Firma Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace IČO 71001476


Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace (71001476) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese 228, 671 38 Višňové Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 2. 2003 a je stále aktivní. Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace na rzp.cz

Výpis dat pro Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka Pr 739
IČO (identifikační číslo osoby) 71001476
Jméno Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 12.2.2003
Zřizovaní listina - č.j. 573/2009 ze dne 24.9.2009 10.12.2009
Datum azpůsob vzniku:Od 1.1.2003 se staly součástí Tákladní školy, Višňové, okres Znojmo, příspěvkové organizace, též Mateřská škola aŠkolní jídelna Višňové. 28.2.2004
Příspěvková organizace vznikla dne 01.12.2002 dle zřizovacílistiny, kterou schválilo zastupitelstvo obce Višňové dne25.10.2002 12.2.2003

Aktuální kontaktní údaje Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa 228 , 671 38 Višňové Česká republika
č.p. 228, 671 38 Višňové
30.11.2015
Adresa Nová 228 , Višňové Česká republika
Višňové, Nová 228, okres Znojmo, PSČ 67138
12.2.2003 - 30.11.2015

Předmět podnikání Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 28.2.2004
Pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28.2.2004 - 11.12.2009

Předmět činnosti Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.12.2009
1. v souladu s ustanovením § 7 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném v zdělávání, v platném znění jsou součástmi příspěvkové organizaceZákladní škola - poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. (§ 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).Mateřská škola - poskytuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje děti před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálnímí vzdělávacími potřebami. (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).Školní družina - je školským zařízením pro zájmové vzdělávání a zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně základní školy, popřípadě pro další děti. (§ 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).Školní jídelna - je zařízením školního stravování a zajišťuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení, závodní stravování zamětnanců školy a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu, (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).Školní jídelna - výdejna - je zařízením školního stravování a zajišťuje školní stravování dětí a žáků v době jejich pobytu v mateřské škole a závodní stravování zaměstnanců mateřské školy.(§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění). 21.11.2005
1/Základní škola, Višňové (dále jen příspěvková organizace) poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, také umožňuje náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění). 28.2.2004 - 21.11.2005
2/ V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění je součástí příspěvkové organizace 28.2.2004 - 21.11.2005
Školní družinaČinnost uvedené součásti je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění (zejména § 2,3,20 a 39) a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb. o školních družinách a školních klubech, v platném znění). 28.2.2004 - 21.11.2005
Mateřská školaJejí činnost je vymezena v § 2 a 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů 28.2.2004 - 21.11.2005
Školní jídelnakterá zajišťuje školní stravování dle § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 48/1992 Sb., o školním stravování, v platném znění a prováděcímí předpisy k této vyhlášce. Dále vykonává VHČ 28.2.2004 - 21.11.2005
Doplňková činnost:1) Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedenéokruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel, a tok tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnostia odbornost svých zaměstnanců:- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí- organizování akcí rozvíjejících a podporujících zájmovoučinnost žáků ve volném čase- pořádání vzdělávacích kurzů pro dospělé- uzavírání dohod o užívání svěřeného majetku obce Višňové zasoučasného respektování článku VI., odstavce 2. a 9.- pořádání prodejních výstav- obchodní činnost, koupě zboží za účelem dalšího prodeje aprodej (tiskopisy, suvenýry, umělecké předměty, občerstvení)- pořádání a orgnizační zajišťování kulturních, společenských asportovních akcí2) Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové činnosti je:a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelupříspěvkové organizaceb) oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodařenídle § 28 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlechúzemních rozpočtů, v platném zněníc) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou ředitelempříspěvkové organizace. 12.2.2003
1) Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečujerozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu sezásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní,estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickouvýchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žákyna další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnýmiustanoveními zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol,středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), vplatném znění a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMTč.291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění). 12.2.2003 - 28.2.2004
2) V souladu s ustanoveními § 45 odst.1 zákona č.29/1984 Sb., osoustavě základních škol, středních škol a vyšších odbornýchškol (školský zákon), v platném znění je součástí příspěvkovéorganizace - školní družina. Činnost uvedené součásti jevymezena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb., oškolských zařízeních, v platném znění (zejména § 2,3,20 a 39),a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č.87/1992 Sb., oškolních družinách a školních klubech, v platném znění). 12.2.2003 - 28.2.2004

vedení firmy Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Statutární orgán Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Ředitel Základní školy Mgr. Jiří Beran 25.11.2015
Vznik funkce 1.12.2002
Adresa: 71 , 671 38 Višňové Česká republika
č.p. 71, 671 38 Višňové
Ředitel Základní školy Mgr. Jiří Beran 12.2.2003 - 28.2.2004
Vznik funkce 12.2.2003
Adresa: 71 , 671 38 Višňové Česká republika
Višňové 71, okres Znojmo, PSČ 67138
Ředitel Základní školy Mgr. Jiří Beran 28.2.2004 - 25.11.2015
Vznik funkce 1.12.2002
Adresa: 71 , 671 38 Višňové Česká republika
Višňové 71, okres Znojmo, PSČ 67138

