hotově, nebo splácet měsíčněnebo formou splátek z ročních prémií nebo půjčkou od družstva.Úroky z těchto podílů se poskytují při splnění nebo překročeníhospodářského zisku ve výši 5 až 10 % ročně, podle výše plněníziskud) Vypořádání podílů:U všech druhů podílů se vypořádávají úroky za poslední rok.Sdruženou půdu při skončení členství lze buď vrátit majiteli,nebo je ponechána družstvu v pronájmu. Podíly za pracovní účastse neproplácejí.Podíl v hotovosti - finanční je buď vrácen v plné výši neborovněž ponechán v družstvu k dalšímu zúročování, až dopožadavku na jeho vrácení - vyplacení. 23.4.1991 - 13.7.1993
Ručení členů za případnou ztrátu družstva je do výše nároku napohyblivou složku odměny za práci a podílů na hospodářskémvýsledku družstva v daném roce. 20.7.1989 - 23.4.1991

Aktuální kontaktní údaje ZBIROŽSKÁ a.s.

Kapitál ZBIROŽSKÁ a.s.

zakladni jmění 77 745 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.9.2010
zakladni jmění 77 473 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.7.2009 - 22.9.2010
zakladni jmění 77 120 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.12.2008 - 15.7.2009
zakladni jmění 76 342 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.4.2008 - 17.12.2008
zakladni jmění 74 199 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.11.2007 - 5.4.2008
zakladni jmění 70 328 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.2006 - 27.11.2007
zakladni jmění 66 268 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.12.2005 - 22.12.2006
zakladni jmění 62 522 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.8.2005 - 30.12.2005
zakladni jmění 53 487 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.10.2004 - 29.8.2005
zakladni jmění 44 712 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.2.2002 - 6.10.2004
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.1993 - 4.2.2002

Sídlo ZBIROŽSKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bezručova 213 , 338 08 Zbiroh Česká republika
Bezručova 213, 338 08 Zbiroh
25.1.2014
Adresa Bezručova 213 , 338 08 Zbiroh Česká republika
Zbiroh, Bezručova 213, PSČ 33808
4.2.2002 - 25.1.2014
Adresa Bezručova 213 , 338 08 Zbiroh Česká republika
Zbiroh, Bezručova ul. čp. 213, PSČ 33808
25.1.2002 - 4.2.2002
Adresa Zbiroh Česká republika
Zbiroh, okres Rokycany
26.1.1978 - 25.1.2002

