Firma Zásobování teplem Vsetín a.s. IČO 45192588


Zásobování teplem Vsetín a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zásobování teplem Vsetín a.s. (45192588) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jiráskova 1326, Vsetín 755 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1992 a je stále aktivní. Zásobování teplem Vsetín a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Zásobování teplem Vsetín a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zásobování teplem Vsetín a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zásobování teplem Vsetín a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zásobování teplem Vsetín a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zásobování teplem Vsetín a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 420
IČO (identifikační číslo osoby) 45192588
Jméno Zásobování teplem Vsetín a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.1992
Valná hromada společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. přijala dne 13.6.2012 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. činí v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku toto rozhodnutí: 1) Určení hlavního akcionáře, ostatních akcií Společnosti a ostatních akcionářů Společnosti Hlavním akcionářem společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s., se sídlem Vsetín, Jiráskova 1326, PSČ 755 01, IČ 451 92 588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 420 (dále jen „Společnost“) ve smyslu § 183i obchodního zákoníku je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00, IČ 496 85 490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942 (dále jen „Hlavní akcionář“), neb oť je majitelem i) 18 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 4 300 000,- Kč č. 1 až 18, série 05, nahrazených hromadnou akcií č. 1, série 05, s nominální hodnotou ve výši 77 400 000,- Kč, ii) 7 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 43 000,- Kč č. 1 až 7, série 06, nahrazených hromadnou akcií č. 1, série 06, s nominální hodnotou ve výši 301 000,- Kč, iii) 574 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 430,- Kč, přičemž a. 144 ks č. 1 až 144, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 1, série 07 s nominální hodnotou 61 920,- Kč, b. 150 ks č. 486 až 635, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 6, série 07 s nominální hodnotou 64 500,- Kč, c. 2 ks č. 856 až 857, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 12, série 07 s nominální hodnotou 860,- Kč, d. 40 ks č. 858 až 897, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 13, série 07 s nominální hodnotou 17 200,- Kč, e. 30 ks č. 1109 až 1138, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 21, série 07 s nominální hodnotou 12 900,- Kč, f. 10 ks č. 1299 až 1308, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 24, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč, g. 60 ks č. 1632 až 1691, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 36, série 07 s nominální hodnotou 25 800,- Kč, h. 10 ks č. 1784 až 1793, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 41, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč, i. 60 ks č. 1899 až 1958, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 45, série 07 s nominální hodnotou 25. 800,- Kč, j. 10 ks č. 1968 až 1977, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 47, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč, k. 3 ks č. 2058 až 2060, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 50, série 07 s nominální hodnotou 1 290,- Kč, l. 10 ks č. 2071 až 2080, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 52, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč, m. 30 ks č. 2101 až 2130, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 54, série 07 s nominální hodnotou 12 900,- Kč, n. 5 ks č. 2332 až 2336, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 62, série 07 s nominální hodnotou 2 150,- Kč, o. 10 ks č. 2407 až 2416, série 07, jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 66, série 07 s nominální hodnotou 4 300,- Kč, iv) 3 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 430,- Kč č. 394, 395 a 1042; souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií v majetku Hlavního akcionáře činí 98,82 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen 98,82 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář je zapsán jako akcionář Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti ve vztahu k výše specifikovaným akciím. V majetku Hlavního akcionáře není 2 160 ks kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 430,- Kč, které jsou částečně nahrazeny hromadnými akciemi (dále jen „ostatní akcie Společnosti“). Osoby, které budou majiteli ostatních akcií Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva podle bodu 2 tohoto usnesení, jsou dále označováni jako ostatní akcionáři Společnosti. 2) Přechod vlastnického práva k ostatním akciím Společnosti Vlastnické právo k ostatním akciím Společností přechází z ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „de n přechodu vlastnického práva“). Byly-li ostatní akcie Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu vlastnického práva zaniká. 3) Výše protiplnění Ostatní akcionáři Společnosti za to, že vlastnické právo k akciím v jejich vlastnictví přechází na Hlavního akcionáře, mají vůči Hlavnímu akcionáři právo na protiplnění, jehož výše za 1 ks kmenové akcie Společnosti znějící na jméno v listinné podobě o jme novité hodnotě 430,- Kč činí 2 135 Kč (slovy: dva tisíce jedno sto třicet pět korun českých). Byly-li ostatní akcie Společnosti ke dni přechodu vlastnického práva zástavou, právo na protiplnění a jeho výplatu má zástavní věřitel. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 471/2012 ze dne 10. 5. 2012 zpracovaným znaleckým ústavem TPA Horwath Valuation Services s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 28, IČ 25507796, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským so udem v Praze, oddíl C, vložka 151055, zapsaným v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti České republiky dne 16. 3. 1999, č. j. 32/99 - UOD pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, oceňová ní movitého nemovitého majetku včetně technologií, oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, oceňování majetku a závazků při transformacích obchodních společností a hodnocení projektů transformací obchodních sp olečností. 4) Výše úroku Ostatní akcionáři Společnosti mají vedle práva na protiplnění i právo na úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, a to ode dne přechodu vlastnického práva. Konkrétní výše ročního úroku bude určena ke dni přechodu vlastnického práva tak, že se rovná tříměsíční sazbě PRIBOR platné ke dni přechodu vlastnického práva zvýšenou o marži ve výši 1,10 %. Způsob, jak má být stanovena výše úroku, byl určen ve znaleckém posudku specifikovaném v bodě 3 tohoto usnesení. 5) Předání ostatních akcií ze strany ostatních akcionářů Společnosti Ostatní akcionáři Společnosti, resp. zástavní věřitelé, předají v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku ostatní akcie Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva společnosti Československá obchodní ban ka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „banka“), která byla Společností k převzetí ostatních akcií pověřena, a to výhradně na pracovišti této banky na adrese Praha 5, Radlická 333/150, útvar Back office podílových fondů a výplat v pracovní dny takto: pondělí až čtvrtek od 9,00 do 16,00 hod, v pátek od 9,00 do 14,00 hod. nebo na pracovišti této banky na adrese Vset ín, Smetanova 1269 v pracovní dny takto: pondělí od 8,30 do 11,30 hod. a od 13,30 do 16,00 hod, úterý až čtvrtek od 9,30 do 11,30 hod. a od 13,30 do 16,00 hod, pátek od 9,30 do 11,30 hod a od 13,30 do 15,00 hod. Nepředají-li ostatní akcionáři Společnosti, resp. zástavní věřitelé, ostatní akcie Společnosti bance do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva, jsou tak povinni učinit v dodatečné lhůtě 21 dnů. 6) Výplata protiplnění Hlavní akcionář předal bance před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši 4 611 600 Kč, tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla na valné hromadě doložena předložením potvrzení vystaveného bankou. Hlavní akcionář pověřil banku provedením výplaty protiplnění. Ostatní akcionáři Společnosti, resp. zástavní věřitelé, mohou uplatnit právo na výplatu protiplnění nejdříve spolu s předložením ostatních akcií Společnosti podle bodu 5 tohoto usnesení na pracovištích banky a v době dle bodu 5 tohoto usnesení, přičemž fy zické osoby musí prokázat platným průkazem svoji totožnost a v případě jednání jménem nebo za právnickou osobu i příslušné oprávnění k tomu. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění od banky je ostatní akcionář Společnosti, ledaže bude prokázáno, že k ostatním akciím Společnosti, jejichž majitelem byl ke dni přechodu vlastnického práva, svědčilo k tomuto dni zástavní právo zástavnímu věřiteli. Výplatu protiplnění spolu s úrokem provede banka bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů od předání ostatních akcií Společnosti bance podle bodu 5 tohoto usnesení, takto: i) v případě fyzické osoby s bydlištěm v České republice peněžní poukázkou nebo poštovní poukázkou České pošty s.p. nebo bezhotovostním převodem na její účet na základě její žádosti a podle jejích dispozic nebo v hotovosti, a to odesláním peněžní poukázky nebo odesláním poštovní poukázky nebo odepsáním z účtu Hlavního akcionáře nebo vyplacením hotovosti v Kč ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby. ii) v případě právnické osoby bezhotovostním převodem na její účet na základě její žádosti a podle jejích dispozic, a to odepsáním z účtu Hlavního akcionáře ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby. iii) v případě fyzické osoby s bydlištěm v zahraničí bezhotovostním převodem na její účet na základě její žádosti a podle jejích dispozic nebo v hotovosti, a to odepsáním z Účtu nebo vyplacením hotovosti v Kč ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služ by. iv) V případě osoby, které náleží protiplnění spolu s úrokem v částce, jejíž výše překračuje částku 350.000,- (třistapadesáttisíc) Kč, pouze bezhotovostním převodem na její účet ve lhůtách obvyklých pro takto poskytnuté služby. 19.6.2012
Na společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. jako nástupnickou společnost při fúzi sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o., IČ: 258 31 526, se sídlem Studénka, Tovární 866, okres Nový Jičín, PSČ 742 13. 1.4.2011
Valná hromada konaná dne 29.3.2007 rozhodla o tom, že: a) z důvodu optimalizace kapitálu společnosti se dobrovolně snižuje základní kapitál společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. o 104.559.090,-Kč ze současné výše 183.437.000,-Kč na novou výši 78.877.910,-Kč; b) snížení základního kapitálu se provádí formou proporcionálního snížení jmenovité hodnoty všech listinných akcií společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. takto: - snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií ze stávající jmenovité hodnoty 10.000.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu akcií ve výši 4.300.000,-Kč, a dále - snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií ze stávající jmenovité hodnoty akcií 100.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu akcií ve výši 43.000,-Kč, a dále - snížením jmenovité hodnoty všech listinných akcií ze stávající jmenovité hodnoty akcií 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 430,-Kč; c) částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 104.559.090,-Kč bude vyplacena akcionářům, zapsaným v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, podle výše podílu jednotlivých akcionářů na základním kapitálu společnosti a to do 30 dnů od zá pisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; d] lhůta pro předložení listinných akcií akcionářem k výměně stávajících akcií za akcie s novou jmenovitou hodnotou činí 30 dnů ode dne doručení výzvy představenstva k této jejich výměně; e) představenstvo společnosti se pověřuje k podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu společnosti o 104.559.090,-Kč do obchodního rejstříku. 4.5.2007 - 28.8.2007
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 6.5.1992
Dozorčí rada: Ing. Antonín Janota, bytem Vsetín, Sychrov 111 JUDr. Josef Jančařík, bytem Vsetín, Sychrov 100 Ing. Jana Durakovičová, bytem Valašské Meziříčí, Zašovská 736 Ing. Miroslav Krmela, bytem Vsetín, Sychrov 65 6.5.1992 - 4.3.1993
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 175.020.000,- Kčs slovy:stosedmdesátpětmilionůdvacettisíckorunčeskoslovenských a je rozděleno na 175.020 akcií na jméno po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty. 6.5.1992 - 4.3.1993
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobnám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 6.5.1992 - 6.4.1993

