Firma Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace IČO 75024365


Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace (75024365) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese 164, Nížkovice 684 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 2005 a je stále aktivní. Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace na rzp.cz

Výpis dat pro Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka Pr 796
IČO (identifikační číslo osoby) 75024365
Jméno Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Vzniklá dne 3.11.2005
Zapsána dne 23.8.2003
Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla dne 1.1.2003 dle zřizovací listiny, kterou schválilo zastupitelstvo obce Nížkovice dne 27.11.2002. 23.8.2003

Aktuální kontaktní údaje Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Sídlo Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa 164 , Nížkovice 684 01 23.8.2003

Předmět činnosti Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zařizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzělávání (školský zákon), ve znění poz dějších předpisů 2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a školní družiny. 1) mateřská škola Příspěvková organiazce jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pa k ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu 2) základní škola Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákum. Jeji činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Součástí základního vzdělávání je i tělěesná výchova, jejíž vyuka je provozována v budově sokolovny Nížkovice č.p. 204, která je majetkem obce. 3) zařízení školního stravování sloužící dětem a žákum škol, které obec zřizuje školní jídelna Příspěvková organizace jako školní jídlena v rámci školního stravoávní vydává jídla, která sama připravuje, a může přopravovat jídla, která vydává výdejna. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 4) školská zařízení pro zájmové vzělávání školní družina Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Jeji činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanov eními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 5) závodní stravování Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtovývch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování. 14.4.2010
Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny a školní družiny: a) Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé, a pr ováděcími předpisy ke školskému zákonu. 19.12.2005 - 14.4.2010
b) Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 19.12.2005 - 14.4.2010
c) Přispěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména ustanovením § 119, a prováděcími předp isy k zákomu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování. 19.12.2005 - 14.4.2010
d) Příspěvková organizace jako školní družina zajišťuje výchovné a zájmové akce pro žáky mimo vyučování. její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak usta novením § 118, a prováděcími předpisy k zákonu. 19.12.2005 - 14.4.2010
1)Základní škola Nížkovice( dále jen " příspěvková organizace") poskytuje základní vzdělání.Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Umožňuje té ž náboženskou výchovu.Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol( školský zákon), v platném znění, a prováděcími př edpisy( zejména vyhláška MŠMT č.291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění). 2)V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol ( školský zákon), v platném znění, je součástí příspěvkové organizace: -mateřská škola na adrese Nížkovice 66 - -školní družina -školní jídelna na adrese Nížkovice 66 Činnost uvedených součástí je vyme zena příslušnými ustanoveními zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění ( zejména §§ 2,3,20 a 39) , a prováděcími předpisy( zejména vyhláška MŠMT č.35/1992 Sb., o mateřských školách, vyhláška MŠMT č.87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech, vyhláška MŠMT č.48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění). 23.8.2003 - 19.12.2005
3)Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel, a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců: - stravování cizích strávníků 23.8.2003 - 19.12.2005
4) Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové činnosti je : a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, b) oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření dle § 28 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou ředitelem příspěvkové organizace . Podmínkou platnosti směrnice je její schválení zřizovatelem. 23.8.2003 - 19.12.2005

vedení firmy Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Statutární orgán Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel ( dále jen "ředitel"). Ředitele jmenuje a odvolává starosta oce Nížkovice. 2. ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s paltnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace. 14.4.2010
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) starostou obce Nížkovice na základě výs ledků konkurzního řízení. 2. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis. 19.12.2005 - 14.4.2010
Jménem příspěvkové organizace jedná samostatně ředitel.Ředitel školu řídí, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepří tomnosti.Ředitel se za příspěvkovou organizaci podepisuje tak, že k natištěnému nebo jinak napsanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis. 23.8.2003 - 19.12.2005
ředitelka Mgr. Ivona Princlíková 29.12.2007
Vznik funkce 1.8.2007
Adresa: 107 , Dražůvky 696 33
ředitelka Mgr. Alena Marischlerová 23.8.2003 - 29.12.2007
Vznik funkce 23.8.2003
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Komenského náměstí 333 , Slavkov u Brna 684 01