Předmět podnikání ZBIROŽSKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba se zaměřením:1. rostlinná výroba provozovaná na pronajatých pozemcích2. živočišná výroba - chov hospodářských zvířat3. produkce chovných plemenných zvířat avyužití jejich genetického materiálu4. výroba osiv5. úprava, zpracování aprodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin zní 22.9.2010
zámečnictví, nástrojářství 22.9.2010
opravy silničních vozidel 22.9.2010
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 22.9.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.9.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 22.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.9.2010
hostinská činnost 13.7.1993
komplexní zemědělská výroba 13.7.1993 - 22.9.2010
výroba a opravy zemědělských strojů 13.7.1993 - 22.9.2010
zednictví 13.7.1993 - 22.9.2010
obchodní činnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje aprodej 13.7.1993 - 22.9.2010
zemní práce 13.7.1993 - 22.9.2010
zámečnictví 13.7.1993 - 22.9.2010
opravy motorových vozidel 13.7.1993 - 22.9.2010
silniční motorová doprava 13.7.1993 - 22.9.2010
Rozhodnutím Okresního úřadu Rokycany - oddělení dopravy ze dne29. 5. 1991, č.j. dopr/204/277/91-Vá byla navrhovateli povolenaveřejná silniční nákladní doprava a nepravidelná hromadnápřeprava osob (nákladní 4, autobus 1) na dobu do 30. 4. 1992 1.7.1991 - 13.7.1993
zemědělská výroba 23.4.1991 - 13.7.1993
potravinářská výroba 23.4.1991 - 13.7.1993
práce a služby pro členy, občany a organizace spočívajícív dopravě, zemních pracích, stavební činnosti, drobnýchzámečnických, kovářských, instalatérských a jiných řemeslnýchpracích, v obvodu družstva i mimo tento obvod 23.4.1991 - 13.7.1993
obchodní činnost spočívající v prodeji zpracovaných zemědělskýchsurovin, zejména živočišných výrobků a rostlinné výroby, jednakz vlastní výroby, včetně nakupovaných výrobků, včetně drůbeže,zvěřiny a výrobků z těchto dodávek, jakož i doplňkový prodejpotravinářského zboží a lahůdek, piva a jiných akoholických anealkoholických nápojů 23.4.1991 - 13.7.1993
zahraničně obchodní činnost s omezením dle Přílohy k nařízenívlády ČSFR č. 256/1990 Sb., a obchodní činnost všeho druhuČinnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů,může družstvo vykonávat jen s tímto povolením. 23.4.1991 - 13.7.1993
Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšíhorozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě,vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá 20.7.1989 - 23.4.1991
Družstvo zpracovává zemědělské suroviny a vyrábí z nichpotravinářské výrobky včetně jejich prodeje, pokud si vytvořípro jejich zpracování podmínky, vykonává činnosti a vyrábívýrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby(stavební, strojní, elektrotechnická, osiva, sadbu, plemenná achovatelská činnost aj.), pokud to kapacitní možnosti dovolí adružstvo si pro to vytvoří podmínky 20.7.1989 - 23.4.1991
poskytuje dle kapacitních, časových a energetických možnostíslužby pro své členy, občany, organizace a NV převážně v obvoduhospodaření družstva, a to dopravu, zemní práce, stavebnístroje, zařízení a činnost, drobné zámečnické, kovářské,instalatérské a údržbářské práce 20.7.1989 - 23.4.1991
prodává vlastní vyrobené zboží, osiva, sadbu, nestandardnívýrobky živočišné výroby podle platných předpisů 20.7.1989 - 23.4.1991
Společenská činnost družstva je zaměřena zejména na všestrannoupéči družstva o členy, popřípadě pracovníky, a to předevšímv oblasti rozvoje sociálních a pracovních podmínek, ideové,vzdělávací a kulturně výchovné činnosti. Zvláštní pozornostvěnuje družstvo mládeži, důchodcům a osobám se změněnoupracovní schopností 20.7.1989 - 23.4.1991
Družstvo v rámci společenské činnosti zejména:a) soustavně pečuje o politický a odborný růst svých členů,o zvyšování a rozšiřování jejich odborné kvalifikace v souladus potřebami družstvab) rozvíjí vědeckou, technickou a uměleckou tvořivost svýchčlenů ve spolupráci s národními výbory, společenskýmiorganizacemi a osvětovými zařízeními, podporuje rozvoj kulturní,tělovýchovné, sportovní a branné činnostic) dbá o soustavné zlepšování sociálních a pracovních podmínek,zdravotní péče o dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti aochrany zdraví při prácid) zabezpečuje zejména vytváření vhodných pracovních podmínekpro členky družstva a zajištění jejich rovnooprávnéhouplatnění, podmínek pro zabezpečení pokojného stáří svých členůa zajištění jejich zapojení do práce, která odpovídá jejichzdravotnímu stavu a kvalifikaci. Dále družstvo vytváří podmínkypro zapojení členů se změněnou pracovní schopností, zvláštěbyla-li způsobena úrazem nebo nemocí z povolání, a zajišťujepředpoklady pro jejich vhodné pracovní uplatnění 20.7.1989 - 23.4.1991
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 26.1.1978 - 20.7.1989
Kromě toho provozuje družstvo tuto přidruženou výrobu:a) doprava nákladními auty a traktory a zdvihacími zařízenímipro organizace i občany, zejména v období vegetačního klidu apřerušení polních pracíb) pořez dřeva na pile pro organizace a osoby v maximálnímrozsahu 600.000,- Kčs, vyúčtovaných ročně za tuto činnost,rovněž převážně v období vegetačního klidu a přerušení polníchprací. 26.1.1978 - 5.11.1979

vedení firmy ZBIROŽSKÁ a.s.

