Firma Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace IČO 70989842


Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace (70989842) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese 113, Nemojany 683 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 2005 a je stále aktivní. Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace na rzp.cz

Výpis dat pro Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka Pr 740
IČO (identifikační číslo osoby) 70989842
Jméno Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Vzniklá dne 1.12.2005
Zapsána dne 1.3.2003
Dodatek č.2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce Nemojany vydané dne 21.10.2009 pod č.j. 1/2009. Dodatek nabývá účinnosti dne 14.9.2016. 8.9.2018
Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce Nemojany vydané dne 21.10.2009 pod č.j. 1/2009. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dne 1.9.2012. 6.3.2013
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 23.11.2005 včetně jejích dodatků. 2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.11.2009. 28.1.2010
Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy Nemojany, okres Vyškov, příspěvkové organizace nabyla platnosti dnem 23.11.2005, kdy byla schválena Zastupitelstvem obce Nemojany a nabývá účinnosti dnem 1.12.2005. 13.1.2006 - 28.1.2010
Datum a způsob vzniku: Zřizovací listina Základní školy Nemojany-příspěvkové organizace nabyla platnosti dnem 17.10.2002, kdy byla schválena Zastupitelstvem obce Nemojany a nybává účinnosti dnem 01.01.2003. 1.3.2003 - 13.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Sídlo Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa 113 , Nemojany 683 03 20.8.2018
Adresa 113 , Nemojany 683 03 25.11.2011 - 20.8.2018
Adresa 683 03 Česká republika
Nemojany 113, 683 03 p.Luleč, okres Vyškov
1.3.2003 - 25.11.2011

Předmět činnosti Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
5) Školní jídelna - výdejna v rámci školního stravování připravuje a vydává svačiny a přesnídávky pro děti mateřské školy. 8.9.2018
6) V rámci služby žákům základní školy v doplňkové činnosti školní jídelna - výdejna připravuje a vydává dopolední svačiny. 8.9.2018
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz dějších předpisů. 2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a školní družiny. 6.3.2013
4) školní družina příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoven ími § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 6.3.2013
1) mateřská škola Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších p ředpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 28.1.2010
2) základní škola Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších pře dpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 28.1.2010
3) zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které obec zřizuje školní jídelna - výdejna Příspěvková organizace jako školní jídelna - výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 28.1.2010
1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz dějších předpisů. 2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování. 28.1.2010 - 6.3.2013
Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy a školní jídelny bez vývařovny. 13.1.2006 - 28.1.2010
a) Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé a pro váděcími předpisy ke školskému zákonu. 13.1.2006 - 28.1.2010
b) Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 13.1.2006 - 28.1.2010
c) Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími př edpisy ke školskému zákonu. 13.1.2006 - 28.1.2010
d) Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech )územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování. 13.1.2006 - 28.1.2010
Základní škola Nemojany poskytuje: Základní vzdělání na úrovni 1.stupně základní školy (1. a 2. ročník ZŠ), zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č.291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění). Zajišťuje předškolní výchovu dětí. Činnost mateřské školy je realizována v souladu s ustanovením zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších platných předpisů. Součástí školy je školní jídelna bez vývařovny. Účel jídelny je v souladu § 39 zákona č.79/1978 Sb. 1.3.2003 - 13.1.2006

vedení firmy Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Statutární orgán Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: 1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen "ředitel"). Ředitele jmenuje a odvolává starosta obce Nemojany. 2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace. 28.1.2010
Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis. 13.1.2006 - 28.1.2010
Ředitelka příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména s § 3 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka příspěvková organizace připojí vlastnoruční podpis. 1.3.2003 - 13.1.2006
Ředitel Mgr. Romana Bártová 8.9.2018
Vznik funkce 1.8.2018
Adresa: 352 , Švábenice 683 23
Ředitelka Základní školy Nemojany Mgr. Lenka Höferová 1.3.2003 - 13.1.2006
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 19.9.2005
Adresa: Tyršova 676/28 , Vyškov 682 01
ředitelka Mgr. Ilona Lankašová 13.1.2006 - 12.6.2009
Vznik funkce 1.12.2005
Adresa: Polní 342/8 , Vyškov 682 01
ředitelka Mgr. Ilona Kummerová 12.6.2009 - 8.9.2018
Vznik funkce 1.12.2005
Zánik funkce 1.8.2018
Adresa: Polní 342/8 , Vyškov 682 01

Sbírka Listin Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 740/SL 7 ostatní dodatek č.1 ke zřiz.listině Krajský soud v Brně 5.3.2012 11.2.2013 13.3.2013 1
Pr 740/SL 6 ostatní - zřizovací listina Krajský soud v Brně 21.10.2009 9.2.2010 6
Pr 740/SL 4 ostatní -jmenování ředitelky Krajský soud v Brně 17.10.2002 28.7.2003 1
Pr 740/SL 3 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.12.2002 28.7.2003 3
Pr 740/SL 2 ostatní -usnesení zastupitelstva Krajský soud v Brně 17.10.2002 28.7.2003 1
Pr 740/SL 1 ostatní -zřizovací listina Krajský soud v Brně 17.10.2002 28.7.2003 4
Pr 740/SL 5 ostatní -chybný zápis Krajský soud v Brně 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 70989842
Jméno Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Městský úřad Vyškov
Vznik první živnosti: 8.8.2016
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.8.2016
Provozovna č. 1
Provozovna 113, Nemojany 683 03
Identifikační číslo provozovny 1011061031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016

Statutární orgán Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Romana Bártová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace

IČO: 70989842
Firma: Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Vyškov
Základní územní jednotka: Nemojany
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.1.2003

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Předškolní vzdělávání
Primární vzdělávání
tracking image