Sbírka Listin Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 796/SL 37 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 17.1.2015 22.5.2015 25.5.2015 3
Pr 796/SL 36 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 17.1.2015 22.5.2015 25.5.2015 25
Pr 796/SL 35 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 31.1.2013 13.5.2014 14.5.2014 3
Pr 796/SL 34 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 31.1.2013 13.5.2014 14.5.2014 5
Pr 796/SL 33 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 31.1.2013 13.5.2014 14.5.2014 4
Pr 796/SL 32 účetní závěrka [2011]  výkaz Krajský soud v Brně 26.1.2012 13.5.2014 14.5.2014 3
Pr 796/SL 31 účetní závěrka [2011]  příloha Krajský soud v Brně 26.1.2012 13.5.2014 14.5.2014 6
Pr 796/SL 30 účetní závěrka [2011]  rozvaha Krajský soud v Brně 26.1.2012 13.5.2014 14.5.2014 4
Pr 796/SL 29 účetní závěrka [2010]  příloha Krajský soud v Brně 25.1.2011 13.5.2014 14.5.2014 6
Pr 796/SL 28 účetní závěrka [2010]  rozvaha Krajský soud v Brně 25.1.2011 13.5.2014 14.5.2014 4
Pr 796/SL 27 účetní závěrka [2010]  výkaz Krajský soud v Brně 25.1.2011 13.5.2014 14.5.2014 3
Pr 796/SL 26 účetní závěrka [2009]  rozvaha Krajský soud v Brně 26.1.2010 13.5.2014 14.5.2014 5
Pr 796/SL 25 účetní závěrka [2009]  výkaz Krajský soud v Brně 26.1.2010 13.5.2014 14.5.2014 2
Pr 796/SL 24 účetní závěrka [2009]  příloha Krajský soud v Brně 26.1.2010 13.5.2014 14.5.2014 2
Pr 796/SL 23 účetní závěrka [2008]  rozvaha Krajský soud v Brně 26.1.2009 13.5.2014 14.5.2014 5
Pr 796/SL 22 účetní závěrka [2008]  výkaz Krajský soud v Brně 26.1.2009 13.5.2014 14.5.2014 2
Pr 796/SL 21 účetní závěrka [2008]  příloha Krajský soud v Brně 26.1.2009 13.5.2014 14.5.2014 2
Pr 796/SL 20 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Brně 25.1.2014 13.5.2014 14.5.2014 3
Pr 796/SL 19 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 25.1.2014 13.5.2014 14.5.2014 8
Pr 796/SL 18 účetní závěrka [2013]  výkaz Krajský soud v Brně 25.1.2014 13.5.2014 14.5.2014 3
Pr 796/SL 17 účetní závěrka [2007]  příloha Krajský soud v Brně 13.5.2014 14.5.2014 2
Pr 796/SL 16 účetní závěrka [2007]  výkaz Krajský soud v Brně 13.5.2014 14.5.2014 2
Pr 796/SL 15 účetní závěrka [2007]  rozvaha Krajský soud v Brně 13.5.2014 14.5.2014 5
Pr 796/SL 14 ostatní -zápis ze zasedání Zastupit. Krajský soud v Brně 10.3.2010 20.4.2010 8
Pr 796/SL 13 zakladatelské dokumenty -dodatek č.1 Krajský soud v Brně 10.3.2010 20.4.2010 2
Pr 796/SL 12 ostatní -zápis ze zasedání Zastupit. Krajský soud v Brně 4.9.2009 20.4.2010 5
Pr 796/SL 11 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 4.9.2009 20.4.2010 6
Pr 796/SL 9 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 5.12.2007 13.12.2007 2
Pr 796/SL 10 podpisové vzory -statut. org. Krajský soud v Brně 5.12.2007 13.12.2007 2
Pr 796/SL 8 ostatní -inventurní soupis Krajský soud v Brně 31.12.2002 20.12.2005 23
Pr 796/SL 7 ostatní -dodatek č.1 ke zřiz. listině Krajský soud v Brně 27.11.2002 20.12.2005 3
Pr 796/SL 6 zakladatelské dokumenty -zřizovací listina Krajský soud v Brně 3.11.2005 20.12.2005 5
Pr 796/SL 5 ostatní -usn. č. 9 veř. zasedání Krajský soud v Brně 3.11.2005 20.12.2005 2
Pr 796/SL 4 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 11.12.2002 22.7.2004 2
Pr 796/SL 3 ostatní -jmenování ředitelky Krajský soud v Brně 18.9.2002 22.7.2004 1
Pr 796/SL 2 ostatní -usnesení zastupitelstva Krajský soud v Brně 17.9.2002 22.7.2004 1
Pr 796/SL 1 ostatní -zřizovací listina Krajský soud v Brně 27.11.2002 22.7.2004 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 75024365
Jméno Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Městský úřad Slavkov u Brna
Vznik první živnosti: 1.9.2005
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.9.2005
Provozovna č. 1
Provozovna 66, Nížkovice 684 01
Identifikační číslo provozovny 1005268436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2005

Statutární orgán Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Mgr. Ivona Princlíková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

IČO: 75024365
Firma: Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Vyškov
Základní územní jednotka: Nížkovice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.1.2003

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stravování ve školních zařízeních, menzách
Primární vzdělávání
Střední všeobecné vzdělávání
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image