Statutární orgán ZBIROŽSKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Jakub Červenka 9.10.2015
Vznik členství 23.6.2015
Vznik funkce 23.6.2015
Adresa: 241 , 268 01 Podluhy Česká republika
č.p. 241, 268 01 Podluhy
místopředseda představenstva Miloš Kroc 9.10.2015
Vznik členství 23.6.2015
Vznik funkce 23.6.2015
Adresa: 5. května 15 , 252 29 Dobřichovice Česká republika
5. května 15, 252 29 Dobřichovice
člen představenstva Ing. Jitka Mudrová 10.8.2016
Vznik členství 16.6.2016
Adresa: 37 , 338 08 Líšná Česká republika
č.p. 37, 338 08 Líšná
místopředseda Václav Kolář 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 49 , Drozdov Česká republika
Drozdov 49
člen Miroslav Košvanec 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 8 , Kařez Česká republika
Kařez 8, okres Rokycany
člen František Huml 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 43 , Cheznovice Česká republika
Cheznovice 43, okres Rokycany
člen Karel Černý 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 16 , Kařez Česká republika
Kařez 16, okres Rokycany
člen Václav Opatrný 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 8 , Sirá Česká republika
Sirá 8, okres Rokycany
člen Jaroslav Peckert 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 529 , Strašice Česká republika
Strašice 529/II
člen Václav Veverka 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 7 , Těškov Česká republika
Těškov 7, okres Rokycany
člen Jiří Slavíček 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 442 , Zbiroh Česká republika
Zbiroh 442, okres Rokycany
člen Václav Urban 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 438 , Zbiroh Česká republika
Zbiroh 438, okres Rokycany
člen Věra Vaňková 26.1.1978 - 5.4.1990
Adresa: 486 , Zbiroh Česká republika
Zbiroh 486, okres Rokycany
předseda Ing. Václav Sklenář 26.1.1978 - 23.4.1991
Adresa: 408 , Zbiroh Česká republika
Zbiroh 408, okres Rokycany
člen Václav Spousta 26.1.1978 - 13.7.1993
Adresa: 35 , Cekov Česká republika
Cekov 35, okres Rokycany
člen Václava Toncarová 26.1.1978 - 13.7.1993
Adresa: 14 , Těně Česká republika
Těně 14, okres Rokycany
člen Josef Kolář 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 8 , Mlečice Česká republika
Mlečice 8, okres Rokycany
člen František Houška 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 372 , Zbiroh Česká republika
Zbiroh 372, okres Rokycany
člen Antonín Štochl 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 256 , Cheznovice Česká republika
Cheznovice 256, okres Rokycany
člen Marie Dobiášová 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 64 , Strašice Česká republika
Strašice 64/III
člen František Pacovský 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 24 , Lhota pod Radčem Česká republika
Lhota pod Radčem 24, okres Rokycany
člen Miroslav Cafourek 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 170 , Kařez Česká republika
Kařez 170, okres Rokycany
člen Otakar Stupka 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 4 , Strašice Česká republika
Strašice 4/I
člen Karel Pěnkava 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 21 , Cekov Česká republika
Cekov 21, okres Rokycany
člen Ladislav Wirland 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 236 , Cheznovice Česká republika
Cheznovice 236, okres Rokycany
člen Jaromír Mudra 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 90 , Líšná Česká republika
Líšná 90
člen Jan Stupka 5.4.1990 - 13.7.1993
Adresa: 155 , Drozdov Česká republika
Drozdov 155
člen Miroslav Dejdar 13.7.1993 - 13.7.1993
Adresa: 457 , Strašice Česká republika
Strašice 457/II
člen Dušan Brotánek 13.7.1993 - 13.7.1993
Adresa: 110 , Těně Česká republika
Těně 110, okres Rokycany
místopředseda Jaroslav Opatrný 5.4.1990 - 28.2.1997
Adresa: 14 , Týček Česká republika
Týček čp. 14, okres Rokycany
člen Ing. Václav Černý 5.4.1990 - 28.2.1997
Adresa: 42 , Těškov Česká republika
Těškov 42, okres Rokycany
člen Jan Hráchová 13.7.1993 - 28.2.1997
Adresa: 112 , Lhota pod Radčem Česká republika
Lhota pod Radčem 112, okres Rokycany
člen Jaroslav Macháček 13.7.1993 - 28.2.1997
Adresa: 530 , Strašice Česká republika
Strašice 530/II
člen Josef Huml 5.4.1990 - 14.1.1999
Adresa: 41 , Cheznovice Česká republika
Cheznovice 41, okres Rokycany
člen Jan Boubín 13.7.1993 - 14.1.1999
Adresa: 11 , Týček Česká republika
Týček č. 11, okres Rokycany
člen František Kopecký 13.7.1993 - 14.1.1999
Adresa: 29 , Jablečno Česká republika
Jablečno č. 29
člen Ladislav Schejbal 28.2.1997 - 14.1.1999
Adresa: 8 , Lhota p. Radčem Česká republika
Lhota p. Radčem č. 8
člen Václav Veverka 28.2.1997 - 14.1.1999
Adresa: 156 , Těškov Česká republika
Těškov 156, okres Rokycany
člen Miroslav Košvanec 13.7.1993 - 4.2.2002
Adresa: 8 , Kařez Česká republika
Kařez 8, okres Rokycany
člen Václav Jelínek 13.7.1993 - 4.2.2002
Adresa: 76 , Týček Česká republika
Týček 76, okres Rokycany
předseda Ing. Václav Tomec CSc. 13.7.1993 - 4.2.2002
Adresa: 37 , Zbiroh Česká republika
Zbiroh 37, okres Rokycany
člen Jiří Cafourek 13.7.1993 - 4.2.2002
Adresa: 10 , Kařízek Česká republika
Kařízek č. 10, okres Rokycany
místopředseda družstva Ing. Václav Černý 28.2.1997 - 4.2.2002
Adresa: 42 , Těškov Česká republika
Těškov 42, okres Rokycany
člen Václava Toncarová 28.2.1997 - 4.2.2002
Adresa: 14 , Těně Česká republika
Těně 14, okres Rokycany
člen Josef Somr 14.1.1999 - 4.2.2002
Adresa: 224 , Kařez Česká republika
Kařez 224, okres Rokycany
člen Eva Moutelíková 14.1.1999 - 4.2.2002
Adresa: 438 , Zbiroh Česká republika
Zbiroh 438, okres Rokycany
člen Josef Kratochvíle 14.1.1999 - 4.2.2002
Adresa: 184 , Kařez Česká republika
Kařez 184, okres Rokycany
člen Zdeněk Hurt 14.1.1999 - 4.2.2002
Adresa: 167 , Těškov Česká republika
Těškov 167, okres Rokycany
člen Ota Aubrecht 14.1.1999 - 4.2.2002
Adresa: 457 , Rokycany Česká republika
Rokycany 457/III
člen Miroslav Košvanec 4.2.2002 - 11.9.2006
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 12.5.2006
Adresa: 8 , 338 08 Kařez Česká republika
Kařez 8, okres Rokycany, PSČ 33808
člen Václava Toncarová 4.2.2002 - 11.9.2006
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 12.5.2006
Adresa: 14 , 338 45 Těně Česká republika
Těně 14, okres Rokycany, PSČ 33845
předseda Ing. Václav Tomec CSc. 4.2.2002 - 7.5.2007