Aktuální kontaktní údaje Zásobování teplem Vsetín a.s.

Kapitál Zásobování teplem Vsetín a.s.

zakladni jmění 78 877 900 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.8.2007
zakladni jmění 183 437 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.3.1993 - 28.8.2007

Akcie Zásobování teplem Vsetín a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 4 300 000 Kč 18 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 43 000 Kč 7 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 430 Kč 2 737 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 4 300 000 Kč 18 28.8.2007 - 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 43 000 Kč 7 28.8.2007 - 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 430 Kč 2 737 28.8.2007 - 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 18 4.5.2007 - 28.8.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 7 4.5.2007 - 28.8.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 737 4.5.2007 - 28.8.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 150 5.9.2005 - 4.5.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 33 437 5.9.2005 - 4.5.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 183 437 27.8.2003 - 5.9.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 183 437 31.3.1994 - 27.8.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 183 437 4.3.1993 - 31.3.1994

Sídlo Zásobování teplem Vsetín a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jiráskova 1326 , Vsetín 755 01 17.12.2013
Adresa Jiráskova 1326 , Vsetín 755 01 1.11.2000 - 1.11.2000
Adresa Jiráskova 1326 , Vsetín 755 01 1.11.2000 - 17.12.2013
Adresa Jasenická 1828 , Vsetín 755 01 31.3.1994 - 1.11.2000
Adresa Jasenická ul. , 755 01 Vsetín Česká republika
6.5.1992 - 31.3.1994

Předmět podnikání Zásobování teplem Vsetín a.s.