Sbírka Listin Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 739/SL 41 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 30.1.2015 6.10.2015 8.10.2015 19
Pr 739/SL 40 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Brně 30.1.2015 6.10.2015 8.10.2015 3
Pr 739/SL 39 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 30.1.2015 6.10.2015 8.10.2015 5
Pr 739/SL 38 účetní závěrka [2007]  výkaz Krajský soud v Brně 29.1.2008 10.3.2014 11.3.2014 3
Pr 739/SL 37 účetní závěrka [2007]  rozvaha Krajský soud v Brně 23.2.2008 10.3.2014 11.3.2014 8
Pr 739/SL 36 účetní závěrka [2007]  příloha Krajský soud v Brně 29.1.2008 10.3.2014 11.3.2014 3
Pr 739/SL 35 účetní závěrka [2006]  výkaz Krajský soud v Brně 29.1.2007 10.3.2014 11.3.2014 3
Pr 739/SL 34 účetní závěrka [2006]  příloha Krajský soud v Brně 29.1.2007 10.3.2014 11.3.2014 3
Pr 739/SL 33 účetní závěrka [2006]  rozvaha Krajský soud v Brně 23.2.2007 10.3.2014 11.3.2014 8
Pr 739/SL 32 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 30.1.2013 5.3.2014 6.3.2014 5
Pr 739/SL 31 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 30.1.2013 5.3.2014 6.3.2014 18
Pr 739/SL 30 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 30.1.2013 5.3.2014 6.3.2014 4
Pr 739/SL 29 účetní závěrka [2009]  výkaz Krajský soud v Brně 28.1.2010 4.3.2014 4.3.2014 3
Pr 739/SL 28 účetní závěrka [2009]  příloha Krajský soud v Brně 27.1.2010 4.3.2014 4.3.2014 4
Pr 739/SL 27 účetní závěrka [2009]  rozvaha Krajský soud v Brně 8.3.2010 4.3.2014 4.3.2014 8
Pr 739/SL 26 účetní závěrka [2008]  rozvaha Krajský soud v Brně 24.2.2009 4.3.2014 4.3.2014 8
Pr 739/SL 25 účetní závěrka [2008]  výkaz Krajský soud v Brně 28.1.2009 4.3.2014 4.3.2014 3
Pr 739/SL 24 účetní závěrka [2008]  příloha Krajský soud v Brně 28.1.2009 4.3.2014 4.3.2014 4
Pr 739/SL 23 účetní závěrka [2011]  výkaz Krajský soud v Brně 27.1.2012 3.3.2014 4.3.2014 3
Pr 739/SL 22 účetní závěrka [2011]  příloha Krajský soud v Brně 27.1.2012 3.3.2014 4.3.2014 20
Pr 739/SL 21 účetní závěrka [2011]  rozvaha Krajský soud v Brně 27.1.2012 3.3.2014 4.3.2014 4
Pr 739/SL 20 účetní závěrka [2010]  výkaz Krajský soud v Brně 7.2.2011 3.3.2014 4.3.2014 3
Pr 739/SL 19 účetní závěrka [2010]  rozvaha Krajský soud v Brně 7.2.2011 3.3.2014 4.3.2014 4
Pr 739/SL 18 účetní závěrka [2010]  příloha Krajský soud v Brně 7.2.2011 3.3.2014 4.3.2014 20
Pr 739/SL 17 účetní závěrka [2013]  výkaz Krajský soud v Brně 27.1.2014 28.2.2014 28.2.2014 3
Pr 739/SL 16 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Brně 27.1.2014 28.2.2014 28.2.2014 5
Pr 739/SL 15 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 30.1.2014 28.2.2014 28.2.2014 18
Pr 739/SL 7 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 12.12.2002 2.3.2004 12
Pr 739/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Brně 13.12.2002 5.1.2004 2
Pr 739/SL 1 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 25.10.2002 5.1.2004 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 71001476
Jméno Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Městský úřad Znojmo
Vznik první živnosti: 2.1.2003
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 2

Sídlo Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 228, Višňové 671 38
Identifikační číslo provozovny 1007738219
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2003

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 228, Višňové 671 38
Identifikační číslo provozovny 1007738219
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.9.2003
Provozovna č. 2
Provozovna 178, Višňové 671 38
Identifikační číslo provozovny 1006116869
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání

Zahájení provozování 30.6.2008

Živnost č. 3 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Mimoškolní výchova a vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Mgr. Jiří Beran

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

IČO: 71001476
Firma: Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Znojmo
Základní územní jednotka: Višňové
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.12.2002

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stravování ve školních zařízeních, menzách
Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image