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 30.3.2007
Vznik funkce 4.2.2002
Zánik funkce 30.3.2007
Adresa: 37 , 338 08 Zbiroh Česká republika
Zbiroh 37, okres Rokycany, PSČ 33808
místopředseda Ing. Václav Černý 4.2.2002 - 7.5.2007
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 30.3.2007
Vznik funkce 4.2.2002
Zánik funkce 30.3.2007
Adresa: 42 , 337 01 Těškov Česká republika
Těškov 42, okres Rokycany, PSČ 33701
člen Václav Jelínek 4.2.2002 - 7.5.2007
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 30.3.2007
Adresa: 76 , 338 08 Týček Česká republika
Týček 76, okres Rokycany, PSČ 33808
člen Jiří Cafourek 4.2.2002 - 7.5.2007
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 30.3.2007
Adresa: 10 , 338 08 Kařízek Česká republika
Kařízek č. 10, okres Rokycany, PSČ 33808
člen Josef Somr 4.2.2002 - 7.5.2007
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 30.3.2007
Adresa: 224 , 338 08 Kařez Česká republika
Kařez 224, okres Rokycany, PSČ 33808
člen Eva Moutelíková 4.2.2002 - 7.5.2007
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 30.3.2007
Adresa: 438 , 338 08 Zbiroh Česká republika
Zbiroh 438, okres Rokycany, PSČ 33808
člen Josef Kratochvíle 4.2.2002 - 7.5.2007
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 30.3.2007
Adresa: 184 , 338 08 Kařez Česká republika
Kařez 184, okres Rokycany, PSČ 33808
člen Zdeněk Hurt 4.2.2002 - 7.5.2007
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 30.3.2007
Adresa: 167 , 337 01 Těškov Česká republika
Těškov 167, okres Rokycany, PSČ 33701
člen Ota Aubrecht 4.2.2002 - 7.5.2007
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 30.3.2007
Adresa: 337 01 Rokycany 457/III Česká republika
Rokycany 457/III, PSČ 33701
předseda představenstva Ing. Václav Tomec CSc. 7.5.2007 - 27.11.2007
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 15.10.2007
Vznik funkce 11.4.2007
Zánik funkce 15.10.2007
Adresa: 338 08 Zbiroh 37 Česká republika
Zbiroh 37, PSČ 33808
místopředseda představenstva Ing. Václav Černý 7.5.2007 - 27.11.2007
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 15.10.2007
Vznik funkce 11.4.2007
Zánik funkce 15.10.2007
Adresa: 337 01 Těškov 42 Česká republika
Těškov 42, PSČ 33701
člen představenstva Václav Jelínek 7.5.2007 - 27.11.2007
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 15.10.2007
Adresa: 338 08 Týček 76 Česká republika
Týček 76, PSČ 33808
člen představenstva Josef Kratochvíle 7.5.2007 - 27.11.2007
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 15.10.2007
Adresa: 338 08 Kařez 184 Česká republika
Kařez 184, PSČ 33808
člen představenstva Zdeněk Hurt 7.5.2007 - 27.11.2007
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 15.10.2007
Adresa: 337 01 Těškov 167 Česká republika
Těškov 167, PSČ 33701
předseda představenstva Ing. Václav Tomec CSc. 27.11.2007 - 15.7.2009
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 15.5.2009
Vznik funkce 15.10.2007
Zánik funkce 15.5.2009
Adresa: 338 08 Zbiroh 37 Česká republika
Zbiroh 37, PSČ 33808
místopředseda představenstva Ing. Václav Černý 27.11.2007 - 15.7.2009
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 15.5.2009
Vznik funkce 15.10.2007
Zánik funkce 15.5.2009
Adresa: 337 01 Těškov 42 Česká republika
Těškov 42, PSČ 33701
člen představenstva Ing. Miloš Kroc 27.11.2007 - 15.7.2009
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 15.5.2009
Adresa: Brechtova 829 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 829, PSČ 14900
místopředseda představenstva Ing. Jakub Červenka 15.7.2009 - 25.9.2009
Vznik členství 15.5.2009
Vznik funkce 15.5.2009
Adresa: 268 01 Podluhy 241 Česká republika
Podluhy 241, PSČ 26801
člen představenstva Ing. Miloš Kroc 15.7.2009 - 25.9.2009
Vznik členství 15.5.2009
Adresa: Brechtova 829 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 829, PSČ 14900
člen představenstva Ing. Martin Tomec 25.9.2009 - 1.6.2011
Vznik členství 10.8.2009
Zánik členství 26.4.2011
Adresa: 338 24 Břasy - Vranovice 21 Česká republika
Břasy - Vranovice 21, PSČ 33824
místopředseda představenstva Ing. Miloš Kroc 25.9.2009 - 18.9.2012
Vznik členství 15.5.2009
Zánik členství 15.5.2014
Vznik funkce 12.8.2009
Zánik funkce 15.5.2014
Adresa: Brechtova 829 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Brechtova 829, PSČ 14900
předseda představenstva Ing. Jakub Červenka 25.9.2009 - 4.9.2013
Vznik členství 15.5.2009
Zánik členství 15.5.2014
Vznik funkce 12.8.2009
Zánik funkce 15.5.2014
Adresa: 268 01 Podluhy 241 Česká republika
Podluhy 241, PSČ 26801
člen představenstva Ing. Petr Havel 1.6.2011 - 19.10.2013
Vznik členství 26.4.2011
Adresa: Revoluční 1153 , 334 01 Přeštice Česká republika
Přeštice, Revoluční 1153, PSČ 33401
místopředseda představenstva Ing. Miloš Kroc 18.9.2012 - 30.9.2014
Vznik členství 15.5.2009
Zánik členství 15.5.2014
Vznik funkce 12.8.2009
Zánik funkce 15.5.2014
Adresa: 5. května 15 , 252 29 Dobřichovice - Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice - Dobřichovice, 5. května 15, PSČ 25229
předseda představenstva Ing. Jakub Červenka 4.9.2013 - 30.9.2014
Vznik členství 15.5.2009
Zánik členství 15.5.2014
Vznik funkce 12.8.2009
Zánik funkce 15.5.2014
Adresa: 241 , 268 01 Podluhy Česká republika
č.p. 241, 268 01 Podluhy
člen představenstva Ing. Petr Havel 19.10.2013 - 9.10.2015
Vznik členství 26.4.2011
Zánik členství 23.6.2015
Adresa: Revoluční 1153 , 334 01 Přeštice Česká republika
Revoluční 1153, 334 01 Přeštice
předseda představenstva Jakub Červenka 30.9.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 24.6.2014
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: 241 , 268 01 Podluhy Česká republika
č.p. 241, 268 01 Podluhy
místopředseda představenstva Miloš Kroc 30.9.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 24.6.2014
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: 5. května 15 , 252 29 Dobřichovice Česká republika
5. května 15, 252 29 Dobřichovice
člen představenstva Petr Havel 9.10.2015 - 14.1.2016
Vznik členství 23.6.2015
Zánik členství 31.10.2015
Adresa: Revoluční 1153 , 334 01 Přeštice Česká republika
Revoluční 1153, 334 01 Přeštice
člen představenstva Ing. Jitka Mudrová 14.1.2016 - 10.8.2016
Vznik členství 1.12.2015
Zánik členství 16.6.2016
Adresa: 37 , 338 08 Líšná Česká republika
č.p. 37, 338 08 Líšná