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.5.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 18.5.2009
Poskytování služeb elektronických komunikací 18.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.5.2009
Vodoinstalatérství, topenářství 3.5.2006
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 27.12.2005
Obchod s elektřinou 5.9.2005
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.9.2005
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 5.9.2005 - 18.5.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 5.9.2005 - 18.5.2009
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 5.9.2005 - 18.5.2009
Výroba tepelné energie 27.8.2003
Rozvod tepelné energie 27.8.2003
Distribuce elektřiny 27.8.2003
Poskytování technických služeb 27.8.2003 - 18.5.2009
Montáž měřidel 27.8.2003 - 18.5.2009
Opravy a údržba výrobních, rozvodných a předávacích tepelných zařízení v rozsahu: vyjma činností uvedených v příloze zákona č. 455/1991 Sb. 27.8.2003 - 18.5.2009
Obchodní činnost v rozsahu koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání 27.8.2003 - 18.5.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.6.2001
Provozování vodovodů a kanalizací 13.6.2001 - 5.9.2005
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 13.6.2001 - 18.5.2009
Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 13.6.2001 - 18.5.2009
Poskytování telekomunikačních služeb 13.6.2001 - 18.5.2009
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 13.6.2001 - 18.5.2009
Výroba elektřiny 3.8.1999
Rozvod elektřiny 3.8.1999 - 27.8.2003
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 13.10.1997 - 13.6.2001
Projektová činnost ve výstavbě 13.10.1997 - 5.9.2005
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny, 5.12.1996 - 13.6.2001
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého nápětí, 5.12.1996 - 13.6.2001
Výroba tepla, 5.12.1996 - 27.8.2003
Rozvod tepla, 5.12.1996 - 27.8.2003
Opravy a údržba výrobních, rozvodných a předávacích tepelných zařízení, 5.12.1996 - 27.8.2003
Obchodní činnost v rozsahu koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.12.1996 - 27.8.2003
Vodoinstalatérství, 5.12.1996 - 3.5.2006
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 5.12.1996 - 18.5.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 5.12.1996 - 18.5.2009
obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.3.1994 - 5.12.1996
opravy a údržba výrob., rozvodných a předávacích tepel. zařízení 31.3.1994 - 5.12.1996
výroba, rozvod a dodávky tepla a teplé užitkové vody 4.3.1993 - 5.12.1996
elektroinstalatérství 4.3.1993 - 5.12.1996
vodoinstalatérství 4.3.1993 - 5.12.1996
montáž a opravy měřící a regulační techniky 4.3.1993 - 5.12.1996
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 4.3.1993 - 5.12.1996
- správa a údržba bytového majetku - služby spojené s bydlením - opravy a rekonstrukce bytového majetku - provoz a údržba strojního zařízení v budovách, k nimž má podnik právo hospodaření - doprava, provoz strojů a zařízení pro zabezpečení spojených s bydlením - revizní činnost instalací a zařízení s nimiž podnik hospodaří - poskytování služeb měření a regulace pro organizace řízené obcemi 6.5.1992 - 4.3.1993

vedení firmy Zásobování teplem Vsetín a.s.