Dozorčí rada ZBIROŽSKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miloš Kroc 9.10.2015
Vznik členství 23.6.2015
Adresa: Nová cesta 909 , 252 29 Dobřichovice Česká republika
Nová cesta 909, 252 29 Dobřichovice
člen Marie Krajdlová 4.2.2002 - 26.8.2004
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 25.4.2003
Adresa: 11 , 338 08 Kařez Česká republika
Kařez 11, okres Rokycany, PSČ 33808
člen Pavel Lisý 4.2.2002 - 26.8.2004
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 25.4.2003
Adresa: 298 , 267 61 Cerhovice Česká republika
Cerhovice 298, okres Beroun, PSČ 26761
předseda František Anýž 4.2.2002 - 26.8.2004
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 23.4.2003
Vznik funkce 4.2.2002
Zánik funkce 23.4.2003
Adresa: 40 , 267 61 Drozdov Česká republika
Drozdov 40, okres Beroun, PSČ 26761
člen dozorčí rady Pavel Čepelák 26.8.2004 - 7.5.2007
Vznik členství 25.4.2003
Zánik členství 11.9.2006
Adresa: 338 06 Cheznovice 7 Česká republika
Cheznovice 7, PSČ 33806
předseda dozorčí rady Marie Krajdlová 26.8.2004 - 27.11.2007
Vznik členství 25.4.2003
Zánik členství 15.10.2007
Vznik funkce 25.4.2003
Zánik funkce 15.10.2007
Adresa: 11 , 338 08 Kařez Česká republika
Kařez 11, okres Rokycany, PSČ 33808
člen dozorčí rady František Anýž 7.5.2007 - 27.11.2007
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 15.10.2007
Adresa: 267 61 Drozdov 40 Česká republika
Drozdov 40, PSČ 26761
člen dozorčí rady Josef Pacák 26.8.2004 - 5.4.2008
Vznik členství 23.4.2003
Zánik členství 19.2.2008
Adresa: 337 01 Těškov 25 Česká republika
Těškov 25, PSČ 33701
člen dozorčí rady František Anýž 27.11.2007 - 22.9.2010
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 11.6.2010
Adresa: 267 61 Drozdov 40 Česká republika
Drozdov 40, PSČ 26761
předseda dozorčí rady Marie Krajdlová 27.11.2007 - 25.1.2014
Vznik členství 15.10.2007
Zánik členství 15.1.2013
Vznik funkce 15.10.2007
Zánik funkce 15.1.2013
Adresa: 338 08 Kařez 11 Česká republika
Kařez 11, PSČ 33808
člen dozorčí rady Josef Pacák 5.4.2008 - 25.1.2014
Vznik členství 19.2.2008
Zánik členství 22.2.2013
Adresa: 337 01 Těškov 25 Česká republika
Těškov 25, PSČ 33701
člen dozorčí rady Josef Somr 22.9.2010 - 9.10.2015
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 11.6.2015
Adresa: 338 07 Kařez 224 Česká republika
Kařez 224, PSČ 33807
Předseda dozorčí rady Marie Krajdlová 25.1.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 10.6.2013
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: 11 , 338 08 Kařez Česká republika
č.p. 11, 338 08 Kařez
Člen dozorčí rady Josef Pacák 25.1.2014 - 9.10.2015
Vznik členství 22.2.2013
Zánik členství 23.6.2015
Adresa: 25 , 337 01 Těškov Česká republika
č.p. 25, 337 01 Těškov

Sbírka Listin ZBIROŽSKÁ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 972/SL 123 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění Krajský soud v Plzni 1.12.2015 6.1.2016 19.1.2016 2
B 972/SL 122 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Plzni 8.6.2015 12.8.2015 20.10.2015 3
B 972/SL 121 zpráva o vztazích 2014 Krajský soud v Plzni 30.3.2015 12.8.2015 20.10.2015 1
B 972/SL 120 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 18.5.2015 12.8.2015 20.10.2015 1
B 972/SL 119 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 30.4.2015 12.8.2015 20.10.2015 6
B 972/SL 118 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 30.4.2015 12.8.2015 20.10.2015 9
B 972/SL 117 notářský zápis [Nz 169/2015] změna stanov Krajský soud v Plzni 20.8.2015 1.10.2015 13.10.2015 15
B 972/SL 116 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Plzni 23.6.2015 1.10.2015 13.10.2015 1
B 972/SL 115 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze DR Krajský soud v Plzni 18.5.2015 1.10.2015 13.10.2015 1
B 972/SL 114 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Plzni 21.5.2015 1.10.2015 13.10.2015 2
B 972/SL 113 rozhod. o statut. orgánu odstouupení z funkce Krajský soud v Plzni 18.5.2015 1.10.2015 13.10.2015 2
B 972/SL 112 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 18.5.2015 1.10.2015 13.10.2015 3
B 972/SL 111 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 31.3.2014 17.12.2014 31.3.2015 19
B 972/SL 110 notářský zápis Nz 158/2014 - rozhodnutí ŘVH Krajský soud v Plzni 27.8.2014 12.9.2014 30.10.2014 30
B 972/SL 109 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Plzni 24.6.2014 12.9.2014 30.10.2014 2
B 972/SL 108 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 10.6.2013 30.12.2013 25.1.2014 1
B 972/SL 107 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 4.6.2013 30.12.2013 25.1.2014 3
B 972/SL 106 rozhod. o statut. orgánu zpráva volební komise-volba člena DR Krajský soud v Plzni 22.2.2013 30.12.2013 25.1.2014 1
B 972/SL 105 zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 31.3.2013 28.8.2013 28.8.2013 1
B 972/SL 104 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 24.4.2013 28.8.2013 28.8.2013 19
B 972/SL 99 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Plzni 4.5.2012 9.1.2013 9.1.2013 6
B 972/SL 103 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 10.5.2012 9.1.2013 9.1.2013 2
B 972/SL 102 zpráva o vztazích - 2011 Krajský soud v Plzni 4.5.2012 9.1.2013 9.1.2013 1
B 972/SL 101 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Plzni 4.5.2012 9.1.2013 9.1.2013 2
B 972/SL 100 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 4.5.2012 9.1.2013 9.1.2013 8
B 972/SL 98 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 14.6.2012 17.9.2012 18.9.2012 4
B 972/SL 97 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 14.3.2011 9.3.2012 13.3.2012 2
B 972/SL 96 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 14.3.2011 9.3.2012 13.3.2012 3
B 972/SL 95 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 14.3.2011 9.3.2012 13.3.2012 8
B 972/SL 94 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 14.3.2011 9.3.2012 13.3.2012 6
B 972/SL 93 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 23.5.2011 31.5.2011 1.6.2011 1
B 972/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.4.2011 31.5.2011 1.6.2011 4
B 972/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 21.1.2011 31.5.2011 1.6.2011 1
B 972/SL 90 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 8.4.2010 22.9.2010 23.9.2010 2
B 972/SL 89 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 8.4.2010 22.9.2010 23.9.2010 3
B 972/SL 88 účetní závěrka 2009-příloha Krajský soud v Plzni 8.4.2010 22.9.2010 23.9.2010 8
B 972/SL 87 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Plzni 8.4.2010 22.9.2010 23.9.2010 6
B 972/SL 86 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 25.8.2010 30.8.2010 26
B 972/SL 85 notářský zápis Nz 103/2010-změna stanov Krajský soud v Plzni 22.7.2010 26.8.2010 30.8.2010 31
B 972/SL 84 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 11.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 4
B 972/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 9.6.2010 26.8.2010 30.8.2010 1
B 972/SL 82 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 9.2.2009 7.4.2010 9.4.2010 2
B 972/SL 81 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 9.2.2009 7.4.2010 9.4.2010 3
B 972/SL 80 účetní závěrka 2008-příloha Krajský soud v Plzni 9.2.2010 7.4.2010 9.4.2010 8
B 972/SL 79 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Plzni 9.2.2010 7.4.2010 9.4.2010 6
B 972/SL 78 podpisové vzory Ing.Martin Tomec Krajský soud v Plzni 11.8.2009 9.9.2009 25.9.2009 1
B 972/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 12.8.2009 9.9.2009 25.9.2009 1
B 972/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Plzni 10.8.2009 9.9.2009 25.9.2009 2
B 972/SL 75 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 5.6.2009 16.6.2009 23.6.2009 23
B 972/SL 74 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 25.5.2009 16.6.2009 23.6.2009 2
B 972/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fcí členů před. Krajský soud v Plzni 15.5.2009 16.6.2009 23.6.2009 3
B 972/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 15.5.2009 16.6.2009 23.6.2009 1
B 972/SL 71 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 15.5.2009 16.6.2009 23.6.2009 3
B 972/SL 70 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 28.11.2008 3.12.2008 10.12.2008 23
B 972/SL 69 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 16.5.2008 19.6.2008 25.6.2008 28
B 972/SL 68 notářský zápis Nz 110/2008 - změna stanov Krajský soud v Plzni 20.5.2008 19.6.2008 25.6.2008 4
B 972/SL 67 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 8.2.2008 15.5.2008 16.5.2008 8
B 972/SL 66 zpráva o vztazích - 2007 Krajský soud v Plzni 7.2.2008 15.5.2008 16.5.2008 2
B 972/SL 65 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 7.2.2008 15.5.2008 16.5.2008 1