Statutární orgán Zásobování teplem Vsetín a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Představenstvo navenek zastupují jeho členové samostatně. 19.11.2015
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo; za představenstvo navenek jménem společnosti jednají jeho předseda a jeden další člen společně. 3.5.2006 - 19.11.2015
J e d n á ní : Společnost zastupují a za společnost podepisují buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda samostatně. 3.8.2000 - 3.5.2006
Jednání: Společnost zastupují a za společnost podepisují buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda samostatně, nebo předseda a jeden člen, anebo místopředseda a jeden člen. 3.8.1999 - 3.8.2000
Jednání: Společnost zastupují a za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 31.3.1994 - 3.8.1999
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 6.5.1992 - 31.3.1994
místopředseda představenstva Ing. Kamil Ondra 12.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 3.1.2017
Adresa: 358 , 763 11 Lípa Česká republika
předseda představenstva Ing. Michal Chmela 18.7.2018
Vznik členství 22.6.2018
Vznik funkce 22.6.2018
Adresa: Velíkovská 351 , Zlín 763 14
člen představenstva Ing. Jaromír Kudlík 6.5.1992 - 31.3.1994
Adresa: Lidická 1953 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Milan Bambuch 6.5.1992 - 31.3.1994
Adresa: Luh 1785 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Vlastimil Martinák 6.5.1992 - 31.3.1994
Adresa: Rokytnice 395 , Vsetín 755 01
člen představenstva Miroslav Ondřej 6.5.1992 - 5.12.1996
Adresa: Rokytnice 410 , 755 01 Vsetín Česká republika
předseda představenstva Ing. Milan Bambuch 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: Luh 1785 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Bartoň 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: Rokytnice 424 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen představenstva Jan Hagan 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: Jasenka 257 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen představenstva Oldřich Jedlička 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: Horníkova 2130/10 , Brno 628 00
člen představenstva Miroslav Kurka 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: Karvinská 1263/61 , Havířov 736 01
člen představenstva ing. Ivana Šamajová 5.12.1996 - 13.10.1997
Adresa: Sychrov 57 , Vsetín 755 01
člen představenstva ing. Bohuslav Franěk 5.12.1996 - 13.10.1997
Adresa: 667 01 Vojkovice 83 Česká republika
místopředseda představenstva ing. Milan Bartoň 5.12.1996 - 13.10.1997
Adresa: Rokytnice 424 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen představenstva ing. Ivana Jakubcová 5.12.1996 - 13.10.1997
Adresa: Otevřená 446/18 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Petr Finger 13.10.1997 - 1.2.1999
Adresa: Bolzanova 730/27 , Brno 618 00
člen představenstva ing. Milan Bartoň 13.10.1997 - 29.4.1999
Adresa: Rokytnice 424 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen představenstva Martin Šuba 13.10.1997 - 29.4.1999
Adresa: Veveří 2122/114 , Brno 616 00
člen představenstva Jan Hagan 5.12.1996 - 3.8.1999
Adresa: Jasenka 257 , 755 01 Vsetín Česká republika
předseda představenstva ing. Milan Bambuch 5.12.1996 - 3.8.1999
Adresa: Luh 1785 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva ing. Ivana Jakubcová 13.10.1997 - 3.8.1999
Adresa: Otevřená 446/18 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Jan Uchytil 1.2.1999 - 3.8.1999
Adresa: 265 , Přibice 691 24
člen představenstva JUDr. Miroslav Zeman 29.4.1999 - 3.8.1999
Adresa: Kachlíkova 886/8 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Ján Bokroš 3.8.1999 - 4.1.2000
Adresa: Veternicová 27 , 841 05 Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Milan Bambuch 3.8.1999 - 3.8.2000
Adresa: Luh 1785 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Mário Polák 3.8.1999 - 3.8.2000
Adresa: Hálova 9 , 851 01 Bratislava Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Igor Vojtko 3.8.1999 - 3.8.2000
Adresa: Vlastenecké nám. 7 , 851 01 Bratislava Česká republika
člen představenstva Ing. Ivan Šobáň 4.1.2000 - 3.8.2000
Adresa: Nobelova 20 , 831 02 Bratislava Česká republika
člen představenstva Jiří Čunek 29.4.1999 - 22.7.2003
Zánik členství 4.11.2002
Vznik funkce 16.3.1999
Adresa: Bratří Hlaviců 103 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Karel Kubala 3.8.2000 - 22.7.2003
Vznik členství 22.3.2000
Zánik členství 4.11.2002
Vznik funkce 22.3.2000
Zánik funkce 4.11.2002
Adresa: Stará Riviera 1247 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Němec 3.8.2000 - 22.7.2003
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 4.11.2002
Vznik funkce 11.5.2000
Zánik funkce 4.11.2002
Adresa: 152 , Horní Domaslavice 739 51
místopředseda představenstva Ing. Václav Petržíla 22.7.2003 - 24.11.2003
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 30.9.2003
Vznik funkce 4.11.2002
Zánik funkce 30.9.2003
Adresa: Koněvova 3202/38 , Ústí nad Labem 400 01
místopředseda představenstva Mgr. Roman Mendrygal 24.11.2003 - 14.5.2004
Vznik členství 1.10.2003
Zánik členství 30.3.2004
Vznik funkce 1.10.2003
Zánik funkce 30.3.2004
Adresa: Budovatelská 809 , Studénka 742 13
předseda představenstva Ing. Václav Hrach 22.7.2003 - 15.6.2005
Vznik členství 4.11.2002
Vznik funkce 4.11.2002
Adresa: Bělohorská 1689/124 , Praha 169 00
člen představenstva Jiří Čunek 22.7.2003 - 5.9.2005
Vznik členství 4.11.2002
Adresa: Bratří Hlaviců 103 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Václav Hrach Ph.D. 15.6.2005 - 27.12.2005
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 2.12.2005
Vznik funkce 4.11.2002
Zánik funkce 2.12.2005
Adresa: Bělohorská 1689/124 , Praha 169 00
člen představenstva Jiří Čunek 5.9.2005 - 3.3.2006
Vznik členství 4.11.2002
Zánik členství 30.1.2006
Adresa: Plotky 10 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Mgr. Roman Mendrygal 14.5.2004 - 3.5.2006
Vznik členství 30.3.2004
Zánik členství 23.3.2006
Vznik funkce 5.4.2004
Zánik funkce 23.3.2006
Adresa: Budovatelská 809 , Studénka 742 13
předseda představenstva Ing. Václav Hrach Ph.D. 27.12.2005 - 3.5.2006
Vznik členství 2.12.2005
Zánik členství 23.3.2006
Vznik funkce 2.12.2005
Zánik funkce 23.3.2006
Adresa: Bělohorská 1689/124 , Praha 169 00
člen představenstva Jiří Čunek 3.3.2006 - 3.5.2006
Vznik členství 30.1.2006
Zánik členství 23.3.2006
Adresa: Plotky 10 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Mgr. Roman Mendrygal 3.5.2006 - 18.5.2009
Vznik členství 23.3.2006
Zánik členství 23.3.2009
Vznik funkce 23.3.2006
Zánik funkce 23.3.2009
Adresa: 260 , Tísek 743 01
místopředseda představenstva Petr Heincl 3.5.2006 - 18.5.2009
Vznik členství 23.3.2006
Zánik členství 23.3.2009
Vznik funkce 23.3.2006
Zánik funkce 23.3.2009
Adresa: Rokytnice 375 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen představenstva Ing. Michal Chmela 3.5.2006 - 18.5.2009
Vznik členství 23.3.2006
Zánik členství 23.3.2009
Adresa: Velíkovská 351 , Zlín 763 14
předseda představenstva Mgr. Roman Mendrygal 18.5.2009 - 21.12.2010
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 23.11.2010
Vznik funkce 23.3.2009
Zánik funkce 23.11.2010
Adresa: 260 , Tísek 743 01
člen představenstva Ing. Michal Chmela 18.5.2009 - 21.12.2010
Vznik členství 23.3.2009
Adresa: Velíkovská 351 , Zlín 763 14
místopředseda představenstva Petr Heincl 18.5.2009 - 11.7.2012
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 23.3.2009
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: Rokytnice 375 , 755 01 Vsetín Česká republika
předseda představenstva Ing. Michal Chmela 21.12.2010 - 11.7.2012
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 24.11.2010
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: Velíkovská 351 , Zlín 763 14
předseda představenstva Ing. Michal Chmela 11.7.2012 - 17.12.2013
Vznik členství 20.6.2012
Vznik funkce 20.6.2012
Adresa: Velíkovská 351 , Zlín 763 14
místopředseda představenstva Petr Heincl 11.7.2012 - 17.12.2013
Vznik členství 20.6.2012
Vznik funkce 20.6.2012
Adresa: Rokytnice 375 , 755 01 Vsetín Česká republika
předseda představenstva Michal Chmela 17.12.2013 - 8.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 20.6.2015
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 20.6.2015
Adresa: Velíkovská 351 , Zlín 763 14
místopředseda představenstva Petr Heincl 17.12.2013 - 8.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 20.6.2015
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 20.6.2015
Adresa: 375 , Vsetín 755 01
místopředseda představenstva Petr Heincl 8.8.2015 - 12.1.2017
Vznik členství 21.6.2015
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 21.6.2015
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: 375 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Michal Chmela 8.8.2015 - 18.7.2018
Vznik členství 21.6.2015
Zánik členství 21.6.2018
Vznik funkce 21.6.2015
Zánik funkce 21.6.2018
Adresa: Velíkovská 351 , Zlín 763 14