B 972/SL 64 účetní závěrka 2007-příloha Krajský soud v Plzni 7.2.2008 15.5.2008 16.5.2008 7
B 972/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 8.2.2007 15.5.2008 16.5.2008 15
B 972/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.3.2008 13.3.2008 21
B 972/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - volba člena DR Krajský soud v Plzni 19.2.2008 12.3.2008 13.3.2008 1
B 972/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 8.2.2008 12.3.2008 13.3.2008 1
B 972/SL 59 notářský zápis -NZ 188/2007 Krajský soud v Plzni 14.12.2007 17.12.2007 28.12.2007 10
B 972/SL 58 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 7.11.2007 23.11.2007 30.11.2007 3
B 972/SL 57 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fcí DR + před. Krajský soud v Plzni 12.10.2007 23.11.2007 30.11.2007 7
B 972/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 15.10.2007 23.11.2007 30.11.2007 2
B 972/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání Krajský soud v Plzni 15.10.2007 23.11.2007 30.11.2007 4
B 972/SL 54 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Plzni 15.10.2007 23.11.2007 30.11.2007 21
B 972/SL 53 notářský zápis NZ 172/2007 Krajský soud v Plzni 9.11.2007 23.11.2007 30.11.2007 10
B 972/SL 52 notářský zápis Nz 135/2007 - rozh. předst. Krajský soud v Plzni 23.8.2007 7.9.2007 12.9.2007 7
B 972/SL 51 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 4
B 972/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Plzni 11.4.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 11
B 972/SL 48 podpisové vzory - Ing. Tomec Krajský soud v Plzni 11.4.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 47 podpisové vzory - Josef Kratochvíle Krajský soud v Plzni 11.4.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 46 podpisové vzory - Václav Jelínek Krajský soud v Plzni 11.4.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 45 podpisové vzory - Zdeněk Hurt Krajský soud v Plzni 11.4.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 44 podpisové vzory - Ing. Černý Krajský soud v Plzni 11.4.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce - Tomec Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce - Somr Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce - Moutelíková Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce - Kratochvíle Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce - Jelínek Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce - Hurt Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce - Černý Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce - Cafourek Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce - Aubrecht Krajský soud v Plzni 30.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 972/SL 34 notářský zápis Nz 60/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 19.4.2007 23.4.2007 7.5.2007 8
B 972/SL 33 výroční zpráva , účetní z. 2005 Krajský soud v Plzni 3.2.2006 21.3.2007 21.3.2007 16
B 972/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 12.5.2006 7.9.2006 11.9.2006 2
B 972/SL 31 ostatní -odst.z funkce člena předst. Krajský soud v Plzni 30.3.2006 7.9.2006 11.9.2006 1
B 972/SL 30 ostatní -odst.z funkce člena předst. Krajský soud v Plzni 30.3.2006 7.9.2006 11.9.2006 1
B 972/SL 29 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 12.5.2006 7.9.2006 11.9.2006 21
B 972/SL 28 notářský zápis - NZ 146/2006 Krajský soud v Plzni 9.8.2006 7.9.2006 11.9.2006 19
B 972/SL 27 notářský zápis 198/05-osvědčení Krajský soud v Plzni 11.11.2005 21.11.2005 22.11.2005 12
B 972/SL 26 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 29.8.2005 21.9.2005 29.9.2005 21
B 972/SL 25 účetní závěrka ,výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 9.2.2005 1.7.2005 1.9.2005 2
B 972/SL 24 účetní závěrka ,výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 1.4.2004 1.7.2005 1.9.2005 2
B 972/SL 23 notářský zápis 200/04-rozh. MVH Krajský soud v Plzni 23.11.2004 28.4.2005 28.4.2005 13
B 972/SL 22 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 6.10.2004 19.10.2004 22.10.2004 21
B 972/SL 21 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 25.4.2003 9.2.2004 12.8.2004 1
B 972/SL 20 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.4.2003 9.2.2004 12.8.2004 2
B 972/SL 19 ostatní -volby člena DR Krajský soud v Plzni 23.4.2003 9.2.2004 12.8.2004 4
B 972/SL 18 notářský zápis, usnesení VH - §210 -NZ 31/2003 rozh. Krajský soud v Plzni 26.2.2003 3.3.2004 25.3.2004 8
B 972/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Plzni 25.3.2003 2.7.2003 10.7.2003 2
B 972/SL 16 notářský zápis -NZ 112/2002 osv.VH Krajský soud v Plzni 6.6.2002 25.3.2003 28.3.2003 5
B 972/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 30.6.2002 31.7.2002 21.8.2002 20
B 972/SL 9 účetní závěrka, změna právní formy, fúze -projekt,/mezitimní/-k 30.9.01 Krajský soud v Plzni 30.11.2001 13.12.2001 1.2.2002 72
B 972/SL 8 změna právní formy, fúze -usnesení mim.členské schůze Krajský soud v Plzni 30.11.2001 13.12.2001 1.2.2002 3
B 972/SL 7 posudek znalce č.1686-90/01,č.1495-068/01 Krajský soud v Plzni 29.10.2001 13.12.2001 1.2.2002 158
B 972/SL 6 stanovy společnosti -ÚZ ZOD Zbiroh Krajský soud v Plzni 1.6.2001 21.1.2002 1.2.2002 13
B 972/SL 14 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 5.12.2001 13.12.2001 1.2.2002 11
B 972/SL 13 stanovy společnosti -ÚZ /návrh stanov a.s./ Krajský soud v Plzni 13.12.2001 1.2.2002 18
B 972/SL 10 notářský zápis -NZ 250/2001,rozh.+stan. B 972 Krajský soud v Plzni 7.12.2001 13.12.2001 1.2.2002 30
B 972/SL 5 ostatní -záp.z výroční členské schůze Krajský soud v Plzni 1.6.2001 26.10.2001 24.1.2002 2
B 972/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 5.5.2000 4.9.2000 8.9.2000 12
B 972/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 18.6.1999 20.12.1999 23.12.1999 11
B 972/SL 4 ostatní -zápis, ÚZ stanov - nedoloženo Krajský soud v Plzni 0
B 972/SL 12 ostatní -převedeno z DR XXIV 1525 Krajský soud v Plzni 0
B 972/SL 11 ostatní -převedeno do B 972 Krajský soud v Plzni 0
B 972/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZBIROŽSKÁ a.s.

IČO (identifikační číslo) 00119296
Jméno ZBIROŽSKÁ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rokycany
Vznik první živnosti: 2.11.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 7

Sídlo ZBIROŽSKÁ a.s.

Živnosti a provozovny ZBIROŽSKÁ a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 31, Cheznovice 338 06
Identifikační číslo provozovny 1008211460
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Bezručova 213, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211451
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.2001
Provozovna č. 3
Provozovna 40, Těškov 337 01
Identifikační číslo provozovny 1008211478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.2001
Provozovna č. 4
Provozovna Švabínská 10, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.2001

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 213, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211451
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 31, Cheznovice 338 06
Identifikační číslo provozovny 1008211460
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 40, Těškov 337 01
Identifikační číslo provozovny 1008211478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Švabínská 10, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 213, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211451
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 31, Cheznovice 338 06
Identifikační číslo provozovny 1008211460
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Švabínská 10, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211486
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování 25.1.2001
Provozovna č. 4
Provozovna 40, Těškov 337 01
Identifikační číslo provozovny 1008211478
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.12.1992

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 213, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211451
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 31, Cheznovice 338 06
Identifikační číslo provozovny 1008211460
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 40, Těškov 337 01
Identifikační číslo provozovny 1008211478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Švabínská 10, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 213, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211451
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 40, Těškov 337 01
Identifikační číslo provozovny 1008211478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.1992
Provozovna č. 3
Provozovna 31, Cheznovice 338 06
Identifikační číslo provozovny 1008211460
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.1992

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 213, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211451
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 31, Cheznovice 338 06
Identifikační číslo provozovny 1008211460
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Švabínská 10, Zbiroh 338 08
Identifikační číslo provozovny 1008211486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1992
Provozovna č. 4
Provozovna 40, Těškov 337 01
Identifikační číslo provozovny 1008211478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1992

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.5.2013

Živnost č. 8 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 25.10.2000

Živnost č. 9 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 6.7.1994

Živnost č. 10 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1992
Zánik oprávnění 11.7.1994

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZBIROŽSKÁ a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jakub Červenka
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Kroc
Člen statutárního orgánu Ing. Jitka Mudrová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZBIROŽSKÁ a.s.

IČO: 00119296
Firma: ZBIROŽSKÁ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Rokycany
Základní územní jednotka: Zbiroh
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1978

Sídlo ZBIROŽSKÁ a.s.

Sídlo: Bezručova 213, Zbiroh 338 08

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Výroba průmyslových krmiv
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba strojů a zařízení j. n.
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image