Dozorčí rada Zásobování teplem Vsetín a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jörg Lüdorf 28.8.2018
Vznik členství 13.6.2018
Vznik funkce 20.7.2018
Adresa: Bussardweg 10 , 752 03 Königsbach-Stein Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Pantůček 28.8.2018
Vznik členství 20.7.2018
Adresa: Věžická 2446 , Praha 193 00
člen Ing. Antonín Janota 4.3.1993 - 31.3.1994
Adresa: Sychrov 111 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen' JUDr. Josef Jančařík 4.3.1993 - 31.3.1994
Adresa: Sychrov 100 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Ing. Miroslav Krmela 4.3.1993 - 31.3.1994
Adresa: Sychrov 65 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Lubomír Dobeš 4.3.1993 - 31.3.1994
Adresa: Svornosti 1811 , Vsetín 755 01
člen Ing. Dana Bartoňová 31.3.1994 - 12.9.1994
Adresa: Rokytnice 456 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Ing. Jaroslav Pinkava 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: 183 , Hodějice 684 01
člen Ing. Miroslav Novotný 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: Kpt. Jaroše 756 , Orlová 735 14
člen Ctirad Novák 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: Rokytnice 16 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen František Tkadlec 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: Stará cesta 1090 , Vsetín 755 01
člen Roman Pavlica 31.3.1994 - 5.12.1996
Adresa: Smetanova 1533 , Vsetín 755 01
člen Ing. Ivana Šamajová 12.9.1994 - 5.12.1996
Adresa: Sychrov 57 , Vsetín 755 01
člen ing. Jiří Lušovský 5.12.1996 - 13.10.1997
Adresa: 550 , Halenkov 756 03
člen ing. Tomáš Rampula 5.12.1996 - 1.2.1999
Adresa: 664 24 Malhostovice 187 Česká republika
člen Roman Pavlica 5.12.1996 - 3.8.1999
Adresa: Smetanova 1533 , Vsetín 755 01
člen Mgr. Jan Výchopeň 5.12.1996 - 3.8.1999
Adresa: Plotky 1833 , Vsetín 755 01
člen Mgr. Josef Slovák 5.12.1996 - 3.8.1999
Adresa: Sychrov 146 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Petr Macháč 5.12.1996 - 3.8.1999
Adresa: Luh 1811 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Ing. Ivana Šamajová 13.10.1997 - 3.8.1999
Adresa: Sychrov 57 , Vsetín 755 01
člen Ing. Šárka Balšíková 1.2.1999 - 3.8.1999
Adresa: Větrná 1565 , Uherský Brod 688 01
předseda Ing. Jozef Tkáč 3.8.1999 - 3.8.2000
Adresa: Na Revíne 13 , 831 01 Bratislava Česká republika
místopředseda Ing. Ivan Jakabovič 3.8.1999 - 3.8.2000
Adresa: Donnerova 15 , 841 05 Bratislava Česká republika
předseda Ing. Ivo Slavotínek 3.8.2000 - 24.11.2003
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 11.5.2003
Vznik funkce 11.5.2000
Zánik funkce 11.5.2003
Adresa: Ke kurtům 375/19 , Praha 142 00
místopředseda Ing. Jana Maudrová 3.8.2000 - 24.11.2003
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 11.5.2003
Vznik funkce 11.5.2000
Zánik funkce 11.5.2003
Adresa: Ke Hřbitovu 271 , Všenory 252 31
člen Mgr. Miroslav Ondřej 3.8.1999 - 16.7.2004
Vznik funkce 26.5.1999
Zánik funkce 24.3.2004
Adresa: Okružní 410 , Vsetín 755 01
předseda Ing. Ivo Slavotínek 24.11.2003 - 15.6.2005
Vznik členství 11.5.2003
Zánik členství 25.2.2005
Vznik funkce 7.7.2003
Zánik funkce 25.2.2005
Adresa: Ke kurtům 375/19 , Praha 142 00
místopředseda Ing. Jana Maudrová 24.11.2003 - 5.9.2005
Vznik členství 11.5.2003
Zánik členství 10.6.2005
Vznik funkce 7.7.2003
Zánik funkce 10.6.2005
Adresa: Ke Hřbitovu 271 , Všenory 252 31
člen Ing. Josef Trčálek 16.7.2004 - 5.9.2005
Vznik členství 21.4.2004
Zánik členství 31.7.2005
Adresa: Na Kopečku 17 , Vsetín 755 01
předseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala 15.6.2005 - 3.5.2006
Vznik členství 31.3.2005
Zánik členství 23.3.2006
Vznik funkce 14.4.2005
Zánik funkce 23.3.2006
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Josef Matoška 5.9.2005 - 8.8.2008
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 1.8.2008
Adresa: 109 , Vsetín 755 01
předseda dozorčí rady Ing. Václav Hrach Ph.D. 3.5.2006 - 18.5.2009
Vznik členství 23.3.2006
Zánik členství 23.3.2009
Vznik funkce 23.3.2006
Zánik funkce 23.3.2009
Adresa: Patočkova 1632/55 , Praha 169 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala 3.5.2006 - 18.5.2009
Vznik členství 23.3.2006
Zánik členství 23.3.2009
Vznik funkce 23.3.2006
Zánik funkce 23.3.2009
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Josef Matoška 8.8.2008 - 5.8.2011
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 1.8.2011
Adresa: Rokytnice 109 , 755 01 Vsetín Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Václav Hrach Ph.D. 18.5.2009 - 16.5.2012
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 22.3.2012
Vznik funkce 23.3.2009
Zánik funkce 22.3.2012
Adresa: Patočkova 1632/55 , Praha 169 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala 18.5.2009 - 16.5.2012
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 22.3.2012
Vznik funkce 23.3.2009
Zánik funkce 22.3.2012
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Josef Matoška 5.8.2011 - 17.12.2013
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: 109 , Vsetín 755 01
předseda dozorčí rady Ing. Václav Hrach Ph.D. 16.5.2012 - 17.12.2013
Vznik členství 22.3.2012
Zánik členství 12.2.2014
Vznik funkce 23.3.2012
Zánik funkce 12.2.2014
Adresa: Patočkova 1632/55 , Praha 169 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala 16.5.2012 - 17.12.2013
Vznik členství 22.3.2012
Vznik funkce 23.3.2012
Zánik funkce 13.2.2014
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
místopředseda dozorčí rady Libor Žížala 17.12.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 22.3.2012
Vznik funkce 23.3.2012
Zánik funkce 13.2.2014
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
předseda dozorčí rady Václav Hrach 17.12.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 22.3.2012
Zánik členství 12.2.2014
Vznik funkce 23.3.2012
Zánik funkce 12.2.2014
Adresa: Patočkova 1632/55 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Josef Matoška 17.12.2013 - 15.10.2014
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: 109 , Vsetín 755 01
předseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala 26.3.2014 - 2.6.2015
Vznik členství 22.3.2012
Zánik členství 23.3.2015
Vznik funkce 13.2.2014
Zánik funkce 23.3.2015
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jitka Kafková MBA 26.3.2014 - 2.6.2015
Vznik členství 13.2.2014
Zánik členství 25.2.2015
Vznik funkce 13.2.2014
Zánik funkce 25.2.2015
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Josef Matoška 15.10.2014 - 19.11.2015
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 30.9.2015
Adresa: 109 , Vsetín 755 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Koptík 2.6.2015 - 19.11.2015
Vznik členství 25.2.2015
Vznik funkce 26.2.2015
Zánik funkce 16.10.2015
Adresa: Luční 101 , Králův Dvůr 267 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Koptík 19.11.2015 - 22.3.2018
Vznik členství 25.2.2015
Zánik členství 25.2.2018
Adresa: Luční 101 , Králův Dvůr 267 01
předseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala 2.6.2015 - 1.5.2018
Vznik členství 23.3.2015
Zánik členství 23.3.2018
Vznik funkce 23.3.2015
Zánik funkce 23.3.2018
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Koptík 22.3.2018 - 18.6.2018
Vznik členství 25.2.2018
Zánik členství 30.5.2018
Adresa: Luční 101 , Králův Dvůr 267 01
předseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala 1.5.2018 - 18.6.2018
Vznik členství 24.3.2018
Zánik členství 30.5.2018
Vznik funkce 26.3.2018
Zánik funkce 30.5.2018
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Jörg Lüdorf 18.7.2018 - 28.8.2018
Vznik členství 13.6.2018
Adresa: Bussardweg 10 , 752 03 Königsbach-Stein Spolková republika Německo

Sbírka Listin Zásobování teplem Vsetín a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 420/SL 112 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.9.2015 20.11.2015 26.11.2015 24
B 420/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Zápis z DR Krajský soud v Ostravě 16.10.2015 30.10.2015 20.11.2015 2
B 420/SL 110 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 30.9.2015 30.10.2015 20.11.2015 1
B 420/SL 109 notářský zápis [NZ 351/2015,N 373/2015] Krajský soud v Ostravě 25.9.2015 30.10.2015 20.11.2015 29
B 420/SL 108 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řádného zas. představenstva Krajský soud v Ostravě 16.6.2015 22.7.2015 12.8.2015 3
B 420/SL 107 rozhod. o statut. orgánu Výpis z řádného zas. DR Krajský soud v Ostravě 16.6.2015 22.7.2015 12.8.2015 2
B 420/SL 106 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 11.3.2015 13.5.2015 4.6.2015 1
B 420/SL 105 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.2.2015 13.5.2015 4.6.2015 1
B 420/SL 104 rozhod. o statut. orgánu Záp. z řádného zasedání DR Krajský soud v Ostravě 23.3.2015 13.5.2015 4.6.2015 2
B 420/SL 103 rozhod. o statut. orgánu Záp. z řádného zasedání DR Krajský soud v Ostravě 26.2.2015 13.5.2015 4.6.2015 2
B 420/SL 102 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 14.1.2015 22.1.2015 64
B 420/SL 100 stanovy společnosti úplné znění k 20.6.2014 Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 18.7.2014 36
B 420/SL 99 ostatní Zápis z řádného zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 24.6.2014 8.7.2014 3
B 420/SL 97 notářský zápis Krajský soud v Ostravě 9.5.2014 27.5.2014 12
B 420/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.5.2014 27.5.2014 39
B 420/SL 95 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.5.2014 26.5.2014 39
B 420/SL 94 notářský zápis Nz 115/2014 Krajský soud v Ostravě 6.5.2014 16.5.2014 21.5.2014 12
B 420/SL 93 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 2/2014 Krajský soud v Ostravě 7.2.2014 5.3.2014 31.3.2014 4
B 420/SL 92 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 7.2.2014 5.3.2014 31.3.2014 1
B 420/SL 91 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora 10/2012 - 09/2013 Krajský soud v Ostravě 9.1.2014 10.1.2014 55
B 420/SL 90 výroční zpráva říjen 2011 - září 2012 Krajský soud v Ostravě 21.1.2013 21.1.2013 60
B 420/SL 89 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z DR + předst. Krajský soud v Ostravě 20.6.2012 8.8.2012 8.8.2012 9
B 420/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 23.3.2012 20.4.2012 24.5.2012 3
B 420/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 22.3.2012 20.4.2012 24.5.2012 4
B 420/SL 86 ostatní Rozh. VH o rozděl. zisku Krajský soud v Ostravě 6.4.2012 10.4.2012 1
B 420/SL 85 výroční zpráva k 30.9.2011 s úč.z.s příl.,aud. Krajský soud v Ostravě 6.4.2012 10.4.2012 62
B 420/SL 84 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased. před. - volba Krajský soud v Ostravě 9.6.2011 3.8.2011 5.8.2011 16
B 420/SL 83 podpisové vzory Josef Matoška Krajský soud v Ostravě 19.7.2011 3.8.2011 5.8.2011 1
B 420/SL 82 notářský zápis Nz 61/2011 - fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 1.3.2011 7.3.2011 10.3.2011 18
B 420/SL 81 zpráva auditora vč. zahajovací rozvahy Krajský soud v Ostravě 4.3.2011 7.3.2011 19
B 420/SL 79 ostatní Rozh.VH o rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 21.1.2011 24.1.2011 1
B 420/SL 78 výroční zpráva k 30.9.2010 s úč.záv.s příl. Krajský soud v Ostravě 21.1.2011 24.1.2011 63
B 420/SL 75 posudek znalce č. P30759/2010 Krajský soud v Ostravě 14.12.2010 27.12.2010 27.12.2010 99
B 420/SL 77 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zápisu DR - volba Krajský soud v Ostravě 6.12.2010 20.12.2010 21.12.2010 3
B 420/SL 76 rozhod. o statut. orgánu zápis č.3/2011 - volba Krajský soud v Ostravě 24.11.2010 20.12.2010 21.12.2010 3
B 420/SL 74 ostatní - Rozh.VH o rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 30.3.2010 19.4.2010 19.4.2010 1
B 420/SL 73 účetní závěrka k 30.9.2009 vč.příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.4.2010 19.4.2010 35
B 420/SL 72 výroční zpráva k 30.9.2009-text vč.§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 19.4.2010 19.4.2010 33
B 420/SL 71 stanovy společnosti -úpl.znění k 23.3.2009 Krajský soud v Ostravě 23.3.2009 18.6.2009 25.6.2009 40
B 420/SL 70 účetní závěrka k 30.9.2008 vč.příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.6.2009 5.6.2009 32
B 420/SL 69 výroční zpráva k 30.9.2008 - text Krajský soud v Ostravě 4.6.2009 5.6.2009 35
B 420/SL 68 podpisové vzory - 5 x Krajský soud v Ostravě 12.5.2009 19.5.2009 7
B 420/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - Zápis č. 3/2009 - zas.př.sp. Krajský soud v Ostravě 23.3.2009 12.5.2009 19.5.2009 2
B 420/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - Zápis č. 2/2009 -zas. DR Krajský soud v Ostravě 23.3.2009 12.5.2009 19.5.2009 3
B 420/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z řádné VH + volba or. Krajský soud v Ostravě 23.3.2009 12.5.2009 19.5.2009 12
B 420/SL 64 notářský zápis NZ 68/2009 vč. změny stanov Krajský soud v Ostravě 23.3.2009 12.5.2009 19.5.2009 10
B 420/SL 63 podpisové vzory Josef Matoška Krajský soud v Ostravě 17.7.2008 7.8.2008 11.8.2008 1
B 420/SL 62 ostatní -zápis ze zas.předst.-volba DR Krajský soud v Ostravě 19.6.2008 7.8.2008 11.8.2008 3
B 420/SL 61 výroční zpráva k 30.9.2007,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 17.12.2007 30.4.2008 2.5.2008 34
B 420/SL 60 účetní závěrka k 30.9.2007,příl.,aud. Krajský soud v Ostravě 30.4.2008 2.5.2008 37
B 420/SL 59 ostatní -výpz usn.VH-rozd.zisku r.07 Krajský soud v Ostravě 14.4.2008 30.4.2008 2.5.2008 1
B 420/SL 58 stanovy společnosti - ÚZ k 28.8.2007 Krajský soud v Ostravě 11.10.2007 15.10.2007 39
B 420/SL 57 ostatní - Čestné prohl. - Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 14.8.2007 15.8.2007 29.8.2007 4
B 420/SL 56 ostatní z řádné VH Krajský soud v Ostravě 29.5.2007 28.5.2007 29.6.2007 12
B 420/SL 55 notářský zápis NZ 110/2007 řádná VH Krajský soud v Ostravě 29.3.2007 28.5.2007 29.6.2007 17
B 420/SL 53 výroční zpráva - říjen/2005 - září/2006 Krajský soud v Ostravě 23.4.2007 24.4.2007 40
B 420/SL 52 účetní závěrka - 10/2005-9/2006 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 23.4.2007 24.4.2007 31
B 420/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 23.3.2006 28.4.2006 8.6.2006 14
B 420/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 4/2006 předst. Krajský soud v Ostravě 23.3.2006 28.4.2006 8.6.2006 3
B 420/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis č.2/2006 DR Krajský soud v Ostravě 23.3.2006 28.4.2006 8.6.2006 4
B 420/SL 46 notářský zápis NZ 19/2006 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 23.3.2006 28.4.2006 8.6.2006 57
B 420/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 30.1.2006 2.3.2006 29.5.2006 3
B 420/SL 43 účetní závěrka r. 10/2004 - 09/2005 Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 2.5.2006 38
B 420/SL 42 výroční zpráva r. 10/04-09/05,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 2.5.2006 37
B 420/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis č.1ze zased. představen. Krajský soud v Ostravě 2.12.2005 1.2.2006 8
B 420/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis o průb.voleb DR Krajský soud v Ostravě 16.7.2005 6.10.2005 1
B 420/SL 38 rozhod. o statut. orgánu rozh. předst. Krajský soud v Ostravě 28.6.2005 6.10.2005 7
B 420/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis č.3/2005 ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 7.6.2005 6.10.2005 3
B 420/SL 35 notářský zápis Nz 262/2005 Krajský soud v Ostravě 14.7.2005 6.10.2005 9
B 420/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.2/2005-řád.zas.DR Krajský soud v Ostravě 14.4.2005 5.10.2005 2
B 420/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -záp. řád.VH-vol.čl.DR Krajský soud v Ostravě 31.3.2005 5.10.2005 4
B 420/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.1/2005-řád.zas.DR Krajský soud v Ostravě 25.2.2005 5.10.2005 5
B 420/SL 29 účetní závěrka 10/2003 - 09/2004 Krajský soud v Ostravě 29.4.2005 6.5.2005 31
B 420/SL 28 výroční zpráva 10/2003 - 09/2004 Krajský soud v Ostravě 29.4.2005 6.5.2005 35
B 420/SL 27 rozhod. o statut. orgánu Zápis z představensta Krajský soud v Ostravě 28.4.2004 30.8.2004 5
B 420/SL 26 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed.výboru Krajský soud v Ostravě 30.8.2004 7
B 420/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 5.4.2004 18.5.2004 4
B 420/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 30.3.2004 18.5.2004 10
B 420/SL 21 účetní závěrka 10.2002 - 30.9.2003 Krajský soud v Ostravě 22.4.2004 27.4.2004 33
B 420/SL 20 výroční zpráva 10.2002 - 30.9.2003 Krajský soud v Ostravě 22.4.2004 27.4.2004 34
B 420/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.3.2003 27.11.2003 9
B 420/SL 18 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Ostravě 23.6.2003 27.11.2003 6
B 420/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/2003 Krajský soud v Ostravě 7.7.2003 27.11.2003 3
B 420/SL 16 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 23.9.2003 27.11.2003 9
B 420/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis představenstva Krajský soud v Ostravě 11.10.2001 6.10.2003 2
B 420/SL 14 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 17.9.2001 6.10.2003 2
B 420/SL 12 notářský zápis NZ 172/2001 Krajský soud v Ostravě 19.6.2001 6.10.2003 27
B 420/SL 11 notářský zápis NZ 137/2002 Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 6.10.2003 6
B 420/SL 9 notářský zápis NZ 383/2002 Krajský soud v Ostravě 4.11.2002 22.8.2003 7
B 420/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ostravě 4.11.2002 22.8.2003 10
B 420/SL 8 výroční zpráva r. 10/2001 - 9/2002 Krajský soud v Ostravě 25.4.2003 6.5.2003 55
B 420/SL 7 výroční zpráva r. 2000 - dodatek Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 13
B 420/SL 6 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 19.9.2001 45
B 420/SL 5 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 12.6.2000 14.6.2000 20
B 420/SL 4 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 7.7.1999 7.7.1999 18
B 420/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 26.11.1998 8.1.1999 1.2.1999 4
B 420/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 24.11.1998 8.1.1999 1.2.1999 1
B 420/SL 1 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 14.7.1997 14.7.1997 0
B 420/SL 1 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 14.7.1997 14.7.1997 0
B 420/SL 1 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 14.7.1997 14.7.1997 0
B 420/SL 1 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 14.7.1997 14.7.1997 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zásobování teplem Vsetín a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192588
Jméno Zásobování teplem Vsetín a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vsetín
Vznik první živnosti: 25.9.1992
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 10

Sídlo Zásobování teplem Vsetín a.s.

Živnosti a provozovny Zásobování teplem Vsetín a.s.

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jasenice 755 01 Vsetín
Identifikační číslo provozovny 1003314708
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.12.2000

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jiráskova 1326, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1003314660
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 866, Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny 1003312063
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jiráskova 1326, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1003314660
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.2000

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 755 01 Vsetín
Identifikační číslo provozovny 1003314694
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 23.1.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Jasenice 755 01 Vsetín
Identifikační číslo provozovny 1003314708
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 7.2.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Jiráskova 1326, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1003314660
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 21.2.2000
Provozovna č. 4
Provozovna Tovární 866, Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny 1003312063
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 6.4.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Nádražní 805, Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny 1003476996
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 6.4.2011

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Jiráskova 1326, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1003314660
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.6.1997

Živnost č. 6 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.3.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 755 01 Vsetín
Identifikační číslo provozovny 1003314694
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.2003

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 25.9.1992
Přerušení oprávnění 22.3.2017

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 6.1.2005
Přerušení oprávnění 12.5.2015

Živnost č. 9 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 6.4.2011
Přerušení oprávnění 12.5.2015

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.4.2011
Přerušení oprávnění 9.5.2017

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Opravy a údržba výrob.,rozvodných a předávacích tepel.zařízení v rozsahu: vyjma činností uvedených v příloze zákona číslo 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Obchodní činnost koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1997
Zánik oprávnění 24.9.2005

Živnost č. 16 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2001
Zánik oprávnění 12.4.2002

Živnost č. 18 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2001
Zánik oprávnění 10.3.2006

Živnost č. 20 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zásobování teplem Vsetín a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Kamil Ondra
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Chmela

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zásobování teplem Vsetín a.s.

IČO: 45192588
Firma: Zásobování teplem Vsetín a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Vsetín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Zásobování teplem Vsetín a.s.

Sídlo: Jiráskova 1326, Vsetín 755 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image